สำนักปลัด อบต.แม่ลาด

สำนักปลัด อบต.แม่ลาด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเ
กำแพงเพชร-สุโขทัย
สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพ
สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพ
หมู่ 8 บ้านนาเหนือ ตำบลหนองปลิง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลห
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพ
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพ
ศูนย์ราชการ ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเ, Chakangrao
DPT กำแพงเพชร
DPT กำแพงเพชร
, Chakangrao
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเ, Chakangrao
ข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหว
ข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหว
ศาลากลางจังหวัด, Chakangrao
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแ
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำ
หมู่ 7 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมือง กำแพงเพชร

ความคิดเห็น

🤗อบรม แดดดี รุ่นที่ 11 🤗
บจก. แดดดี เพาเวอร์ กรู๊ป ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ปั้มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC และระบบ DC รุ่นที่ 11
วันที่ 19-20 เดือน สิงหาคม 2560 นี้
📢หัวข้อการอบรม📢
1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
2.ประเภทของปั้มน้ำ
3.อุปกรณ์เกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์
4.ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
5. ความรู้เกี่ยวกับปั้มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC และ ระบบ DC
6.ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์
7.ลงมือติดตั้งจริง โดยใช้อุปกรณ์จริง

✨สิ่งที่ท่านจะได้รับ✨
1.ใบประกาศนียบัตรรับรองช่างติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ปั้มซัมเมอร์ส ระบบ AC และ ระบบ DC
2.เอกสารประกอบการอบรม
3.อุปกรณ์ที่ใช้ออกภาคปฏิบัติ (หมวก , ถุงมือ )
4.อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม บริการตลอดการอบรม
รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น
อบรมโดย วิทยากรคุณ สามารถ ฉันท์แต่ง
เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจโครงการ Plan to Biz
สนใจติดต่อ086-1322610/0818565121
86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
หรือ inbox ได้ที่....บ้านแดดดีอ่างทอง
ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ
https://www.facebook.com/daddee2/posts/1032854350151216
🤗รุ่นที่ 9 ผ่านไปแล้ว รุ่นที่ 10 กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ 🤗
บจก. แดดดี เพาเวอร์ กรู๊ป ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบ OFF GRID (พื้นฐาน) รุ่นที่ 10
วันที่ 15-16 เดือน กรกฎาคม 2560 นี้
หัวข้อการอบรม
1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
2.ความรู้เกี่ยวกับ แผงโซล่าเซลล์
3.ความรู้เกี่ยวกับ ชาร์จเจอร์
4.ความรู้เกี่ยวกับ อินเวอร์เตอร์
5. ความรู้เกี่ยวกับ แบตเตอรี่
6.ความรู้เกี่ยวกับ Surge AC และ DC
7.ความรู้เกี่ยวกับ Breaker AC และ DC
8.กานคำนวนออกแบบ และติดตั้งระบบ OFF GRID
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1.ใบประกาศนียบัตรรับรองช่างติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์
2.เอกสารประกอบการอบรม พร้อมอุปกรณ์
3.ได้รับสิทธิพิเศษเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท
4.อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม บริการตลอดการอบรม
รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น
อบรมโดย วิทยากรคุณ สามารถ ฉันท์แต่ง
เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจโครงการ Plan to Biz
สนใจติดต่อ086-1322610/0818565121
86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
หรือ inbox ได้ที่....บ้านแดดดีอ่างทอง
ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ
https://www.facebook.com/daddee2/posts/1005174119585906
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่สนใจเข้าอบรม
บจก. แดดดี เพาเวอร์ กรู๊ป ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรออกแบบติดตั้งระบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ รุ่นที่ 9
วันที่ 17-18 เดือน มิถุนายน 2560
หัวข้อการอบรม
1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
2.ความรู้เกี่ยวกับ แผงโซล่าเซลล์
3.ความรู้เกี่ยวกับ ชาร์จเจอร์
4.ความรู้เกี่ยวกับ อินเวอร์เตอร์
5. ความรู้เกี่ยวกับ แบตเตอรี่
6.การออกแบบ และติดตั้งระบบปั้มน้ำ AC
7.การออกแบบ และติดตั้งระบบปั้มน้ำ DC

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1.ใบประกาศนียบัตรรับรองช่างติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์
2.เอกสารประกอบการอบรม พร้อมอุปกรณ์
3.ได้รับสิทธิพิเศษเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท
4.อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม บริการตลอดการอบรม

✔✔รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น
อบรมโดย วิทยากรคุณ สามารถ ฉันท์แต่ง
เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจโครงการ Plan to Biz
สนใจติดต่อ086-1322610/0818565121
86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
หรือ inbox ได้ที่....บ้านแดดดีอ่างทอง

ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะคะ
😍ก๊อกๆๆ😍
สำหรับใครที่พลาดโอกาสการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ รุ่นที่ 7 ไปแล้วไม่ต้องเสียใจ
บจก. แดดดี เพาเวอร์ กรู๊ป ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรออกแบบติดตั้งระบบ OFF GRID รุ่นที่ 8
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560
หัวข้อการอบรม
1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
2.ความรู้เกี่ยวกับ แผงโซล่าเซลล์
3.ความรู้เกี่ยวกับ ชาร์จเจอร์
4.ความรู้เกี่ยวกับ อินเวอร์เตอร์
5. ความรู้เกี่ยวกับ แบตเตอรี่
6.การคำนวนออกแบบ ระบบ OFF GRID
7.การต่อระบบ OFF GRID

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1.ใบประกาศนียบัตรรับรองช่างติดตั้งระบบ OFF GRID
2.เอกสารประกอบการอบรม พร้อมอุปกรณ์
3.ได้รับสิทธิพิเศษเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท
4.อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม บริการตลอดการอบรม
✔✔รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น
อบรมโดย วิทยากรคุณ สามารถ ฉันท์แต่ง
เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจโครงการ Plan to Biz
สนใจติดต่อ086-1322610/0818565121
86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
หรือ inbox ได้ที่....บ้านแดดดีอ่างทอง

ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ
ฝากถูกใจเพจ อบต.ละทายด้วยนะคะ https://www.facebook.com/thambonlatai/
Photos from สำนักปลัด อบต.แม่ลาด's post 23/01/2020

Photos from สำนักปลัด อบต.แม่ลาด's post

Photos from สำนักปลัด อบต.แม่ลาด's post 27/12/2019

คริสต์มาส (Christmas Day) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด

Photos from สำนักปลัด อบต.แม่ลาด's post 27/12/2019

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด

08/04/2016

อีกประมาณ 3 เดือนจะย่างเข้าฤดูฝนแล้ว ช่วงที่ยังไม่มีน้ำทำนาเรามาศึกษาเรื่องข้าวเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งดีไหม?
http://www.brrd.in.th/rkb/

จัดห้องใหม่ 09/02/2016

จัดห้องใหม่

Untitled album 25/01/2016

Untitled album

ขับเคลื่อนแผนชุมชนตำบลแม่ลาด ประจำปี 2559 18/01/2016

วันที่ 16-17 มกราคม 2559 หมู่ที่ 1-2

รับการตรวจคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น 26/11/2015

รับการตรวจคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น

ตรวจประเมิน ITA 24/11/2015

ตรวจประเมิน ITA

Photos from สำนักปลัด อบต.แม่ลาด's post 23/11/2015

อบต.แม่ลาดมอบผ้าห่มในโครงการไทยเบฟ..ร่วมใจต้านภัยหนาว พ.ศ. 2558 ปีที่ 16

การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 58 ด้านโดดเด่น 17/11/2015

การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 58 ด้านโดดเด่น

Photos from สำนักปลัด อบต.แม่ลาด's post 16/11/2015

นางน้ำเชื่อม มณีพราย ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ลาด ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 04.30 น. ในขณะที่กำลังนั่งรถตู้เพื่อเดินทางไปร่วมงาน สสส. ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเกิดอุบัติเหตในพื้นที่จังหวัดลำปาง

การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 58 ด้านโดดเด่น 15/11/2015

อบต.แม่ลาดได้รับการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลงานรอบสุดท้่าย ประเภท โดดเด่น คณะกรรมการจะลงพื้นที่ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค. 58

ประวัติ ปลัดนาริน คชฤทธิ์ 14/11/2015

ดร.นาริน คชฤทธิ์ ปลัดอบต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 พ.ย.58 เวลา 04.30 น. ในขณะที่กำลังนั่งรถตู้จะเดินทางไปร่วมงาน สสส.ที่ จ.เชียงใหม่ โดยเกิดอุบัติเหตในพื้นที่ จ.ลำปาง

ผักไร้ดิน 12-13 พ.ย.58 13/11/2015

ผักไร้ดิน 12-13 พ.ย.58

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 09/11/2015

ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 58

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 04/11/2015

ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 58

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 04/11/2015

ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 58

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ต.แม่ลาด ครั้งที่ 1 27/10/2015

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ต.แม่ลาด ครั้งที่ 1

อบรมอาชีพให้กับผู้พิการ ครั้งที่ 1/59 20/10/2015

อบรมอาชีพให้กับผู้พิการ ครั้งที่ 1/59

Photos from สำนักปลัด อบต.แม่ลาด's post 20/10/2015

สวนผักคนเมือง

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 06/10/2015

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2559

อบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ 03/10/2015

อบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ

รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 57 29/09/2015

วันที่ 28 กันยายน 2558 นายวิชาญ มาแพ นายก อบต.แม่ลาด เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 ด้านการส่งเสริมอาชีพ รางวัลชมเชย ได้เงินรางวัล 2 ล้านบาท

อบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ 29/09/2015

อบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ

อบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ 28/09/2015

อบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ

โครงการโรงเรียนเกษตรกรฯ(เรียนรู้พลังงานทดแทน) 26/09/2015

พลังแสงอาทิตย์ พลังงานคู่โลก

โครงการความคิดติดดาว 25/09/2015

โครงการความคิดติดดาว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงทับแรต และ อบต.โนนประดู่ 24/09/2015

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงทับแรต และ อบต.โนนประดู่

ตลาดนัดสุขภาพดีวิถีชุมชน 23/09/2015

ตลาดนัดสุขภาพดีวิถีชุมชน

เตรียมงานตลาดนัดสุขภาพดีวิถีชุมชน 22/09/2015

เตรียมงานตลาดนัดสุขภาพดีวิถีชุมชน

โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ครั้งที่ 5 22/09/2015

โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ครั้งที่ 5

เตรียมงานตลาดนัดสุขภาพดีวิถีชุมชน 22/09/2015

เตรียมงานตลาดนัดสุขภาพดีวิถีชุมชน

คณะผู้บริหาร อบต.แม่ลาด 21/09/2015

คณะผู้บริหาร อบต.แม่ลาด

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที1 21/09/2015

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที1

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Kamphaeng Phet?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ย้อนยุค(เพลงที่3)
ย้อนยุค1(เพลงที่1)
รำวงย้อนยุค7
รำวงย้อนยุคแม่ลาด5
ย้อนยุค(เพลงที่4)

เว็บไซต์

ที่อยู่


Kamphaeng Phet
62120

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet (แสดงผลทั้งหมด)
หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล
42 หมู่ 9 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพ
Kamphaeng Phet, 62000

วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทาง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแ
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก
ถนน เทศา1
Kamphaeng Phet, 62000

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล
ถนน ชากังราว
Kamphaeng Phet, 62000

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพ
Kamphaeng Phet, 62000

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพช วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพช
1/2 หมู่ 1 ต. หนองปลิง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ทั?

ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังห ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังห
Kamphaeng Phet

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอำเภอ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพง
120
Kamphaeng Phet, 62000

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ถน?

ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ
343 ถ. เทศา 2 ต. ในเมือง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

สพป.กำแพงเพชรเขต 1 สพป.กำแพงเพชรเขต 1
328 หมู่ 7 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.
Kamphaeng Phet, 62000

การศึกษา

สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพ สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพ
3/298 หมู่ 13 ตำบลนครชุม อำเภอเมือ
Kamphaeng Phet, 62000

สำนักงานเคหะชุมชนกำแพงเพชร การเคหะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ
ต. อ่างทอง
Kamphaeng Phet, 62000

เพจนี้ เป็นเพจเผยแพร่ะประชาสัมพันธ