โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ความคิดเห็น

ประกาศศศศศศศศ...จ้า
ถึงนักศึกษาที่รักทุกคน..โปรแกรมวิชามีข่าวดีมาบอก..โปรแกรมวิชามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาหลายๆ ด้านมา
บอกจ้า "เราจะจัดหลักสูตรเพื่อคนพิเศษ" ดังนี้
1. การเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน (วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา13.00-16.00 น)
2. การเขียนโครงการตามแบบประเพณี (วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา13.00-16.00 น)
3. การพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสังคม (วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา13.00-16.00 น.)
4. ศิลปะการผูกผ้าและการจัดสถานที่ในงานพิธีการ (วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา09.00-11.30 น)

🤪หลักสูตรเหล่านี้เหมาะกับใครบ้าง🤪
1. นักศึกษาที่อยากจะพัฒนาและเพิ่มทักษะที่หาไม่ได้ในห้องเรียน
2. นักศึกษาที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำงาน (โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงาน)

😀ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 30 บาทเองจ้า (ค่าอาหารว่าง/เอกสารประกอบ/และมีใบประกาศให้ด้วยนะ)สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่โปรแกรมวิชาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..😃
**หมายเหตุ เฉพาะปี 3 บังคับเลือกอย่างน้อย 2 หลักสูตร**
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ทุกคน (เน้นย้ำทุกคน) ขอพบเพื่อพูดคุยเรื่องการตัดชุดสูทโปรแกรมวิชา ในวันจันทร์ที่ ๕ เวลา เที่ยงครึ่ง ห้องโปรแกรมวิชา ชั้น ๔
โครงการปฐมนิเทศ​สิงห์​สักทองเสริมสร้างจริยธรรม​น้อมนำปัญญาปี62
ถึงลูกๆๆที่ออกฝึกงานวันนี้วันแรก วันแรกอาจต้องปรับตัวเยอะหน่อย พวกเรากำลังจะก้าวสู่ชีวิตจริง เห็นการทำงานจริงๆ อาจจะเจอคนนั้นไม่ถูกกับคนนี้ ฝ่ายนี้ไม่ชอบฝ่ายนั้น เป็นกลางดีที่สุด #อดเอาเด้อใหญ่แล้ว # สู้สู้จ้า
อ.วาสนาขอพบ นักศึกษารหัส 59 เลื่อนเวลามาเป็น15.00 น.
เพื่อนๆๆ รปศ.59 ทุกห้อง อาจารย์วาสนาเลื่อนัดเป็น 15.00 น นะครับ (มาไวกลับไวเพื่อน)

การเมืองการปกครอง

23/08/2023

เปิดคัดเลือกนักฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝีเท้าดีทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
กำหนดคัดเลือกวันที่ 23-24 ส.ค. 2566 เวลา 17.00 น. ณ สนามฟุตบอล KPRU

Photos from Robinson Lifestyle Kamphaengphet's post 22/08/2023

อำเภอยิ้ม☺️

Photos from คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 21/08/2023

📣วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

👉โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่สิงห์สักทองเสริมสร้างจริยธรรมน้อมนำปัญญา

🔰โดยมีวัตถุประสงค์

▶️1. เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในมหาวิทยาลัย

▶️2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรทุกชั้นปี

📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

[https://huso.kpru.ac.th/h-publicad/?page_id=144](https://huso.kpru.ac.th/h-publicad/?page_id=144&fbclid=IwAR2_XOH2uMmgzOoNFkrysWJZWcX6hw3TQrGY7Cc3krnRdsvbkX7UVR4sh-8)

21/08/2023
Photos from คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 17/08/2023

📣วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
👉โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
🔰โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพการเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. เพื่อนำข้อมูลในการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ได้มาพัฒนากระบวนการทำงานในปีถัดไป
📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://huso.kpru.ac.th/h-publicad/?page_id=143

17/08/2023

โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ #ขอแสดงความยินดีกับ #ประธานนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ปีการศึกษา 2566 #เบอร์ 2 นายธนกฤต แสนคง (ต้า) พร้อมทีมงาน "รวมพลังสิงห์สักทอง"ค่ะ 👏👏🎉🎉💐💐❤️❤️
Thanakrit Sankong

Photos from โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 16/08/2023

คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งและยึดหลักประชาธิปไตย “ภาวะผู้นำเป็นเรื่องของการกระทำ ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่ง “

16/08/2023

เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ภาวะโลหิตขาดแคลน .. 🩸🩸🩸
ขอเชิญชวนผู้บริจาคที่ครบกำหนดมาบริจาคโลหิตกันค่ะ

👉 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต รพ.กำแพงเพชร ตึก3 ชั้น 2
👉 เวลา 08.00 - 15.30 น. ของทุกวัน

16/08/2023

Thanakrit Sankong

16/08/2023

Sorawit Ball Intho

16/08/2023

🙏🙏

16/08/2023

👏👏

📣ขอแสดงความยินดีกับนายบรรดิษฐ จันทรศร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
👉ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากเยาวชนทั่วประเทศ
🔰เข้าร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2"
ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2566 ณ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=752&lang=TH

Photos from โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 15/08/2023

📣ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1/2566
🔰ทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น ทั้งนี้ #ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับเกียรติบัตร จากโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
🚨คูหาเปิด 13:00-15:30 น.และจะนับคะแนนทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้ง จะมีการไลฟ์นับคะแนนผ่านเพจโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เวลา 15:30 น.
⚠️ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุญาตให้แต่ละพรรคส่งผู้สังเกตการเลือกตั้งมา พรรคละ 2 คน โดยไม่เป็นสมาชิกในพรรคใดพรรคหนึ่ง

15/08/2023

ประกาศๆๆ🗣️ เด็กสิงห์สักทองชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม🫶🫶 👇👇

Photos from โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 13/08/2023

โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ 💐💐
#ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ #นายบรรดิษฐ จันทรศร นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร ชั้นปีที่ 3 ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วม
“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 “
ระหว่างวันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2566
ณ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ👏👏

13/08/2023

🫶

13/08/2023

นโยบาย เบอร์ 2 นายธนกฤต แสนคง (ต้า)
และ"ทีมรวมพลังสิงห์สักทอง"
#เลือกเบอร์ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2566
#กดไลค์ กดแชร์ ให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ🫶🫶

13/08/2023

นโยบาย เบอร์ 1 นายสรวิศ อินโท (บอล)
และ"ทีมลูกสิงห์รวมใจ"
#เลือกเบอร์ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2566
กดไลค์ กดแชร์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ🫶🫶

Photos from Freshyhuso2023's post 12/08/2023

ยินดีกับลูกสิงห์สักทอง ดาวและเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้ง 2 ตำแหน่งด้วยนะคะ🎉🎉👏👏👑👑💐💐

12/08/2023

#เบอร์ 2 ขอเป็นตัวแทนนักศึกษา "ประธานโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์" สิงห์สักทอง ให้กับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ รปศ.ทุกคนครับ🙏🙏

Photos from โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 12/08/2023

#เบอร์ 1 ขอเป็นตัวแทนนักศึกษา "ประธานโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์" สิงห์สักทองให้กับพี่ๆเพื่อนๆ รปศ.ทุกคนครับ🙏🙏

12/08/2023

เลือกเบอร์ 2 "ทีมรวมพลังสิงห์สักทอง"
ให้กำลังใจกด Like กดแชร์กันได้
#วันที่ 16 สิงหาคม 66 เจอกันที่คูหาเลือกตั้งค่ะ

12/08/2023

เลือกเบอร์ 1 "ทีมลูกสิงห์รวมใจ"
#ทุกสิ่งที่ทำจะดังกว่าทุกคำที่พูด!!!!
ให้กำลังใจกด Like กดแชร์กันได้
#วันที่ 16 สิงหาคม 66 เจอกันคูหาเลือกตั้งค่ะ

10/08/2023

#ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร เบอร์ 2 นายธนกฤต แสนคง (ต้า) พร้อมทีมงาน "รวมพลังสิงห์สักทอง" พร้อมรับชมนโยบายและวิสัยทัศน์อีกครั้งในรูปแบบอย่างไร รอติดตามค่ะ🫶🫶🎉🎉
#ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ กดแชร์ได้ตามสะดวกค่ะ

10/08/2023

#ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร เบอร์ 1 นายสรวิศ อินโท (บอล) พร้อมทีมงาน "ลูกสิงห์รวมใจ" พร้อมรับชมนโยบายและวิสัยทัศน์อีกครั้งในรูปแบบอย่างไร รอติดตามค่ะ🫶🫶🎉🎉
#ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ กดแชร์ได้ตามสะดวกค่ะ

10/08/2023

ปุกาศๆๆๆ🎤🎤

Photos from คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 10/08/2023

📣วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
👉ได้จัดสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "เสรีภาพทางความคิด เท่ากับ ชุดไปรเวท ?"
🔰โดยได้รับเกียรติผู้ร่วมสัมมนา คือ
🔰ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ และ
🔰ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์
🔺มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดการสะท้อนมุมมอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นการใส่เครื่องแบบกับชุดไปรเวทในสถาบันการศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
⭐ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 128 คน

#จัดโดยนักศึกษาโปรเเกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 รหัส 6318202 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://huso.kpru.ac.th/h-publicad/?page_id=141

Photos from คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 09/08/2023

งานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
📌 เรื่อง ฝึกงานชี้ชะตาอนาคตจริงหรือ?
#ผู้ร่วมเสวนา โดย
👉คุณทวีศักดิ์ พัชรศักดิ์สกล เพจ สวนดินปรุง
👉 คุณวิภาวรรณ เกิดผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เเละเเผนงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
#จัดโดยนักศึกษาโปรเเกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ปี4 รหัส6318201
⏰ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.-16.30 น.
📌 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09/08/2023

❌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์❌

กับผู้ที่สั่งเสื้อโปรแกรมให้มารับด้วยตัวเอง นะครับ
ในวันพรุ่งนี้ เวลา 12:00-13:00 น

09/08/2023

💥พรุ่งนี้ 📣ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
✨เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง เสรีภาพทางความคิด=ชุดไปรเวท
ผู้ร่วมเสวนา โดย
➡️ผศ.ดร.ปาริชาติ สายจันดี
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
➡️ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการคณะครุศาสตร์
➡️จัดโดยนักศึกษาโปรเเกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ปี4 รหัส6318202
⏰ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.-12.00 น.
📌 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
#มีการไลฟ์สดสำหรับผู้ที่สนใจรับชม (แปะลิ้งค์ใต้โพสต์ในวันพรุ่งนี้)

Photos from คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 08/08/2023

📣วันที่ 5 สิงหาคม 2566 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
👉ได้จัด โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่สิงห์สักทอง ปี 1
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปี 1 และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
🔺ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 70 คน
📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://huso.kpru.ac.th/h-publicad/?page_id=139

Photos from โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 08/08/2023

📣วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
👉ได้จัด "โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์" ครั้งที่ 12 ใน เพื่อเป็นการประมวลผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาะเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์และสถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้กับนักศึกษา หมู่เรียน 6318201-02
🔰ทั้งนี้ได้รับเกียรติ ท่าน ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1) เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการเรียนรู้จากการจัดทำวิจัย
2) เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังคำแนะนำจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงผลงานและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยต่อไป
🔰ในปีการศึกษา 2566 มีการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งหมด 12 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 167 คน
📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/h-publicad/?page_id=138

07/08/2023

🧡มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

🏆ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
และรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒

🙇โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ(ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ ๓
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Photos from โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 05/08/2023

📣ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง และตัวอย่างการกาบัตรดี
#กาอย่างถูกต้อง จะได้ไม่เสียสิทธิ์ของตัวเองนะครับ ❎
🚨การเมืองทำให้ผมเลือกพรรค ความรักทำให้ผมเลือกคุณ💕
📺ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566
🗓️เข้าคูหากาเบอร์ในใจ พร้อมกัน วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมพิกุล ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 13:00-15:30 น.
🎊ประกาศผลการเลือกตั้ง วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566
- คณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ -

04/08/2023

📢 ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
📝 โครงการประกวดเรียงความวันแม่ “แม่คนนี้ ที่ฉันรัก” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
✍️ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1) ประเภทบุคลากร
2) ประเภทนักศึกษา
**ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4**
📑 ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
🔴 หมดเขตส่งผลงาน 8 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น.
📍 อ่านเกณฑ์การประกวดhttps://www.kpru.ac.th/th/newsDB/file_tbnews/tbnews_1548_detail-motherday-contest2023.pdf
---
🏆 รับรางวัล วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่ลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
---
#สื่อสารองค์กรKPRU #เรียงความวันแม่

04/08/2023

📣ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วม...
👉โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🔰นักศึกษาที่เข้าร่วมจะ ได้ 1 หน่วยกิจกรรม
🔰วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 66 เวลา 13.00 น. – 19.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
📍ลงทะเบียนได้ที่ https://arit.kpru.ac.th/sh/563968

🔺หมายเหตุ : นักศึกษาท่านใดลงทะเบียนแล้วไม่มาหัก 3 หน่วยกิจกรรม

03/08/2023

📣📣📣ขอเชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ปัจจุบัน มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
☎️ สามารถมาติดต่อรับใบสมัครได้ ที่ ผศ.ดร.รัษฎากร วินิกุล ประกาศผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 11 สิงหาคม

Photos from โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 02/08/2023

เชียร์ ดาว เดือน #เฟรชชี่ปี 1 รปศ.เข้าไปกดไลค์ที่รูปและแชร์ในเพจด้านล่างนี้ (เท่านั้นนะคะ)👇👇1 ไลค์ 1 แชร์ =คะแนนค่ะ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069512304782&mibextid=2JQ9oc

Photos from Freshyhuso2023's post 02/08/2023

เชียร์ รปศ.กดไลค์ กดแชร์ด้วยจ้ะ❤️

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ร้านอาหาร ใน Kamphaeng Phet?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

รับขวัญน้องโอ......โอ้โอละเหนอ  เออเออ......น้องเอย    ลา..............โอ้.....เจ้าน้องเอย พี่นี้ขอชื่นเชย จะมิเลยแรมไกล...
ปฐมนิเทศน้องใหม่ 65 รปศ.มรภ.กำแพงเพชร🧡
พบกัน "สิงห์สักทอง 65" 🌼🌼🌼🌼
#Dek65
Coming soon 🦁
กำลังประมวลภาพ📸 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์เชิงผู้นำสร้างสรรค์ ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่4พิษณุโลก ...
รปศ.ราชภัฎวิชาการ
รปศ.ราชภัฏวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet
62000

Kamphaeng Phet ร้านอาหารอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Nescafe Street Cafe สาขา กำแพงเพชร Nescafe Street Cafe สาขา กำแพงเพชร
152 ถนนราษฎร์รวมใจ ตำบลในเมือง
Kamphaeng Phet, 62000

NESCAFÉ Street Café สาขากำแพงเพชร คาเฟ่เทรนด์ใหม่❤️ ไลฟ์สไตล์ที่ดีกับโลก เพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่กาแฟสด

Bar B Q Plaza BigC_Kamphaengphet Bar B Q Plaza BigC_Kamphaengphet
Kamphaeng Phet, 62000

ร้านปิ้ง ย่าง อันดับ 1 ของเมืองไทย

Mayum Bar Mayum Bar
16 ถนนราษฎร์รวมใจ
Kamphaeng Phet, 62000

ยำ อาหาร หมูจุ่ม เครื่องดื่ม

Kotchakon Coffee Kotchakon Coffee
กำแพงเพชร, ในเมือง, กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

Charlee Choco & Cocoa Shop - ฌาลีช็อกโกแลต & โกโก้ Charlee Choco & Cocoa Shop - ฌาลีช็อกโกแลต & โกโก้
ถ. ราชดำเนิน 1
Kamphaeng Phet

Thai Specialty Chocolate, Cocoa, Bakery house.. hand crafted with love & passion🍫🧁

Relax coffee & slowbar Relax coffee & slowbar
228 หมู่ 11 ต. ท่าขุนราม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

ร้านกาแฟแนว slowbar ใช้เครื่องสกัดกาแฟแบบ manual

Aonzon Cafe Aonzon Cafe
197 ม. 3 ต. วังชะโอน อ. บึงสามัคคี จ. กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62210

ร้านกาแฟ มีขนมราคาเบาๆ สามารถนั่งช?

Kam jia Kam jia
238 Moo1 Nongkhla, Sai Ngam
Kamphaeng Phet, 62150

Homelife Cafe' Homelife Cafe'
กำแพงเพชร, ในเมือง, กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

ร้านกาแฟตามสั่ง �

Long Lao Cafe 龙捞咖啡 Long Lao Cafe 龙捞咖啡
ถนนราชวิถี ในเมือง
Kamphaeng Phet, 62000

ร้านคาเฟ่จีน มีเครื่องดื่ม ติ่มซำ เ?

กิล ซารัง ปิ้งย่างเกาหลี 그릴 사랑 Grill Salang Korean BBQ สาขา กำแพงเพชร กิล ซารัง ปิ้งย่างเกาหลี 그릴 사랑 Grill Salang Korean BBQ สาขา กำแพงเพชร
ต. ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

ร้านอาหารเกาหลีแบบ Buffet และ A la carte ด้วยค?

Twenty two all day cafe & craft Twenty two all day cafe & craft
15/1 ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 22 ตำบลในเมือง
Kamphaeng Phet, 62000