สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพ

สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Wat Phra Kaew, Kamphaeng Phet
Wat Phra Kaew, Kamphaeng Phet
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนัก
62000
Kamphaeng Phet Provincial Administrative Organization Stadium
Kamphaeng Phet Provincial Administrative Organization Stadium
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก
งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก
ถนน เทศา1
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
Nakhon Chum
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล
ถนน ชากังราว
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ
ถ. เทศา 2 ต. ในเมือง อ. เมือง
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
หมู่ 1 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร, Nakhon Chum
งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร
งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร
Kprubi หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาว
Kprubi หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาว
หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง, Nakhon Chum
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร
ม. 1 ต. นครชุม
CommArts KPRU Official.
CommArts KPRU Official.
ม. 1 ต. นครชุม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร

ความคิดเห็น

ขอถามหน่อยค่ะ
กำแพงเพชรอัพเดตการฉีดวัคซีนช่องทางไหนบ้างคะ
สุดยอดนักวิจัย NODE เหนือ

จากเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ทีมนักวิจัยประกอบด้วย
คุณนพรัตน์ สโมสร (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)
คุณณัฏฐามณี วงษ์กาวิน (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)
คุณมรกต สมพันธุ์ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
คุณชาติชาย ยืนยงพานิช (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

ทีมนักวิจัยที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาสูบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

หน่วยปฏิบัติการวิจัยฯ ขอส่งแรงบันดาลใจให้เครือข่ายนักวิจัยภาคเหนือได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบกันต่อไปนะคะ

#นักวิจัยภาคเหนือ
ือ
#เลิกสูบลดเสี่ยง
#ป้องกันการสูบบุหรี่

ขอบคุณ #ศจย. และ #สสส. ที่สนับสนุนทุนวิจัย

สสอ.เมืองกำแพงเพชร

Photos from พชอ.อำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 19/01/2023

Photos from พชอ.อำเภอเมืองกำแพงเพชร's post

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 14/01/2023

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 14/01/2023

>>บรรยากาศอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 12/01/2023

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️RUN FOR FUN "วิ่งสนุกสุขภาพดี มินิมาราธอน
เชิญชวนชาวอำเภอเมืองกำแพงเพชรและผู้ที่สนใจมาร่วมออกกำลังกายด้วยการวิ่งไปด้วยกัน
✅ รายได้สบทบเข้า “กองทุนคนเมืองกำแพง ไม่ทอดทิ้งกัน💕

⭐️สมัครได้ที่ https://forms.gle/kh9erbUh67mhuQpRA

ิ่งสนุกสุขภาพดีมินิมาราธอน
#กองทุนคนเมืองกำแพง ไม่ทอดทิ้งกัน
#พชอ.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 11/01/2023

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมเปิดศูนย์คัดกรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง โดยมี นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมการเปิดศูนย์คัดกรอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบ ๑๑ หมู่บ้าน จำนวนประชากร ๕,๕๙๑ คน ซึ่งมี บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองดังนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดงเป็นหัวหน้าศูนย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน ๗ คน บุคลากรครู ข ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดจำนวน ๖ คน และบุคคลอื่นที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จำนวน ๑๔ คน ผลการดำเนินงานคัดกรอง ดังนี้ กลุ่มเป้าหมายจากการสำรวจชุมชน(X-Ray) พบผู้ป่วยยาเสพติด ๑๐ ราย คัดกรองได้ ๑๐ราย แบ่งเป็นกลุ่มสีเขียว (ผู้ใช้) ๓ ราย เป็นกลุ่มสีเหลือง (ผู้เสพ) ๔ ราย และเป็นกลุ่มสีแดง (ผู้ติด) ๓ ราย ทุกรายได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในรูปแบบ CBTx ๓ ราย และส่งต่อโรงพยาบาลกำแพงเพชร ๗ ราย และยังมีแนวทางในการดูแลติดตามหลังผ่านการบำบัดโดยการติดตามเยี่ยม ๔-๗ ครั้ง ในระยะเวลา ๑ ปี เพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 10/01/2023

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร และเครือข่ายบริการสาธารณสุข ประจำเดือนมกราคม 2566ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร แจ้งแนวทางยุทธศาสตร์มุ่งเน้นด้านสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566 มติข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง RUN FOR FUN ครั้งที่ 1 วิ่งสนุก สุขภาพดีอำเภอเมืองกำแพงเพชร

26/12/2022
21/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
06/12/2022

“กลับมาดูแลหัวใจของตัวเองบ้างนะ ❤️”

⭐️ หมอพร้อม Chatbot เพิ่มฟังก์ชัน “ตรวจสุขภาพใจ” สำหรับประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นและคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

⭐️ ให้บริการบน “หมอพร้อม” LINE OA และ page (Messenger)

ขอบคุณภาพประกอบจาก IG

ลองใช้เลยคลิ๊ก https://bit.ly/3NAhNLA"

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 02/12/2022

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน ในการมอบของช่วยเหลือจากกองทุนคนเมืองกำแพงฯ ไม่ทอดทิ้งกันและ ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ หมู่ที่ 9 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

01/12/2022
22/11/2022

>>>ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง...กันเถอะ MENTAL HEALTH

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 18/11/2022

🗓วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

➡️นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร พัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชนและตัวแทนภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรร่วมกันทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองกำแพงเพชร ปี 2565 และวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองกำแพงเพชร ปี 2566

📍ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 17/11/2022

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการออกหน่วยครั้งนี้ประกอบด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม บริการด้านการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ รวมทั้งมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมออกหน่วยให้ความรู้และคำแนะนำโรคมะเร็งเต้านม ณ วัดยางเลียงใต้ หมู่ 8 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

11/11/2022

✔ เรื่องที่ควรรู้ ก่อนซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมาใส่
เสื้อกันหนาวมือสองที่ไม่ผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี อาจทำให้ผู้ซื้อเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลากเกลื้อนจากเชื้อราได้ ควรซักให้ถูกวิธีดังนี้
📌วิธีที่ 1 ซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าตามปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนาน 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
📌วิธีที่ 2 แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถหาได้ในครัวเรือน ได้แก่ น้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมโซเดียมไฮโปคลอไรด์ โดยเติม 1 ฝา ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่ผ้าไว้นาน 5-15 นาที หรือใช้น้ำส้มสายชู 2-3 ถ้วยตวง ต่อน้ำ 1-2 ลิตร แช่ผ้าไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง แล้วซักตามปกติ จากนั้นนำไปตากแดดจัดหรือตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้ง แล้วนำมารีดทั้งข้างในและข้างนอก#เตือนภัย

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #หน้าหนาว #เสื้อกันหนาวมือสอง

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 05/11/2022

🗓วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางรัชนก นากปุณบุตร ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

➡️ลงพื้นที่มอบชุดปันสุขเพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนที่ประสบอุทกภัย ทั้งที่พักอาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 12 ราย

👨‍🏫โดยมีนายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 11 แห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองให้การต้อนรับ

📍ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 04/11/2022

>>วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร แจ้งมติข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหลักการทำงาน 5ร และเป้าหมาย 5ส และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนในการเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 30/10/2022

🗓วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.40 น. นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร
✅เข้าร่วมกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,375 คน

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 28/10/2022

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมเดินรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม "ร่วมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด กำแพงเพชร JUST SAY NO" โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเดินรณรงค์โดยเริ่มเดินจากหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร มายังลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) เพื่อผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติด

#ร่วมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติด

#สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 26/10/2022

➡️วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิทยา เลิกสายเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม พร้อมด้วยนางสาวกัญจนา ภู่วิลัย หัวหน้างานควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ นำทีม อสม.รพ.สต.นครชุม

✅ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านสุขภาพและการแพทย์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

✅ร่วมฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

🏬 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร ชั้น 2

#โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

#แผ่นดินไทยไร้สโตรค

#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 21/10/2022

🗞➡️ 🗓วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านสุขภาพและการแพทย์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ และรับฟังการเสวนา "โรคหลอดเลือดสมอง ภัยเงียบคนกำแพงเพชร " ณ ชั้น 2 ห้องสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร โดยนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีห่างไกลโรค

#โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

#แผ่นดินไทย ไร้สโตรค

#เคลื่อนไหวไปด้วยกัน💃🕺ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร

21/10/2022

➡️ เชิญชวนชาวกำแพงเพชร
🏃‍♂️🏃ร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร

🤝ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมพร้อมกันเพื่อให้กำแพงเพชรไร้ STROKE

📍ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยาน (ริมปิง)

⏰เวลา 05.30 น.

#เคลื่อนไหวไปด้วยกัน💃🕺ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

#ด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร

17/10/2022

📢 ขอเชิญชวนส่งผลออกกำลังกายโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ”🏃🏻‍♀️🚲

🏆เพื่อร่วมชิงถ้วยพระราชทาน และร่วมลุ้นรับโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับเขตสุขภาพ🏅
👉🏻 โดยสามารถสะสมแคลอรี่ เดิน วิ่ง ปั่น และกิจกรรมอื่นๆรวม 19 กิจกรรม ผ่านแพลตฟอร์ม “ก้าวท้าใจ Season4” 📲
🏃‍♂️🚴🏻‍♀️ สามารถสะสมแคลอรี่ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2565

อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มาร่วมก้าวไปด้วยกันนะคะ😊

12/10/2022

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร
📣ชมนิทรรศการ กิจกรรมด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคมนี้ ใน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟสไตล์ ชั้น 2 และกิจกรรม เดิน วิ่ง 🥰🥰#แผ่นดินไทยไร้สโตรค #สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร

08/10/2022
04/03/2022
Photos from Jun Junchai's post 10/08/2021

Photos from Jun Junchai's post

18/05/2021

นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรเชิญชวน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ก่อนถึงมือหมอ โดย ศปก อ เมืองกำแพงเพชร 05/05/2021

ก่อนถึงมือหมอ โดย ศปก อ เมืองกำแพงเพชร

การดำเนินงาน ศปก.อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ในการควบคุมโรคCOVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=_wkPBD-qwes

ก่อนถึงมือหมอ โดย ศปก อ เมืองกำแพงเพชร

Photos from สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร's post 08/04/2021

ประกาศฉบับล่าสุด

23/12/2020

ติดต่อสอบถามข้อสงสัย COVID-19 ได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-705011 , 055-705004

05/04/2020

ล่าสุด ตั้งแต่ 3 เมษายน 2563

งานเกษียนสดใส งานวัดคานิว้าว พี่สมเกียรติ วงษ์ถาวร 20/09/2019

"สุขสันต์วันเกษียณอายุราชการ ขอให้พบพานสิ่งดีๆตลอดไป"

27/07/2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค. 2561 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16/01/2019

วัน พุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายองอาจ สังคหัตถกร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบ้านปางขนุน หมู่ที่ 6 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง โดยมีนายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
สำหรับอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย บริการตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจวัดสายและตัดแว่น บริการแนะนำสุขภาพจิต บริการกายภาพ บริการแพทย์แผนไทยฟื้นฟูสมรรถภาพ

Untitled Album 16/01/2019

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

14/01/2019

ดูน้องใหม่ๆอำเภอเมืองแสดงแล้ว..ดูพี่เก่าๆกับงานเก่าๆ..เพิ่งลง
#งานเกษียณสสจปี61

13/01/2019

สาสุขเมืองเราทำได้ทุกอย่างจริงๆ
#การแสดงน้องใหม่ไม่ฮาให้ตบหน้าเท่าอายุแอดเลย
#ปีใหม่สสอเมือง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

พชอ.เมืองกำแพงเพชร
รวมภาพหลายหน่วยงานสาธารณสุข อำเภอเมืองกำแพงเพชร ดอกดาวเรืองแบ่งบานเพื่อถวายความอาลัย และร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทส...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


209 หมู่ 8 บ้านนาเหนือ ตำบลหนองป
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet (แสดงผลทั้งหมด)
หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล
42 หมู่ 9 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพ
Kamphaeng Phet, 62000

วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทาง

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก
ถนน เทศา1
Kamphaeng Phet, 62000

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล
ถนน ชากังราว
Kamphaeng Phet, 62000

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพ
Kamphaeng Phet, 62000

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพช วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพช
1/2 หมู่ 1 ต. หนองปลิง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ทั?

ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังห ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังห
Kamphaeng Phet

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอำเภอ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพง
120
Kamphaeng Phet, 62000

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ถน?

ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ
343 ถ. เทศา 2 ต. ในเมือง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

สพป.กำแพงเพชรเขต 1 สพป.กำแพงเพชรเขต 1
328 หมู่ 7 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.
Kamphaeng Phet, 62000

การศึกษา

สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพ สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพ
3/298 หมู่ 13 ตำบลนครชุม อำเภอเมือ
Kamphaeng Phet, 62000

สำนักงานเคหะชุมชนกำแพงเพชร การเคหะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ
ต. อ่างทอง
Kamphaeng Phet, 62000

เพจนี้ เป็นเพจเผยแพร่ะประชาสัมพันธ