โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ
สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
สสว. ศูนย์ OSS กาญจนบุรี
สสว. ศูนย์ OSS กาญจนบุรี
71000
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
71000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
ถนนแม่น้ำแม่กลอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญ
22 ม.12 ต.ปากแพรก
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแ
122 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุร
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดก
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดก
18/7 ม.12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก
สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบ
สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบ
แสงชูโต ต.บ้านใต้
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า
1/58 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี, Tha Maka
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
ถนน แสงชูโต
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 200 ถนน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
The Banks of the River Kwai
The Banks of the River Kwai
Khao Poon
ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan
ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan
123 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ความคิดเห็น

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกาญจนบุรี ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 18 ปี มีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ 1 สัปดาห์ เหนื่อยมากขึ้น 2 วันก่อนมากโรงพยาบาล วินิจฉัย ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ (Pneumonia) เพื่อส่งผู้ป่วยจากสุขศาลาทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไป โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเที่ให้บริการคือ Bell 212 ปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา @สุขศาลาทิไล่ป้า โรงพยาบาลสังขละ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก Royal Thai Army กองทัพบก Royal Thai Army หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ขอชื่นชมน้องๆพยาบาลที่น่ารักของชั้น 2ตึก100ปีพระสังฆราชที่ดูแลและเอาใจใส่คนไข้ทุกเตียงเป็นอย่างดี
ขอบคุณจากใจค่ะ
หาคนดูเเลคนป่วย ผู้ชาย350ต่อวัน 1อาทิตด่วนๆ
#0923422528
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.17 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกาญจนบุรี ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 82 ปี เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 5.00 น มีอาการชาแขนขาข้างขวา พูดไม่ได้ มีปัสสาวะออกบ่อย วันนี้เริ่มมีอาการกระตุกทั้งตัว วินิจฉัย สงสัยโรคหลอดเลือดสมอง(R/O Stroke) เพื่อส่งผู้ป่วยจากสาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไป โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบกเพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลทองผาภูมิ @สาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก กองทัพบก กองทัพบก Royal Thai Army กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ 10 กรกรฎาคม 2565 เวลา 07.12 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกาญจนบุรีขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้บาดเจ็บชาย อายุ 31 ปี ถูกควายขวิด เขาควายทิ่มหลังด้านขวา ปวดแน่นท้องและหน้าอก นอนราบไม่ได้ วินิจฉัย การบาดเจ็บจากการกระแทก (Blunt Trauma) เพื่อส่งผู้ป่วยจาก สสช.บ้านจะแก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไป โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212
ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย โรงพยาบาลสังขละบุรี

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสังขละ กองทัพบก กองทัพบก Royal Thai Army กองบัญชาการกองทัพไทย
ขออนุญาตสอบถามค่ะ พอดีช่วงนี้ผมร่วงหนักมากจากผมที่อย่างหนาตอนร่วงจนผมบาง เราควรไปหาหมอแบบไหนค่ะ
วันที่ 4 กรกรฎาคม 2565 เวลา 12.53 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกาญจนบุรี ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 82 ปี มีอาการขาขวาอ่อนแรง วินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง (R/O STROKE) เพื่อส่งผู้ป่วยจากสาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ไป โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย โรงพยาบาลสังขละบุรี

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 โรงพยาบาลสังขละ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กองทัพบก กองทัพบก Royal Thai Army กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.50 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกาญจนบุรี
ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 1 เดือน 18 วัน อาการ มีไข้ ไอ เหนื่อย 2 วัน วันนี้เหนื่อยมากขึ้น หายใจชายโครงบุ๋ม วินิจฉัย ปอดบวม (Pneumonia) เพื่อส่งผู้ป่วยจาก สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไป โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสังขละ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก Royal Thai Army
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.49 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกาญจนบุรี
ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 50 ปี มีอาการปวดจุกแน่นท้อง ไม่ถ่าย 3 วัน อาเจียน 3 ครั้ง วินิจฉัย โรคลำไส้อุดตัน (Gut Obstruction)
เพื่อส่งผู้ป่วยจากสาธารณสุขชุมชนจะแก ตำบลไล่โว้ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไป โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสังขละ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก Royal Thai Army กองทัพบก
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.26 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกาญจนบุรี ขอสนันสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 19 ปี มีอาการชักเกร็ง ซึมลง ไม่ค่อยรู้สึกตัว วินิจฉัย โรคลมชัก (Epilepsy) เพื่อส่งผู้ป่วยจากสุขศาลาทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไป โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก Royal Thai Army โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลสังขละ
วันนี้วันจันทร์ที่28 มีนาคม2565( 11:10 ) มา ที่จุดบริการ ตรวจผู้ป่วย หรือ เสี่ยงโควิด ที่เต๊นท์บริการ คนป่วย/เสี่ยงติดเชื่อ ด้วยความที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี เดินเข้าไปถาม ไม่แน่ใจว่าเป็นพยาบาล หรือ ผู้ช่วยพยาบาล เรียกขอโทษนะคะคุณพยาบาล สามสี่รอบไม่หัน คิดดี เขาอาจไม่ได้ยิน แต่ หันมามองตาขวาง เราเลยเรียกอีกรอบ ขออนุญาตสอบถามหน่อยค่ะ มีการบายมือไม่ให้ถาม บอกไม่ให้ถาม เราก็พูดดังๆไปว่า อะไรวะถามอะไรก็ไม่ได้ แล้วก้อหันหลังกลับ ได้ยินเสียงตะโกนตามหลังมา มาๆถามได้เลยค่ะ #เห้อสงสารตนเองจังมาเจอพยาบาลมารยาททราม #สำหรับพยาบาลคนอื่นดีๆยังมีอยู่คะไม่ได้เหมารวมนะคะ
แพทย์หรือหมอ คลินิกเบา-ความดัน นี่มัน 09.30น. ทำไมปล่อยให้คนไข้รอ ยังลงทำการตรวจ พยาบาลซักประวัติคนไข้ไว้รอเกือบหมดแล้วนะครับคุณหมอ ทำงานบริการประชาชนให้คุ้มค่ากับที่ได้รับด้วยนะครับ.
อยากสอบถามว่าวันที่ไปคลอด
ทางโรงบาลให้มีคนเฝ้ากี่คนค่ะ
และต้องเตรียมของอะไรไปบ้าง
Super Easy ….
To travelers who have to take the 2nd RT-PCR, please present required documents in photocopy. Please check result in your E-mail.

ตรวจ Test&GO ง่ายๆ .... แค่ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และรอแจ้งผลทางอีเมลนะครับ

#โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา #1155 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ถ้าต้องการตรวจสุขภาพประจำปี ม.33 มีขั้นตอนยังไงบ้างครับ
ขอขอบคุณ ทพญ.ยมลพร ที่ช่วยทำการรักษารากฟันให้ ทั้งที่ผู้ป่วยอ้าปากได้น้อย แต่คุณหมอก็พยายามช่วยรักษาให้ และให้คำแนะนำที่ดี คุณหมอมือเบา และพูดจาสุภาพมากๆค่ะ ต้องขอขอบคุณจริงๆจากใจ ❤❤❤

#แผนกทันตกรรม

Emergency Rescue Service · Hospital · Community Organization Hospital

05/09/2022

เปิดรับทำวัคซีนพาสปอร์ต**

โดยเปิดรับจองคิวเข้ารับบริการทางไลน์ด้านล่าง
ไม่รับ walk in ค่ะ

https://lin.ee/9ycLow5

01/09/2022

📌แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับวัคซีนโควิต
เดือนกันยายน 2565

**PFIZER. สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป walk inได้ทุกวัน ทุกเข็ม (1-6) ทุกสิทธิการรักษา ทุกเขตที่พักอาศัย ฉีดทุกวัน วันหยุดเราก็เปิดจ้า ตั้งแต่ 8.30-15.00 น.

***PFIZER ฝาส้มสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เข็ม 1 เข็ม 2 ,เข็ม 3 ที่เรียนหรือพักอาศัยในเขตอำเภอเมือง เปิด walk in ได้ทุกวันศุกร์ จำกัดจำนวน 50 คิวต่อวัน โดยนำเอกสารจากทางโรงเรียนมาด้วย.หรือ พิมพ์จากลิ้งนี้https://www.khemasiri.ac.th/Pfizer_vaccine_5-11.pdf เปิดรับคิว 8.30 น.- 14.00 น. (ยกเว้นกรณีที่มีการติดเชื้อโควิตจะได้รับเพียง 2 เข็ม เนื่องจากได้รับภูมิจากการติดเชื้อแล้ว)

อย่าลืมนำบัตรประชาชน บัตรชมพู(ต่างด้าว) หรือเอกสารรับรองตัวบุคคลที่ออกจากมหาดไทยมาด้วยนะคะ

🔒 สถานที่ฉีดตึกญสส.ชั้น 1 ตึกตรงเสาธง บริเวณหน้าห้องบัตร

25/08/2022

👶 ช่วงนี้โรคมือเท้าปากระบาด แนะนำบุตรหลานล้างมือบ่อยๆ หากเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กคนอื่นๆ ทันที
.
‘โรคมือเท้าปาก’ เกิดจากเชื้อไวรัส เด็กจะมีอาการไข้ เบื่ออาหาร ผื่นแดงในช่องปาก และตุ่มใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ช่วงนี้พบเด็กป่วยมากกว่าปกติ
.
ติดต่อผ่านการไอ จาม รับประทานอาหาร หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกัน ป้องกันด้วยการล้างมือบ่อยๆ ใช้ช้อน/แก้วน้ำส่วนตัว และการสวมหน้ากากอนามัย
.
👋🧼🧴🍽🥛😷
.
ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และสวนสนุก ควรทำความสะอาดของเล่น และพื้นผิวที่สัมผัสร่วมกันเป็นประจำ
.
ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง หากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กคนอื่นๆ 1 สัปดาห์ รักษาด้วยยาลดไข้ เช็ดตัว พยายามป้อนน้ำ นมและอาหารอ่อน
.
👉 หากมีไข้สูง หรืออ่อนเพลียมากควรไปพบแพทย์
.
ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (25 ส.ค. 65)

22/08/2022
18/08/2022

หน่วยงาน/สถานประกอบการ ให้พนักงานติดเชื้อโควิด ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง-มีอาการป่วยเล็กน้อย กักตัว 7 + 3 วัน
**กักตัวที่บ้าน 7 วัน และกลับมาทำงาน โดย 3 วันแรก สวมหน้ากากตลอดเวลา งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และเลี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมคนจำนวนมาก

ข้อมูลข่าวสารจาก
#โควิด19
#กรมควบคุมโรค

12/08/2022

“๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันแม่แห่งชาติ”สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ความว่า
"พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน"
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
❤ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร https://wellwishes.royaloffice.th/
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และคณะเจ้าหน้าที่


#โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

11/08/2022

#วันแม่แห่งชาติ พาคุณแม่และผู้สูงอายุมารับวัคซีนโควิต กันได้นะคะ

สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป🔴 walk inได้ทุกวัน ทุกเข็ม (1-6) ทุกสิทธิการรักษา ทุกเขตที่พักอาศัย
ฉีดทุกวัน วันหยุดเราก็เปิดจ้า ตั้งแต่ 8.30-15.00 น.

อย่าลืมนำบัตรประชาชน บัตรชมพู(ต่างด้าว) หรือเอกสารรับรองตัวบุคคลที่ออกจากมหาดไทยมาด้วยนะคะ

#วันหยุดเราฉีดทุกวัน #ใครไม่ฉีดเรายังฉีด

11/08/2022

✨วันที่ 11 สิงหาคม 2565
ครอบครัวเมฆสุภะ บริจาคเครื่องให้สารละลายทางหลอดเหลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 55,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทั้งนี้ โรงพยาบาลพหลฯ ขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้

11/08/2022

✨วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ด้านการดับเพลิงเชิงคุณภาพแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ (Fire Basic) เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับการอบรม จากวิทยากรโดย อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริณ สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเชีย APFA สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และวิทยากรครูก. ของโรงพยาบาลพหลฯ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจาก FARA ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

#โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
#สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิตFARA

05/08/2022

เกิน 12 ปี ฉีดได้ทุกคน ทุกวัน
เริ่มฉีด 8.00-15.00 น. ไม่มีวันหยุด

ที่ #โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

Photos from โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา's post 03/08/2022

#โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX
ติดจากสัตว์สู่คน เลือด สารคัดหลั่ง ตุ่มหนองของสัตว์ รวมทั้งติดโรคจากคนสู่คน โดยสัมผัสสารคัดหลั่ง สัมผัสแผลหรือใช้ของร่วมกันกับผู้ติดเชื้อโดยตรง และสามารถแพร่เชื้อจากหญิงตั้งครรภ์สู้ทารกในครรภ์ได้
แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่
1. ระยะฟักตัว จะไม่แสดงอาการช่วง 5 - 21 วันหลังจากได้รับเชื้อ
2. ระยะไข้ 1 - 4 วัน มีอาการปวดหัว เจ็บคอ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย
3. ระยะผื่น 1 - 2 สัปดาห์ จะเริ่มจากผื่นแบน ผื่นนูน ผื่นมีน้ำใสใต้ผื่น ผื่นมีน้ำขุ่นใต้ผื่น จนกระทั่งเป็นผื่นแผลแห้งเป็นขุย
4. ระยะฟื้นตัว ใช้เวลาหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์
ป้องกันตนเอง
1. หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งและตุ่มหนองของสัตว์
2. กินเนื้อสัตว์ปรุงสุก
3. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
4. ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ป่า และไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง
#สสส
#โรคผีดาษลิง
#โรคฝีดาษวานร

02/08/2022

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

🚑 ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยัง ไม่เคย ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีน COVOVAX 📍ฟรี📍

🔥 วัคซีนโควิด COVOVAX คือวัคซีนแบบเดียวกับ Novavax ที่ผลิตขึ้นในประเทศอินเดีย โดยเป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิต
- ฉีด 2 เข็ม เข้ากล้ามเนื้อ ห่างกัน 3 สัปดาห์
- ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- ข้อมูลการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ยังจํากัด

> ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 10 สิงหาคม 2565
> ประกาศวันนัดเข้ารับวัคซีนในวันที่ 11 สิงหาคม 2565
> สถานที่ให้บริการ :จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

> กรุณานําบัตรประชาชน ปากกา มาด้วยในวันมารับบริการ
> หลังจากรับวัคซีนเข็ม 1 เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งนัดหมายวัน-เวลา เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVOVAX เข็มที่ 2

01/08/2022

✨โปรต้อนรับวันแม่ แพ็กเกจ...ตรวจสุขภาพ
✔มาเป็นครอบครัว ลด 10%
✔ "ลด" พิเศษสำหรับคุณแม่ 25%

ลงทะเบียนได้ถึง 30 กันยายน 2565

#ตรวจสุขภาพ

#โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

01/08/2022

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
✨ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้รับบริจาค ดวงตา
จาก นายวรชัย ผิวทอง อายุ ๒๗ ปี (ผู้เสียชีวิต)
ครอบครัวยินดีบริจาค ดวงตา สร้างบุญใหญ่ ได้ช่วยต่อชีวิตให้ผู้ป่วย สืบต่อไป
โรงพยาบาลพหลฯ ขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้🙏

31/07/2022

✨วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

28/07/2022

28 กรกฎาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้านายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และคณะเจ้าหน้าที่


#โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

24/07/2022

📌แจ้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเข้ารับวัคซีนโควิต
เป็นทั้งเดือนกรกฎาคม ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565

PFIZER.

สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป

🔴 walk inได้ทุกวัน ทุกเข็ม (1-6) ทุกสิทธิการรักษา ทุกเขตที่พักอาศัย
ฉีดทุกวัน วันหยุดเราก็เปิดจ้า ตั้งแต่ 8.30-15.00 น.

อย่าลืมนำบัตรประชาชน บัตรชมพู(ต่างด้าว) หรือเอกสารรับรองตัวบุคคลที่ออกจากมหาดไทยมาด้วยนะคะ

🔒 สถานที่ฉีดตึกญสส.ชั้น 1 ตึกตรงเสาธง บริเวณหน้าห้องบัตร

***เว้น 25-26 กรกฎาคม 2565 /11 สิงหาคม 2565 เปิดฉีดที่ศาลาพยงค์-สง่า***

(วัคซีนไฟเซอร์ เด็ก 5-11 ปี ไม่มีwalk in ต้องผ่านนัดกับทางโรงเรียนเท่านั้น)

19/07/2022

2U มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล
#ลดอาการติดเชื้อ
#ลดอาการป่วยหนัก
#โควิด19
#กรมควบคุมโรค

19/07/2022
04/07/2022

✨๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และคณะเจ้าหน้าที่

01/07/2022

📌แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับวัคซีนโควิต เดือนกรกฎาคม 2565

แนะนำรับ mRNA 2 เข็ม ขึ้นไปเพื่อลดความรุนแรงของโรคค่ะ

สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป

🔴 walk inได้ทุกวัน ทุกเข็ม พิเศษในเดือนกรกฎาคม ฉีดทุกวัน วันหยุดเราก็เปิดจ้า ตั้งแต่ 8.30-15.00 น.

อย่าลืมนำบัตรประชาชน บัตรชมพู(ต่างด้าว) หรือเอกสารรับรองตัวบุคคลที่ออกจากมหาดไทยมาด้วยนะคะ

🔒 สถานที่ฉีดตึกญสส.ชั้น 1 ตรงเสาธง หน้าห้องบัตร

(วัคซีนไฟเซอร์ เด็ก 5-11 ปี ไม่มีwalk in ต้องผ่านนัดกับทางโรงเรียนเท่านั้น)

01/07/2022

#โควิดยังอยู่ หน้ากากยังต้องใส่ เจลแอลกอฮอล์ยังต้องพก 😷

Photos from โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา's post 26/06/2022

เข้าใจโรคซึมเศร้ากันครับ :)

Cr.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

24/06/2022

📣ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ที่รักสุขภาพทุกท่าน
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มอบโปรโมชั่นดีๆสุดพิเศษ
👉 แพ็กเกจตรวจสุขภาพ มา 4 จ่าย 3 💞 14 รายการ
ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือ ดูรายละเอียดเพื่อจองล่วงหน้าได้ ผ่านQR CODE ได้เลย

📌รายละเอียดเพิ่มเติมในคอมเม้นท์👇

#ตรวจสุขภาพ
#โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

23/06/2022

🦷🦷กลุ่มงานทันตกรรมแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะ

กลุ่มงานทันตกรรมได้เพิ่มบริการนัดทันตกรรมออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ

ทุกวันราชการ เป็น10 ราย/วัน กรณี ต้องการ ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน

สามารถลงนัดได้ในหน้าเว็บไซด์ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา หรือตาม QR code ด้านล่างค่ะ

Photos from โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา's post 23/06/2022

แม้โควิดกำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น..แต่ไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่ได้หายไปไหน !

ก่อนที่เราจะเดินหน้าต่อ เราต้องช่วยกัน
#พร้อมสู้พร้อมป้องกัน ด้วยการรักษามาตรการทางสาธารณสุข

"พร้อมป้องกัน"
▫️เข้ารับวัคซีนให้ครบตามกำหนด ลดความเสี่ยงการป่วยรุนแรงเมื่อติดเชื้อ
▫️สวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเมื่อไม่สบายหรือต้องไปที่แออัด
▫️ล้างมือเป็นประจำ หรือ ใช้เจลแอกอฮอล์ โดยเฉพาะก่อนกินข้าวหรือเมื่อกลับถึงบ้าน
▫️รักษาระยะห่างเสมอ หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด หากไม่จำเป็น
▫️ลดการสัมผัส พกของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
▫️ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือ มีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ

"พร้อมสู้"
▫️มีชุดดูแลตนเองและยา ติดบ้านไว้เสมอ เมื่อรับเชื้อสามารถดูแลตนเองได้ทันที

พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน และพวกเราจะไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่

#พร้อมสู้พร้อมป้องกัน
#โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น
#สสส

ติดตามรับข้อมูลมีประโยชน์และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจากไลน์ สสส. ได้ที่นี่! https://bit.ly/3HJ7h0V

16/06/2022

ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย 608 และ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ได้ทั้ง 1-2-3-4-5 ได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตั้งแต่ 8.00-15.00 น.

*ไฟเซอร์เรามี*
**อย่างน้อยควรได้วัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์ 2 เข็มนะคะ**

"เพื่อความปลอดภัยของท่านและคนที่ท่านรัก
เพื่อก้าวเข้าสู่โรคประจำถิ่น"
#วัคซีนโควิด19
#วัคซีนเข็มกระตุ้น
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

15/06/2022

ตอนนี้ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าไปต่อ ในขณะที่โควิดก็ยังอยู่
ดังนั้นมาเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างระมัดระวังดีกว่า
ก่อนอื่นมาดูกันว่า มีอะไรที่เรายังควรทำ ควรป้องกันไม่ให้โควิดมาทำให้การก้าวไปต่อของเราต้องสะดุด อยากเห็นทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะ
พร้อมสู้ พร้อมป้องกัน และพวกเราจะไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่

ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

13/06/2022

2U : วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน
Universal Vaccination

ยกระดับภูมิคุ้มกันด้วยการเร่งฉีดวัคซีน
วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับควบคุมการระบาดของโรคเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

13/06/2022

💚ใช้กัญชาอย่างปลอดภัย และเหมาะสม
"การที่กัญชาปลดจากยาเสพติด เพื่อความเข้าใจ ช่วยกันสื่อสาร ประชาสัมพันธ์" 📢
-การใช้กัญชาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ก่อนนำมาใช้
-ไม่สนับสนุนการสูบ ใช้สันทนาการ การสูบกัญชาไปรบกวนผู้อื่น หรือสูบในที่สาธารณะ มีโทษตาม พรบ.สาธารณสุข

✅ด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

08/06/2022

✨วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการใช้เครื่องมือแพทย์และตรวจการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Covid vaccine
Covid vaccine
Vaccine covid-1
10 กันยายน​ 2563♦️ พิธีเปิดจุดตรวจเชื้อไวรัส​ COVID-19 ♦️เพื่อคัดกรองตรวจต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองที่โดนจับที่ตรวจคนเข้...
ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)
แถลงนายแพทย์วิบูลย์​ ภัณฑบดีกรณ์​  รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพฯ​ รพ.พหลพลพยุหเสนา กรณีผู้ป่วย COVID-19
แถลงจากนายแพทย์รักษ์พงศ์​  เวียงเจริญ​ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์กรณี COVID-19
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา​แสดงความยินดีที่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ​ COVID-19 คนสุดท้ายหายเป็นปกติสามารถกลับบ้านได้#PHAHOLFIGHTCOV...
คุณแพนเค้กชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสบทบทุนบริจาคแด่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562   "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
SMC CLINIC โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พระราชประวัติ สมเด็...

ผลิตภัณฑ์

Hospital. Health. Illness

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนน แสงชูโต
Kanchanaburi
71000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kanchanaburi (แสดงผลทั้งหมด)
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
Kanchanaburi, 71000

โทร 034-620-990 แฟกซ์ 034-518-785

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่
Kanchanaburi, 71220

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม้อุท

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
Kanchanaburi, 71000

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ
ทางหลวงศรีสวัสดิ์
Kanchanaburi, 71250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองก RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองก
13 ถนนบ้านเหนือ ต.บ้านเหนือ อ.เ
Kanchanaburi, 71000

สภ.เมืองกาญจนบุรี

ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan
123 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Kanchanaburi, 71000

123 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi

หน่วยงานการควบคุมบัญชีทหาร

สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดก สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดก
18/7 ม.12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก
Kanchanaburi, 71000

หน่วยงานราชการ

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
Kanchanaburi, 71190

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมทหารปืนใหญ่ท?

ค่ายสุรสีห์ 2 ค่ายสุรสีห์ 2
284 ม.1 ต.ลาดหญ้า
Kanchanaburi, 71190

ทหารใหม่ 2/59 ค่ายสุรสีห์ ร.19 พัน.1 ยินดี?

งานธนาคารเลือด ร.พ.พหลพลพยุห งานธนาคารเลือด ร.พ.พหลพลพยุห
Kanchanaburi

เปิด วันจันทร์ถึงศุกร์ และวันอาทิต?