สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สสว. ศูนย์ OSS กาญจนบุรี
สสว. ศูนย์ OSS กาญจนบุรี
71000
Kanchana Buri Province
Kanchana Buri Province
สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ
สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ถนน แสงชูโต
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
ถนนแม่น้ำแม่กลอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญ
ม. 12 ต. ปากแพรก
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแ
ม. 12 ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุร
Kanchanaburi immigration
Kanchanaburi immigration
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดก
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดก
ม. 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ต. ปากแพ
สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบ
สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบ
แสงชูโต ต. บ้านใต้
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 200 ถนน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า
หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ต. ท่ามะกา, Tha Maka
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
ถนน แสงชูโต
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 13 ถ. แสงชูโต ต. บ้านเหนือ อ. เมือง จ.
The Banks of the River Kwai
The Banks of the River Kwai
Khao Poon

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

08/03/2022

สำนักงาน ปภ.กาญจนบุรี ขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องทุกคน ร่วมมือร่วมใจ ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุบริเวณทางแยกทางข้าม ในแคมเปญ "วัฒนธรรมใหม่ คนข้ามปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร"

01/03/2022

ภารกิจประจำวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
#ปภ.กาญจนบุรี
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
☎️ 034516795

24/02/2022

ปภ. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนแจ้งปัญหาการจราจรเกี่ยวกับทางข้าม ทางม้าลาย ผ่านไลน์

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม และหารือวาระเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มคนเดินเท้า และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไขด้านกายภาพของถนน เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ และป้ายเตือน ให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ความระมัดระวังและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จึงได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุผ่านทางไลน์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการชี้เป้าจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางข้าม ทางม้าลายที่ชำรุด มีข้อบกพร่อง สีเส้นไม่ชัดเจน ไม่มีเส้นชะลอความเร็ว ไม่มีไฟส่องสว่าง ไม่มีไฟสัญญาณ เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดบกพร่องที่อาจนำไปสู่การเกดอุบัติเหตุทางถนน และรายงานข้อมูลมายังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อประชาชนแจ้งเข้ามาในระบบ หากเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานกลางประสานกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ส่วนพื้นที่จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดจะเป็นหน่วยงานประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบทางข้าม/ทางม้าลายในถนนเส้นนั้น ๆ เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล ซึ่งระบบพร้อมรับแจ้งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ ไลน์ เป็นแพลตฟอร์มการแจ้งเหตุสาธารณภัย ที่ ปภ. ได้พัฒนาและเปิดใช้งานมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ในชื่อ “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” โดยประชาชนสามารถรายงานแจ้งเหตุ และแชร์ข้อมูลภาพ ส่ง location (พิกัดตำแหน่ง) ของสถานที่เกิดเหตุสาธารณภัย ส่งถึงเจ้าหน้าที่ ปภ.ในพื้นที่แบบ Real Time รวมถึงยังสามารถติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน และแชทสอบถามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุได้โดยตรงเพียงเพิ่ม เป็นเพื่อนบน LINE

15/02/2022

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณไพฑูรย์ รอดภัย พนักงานดับเพลิงประจำสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรกกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ขอให้ คุณงามความดีที่ได้ทำไว้ในโลกนี้นำท่านไปสู่สุคติด้วยเทอญ

11/02/2022

#ปภ.กาญจนบุรี แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างไกลชิด
#ปภ.กาญจนบุรี
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
☎️ 034516795

07/01/2022

🔔 โอกาสสำหรับผู้สนใจร่วมงานกับ ปภ. ‼️

ขอเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ในการบินเฮลิคอปเตอร์ มาร่วมงานการบินด้านสาธารณภัยกับ ปภ. ✊✊

สแกน QR Code เพื่อเข้าดูรายละเอียดและการรับสมัคร หรือคลิกที่นี่ 👇👇
https://www.disaster.go.th/th/download/download/27

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter
Line

16/12/2021

สารจาก “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติปี 2564
เนื่องรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศจึงมีนโยบายมุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยได้ดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอุบัติภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและเครือข่ายต่าง ๆ ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีด้านความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังและเตือนภัยรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔

Photos from สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี's post 30/11/2021

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ
วันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ขอรายงานภารกิจรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการสาละวะ ไล่โว่ ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ และโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เป็นการส่วนพระองค์) ดังนี้
๑. กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วม เขื่อนวชิราลงกรณ มอบหมายให้ นายชาติ ศรีสุข หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จ ณ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๒ สุพรรณบุรี จำนวน ๗ คน ได้นำรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ รถส่องสว่างและรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ประจำ ณ จุดเฮลิคอปเตอร์ ขึ้น-ลง
๒. กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วม ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มี นายอุทัย ขันทอง รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายประสาน ลิขิตวัฒนกิจ และนายบุณยวัทน์ พูลสวัสดิ์ มีเครื่องดับเพลิงจำนวน ๔ ถัง ประจำ ณ จุดเฮลิคอปเตอร์ ขึ้น-ลง
๓. กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วม ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีเครื่องดับเพลิงจำนวน ๔ ถัง ประจำ ณ จุดเฮลิคอปเตอร์ ขึ้น-ลง ดังนี้
๓.๑ จ่าเอก วินัย สุวรรณหงษ์
๓.๒ นายอาทิตย์ สร้อยแสง
๓.๓ นายเทอดศักดิ์ บุญเพิ่ม
๓.๔ นายณัฎฐพนธ์ นุ่นชูคัน
๓.๕ .นายภานรินทร์ อินทร์ต๊ะ

10/11/2021

#ปภ.กาญจนบุรี แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างไกลชิด
#ปภ.กาญจนบุรี
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
☎️ 034516795

28/10/2021

#เตือนละนะ
#ปภ.กาญจนบุรี แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564 ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างไกลชิด
#ปภ.กาญจนบุรี
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
☎️ 034516795

15/10/2021

#ปภ.กาญจนบุรี แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม 2564 ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างไกลชิด
#ปภ.กาญจนบุรี
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
☎️ 034516795

15/10/2021

รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
#ปภ.กาญจนบุรี
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
☎️ 034516795

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Kanchanaburi
71000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kanchanaburi (แสดงผลทั้งหมด)
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
Kanchanaburi, 71000

โทร 034-620-990 แฟกซ์ 034-518-785

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่
Kanchanaburi, 71220

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม้อุท

สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก
72 ม. 1 ต. ปิล๊อก อ. ทองผาภูมิ จ. กา
Kanchanaburi, 71180

สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก ภูธรจังหวัดกา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ
ทางหลวงศรีสวัสดิ์
Kanchanaburi, 71250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองก RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองก
13 ถนนบ้านเหนือ ต. บ้านเหนือ อ.
Kanchanaburi, 71000

สภ.เมืองกาญจนบุรี

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมป
151 ม. 13 ถนน กาญจนบุรี-อู่ทอง ต. ปา
Kanchanaburi, 71000

เพจข่าวของประชาชน

ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan
123 ถ. แม่น้ำแคว ต. ท่ามะขาม อ. เม
Kanchanaburi, 71000

123 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สวท.กาญจนบุรี สวท.กาญจนบุรี
16/7 หมู่ 8 ต. แก่งเสี้ยน
Kanchanaburi, 71000

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไท?

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หล
Kanchanaburi, 71000

https://kanchanaburi.prd.go.th

สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi

หน่วยงานการควบคุมบัญชีทหาร