วิถีลูกเสือ

วิถีลูกเสือ

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ ขอติดต่อสอบถามเรื่องขอรับใบ ลส.13 คำสั่งแต่งตั้ง และใบวุฒิบัตร ขั้น BTC ค่ะ ไม่ทราบว่าสามารถติดต่อที่ไหนยังไงคะ
- ขั้น BTC เข้าค่ายที่ ราชภัฏกาญ
- ขั้น ATC เข้าค่าที่ด่านเจดีย์สามองค์พนมทวน
- เปิดกองที่ รร.เทพมงคลรังสี กาญฯ
ขอขอบพระคุณสมาคมวิทยากรลูกเสือกาญจนบุรี , อ.เอนก อำนวย , อ.ชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุล , อ.สุนันทา วรรณอุณกุล , พ.ต.ท.ประเสริฐ อยู่ยอด และพี่ๆ น้องๆ วิทยากรลูกเสือของสมาคมฯ ทุกท่าน ที่ได้มอบโอกาสให้คนสมุทรปราการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ไมตรีจิต และมิตรภาพอันอบอุ่นของทุกท่านจะตราตรึงเสมอค่ะ
#ขอบพระคุณจากใจ ❤️
#ลูกพระมงกุฎฯ คือพี่น้องกัน ⚜️
ผมจะสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้อย่างไรครับ

ทำการฝึกอบรมว้ชาผู้กำกับลูกเสือสำ?

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่4 เรียนรู้ตามวัย 10/10/2020

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่4 เรียนรู้ตามวัย

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่4 เรียนรู้ตามวัย

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่3 ฝึกลูกเสือได้อะไร 10/10/2020

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่3 ฝึกลูกเสือได้อะไร

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่3 ฝึกลูกเสือได้อะไร

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ 2 ตำนานลูกเสือ 10/10/2020

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ 2 ตำนานลูกเสือ

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ 2 ตำนานลูกเสือ

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ 1 คุณค่าที่เคลื่อนผ่านกาลเวลา 10/10/2020

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ 1 คุณค่าที่เคลื่อนผ่านกาลเวลา

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ 1 คุณค่าที่เคลื่อนผ่านกาลเวลา

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ 1 คุณค่าที่เคลื่อนผ่านกาลเวลา 10/10/2020

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ 1 คุณค่าที่เคลื่อนผ่านกาลเวลา

ตามรอยลูกเสือ ตอนที่ 1 คุณค่าที่เคลื่อนผ่านกาลเวลา

BTC วิสามัญ 6-2562 ค่ายดรุณวิทย์ 04/09/2020

BTC วิสามัญ 6-2562 ค่ายดรุณวิทย์

https://youtu.be/L-hQvNxkonE

BTC วิสามัญ 6-2562 ค่ายดรุณวิทย์ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 6/2562 ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ จังหวัดสุพ...

15/02/2020

Happy Birthday ท่านนายกสมาคมฯ...

การตรวจประเมินขั้นที่ 5 อศจ.กาญจนบุรี 01/02/2020

การตรวจประเมินขั้นที่ 5 อศจ.กาญจนบุรี

https://youtu.be/1aH-y5BWkSs

การตรวจประเมินขั้นที่ 5 อศจ.กาญจนบุรี ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BTC วิสามัญ 6-2562 25/01/2020

BTC วิสามัญ 6-2562

https://youtu.be/L-hQvNxkonE

BTC วิสามัญ 6-2562 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 6/2562 ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ จังหวัดสุพ...

21/09/2019

แจ้ง สมาคมฯ ได้ทำการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ 2 ประเภท ดังนี้
1. ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
2. ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
ระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์. อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ค่าธรรมเนียม 2,200 บาท สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
- อ.เอนก อำนวย โทร 090-9538811
- อ.ชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุล โทร 089-8258193
- อ.สุนันทา วรรณอุณกุล โทร 086-3789940

25/02/2019

แจ้ง สมาคมฯ ได้ทำการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ 2 ประเภท ดังนี้
1. ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
2. ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์. อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ค่าธรรมเนียม 2,200 บาท สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
- อ.เอนก อำนวย โทร 090-9538811
- อ.ชัยณรงค์ ชัยมนตรีกุล โทร 089-8258193
- อ.สุนันทา วรรณอุณกุล โทร 086-3789940

15/02/2019

สุขสันต์คล้ายวันเกิดนายกสมาคมฯ คนใหม่ค่ะ

31/01/2019

#งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด2562

13/08/2018

ภารกิจสมาคมฯจ้า

WSJ Camping Model 03/08/2018

WSJ Camping Model

WSJ Camping Model Learn about camping at the 24th World Scout Jamboree! Learn more at wsj2019.us

การชุมนุมรอบกองไฟ BTC รุ่นที่ 5/2561 กาญจนบุรี 09/04/2018

การชุมนุมรอบกองไฟ BTC รุ่นที่ 5/2561 กาญจนบุรี

การชุมนุมรอบกองไฟ BTC รุ่นที่ 5/2561 กาญจนบุรี การชุมนุมรอบกองไฟ BTC สามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 5/2561 กาญจนบุรี

การประกวดระเบียบแถว 2561 27/03/2018

การประกวดระเบียบแถว 2561

การประกวดระเบียบแถว
https://www.youtube.com/watch?v=xOaNB1JMBGM&t=22s

การประกวดระเบียบแถว 2561 วีดีทัศน์สาธิตขั้นตอนการประกวดระเบียบแถว 2561

14/03/2018

#แจ้งประชาสัมพันธ์ของสมาคมวิทยากรลูกเสือกาญจนบุรี ได้มีการจัด
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ดังนี้
1. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี ค่าธรรมเนียมคนละ 2,000 บาท
2. การฝึกอบรผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั้วไปและความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสึอซาฟารี SAFARI SCOUT CAMP อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ค่าธรรมเนียมคนละ 1,000 บาท โดยแต่ละประเภทไม่เกิน 50 คนเท่านั้น
แจ้งสมัครได้ที่
1. นายเอนก อำนวย นายกสมาคมฯ โทร. 090-9538811
2. นางสุนันทา วรรณอุณกุล เลขานุการสมาคมฯ โทร 086-3789940
รีบแจ้งด่วนจำนวนจำกัด...ครับ
😃😃😀

03/01/2018

แด่สมาชิกทุกท่านครับ....

03/10/2017

แจ้งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 5 - 8 ต.ค.2560 ณ ค่ายลูกเสือซาฟารี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี รายงานตัวในวันที่ 5 ต.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 13.00 น. ณ สถานที่ดังกล่าวตามที่แจ้งค่ะ

18/09/2017

สุขสันต์คล้ายวันเกิดท่านนายกสมาคมวิทยากรลูกเสือกาญจนบุรี ค่ะ

13/09/2017

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา ผู้กำกับลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 12 -18 ต.ค.60 เลื่อนเป็น ระหว่างวันที่ 14 - 20 ต.ค. 60 ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from วิถีลูกเสือ's post 19/08/2017

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เตรียมการเปิดการฝึกอบรม ดังนี้
1. การฝึกอบรมผู้กำกับลส.สามัญ และสล.สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 5- 8 ต.ค.60 ณ ค่ายลูกเสือซาฟารี Safari SCOUT CAMP อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
2. การฝึกอบรมผู้กำกับลส.สามัญ และสล.สามัญรุ่นใหญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 12- 18 ต.ค.60 ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 090-9538811
และ โทร 086-3789940 ค่ะ

Photos from วิถีลูกเสือ's post 27/07/2017

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

600719INDABA#5 22/07/2017

600719INDABA#5

600718INDABA#5 20/07/2017

600718INDABA#5

600717INDABA#5 20/07/2017

600717INDABA#5

Photos from วิถีลูกเสือ's post 18/07/2017

ภารกิจของสมาคม

Photos from วิถีลูกเสือ's post 12/07/2017

ประชุมเตรียมความพร้อมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ อินดาบา ครั้งที่ 5

600602BTCราชภัฎ 04/06/2017

600602BTCราชภัฎ

600602BTCราชภัฎ 03/06/2017

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปผสมความรู้เบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ณ ค่ายลูกเสือชนะสงคราม

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Kanchanaburi
71000

Sports & Recreation อื่นๆใน Kanchanaburi (แสดงผลทั้งหมด)
1000 Palms Boat Club 1000 Palms Boat Club
171
Kanchanaburi, 71000

Boat storage and launching facility.

Noointer chanel Noointer chanel
Kanchanaburi, 71000

สนใจติดต่อได้

Killer CUES Kanchanaburi Killer CUES Kanchanaburi
Kanchanaburi, 71000

บริการซื้อขายอุปกรณ์สนุกเกอร์ ทั้ง

WipWup WipWup
2/421 หมู่3 หมู่บ้านเอื้ออาทรวัง
Kanchanaburi, 71110

#ไฟเธค #ไฟกระพริบ #ไฟปาร์ตี้

DEX NOY - BEBOY DEX NOY - BEBOY
ถนน ลาว, ปากแพรก, กาญจนบุรี
Kanchanaburi, 71000

Lsmgamemax Lsmgamemax
ถนน กัมพูชา, ปากแพรก, กาญจนบุร
Kanchanaburi, 71000

เกมส์สนุกๆ

ค ว า ม รู้ สึ ก ค ว า ม รู้ สึ ก
Kanchanaburi, 71140

โสดดดดด

eekajit_05 eekajit_05
Kanchanaburi, 71000

El.ChAPoO

IQOS King IQOS King
Kanchanaburi, 10510

อุปกรณ์สันทนาการ

อุปกรณ์ตกปลา สาทรฟิชชิ่ง อุปกรณ์ตกปลา สาทรฟิชชิ่ง
778/4 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพ
Kanchanaburi, 71160

แหล่งรวบรวมอุปกรณ์ตกปลา จัดส่งเร็ว สินค้าดี มีมาตรฐาน

DP Kanchanaburi FC DP Kanchanaburi FC
Kanchanaburi

Welcome to Kanchanaburi FC Official Page

LexP Pump track สนามปั้มแทร็ก กาญจนบุร LexP Pump track สนามปั้มแทร็ก กาญจนบุร
กาญจนบุรี
Kanchanaburi, 71000

สนามปั้มแทร็ก กีฬาสเก็ต จักรยานBMX จำ