องค์กรของรัฐ ใน Kanchana

ค้นหา องค์กรของรัฐ ใน Kanchanaรวมรายชื่อ สถานีดับเพลิงปากแพรก จ.กาญจน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ.

สถานีดับเพลิงปากแพรก จ.กาญจน A สถานีดับเพลิงปากแพรก จ.กาญจน
10 หมู่ที่ 10 ต. ปากแพรก
Kanchana, 71000

ทำงานด้านสาธารณภัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ B การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
100 ม. 1
Kanchana, 71190

เขื่อนท่าทุ่งนาเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาลุ่มเเม่น้ำแควใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ทางท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนแห่งนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถนำน้ำที่ใช้ผลิต...