ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนัก

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก
งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก
ถนน เทศา1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ
ถ. เทศา 2 ต. ในเมือง อ. เมือง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล
ถนน ชากังราว
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
หมู่ 1 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร, Nakhon Chum
Kprubi หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาว
Kprubi หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาว
หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร, Nakhon Chum
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร
ม. 1 ต. นครชุม
CommArts KPRU Official.
CommArts KPRU Official.
ม. 1 ต. นครชุม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร
งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพช
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพช
หมู่ 1 ต. หนองปลิง อ. เมือง
สวท.กำแพงเพชร กรมประชาสัมพัน
สวท.กำแพงเพชร กรมประชาสัมพัน
เลขที่ 17 หมู่ 1 ตำบลหนองปลิง อำ, Amphoe Muang Kamphaeng Phet
หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล
หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล
หมู่ 9 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
จิปาถะญี่ปุ่นสินค้ามือสอง ป
จิปาถะญี่ปุ่นสินค้ามือสอง ป
ม. 6 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง
สำนักงานชลประทานที่สี่ กำแพ
สำนักงานชลประทานที่สี่ กำแพ
หมู่ 3 ต. หนองปลิง อ. เมือง จ. กำแ, Amphoe Muang Kamphaeng Phet

ความคิดเห็น

อ.โป่งน้ำร้อน เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า น้ำไม่ไหลเลย เมื่อวานก้ไหล6โมงเย็น วันนี้ก้ไม่ไหล ป่านนี้ก้ยังไม่มา อยากรบกวนผุ้รุ้ติดต่อร้องทุกข์ทางไหนได้บ้างคะ
ขอถามหน่อยครับการถมคลองที่ใหญ่และกว่างขนาดนี้มาทำถนนแบบนี้ทำได้หรือเปล่าครับผมไม่มีความรู้เกี่ยวเรื้องนี้เลยเขาทำมัยไม่ทำเป็นสระพาลครับ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานจังห

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 08/12/2015

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015"

การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 1/2558 15/10/2015

นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

งานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2558 14/09/2015

งานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2558

Timeline photos 11/09/2015

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนยื่นคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นายพงศ์ธนา แววรัตน์ ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้เปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ด้วยการมอบเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขสวย ให้แก่ผู้พิการเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต เช่น รถเข็น แขน-ขาเทียม หรือไม้ค้ำยัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการ ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียมกับคนปกติ
โดยคุณสมบัติของผู้รับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
สำหรับเอกสารที่ใช่ยื่นประกอบคำขอได้แก่ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นๆที่ทางราชการ 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้วให้แนบรูปถ่ายมาด้วย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 รูป 5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐตามแบบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 6. หลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 7. ใบเสนอราคาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ พร้อมคุณลักษณะ รูปแบบ และรายละเอียดที่ชัดเจน และมีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
ผู้ประสงค์รับคำขอ ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาขาณุวรลักษบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 ก.ย. 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0-5571-0423 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวโหลดคำขอได้ที่ http://kpp.dlt.go.th

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 01/09/2015

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 18 (นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ) ตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

BIKE FOR MOM จังหวัดกำแพงเพชร 20/08/2015

16/08/2558
ผู้ร่วมกิจกรรม 4,004 คน

BIKE FOR MOM จังหวัดกำแพงเพชร 18/08/2015

16/08/2558
ผู้ร่วมกิจกรรม 4,004 คน

BIKE FOR MOM จังหวัดกำแพงเพชร 17/08/2015

16/08/2558
ผู้ร่วมกิจกรรม 4,004 คน

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 13/08/2015

การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/08/2015

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/08/2015

พิธีรับมอบเข็มกลัดและเสื้อพระราชทาน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (BIKE FOR MOM)

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/08/2015

พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557-2558 ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/08/2015

การมอบโล่สดุดีแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/08/2015

การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/08/2015

พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/08/2015

การปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/08/2015

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 05/08/2015

ประชาสัมพันธ์ร่วมโหวตให้ นางสาววิภาษณีย์ เก่งสนามจรัส (น้องมด) หมายเลข 5 เพื่อจะได้ครองตำแหน่ง “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015” สามารถกดโหวตโดยพิมพ์ Mtw05 ส่งไปที่ 4838433 (1 โหวตคือ 1 คะแนนเสียงจากประชาชน)
นางสาววิภาษณีย์ เก่งสนามจรัส อายุ 22 ปี (น้องมด) มีภูมิลำเนาอยู่ที่ 24/2 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้สมัครเข้าประกวด (Miss Thailand World 2015) และได้ผ่านการคัดเลือก 25 คนสุดท้าย เพื่อเข้าเก็บตัวกับกองประกวด ซึ่งการประกวดในรอบสุดท้ายจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และถ่ายทอดทางไทยทีวีสี ช่อง 3 เวลา 22.45 น. เป็นต้นไป ในการประกวดจะต้องตัดสินโดยคะแนนโหวตจากประชาชน ผู้ที่ได้คะแนนโหวต 10 อันดับแรกจะผ่านเข้ารอบเป็น 10 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 28/07/2015

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 16/07/2015

การประชุม คทช.จังหวัด ครั้งที่ 3/2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 11/07/2015

นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์เนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 10/07/2015

นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ และพิธีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (BIKE FOR MOM) จังหวัดกำแพงเพชร วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 10/07/2015

นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 07/07/2015

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 01/07/2015

จังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (BIKE FOR MOM)

Timeline photos 07/05/2015

เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง และรายการประกอบผังเมืองรวมจังหวัดกำแพงเพชร
http://www.kamphaengphet.go.th/new_web/Webboard/forums/index.php?topic=8849.0

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 30/04/2015

การฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภาครัฐยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 27/04/2015

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 25/04/2015

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

Timeline photos 23/04/2015

Timeline photos

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 09/04/2015

พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2558

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 08/04/2015

พิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าอังสะ พระพุทธภูมินทร์อสีติวัสสามังคลานุสรณ์ พระพุทธรูปประจำลานรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน และพระพุทธสหัสสวรรษประทานพร

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 06/04/2015

พิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 03/04/2015

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

Photos from ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 31/03/2015

พิธี "วันข้าราชการพลเรือน"

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet (แสดงผลทั้งหมด)
หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล
42 หมู่ 9 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพ
Kamphaeng Phet, 62000

วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทาง

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก
ถนน เทศา1
Kamphaeng Phet, 62000

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล
ถนน ชากังราว
Kamphaeng Phet, 62000

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพ
Kamphaeng Phet, 62000

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพช วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพช
1/2 หมู่ 1 ต. หนองปลิง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ทั?

ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังห ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังห
Kamphaeng Phet

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอำเภอ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพง
120
Kamphaeng Phet, 62000

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ถน?

ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ
343 ถ. เทศา 2 ต. ในเมือง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

สพป.กำแพงเพชรเขต 1 สพป.กำแพงเพชรเขต 1
328 หมู่ 7 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.
Kamphaeng Phet, 62000

การศึกษา

สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพ สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพ
3/298 หมู่ 13 ตำบลนครชุม อำเภอเมือ
Kamphaeng Phet, 62000

สำนักงานเคหะชุมชนกำแพงเพชร การเคหะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำ
ต. อ่างทอง
Kamphaeng Phet, 62000

เพจนี้ เป็นเพจเผยแพร่ะประชาสัมพันธ

แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร
613 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองป
Kamphaeng Phet, 62000

แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร