การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ

ความคิดเห็น

เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าหนองปรือ การไฟฟ้าอำเภอหนองปรือจะปิดทำการการรับค่าไฟและรับคำร้องขอใช้ไฟต่างๆในวันที่ 21-22 เมษายน 2565 เนื่องจากสถานการณ์ covid 19 ส่วนแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมงโทร 0 3 4 6 7 4 2 5 0 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

PEA หนองปรือ

10/12/2022

📣📣 ชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus สะดวก รวดเร็ว อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้ 📣📣

📲 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ได้ที่ App Store สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Google play สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android

⌨️ ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน

🏡 เพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้า

✅ สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร และช่องทางอื่นๆ ได้ง่าย ๆ

#ชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ #จ่ายค่าไฟฟ้าออนไลน์

02/12/2022

เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)สาขาย่อยอำเภอหนองปรือ
ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบ ในวันหยุดทำการ ดังนี้
#วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
#เปิดทำการตามปกติวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
#แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมง 0-3467-4250
#สายด่วน1129 PEA Contact Center

17/10/2022

PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยในปัจจุบัน ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เห็นชอบแนวทางการอุดหนุนอัตราค่าไฟฟ้าบนพื้นฐานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยในปัจจุบันที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อยสำหรับปี 2566 เป็นต้นไปให้ดำเนินการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ของกระทรวงการคลังเพื่อให้มีการตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการช่วยเหลือบนพื้นฐานระบบบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยในปัจจุบัน (ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ , ไม่เป็นนิติบุคคลและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงเดือนปัจจุบัน) ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อยสำหรับปี 2566 เป็นต้นไป ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเปิดให้มีการลงทะเบียนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ของกระทรวงการคลัง https://welfare.mof.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : งานสื่อสารภายนอก กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

12/10/2022

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองปรือ

12/10/2022

🙏🏼เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)สาขาย่อยอำเภอหนองปรือ ทุกท่าน
ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบ ในวันหยุดทำการ ดังนี้
#วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ
#เปิดทำการตามปกติวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
#แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมง ☎️ 0-3467-4250
#สายด่วน1129 PEA Contact Center

11/10/2022

PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์ค่าน้ำ - ค่าไฟฟรี ขยายเวลาเพิ่มอีก 7 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566

PEA มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ฟฟ้าเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์) กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)

สำหรับผู้ที่มีบัตรฯ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Shop, PEA Mobile Shop, Application PEA Smart Plus และ www.pea.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองปรือ PEA Nong Prue's post 06/10/2022

📣7 ข้อปลอดภัยในฤดูฝน 🌧️☔️

28/09/2022

🎉✨ 62 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ✨🎉

27/09/2022

📌📌พบเห็นมิเตอร์ไฟฟ้า​ ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงถูกน้ำท่วม​ โปรดแจ้งการไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ

20/09/2022

PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 92.04 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง
2. กรณีใช้ไฟฟ้า 301 – 350 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 51.50 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง
3. กรณีใช้ไฟฟ้า 351 – 400 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 30.90 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง
4. กรณีใช้ไฟฟ้า 401 – 500 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 10.30 สตางค์ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

สำหรับ กรณีใช้ไฟฟ้า 501 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ไม่ได้ส่วนลดค่า Ft

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) หน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับการพิจารณาให้ส่วนลดค่า Ft ให้นับรวมทุกช่วงเวลา

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

19/09/2022

PEA ตอบสนองนโยบายข้อสั่งการ มท.1 ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากเสาไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากอุบัติภัยในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอุบัติภัยจากไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าดูดที่อาจทำให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตอบสนองนโยบายข้อสั่งการของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ให้ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า โดยเฉพาะในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง และให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยประชาชนและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติในบ้าน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกรณีมีไฟรั่วหรือไฟช็อต โดยเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง รวมทั้งบ้านที่ไม่สามารถระบายน้ำฝนออกได้ทัน จนเกิดน้ำท่วมบ้าน

นอกจากนี้ ควรติดตั้งสายดินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกชื้น ให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน โดยเฉพาะการใช้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าจับต้องมอเตอร์สูบน้ำขณะเครื่องทำงานเป็นอันขาด หากจำเป็นต้องจับให้ปลดปลั๊กหรือคัตเอาต์ออกก่อนทุกครั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณโล่งแจ้ง มีแดดส่องและโดนน้ำฝน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เช่น กริ่งประตู หากมีรอยแตกชำรุดเสียหาย หรือพบสายไฟมีรอยฉีกขาด ควรเปลี่ยนใหม่ ควรเลือกสวิตช์กริ่ง ประตูแบบที่มีฝาครอบปิด พร้อมยาแนวซิลิโคนรอบสวิตช์อีกชั้นหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดขณะกดกริ่งช่วงฝนตก

หากประชาชนมีข้อสงสัยต้องการความช่วยเหลือ หรือ ข้อแนะนำในการใช้ไฟฟ้า กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
#ก้าวสู่ปีที่62ไฟฟ้าอัฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

11/08/2022

🙏🏼🙏🏼เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)สาขาย่อยอำเภอหนองปรือ ทุกท่าน
ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบ ในวันหยุดทำการ ดังนี้
#วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
#เปิดทำการตามปกติวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
#แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมง 034-674251
#สายด่วน1129 PEA Contact Center

27/07/2022

📌เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)สาขาย่อยอำเภอหนองปรือ ทุกท่าน🙏🏼🙏🏼
ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบ ในวันหยุดทำการ ดังนี้
#วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
#วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
#เปิดทำการตามปกติวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
#แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมง 0-3464-7250
#สายด่วน1129 PEA Contact Center

12/07/2022

🙏🏼เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)สาขาย่อยอำเภอหนองปรือ ทุกท่าน
📌ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบ ในวันหยุดทำการ ดังนี้
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
#เปิดทำการตามปกติวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
#แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมง 034-674250
#สายด่วน1129 PEA Contact Center

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองปรือ PEA Nong Prue's post 10/07/2022

PEA เตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงอาจเสียค่าปรับและมีความผิดทางกฎหมาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือลักลอบขโมยสายไฟฟ้า มีความผิดตามกฎหมาย ปัจจุบัน PEA ตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพบางกลุ่มอ้างว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ ต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ หรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อโกงค่าไฟฟ้า โดยการทำให้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงและทำให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลง ขอเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อ เพราะนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้ว ยังต้องชดใช้ค่าปรับค่าเสียหายทางตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ และถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของส่วนรวมและของชาติ PEA จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือแจ้งมาที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองปรือ PEA Nong Prue updated their address. 13/06/2022

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองปรือ PEA Nong Prue updated their address.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองปรือ PEA Nong Prue updated their address.

14/05/2022

PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 วันที่ 19 เมษายน 2565 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า Ft เท่ากับ 0.2338 บาทต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

หมายเหตุ : กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วยต่อเดือน จะไม่ได้รับส่วนลดค่า Ft

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน

12/05/2022

เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองปรือ ทุกท่าน
ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบ ในวันหยุดทำการ ดังนี้
วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565
#เปิดทำการตามปกติวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
#แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมง 0-3467-4250
#สายด่วน1129 PEA Contact Center

10/05/2022

📢ประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว📢
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
⚠เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง⚠
PEAหนองปรือ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 🙏
*สามารถสอบถามรายละเอียดพื้นที่ไฟดับเพิ่มเติมได้ที่*
☎️034-674250-1 การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอหนองปรือ

20/04/2022

PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ ดังนี้
- ผ่าน PEA Smart Plus
- ผ่าน Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
- ผ่าน Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน
- หักบัญชีเงินฝากธนาคาร / หักบัญชีบัตรเครดิต
- ผ่าน PEA e-Pay
ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

20/04/2022

เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าหนองปรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จะปิดทำการ การรับค่าไฟและ รับคำร้องขอใช้ไฟต่างๆ ในวันที่ 21-22 เมษายน 2565 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ส่วนแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง แจ้งได้ตลอด 24 ชม. โทร. 034-674250 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Mobile uploads 17/01/2022

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ค่าFt ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2565

PEA ชี้แจงค่า FT สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2565
ตาม link แนบ
https://bit.ly/3lPeS54

Mobile uploads 22/12/2021

Mobile uploads

PEA เตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้า อาจเสียค่าปรับและมีความผิดตามกฎหมาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้ไฟฟ้าดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือลักลอบขโมยสายไฟฟ้า มีความผิดตามกฎหมาย

ปัจจุบัน PEA ตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพบางกลุ่มอ้างว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ ต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์หรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อโกงค่าไฟฟ้า โดยการทำให้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงและทำให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลง ขอเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อเพราะนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้ว ยังต้องชดใช้ค่าปรับค่าเสียหายทางตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ และถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของส่วนรวมและของชาติ PEA จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือแจ้งมาที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Mobile uploads 22/12/2021

Mobile uploads

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง

PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA CONTACT CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

09/04/2021

📢 ประกาศวันหยุดทำการ
‼️ ตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2564
⚡️ แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องโทร 034-674250
PEA Call Center 1129

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post 23/03/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post 17/02/2021

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Kanchanaburi
71220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kanchanaburi (แสดงผลทั้งหมด)
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจน
Kanchanaburi, 71000

โทร 034-620-990 แฟกซ์ 034-518-785

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่
Kanchanaburi, 71220

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนป่าไม้อุท

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
Kanchanaburi, 71000

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก
72 ม. 1 ต. ปิล๊อก อ. ทองผาภูมิ จ. กา
Kanchanaburi, 71180

สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก ภูธรจังหวัดกา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ
ทางหลวงศรีสวัสดิ์
Kanchanaburi, 71250

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองก RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองก
13 ถนนบ้านเหนือ ต. บ้านเหนือ อ.
Kanchanaburi, 71000

สภ.เมืองกาญจนบุรี

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมป
151 ม. 13 ถนน กาญจนบุรี-อู่ทอง ต. ปา
Kanchanaburi, 71000

เพจข่าวของประชาชน

ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan
123 ถ. แม่น้ำแคว ต. ท่ามะขาม อ. เม
Kanchanaburi, 71000

123 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สวท.กาญจนบุรี สวท.กาญจนบุรี
16/7 หมู่ 8 ต. แก่งเสี้ยน
Kanchanaburi, 71000

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไท?

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หล
Kanchanaburi, 71000

https://kanchanaburi.prd.go.th

สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ สำนักงานสัสดีจังหวัดกาญจนบ
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi

หน่วยงานการควบคุมบัญชีทหาร