คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
?

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

10/11/2023

น้องๆ รู้หรือยัง‼️ สมัครเรียนด้วยตนเองที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฟรี‼️ ค่าสมัครเรียนด้วยนะคะ น้องๆ คนไหนสนใจทักแชทมาได้เลย รีบหน่อยน้า ก่อนปิดรับสมัครเรียน
---
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2567
รอบที่ 1 : 1-30 พฤศจิกายน 2566
---
🌐 สมัครออนไลน์ https://admission.kpru.ac.th/admission2024/
✍️ สมัครด้วยตนเอง : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
---
#สมัครเรียน67
#สื่อสารองค์กร

09/11/2023

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566
-----------------------------------------------------
🔻 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ชลธิชา แสงงาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46907/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

09/11/2023

🌟 FMS KPRU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 🌟
---
รอบที่ 1 : วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566
รอบที่ 2 : วันที่ 10 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 3 : วันที่ 6 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2567
---
🌐 สมัครออนไลน์ https://admission.kpru.ac.th/admission2024/
✍️ สมัครด้วยตนเอง : ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
---
#สมัครเรียน67
#สื่อสารองค์กร

09/11/2023

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้ Canva สำหรับการเรียนการสอน”
-----------------------------------------------------
🔻 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้ Canva สำหรับการเรียนการสอน” ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย และอาจารย์มนตรี ใจแน่น อาจารย์ประจำวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46881/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

04/11/2023

ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566🌼
📆 ปฏิทินการศึกษา https://reg.kpru.ac.th/th/calendar_all.asp
📄 ระบบงานทะเบียนออนไลน์ https://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html
👩‍💻 ระบบเพิ่มถอนรายวิชา https://e-student.kpru.ac.th/adddrop/
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.กพ. หรือโทร 055-706-555 ต่อ 1477,1478

03/11/2023

🎉🎉คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ...นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประกอบด้วย
1. นางสาวสุธิมา สุขอิ่ม
2. นางสาวทิพสุดา ชูโฉม
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ ประโพธิ์ศรี
4. นางสาวเสาวนีย์ เกียรติพงศ์อรุณ
ที่ได้รับผลการพิจารณาเป็นบทความดีเด่น ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คติชน ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
#ผลงานนักศึกษา_2023

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

30/10/2023

จดหมายข่าว ฉบับที่ 55 ปีที่ 5 เดือนตุลาคม 2566 อ่านเพิ่มเติมที่นี่>>>https://fms.kpru.ac.th/fms-portfolio/55-5/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 30/10/2023

FMS KPRU มีหลักสูตรที่เปิดสอนอะไรบ้าง? จบแล้วประกอบอาชีพอะไร? ไปทำความรู้จักพร้อมๆ กันเลย
---
🌟 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 🌟
รอบที่ 1 : วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566
รอบที่ 2 : วันที่ 10 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 3 : วันที่ 6 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2567
---
🌐 สมัครออนไลน์ https://admission.kpru.ac.th/admission2024/
✍️ สมัครด้วยตนเอง : ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
---
#สมัครเรียน67
#สื่อสารองค์กร

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 29/10/2023

🌟 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 🌟
รอบที่ 1 : วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566
รอบที่ 2 : วันที่ 10 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 3 : วันที่ 6 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2567
---
🌐 สมัครออนไลน์ https://admission.kpru.ac.th/admission2024/
✍️ สมัครด้วยตนเอง : ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
---
#สมัครเรียน67 #สื่อสารองค์กร

29/10/2023

โครงการสัมมนาเป็นคณะ : หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
-----------------------------------------------------
🔻 เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรสายสนับสนุน ระดับชำนาญการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นคณะ : หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการบริหารคน บริหารงาน บริหารเวลา การจัดการงานให้สำเร็จ และการบริหารทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นและเป็นผู้นำทีมในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46741/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/10/2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ มรภ.กำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567
-----------------------------------------------------
🔻 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก และแนะนำหลักสูตรที่เปิดรับในปีการศึกษา 2567 ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย ได้รับทราบข้อมูลและสามารถประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนต่อไปได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46742/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

27/10/2023

28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566
ปิดภาคเรียน นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
---
🌐 www.kpru.ac.th
☎ 055 706 555
✍ งานสื่อสารองค์กร KPRU

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 26/10/2023
26/10/2023

โครงการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
-----------------------------------------------------
🔻 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา การแข่งขันตอบคำถามทางการท่องเที่ยว การแข่งขันจัดดอกไม้ในภาชนะทรงสูง และการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของตนเองในวิชาชีพการท่องเที่ยว โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50 คน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46656/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

18/10/2023

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566
-----------------------------------------------------
🔻 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46582/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

18/10/2023

วันรักต้นไม้แห่งชาติ
-----------------------------------------------------
🔻 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณวงเวียนพระพุทธวิธานปัญญาบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46572/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16/10/2023

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะ
-----------------------------------------------------
🔻 วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานโปรแกรมวิชา ได้เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46538/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

12/10/2023

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ

09/10/2023

📢📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ >>https://fms.kpru.ac.th/pr-all/pr-external-agency/46456/
🔻 วันที่ 11 ตุลาคม 2566
🔻 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
🔻 ณ ห้อง KM ชั้น 3 อาคาร 11คณะวิทยาการจัดการ

เกษียณรำลึก "ราตรี ดิถีสุข" 03/10/2023

FMS TALK | EP.7 เกษียณรำลึก "ราตรี ดิถีสุข"
-
พบกับ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์ ด้วยวลีเด็ด "ทำให้ดีที่สุด ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามแต่....ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว"...เรื่องราวตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรนั้น ไปชมกันเลยค่ะ
-
อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพจไว้
เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆ กันนะคะ 😀
https://fms.kpru.ac.th/

เกษียณรำลึก "ราตรี ดิถีสุข" มุทิตาจิต เกษียณรำลึก "ราตรี ดิถีสุข" แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์วลีเด็ด "ทำให้ดีที่สุด ผลลัพธ์จะ.....

02/10/2023

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://fms.kpru.ac.th/pr-all/pr-external-agency/46355/
💻 ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่:https://fms.kpru.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/ใบรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก.pdf
👉 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะมาตรา 30)https://fms.kpru.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/1-16-17.pdf
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/10/2023

จดหมายข่าว ฉบับที่ 54 ปีที่ 5 เดือนกันยายน 2566 อ่านเพิ่มเติมที่นี่>>>https://fms.kpru.ac.th/fms-portfolio/54-5/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/10/2023

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ...คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
#ผลงานบุคลากร_2023

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/10/2023

โครงการ KPRU 50th Anniversary RUN
-----------------------------------------------------
🔻 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการ KPRU 50th Anniversary RUN วิ่งเพื่อระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการแข่งขันมี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. และระยะฟันรัน 5 กม. โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน จำแนกออกเป็นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง , อายุ 16-19 ปี , อายุ 20-29 ปี ,อายุ 30-39 ปี , อายุ 40-49 ปี , อายุ 50-59 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46319/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/10/2023

งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2566 “60 ปี ที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ”
-----------------------------------------------------
🔻 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2566 “60 ปี ที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ” ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย
👉 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
👉 รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษณ์ พรมสายใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
👉 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
👉 อาจารย์ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์
👉 นายอเนก บัวสำลี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
👉 นางสาวจันจิรา โยหงส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
👉 นายสายชล อ่วมสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
👉 นางสาวมะลิลา อาจกล้า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
👉 นายแทน คำประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
👉 นางสาวธนธร อนันตศิริ กองพัฒนานักศึกษา
👉 นางทองย้อย ปานจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46293/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

02/10/2023

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------
🔻 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 29 รูป) วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีมอบรางวัลคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำ ปี 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46329/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/09/2023

มุทิตาจิต เกษียณรำลึก “ราตรี ดิถีสุข”
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมุทิตาจิต ได้ที่นี่ https://fms.kpru.ac.th/banner-slide-news/e-book-2566/

29/09/2023

มุทิตาจิต เกษียณรำลึก “ราตรี ดิถีสุข”
-----------------------------------------------------
🔻 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต เกษียณรำลึก “ราตรี ดิถีสุข” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์ เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่คณะ และมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/46223/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

01/09/2023

จดหมายข่าว ฉบับที่ 53 ปีที่ 5 เดือนสิงหาคม 2566 อ่านเพิ่มเติมที่นี่>>> https://fms.kpru.ac.th/fms-portfolio/53-5/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

31/08/2023

🎉🎉คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ...รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2565 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
#ผลงานบุคลากร_2023

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

31/08/2023

การประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3
-----------------------------------------------------
🔻 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนให้คณาจารย์ และบุคลากรผลิตผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนางานของตนให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งสามารถนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/45910/
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ KPRU
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/08/2023

🎉🎉🎉 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ....ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม ที่สอบผ่านเกณฑ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA : Tax Auditors
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
#ผลงานบุคลากร_2023

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29/08/2023

อบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม
-----------------------------------------------------
🔻 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรม ในหัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ออนไลน์)” ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/45881/
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

28/08/2023

อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมบริการของหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา
-----------------------------------------------------
🔻 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมบริการของหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสนามชัย แพนดี และคุณไพจิตร จันทร์ภักดี จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการคิดค้นผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริการ อีกทั้ง เพื่อให้บุคลากรได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมการบริการที่มาจากงานประจำ ตลอดจนเพื่อพัฒนาและผลิตนวัตกรรมบริการสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>https://fms.kpru.ac.th/activities-all/activities-fms/45871/
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ KPRU
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

22/08/2023

💥มาแล้วจ้า...สำหรับใครที่สมัครไม่ทัน❗️ บัดนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถ้าสนใจอย่ารอช้า...รีบมาสมัครกันได้เลย
.
💻 สมัครเรียน https://admission.kpru.ac.th/admission2023/
☎️สอบถามรายละเอียด:
089 642 8644 (รศ.ดร.ปาจรีย์)
094 636 9142 (ผศ.ดร.กนิษฐา)
094 451 9545 (ผศ.ดร.วาสนา)
https://fms.kpru.ac.th/mba
https://fms.kpru.ac.th
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16/08/2023

🎉คณะวิทยาการจัดการ..ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ 🎉
https://fms.kpru.ac.th/
www.kpru.ac.th
IG : fms.kpru
Twitter :
Youtube : FMS KPRU
page : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
#ผลงานบุคลากร_2023

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร's post 12/08/2023

ประกาศ ‼️ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
🔻 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 6A ชั้น 6 อาคารเรียนรวม (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
🔻 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องนำเอกสารการสมัครยื่นต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
🔸 1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2566 จำนวน 1 ชุด
🔸 2) สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
🔸 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
🔸 4) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
#หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยฯ จะเก็บเอกสารข้อ 1-3 ไว้ทั้งหมด โดยผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องเรียงลำดับเอกสารและเย็บชุดเอกสารไว้ด้วยกัน
🔻 แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดสุภาพ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
🔻 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่เว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Kamphaeng Phet?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

📣📣 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน อยากรู้กันไหม?? คณาจารย์ และบุคลากรในคณะ...
ส่งคำอวยพร ส่งความสุข เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 🙏💦จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดกา...
FMS ROV ESPORTS 2023 คู่ชิงที่ 3 ทีมปางมะค่าวิทยาคม VS ทีมผดุงปัญญา ในงานนิทรรศการ FMS Fair 2023
🎁🎁 ออกจากปีเก่า ก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆ สุขสันต์วันปีใหม่ 2566! ขอให้มีแต่ความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้กันนะจ๊ะ | Out with t...
หากคุณกำลังมองหาที่เรียนอยู่...มาทางนี้เลยค่ะ เรามีหลักสูตรที่น่าสนใจให้คุณได้เลือกมากมาย อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง...เราไปดู...
8 หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีอะไรบ้าง? ...ไปดูกันเลยจ้า 😀.สมัครได้เลยที่นี่ 👉http...
หลักสูตรบริหารธุรกิจ เอกการเงิน

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต. นครชุม อ. เมือง
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00
อาทิตย์ 08:30 - 17:00

Universities อื่นๆใน Kamphaeng Phet (แสดงผลทั้งหมด)
ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ kpptech. ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ kpptech.
Kamphaeng Phet, 62000

เพจนี้ เป็นเพจสำหรับแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตึกจุฬาภรณ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
Kamphaeng Phet, 62000

“มุ่งผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ พร้อม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

EDU Club KPRU EDU Club KPRU
Kamphaeng Phet, 62000

สโมสรนักศึกษาคระครุศาสตร์ มหาวิทยา

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
1/2 หมู่ 1 ต. หนองปลิง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Digital Business Technology KPRU Digital Business Technology KPRU
คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRUControl KPRUControl
Kamphaeng Phet, 62000

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ : KPRUControl

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
50 ชุมชนปิ่นดำริห์ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Kamphaeng Phet, 62000

page วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ติดต่อ - สอบถาม โทร 055-711090

Logistics Management KPRU Logistics Management KPRU
69 หมู่ 1 ต. นครชุม อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร