สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

ความคิดเห็น

ขอเชิญทุกท่านร่วม โครงการบริจาคโลหิต “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ”
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
#กรุณาสวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน#
------------------------------------------------------------------
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมให้หน่วยกิจกรรมภายใน ดังนี้ (เลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)
1. นักศึกษา กยศ. ที่เจาะตรวจเลือดแล้วไม่ผ่าน ให้ 2 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ที่ไม่ละเมิดข้อกำหนด)
2. นักศึกษา กยศ. ที่บริจาคเลือดได้ ให้ 8 ชั่วโมง
3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ให้หน่วยกิจกรรมในระดับคณะ จำนวน 1 หน่วยกิจกรรม
------------------------------------------------------------------
ข้อกำหนด
1. น้ำหนักต้องไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม
2. ห้ามขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ภายใน 3 วัน ก่อนบริจาคเลือด
3. ต้องพักผ่อนให้ครบ 8 ชั่วโมง
4. ห้ามดื่มแอลกฮอล์ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนมาบริจาคเลือด
5. ห้ามรับประทานยาแอสไพริน ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดข้อ หรือยาอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันภายใน 2 วัน ก่อนมาบริจาคเลือด
6. ผู้ได้รับวัคซีน COVID-19 ให้เว้น 7 วันหลังฉีดวัคซีน จึงจะบริจาคเลือดได้
7. นักศึกษาที่เคยบริจาคเลือดแล้ว ช่วงเวลายังไม่ครบ 3 เดือน ไม่สามารถบริจาคเลือดได้ (ไม่ต้องลงทะเบียน)
8. หากพบว่านักศึกษาละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว จะไม่ให้ชั่วโมงจิตอาสา
-------------------------------------------------------------------
รับจำนวน 400 คน ตามช่วงเวลา สามารถเลือกสมัครได้ตามที่ตนเองสะดวก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เวลา 10.00-11.00 น. รับ 100 คน ลงทะเบียน>> https://zhort.link/tnL
กลุ่มที่ 2 เวลา 11.00-12.00 น. รับ 100 คน ลงทะเบียน>> https://zhort.link/tnM
กลุ่มที่ 3 เวลา 12.00-13.00 น. รับ 100 คน ลงทะเบียน>> https://zhort.link/yZ7
กลุ่มที่ 4 เวลา 13.00-14.00 น. รับ 100 คน ลงทะเบียน>> https://zhort.link/tnP
---------------------------------------------------------------------
ภาพงานกีฬาสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่1 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนำสังคม น?

10/01/2023

📣 ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 "สุข สมหวัง สุขสันต์ ปีกระต่าย" KPRU Happy New year 2023
----✨⚡️⭐️🌟----
🗓 วันที่ 11 มกราคม 2566
เวลา 06.00 น. พิธีสักการะพระพุทธวิธานปัญญาบดี
เวลา 08.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคาร 14
เวลา 09.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ อาคาร14
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ "สุข สมหวัง สุขสันต์ ปีกระต่าย" KPRU Happy New year 2023 ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ.

08/01/2023

Send a message to learn more.

19/12/2022

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
🔺 ส่งผลตรวจ ATK ทางออนไลน์ ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมภายใน 24 ชั่วโมง
สามารถส่งผลได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2565 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 23 ธ.ค. 2565 เวลา 07:00 น. เท่านั้น
🔺 ส่งผลตรวจ ATK https://forms.gle/jfrMK1fqNvp3qTWFA
------------------------------------------------
🗓 วันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
🗓 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
🖥 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/graduate-kpru-2565.php
------------------------------------------------
#รับพระราชทานปริญญาบัตร2565 #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/12/2022

การแต่งกายของบัณฑิต ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดาวน์โหลดได้ที่https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/file/141225651200.pdf
------------------------------------------------
🗓 วันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
🗓 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
🖥 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/graduate-kpru-2565.php
------------------------------------------------
#รับพระราชทานปริญญาบัตร2565 #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Mobile uploads 09/12/2022

วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ ส่งใบสมัครก่อนแล้วเอกสารต่าง ๆ ค่อยนำมาในวันสัมภาษณ์

📢 #ประชาสัมพันธ์
🎉ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปีการศึกษา 2565
📍เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษา
♦ทุนการศึกษา รวม 100,000 บาท แบ่งเป็นจำนวน 10 ทุน
👉ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #หมดเขต ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
🔰สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/PTTcapital2565.pdf
📌สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/RegisterPTTcapital2565.docx


#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/12/2022

ทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

📢 #ประชาสัมพันธ์
🎉ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปีการศึกษา 2565
📍เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษา
♦ทุนการศึกษา รวม 100,000 บาท แบ่งเป็นจำนวน 10 ทุน
👉ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #หมดเขต ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
🔰สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/PTTcapital2565.pdf
📌สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/RegisterPTTcapital2565.docx


#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/12/2022

🗓 วันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
🗓 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
🖥 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/graduate-kpru-2565.php

02/12/2022

กำหนดการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2/2565 สำหรับผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5

30/11/2022

# หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 2565 ส่งเอกสารได้ที่ห้องสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

📢 #ประชาสัมพันธ์
🎉ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปีการศึกษา 2565
📍เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษา
♦ทุนการศึกษา รวม 100,000 บาท แบ่งเป็นจำนวน 10 ทุน
👉ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #หมดเขต ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
🔰สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/PTTcapital2565.pdf
📌สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://huso.kpru.ac.th/main/contents/Files/RegisterPTTcapital2565.docx


#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

30/11/2022

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม KPRU SAY NO AIDS วันพุธที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 แต่งกายชุดนักศึกษา นำบัตรนักศึกษามาด้วย
✅เช็คกิจกรรม A 0109 (65)
https://std.kpru.ac.th/
https://std.kpru.ac.th/th/activity-course.php

28/11/2022

"คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ" 🌕
เช็คกิจกรรม ปี 1-4

"คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ" 🌕

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเที่ยวงานราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2565

ภายในงานพบกับ

🪷 การประกวดเทพบุตร-เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง
🪷 การประกวดหนูน้อยนพมาศ
🪷 การประกวด Miss Queen KPRU 2022
🪷 ตลาดย้อนยุค
🪷 รำวงย้อนยุค
🪷 ลิเก คณะเพชรกรุ ครุศิลป์
🪷 การประกวดกระทงใหญ่ไฟประดับ
🪷 การประกวดกระทงใบตอง-ดอกไม้

⏰ ตั้งเเต่วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565

📍 ณ ลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
✅ เช็คกิจกรรม ปี 1-4 รหัสกิจกรรม A 0108(65), A 0205(64), A 0303(63), A 0403(62) https://std.kpru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร https://www.kpru.ac.th/

24/11/2022

📢ประชาสัมพันธ์✨
นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม
"คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ราชภัฏลอยกระทง"
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565
เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ

📌สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมเดินขบวนของทางคณะ เวลา 15:30 น.
ณ บริเวณหน้าอาคารวิชาเกษตรศาสตร์
ตึก 19
👔การแต่งกาย ชาย/หญิง
ชาย
- เสื้อม่อฮ่อม
- กางเกงสแลค
- รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ
หญิง
- เสื้อม่อฮ่อม
- กระโปรงทรง A
- รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเสื้อม่อฮ่อม
- ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
- รองเท้าคัทชู

✅มีเช็คกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ

✨ในส่วนของการเช็คกิจกรรมของทางคณะจะแจ้งให้ทราบทาง เพจสโมสรและ ทาง Line ครับ

22/11/2022

"คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ" 🌕

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเที่ยวงานราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2565

ภายในงานพบกับ

🪷 การประกวดเทพบุตร-เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง
🪷 การประกวดหนูน้อยนพมาศ
🪷 การประกวด Miss Queen KPRU 2022
🪷 ตลาดย้อนยุค
🪷 รำวงย้อนยุค
🪷 ลิเก คณะเพชรกรุ ครุศิลป์
🪷 การประกวดกระทงใหญ่ไฟประดับ
🪷 การประกวดกระทงใบตอง-ดอกไม้

⏰ ตั้งเเต่วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565

📍 ณ ลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
✅ เช็คกิจกรรม ปี 1-4 รหัสกิจกรรม A 0108(65), A 0205(64), A 0303(63), A 0403(62) https://std.kpru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร https://www.kpru.ac.th/

18/11/2022

📣ประกาศ ชมรมนาฏศิลป์
ขอนัดพบนักศึกษาที่มีรายได้ดังต่อไปนี้
🕓วันนี้ เวลา 16:00 น.
ณ ชั้น 1 ตึกมนุษยศาสตร์ฯ (ใหม่)
นางสาวสุกัญญา สีแดง
นางสาว อรวรรณ อูปแก้ว
นายบดิณเดชา สุทา
นางสาวศิราวรรณ เบี้ยเก็บ
นางสาวสุพิชชา เมืองกระจ่าง
นายเจษฎาวุฒิ พรมณี
นางสาวปวันรัตน์ แสงกล้า
นางสาวเสาวณี ลุนลา
นางสาวชาลิสา ไพรสิงห์
*หมายเหตุ* นักศึกษาที่อยากเข้าร่วมแต่ไม่ได้ลงสมัครสามารถมาเข้าร่วมได้ตามนัดได้เลยนะครับ

17/11/2022

😊เจอกัน วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 นะครับ
ยังรับสมัครการแข่งขันแต่ละรายการ ถึงวันที่ 21 พ.ย. 65 นะครับ
มาร่วมเปิดโลกวิชาการHUSO2022กันเยอะๆๆนะครับ มีของรางวัลแต่ละบูธ มากมาย😊😊

#เปิดโลกวิชาการHUSO2022 HOUSE HUSO 2022 #การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
📣คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญ คณะครู น้อง ๆ นักเรียน และผู้สนใจ
👉เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE HUSO 2022 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
✦ ━━━━━━━━━
🔺กิจกรรมที่น่าสนใจ
🔸กิจกรรมสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา
🔸กิจกรรมสาธิตและฝึกบังคับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
🔸กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลประจำบูธ
🔸บูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
✦ ━━━━━━━━━
🔺การแข่งขัน OPEN HOUSE HUSO 2022
🔹การแข่งขันวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6
🔹การแข่งขันการอ่านออกเสียงพินอินภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🔹การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🔹กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
🔹การแข่งขัน English Speech Contest
🔹การแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🔹การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2565
🔹การแข่งขันตอบปัญหาด้านบรรณารักษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🔹การแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษา
✦ ━━━━━━━━━
🌐ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=661&lang=TH
✦ ━━━━━━━━━
🔰ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HusoKpru/
#คณะมนุษยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15/11/2022

กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2545 สามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เท่านั้น!! ติดต่อสอบถามได้ที่ งานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 (จ-ศ เวลาทำการ 8.30 - 16.30 น.) หรือ โทร 055-706-555 ต่อ 1373 และ 087-8424085 (ผู้ประสานงาน) นายวุฒิชัย อาจกล้า หรือทางเพจ https://www.facebook.com/std.kpru

14/11/2022

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีใจรักในนาฏศิลป์ไทย สามารถสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สแกนเลย !!
https://forms.gle/B8LtwhVDVEehfK1w5

09/11/2022

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคลภายนอก มาร่วมกิจกรรม ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2565 "คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ" ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565
สอบถามรายละเอียดงานได้ที่ งานกองพัฒนานักศึกษา หรือติดต่อทางเพจ https://www.facebook.com/std.kpru

03/11/2022

#เปิดโลกวิชาการHUSO2022 HOUSE HUSO 2022 #การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
📣คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญ คณะครู น้อง ๆ นักเรียน และผู้สนใจ
👉เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE HUSO 2022 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
✦ ━━━━━━━━━
🔺กิจกรรมที่น่าสนใจ
🔸กิจกรรมสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา
🔸กิจกรรมสาธิตและฝึกบังคับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
🔸กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลประจำบูธ
🔸บูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
✦ ━━━━━━━━━
🔺การแข่งขัน OPEN HOUSE HUSO 2022
🔹การแข่งขันวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6
🔹การแข่งขันการอ่านออกเสียงพินอินภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🔹การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🔹กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
🔹การแข่งขัน English Speech Contest
🔹การแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🔹การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2565
🔹การแข่งขันตอบปัญหาด้านบรรณารักษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🔹การแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษา
✦ ━━━━━━━━━
🌐ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=661&lang=TH
✦ ━━━━━━━━━
🔰ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HusoKpru/
#คณะมนุษยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

28/10/2022

#สมัครเรียนKPRU66
👉คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
✍️ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
🥰รอบ 1 เปิดรับ 1 - 27 พฤศจิกายน 2565
✍️ สมัครเรียนออนไลน์ที่ https://admission.kpru.ac.th/admission2022/
☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ 055 706 555 ต่อ 1022 - 1023 หรือ 055-706547 งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเพจเฟสบุค Kpru Register
#มีความสุขเหมือนอยู่บ้านวิชาการมาตรฐานสากล
#มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


🔺คณะที่รวมความหลากหลายทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และเทคโนโลยีที่รองรับความเป็นพลเมืองโลก
🔺Variety of study choices in humanities, social sciences, arts, Music, and technologies that will turn you into a quality world citizen.

18/10/2022

ให้จิตอาสา 8 ชั่วโมง รับ 700 คน
โครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
🌟 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องทองกวาว และ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ | ร่างกายพร้อมและน้ำหนัก 46 ขึ้นไป | แต่งกายชุดเฟรชชี่ รองเท้าผ้าใบ | หลักฐาน 1.ตอนบริจาคโลหิต 2.ถ่ายกับป้ายหน้างาน (นักศึกษาที่บริจาคได้ ให้จิตอาสา 8 ชั่วโมง)
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://std.kpru.ac.th/register/
#หมายเหตุ หากลงทะเบียนแล้วไม่มาร่วมกิจกรรม ขออนุญาตเก็บรายชื่อไว้ระงับสิทธิ์การลงทะเบียนครั้งถัดไป
กองพัฒนานักศึกษา https://std.kpru.ac.th/

16/10/2022

NEWS 16 ต.ค. 65
📣รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรม การแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ส่งเพลงถึงพ่อ" โดยวงซิมโฟนิค ออร์เคสตร้า นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร 13 ตุลาคม 2565 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หน่วยกิจกรรม

รหัสนักศึกษา 65
✅รหัสกิจกรรม : H 0113 กิจกรรมเฉพาะกิจ*
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://lis.kpru.ac.th/e-activity/0000p.php?code=H%200113&xcode=H%200113-20221015
✦ ━━━━━━━━━━━━━━
รหัสนักศึกษา 64
✅รหัสกิจกรรม : H 0212 กิจกรรมเฉพาะกิจ*
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://lis.kpru.ac.th/e-activity/0000p.php?code=H%200212&xcode=H%200212-20221015
✦ ━━━━━━━━━━━━━━
รหัสนักศึกษา 63
✅รหัสกิจกรรม : H 0311 กิจกรรมเฉพาะกิจ*
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://lis.kpru.ac.th/e-activity/0000p.php?code=H%200311&xcode=H%200311-20221015
✦ ━━━━━━━━━━━━━━
รหัสนักศึกษา 62
✅รหัสกิจกรรม : H 0404 ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่แหล่งงาน
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://lis.kpru.ac.th/e-activity/0000p.php?code=H%200404&xcode=H%200404-20220131
✦ ━━━━━━━━━━━━━━
-----------
👉หากนักศึกษาพบข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม และหากเลยกำหนดจะถือว่าข้อมูลนี้เป็นที่สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว
📍https://www.facebook.com/ClubHUSO/

13/10/2022

Live การแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ส่งเพลงถึงพ่อ"

Photos from คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 12/10/2022

#ส่งเพลงถึงพ่อ
📣วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยวงซิมโฟนิค ออร์เคสตร้า (Symphonic Orchestra) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย นักเรียนและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร
👉ได้ทำการแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ส่งเพลงถึงพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
🔰โดยจะทำการแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ส่งเพลงถึงพ่อ” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.30 น. ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=656&lang=TH

12/10/2022

ให้ชั่วโมงจิตอาสาวันละ 3 ชั่วโมง
กิจกรรม ร่วมพิธีเปิดและชมการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ส่งเพลงถึงพ่อ" ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน
⭐️ แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ สวมหน้ากากอนามัยสีขาว (1 คน สามารถลง 2 วันได้)
📌 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30-19.30 น. รับ 300 คน
📌 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. รับ 600 คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://std.kpru.ac.th/register/

#หมายเหตุ หากลงทะเบียนแล้วไม่มาร่วมกิจกรรม ขออนุญาตเก็บรายชื่อไว้ระงับสิทธิ์การลงทะเบียนครั้งถัดไป
กองพัฒนานักศึกษา https://std.kpru.ac.th/

10/10/2022

📣ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษา

📣ขอเชิญชวนร่วม.......
🔰การแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษา
📍คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
👉 โดยการแข่งขันจะมี 2 รอบ
#รอบแรก (ออดิชั่น) ส่งคลิปออดิชั่น 1 เพลง (เพลงที่ถนัด) โดยเป็นการอัดคลิปเล่นสด เทคเดียว ไม่มีการตัดต่อ
✔ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 – 1 พฤศจิกายน 2565 ได้ที่
https://forms.gle/r5YtR8nAmw3ybsAEA
ประกาศผลออดิชั่น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่
➡ เพจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเพจ HUSO KPRU Music Contest

🟥วงที่ #ผ่านเข้ารอบ ให้เตรียมเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครและหลักฐานมาส่งในวันแข่งรอบชิงชนะเลิศ
#รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 38 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงแพชร
📌สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
(เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครและหลักฐานมาส่งในวันแข่งขัน)https://huso.kpru.ac.th/h-music/contents/Files/HUSOKPRUMusicContestDescription2022.pdf

Photos from คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 08/10/2022

Photos from คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post

03/10/2022

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ The SET Foundation ปีการศึกษา 2/2565 ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ภาคปกติ) ที่กำลังศึกษาอยู่ ทุกชั้นปี
- ติดต่อสอบถาม พี่แป้ง โทรศัพท์ 087-8424085 Facebook Wuttichai Artkla (เวลาราชการเท่านั้น)
- ดาวน์โหลดใบสมัคร https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/The-SET-Foundation-2565-non.php
- ส่งเอกสาร ได้ที่ ตึกกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 จะมีกล่องใส่เอกสารวางไว้ให้หน้าลิฟท์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2565 การสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด https://std.kpru.ac.th/th/scnews_all.php
กองพัฒนานักศึกษา https://std.kpru.ac.th/

Photos from ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 29/09/2022

Photos from ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post

Photos from ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 29/09/2022

ประกาศนักศึกษที่มีรายชื่อตามแจ้งรบกวนติดต่อกลับมาทางเพจศูนย์ภาษา ภายในวันนี้ก่อนเวลา18.00 น.

------------------------------------------
📞ติดต่อสอบถามสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571 หรือ 0910196615

27/09/2022

📣ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่ต้องการ ซ่อมกิจกรรมนักศึกษา ทางคณะฯมีกิจกรรม Big cleaning day🧽 อาคาร 3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึกเก่า) ทางคณะฯจะให้หน่วยกิจกรรม
จำนวน 3 หน่วยกิจกรรม
👉🏼โดยจะได้ 1 วันต่อ1 หน่วยกิจกรรม
ในระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 65 ถึง 5 ต.ค .65 (จำนวน 3 วัน)
🕘เวลา 9.00 น.- 15.00 น.
👕การแต่งกาย -เสื้อยืด -กางเกงวอร์ม -รองเท้าผ้าใบ (หรือตามความเหมาะสม)
🎯หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการจะต้องซ่อมกิจกรรมเท่านั้น
แบบฟอร์มลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1YPduSTkNmsVDNiFEB1UqRS-GwxSrtXdVAPQzbFzwFQY/edit

26/09/2022

ประกาศ......เปิดระบบรับสมัครสอบคอมฯ
รอบ 1 เดือน ตุลาคม 2565
💸สามารถชำระเงินออนไลน์ และ ชำระเงินที่ตึก 14 ชั้น 2 ห้องการเงิน
❗❗ ตรวจสอบรหัสนักศึกษาก่อนชำระเงินออนไลน์
#รับสมัคร 26 กันยายน 2565
📌จัดสอบ วันที่ 5 ตุลาคม 2565
-------------------------------------------
📌สมัครสอบภายในเวลา 12:00 น.
( ชำระเงินภายในเวลา 12:00 น.)
📌สมัครสอบเวลา 12:01 - 16:20 น.
( ชำระเงินภายในเวลา 16:30 น.)
คลิกลิงก์เพื่อสมัครสอบ
------------------------------------------
https://e-student.kpru.ac.th/web2016

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เตรียมพบกับ กิจกรรมวันพรุ่งนี้29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป
เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมการอบรม "นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิต ในภาวะCOVID-19"
มาจ้ามาน้องๆชาว HUSO64 🔥🧡✨⚡️#เรื่องน่ารักไม่เท่าไหร่แต่เรื่องหน้าใหญ่ไว้ใจพี่สโมมนุษย์64#รุ่นพี่กับsecretalert#เรื่องลับ...

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 6
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Media/News/Publishing อื่นๆใน Kamphaeng Phet (แสดงผลทั้งหมด)
Ibiz kamphengphet Ibiz kamphengphet
651/1
Kamphaeng Phet, 62110

สนใจสมาร์ทโฟนรุ่นไหน สอบถามได้นะคะ

U2T for BCG  ตำบล อ่างทอง U2T for BCG ตำบล อ่างทอง
Kamphaeng Phet

U2Tต.อ่างทองสวัสดีค่ะ หากท่านสนใจหรื?

FWG big center ออนไลน์ใครๆก็ทำกัน FWG big center ออนไลน์ใครๆก็ทำกัน
Kamphaeng Phet

หางาน ว่างงาน ตกงาน ปิดเทอม นักเรียน นักศึกษา อยากมีรายได้เพิ่ม ทำเป็นประจำ/พาสทาม ได้ ✨

โอเคกำแพงเพชร โอเคกำแพงเพชร
12/24
Kamphaeng Phet, 62000

เพจ โอเคกำแพงเพชร ทุกเรื่องราวของช?

ศูนย์วิทยุสมาคมหน่วยกู้ภัย ศูนย์วิทยุสมาคมหน่วยกู้ภัย
72/7 ม. 4 ต. นครชุม
Kamphaeng Phet, 62000

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ สมาคมหน่วยกู้ภัย”ข่าวภาพ”ทีมจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-799-047

Succeed Studio Succeed Studio
Kamphaeng Phet, 62000

ถ่ายภาพเนื่องในโอกาสสำคัญ-ถ่ายพรีเ

TPTV Production TPTV Production
83 ถ. เทศา1 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ก
Kamphaeng Phet, 62000

ผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อโฆษณาประ?

เพชรคัลเลอร์แลป online เพชรคัลเลอร์แลป online
Kamphaeng Phet, 62000

เพชรคัลเลอร์แลปออนไลน์

ร้าน โบว์บิ๊กไซร์ ร้าน โบว์บิ๊กไซร์
จ. กำแพงเพชร ต. สลกบตาร อ. ขาณุฯ
Kamphaeng Phet, 62140

ขายเสื้อผ้าคนไซร์ใหญ่มีให้เลือกมากมาย

ยายชู พริกแกงไทย  Thai Curry Paste สูตรโ ยายชู พริกแกงไทย Thai Curry Paste สูตรโ
กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62160

☆จำหน่ายพริกแกงไทยสูตรโบราณ☆ ○พริกแกงเผ็ด○พริกลาบ(ภาคกลาง)○พริกแกงส้ม○พริกแกงทำใส้อั่ว