สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพ
สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพ
ถนน เทศา 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก
งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองก
62000
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนัก
62000
Kamphaeng Phet Provincial Administrative Organization Stadium
Kamphaeng Phet Provincial Administrative Organization Stadium
งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร
งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร
115
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ
343 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพง, Nakhon Chum
สวท.กำแพงเพชร กรมประชาสัมพัน
สวท.กำแพงเพชร กรมประชาสัมพัน
เลขที่ 17 หมู่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, Amphoe Muang Kamphaeng Phet
Kprubi หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาว
Kprubi หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาว
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง, Nakhon Chum
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร
69 ม.1 ต.นครชุม
CommArts KPRU Official.
CommArts KPRU Official.
69 ม.1 ต.นครชุม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยร
สำนักงานชลประทานที่สี่ กำแพ
สำนักงานชลประทานที่สี่ กำแพ
250 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000, Amphoe Muang Kamphaeng Phet
หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล
หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล
42 หมู่ 9 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพง

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล, หน่วยงานราชการ, ถนน ชากังราว, Kamphaeng Phet.

07/11/2017
02/10/2017
19/09/2017
15/09/2017
30/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
09/08/2017

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนน ชากังราว
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet (แสดงผลทั้งหมด)
หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหล
42 หมู่ 9 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพง
Kamphaeng Phet, 62000

วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทาง

ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังห ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังห
Kamphaeng Phet

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอำเภอ

ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำ
343 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

สพป.กำแพงเพชรเขต 1 สพป.กำแพงเพชรเขต 1
328 หมู่ 7 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.
Kamphaeng Phet, 62000

การศึกษา

แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร
613 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง
Kamphaeng Phet, 62000

แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำ
279 หมู่ 7 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

ฝึกอบรม พัฒนาฝีมือ เพิ่มศักยภาพฝีม?

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเ
กำแพงเพชร-สุโขทัย
Kamphaeng Phet, 62000

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนัก
Kamphaeng Phet, 62000

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานจังห

CommArts KPRU Official. CommArts KPRU Official.
69 ม.1 ต.นครชุม
Kamphaeng Phet, 62000

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพง

สำนักปลัด อบต.แม่ลาด สำนักปลัด อบต.แม่ลาด
Kamphaeng Phet, 62120

"พัฒนาคน พัฒนางาน ใส่ใจบริการประชาช?

สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพ
ถนน เทศา 1
Kamphaeng Phet, 62000

สสอ.เมืองกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong Nationa อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong Nationa
ถนนคลองลาน-อุ้มผาง กม.65 ต.ปางต
Kamphaeng Phet, 62120

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ โทร.0610484837