Microsoft Student Partner - KUKPS

Microsoft Student Partner - KUKPS

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

Botany KU KPS
Botany KU KPS
Malaiman Road
ដំណើរកំសាន្នតាមខេត្តនាៗ
ដំណើរកំសាន្នតាមខេត្តនាៗ
Phnom Penh
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.นครปฐม 1
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.นครปฐม 1
ม. 2 ต. รางพิกุล อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม
Chem ku-kps
Chem ku-kps
73140
Science Education KPS
Science Education KPS
Amphoe Kamphaeng Saen 73140
จินตคณิต ไดมอนด์ อาบาคัส สาขากำแพงแสน
จินตคณิต ไดมอนด์ อาบาคัส สาขากำแพงแสน
ม. 1 ถ. ดำรงพล ต. ทุ่งกระพังโหม อ. กำแพงแสน
งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต. กำแพงแสน, Amphoe Kamphaeng Saen
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Faculty of Engineering At Kamphaeng Saen
KUSS MOOC
KUSS MOOC
73140
Eng EDS KU KPS สาขาภาษาอังกฤษศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.
Eng EDS KU KPS สาขาภาษาอังกฤษศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.
Amphoe Kamphaeng Saen 73140
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
73140
Wrcmis Lab
Wrcmis Lab
73140
คุมองกำแพงแสน ถ.มาลัยแมน
คุมองกำแพงแสน ถ.มาลัยแมน
ถนนมาลัยแมน, Amphoe Kamphaeng Saen
กลศาสตร์วิศวกรรม : อ.ภวินท์
กลศาสตร์วิศวกรรม : อ.ภวินท์
ห้อง 3203 ตึก 3 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร, Amphoe Kamphaeng Saen

MSP - KU@KPS

Microsoft Student Partner (MSP) เป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจะเฟ้นหานิสิต นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และสนใจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยไมโครซอฟท์จะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้รับองค์ความรู้สร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับโอกาส

Timeline photos 06/01/2017

Hello Cloud 2017

กลับมาอีกครั้งกับ "Hello Cloud Challenge" กิจกรรมสำหรับนักเรียน / นักศึกษาอายุ 16 ปีขึ้นไป เพียงน้อง ๆ มาร่วมฝึกฝนการพัฒนาแอปบน แพลตฟอร์ม Cloud Computing ของ Microsoft ก็ได้ลุ้นเงินรางวัลกว่า 30,000 บาททุกเดือน !!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าร่วมชิงเงินรางวัลได้ที่
https://compete.imagine.microsoft.com/en-us/category/8

Timeline photos 21/10/2016

**ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนเวลาจัดกิจกรรมใหม่**

เปิดรับสมัคร Microsoft Student Volunteer (MSV)
โครงการที่จะทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์กับเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ Microsoft

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://bit.ly/2dQaE8j

ตั้งแต่วันนี้ - 27 ตุลาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- พี่กั๊ก CPE
FB: Natthapol Greethathorn
Tel. 085-190-9817
-พี่เจมส์ CS
FB: Kittisak Tubsrikaew
Tel. 099-106-6622

*การแต่งกาย - ชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

**เตรียมโน้ตบุ๊คมาด้วยนะครับ :)

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา"

Timeline photos 20/10/2016

เปิดรับสมัคร Microsoft Student Volunteer (MSV)
โครงการที่จะทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์กับเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ Microsoft

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://bit.ly/2dQaE8j

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา"

Timeline photos 09/10/2016

"แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้ในเร็วๆนี้"

Timeline photos 06/08/2016

Congratulation MSP@KPS FY17

Natthapol Greethathorn - Computer Engineer
Kittisak Tubsrikaew - Computer Science

cc. P'Jo P'Sampan

Timeline photos 09/07/2016

ยินดีกับน้องที่ผ่านรอบแรกด้วยนะครับ สู้ต่อนะครับ

และแล้วก็ได้เวลา ประกาศผลผู้ผ่านรอบแรกแล้วนะครับ ตื่นเต้นกันไหมเอ่ย :)

ผู้ที่ผ่านรอบแรกจะต้องเข้ามาสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ Microsoft ประเทศไทย หรือถ้าหากใครไม่สะดวก ก็สามารถเลือกสัมภาษณ์ทาง Skype ได้เช่นกัน

แล้วเจอกันนะครับน้องๆ !

http://bit.ly/MSPFY17-Interview

(สำหรับรายละเอียดเรื่องเวลาสัมภาษณ์ เดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปทางอีเมลนะครับ)

Timeline photos 26/06/2016

เหลือเวลาอีกแค่ 4 วันเท่านั้น!! กับการรับสมัคร MSP - Microsoft Student Partner FY17 โอกาสสุดท้ายเท่านั้น

สมัคร คลิกที่!!! http://bit.ly/MSPFY17-TH

Timeline photos 06/10/2015

วันนี้พลาดไม่ได้ อย่าลืมรับชมการถ่ายทอดสดงาน เวลา 21.00 น. ที่ http://www.microsoft.com/october2015event/en-us

Timeline photos 02/10/2015

อบรมการติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows 10
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00น. ที่ E8301

"รับผู้เข้าอบรมเพียง 60 ท่านเท่านั้น"

**สำหรับผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับ Windows 10 และโปรแกรมอื่น ๆ จาก Microsoft ฟรี!

===============================
ใครสนใจไม่ว่าจะเป็นพี่ เพื่อน น้อง สามารถเข้าร่วมได้เลยยยย
msp.zescamp.com/Win10forEveryone

===============================
สิ่งที่จะได้จากการอบรม
- Windows 10 ดีอย่างไร?
- การเตรียม USB Storage เพื่อติดตั้ง Windows 10
- การติดตั้ง Windows 10 ผ่าน USB Storage
- เรียนรู้ประโยชน์ของ dreamspark
- จะทำอย่างไรให้ข้อมูลไม่หายเมื่อลง Windows ใหม่?
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมฯ

===============================
โดยผู้เข้าร่วมจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
- CPU >= 2Core
- Ram >= 2GB
- HDD >= 100GB Free
- USB >= 1 port

ปล.อย่าลืมย้ายข้อมูลจาก C: ไปที่สำรองข้อมูลอื่นหรือ D:
สอบถามเพิ่มเติมที่ Inbox เลยจ้าาา

Timeline photos 29/09/2015

สอบปลายภาคแล้วมาดูการตัดเกรด โดยใช้ VLOOKUP กัน...
วิธีทำ:
- สร้างตารางตัดเกรดดังรูป (สามารถซ่อนโดยสร้างไว้ที่แผ่นงาน sheet ไหนก็ได้)
ลากคลุมตารางแล้ว คลิกแถบเครื่องมือแทรก --> ตาราง
ที่มุมซ้ายบนของแถบเครื่องมือ ให้ตั้งชื่อตาราง (ภาษาไทยได้อังกฤษได้)
- จากนั้นที่เซลคะแนนรวม ให้ใส่สูตร VLOOKUP โดยใช้ชื่อตารางได้เลย เช่น
=VLOOKUP(A12,เกรด,2)

ประมวลภาพกิจกรรม MSV Next Gen @KU KPS 28/09/2015

ประมวลภาพกิจกรรม MSV Next Gen KPS
http://mspth.azurewebsites.net/msv-next-gen-ku-kps/

ประมวลภาพกิจกรรม MSV Next Gen @KU KPS ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม MSV Next Gen โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2558 ณ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรร…

Timeline photos 27/09/2015

Start now! MSV next gen at KU.KPS

Timeline photos 17/09/2015

วิธีฝัง font ในไฟล์ Powerpoint เพื่อไม่ให้เพี้ยนหรือเปลี่ยนขนาดไปเมื่อนำไฟล์ไปเปิดใช้งานเครื่องอื่นๆ ที่อาจมีฟอนท์ไม่เหมือนกัน

File=> Save=> Save Options=> คลิก Embed fonts in the file

Microsoft ประกาศ มีอุปกรณ์มากกว่า 75 ล้านเครื่องบนโลกนี้ ที่กำลังใช้ Windows 10... 31/08/2015

จะรอช้าอยู่ใย เมื่อคนทั้งโลกใช้กันมากมายขนาดนี้
แล้วคุณล่ะ ลองเปลี่ยนมาใช้ Windows 10 แล้วหรือยัง
เรียนรู้ประสบการณ์ และFeatureใหม่จากWindowsได้แล้ววันนี้
มาอัพเกรดกันเลยยย
http://news.siamphone.com/news-24013.html

Microsoft ประกาศ มีอุปกรณ์มากกว่า 75 ล้านเครื่องบนโลกนี้ ที่กำลังใช้ Windows 10... Microsoft ได้ประกาศ 10 เรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่เราได้มีการเปิดตัว Windows 10 ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. เป็นต้นมา และเราอยากจะแบ่งปันให้กับสื่อมลชนในประเทศไทยได้รับทรา...

Timeline photos 29/08/2015

รู้ไหมครับ เครื่องล้างจาน CCTV ที่ปัดน้ำฝน เครื่องทำน้ำอุ่น และสิ่งประดิษฐ์อีกมากมาย ล้วนถูกคิดค้นโดยผู้หญิงทั้งสิ้น!
ความคิดที่ว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องของผู้ชายคงจะไม่ถูกต้องอีกต่อไป เพราะจริงๆแล้ว ผู้หญิงไม่ได้มีศักยภาพน้อยไปกว่าผู้ชายเลย มาร่วมเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และทัศนคติเกี่ยวกับผู้หญิงในวงการ IT ไปกับพวกเราได้ที่งาน TechFemme Thailand 2015: แล้วคุณจะรู้ว่าผู้หญิงก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ได้เช่นกัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://spr.ly/6188BHcq8
อย่าลืม! พบกันวันที่ 5 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น 13 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 12:30 น. นะครับ
พิเศษสุดๆ : เฉพาะผู้ลงทะเบียนออนไลน์ 200 ท่านแรก รับไปเลย TechFemme Goodie Bag!

รู้ไหมครับ เครื่องล้างจาน CCTV ที่ปัดน้ำฝน เครื่องทำน้ำอุ่น และสิ่งประดิษฐ์อีกมากมาย ล้วนถูกคิดค้นโดยผู้หญิงทั้งสิ้น!

ความคิดที่ว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องของผู้ชายคงจะไม่ถูกต้องอีกต่อไป เพราะจริงๆแล้ว ผู้หญิงไม่ได้มีศักยภาพน้อยไปกว่าผู้ชายเลย มาร่วมเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และทัศนคติเกี่ยวกับผู้หญิงในวงการ IT ไปกับพวกเราได้ที่งาน TechFemme Thailand 2015: แล้วคุณจะรู้ว่าผู้หญิงก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ได้เช่นกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://spr.ly/6188BHcq8

อย่าลืม! พบกันวันที่ 5 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น 13 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 12:30 น. นะครับ

พิเศษสุดๆ : เฉพาะผู้ลงทะเบียนออนไลน์ 200 ท่านแรก รับไปเลย TechFemme Goodie Bag!

Hour of Code @KU KPS 25/08/2015

ประมวลภาพกิจกรรม Hour of Code KPS
http://mspth.azurewebsites.net/hour-of-code-ku-kps/

Hour of Code @KU KPS ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม Hour of Code โดยเป็นความร่วมมือของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ จัดโครงการอบรมและแข่...

Timeline photos 20/08/2015

Cloud Computing คืออะไร?
แล้วพบกัน 22 - 23 สิงหาคม นี้

MSV Meeting & Party 2014 16/08/2015

- Summary plan of the last year 2014
- Planning for the new year 2015
- MSV KU Rock Star 2014 : ณัฏฐนิช โพธิ์นาง (Nattanid Phonang)
- Celebration

Timeline photos 15/08/2015

ขอบคุณทุกโรงเรียนที่สนใจนะครับ :D

สำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว
รอการตอบกลับในเร็ว ๆ นี้นะครับ

Timeline photos 15/08/2015

เต็มแล้วนะครับ Get your web in "Cloud".
Microsoft Edge Web Notes on Hour Of Code at KUKPS

Timeline photos 24/07/2015

Hour of Code
กิจกรรมที่จะพาน้องๆ ไปรู้จักกับ Cloud Computing และการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress บน Microsoft Azure ที่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับ Certificate จาก Microsoft พร้อมของรางวัลอีกมากมาย! แล้วพบกัน 22-23 สิงหานี้นะ

==> ลงทะเบียนได้ที่ www.zescamp.com/hourofcode

รอบรู้เรื่อง Microsoft Azure (Season1) | บทความของ volume-license.com 10/07/2015

ตอนนี้ทาง Microsoft Student Partner
กำลังจะมีการโปรโมท Microsoft Azure
แล้วมันคืออะไรล่ะ ไปหาคำตอบกันเลย
http://www.volume-license.com/wordpress/?p=215

รอบรู้เรื่อง Microsoft Azure (Season1) | บทความของ volume-license.com รอบรู้เรื่อง Microsoft Azure (Season1) ฝากความเห็น MicrosoftMicrosoft Azure Microsoft Azure เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มครับ,เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการสร้างติดตั้งรวมถึงจัดการโซลูชันที่ใช้งานบนคลาวด์รองรับการใช้งานในรูปแบบ IaaS (Infrastructure a…

สัมภาษณ์ประสบการณ์ของ MSP FY15 Biz Rock Star 04/07/2015

http://mspth.azurewebsites.net/mspfy15-bizrockstar/

สัมภาษณ์ประสบการณ์ของ MSP FY15 Biz Rock Star หลังจากกิจกรรม MSP&Edu BootCamp FY16 ได้ผ่านไป เราคงได้เห็นภาพช่วงการมอบรางวัล MSP FY15 Biz Rock Star กันไปแล้ว แต่ "เม่น" MSP มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MSP FY15 Biz Rock Star ผู้นี้เป็นใครทำอะไร...

Timeline photos 27/06/2015

ขอแสดงความยินดีกับ MSP ม.เกษตรฯ กำแพงแสนของเราด้วย ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายไปสู่บุคคนอื่นภายในปี FY15 ที่ผ่าน

"ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ MSVs ที่ช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้ ซึ่งรางวัลนี้เปรียบเสมือนรางวัลของทุกคน ที่ได้สละเวลาส่วนตัว มาแบ่งปันสิ่งดี ๆ แก่บุคคลอื่น และหวังว่าเรายังคงได้ร่วมงานกันในอีกเร็ว ๆ นี้นะครับ"

ขอบคุณจากใจจริง
สัมพันธ์ (เม่น)

========================
Biz Rock Star - เป็นรางวัลสำหรับ MSP ที่มีมีผลงานมากที่สุดในปีนั้น ๆ โดยทางไมโครซอฟต์จะเป็นผู้คัดเลือก MSP ที่จะได้รับรางวัลนี้

Timeline photos 27/06/2015

26 - 27 มิถุนายน 2558
Microsoft Thailand ได้จัดค่าย MSP FY16 Bootcamp ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งมี MSP จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน แบ่งเป็น วิทยาเขตกำแพง 2 คน และ วิทยาเขตศรีราชา 2 คน จาก MSP ทั้งหมด 49 คน

แนะนำการใช้งานเบื้องต้น office mix [THAI] 23/06/2015

มาเรียนรู้ปลั๊กอินเสริมของPower Point 2013
แน่นอนมันต้องไม่ธรรมดากับ Office Mix
https://youtu.be/rtqy1g9PdoY

แนะนำการใช้งานเบื้องต้น office mix [THAI] แนะนำการใช้งานเบื้องต้น office mix [THAI] ถ้ามีปัญหาอย่างเช่นลงแล้วไม่ผ่าน ถ้าในเครื่องมี office 2013 แล้วแต่ยังไม่ได้ลง Service Pack 1 (SP1) สามารถโหลดได้จา...

Timeline photos 01/06/2015

ขยายเวลารับสมัครโครงการ Microsoft Student Partners FY16 (MSP) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2558 (เวลา 23.59 น.)

ขั้นตอนการสมัครมีดังนี้
1. เลือกสายของ MSP ที่ต้องการสมัคร โดยแบ่งเป็นสาย Business Lead และ Technical Evangelist
2. นำเสนอตัวตนและประสบการณ์ความสามารถของคุณใน 2 รูปแบบ (ส่งทั้ง 2 อย่าง หากส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์) คือ
2.1) Resume/CV ในรูปแบบของ PDF/Word หรือจะเป็น LinkedIn profile
2.2) Portfolio ระบุผลงานและกิจกรรมต่างๆที่เราได้สร้าง impact ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยสามารถส่งในรูปแบบของ PDF/Word หรือ VDO หรือ Website
3. ส่งไฟล์ Resume และ Portfolio มาที่ [email protected] โดยตั้งชื่อหัวข้อว่า "MSP FY16 - สายที่เลือกสมัคร - ชื่อจริง - ตัวย่อชื่อสถาบันการศึกษา"
ตัวอย่างเช่น "MSP FY16 - Business Lead - Weerawit - AU"

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง [email protected] หรือ page "Microsoft Student Partner Thailand"

หมายเหตุ:
- สำหรับ Resume ถ้าเป็นไฟล์ให้ส่งในรูปแบบของ PDF หรือ Word แนบมาทาง Email แต่ถ้าเป็น LinkedIn profile ให้ส่งเป็น URL มาใน Email
-สำหรับ Portfolio ถ้าเป็นไฟล์เอกสาร Word, PDF หรือ PowerPoint ให้แนบมาทาง Email แต่ถ้าน้องๆส่งในรูปแบบ Website หรือ VDO ให้ส่งเป็น URL มาใน Email

Timeline photos 27/05/2015

Surface Pro 3 ลด 10%
สำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์หรือบุคลากรมหาวิทยาลัย
เพียงแค่โชว์บัตร เท่านั้น
วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้

เพื่อนๆนักเรียน นักศึกษา อาจารย์หรือบุคลากรในสถานศึกษาเพียงแค่ลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดออนไลน์และแสดงบัตรที่หน้าร้าน IT City ทุกสาขาที่เข้าร่วมรายการก็ได้รับส่วนลด 10% สำหรับตัวเครื่องแล้วครับ รีบหน่อยนะครับ โปรโมชั่นมีถึงแค่ 30 มิ.ย.นี้เท่านั้นครับ - ลงทะเบียนรับโค้ด http://spr.ly/6184Cv4k

Timeline photos 20/05/2015

เลื่อนนะจ๊ะ ยังเหลือเวลาสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจ ตอนนี้รีบ ๆ เลยครับ โอกาสสุดท้ายแล้วววว

MSP FY16 ขยายเวลารับสมัครจากวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 23.59 น. เผื่อใครกำลังเครียดกับการสอบ อ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำ จะได้มีเวลาเตรียม Resume และ Portfolio เพิ่มขึ้นน้าจร้า

ส่วนน้องๆคนไหนส่ง Resume และ Portfolio มาแล้ว แต่คิดว่าอยากแก้ไขเพิ่มเติมอะไร สามารถทำได้โดยการ Reply กลับมาที่ E-mail เดิมที่น้องๆเคยส่งมานะ และแนบ File หรือ Link ใหม่มาด้วยนะครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมทาง http://bit.ly/MSPTHFY16-Register

Continuum for phones เมื่อสมาร์ทโฟนสามารถต่อเมาส์-คีย์บอร์ด-จอภาพ กลายเป็นพีซี | Blognone 30/04/2015

ต่อไปเราก็จะสามารถใช้ Smart Phone ของเราแทน PC ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการต่อออกจอ ต่อเมาส์ ต่อคีย์บอร์ด แค่นี้เราก็ได้ PC ที่รันบน Smart Phone ของเราได้ทันที

https://www.blognone.com/node/68061

Continuum for phones เมื่อสมาร์ทโฟนสามารถต่อเมาส์-คีย์บอร์ด-จอภาพ กลายเป็นพีซี | Blognone ไมโครซอฟท์โชว์ฟีเจอร์ Continuum ของ Windows 10 ที่สามารถปรับ UI ให้เหมาะสมกับโหมดพีซี-แท็บเล็ตมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว วันนี้ที่งาน Build 2015 ไมโครซอฟท์ประกาศ Continuum for phones ฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้มือถือของเราแปลงกายเป็นคอมพิวเตอร์ได้

Windows 10 จะรองรับโค้ด Java/C++ จาก Android และ Objective-C จาก iOS | Blognone 30/04/2015

ต่อไป App จาก iOS และ Android ก็จะมาอยู่ใน Windows สินะ

https://www.blognone.com/node/68060

Windows 10 จะรองรับโค้ด Java/C++ จาก Android และ Objective-C จาก iOS | Blognone ไมโครซอฟท์ประกาศเป้าหมายของ Windows 10 ว่าภายใน 2 ปีข้างหน้าจะต้องมีอุปกรณ์ที่รัน Windows 10 จำนวน 1 พันล้านชิ้น ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มาก เพราะ Android KitKat ยังทำได้แค่ประมาณ 500 ล้านชิ้นเท่านั้น

Microsoft Student Partners Program 01/04/2015

MSP คืออะไร?

https://youtu.be/fYhn7-vWbuI

Microsoft Student Partners Program Learn about the Microsoft Student Partners Program and how to get involved!

Timeline photos 31/03/2015

Hello, Project Spartan.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Kamphaeng Saen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เว็บไซต์

ที่อยู่


Kamphaeng Saen
73140

Kamphaeng Saen โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
KU Library KPS Campus KU Library KPS Campus
1
Kamphaeng Saen, 73140

สำนักหอสมุด กำแพงแสน - ชื่อเดิม

INAMM Research Laboratory INAMM Research Laboratory
Kamphaeng Saen, 73140

ห้องปฏิบัติการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ

Computer Science Special [CSSP] KU-KPS Computer Science Special [CSSP] KU-KPS
Kasetsart University
Kamphaeng Saen, 73140

สภาผู้แทนนิสิตฯ กำแพงแสน สภาผู้แทนนิสิตฯ กำแพงแสน
อาคารกิจการนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต
Kamphaeng Saen, 73140

พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของนิสิต ค

คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
Kasetsart University
Kamphaeng Saen, 73140

คณะเกษตร กำแพงแสน

รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตร กำแพงแสน ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตร กำแพงแสน ปริญญาโท
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
Kamphaeng Saen, 73140

เสริมศาสตร์แห่งการบริหาร สร้างมาตร

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
Kamphaeng Saen, 73140

สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพง?

บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Department Of Civil Engineering, Faculty Of Engineering At Kamphaeng Saen
Kamphaeng Saen, 73140

Information and up-to-date news for graduate students of Dept. of Civil Eng. at Kamphaeng Saen campu

KamphaengSean nisit news KamphaengSean nisit news
No. 1, Village 6, Tambon Kamphaeng Saen (Subdistrict), Amphur Kamphaeng Saen (District)
Kamphaeng Saen, 73140

This page for public relation about activity in Kasetsart university kampangsaen campus

Botany KU KPS Botany KU KPS
1 Moo 6, Malaiman Road, Nakhon Pathom
Kamphaeng Saen, 73140

Botany Department, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus.