Steakhouses ใน Kanthararom

Soontaree - สุนทรี กันทรารมย์.

Soontaree - สุนทรี กันทรารมย์ A Soontaree - สุนทรี กันทรารมย์
26/1 หมู่ 5 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Kanthararom, 33130

#ตามสั่งตามใจ #เป็นร้านอาหารเล็กๆในอำเภอกันทรารมย์สโลแกน"ร้านเล็กๆแต่อร่อย"