พุทธานุสติ ธรรมทาน ท่าขนุน

พุทธานุสติ ธรรมทาน ท่าขนุน

ความคิดเห็น

+++ ศึกยุทธหัตถี +++

ถาม : ศึกยุทธหัตถีเกิดที่กาญจนบุรีหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : #เกิดที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ถาม : สมมติเรารู้สึกว่าเราเคยมีกรรมร่วมกับท่าน สถานที่ที่เราไปอาจได้ทั้งสองแง่ ก็คือ เป็นกำลังใจในสิ่งที่ดี แต่เจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาเจอเราหรือเปล่า ?
ตอบ : ไปในสถานที่นั้นมี ๒ อย่าง #อย่างหนึ่งคือไปช่วยเขา #อย่างที่สองคือไปใช้หนี้เขา ระวังตอนใช้หนี้ อาตมาเคยไปตรงนั้นครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปมาหลายครั้ง ปรากฏว่าครั้งนั้นมีเครื่องสังฆทานติดรถไปครบชุดเลย มีทั้งพระพุทธรูป ผ้าไตร และถังสังฆทานด้วย #เลยกำหนดใจบอกท่านทั้งหลายตรงจุดนั้นว่า ถ้าหาพระมาได้ จะถวายสังฆทานให้

ไปถึงเจอพระธุดงค์ปักกลดอยู่หนึ่งรูป พอแจ้งความจำนงบอกว่าจะถวายสังฆทาน #ท่านบอกว่าพระอาจารย์นี่เอง #ผมเองฉันเช้าเสร็จ #ผมตั้งใจจะไปนานแล้ว #เดินไม่พ้นที่สักที #วนอยู่ตรงนี้แหละ พอถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เสร็จสรรพ จะไปทางไหนก็ไปเถอะ..!

บริเวณนั้นจะมีเจดีย์เก่าอยู่ มีกระดูกช้าง กระดูกม้า และอาวุธเก่า ๆ ตกหล่นอยู่มาก เข้าไปถึงตรงนั้น อาตมาขนลุกทั้งตัวเลย #พรรคพวกมาเยอะเหลือเกิน #มีทั้งประเภทมาขอให้ช่วย #มีทั้งประเภทมาทวงหนี้

ถ้าตามประวัติศาสตร์บอกว่า หลังจากที่พระนเรศวรฟันพระมหาอุปราชสิ้นชีวิตคาคอช้างแล้ว #กองทัพไทยไล่ทัพพม่าไปจนถึงทุ่งลาดหญ้า เราลองนึกดูว่าถ้าอยู่ดอนเจดีย์ที่สุพรรณจะวิ่งไปถึงลาดหญ้าไหม ? #แต่ถ้าตรงนั้นไปลาดหญ้าจะห่างแค่แค่ไม่กี่กิโลเมตร

จะว่าไปแล้วก็รัชกาลที่ ๔ ตอนที่ยังเป็นวชิรญานภิกขุ #พระองค์ท่านเข้าพระทัยผิด #ไปเจอเจดีย์เก่าที่อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ก็คาดว่าจะใช่ เมื่อขึ้นครองราชย์จึงได้ทำการบูรณะขึ้นมา #แล้วเรียกว่าอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ ตอนหลังก็มีการตั้งชื่อตรงนั้นว่าอำเภอดอนเจดีย์ เลยกลายเป็นว่า #ของเทียมเลยกลายเป็นของแท้ #ส่วนของแท้เป็นได้แค่ตำบลดอนเจดีย์ ของเทียมเป็นอำเภอ...ใหญ่กว่าอีก

บ้านพังตรุก็อยู่ใกล้ ๆ นั่นแหละ แม้กระทั่งวัดพังตรุ พรรคพวกก็คือ พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ เปรียญธรรม ๙ ประโยค รองเจ้าคณะอำเภอพนมทวน ท่านก็อยู่วัดพังตรุ #ที่ในบันทึกเขียนว่าตระพังตรุ ตระพังคือสระน้ำ #พอระยะหลังเพี้ยนเป็นสระพัง คนก็เลยไม่เข้าใจว่าสระอะไรพัง

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
+++ ศึกษาวิชาการมากเกินไป จนขาดศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยที่แท้จริง +++

พระอาจารย์กล่าวว่า "ช่วงก่อนนี้มีพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยคท่านหนึ่ง ปัจจุบันนี้เป็นท่านเจ้าคุณไปแล้ว #ออกมาแสดงความเห็นว่า #การสร้างวัตถุมงคลจาก หนัง เขา เขี้ยว งา กระดูก ของสัตว์ต่าง ๆ ทำไปก็ไม่มีผล #เพราะว่าบารมีพระพุทธเจ้า #ไม่ลงประทับในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

ผู้ที่พูดแบบนี้แปลว่าใช้หลักวิชาการอย่างเดียว #ไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านจิตภาวนาเลย จึงไม่สามารถเข้าถึงในสิ่งต่าง ๆ ที่โบราณาจารย์ท่านทำเอาไว้ได้ #แล้วแสดงความเห็นไปตามทัศนะของตน"

"สิ่งเหล่านี้ถ้าทำแล้วไม่ได้ผล #ทำไมคนรุ่นก่อนใช้งานแล้วเกิดผลเป็นปกติ ? ก็เพราะว่าคนรุ่นเก่าประกอบด้วยศรัทธา #แต่คนรุ่นใหม่อย่างท่านศึกษาวิชาการมากเกินไป #จนขาดศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยที่แท้จริง เพราะว่าสงสัยไปทุกเรื่อง

ดังนั้น...#การที่ญาติโยมทั้งหลายทำบุญใส่บาตรมากขึ้น #สวดมนต์ไหว้พระมากขึ้น #เจริญกรรมฐานมากขึ้น นับเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง เพราะว่าอันดับแรก...ตัวคนทำได้บุญกุศลเป็นของตนเองก่อน

อันดับที่สอง...เมื่อจิตใจมีเครื่องยึดเหนี่ยว ก็มั่นคง มีสติ #มีปัญญาพิจารณาว่าอะไรควรหรือไม่ควรในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ แล้วเลือกทำในสิ่งที่จะช่วยกู้สถานการณ์ให้ดีที่สุด #เป็นการกระทำที่ควรค่าแก่การสรรเสริญเป็นยิ่งนัก"

"สิ่งหนึ่งที่ผู้คนแสวงหากันในช่วงนี้ คือวัตถุมงคล #ด้วยเชื่อว่าป้องกันโรคได้ เช่น #วัตถุมงคลหัวนอโม #วัตถุมงคลที่บรรจุปรอทป่า #เหรียญทำน้ำมนต์รักษาโรค #ธงกันโรคระบาด เป็นต้น

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่ง ให้เราระลึกถึงคุณของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ #แต่ต้องมีปัญญาประกอบในการใช้ด้วย

ไม่ใช่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา แทนที่จะหาหมอก็มาทำน้ำมนต์กินเอง #ต้องพึ่งวิทยาการสมัยใหม่ #พึ่งการแพทย์สมัยใหม่เสียก่อน จนไม่มีทางรักษาแล้ว ค่อยมาพึ่งคุณพระรัตนตรัย

ไม่อย่างนั้นแล้ว #เราจะเป็นเหตุให้บุคคลปรามาสพระรัตนตรัยโดยไม่รู้ตัว เพราะว่าคนที่รู้ก็จะตำหนิติเตียนเรา และตำหนิติเตียนไปถึงวัตถุมงคลที่เราใช้ #ซึ่งก็คือการตำหนิในพระรัตนตรัยนั่นเอง"

ดังนั้น..#ในการพึ่งพาวัตถุมงคล #พึ่งพาคุณพระรัตนตรัย #ต้องอาศัยควบคู่ไปกับการแพทย์สมัยใหม่ เรียกว่ารักษาทั้งกายรักษาทั้งใจไปพร้อมกัน #จึงนับว่าเป็นการใช้หลักธรรมคือปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง"

เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓
+++ ท้าววาหน +++

พระอาจารย์กล่าวถึงท้าวเวหน “ไม่ว่าใครก็จะใช้คำว่า ท้าวเวหน #แต่จริง ๆ คือ #ท้าววาหน วาหนะที่แปลว่าพาหนะ เครื่องอาศัย คราวนี้ก็อย่างว่า...ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด จดก็ไม่จด จำก็ไม่จำ #จึงมั่วกันไปหมด #น่าจะมีการสังคายนาให้เหมือน ๆ #กันเสียที ไม่อย่างนั้นพอถึงเวลาก็มาสงสัยอีก #ว่าที่อาตมาจำมานั้นผิดหรือเปล่า ?”

ถาม : ตอนนี้ผมกำลังสร้างบ้านอยู่ แล้วในอนาคตจะสร้างอพาร์ทเมนท์ มีศาลพระภูมิอยู่ตรงนี้ ถ้าผมแบ่งตรงนี้เป็นกำแพง ต่อไปผมต้องทำอีกศาลไหมครับ ?
ตอบ : ไม่ต้อง #เอาหลังเดียวพอ #เพราะว่าถือว่าอยู่ในเขตเดียวกัน มุมก็ถูกต้องดีแล้ว

พระภูมิเจ้าที่แต่ละองค์ท่านดูแลหลายตารางกิโลเมตร #อย่างท้าววาหนที่วัดท่าซุงนั่นท่านดูแล ๑๖ #ตารางกิโลเมตร ๑ ตารางกิโลเมตรมี ๖๒๕ ไร่ ของคุณแค่ ๒๐๐ ตารางวา #สร้างหลังเดียวก็พอแล้ว

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
+++ อาตมาบูชาวัตถุมงคลอย่างมีสติ +++

ถาม : ถ้าผมโพสต์ในเฟซบุ๊กว่า ตั้งรับพระสมเด็จพลิกชีวิต องค์ทองคำสี่หมื่นบาท หลวงพ่อว่าจะได้ไหมครับ ?
ตอบ : แล้วแต่ความอยาก ถ้าอยากมากก็ได้ ความจริงถ้าหลวงพ่อมีสตางค์จะกว้านขึ้นมาเอง แล้วก็ไปปล่อยต่อสัก ๓๕,๐๐๐ บาท เอาให้รวยอื้อเลย

อาตมาบูชาวัตถุมงคลอย่างมีสติ #ในเมื่อเหรียญทองราคาแพงเราก็ไปเอาเหรียญเงิน #ถ้าเหรียญเงินแพงเดี๋ยวก็ไปเอาทองทิพย์ ทองแดงนอก หรือทองเหลืองก็ได้ #อานุภาพเหมือนกัน

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
+++ เรื่องปิดวาจานี่พระพุทธเจ้าทรงห้าม +++

ถาม : นักบวชที่รู้จัก ท่านประกาศมาว่าจะปิดวาจาหรือจะเข้ากรรมฐานหลายวัน แต่ท่านเล่นเฟซบุ๊กโต้ตอบอยู่ ถือว่าท่านได้ปิดวาจาไหมคะ ?
ตอบ : #เรื่องปิดวาจานี่พระพุทธเจ้าทรงห้าม เพราะว่ามีพระสงฆ์อยู่หมู่หนึ่งไปจำพรรษาอยู่ด้วยกัน ด้วยความที่ก่อนนี้ท่านถือศาสนาอื่นมาก่อน ศาสนานั้นเขาประพฤติมูควัตร ก็คือการไม่พูดกันเหมือนกับคนใบ้ พระทั้งหลายเหล่านี้มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังถืออย่างนี้อยู่ จึงต่างคนต่างไม่พูดต่อกัน พอถึงเวลาออกพรรษาไปกราบพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านถามสารทุกข์สุขดิบและแนวการปฏิบัติ #พวกท่านก็กราบทูลว่า #ท่านประพฤติมูควัตร #ก็คือการไม่พูดจาต่อกัน

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ดูก่อนโมฆบุรุษ ไฉนจึงทำอย่างพวกสัตว์ประเภทแพะ แกะ วัว ควาย กระทำต่อกัน ? #การสำรวมในวาจา #ประกอบด้วยสติ #จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง”

คราวนี้เรื่องการปิดวาจา ถ้าโยมได้ฟังหลวงปู่บุดดาจะชัดมาก หลวงปู่บุดดาถามว่า “#ไม่พูดแล้วมันคิดไหมเล่า ?” ...(หัวเราะ)... เพราะฉะนั้น..ประเภทไม่พูดกับคนอื่นแต่กลายไปเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนี่แย่กว่าพูดอีก

การสำรวมวาจา ประกอบด้วยสติ ที่เขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ #แล้วก็อย่าไปตำหนิเขา อย่าไปตอบโต้กับเขา เพราะว่าโอกาสที่เราขาดทุนมีเยอะมาก #สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรจะรักษาใจเราให้ดี คนอื่นถ้ายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษตรงนั้น #เขาคิดว่าดีเขาก็จะทำ แบบที่อาตมายกตัวอย่างว่า ที่ทุกคนเขาว่าดีทั้งนั้นแหละ ปล้นเขากินก็ดี..สบายดี ...(หัวเราะ)...

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
+++ คาถาล้างมือของสายเขาอ้อ +++

พระอาจารย์เล่าว่า “พระที่วัดท่าขนุนจะเห็นภาพประจำอยู่สองอย่าง อย่างแรกคือกลับมาจากบิณฑบาต พอถึงเวลาล้างบาตรเสร็จ #พระอาจารย์ก็ล้างมือด้วยสบู่ ประการที่สอง...ก่อนจะฉันข้าวก็ลวกจานลวกช้อนด้วยน้ำร้อน เขาเห็นอย่างนี้ กี่ปีต่อกี่ปีก็อย่างนี้ ทำจนเป็นนิสัย #คนอื่นเพิ่งจะมาทำตอนเกิดโรคระบาด ไม่เคยชินแบบนั้นเดี๋ยวก็เผลอ

ที่อาตมาทำอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่ไปอยู่พม่าหลายปี บ้านเขาบางอย่างยังล้าหลังอยู่ #โดยเฉพาะจุดที่ไปสร้างวัดหนองบัวเป็นปากอ่าว ปากอ่าวนี่ตั้งแต่ต้นแม่น้ำมาจนถึงทะเล ของสกปรกทุกอย่างก็ไหลลงมาหมด ถ้าเราอยู่ต้นน้ำก็แล้วไป แต่นี่อยู่ปลายน้ำ ก็เลยใช้วิธีที่ว่า #ถึงแม้ว่าเขาจะล้างมาสะอาด #ก็ขออนุญาตลวกน้ำร้อนหน่อย ก็เลยกลายเป็นความเคยชินไป”

“พอมาเมืองไทยไปลวกให้เห็นไม่กี่ที แม่ชีเขาก็จัดมาให้เป็นประจำ เขาไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมาจากไหน #ส่วนที่ล้างมือเพราะว่าอาตมาเล่นกับหมาเป็นประจำ โดยเฉพาะกลับมาจากบิณฑบาต หมาวิ่งมารับ ก็เลียหน้าเลียหลังไปเรื่อย อาตมาไม่รังเกียจหรอก #แต่ท่านอื่นเกิดไปเห็นแล้วมานั่งวงเดียวกัน #เดี๋ยวท่านจะฉันข้าวไม่ลง ก็เลยต้องล้างมือสักหน่อย ล้างไปล้างมาจนกลายเป็นเคยชิน

ถึงเวลาก็ว่าคาถาล้างมือของทางสายเขาอ้อไปด้วย ทางด้านไสยศาสตร์เขาเชื่อว่า เวลาเราไปจับของสกปรก ของต่ำ #อาจจะทำให้คาถาอาคมเสื่อมได้ เพราะฉะนั้น.. เขาจะมีคาถาล้างมือ แล้วก็คาถาเสกมือใหม่

คาถาล้างมือเขาว่า คงคาสระ (ออกเสียง สะ-ระ) ว่า ๓ จบ
#เสร็จแล้วก็ไล่ของไม่ดีออก พุทธังปัจจักขามิ ธัมมังปัจจักขามิ สังฆังปัจจักขามิ
เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็ พุทธัง ปัจจุทรามิ ปริสุทโธ อธิษฐามิ

โบราณเขามีเคล็ดลับ เขามีวิชาการแบบนี้เพื่อให้คนมั่นใจในตัวเอง #ว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามเคล็ดลับ #ตามสายครูบาอาจารย์แล้ว ก็จะเกิดความแน่วแน่มั่นคงในดวงจิต ถึงเวลาก็ใช้พวกคาถาอาคมอะไรได้ผล #เพราะว่าความมั่นคงความมั่นใจทำให้เกิดพลังขึ้นมา พวกเราก็ลองดูนะ

#อาตมาเคยแหกคอกมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ ด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกต ถึงเวลาทำคาถาบทนี้ใช้กำลังใจแค่นี้ ทำคาถาบทนั้นใช้กำลังใจแค่นั้น #ถึงเวลากูไม่เอาตามเคล็ดแล้ว ใช้กำลังใจเท่ากัน ปรากฏว่าใช้ไม่ได้..!”

ถาม : ทำไมล่ะครับ ?
ตอบ : เพราะไม่เป็นไปตามสายครูบาอาจารย์ ในเมื่อขึ้นครูมาอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ #ถ้าครูท่านไม่สงเคราะห์ก็เดี้ยง #ถ้าทำตามเคล็ด #ลูกศิษย์ต้องเชื่อครู ทีนี้พอนอกครู ครูท่านไม่สงเคราะห์ ก็ทำไม่ได้เฉยเลย ทั้ง ๆ ที่ใช้กำลังใจเดียวกันเลย

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
"อาตมาอยู่ที่ไหนมักจะจูงคนส่วนมาก ไม่เคยให้คนส่วนมากจูงไป ถ้ารักจะทำความดีเลือดบ้าต้องมีมากพอเหมือนกัน

โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุงท่านบอกว่า “พวกแกจะทำความดีก็ต้องบ้า และบ้ากว่าปกติหลายเท่าด้วย ไม่อย่างนั้นแกไปไม่รอด เพราะสังคมเดินสวนทางกับแก แล้วเขาก็บอกว่าแกเดินผิดทาง”

คำสอนหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน
เก็บตกบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๕
+++ พระพรหมเอราวัณ +++

พระอาจารย์กล่าวว่า "พระพรหมที่สี่แยกราชประสงค์ #ซึ่งเรียกว่าพระพรหมเอราวัณ เหตุที่สร้างท่านเกิดจากการสร้างโรงแรมเอราวัณ ที่ถือว่าเป็นโรงแรมสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในสมัยโน้น มีแต่อุปสรรค #เขาก็เชิญพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือในยุคนั้น ที่ใคร ๆ เขาเรียกว่าเจ้ากรมแพทย์ตาทิพย์มาดูให้

#ท่านบอกว่าที่โรงแรมติดขัดเพราะว่าไปใช้ชื่อเอราวัณที่เป็นช้างทรงของพระอินทร์ แล้วจะแก้ไขอย่างไร ? ท่านบอกให้สร้างรูปพระพรหมที่ใหญ่กว่าเอาไว้ แล้วท่านก็ช่วยทำพิธีอัญเชิญให้ ประหลาดตรงที่ว่า ตรงจุดนั้นแต่ก่อนเป็นแหล่งความเจริญมาก

อยู่ใกล้ ๆ สนามม้าราชกรีฑา แล้วก็กรมตำรวจ ห้างไดมารูเก่า แล้วต่อมาก็มีห้างซัสโก้ ตอนหลังห้างไดมารูก็เลิกกิจการไป มีการสร้างห้างเวิลด์เทรดขึ้นมาแทน เท่ากับอยู่ตรงศูนย์กลาง #แต่ว่าศรัทธาของพระพรหมเอราวัณนี่ยิ่งมายิ่งมาก ตอนหลังเขามีการสร้างพระตรีมูรติ มีการสร้างพระพิฆเณศวร์ #ก็ไม่สามารถที่จะแย่งศรัทธาไปจากพระพรหมได้ เพราะว่าคนที่มากราบไหว้บูชาแล้วอธิษฐานขออะไรมักจะสำเร็จ"

อาตมาไปสิงคโปร์ครั้งล่าสุด #คนขับรถแท็กซี่มีรูปพระพรหมเอราวัณติดอยู่หน้ารถ เขาเรียกท่านว่า "อากง" ถึงเวลาต้องไปไหว้ "อากง" ปีละครั้ง ไปถวายละครชาตรี คือจ้างนางรำไปรำ เขาบอกว่า "Make my life smooth and easy." ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ราบรื่น #ก็แสดงว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีผลจริง

เรามาดูว่าตอนนี้ตรงนั้นกลายเป็นย่านการค้าที่ทันสมัยสุด ๆ ของกรุงเทพฯ #แต่ปรากฏว่าศรัทธาพระพรหมเอราวัณยิ่งมายิ่งมาก ตรงจุดนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความเจริญยิ่งมากเท่าไร คนก็ยิ่งต้องการที่พึ่งทางใจมากเท่านั้น"

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

พระเครื่องวัตถุมงคล เผยแพร่ธรรมะเป็นทาน คำสอนหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุน

ติดต่อเรา
m.me/Phutthanussatiamulet

25/03/2023

+++ ศึกยุทธหัตถี +++

ถาม : ศึกยุทธหัตถีเกิดที่กาญจนบุรีหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : #เกิดที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ถาม : สมมติเรารู้สึกว่าเราเคยมีกรรมร่วมกับท่าน สถานที่ที่เราไปอาจได้ทั้งสองแง่ ก็คือ เป็นกำลังใจในสิ่งที่ดี แต่เจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาเจอเราหรือเปล่า ?
ตอบ : ไปในสถานที่นั้นมี ๒ อย่าง #อย่างหนึ่งคือไปช่วยเขา #อย่างที่สองคือไปใช้หนี้เขา ระวังตอนใช้หนี้ อาตมาเคยไปตรงนั้นครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปมาหลายครั้ง ปรากฏว่าครั้งนั้นมีเครื่องสังฆทานติดรถไปครบชุดเลย มีทั้งพระพุทธรูป ผ้าไตร และถังสังฆทานด้วย #เลยกำหนดใจบอกท่านทั้งหลายตรงจุดนั้นว่า ถ้าหาพระมาได้ จะถวายสังฆทานให้

ไปถึงเจอพระธุดงค์ปักกลดอยู่หนึ่งรูป พอแจ้งความจำนงบอกว่าจะถวายสังฆทาน #ท่านบอกว่าพระอาจารย์นี่เอง #ผมเองฉันเช้าเสร็จ #ผมตั้งใจจะไปนานแล้ว #เดินไม่พ้นที่สักที #วนอยู่ตรงนี้แหละ พอถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เสร็จสรรพ จะไปทางไหนก็ไปเถอะ..!

บริเวณนั้นจะมีเจดีย์เก่าอยู่ มีกระดูกช้าง กระดูกม้า และอาวุธเก่า ๆ ตกหล่นอยู่มาก เข้าไปถึงตรงนั้น อาตมาขนลุกทั้งตัวเลย #พรรคพวกมาเยอะเหลือเกิน #มีทั้งประเภทมาขอให้ช่วย #มีทั้งประเภทมาทวงหนี้

ถ้าตามประวัติศาสตร์บอกว่า หลังจากที่พระนเรศวรฟันพระมหาอุปราชสิ้นชีวิตคาคอช้างแล้ว #กองทัพไทยไล่ทัพพม่าไปจนถึงทุ่งลาดหญ้า เราลองนึกดูว่าถ้าอยู่ดอนเจดีย์ที่สุพรรณจะวิ่งไปถึงลาดหญ้าไหม ? #แต่ถ้าตรงนั้นไปลาดหญ้าจะห่างแค่แค่ไม่กี่กิโลเมตร

จะว่าไปแล้วก็รัชกาลที่ ๔ ตอนที่ยังเป็นวชิรญานภิกขุ #พระองค์ท่านเข้าพระทัยผิด #ไปเจอเจดีย์เก่าที่อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ก็คาดว่าจะใช่ เมื่อขึ้นครองราชย์จึงได้ทำการบูรณะขึ้นมา #แล้วเรียกว่าอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ ตอนหลังก็มีการตั้งชื่อตรงนั้นว่าอำเภอดอนเจดีย์ เลยกลายเป็นว่า #ของเทียมเลยกลายเป็นของแท้ #ส่วนของแท้เป็นได้แค่ตำบลดอนเจดีย์ ของเทียมเป็นอำเภอ...ใหญ่กว่าอีก

บ้านพังตรุก็อยู่ใกล้ ๆ นั่นแหละ แม้กระทั่งวัดพังตรุ พรรคพวกก็คือ พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ เปรียญธรรม ๙ ประโยค รองเจ้าคณะอำเภอพนมทวน ท่านก็อยู่วัดพังตรุ #ที่ในบันทึกเขียนว่าตระพังตรุ ตระพังคือสระน้ำ #พอระยะหลังเพี้ยนเป็นสระพัง คนก็เลยไม่เข้าใจว่าสระอะไรพัง

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

24/03/2023

+++ ศึกษาวิชาการมากเกินไป จนขาดศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยที่แท้จริง +++

พระอาจารย์กล่าวว่า "ช่วงก่อนนี้มีพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยคท่านหนึ่ง ปัจจุบันนี้เป็นท่านเจ้าคุณไปแล้ว #ออกมาแสดงความเห็นว่า #การสร้างวัตถุมงคลจาก หนัง เขา เขี้ยว งา กระดูก ของสัตว์ต่าง ๆ ทำไปก็ไม่มีผล #เพราะว่าบารมีพระพุทธเจ้า #ไม่ลงประทับในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

ผู้ที่พูดแบบนี้แปลว่าใช้หลักวิชาการอย่างเดียว #ไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านจิตภาวนาเลย จึงไม่สามารถเข้าถึงในสิ่งต่าง ๆ ที่โบราณาจารย์ท่านทำเอาไว้ได้ #แล้วแสดงความเห็นไปตามทัศนะของตน"

"สิ่งเหล่านี้ถ้าทำแล้วไม่ได้ผล #ทำไมคนรุ่นก่อนใช้งานแล้วเกิดผลเป็นปกติ ? ก็เพราะว่าคนรุ่นเก่าประกอบด้วยศรัทธา #แต่คนรุ่นใหม่อย่างท่านศึกษาวิชาการมากเกินไป #จนขาดศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยที่แท้จริง เพราะว่าสงสัยไปทุกเรื่อง

ดังนั้น...#การที่ญาติโยมทั้งหลายทำบุญใส่บาตรมากขึ้น #สวดมนต์ไหว้พระมากขึ้น #เจริญกรรมฐานมากขึ้น นับเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง เพราะว่าอันดับแรก...ตัวคนทำได้บุญกุศลเป็นของตนเองก่อน

อันดับที่สอง...เมื่อจิตใจมีเครื่องยึดเหนี่ยว ก็มั่นคง มีสติ #มีปัญญาพิจารณาว่าอะไรควรหรือไม่ควรในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ แล้วเลือกทำในสิ่งที่จะช่วยกู้สถานการณ์ให้ดีที่สุด #เป็นการกระทำที่ควรค่าแก่การสรรเสริญเป็นยิ่งนัก"

"สิ่งหนึ่งที่ผู้คนแสวงหากันในช่วงนี้ คือวัตถุมงคล #ด้วยเชื่อว่าป้องกันโรคได้ เช่น #วัตถุมงคลหัวนอโม #วัตถุมงคลที่บรรจุปรอทป่า #เหรียญทำน้ำมนต์รักษาโรค #ธงกันโรคระบาด เป็นต้น

สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่ง ให้เราระลึกถึงคุณของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ #แต่ต้องมีปัญญาประกอบในการใช้ด้วย

ไม่ใช่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา แทนที่จะหาหมอก็มาทำน้ำมนต์กินเอง #ต้องพึ่งวิทยาการสมัยใหม่ #พึ่งการแพทย์สมัยใหม่เสียก่อน จนไม่มีทางรักษาแล้ว ค่อยมาพึ่งคุณพระรัตนตรัย

ไม่อย่างนั้นแล้ว #เราจะเป็นเหตุให้บุคคลปรามาสพระรัตนตรัยโดยไม่รู้ตัว เพราะว่าคนที่รู้ก็จะตำหนิติเตียนเรา และตำหนิติเตียนไปถึงวัตถุมงคลที่เราใช้ #ซึ่งก็คือการตำหนิในพระรัตนตรัยนั่นเอง"

ดังนั้น..#ในการพึ่งพาวัตถุมงคล #พึ่งพาคุณพระรัตนตรัย #ต้องอาศัยควบคู่ไปกับการแพทย์สมัยใหม่ เรียกว่ารักษาทั้งกายรักษาทั้งใจไปพร้อมกัน #จึงนับว่าเป็นการใช้หลักธรรมคือปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง"

เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓

23/03/2023

+++ ท้าววาหน +++

พระอาจารย์กล่าวถึงท้าวเวหน “ไม่ว่าใครก็จะใช้คำว่า ท้าวเวหน #แต่จริง ๆ คือ #ท้าววาหน วาหนะที่แปลว่าพาหนะ เครื่องอาศัย คราวนี้ก็อย่างว่า...ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด จดก็ไม่จด จำก็ไม่จำ #จึงมั่วกันไปหมด #น่าจะมีการสังคายนาให้เหมือน ๆ #กันเสียที ไม่อย่างนั้นพอถึงเวลาก็มาสงสัยอีก #ว่าที่อาตมาจำมานั้นผิดหรือเปล่า ?”

ถาม : ตอนนี้ผมกำลังสร้างบ้านอยู่ แล้วในอนาคตจะสร้างอพาร์ทเมนท์ มีศาลพระภูมิอยู่ตรงนี้ ถ้าผมแบ่งตรงนี้เป็นกำแพง ต่อไปผมต้องทำอีกศาลไหมครับ ?
ตอบ : ไม่ต้อง #เอาหลังเดียวพอ #เพราะว่าถือว่าอยู่ในเขตเดียวกัน มุมก็ถูกต้องดีแล้ว

พระภูมิเจ้าที่แต่ละองค์ท่านดูแลหลายตารางกิโลเมตร #อย่างท้าววาหนที่วัดท่าซุงนั่นท่านดูแล ๑๖ #ตารางกิโลเมตร ๑ ตารางกิโลเมตรมี ๖๒๕ ไร่ ของคุณแค่ ๒๐๐ ตารางวา #สร้างหลังเดียวก็พอแล้ว

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

21/03/2023

+++ อาตมาบูชาวัตถุมงคลอย่างมีสติ +++

ถาม : ถ้าผมโพสต์ในเฟซบุ๊กว่า ตั้งรับพระสมเด็จพลิกชีวิต องค์ทองคำสี่หมื่นบาท หลวงพ่อว่าจะได้ไหมครับ ?
ตอบ : แล้วแต่ความอยาก ถ้าอยากมากก็ได้ ความจริงถ้าหลวงพ่อมีสตางค์จะกว้านขึ้นมาเอง แล้วก็ไปปล่อยต่อสัก ๓๕,๐๐๐ บาท เอาให้รวยอื้อเลย

อาตมาบูชาวัตถุมงคลอย่างมีสติ #ในเมื่อเหรียญทองราคาแพงเราก็ไปเอาเหรียญเงิน #ถ้าเหรียญเงินแพงเดี๋ยวก็ไปเอาทองทิพย์ ทองแดงนอก หรือทองเหลืองก็ได้ #อานุภาพเหมือนกัน

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

20/03/2023

+++ เรื่องปิดวาจานี่พระพุทธเจ้าทรงห้าม +++

ถาม : นักบวชที่รู้จัก ท่านประกาศมาว่าจะปิดวาจาหรือจะเข้ากรรมฐานหลายวัน แต่ท่านเล่นเฟซบุ๊กโต้ตอบอยู่ ถือว่าท่านได้ปิดวาจาไหมคะ ?
ตอบ : #เรื่องปิดวาจานี่พระพุทธเจ้าทรงห้าม เพราะว่ามีพระสงฆ์อยู่หมู่หนึ่งไปจำพรรษาอยู่ด้วยกัน ด้วยความที่ก่อนนี้ท่านถือศาสนาอื่นมาก่อน ศาสนานั้นเขาประพฤติมูควัตร ก็คือการไม่พูดกันเหมือนกับคนใบ้ พระทั้งหลายเหล่านี้มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังถืออย่างนี้อยู่ จึงต่างคนต่างไม่พูดต่อกัน พอถึงเวลาออกพรรษาไปกราบพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านถามสารทุกข์สุขดิบและแนวการปฏิบัติ #พวกท่านก็กราบทูลว่า #ท่านประพฤติมูควัตร #ก็คือการไม่พูดจาต่อกัน

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ดูก่อนโมฆบุรุษ ไฉนจึงทำอย่างพวกสัตว์ประเภทแพะ แกะ วัว ควาย กระทำต่อกัน ? #การสำรวมในวาจา #ประกอบด้วยสติ #จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง”

คราวนี้เรื่องการปิดวาจา ถ้าโยมได้ฟังหลวงปู่บุดดาจะชัดมาก หลวงปู่บุดดาถามว่า “#ไม่พูดแล้วมันคิดไหมเล่า ?” ...(หัวเราะ)... เพราะฉะนั้น..ประเภทไม่พูดกับคนอื่นแต่กลายไปเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนี่แย่กว่าพูดอีก

การสำรวมวาจา ประกอบด้วยสติ ที่เขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ #แล้วก็อย่าไปตำหนิเขา อย่าไปตอบโต้กับเขา เพราะว่าโอกาสที่เราขาดทุนมีเยอะมาก #สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรจะรักษาใจเราให้ดี คนอื่นถ้ายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษตรงนั้น #เขาคิดว่าดีเขาก็จะทำ แบบที่อาตมายกตัวอย่างว่า ที่ทุกคนเขาว่าดีทั้งนั้นแหละ ปล้นเขากินก็ดี..สบายดี ...(หัวเราะ)...

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

19/03/2023

+++ คาถาล้างมือของสายเขาอ้อ +++

พระอาจารย์เล่าว่า “พระที่วัดท่าขนุนจะเห็นภาพประจำอยู่สองอย่าง อย่างแรกคือกลับมาจากบิณฑบาต พอถึงเวลาล้างบาตรเสร็จ #พระอาจารย์ก็ล้างมือด้วยสบู่ ประการที่สอง...ก่อนจะฉันข้าวก็ลวกจานลวกช้อนด้วยน้ำร้อน เขาเห็นอย่างนี้ กี่ปีต่อกี่ปีก็อย่างนี้ ทำจนเป็นนิสัย #คนอื่นเพิ่งจะมาทำตอนเกิดโรคระบาด ไม่เคยชินแบบนั้นเดี๋ยวก็เผลอ

ที่อาตมาทำอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่ไปอยู่พม่าหลายปี บ้านเขาบางอย่างยังล้าหลังอยู่ #โดยเฉพาะจุดที่ไปสร้างวัดหนองบัวเป็นปากอ่าว ปากอ่าวนี่ตั้งแต่ต้นแม่น้ำมาจนถึงทะเล ของสกปรกทุกอย่างก็ไหลลงมาหมด ถ้าเราอยู่ต้นน้ำก็แล้วไป แต่นี่อยู่ปลายน้ำ ก็เลยใช้วิธีที่ว่า #ถึงแม้ว่าเขาจะล้างมาสะอาด #ก็ขออนุญาตลวกน้ำร้อนหน่อย ก็เลยกลายเป็นความเคยชินไป”

“พอมาเมืองไทยไปลวกให้เห็นไม่กี่ที แม่ชีเขาก็จัดมาให้เป็นประจำ เขาไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมาจากไหน #ส่วนที่ล้างมือเพราะว่าอาตมาเล่นกับหมาเป็นประจำ โดยเฉพาะกลับมาจากบิณฑบาต หมาวิ่งมารับ ก็เลียหน้าเลียหลังไปเรื่อย อาตมาไม่รังเกียจหรอก #แต่ท่านอื่นเกิดไปเห็นแล้วมานั่งวงเดียวกัน #เดี๋ยวท่านจะฉันข้าวไม่ลง ก็เลยต้องล้างมือสักหน่อย ล้างไปล้างมาจนกลายเป็นเคยชิน

ถึงเวลาก็ว่าคาถาล้างมือของทางสายเขาอ้อไปด้วย ทางด้านไสยศาสตร์เขาเชื่อว่า เวลาเราไปจับของสกปรก ของต่ำ #อาจจะทำให้คาถาอาคมเสื่อมได้ เพราะฉะนั้น.. เขาจะมีคาถาล้างมือ แล้วก็คาถาเสกมือใหม่

คาถาล้างมือเขาว่า คงคาสระ (ออกเสียง สะ-ระ) ว่า ๓ จบ
#เสร็จแล้วก็ไล่ของไม่ดีออก พุทธังปัจจักขามิ ธัมมังปัจจักขามิ สังฆังปัจจักขามิ
เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็ พุทธัง ปัจจุทรามิ ปริสุทโธ อธิษฐามิ

โบราณเขามีเคล็ดลับ เขามีวิชาการแบบนี้เพื่อให้คนมั่นใจในตัวเอง #ว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามเคล็ดลับ #ตามสายครูบาอาจารย์แล้ว ก็จะเกิดความแน่วแน่มั่นคงในดวงจิต ถึงเวลาก็ใช้พวกคาถาอาคมอะไรได้ผล #เพราะว่าความมั่นคงความมั่นใจทำให้เกิดพลังขึ้นมา พวกเราก็ลองดูนะ

#อาตมาเคยแหกคอกมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ ด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกต ถึงเวลาทำคาถาบทนี้ใช้กำลังใจแค่นี้ ทำคาถาบทนั้นใช้กำลังใจแค่นั้น #ถึงเวลากูไม่เอาตามเคล็ดแล้ว ใช้กำลังใจเท่ากัน ปรากฏว่าใช้ไม่ได้..!”

ถาม : ทำไมล่ะครับ ?
ตอบ : เพราะไม่เป็นไปตามสายครูบาอาจารย์ ในเมื่อขึ้นครูมาอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ #ถ้าครูท่านไม่สงเคราะห์ก็เดี้ยง #ถ้าทำตามเคล็ด #ลูกศิษย์ต้องเชื่อครู ทีนี้พอนอกครู ครูท่านไม่สงเคราะห์ ก็ทำไม่ได้เฉยเลย ทั้ง ๆ ที่ใช้กำลังใจเดียวกันเลย

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

17/03/2023

"อาตมาอยู่ที่ไหนมักจะจูงคนส่วนมาก ไม่เคยให้คนส่วนมากจูงไป ถ้ารักจะทำความดีเลือดบ้าต้องมีมากพอเหมือนกัน

โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุงท่านบอกว่า “พวกแกจะทำความดีก็ต้องบ้า และบ้ากว่าปกติหลายเท่าด้วย ไม่อย่างนั้นแกไปไม่รอด เพราะสังคมเดินสวนทางกับแก แล้วเขาก็บอกว่าแกเดินผิดทาง”

คำสอนหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน
เก็บตกบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๕

16/03/2023

+++ พระพรหมเอราวัณ +++

พระอาจารย์กล่าวว่า "พระพรหมที่สี่แยกราชประสงค์ #ซึ่งเรียกว่าพระพรหมเอราวัณ เหตุที่สร้างท่านเกิดจากการสร้างโรงแรมเอราวัณ ที่ถือว่าเป็นโรงแรมสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในสมัยโน้น มีแต่อุปสรรค #เขาก็เชิญพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือในยุคนั้น ที่ใคร ๆ เขาเรียกว่าเจ้ากรมแพทย์ตาทิพย์มาดูให้

#ท่านบอกว่าที่โรงแรมติดขัดเพราะว่าไปใช้ชื่อเอราวัณที่เป็นช้างทรงของพระอินทร์ แล้วจะแก้ไขอย่างไร ? ท่านบอกให้สร้างรูปพระพรหมที่ใหญ่กว่าเอาไว้ แล้วท่านก็ช่วยทำพิธีอัญเชิญให้ ประหลาดตรงที่ว่า ตรงจุดนั้นแต่ก่อนเป็นแหล่งความเจริญมาก

อยู่ใกล้ ๆ สนามม้าราชกรีฑา แล้วก็กรมตำรวจ ห้างไดมารูเก่า แล้วต่อมาก็มีห้างซัสโก้ ตอนหลังห้างไดมารูก็เลิกกิจการไป มีการสร้างห้างเวิลด์เทรดขึ้นมาแทน เท่ากับอยู่ตรงศูนย์กลาง #แต่ว่าศรัทธาของพระพรหมเอราวัณนี่ยิ่งมายิ่งมาก ตอนหลังเขามีการสร้างพระตรีมูรติ มีการสร้างพระพิฆเณศวร์ #ก็ไม่สามารถที่จะแย่งศรัทธาไปจากพระพรหมได้ เพราะว่าคนที่มากราบไหว้บูชาแล้วอธิษฐานขออะไรมักจะสำเร็จ"

อาตมาไปสิงคโปร์ครั้งล่าสุด #คนขับรถแท็กซี่มีรูปพระพรหมเอราวัณติดอยู่หน้ารถ เขาเรียกท่านว่า "อากง" ถึงเวลาต้องไปไหว้ "อากง" ปีละครั้ง ไปถวายละครชาตรี คือจ้างนางรำไปรำ เขาบอกว่า "Make my life smooth and easy." ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ราบรื่น #ก็แสดงว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีผลจริง

เรามาดูว่าตอนนี้ตรงนั้นกลายเป็นย่านการค้าที่ทันสมัยสุด ๆ ของกรุงเทพฯ #แต่ปรากฏว่าศรัทธาพระพรหมเอราวัณยิ่งมายิ่งมาก ตรงจุดนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความเจริญยิ่งมากเท่าไร คนก็ยิ่งต้องการที่พึ่งทางใจมากเท่านั้น"

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

15/03/2023

+++ ความเจริญยิ่งมากเท่าไร คนก็ยิ่งต้องการที่พึ่งทางใจมากเท่านั้น +++

พระอาจารย์กล่าวว่า "พระพรหมที่สี่แยกราชประสงค์ #ซึ่งเรียกว่าพระพรหมเอราวัณ เหตุที่สร้างท่านเกิดจากการสร้างโรงแรมเอราวัณ ที่ถือว่าเป็นโรงแรมสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในสมัยโน้น มีแต่อุปสรรค #เขาก็เชิญพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือในยุคนั้น ที่ใคร ๆ เขาเรียกว่าเจ้ากรมแพทย์ตาทิพย์มาดูให้

#ท่านบอกว่าที่โรงแรมติดขัดเพราะว่าไปใช้ชื่อเอราวัณที่เป็นช้างทรงของพระอินทร์ แล้วจะแก้ไขอย่างไร ? ท่านบอกให้สร้างรูปพระพรหมที่ใหญ่กว่าเอาไว้ แล้วท่านก็ช่วยทำพิธีอัญเชิญให้ ประหลาดตรงที่ว่า ตรงจุดนั้นแต่ก่อนเป็นแหล่งความเจริญมาก

อยู่ใกล้ ๆ สนามม้าราชกรีฑา แล้วก็กรมตำรวจ ห้างไดมารูเก่า แล้วต่อมาก็มีห้างซัสโก้ ตอนหลังห้างไดมารูก็เลิกกิจการไป มีการสร้างห้างเวิลด์เทรดขึ้นมาแทน เท่ากับอยู่ตรงศูนย์กลาง #แต่ว่าศรัทธาของพระพรหมเอราวัณนี่ยิ่งมายิ่งมาก ตอนหลังเขามีการสร้างพระตรีมูรติ มีการสร้างพระพิฆเณศวร์ #ก็ไม่สามารถที่จะแย่งศรัทธาไปจากพระพรหมได้ เพราะว่าคนที่มากราบไหว้บูชาแล้วอธิษฐานขออะไรมักจะสำเร็จ"

อาตมาไปสิงคโปร์ครั้งล่าสุด #คนขับรถแท็กซี่มีรูปพระพรหมเอราวัณติดอยู่หน้ารถ เขาเรียกท่านว่า "อากง" ถึงเวลาต้องไปไหว้ "อากง" ปีละครั้ง ไปถวายละครชาตรี คือจ้างนางรำไปรำ เขาบอกว่า "Make my life smooth and easy." ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ราบรื่น #ก็แสดงว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีผลจริง

เรามาดูว่าตอนนี้ตรงนั้นกลายเป็นย่านการค้าที่ทันสมัยสุด ๆ ของกรุงเทพฯ #แต่ปรากฏว่าศรัทธาพระพรหมเอราวัณยิ่งมายิ่งมาก ตรงจุดนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความเจริญยิ่งมากเท่าไร คนก็ยิ่งต้องการที่พึ่งทางใจมากเท่านั้น"

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

14/03/2023

+++ ในพระไตรปิฎกบอกว่าสมัยนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้ว ? +++

ถาม : ในพระไตรปิฎกบอกว่าสมัยนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้ว ?
ตอบ : พระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเลยหรือ ? อยากรู้ว่าเล่มไหน ? #อาตมาอ่านมาหมดแล้วยังไม่เคยเจอเลย

ในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวไว้ ในมหาปรินิพพานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่า #ถ้าตราบใดที่พระธรรมวินัยยังสมบูรณ์อยู่ ตราบนั้นสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ยังคงมี ก็แปลว่าพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ #ยังมีอยู่เป็นปกติ

ถ้าเรื่องในพระไตรปิฎกถามได้ #อาตมาจะบอกได้ว่าอยู่ในพระสูตรไหน #ตอนไหน แต่เรื่องที่ว่าในปัจจุบันไม่มีพระอรหันต์แล้วนี่ยังไม่เคยอ่านเจอ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ที่เราได้อ่านคือข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ซึ่งคนจะโพสต์ไปเรื่อยเปื่อย บางทีก็ไม่มีที่มาที่ไป จินตนาการเองล้วน ๆ ก็มี บางทีก็อ้างอิงต่อกันมาเรื่อย ๆ จากบางคนที่คิดว่าคาดว่าจะเป็นอย่างนั้น

ฉะนั้น...#อยากเจอของจริง #หยิบพระไตรปิฎกมาอ่าน #จะได้หมดเรื่องหมดราวไปเลย ที่วัดท่าขนุนมีพระไตรปิฎกหลายสิบชุด แต่ใช้งานกันเปื่อยแล้ว เพราะว่าพระท่านเรียนกันมาก ยิ่งเรียนกันมากเท่าไรก็ยิ่งต้องอิงอ้างพระไตรปิฎกมากขึ้นเท่านั้น

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)
เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐

12/03/2023

พระอาจารย์แนะนำว่า "พยายามทำอะไรให้รวดเร็ว ว่องไว รวบรัดให้มากที่สุด #เพราะว่าการสร้างบุญสร้างบารมีของเรา #ยิ่งทำต้องยิ่งมีความคล่องตัวมากขึ้น มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้น ทำอะไรก็เร็วขึ้นแต่เป็นความเร็วที่ไม่ผิดพลาด"

เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

11/03/2023

ถาม : เวลาเราหยอดเงินใส่ตู้ชำระหนี้สงฆ์ บุญที่เราได้เป็นการชำระหนี้สงฆ์ที่เราเคยทำไว้ หรือเป็นการต่อยอดการทำบุญของเราคะ ?

ตอบ : เป็นการชำระหนี้สงฆ์ เพียงแต่ต้องดูด้วยว่าเงินชำระหนี้สงฆ์ส่วนใหญ่แล้วตั้งเจตนาไว้ว่า เราเข้าวัดไปใช้น้ำใช้ไฟอะไร เราก็ไปหยอดตู้ชำระหนี้ แต่ถ้าเขาบอกว่าสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ แปลว่าจบเลยทีเดียว แต่ควรจะเป็นพระปิดทองด้วย ถ้าไม่ปิดทองจะได้แค่เจ้าภาพคนเดียว

ถาม : วัดที่อื่นอาจจะไม่มีตู้ชำระหนี้สงฆ์ แต่เราอาจจะไปเจอตู้ที่วัดท่าขนุนแล้วหยอดใส่ ถือว่าเป็นการชำระหนี้สงฆ์ที่วัดอื่นๆ ด้วยไหมคะ ?

ตอบ : ถ้าเป็นการสร้างพระ ๔ ศอกปิดทอง ชำระได้ทั้งหมด

ถาม : แล้วถ้าเป็นการหยอดตู้ละคะ ?
ตอบ : หยอดตู้เฉยๆ ได้แค่สถานที่นั้น

ถาม : ถ้าเป็นการใช้หนี้ที่ผ่านๆ มา เราอาศัยอยู่ในวัดก็ต้องติดหนี้สงฆ์อยู่แล้ว เพราะกินใช้ของในวัด เท่ากับเราเป็นหนี้ทั้งชาติเลยไหมคะ ?

ตอบ : เราก็ค่อยๆ ทยอยหยอดไปทุกเดือน ทีละ ๑๐๐ - ๒๐๐บาท ก็ได้ ตั้งใจว่าขอชำระหนี้สงฆ์ในส่วนนั้น

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)

เก็บตกบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

10/03/2023

+++ ท่านบอกว่าส่วนนี้สงเคราะห์ให้ไม่ได้ +++

พระอาจารย์กล่าวว่า "ส่วนการปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ พออาตมากราบอาราธนาบารมีพระและครูบาอาจารย์ #ท้าวเวสสุวรรณท่านชี้ให้ดู มีรูปหล่อของท้าวมหาราชทั้ง ๔ ถ้าไม่ใช่ชื่อผิดก็อาวุธผิด #ท่านบอกว่าส่วนนี้สงเคราะห์ให้ไม่ได้ เพราะว่าทำโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวยังไม่พอ #ยังทำโดยที่เรียกว่าไม่ศึกษาให้รู้เสียอีกว่าเป็นอย่างไร

รูปท้าวมหาราชทั้ง ๔ ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่บอก #ท้าวเวสสุวรรณถือพลองยาว ส่วนใหญ่เขาทำสูงเสมอไหล่ ท้าวธตรฐถือพระขรรค์ ท้าววิรุฬหกถือตะบองเกลียวสั้น #แล้วก็ท้าววิรูปักษ์ #ถ้าไม่ถือศรหัวพญานาค #ก็จะถือกงจักร ให้เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหน ?

วันก่อนผ่านมาร้านขายเครื่องประดับสวน #เขาทำท้าวมหาราชทั้งสี่ไว้ขาย ก็คิดว่าเออ...มึงใจถึง ปรากฏว่าท้าวเวสสุวรรณของเขาถือพลองยาวท่านี้ อาตมาจำได้ว่าท่านี้ #ไอ้อู๋หมิงพระเอกในเรื่อง Hero #เขาถือดาบ จำได้ไหม ? ที่บุกเดี่ยวไปสังหารจิ๋นซีฮ่องเต้ ถือดาบท่านี้ #ไอ้เจ้านั่นก็ปั้นรูปท้าวเวสสุวรรณถือพลองยาวท่านี้ สงสัยว่าจะดูวิดีโอเกมมากเกิน..!

คราวนี้ถ้าจัดท้าวมหาราชทั้ง ๔ อยู่รวมกัน สมมติว่าตั้งบูชาเรียงเป็นแถว #ซ้ายสุดของเราหรือขวามือของท่านคือท้าวเวสสุวรรณ ต่อด้วยท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ก็แปลว่าท้าวเวสสุวรรณจะอยู่ซ้ายสุดของเรา #ท้าววิรูปักษ์จะอยู่ขวาสุดของเรา

ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะจำ ที่วัดท่าซุงด้วยความที่ปั้นถูกต้องแล้ว แต่พอหลวงพ่อวัดท่าซุงไปตรวจงาน #วันนั้นมีหลวงพี่ประทีปกับหลวงพี่วิรัชไปด้วย อาตมาก็ติดตามไปพอดี ท่านก็ชี้ให้ช่างเสริฐดูบอกว่า “#ตาเสริฐ #แกติดชื่อท้าวมหาราชผิด..#แก้ซะ” ปรากฏว่าหลังจากนั้นนอกจากงานวัดมากแล้ว หลวงพ่อท่านยังไม่สบายหนักขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งไปวุ่นวายกันตอนท่านมรณภาพ #ก็เลยไม่มีการแก้ไข

อาตมายังไม่ได้ย้อนไปดูเลยว่าป่านนี้แก้ไขถูกต้องแล้วหรือยัง แต่ยังไม่ได้บอกท่านพระครูปลัดสมนึกไว้ งวดก่อนเพียงแค่บอกพระครูปลัดสมนึกว่ายันต์เกราะเพชรผิด เนื่องจากว่าคนเขียนก็เขียนเพลิน ‘คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ’ บรรทัดนี้เขาเขียนเป็น ‘ปัน นู’

พูดถึงท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ในงานพุทธาภิเษกที่วัดศาลพันท้าย (ต่อ) "คราวนี้พอท้าวเวสสุวรรณท่านบอกอย่างนั้น อาตมาก็ถามว่าแล้วจะแก้ไขได้ไหม ? #ท่านบอกว่าถ้าแก้ไขให้ถูก #เอาไปเข้าพิธีใหม่ได้ แต่คราวนี้ถ้าแก้งานแบบนั้นอาตมาว่าสาหัส ไม่ต้องมากหรอก...ถ้าสร้างสัก ๑,๐๐๐ องค์ก็ลำบากแล้ว"

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)

เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

Our Story

เพจนี้เผยแพร่คำสอน กิจกรรมและพระเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) จัดทำโดยฆราวาสไม่เกี่ยวกับวัด

ปัจจัยส่วนหนึ่งจากการให้บูชาวัตถุมงคลนำไปทำบุญเพื่อความหลุดพ้นต่อไป

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


Kanchanaburi
71000

วัดพุทธ อื่นๆใน Kanchanaburi (แสดงผลทั้งหมด)
วัดถ้ำคีรีธรรม ตำบลหนองหญ้า วัดถ้ำคีรีธรรม ตำบลหนองหญ้า
Kanchanaburi

ไหว้พระ ขอพรเสริมบารมีเปิดทรัพย์กา

วัดช่องแคบ วัดช่องแคบ
หมู่ 1 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
Kanchanaburi, 71150

เพื่อความสามัคคีของคนในท้องถิ่น และศูนย์รวมจิตใจ

วัดสวนป่าวังกระแจะเฉลิมพระ วัดสวนป่าวังกระแจะเฉลิมพระ
บ. วังกระแจะ ต. วังกระแจะ
Kanchanaburi, 71150

สาขาของวัดแพร่ธรรมาราม หลวงพ่อกัณหา​ สุขกาโม

AV Computer AV Computer
Kanchanaburi, 71190

รับซ่อมคอมทุกอาการ ประกอบคอมพิวเตอ

วัดทิพย์สุคณธาราม วัดทิพย์สุคณธาราม
ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
Kanchanaburi, 71170

ลปหลิว ปณฺณโก ลปปั่น กวิสสฺโ ลปหลิว ปณฺณโก ลปปั่น กวิสสฺโ
Kanchanaburi, 71000

รับเช่า/ฝาก และให้เช่าหลวงปู่หลิว ป?

ครูสมาธิ รุ่นที่ 48 ครูสมาธิ รุ่นที่ 48
Thamakham
Kanchanaburi, 71000

เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตร นักศึกษาครูสมาธิ-ไฮเทค

ธิฐ พระเครื่อง ธิฐ พระเครื่อง
กาญจนบุรี
Kanchanaburi, 71190

เช่าพระเครื่อง บูชาพระเครื่อง

วัดวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุร วัดวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุร
30/1หมู่2ต. วังเย็น อ. เมือง จ. กาญ
Kanchanaburi, 71000

ผู้ดำรงตำแหน่งหลวงพ่อองค์ปัจจุบันคือ :"พระครูปริยัติกาญจนโชติ"(หลวงพ่อแดง)