ป.พัฒนไพศาล สาขา 1 บริการเปลี่

รับซื้อ - ขาย แบตเตอรี่ ใหม่ - มือสอง

22/01/2021

#ที่ร้านมีบริการพร้อมติดตั้งสำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะ
📌📌โทร 098-782-4492

#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #แบตกาญจนบุรี

22/01/2021

ใกล้ที่ไหนแว่ะมาใช้บริการได้ค่ะ

#ที่ร้านมีบริการพร้อมติดตั้งสำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะ
#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #แบตกาญจนบุรี

งวดนี้หรือเปล่า #ทะเบียนรถลูกค้า 🤣🤣
#แบตเตอรี่เสื่อมสภาพหมดอายุ แวะมาหาเราได้นะคะ
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/nWkge9ZkxMyx4kZb8
โทรสอบถาม📞098-782-4492
✅บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ รถหกล้อ รถตู้ รถกะบะ รถเก๋ง
✅คุณภาพดี ราคากันเอง สอบถามได้ค่ะ
✅จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่-มือ2 ปลีก ส่ง ราคาถูก

#ที่ร้านมีบริการพร้อมติดตั้งสำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะ
#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #แบตกาญจนบุรี

20/01/2021

📣📣📣

จังหวัดกาญจนบุรีออกคำสั่งผ่อนคลายการปิดสถานที่โรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้สถานประกอบการที่มีผู้มาพักแรมหรือเช่าที่พักโดยต่อเนื่องระยะยาวดำเนินการต่อไป และให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ออกคำสั่งมาตรการผ่อนคลายการปิดสถานที่ โรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อธุรกิจ หากมีการบังคับใช้โดยเคร่งครัด

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 200/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 203/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ผ่อนผันการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี นั้น

เนื่องจากอาจมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อธุรกิจ หากมีการบังคับใช้โดยเคร่งครัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคต และเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผ่านการคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะได้มีที่พักแรม จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 5 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 203/2564 แล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

ผู้ประกอบการที่มีผู้มาพักแรม หรือเช่าที่พักโดยต่อเนื่องระยะยาว ดำเนินการต่อไป ตามควรแก่การระงับการสูญเสียของกิจการ ทั้งนี้ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่อง การคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing ที่ชัดเจน

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from ป.พัฒนไพศาล สาขา 1 บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ - มือ 2 กาญจนบุรี's post 20/01/2021

#เรื่องแบตเตอรี่ไว้ใจให้เราดูแล 🙏
📌โทร : 098-782-4492

#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่กาญจนบุรี

18/01/2021

💛💛เริ่มต้นวันจันทร์ 💛💛 #เรื่องแบตเตอรี่ไว้ใจให้เราดูแล 🙏
📌โทร : 098-782-4492

#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่กาญจนบุรี

Photos from ป.พัฒนไพศาล สาขา 1 บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ - มือ 2 กาญจนบุรี's post 15/01/2021

💥จัดไปรถกะบะ💥 แบตใหม่ FB เทินลูกเก่า ราคาสูง ได้แบตเตอรี่ใหม่ ราคาดี รับประกันคุณภาพ #เรื่องแบตเตอรี่ไว้ใจให้เราดูแล 🙏🙏

#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรี

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)'s post 14/01/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)'s post

Photos from ป.พัฒนไพศาล สาขา 1 บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ - มือ 2 กาญจนบุรี's post 13/01/2021

#ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
#เรื่องแบตเตอรี่ไว้ใจให้เราดูแล 🙏🙏

#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่กาญจนบุรี

10/01/2021

🥰ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านนะคะ ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ 🥰
💚สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กันนะคะ

08/01/2021

แผนที่ไปร้าน สาขา 2 (หน้า รร.ดรุณา)

📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/nWkge9ZkxMyx4kZb8
โทรสอบถาม📞098-782-4492
✅บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ รถหกล้อ รถตู้ รถกะบะ รถเก๋ง
#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #กาญจนบุรี

07/01/2021

#ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ #เรื่องแบตเตอรี่ไว้ใจให้เราดูแล 🙏🙏

#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่กาญจนบุรี

Photos from ป.พัฒนไพศาล สาขา 2 บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ - มือ 2 กาญจนบุรี's post 07/01/2021

💥💥เปิดแล้ววันนี้💥💥 สาขา 2 ร้าน ป.พัฒนไพศาล แบตเตอรี่
#หน้าทางเข้าโรงเรียนดรุณาฯ

06/01/2021

📌แบตเริ่มมีอาการเสื่อมสภาพ👇👇
⚡1. เริ่มมีอาการสตาร์ทเครื่องยนต์ติดยาก
⚡2. ไฟหน้ารถเริ่มสว่างน้อยลง
⚡3. กระจกไฟฟ้าเริ่มทำงานช้าลง
⚡4. ระบบไฟในรถเริ่มทำงานผิดปกติ
⚡5. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
✅จำหน่าย บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่-มือ2 ปลีก ส่ง
✅สอบถามเพิ่มเติม > m.me/Pattanapaisan
📞 098-782-4492
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6
✔️ลูกค้าที่กำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์มือสองคุณภาพดี
ยินดีให้คำแนะนำค่ะ 😊😊
#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #กาญจนบุรี #แบตเตอรี่กาญจนบุรี

06/01/2021

✅✅บริการเช็คสภาพไฟแบตเตอรี่รถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถเยนต์ แบตเตอรี่เสีย ไฟหมด เสื่อมสภาพ ติดตั้งฟรี ดูแลอย่างครอบครัว
มาจากตัวเมืองกาญ ไฟแดงสามแยกท่าพะเนียด เลี้ยวขวาทางขึ้นไปบ่อพลอย 500 เมตร ร้านอยู่ขวามือ
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6
✔️ลูกค้าที่กำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์มือสองคุณภาพดี
#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #กาญจนบุรี

05/01/2021

📌📌TimeLine รายที่ 3,4 #ของกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ รายที่สาม เพศชายและรายที่สี่ เพศหญิง ทำงานในสถานที่เล่นการพนัน ในกรุงเทพฯ และเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้เข้ารับการรักษาและนำผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัวดูอาการ รวมขณะนี้จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 ราย

จังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ รายที่สาม เป็นชาย อายุ 24 ปี และ รายที่ 4 เป็นหญิง อายุ 30 ปี ทำงานในสถานที่เล่นการพนัน ย่านปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. เดินทางกลับมาที่บ้าน ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถยนต์ส่วนตัว วันที่ 30 ธันวาคม 2563 พักอยู่บ้านตำบลดอนชะเอม จนเวลา 19.00 น. เดินทางไปดูบ้านที่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระหว่างเดินทางกลับมายัง บ้านตำบลดอนชะเอม แวะรับประทานหมูกระทะในตำบลดอนชะเอม ใช้เวลา 2 ชั่วโมง กลับถึงบ้านที่ตำบลดอนชะเอม เวลา 22.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. เดินทางไปร่วมงานปีใหม่ ที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันที่ 1-2 มกราคม 2564 พักผ่อนกับครอบครัวที่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. เดินทางไปงานฟ้อนผี ตำบลดอนชะเอม และกลับบ้านพักผ่อน โดยเริ่มมีอาการได้รับกลิ่นลดลง จนวันที่ 4 มกราคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลมะการักษ์ พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะการักษ์
ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดและไม่ใกล้ชิด ทีมสอบสวนโรคได้นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ เข้ารับการกักตัว รวมทั้ง ให้งดไปในที่ชุมชน แยกกักตัว แยกของใช้ จากคนอื่น เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง 14 วันวัดไข้ ตนเองทุกวัน เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี :TIMELINE

04/01/2021

💥💥ยินดีเปิดให้บริการค่ะ ในปี 2021 แว่ะมากันได้ค่ะ 📌📌
✅✅บริการติดตั้งฟรี ดูแลอย่างครอบครัว
มาจากตัวเมืองกาญ ไฟแดงสามแยกท่าพะเนียด เลี้ยวขวาทางขึ้นไปบ่อพลอย 500 เมตร ร้านอยู่ขวามือ
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6
✔️ลูกค้าที่กำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์มือสองคุณภาพดี
#แบตเตอรี่เสีย #แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ #แบตเตอรี่ราคาถูก #แบตเตอรี่มือ2กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่กาญจนบุรี #กาญจนบุรีแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่รถยนต์กาญจนบุรี #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #แบตเตอรี่กาญจนบุรี

20/12/2020

😩😩😩

นครปฐม พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
จากผลการติดเชื้อเพิ่มใน จ.สมุทรสาคร นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้สํารวจแรงงานต่างด้าวใน 5 กลุ่มสำคัญที่ จ.นครปฐม คือ
1.กิจการแพปลา
2.กิจการเกษตรเลี้ยงปลา/กุ้ง
3. กิจการตลาดสด
4.ร้านชาบู ปิ้งย่าง ซื้อวัตถุดิบส่งของ
5.ขนส่งสาธารณะ ระหว่างสมุทรสาคร-นครปฐม ผู้ขับ/ ผู้โดยสาร
โดยผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อจากกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน ทางโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอำเภอได้มีการสํารวจและส่งตรวจกลุ่มดังกล่าวไปแล้วจํานวน 158 ราย พบติดเชื้อจํานวน 2 ราย (อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค) และในวันนี้จะตรวจเพิ่มเติมอีกจํานวน 124 ราย
#ข่าวช่องวัน

Photos from ป.พัฒนไพศาล สาขา 1 บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ - มือ 2 กาญจนบุรี's post 11/12/2020

📌📌บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ มือ2 ราคาถูก คุณภาพดี
มาจากตัวเมืองกาญ ไฟแดงสามแยกท่าพะเนียด เลี้ยวขวาทางขึ้นไปบ่อพลอย 500 เมตร ร้านอยู่ขวามือ

📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6

✔️ลูกค้าที่กำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์มือสองคุณภาพดี
ยินดีให้คำแนะนำค่ะ 😊😊

Photos from ป.พัฒนไพศาล สาขา 1 บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ - มือ 2 กาญจนบุรี's post 08/12/2020

#ขอขอบคุณลูกค้าที่แว่ะเข้ามาใช้บริการค่ะ
✅สอบถาม กด =>> http://m.me/Pattanapaisan
✅บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ รถหกล้อ รถตู้ รถกะบะ รถเก๋ง
✅คุณภาพดี ราคากันเอง สอบถามได้ค่ะ
✅จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่-มือ2 ปลีก ส่ง ราคาถูก
🚌แบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกทุกชนิดและอื่นๆ
📞 098-782-4492
[email protected] คลิก https://lin.ee/tPTIpaW
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6

19/11/2020

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ติดตั้งฟรี ดูแลอย่างครอบครัว
มาจากตัวเมืองกาญ ไฟแดงสามแยกท่าพะเนียด เลี้ยวขวาทางขึ้นไปบ่อพลอย 500 เมตร ร้านอยู่ขวามือ
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6
✔️ลูกค้าที่กำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์มือสองคุณภาพดี
ยินดีให้คำแนะนำค่ะ 😊😊

22/10/2020

#ขอขอบคุณลูกค้าที่แว่ะเข้ามาใช้บริการค่ะ
✅สอบถาม กด =>> http://m.me/Pattanapaisan
✅บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ รถหกล้อ รถตู้ รถกะบะ รถเก๋ง
✅คุณภาพดี ราคากันเอง สอบถามได้ค่ะ
✅จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่-มือ2 ปลีก ส่ง ราคาถูก
🚌แบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกทุกชนิดและอื่นๆ
📞 098-782-4492
[email protected] คลิก https://lin.ee/tPTIpaW
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6

Photos from ป.พัฒนไพศาล สาขา 1 บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ - มือ 2 กาญจนบุรี's post 17/10/2020

วันเสาร์ ร้านเปิดค่ะ 😊😊
ร้านเปิด 8.00 - 17.00 น.
-------------------
✅แบตเตอรี่รถยนต์ มีปัญหา แบตหมด แวะมาได้ค่ะ

บริการติดตั้งฟรี ดูแลอย่างครอบครัว
มาจากตัวเมืองกาญ ไฟแดงสามแยกท่าพะเนียด เลี้ยวขวาทางขึ้นไปบ่อพลอย 500 เมตร ร้านอยู่ขวามือ
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6
✔️ลูกค้าที่กำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์มือสองคุณภาพดี
ยินดีให้คำแนะนำค่ะ 😊😊

16/10/2020

บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ติดตั้งฟรี ดูแลอย่างครอบครัว
มาจากตัวเมืองกาญ ไฟแดงสามแยกท่าพะเนียด เลี้ยวขวาทางขึ้นไปบ่อพลอย 500 เมตร ร้านอยู่ขวามือ
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6
✔️ลูกค้าที่กำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์มือสองคุณภาพดี
ยินดีให้คำแนะนำค่ะ 😊😊

05/10/2020

สวัสดีวันจันทร์ มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ แว่ะมาได้ตลอดค่า

ขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ คราบขี้เกลือขึ้น ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด หรือ รถสตาร์ทติดยาก 23/09/2020

ขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ คราบขี้เกลือขึ้น ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด หรือ รถสตาร์ทติดยาก

ขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ : คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบตเตอรี่จ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ รวมไปถึงระบบเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าช่วยควบคุม ซึ่งถ้าหากขั้วแบตเตอรี่มีคราบขี้เกลือขึ้นจะส่งผลอย่างไรกับรถยนต์ของเรา หลายคนคงเคยเจอปัญหาเหล่านี้มาแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่าการขจัดคราบขี้เกลือบนขั้วแบตเตอรี่ มีวิธีและขั้นตอนที่ง่าย ๆ แบบที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อน เรามาดูกันว่าคราบขี้เกลือที่เกาะบนแบตเตอรี่รถยนต์มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร และมีวิธีขจัดคราบขี้เกลือจนไม่ทิ้งคราบไว้อย่างไรบ้าง

ขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ คราบขี้เกลือขึ้น ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด หรือ รถสตาร์ทติดยาก ขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ เกิดคราบขี้เกลือ คราบสกปรกติดเกาะ ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด หรือสตาร์ทติดยาก ปัญหานี้จะหม....

17/09/2020

ร้าน ป.พัฒนไพศาล แบตเตอรี่ ยินดีให้บริการค่ะ 🙏😊😊
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6
✔️ลูกค้าที่กำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์มือสองคุณภาพดี
ยินดีให้คำแนะนำค่ะ 😊😊

09/09/2020

🎉🎉วันที่ 9 เดือน 9 🎉🎉 #ขอให้เป็น9ที่ดี
9 ข้ามปัญหา
9 ข้ามอุปสรรค
9 ข้ามโรคภัย
9 ข้ามอดีต
9 เข้าสู้สิ่งดีๆ
9 เข้าสู่ความร่ำรวย
9 เข้าสู่ความสำเร็จ
9 เข้าสู่ความสงบสุข

31/08/2020

📣 #คนใช้รถต้องรู้ ! ประกาศเปลี่ยนชื่อน้ำมันรถ . . #คนเติมดีเซลต้องรู้ไว้นะ เข้าปั๊มระวังเติมผิด ชื่อน้ำมันดีเซล เปลี่ยนใหม่ทั่วประเทศ โดยปั๊มจะต้องเปลี่ยนป้ายชื่อที่หน้าตู้จ่าย รวมถึงป้ายโฆษณาต่างๆ หลังจากประกาศให้ใช้ โดยน้ำมันดีเซลจะเปลี่ยนชื่อดังนี้

⛽️ ดีเซล >> ดีเซล B7
⛽️ ดีเซล B10 >> ดีเซล
⛽️ ดีเซลพรีเมี่ยม >> ดีเซล B7 พรีเมียม
📆 เริ่มใช้พร้อมกัน 1 ต.ค. 63

📍 รู้ไว้ ! ต้องเช็กอะไรบ้างก่อนใช้รถ 🚗 >> https://salehere.co.th/r/CkjUFi

#เซลเฮียร์ #น้ำมันดีเซล #เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล

วิธีพ่วงแบตเตอรี่ รถยนต์ พร้อมสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่หมด เสื่อม เก็บไฟไม่อยู่ 27/08/2020

วิธีพ่วงแบตเตอรี่ รถยนต์ พร้อมสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่หมด เสื่อม เก็บไฟไม่อยู่

วิธีพ่วงแบตเตอรี่
- เชื่อว่ายังมีคุณผู้หญิงหลายคนที่ยังไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์เมื่อรถสตาร์ทไม่ติด รู้เพียงแต่ วิธีพ่วงแบตเตอรี่ แต่ยังไม่สามารถพ่วงแบตเตอรี่ได้เอง และ วิธีการพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกต้องทำอย่างไร
- วันนี้เรามีคำแนะนำดี ๆ ให้กับคุณผู้หญิงเกี่ยวกับ วิธีพ่วงแบตเตอรี่ ที่ถูกต้องทำอย่างไร ซึ่งทำได้เองไม่ยาก และไม่ก่อเกิดอันตรายต่อรถและตัวคุณด้วย ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่า แบตเตอรี่กันก่อนว่าคืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร ทำงานอย่างไร

วิธีพ่วงแบตเตอรี่ รถยนต์ พร้อมสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่หมด เสื่อม เก็บไฟไม่อยู่ วิธีพ่วงแบตเตอรี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีวิธีใดบ้าง พร้อมปัญหายอดฮิต อะไรที่ทำให้แบตหมด เสื่อมสภาพ ไม่เก.....

26/08/2020

📢รู้ไว้ไม่เสียหาย!! 4 อาการแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อม‼‼
สาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ และวิธีการดูว่าแบตเตอรี่เสื่อมนั้นจะมีอาการยังไงมาฝากเพื่อน ๆ กัน

หน้าที่ในการทำงานของแบตเตอรี่ นั้นก็คือการจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องยนต์โดยเริ่มต้นที่การทำงานของมอเตอร์สตาร์ท ระบบจุดระเบิด และสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนต่าง ๆ ของรถ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์นั้นเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า แต่ในความจิงแล้วมันคือการเก็บไฟสำรอง แต่ตัวไดชาร์จต่างหากที่เป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า หากไดชาร์จจ้ายกระแสไฟไม่ทันแบตเตอรี่ตัวนี้จะทำงานแทน ในการทำงานของไดชาร์จและแบตเตอรี่เป็นการทำงานแบบระบบหมุนเวียนกัน เพราะเมื่อไดชาร์จหมุนเร็วขึ้นก็ส่งพลังงานที่เหลือไปให้แบตเตอรี่
วิธีดูว่าแบตเตอรี่หมดนั้นมีสามารถดูได้ 2 วิธีด้วยกัน
✅1.) ตัวไดชาร์จมีการทำงานที่ไม่เหมือนเดิม ประจุไฟฟ้าเข้าไปยังตัวแบตเตอรี่ไม่ได้ และเข้าไปได้น้อย
✅2.) แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน
และเราจะรู้ไดยังไงกันละว่าแบตเตอรี่ที่ใช่อยู่นั้นเสื่อม วีธีดูแบตเสื่อมสามารถดูได้ดังนี้
✅1.) ระบบไฟฟ้าในรถทำงานไม่ปกติ
✅2.) สตาร์ทเครื่องยนต์ติดยาก
✅3.) ไฟหน้าไม่ค่อยสว่างเหมือนเดิม
✅4.) กระจกไฟฟ้าทำงานช้าลง
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน ๆ กับสาระความรู้ที่ได้นำมาฝากกัน คงมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ หลายคนนะครับ
cr.unseencar.com/drive-maintain-exp

26/08/2020

ร้าน ป.พัฒนไพศาล แบตเตอรี่ ยินดีให้บริการค่ะ 🙏😊😊
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6
✔️ลูกค้าที่กำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์มือสองคุณภาพดี
ยินดีให้คำแนะนำค่ะ 😊😊

Photos from ป.พัฒนไพศาล สาขา 1 บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ - มือ 2 กาญจนบุรี's post 15/08/2020

วันเสาร์ ร้านเปิดค่ะ 😊😊
✅แบตเตอรี่รถยนต์ มีปัญหา แบตหมด แว่ะมาได้ค่ะ

Photos from Pattanapaisan Battery's post 13/08/2020

รับซื้อแบตเตอรี่เก่า ทุกชนิด รับทุกขนาด เข้าโรงหลอม
สอบถาม id line : 0626396395

13/08/2020

📣 เคาะแล้ว! หยุดยาว 4 วัน ชดเชยวันสงกรานต์

💥 ครม. อนุมัติแล้ว หยุดชดเชยวันสงกรานต์เพิ่มขึ้น 2 วัน คือวันศุกร์ที่ 4 ก.ย. และจันทร์ที่ 7 ก.ย. 63 รวมเป็นหยุดยาว 4 วัน คือ 4-7 ก.ย. 63 เฮได้เลยจ้า

👉🏻 ที่มา : https://www.amarintv.com/news/detail/42277

#ชอบช้อป

Photos from ป.พัฒนไพศาล สาขา 1 บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ - มือ 2 กาญจนบุรี's post 07/08/2020

✅บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ รถหกล้อ รถตู้ รถกะบะ รถเก๋ง
✅สอบถาม กด =>> http://m.me/Pattanapaisan
✅คุณภาพดี ราคากันเอง สอบถามได้ค่ะ
✅จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่-มือ2 ปลีก ส่ง ราคาถูก
🚌แบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกทุกชนิดและอื่นๆ
📞 098-782-4492
[email protected] คลิก https://lin.ee/tPTIpaW
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6

07/08/2020

หน้าฝน เช็คสภาพรถยนต์ ไฟแบตเตอรี่ ก่อนเดินทางไปเที่ยว ขับขี่ปลอดภัยกันนะคะ 😊

UPDATE: กรมอุตุฯ เตือนประชาชน 39 จังหวัด รับมือฝนตกตลอดทั้งวัน กทม.-ปริมณฑลเสี่ยงฝนร้อยละ 40
วันนี้ (7 สิงหาคม) กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
ส่วนการพยากรณ์อากาศรายภูมิภาค มีดังนี้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคเหนือ: มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน ตาก สุโขทัย และกำแพงเพชร
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ
อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคกลาง: มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออก: มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก): มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก): มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://thestandard.co/

05/08/2020

ชมวินาทีระเบิดสนั่นกรุงเบรุต ฝันร้ายที่ไม่มีใครทันตั้งตัวในเลบานอน

ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ 🙏

ป.พัฒนไพศาล แบตเตอรี่

✅จำหน่ายแบตเตอรี่ใหม่-มือ2 ปลีก ส่ง ราคาถูก
✅สอบถามเพิ่มเติม โทร 098-782-4492
[email protected] คลิก https://lin.ee/tPTIpaW
📌 แผนที่มาร้าน https://goo.gl/maps/7sHSvL6j6K8WVZ5V6
✔️ลูกค้าที่กำลังมองหาแบตเตอรี่รถยนต์มือสองคุณภาพดี
ยินดีให้คำแนะนำค่ะ 😊😊

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ป. พัฒนไพศาล แบตเตอรี่
Kanchanaburi
71000

Tools/Equipment อื่นๆใน Kanchanaburi (แสดงผลทั้งหมด)
อีบีมอยากขาย อีบีมอยากขาย
Kanchanaburi, 71130

สวัสดีทุกคนที่เข้ามาจ้าาาา เข้ามาแ

UIOK Organic Farm UIOK Organic Farm
14/3 ม. 6 ต. อุโลกสี่หมื่น อ. ท่ามะก
Kanchanaburi, 71130

สิ่งค้ามือ2 สิ่งค้ามือ2
ใบพาส
Kanchanaburi

พอดีพึ่งหัดขาย ราตากันเอง

ใบมิ้นขายอะไหล่แม็คโคร ใบมิ้นขายอะไหล่แม็คโคร
Kanchanaburi, 71130

นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่แม็คโคร และอ

Mrs.wow ฟองน้ำนาโน ขจัดคราบ Thailand Mrs.wow ฟองน้ำนาโน ขจัดคราบ Thailand
Kanchanaburi, 71000

พลิกชีวิตกับฟองน้ำMrs. wow

อะไหล่ยนต์ มือสอง อะไหล่ยนต์ มือสอง
Kanchanaburi, 71990

อะไหล่ ถอดเดิมของแท้ อีซูซุ

Aummy_shop1 Aummy_shop1
Kanchanaburi, 71000

ปากกาสี ปากกาไฮไลท์ กระเป๋าดินสอ

ช.เฮงหลง กาญจนบุรี ช.เฮงหลง กาญจนบุรี
160/52 ต. บ้านเหนือ
Kanchanaburi, 71000

จำหน่าย ซ่อม ปั๊มน้ำ เครื่องตัดหญ้า

Dtac โรบินสันกาญจนบุรี Dtac โรบินสันกาญจนบุรี
ปากแพรก
Kanchanaburi, 71000

อยู่ชั้น2โซนIT ยินดีให้บริการค่ะ

L.T.Shop L.T.Shop
Kanchanaburi, 71260

เครื่องมืออุปกรณ์งานช่าง

เลาขวัญไฮดรอลิค เลาขวัญไฮดรอลิค
350/9 ม. 1 ติด ธกส อ. เลาขวัญ
Kanchanaburi, 71210

รับอัดสายไฮดรอลิคทุกชนิด น้ำมันไฮดรอลิค สายรถตัดอ้อย สายรถแม็คโคร ข้อต่อไฮดรอลิค

ลีแอนด์ซัน เครื่องเย็น ลีแอนด์ซัน เครื่องเย็น
Liang Mueang Kanchanaburi
Kanchanaburi, 71000

จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม เครื่องปรับอาก?