หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4

หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4

วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทาง

Photos from หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4's post 24/04/2023

●ข่าวประชาสัมพันธ์●
วันที่ 23 เมษายน 2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดยหมวดทางหลวงนครชุม จัดเจ้าหน้าที่ของหมวดฯ ดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักโค่นภายในบริเวณบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากมีฝนตกและลมกระโชกแรง ทำให้ ต้นไม้หักโค่นทับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าว
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

Photos from หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4's post 18/04/2023

ช่าวประชาสัมพันธ์ การแจ้งรุกล้ำเขตทางหลวง
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดยหมวดทางหลวงนครชุม ดำเนินการแจ้งรุกล้ำเขตทางหลวง เรื่องขอให้หยุดการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญัญติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และให้รื้อถอนออกจากเขตทางหลวง
ตามที่ท่านได้กระทำการสร้างอาคาร ร้านค้า หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินเขตทางหลวง ของทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.446+000 - กม.447+100 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
หมวดทางหลวงนครชุม ในฐานะเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจและหน้าที่ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญัญัติทางหลวง พ.ศ.2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ในบริเวณดังกล่าว ขอเรียนให้ทราบว่า การกระทำดังกล่าวข้างต้น เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มาตรา 47 วางหลักไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือรุกล้ำเขตเข้าไปในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้หยุดกระทำการดังกล่าวพร้อมกับรื้อถอนออก ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นกรมทางหลวงจะดำเนินคดีทางอาญาต่อท่าน ตามกฏหมายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทาบ

17/04/2023

หมวดทางหลวงนครชุม ขอรายงานสภาพการจราจร วันที่ 17 เมษายน 2566 ตอนเวลา 15.00 น.ทล.1 ตอนปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.446+100 - กม.446+550 ด้านขวาทาง (ขาเข้า กทม.) บริเวณตลาดมอกล้วยไข่ ซึ่งการจราจรมีสภาพคล่องตัวรถที่แวะซื้อของฝากสามารถเข้าซื้อสินค้าและออกเดินทางได้ปกติ

Photos from หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4's post 16/04/2023

🔴ข่าวประชาสัมพันธ์🔴
ปิดแยกนครชุม ทิศทางออกจากบ้านใหม่ เพื่อระบายรถ🔴
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดยหมวดทางหลวงนครชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการปิดทางแยกนครชุม ฝั่งขาออกจากบ้านใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนนครชุม - มอเจริญ ที่ กม.0+000 เนื่องจากสภาพการจราจรมีปริมาณหนาแน่น(ขาเข้า) โดยให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ออกจากบ้านใหม่ไปกลับรถบริเวณใต้สะพานตลาดนครชุม และจะเปิดให้ใช้ได้ตามปกติเมื่อปริมาณรถเบาบางลง
📍 ขออภัยในความไม่สะดวก
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

Photos from หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4's post 15/04/2023

หมวดทางหลวงนครชุม ขอรายงานสภาพการจราจร วันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.ทล.1 ตอนปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.446+100 - กม.446+550 ด้านขวาทาง (ขาเข้า กทม.) บริเวณตลาดมอกล้วยไข่ ซึ่งการจราจรมีสภาพคล่องตัวรถที่แวะซื้อของฝากสามารถเข้าซื้อสินค้าและออกเดินทางได้ปกติไม่ติดขัด

14/04/2023

🔴ข่าวประชาสัมพันธ์🔴
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. หมวดทางหลวงนครชุม ดำเนินตรวจสอบสภาพการจราจรพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณตลาดมอกล้วยไข่ ทล 1 ตอนปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.446+100 - กม.446+550 ขวาทาง (ขาเข้า กทม.) ซึ่งการจราจรมีสภาพคล่องตัวรถที่แวะซื้อของฝากสามารถเข้าซื้อสินค้าและออกเดินทางได้ปกติไม่ติดขัด
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

13/04/2023

หมวดทางหลวงนครชุม ขอรายงานสภาพการจราจรบริเวณตลาดมอกล้วยไข่ ทล 1 ตอนปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.446+100 - กม.446+550 ขวาทาง

Photos from หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4's post 11/04/2023

📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดยหมวดทางหลวงนครชุม ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากประชาชนที่แวะซื้อสินค้าของฝากบริเวณร้านค้ามอกล้วยไข่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.446+100 - กม.446+550 ด้านขวาทาง ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2566 โดยพลตำรวจตรีพิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานอนุกรรมการฯ
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

30/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์หมวดทางหลวงนครชุม ประจำวันที่ 259 สิงหาคม 2565
#หมวดทางหลวงนครชุม
# แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
# สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)
# สายด่วนกรมทางหลวง 1586

26/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์หมวดทางหลวงนครชุม ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565
#หมวดทางหลวงนครชุม
# แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
# สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)
# สายด่วนกรมทางหลวง 1586

25/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดทางหลวงนครชุม ประจำวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เพื่อความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ควรลดความเร็ว และปฏิบัติตามป้ายเตือน
# หมวดทางหลวงนครชุม
# แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
# สำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก)
# กรมทางหลวง สายด่วน 1586

24/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภยการใช้รถใช้ถนน ขณะเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานโปรดลดความเร็ว และปฎิบัตืตามป้ายเตือน
#หมวดทางหลวงนครชุม
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)
#กรมทางหลวง สายด่วน 1586

23/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภยการใช้รถใช้ถนน ขณะเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานโปรดลดความเร็ว และปฎิบัตืตามป้ายเตือน
#หมวดทางหลวงนครชุม
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)
#กรมทางหลวง สายด่วน 1586

22/08/2022

ข่าวประชาสัมธ์ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโปรดลดความเร็ว และปฎิบัติตามสัญณาณเตือน และป้ายเตือน
#หมวดทางหลวงนครชุม
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

18/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

17/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

16/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

15/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4's post 12/08/2022

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 หมวดทางหลวงนครชุม ได้จัดเจ้าหน้าที่ของหมวดฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (ลานพระใหญ่)

11/08/2022

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 https://motinfo.mot.go.th/e-service/sign12aug/sign.php

11/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน

#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

10/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมใช้ทางทุกท่าน ป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก หมวดทางหลวงนครชุม
D - Distancing : อยู่ห่างไว้
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

09/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมใช้ทางทุกท่าน ป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก หมวดทางหลวงนครชุม
D - Distancing : อยู่ห่างไว้
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

08/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมใช้ทางทุกท่าน ป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก หมวดทางหลวงนครชุม
D - Distancing : อยู่ห่างไว้
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

05/08/2022

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 หมวดทางหลวงนครชุม ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. (DOH Big Cleaning Day) วันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง ประจำปี 2565

04/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมใช้ทางทุกท่าน ป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก หมวดทางหลวงนครชุม
D - Distancing : อยู่ห่างไว้
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

03/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมใช้ทางทุกท่าน ป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก หมวดทางหลวงนครชุม
D - Distancing : อยู่ห่างไว้
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

02/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมใช้ทางทุกท่าน ป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก หมวดทางหลวงนครชุม
D - Distancing : อยู่ห่างไว้
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

01/08/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมใช้ทางทุกท่าน ป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก หมวดทางหลวงนครชุม
D - Distancing : อยู่ห่างไว้
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

28/07/2022

อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาทเราควรตรวจเช็กสภาพรถให้เรียบร้อย และเช็กตัวเองให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...http://ssss.network/xds48
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG
#สสส. #เช็กสภาพรถ #เมาไม่ขับ #ความปลอดภัยทางถนน

28/07/2022

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 หมวดทางหลวงนครชุม ได้จัดเจ้าหน้าที่ของหมวดฯ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

28/07/2022

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

https://motinfo.mot.go.th/e-service/sign28jul/sign.php

อย่าลืม! 28 ก.ค.นี้ กทพ. เว้นค่าผ่านทางขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 60 ด่าน 27/07/2022

อย่าลืม! 28 ก.ค.นี้ กทพ. เว้นค่าผ่านทางขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 60 ด่าน 28 ก.ค.นี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง รวมทั้งสิ้น 60 ด่าน เพื่ออำ....

27/07/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมใช้ทางทุกท่าน ป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก หมวดทางหลวงนครชุม
D - Distancing : อยู่ห่างไว้
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

Photos from กรมทางหลวง's post 27/07/2022
26/07/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมใช้ทางทุกท่าน ป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก หมวดทางหลวงนครชุม
D - Distancing : อยู่ห่างไว้
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

25/07/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็ว
และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและป้ายเตือน
#แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
#สำนักงานทางหลวงที่4
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมใช้ทางทุกท่าน ป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก หมวดทางหลวงนครชุม
D - Distancing : อยู่ห่างไว้
M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H - Hand wash : หมั่นล้างมือ
T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Kamphaeng Phet?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่  10 สิงหาคม 2565เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็วแล...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็วและป...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็วแล...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โปรดลดความเร็วแล...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


42 หมู่ 9 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet (แสดงผลทั้งหมด)
เทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร-ใหม่ เทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร-ใหม่
999 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 6 ตำบลนครชุม
Kamphaeng Phet, 62000

เพจใหม่ของเทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร (สำรอง) ยินดีพร้อมบริการประชาชนทุกท่าน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร  DOE สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร DOE
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง
Kamphaeng Phet, 62000

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองกำแพงเพชร งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองกำแพงเพชร
ถนน เทศา1
Kamphaeng Phet, 62000

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
1/2 หมู่ 1 ต. หนองปลิง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ ที่ว่าการอำเภอ

ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำแพงเพชร ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำแพงเพชร
343 ถ. เทศา 2 ต. ในเมือง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

การศึกษา

สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพชร การเคหะแห่งชาติ สำนักงานเคหะจังหวัดกำแพงเพชร การเคหะแห่งชาติ
3/298 หมู่ 13 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

สำนักงานเคหะชุมชนกำแพงเพชร การเคหะ

แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร
613 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง
Kamphaeng Phet, 62000

แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร