Zhulian Saiyok

ซูเลียน ไทรโยค เอเยนซี่

13/04/2022

💦 สุขสันต์วันปีใหม่ไทย มหาสงกรานต์ ปี 2565 💦
#ซูเลียน ไทรโยค เอเยนซี่ ขออวยพร ให้ท่าน
- ขอให้ปราศจากโรคภัย เงินทองไหลมาเทมา
- ขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส คลายทุกข์คลายโศกตลอดไป
- เริ่มชีวิตใหม่ สนุกสดใส เบิกบานใจ
- ขอให้สุขสำราญใจ เบิกบานถ้วนหน้า สมปรารถนาในทุกสิ่ง
- ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา สิ่งร้ายๆ ก็ขอให้ผ่านไป

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

22/02/2022

หนึ่งในอาหารทางธรรมชาติที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นโภชนบำบัดทางเพศและเป็นสมุนไพรที่มักจะมีส่วนอยู่ในอาหารหารเสริมหรือยาสำหรับผู้ชายอยู่เสมอ แต่ทำไมถึงต้องเป็นโสม และโสมมีคุณสมบัติอย่างไร ? วันนี้เรามาไขข้อสงสัยกัน

#โสม เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายสามารถกลับฟื้นขึ้นมา เพราะด้วยสรรพคุณที่โสมมีฤทธิ์อุ่นนั้น ทำให้เป็นตัวกระตุ้นให้เลือดในร่างกายไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเพิ่มเติมในระยะหลัง พบว่า องค์ประกอบบางอย่างในโสมมีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า “ไฟโตรแอนโดรเจน” ซึ่งน่าจะเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของโสมในการเข้าไปเพิ่มฮอร์โมนเพศให้กับผู้ชาย โสม เป็นยาอายุวัฒนะที่ใช้กันมากในตำราแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิมมานับพันปี เพราะสามารถบำรุงร่างกายและรักษาโรคได้สารพัด

โดยที่ลักษณะของโสมเป็นพืชยืนต้นที่มีรากขนาดใหญ่ มักมีรูปร่างเหมือนคน สามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากหัว รากกิ่ง รากฝอย ใบ ดอก และผล แต่คนนิยมนำรากมาใช้ รากโสม มีฤทธิ์อุ่น มีกลิ่นหอมเล็กน้อย รสหวานอมขม โสมแบ่งได้เป็นโสมแดง ถือเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ทั้งยังหายาก ราคาแพง และต้องปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะสามารถได้โสมแดงขึ้นมา โดยหลักคือจะต้องนำโสมขาวไปอบเสียก่อน เพื่อให้เปลี่ยนเป็นสีแดง จากนั้นก็พร้อมที่จะนำไปปรุงยาแล้ว

#ส่วนโสมขาว คือโสมทั่วไปที่เมื่อปลูกแล้วก็ขุดขึ้นมา ล้างดินออกจากนั้นก็นำไปตากแห้ง เก็บไว้พร้อมใช้งาน ซึ่งโดยส่วนมากมักนำไปเป็นส่วนผสมของยาและอาหาร โดยเฉพาะในประเทศเกาหลี ประโยชน์ของโสมมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยลดความเครียดภายในร่างกายได้ กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในภาวะปกติ และที่สำคัญมากคือ ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศในเพศชายอย่างชัดเจน รวมทั้งมีงานวิจัยมากมายทั่วโลก ที่รับรองถึงประสิทธิภาพของโสมที่มีผลต่อการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในชาย จนถึงกับได้รับการขนานนามว่า เป็นราชาแห่งยาปลุก S*X กันเลยทีเดียว

ขอขอบคุณ ความรู้การดูแลสุขภาพ จาก ทีวีพูล ออนไลน์

16/02/2022

🙏 วันมาฆบูชา กับหลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติ 🙏

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ "โอวาทปาติโมกข์" ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้

หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่

1. การไม่ทำบาปทั้งปวง
คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)

2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม
คือ การทำความดีทุกอย่างตามกุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม)

3. การทำจิตใจให้ผ่องใส
คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย

ซึ่งทั้ง 3 หลักการข้างต้น สามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" นั่นเอง

อุดมการณ์ 4 ได้แก่

1. ความอดทน อดกลั้น คือ ไม่ทำบาปทั้งกาย วาจา ใจ

2. ความไม่เบียดเบียน คือ งดเว้นจากการทำร้าย หรือเบียดเบียนผู้อื่น

3. ความสงบ ได้แก่ การปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย วาจา ใจ

4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

วิธีการ 6 ได้แก่

1. ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้าย โจมตีใคร

2. ไม่ทำร้าย คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น

3. สำรวมในปาฏิโมกข์ คือ เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม

4. รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ

5. อยู่ในสถานที่สงัด คือ อยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

6. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ คือ การฝึกหัดชำระจิตใจให้สงบ มีประสิทธิภาพที่ดี

Photos from Zhulian Saiyok's post 31/01/2022

ขอให้ทุกท่าน ที่ได้เห็นข้อความนี้
มีความร่ำรวย มีความสุข สมหวัง
สุขภาพแข็งแรง นะคร้าบผม 🙏🙏

1. 新正如意 อ่านว่า ซิง-เจีย-หยู่-อี่
ความหมาย : ขอให้สมหวังในวันปีใหม่

2. 新年发财 อ่านว่า ซิง-นี้-ฮวก-ไช้
ความหมาย : ขอให้ร่ำรวยในวันปีใหม่

3. 新年快乐 อ่านว่า ซิง-นี้-ไคว่-ลัก
ความหมาย : ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่

4. 万事如意 อ่านว่า บ่วง-สื่อ-หยู่-อี่
ความหมาย : ขอให้สมหวังในทุกสิ่ง

5. 诸事吉祥 อ่านว่า จู-สื่อ-กิ๊ก-เซี้ยง
ความหมาย : ขอให้มีความสิริมงคลทุกเรื่อง

6. 身体健康 อ่านว่า ซิง-ที่-เกี่ยง-คัง
ความหมาย : ขอให้สุขภาพแข็งแรง

7. 合家平安 อ่านว่า หะ-แก-เผ่ง-อัง
ความหมาย : ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัว

🎉🎉🎉🎉🎉🙏🙏🙏🙏🙏🙏🎉🎉🎉🎉🎉

Photos from Zhulian Saiyok's post 01/01/2022

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้ท่านประสบพบเจอแต่ความสุขสวัสดี ประสบความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ทุกท่าน ทุกคนเทอญ 🙏🙏

Photos from Zhulian Saiyok's post 31/12/2021
Photos from Zhulian Saiyok's post 02/11/2021

SET สินค้า เพื่อสุขภาพ ( ราคาพร้อมส่งถึงหน้าบ้าน )
#สุขภาพดีๆ ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องดูแลด้วยของดีๆ

#สั่งซื้อ ได้ที่ บ.ซูเลียน ไทรโยค เอเยนซี่ จำกัด
Line id 0636163563 📞

Photos from Zhulian Saiyok's post 22/10/2021

🤗 สินค้า 100 กว่ารายการสั่งซื้อ 2,500 ขึ้นไป
ส่งให้ฟรี เลยครับผม 🤗

Photos from Zhulian Saiyok's post 09/10/2021

ดูแล ระบบภายใน ร่างกาย ดีท๊อกสารพิษ
ด้วย
ผลิตภัณฑ์ เวกิ-เวร่า ราคา 1060 บาท 30 ซอง
( รับประทาน ได้ 1 เดือน )
สนใจ ทักมา จัดส่งให้ #ฟรี เลยครับ 🤗🤗🤗

Photos from Zhulian Saiyok's post 06/10/2021

#สร้างภูมิต้านทาน เพิ่มภูมิ ด้วย ซูบี วิตามิน C
เพื่อสุขภาพ ที่ดี สำหรับครอบครัว และคนที่คุณรักสิครับ❤️

สั่งซื้อได้ที่ บ.ซูเลียน ไทรโยค เอเยนซี่
line id 063-6163563 📞

Photos from Zhulian Saiyok's post 04/10/2021

โสมกาแฟ ทุกเช้า เพื่อสุขภาพที่ดี สิครับ👍👍

13/04/2021

#โปรสบายๆกระเป๋าตังค์
ซื้อสินค้าได้ผ่อนยาวๆ นานสูงสุดถึง 10 เดือน ต่อโปรไปอีกย๊าวววยาววว
จนถึง 31 ธันวาคม 2564 🛒
✨✨ของมีครบ พร้อมให้ทุกท่านได้ไปครอบครอง พร้อมแล้วช็อปเลย
www.zhulianshopping.com

Photos from Zhulian Saiyok's post 21/03/2021

กาแฟโสม “คอฟฟี่ พลัส” กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพ
💪 รสชาติอร่อย หอมกลุ่น หวานน้อย มันกลมกล่อม 💪

1. เมล็ดกาแฟ พันธุ์ โรบัสตา คัดพิเศษ คุณภาพสูงซึ่งสกัดคาเฟอีนจน เหลือเพียงแค่ 0.1%
2.โสมเป็นโสมเกาหลีอายุตั้งแต่ 3 ปี – 6 ปีขึ้นไป ทำหน้าที่ในการชะล้างไขมันในเส้นเลือด ขยายหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนใน ร่างกายได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น
3. น้ำตาลผลิตจากผลไม้(น้ำตาลฟรุคโตส)ช่วยปรับระดับน้ำตาลในเส้นเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน จึงมั่นใจได้ถึงระดับน้ำตาลในเลือดและผู้ที่เป็นโรคอ้วน
4. ครีม ที่มี เป็นครีมชนิดที่สกัดจากไขมันพืช มิใช่ไขมันจากสัตว์เช่นครีมเทียมตามท้องตลาดทั่วไปจึงมั่นใจได้ว่าจะหมดปัญหาจากโรคเส้นเลือดอุดตันหรือความดันสูง

โสมกาแฟ กาแฟเพื่อสุขภาพที่ดี รสชาติอร่อย หอมกลมกล่อม ราคาไม่แพง วันละ 1-2 ซอง / วัน
ดื่ม 1 ซอง ต่อวัน สำหรับ ช่วงอายุ 20-40 ปี
ดื่ม 2 ซอง ต่อวัน สำหรับ ช่วงอายุ 40-90 ปี

มี 2 ขนาด
ขนาดเล็ก 40 ซอง ราคาปกติ 638 บาท
สมาชิก 553 บาท
ขนาดใหญ่ 80 แถม 4 ซอง ราคาปกติ 1,255 บาท
สมาชิก 1,089 บาท

สนใจสั่งซื้อได้ที่ บ.ซูเลียน ไทรโยค เอเยนซี่
Line id 0636163563 หรือสั่งทาง inbox
ซื้อเกิน 2,500 บาท จัดส่งฟรี ems ไปเลยครับ

Photos from Zhulian Saiyok's post 19/03/2021

💳 แคมเปญผ่อน 0% ยังไม่หมดน้าาาา
ซื้อสินค้าผ่อนได้นานสูงสุด 10 เดือนเมื่อซื้อผ่าน 📌www.zhulianshopping.com
ซื้อสินค้าได้ง่ายๆ สะดวก ส่งไว 😃 จ่ายแบบผ่อน แต่คะแนนให้เต็มๆไม่มีผ่อนนะจ๊ะ
ใครอยากปิดยอดไวไว ได้โบนัสเต็มๆ มาทางนี้ 📲


Inbox หรือ line id 0636163563

Photos from Zhulian Saiyok's post 17/03/2021

สร้างภูมิต้านทาน ร่ายกายแข็งแรง ป้องกันเชื้อโรค
ให้ร่างกายของเรา ด้วย วิตามินซี ซิครับ 🤗🤗🤗

ส่งถึงบ้าน ในราคาสุดประหยัด
80 เม็ด วันละ 2 เม็ด กินได้ 40 วัน
ในราคา 312 บาท สมาชิก 270 บาท เท่านั้น

สั่งซื้อได้ที่ บ.ซูเลียน ไทรโยค เอเยนซี่
Line id 0636163563 หรือ inbox ได้เลยคร้าบ

Photos from Zhulian Saiyok's post 16/03/2021

สินค้าตัวใหม่ ISO Prot โปรตีนลดน้ำหนัก ไม่มีไขมัน
สำหรับ คนที่อยากได้โปรตีน ปราศจากไขมัน
และช่วยเรื่อง สุขภาพ
- ช่วยซ่อมแซมส่งนสึกหรอในร่างกาย
- ร่างกายแข็งแรง มีแรง
- มีภูมิคุ้มกันดีขึ้น
- ให้ผิวพรรณชุ่มชื้น
- บำรุงเส้นผม ให้รากผมแข็งแรง ไม่ขาดง่าย

สนใจสั่งซื้อได้ที่ ซูเลียน ไทรโยค
ที่ Inbox และ Line id 0636163563 นะคร้าบ

Photos from Zhulian Saiyok's post 14/03/2021

สุขภาพดีๆ ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องดูแลนะคร้าบ
สนใจติดต่อสั่งซื้อผ่านเพจ หรือ line id ได้เลยนะคร้าบ

Photos from Zhulian Saiyok's post 14/03/2021

#เครื่องดื่มต้นอ่อนข้าวสาลีชนิดผง

เวกิ เวร่า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 🌿🍀 รสชาติกลมกล่อม ได้คุณภาพคับแก้ว
เพียงฉีกซอง และชงกับน้ำเปล่า ก็จะได้คุณประโยชน์ไปเต็มๆ

แนะนำให้ทานประจำทุกวัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดี 😁
สนใจสินค้า ติดต่อได้ที่ ซูเลียน ไทรโยค เอเยนซี่
สั่งทาง Inbox หรือ Line id 0636163563

Photos from Zhulian Saiyok's post 13/03/2021

กาแฟโสม “คอฟฟี่ พลัส”

1. เมล็ดกาแฟ พันธุ์ โรบัสตา คัดพิเศษ คุณภาพสูงซึ่งสกัดคาเฟอีนจน เหลือเพียงแค่ 0.1%
2. โสมเป็นโสมเกาหลีอายุตั้งแต่ 3 ปี – 6 ปีขึ้นไป ทำหน้าที่ในการชะล้างไขมันในเส้นเลือด ขยายหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนใน ร่างกายได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น
3. น้ำตาลผลิตจากผลไม้(น้ำตาลฟรุคโตส)ช่วยปรับระดับน้ำตาลในเส้นเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน จึงมั่นใจได้ถึงระดับน้ำตาลในเลือดและผู้ที่เป็นโรคอ้วน
4. ครีม ที่มี เป็นครีมชนิดที่สกัดจากไขมันพืช มิใช่ไขมันจากสัตว์เช่นครีมเทียมตามท้องตลาดทั่วไปจึงมั่นใจได้ว่าจะหมดปัญหาจากโรคเส้นเลือดอุดตันหรือความดันสูง

การบริโภคโสมเป็นประจำทุกวัน มีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้

1. ช่วยกระตุ้นและขจัดความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า จากการทำงานหนัก ผู้ที่มีสมาธิเสีย โรคนอนไม่หลับ ขจัดอาการเซื่องซึม หรือเมาค้าง
2. บำรุงกำลัง ใช้กับผู้ป่วยพักฟื้น หลังการผ่าตัด ขจัดความรู้สึกห่อเหี่ยวใจ สร้างความสดชื่น
3. บำรุงสมอง บริโภคติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ จะช่วยให้ไม่ขาดสีสันทางอารมณ์ มีการพัฒนาระบบความจำและสมาธิให้ดีขึ้น
4. ขจัดความเครียด ช่วยแก้ปัญหาความตึงเครียดทางด้านจิตใจ และร่างกาย สร้างความต้านทานที่มีผลต่อการเครียดของระบบเส้นประสาทระยะยาว
5. ปรับความดันโลหิต ไม่ว่าสูงหรือต่ำ ความดันผิดปกติคือต้นเหตุของหัวใจ และโรคโลหิตจาง โสมไม่มีประสิทธิภาพปรับเปลี่ยนแปลงหรือรักษาโดยตรง แต่เป็นตัวเสริมในการรักษาดังกล่าวให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
6. ต่อต้านโรคเบาหวาน โสมมีสรรพคุณในการปรับระดับน้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
7. ใช้ฟื้นฟูอาการไร้สมรรถภาพทางเพศ อันเกิดจากสภาพร่างกายบกพร่อง (เนื่องจากวัย) โสมไม่ใช่ยาปลุกกำหนัด ที่กินเพื่อสร้างอารมณ์ทางเพศยามต้องการมีเพศสัมพันธ์
8. บำรุงสุขภาพในผู้สูงอายุ ในที่นี้ต้องบริโภคโสมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ยิ่งอายุมากยิ่งต้องการถี่ขึ้น ผ่านวัยกลางคนขึ้นไปแล้ว

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ การปฏิบัติ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง คลินิก ใน Kanchana?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


621, 621/1 M. 3. T. Thasoa
Kanchana
71000

Kanchana คลินิกอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
LD Cocoa&Protein Kanchanaburi LD Cocoa&Protein Kanchanaburi
Kanchana, 71120

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก

ปอกะบิด คุณตา กาญจนบุรี ปอกะบิด คุณตา กาญจนบุรี
Kanchana, 71160

ปอกะบิด ออแกนิค จากธรรมชาติ 100% จากพื้นที่ต้นกำเนิด ปอกะบิด

Roisi Pharmacy Roisi Pharmacy
Kanchana

เพอร์เฟคกรีนคลอโรฟิลล์ เพอร์เฟคกรีนคลอโรฟิลล์
Kanchana, 71120

ช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกาย เพิ่มประสิทธฺภาพเม็ดเลือดแดง

ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาไทย
ต.วังสิงห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Kanchana, ึ71000

ความรู้จากภูมิปัญญาบรรพชน...นำมาปรับใช้ในชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย