สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดก

สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดก

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแ
ม. 12 ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุร
Kanchanaburi immigration
Kanchanaburi immigration
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญ
ม. 12 ต. ปากแพรก
สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบ
สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบ
แสงชูโต ต. บ้านใต้
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
ถนนแม่น้ำแม่กลอง
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ถนน แสงชูโต
สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ
สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchana Buri Province
Kanchana Buri Province
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
71000
สสว. ศูนย์ OSS กาญจนบุรี
สสว. ศูนย์ OSS กาญจนบุรี
71000
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า
หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ต. ท่ามะกา, Tha Maka
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
ถนน แสงชูโต
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 13 ถ. แสงชูโต ต. บ้านเหนือ อ. เมือง จ.
The Banks of the River Kwai
The Banks of the River Kwai
Khao Poon
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 200 ถนน

ความคิดเห็น

มีใครจะไป..เป็นเพื่อนบ้าง

หน่วยงานราชการ

28/12/2022

การบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศ

กรมคุมประพฤติ Department of probation 28/12/2022

กรมคุมประพฤติ Department of probation

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ พื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยบรูณาการร่วมกับ สภ.ทองผาภูมิและหน่วยทหารจุดตรวจแยกทองผาภูมิ นำผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมทั้งแจกน้ำดื่ม และเอกสารแผ่นพับรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM” “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ซึ่งมีเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๓ คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ และทหารหน่วยทหารจุดตรวจแยกทองผาภูมิ จำนวน ๖ ท่าน รวมเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ จุดตรวจสามแยกทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)
#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ
#คุมประพฤติปลอดทุจริต 100% #แก้ไขผู้ก้าวพลาดให้โอกาสเป็นคนดี #คืนคนดีสู่สังคม #พลิกชีวิต #ข้ามวิกฤติ #ผลิตวิถี #พัฒนาคนดีสู่สังคม
#มุ่งมั่นแก้ไข #พัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน #บูรณาการกับทุกภาคส่วน #เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน
ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่…
FB: คุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.facebook.com/kanchanaburi.probation
fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี https://www.facebook.com/probation.kan
เว็บไซต์ : http://110.49.71.143/kanchanaburi/index.php
Tel: 034 564411-2,034 564421

กรมคุมประพฤติ Department of probation

กรมคุมประพฤติ Department of probation 27/12/2022

กรมคุมประพฤติ Department of probation

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดพิธีสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัย มีพระชันษายิ่งยืนนาน เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)
#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ
#คุมประพฤติปลอดทุจริต 100% #แก้ไขผู้ก้าวพลาดให้โอกาสเป็นคนดี #คืนคนดีสู่สังคม #พลิกชีวิต #ข้ามวิกฤติ #ผลิตวิถี #พัฒนาคนดีสู่สังคม
#มุ่งมั่นแก้ไข #พัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน #บูรณาการกับทุกภาคส่วน #เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน
ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่…
FB: คุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.facebook.com/kanchanaburi.probation
fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี https://www.facebook.com/probation.kan
เว็บไซต์ : http://110.49.71.143/kanchanaburi/index.php
Tel: 034 564411-2,034 564421

กรมคุมประพฤติ Department of probation

21/12/2022

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายสมศักดิ์ วิศิษฎ์ธรรมศรี ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่าม่วง พร้อมคณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง นำผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี,อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ,เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจ สภ.ท่าม่วง และมูลนิธิขุนรัตนาวุธ ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมทั้งแจกน้ำดื่ม และเอกสารแผ่นพับรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ซึ่งมีเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๗ คน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๒ คน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จำนวน ๑๕ ท่าน ตำรวจ สภ.ท่าม่วง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัตนาวุธ จำนวน ๑๑ ท่าน รวมเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓๕ คน เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ บริเวณแยกมิราเคิลออฟไลฟ์ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ #คุมประพฤติปลอดทุจริต 100% #แก้ไขผู้ก้าวพลาดให้โอกาสเป็นคนดี #คืนคนดีสู่สังคม #พลิกชีวิต #ข้ามวิกฤติ #ผลิตวิถี #พัฒนาคนดีสู่สังคม
#มุ่งมั่นแก้ไข #พัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน #บูรณาการกับทุกภาคส่วน #เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน
ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่…
FB: คุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี https://www.facebook.com/kanchanaburi.probation
fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี https://www.facebook.com/probation.kan
เว็บไซต์ : http://110.49.71.143/kanchanaburi/index.php
Tel: 034 564411-2,034 564421
https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0asYLVeAwgxBneAnYJx9C8VtbeeSzC25oRhY7kFYLhHMAKGDxnj89CLcHQZGcNvE3l&id=100001661620142&mibextid=Nif5oz

16/12/2022

ขอพระราชทานกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)
#คุมประพฤติกาญจนบุรี #คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี #กรมคุมประพฤติ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


18/7 ม. 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ต. ปากแ
Kanchanaburi
71000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kanchanaburi (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber Village Nongkhao police Department RTP Cyber Village Nongkhao police Department
118/3 ม. 4
Kanchanaburi, 71110

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
Kanchanaburi, 71000

โทร 034-620-990 แฟกซ์ 034-518-785

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่
Kanchanaburi, 71220

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม้อุท

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
Kanchanaburi, 71000

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก
72 ม. 1 ต. ปิล๊อก อ. ทองผาภูมิ จ. กา
Kanchanaburi, 71180

สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก ภูธรจังหวัดกา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ
ทางหลวงศรีสวัสดิ์
Kanchanaburi, 71250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองก RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองก
13 ถนนบ้านเหนือ ต. บ้านเหนือ อ.
Kanchanaburi, 71000

สภ.เมืองกาญจนบุรี

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมป
151 ม. 13 ถนน กาญจนบุรี-อู่ทอง ต. ปา
Kanchanaburi, 71000

เพจข่าวของประชาชน

ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan
123 ถ. แม่น้ำแคว ต. ท่ามะขาม อ. เม
Kanchanaburi, 71000

123 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สวท.กาญจนบุรี สวท.กาญจนบุรี
16/7 หมู่ 8 ต. แก่งเสี้ยน
Kanchanaburi, 71000

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไท?