สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ

สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ

กฎหมาย ยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Cats.'s post 06/09/2022

Photos from Cats.'s post

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 18/09/2021

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post

09/06/2021

ปรึกษาเรื่องกฎหมาย คดีความได้ตลอดเวลา
ติดต่อทนายมาโนชได้ที่ : เพจสำนักงาน
: สำนักงานที่จ.กำแพงเพชร
: 084-6171002 ทนายมาโนช

11/02/2021

ดวงตาที่สวยที่สุดคือ
ดวงตาที่มองเห็นสิ่ง
ดีของผู้อื่น

มือที่สวยที่สุดคือมือ
ที่ฉุดผู้อื่นขึ้นมาเมื่อ
พบว่าเขาล้มลง

ขาที่สวยที่สุดคือขา
ที่เดินด้วยสติปัญญา

ปากที่ดีที่สุดคือปาก
ที่พูดถึงแต่เรื่องราว
ดีๆของผู้อื่นด้วยความ
เมตตา...

คำคมธรรมะ เตือนใจ

08/02/2021
Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 23/01/2021

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post

09/12/2020
13/11/2020
Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 29/10/2020

ถ้าเอกสารเหล่านี้หาย สามารถทำใหม่ได้เลยค่ะไม่ต้องแจ้งหายที่สถานีตำรวจ
ที่มา: ข้อมูลจากเพจกองปราบปราม
"ด้วยปัจจุบัน มิจฉาชีพมีการนำเอกสารเหล่านี้ของผู้เสียหาย ไปแอบอ้างในการกระทำความผิดหลอกลวงผู้อื่น ทำให้ผู้เสียหายอาจเข้าไปอยู่ในขบวนการของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นหากท่านรู้ว่าเอกสารเหล่านี้หาย จึงเป็นการดีที่สุดหากท่านดำเนินการทำใหม่แทนเอกสารเก่าที่หายไปทันที เพื่อตัดโอกาสไม่ให้มิจฉาชีพนำไปใช้กระทำความผิดได้"
ขอบคุณข้อมูลจากกองปราบปรามครับ
....นักเรียนกฎหมายสายรีวิว

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 25/10/2020

'' เทคนิคเบื้องต้นเมื่อวันนึงมีคนพยายามปลอมลายเซ็นของคุณ.. ‘’

...#หมอกหนักสือ

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 15/10/2020

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 04/10/2020

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 04/10/2020

Cr.ตามภาพครับ

01/10/2020

#แจ้งความร้องทุกข์

🗣แจ้งโรงพักไหนก็ได้ครับ

หากท่านเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญาแล้วพนักงานสอบสวนบอกท่านว่าเหตุไม่ได้เกิด
ในท้องที่ของตนเอง จึงไม่รับแจ้งความ
ให้ท่านบอกกับพนักงานสอบสวนไปเลยครับว่า...

#การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ไม่ต้องคำนึงว่าพนักงานสอบสวนนั้นจะมีอำนาจสอบสวนคดีนั้นหรือไม่ กล่าวคือ #ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ได้ทั่วราชอาณาจักร แม้พนักงานสอบสวนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งแม้จะมิได้มีอำนาจทำการสอบสวน หรือมิใช่ท้องที่เกิดเหตุก็ตาม ก็ยังมี #อำนาจรับคำร้องทุกข์ได้ (ฎีกาที่ 2974/2516)

***ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ 419/2556 เรื่องการรับแจ้งความ..

#เมื่อมีผู้มาแจ้งความที่เกี่ยวกับคดีอาญา...
#พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรับคำร้องทุกข์
#ไม่ว่าเหตุจะเกิดหรืออ้างหรือเชื่อว่าเกิดภายในเขตอำนาจการสอบสวนของตนหรือไม่ก็ตาม
#ห้ามมิให้ปฏิเสธว่าเหตุมิได้เกิดในเขตอำนาจตน...

***ส่วนกรณีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่ความผิดมิได้เกิดในอำนาจของตน ให้รับแจ้งความแล้วส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป (เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน)
(คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 419/2556 บทที่ 2 ข้อ 1.1.3.1 วรรคสอง)

#ดังนั้นเมื่อท่านมีการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานสอบสวน
#ปฏิเสธไม่รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินการสอบสวน
#เป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157
(ฎีกาที่ 7630/2549)

27/09/2020

(จดหมายรัก) โจทก์อยู่สหรัฐ ส่งหนังสือมอบอำนาจทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ทนายใช้เป็นพยานนำส่งศาล อ้างโจทก์ลงลายมือชื่อต่อหน้า ใช้ไต่สวนสืบหาทรัพย์สินของจำเลยเป็นการปลอมและใช้เอกสารปลอมต่อศาล ผิดละเมิดอำนาจศาล ⚖️

🔹การบังคับคดี หากเจ้าหนี้เชื่อว่าลูกหนี้มีทรัพย์สิน แต่ไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่ที่ใดบ้าง เจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกลูกหนี้มาใต่สวนได้ ⚖️

📣 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ :
1472/2563 ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนเพื่อสืบหาทรัพย์สินของจำเลย ระหว่าง ไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาเบิกความว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย ร.1 จัดทำขึ้นที่สำนักงานทนายความของผู้ถูกกล่าวหา และโจทก์ลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหาศาลชั้นต้นสงสัยว่า โจทก์มิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจจริงจึงได้ร่วมกับคู่ความอื่นตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวผู้ถูกกล่าวหาแถลงยอมรับว่า โจทก์อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและส่งหนังสือมอบอำนาจมาให้ผู้ถูกกล่าวหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกกล่าวหาพิมพ์หนังสือมอบอำนาจจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหานำหนังสือมอบอำนาจที่มิได้ลงลายมือชื่อจริงของผู้มอบอำนาจมาใช้เป็นพยานในศาลเป็นการปลอมและใช้เอกสารปลอมต่อศาล การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (1) ให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหามีกำหนด 15 วัน เมื่อพิจารณาถึงการให้การรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหา เห็นสมควรให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

📣คำพิพากษาศาลฎีกาที่ :
2326/2559 คำร้องของโจทก์ที่ระบุว่า โจทก์ได้ดำเนินการสืบหาทรัพย์ของจำเลยแล้ว ปรากฏว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินที่จะชำระหนี้แก่โจทก์ได้ แต่ตามฐานะความเป็นอยู่ของจำเลยเชื่อว่าจำเลยมีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับมากกว่าที่ตนทราบแล้ว ย่อมมีความหมายในตัวเองว่าโจทก์เห็นว่าจำเลยยังมีทรัพย์สินอื่นซึ่งโจทก์ยังไม่สามารถติดตามจนพบเพื่อบังคับคดีได้ จึงต้องขอให้ศาลเรียกจำเลยมาไต่สวนให้ได้ความจริง การที่โจทก์ไม่อาจนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ได้เพราะยังไม่พบว่าจำเลยมีทรัพย์สินใด กรณีนี้มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ทราบว่าจำเลยมีทรัพย์สินใดเป็นที่แน่ชัดแล้ว แต่จะอาศัย ป.วิ.พ.มาตรา 277 เป็นเครื่องมือติดตามตัวทรัพย์สินหรือเพื่อให้ทราบสถานที่ตั้งของทรัพย์สินนั้น จึงมีเหตุสมควรที่จะรับคำร้องของโจทก์และมีหมายเรียกจำเลยมาไต่สวนทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาตาม ป.วิ.พ.มาตรา 277 วรรคหนึ่งฯลฯ

🖌🖍หากโจทก์สืบหาทรัพย์สินลูกหนี้ไม่ได้ ใช้วิธียื่นคำร้องให้ศาลเรียกจำเลยมาไต่สวนสอบถามถึงทรัพย์สินของจำเลยว่าอยู่ที่ใหน ในชื่อใครถือกรรมสิทธิไว้แทนจำเลยบ้างฯ จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับโจทก์เจ้าหนี้ เพราะหากลูกหนี้เบิกความเท็จ นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความทางอาญา ตาม ป.อ.มาตรา 177,180 ฯ ตามฎีกา 3107/2552

(ดาว) อาจารย์ด้านกฎหมายสอนศิษย์เสมอ ว่าอย่าทำตัวเป็นตัวความ จะเกิดภัย (รัก)

“ด้วยรักและผูกพัน”

🌍 แอดมินกลุ่ม”เพื่อนนักกฎหมายไทย”
✍️ สุวดี/หนุ่ม นิติ/ต่อ ณัฐพงศ์/บัลลังก์ 🤝
25/9/63

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 01/02/2020

Lecture Law3007 วิ.แพ่ง2 เทอม Summer/2561🌟
สอนโดย อ.นันทรัตน์ เตชะมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เลคเชอร์นี้แอดจดไว้ตั้งแต่เทอมซัมเมอร์61 นะคะ ตอนแรกคิดว่าลงเพจไว้แล้ว เพิ่งรู้ว่ายังไม่ได้ลง เลยมาลงอัพให้ค่ะ ><

⚠️ปล. โน๊ตบางหน้าที่แอดเขียนไว้ว่าอาจารย์ไม่ออกข้อสอบ อันนั้นคือสำหรับเทอมซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะ❗️ เทอมนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะเปลี่ยนไหม ยังไงก็ติดตามของเทอมปัจจุบันด้วยนะคะ ❤️

#อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ คอมเมนท์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ 🥰

26/01/2020
Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 26/01/2020

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post

25/01/2020

🌲ปลูกต้นไม้กันมั้ย ได้ฟอกอากาศ ได้พักสายตาด้วยจ้า

🌿 ตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ยังไม่เบาลงเท่าไหร่ เพราะฉนั้นเรามาปลูกต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศนำอากาศบริสุทธิ์ของเราคืนมากันเถ้อะ สามารถปลูกได้ในห้อง ออฟฟิศได้เลยน้า เลือกตามสะดวก ขนาดห้องที่พอดีได้เลยจ้า นอกจากช่วยฟอกอากาศแล้ว เมื่อเราทำงานนานๆหันมาพักสายตาด้วยการมองต้นไม้ได้น้า ทำให้ตาหายล้า และยังตกแต่งสวยตามได้อีก

💜ค้นหาของอื่นๆ เพื่อฝากหิ้ว - รับหิ้วกันได้อย่าง
ปลอดภัยในกรุ้ป “ชอบช้อป” http://bit.ly/ShobShopGroup

#ต้นไม้ฟอกอากาศ

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 21/01/2020

📢📢 #เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ 😊
🌸🌸 ป.พ.พ. มาตรา 194
....👨🏻‍🎓⚖️

20/01/2020

อายุความ ความผิดทางอาญา ⚖️

ที่มา กองปราบปราม

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 19/01/2020

สรุปความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาค่ะ👮🏻🕵🏼‍♀️
#แอดมายเม

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 19/01/2020

มรรยาททนายความ ของเพจ RAM LAW SHARE

ใช้สอบตั๋วทนายได้น๊า 10 คะแนนเต็มไปเลยค่ะ

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 19/01/2020

คำท้า คือ.......

คำท้าในคดีแพ่ง หมายถึงอะไร
มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอะไรบ้างนั้น ไปดูกันค่า😺😹
...cr.Rainnie'sStudyLaw

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 15/01/2020

ย่อมาตรา : ภาษี (ที่รัก)
💸💷💳💶💴💵💸💰
....ขอบคุณ เครดิตตามภาพนะครับ

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 13/01/2020

ขั้นตอนในการสืบพยานบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 117 ได้กำหนดให้มีการถาม อยู่ 3 ช่วง คือ

😻 1. การซักถาม
😻2.การถามค้าน
😻 3.การถามติง

ซึ่งแต่ละการถามนั้น คืออะไร เพื่ออะไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้างนั้น ไปดูกันค่ะ😊

Cr. F. Rainnie'sStudyLaw

11/01/2020

แนวฎีกาเรื่อง จับ ค้น

ฎีกาที่เกี่ยวข้อง

1. จัดการตามหมายจับใช้สำเนาก็ได้ ฎ.3031/2547

2. พบไม้หวงห้าม , สุราเถื่อน ไม่เป็นความผิดซึ่งหน้า ฎ.2535/2550

,ฎ.3743/2529 , ฎ.3227/2531

3. พบแผ่นซีดีเกมส์ ละเมิดลิขสิทธิ์ , ยาเสพติด เป็นความผิดซึ่งหน้า ฎ.6891/2549 , ฎ. 1328/2544 , ฎ. 1164/2546 ฎ.3751/2551

4. แอบดูเห็นเล่นการพนัน , ซื้อขายยาเสพติด เป็นความผิดซึ่งหน้า ฎ.698/2516 ประชุมใหญ่ , ฎ.2848/2547,ฎ.7454/2544

4.1 การทะเลาะวิวาทซึ่งได้ยุติลงไปก่อนแล้ว ไม่ใช่การกระทำผิดซึ่งหน้า ตำรวจซึ่งมาภายหลังเกิดเหตุ ไม่มีอำนาจจับโดยไม่มีหมายจับ ฎ.4243/2542,ฎ2353/2530

4.2 ขณะเกิดเหตุที่จำเลยแทงผู้ตาย ผู้เสียหายไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุและไม่เห็นเหตุการณ์ โดยผู้เสียหายยืนอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 50 เมตร มองไม่เห็นที่เกิดเหตุเพราะมีร้านค้าบังอยู่ ผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรจึงไม่มีอำนาจจับตามกฎหมายเพราะมิใช่ความผิดซึ่งหน้า ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 79 (ฎ.4282/2555)

5. กฎหมายเดิมร้องทุกข์ไว้แล้วไปพบเห็นผู้กระทำผิดอยู่ที่ไหนขอ

ให้ตำรวจจับได้ โดยไม่ต้องมีหมายจับ ฎ.741/2522 แต่ตามมาตรา 78 ใหม่ตัดหลักเกณฑ์นี้ไปแล้ว จึงต้องออกหมายจับ

5.1 การแจ้งข้อหาแก่จำเลยยังไม่ถือว่าจำเลยถูกจับ ฎ.8458/2551,ฎ.6635/2551,ฎ6208/2550 ประชุมใหญ่,ฎ.5042/2549,ฎ5499/2549,ฎ.3952/2549,ฎ8708/2547,ฎ.6600/2549 กรณีถือว่าจำเลยถูกจับ ฎ.8314/2549,ฎ1997/2550

6. โรงหญิงนครโสเภณี วัดวาอาราม โรงละคร โรงแรม ตามปกติเป็นสาธารณสถาน แต่บางส่วนหรือบางเวลาที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปไม่ใช่ที่สาธารณสถาน

7 .สถานีรถไฟ และสถานที่บนขบวนรถไฟโดยสาร ไม่ใช่

ที่รโหฐาน ฎ.2024/2497

8. ห้องโถงและห้องพักในสถานค้าประเวณีเวลารับแขก

มาเที่ยว เป็นสาธารณสถาน ฎ.883/2520 ประชุมใหญ่ , ฎ.69/2535

ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น

9. โรงค้าไม้บริเวณด้านหน้า และด้านหลังที่ใช้เป็นที่อาศัยไม่ใช่สาธารณสถาน แต่เป็นที่รโหฐาน ฎ.2914/2537

9.1 บ้านยังไม่มีประตูรั้วกับประตูบ้าน ทั้งยังสร้างไม่เสร็จ แต่โดยสภาพของบ้านที่พักอาศัยย่อมเป็นที่รโหฐาน ฎ.6557/2547

10. ถ้าผู้กระทำผิดต่อสู้ขัดขวาง ผู้จับกุมไม่ต้องแจ้งว่าเขาต้องถูกจับ ฎ.319-320/2521

11. แม้การจับกุมควบคุม ค้น จะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ทำให้การสอบสวน ที่ชอบด้วยกฎหมายเสียไปด้วย ฎ.157/2540 , ฎ.2699/2516 , ฎ.3238/2531 , ฎ.1493/2550 , ฎ.4113/2552

12. คำให้การรับสารภาพชั้นจับกุม ห้ามรับฟังเป็นพยานโดยเด็ดขาด แต่ไม่มีผลย้อนหลัง ฎ.931/2548 ประชุมใหญ่ , ฎ.2215/2548

12.1 การออกหมายจับผู้ต้องหาเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวใน ศาลชั้นต้น อุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ ฎ.479/2555

13. ถ้อยคำอื่น จะรับฟังเป็นพยานพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับแล้ว เช่นรับว่าอาวุธของกลางเป็นของตน รับว่าตนอยู่

ในเหตุการณ์ รับว่าตนมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตาย

14. มาตรา 93 แสดงว่า การค้นบุคคลในที่สาธารณสถานไม่ต้องมีหมายค้นแต่ต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของในครอบครองเพื่อจะใช้กระทำผิด ฯลฯ

และเมื่อตรวจค้นแล้วพบว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าก็จับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เช่น

พบแผ่นซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ฎ.6894/2549 พบจำเลยมีพฤติการณ์อันควรสงสัย และนำปืนติดตัวโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฎ.9212/2539 ค้นจำเลยขณะยืนซุบซิบกันหลังสถานีรถไฟ ฎ.1082/2507 เป็นผู้ต้องหาที่มีผู้แจ้งว่าจะไปทำความผิดและมีอาวุธปืน ฎ.1152/2521 ค้นตัวจำเลยขณะกำลังขายก๋วยเตี๋ยว และค้นพบเมทอยู่ในกระเป๋าคาดเอวของจำเลยเป็นความผิดซึ่งหน้า ตำรวจตรวจค้นและจับกุมได้โดยชอบ ฎ.3751/2551

14.1 จำเลยนั่งโทรศัพท์อยู่บนถนนไม่ได้อยู่หลังซอยที่อ้าง ว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นประจำ ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีท่าทางพิรุธ การที่ตำรวจอ้างว่าเกิดความสงสัยในตัวจำเลย จึงขอตรวจค้นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนว่าเพราะเหตุใดจึงสงสัย เป็นข้อสงสัยที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกเพียง อย่างเดียวถือไม่ได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 93 การตรวจค้นตัวจำเลยจึงไม่ชอบ จำเลยมีสิทธิโต้แย้งและป้องกันสิทธิของตนได้ (ฎ.8722/2555)

15. ร้านค้า ร้านกาแฟ ถนนซอยในที่ดินเอกชน ซึ่งแบ่งให้คนอื่นปลูกบ้าน เป็นสาธารณสถาน ฎ.1362/2508 , ฎ.1732/2516 , ฎ.1908/2518

16. เมื่อค้นในที่รโหฐานผู้ค้นมีอำนาจค้นตัวบุคคลที่ขัดขวางการค้นและ

ยึดสิ่งของที่ซุกซ่อนในร่างกายได้ มาตรา 100 วรรคสอง

17. เมื่อจับตัวผู้ต้องหา ผู้จับมีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของที่ใช้เป็นพยานได้ มาตรา 85 วรรคหนึ่ง

18. หมายค้นแม้จะระบุเลขที่บ้านผิดก็เป็นหมายค้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ฎ.3479/2548 , ฎ.6942/2551 , ฏ.1328/2544

19. มีผู้ร้องเรียนว่าจำเลยตอนกลางวันจะปิดบ้านเก็บตัวในบ้านกลางคืนออกจากบ้าน ไม่ยุ่งกับเพื่อนบ้าน ไม่ปรากฏอาชีพ มีเหตุสงสัยว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนในบ้าน ออกหมายค้นได้ ฎ.5479/2536

20. เมื่อตรวจค้นตามหมายค้น พบผู้กระทำผิดซึ่งหน้าผู้จับมีอำนาจจับได้ โดยไม่ต้องออกหมายจับอีก ฎ.360/2542

21. เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ในการค้นตามหมายค้นได้เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของบ้านที่ถูกค้นจะขอให้ศาลไต่สวนเพื่อทราบสาเหตุและหลักฐานที่มาในการขอออกหมายค้นไม่ได้ หากติดใจว่าการตรวจค้นไม่ชอบต้องว่ากล่าวเป็นอีกคดีต่างหาก ฎ.270/2543

22. ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตำรวจสามารถค้นรถยนต์ได้ โดยตีความ

ที่รโหฐานคือสถานที่หรือที่ตั้ง ซึ่งเคลื่อนย้ายไม่ได้ แต่รถยนต์เคลื่อนที่ได้ จึงไม่ใช่

ที่รโหฐาน ตรงกับหลักกฎหมายอเมริกา (ยังไม่มีฎีกาเป็นบรรทัดฐาน)

23. ตำรวจจับได้ขณะจำเลยกำลังขายวัตถุออกฤทธิ์ให้แก่ผู้ล่อซื้อ

เป็นความผิดซึ่งหน้าและเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ตำรวจจึงมีอำนาจค้นบ้านซึ่งเป็นที่รโหฐานเวลากลางคืนโดยไม่ต้องมีหมายค้น และจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ ฎ.4461/2540

24. ตำรวจเห็นจำเลยส่งมอบยาบ้าแก่สายลับจึงจับกุม เมื่อตรวจห้องก็พบยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง การตรวจค้นจับกุมกระทำต่อเนื่องกัน เป็นความผิดซึ่งหน้าทั้ง2 ข้อหา (จำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่าย) จึงมีอำนาจค้นและจับโดยไม่ต้องมีหมายค้นและหมายจับ ฎ.2848/2547

25. ก่อนตรวจค้นตำรวจเห็นจำเลยโยนยาบ้าออกไปนอกหน้าต่าง

เป็นความผิดซึ่งหน้าข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง และได้กระทำในที่รโหฐาน จึงมีอำนาจจับและค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายจับและหมายค้น ฎ.1164/2546

26. เห็นจำเลยขุดแปลงผักแล้วเอาสิ่งของใส่ในหลุมที่ขุดแล้วกลบไว้

เมื่อตำรวจใช้จอบขุดหลุมพบยาบ้า ถือว่ามีเหตุสงสัยว่าสิ่งของได้ซ่อนอยู่ที่เกิดเหตุทั้งมีเหตุเชื่อว่า หากเนิ่นช้าสิ่งของจะถูกโยกย้ายเสียก่อน จึงสามารถค้นได้โดยไม่มีหมายค้น ฎ.1605/2544

27. ตำรวจจับกุม จำเลยพร้อมยาบ้า ในเวลา 16.00 น. เป็นเวลาเย็นใกล้มืดแล้ว ประกอบกับยาเสพติดขนย้ายหลบหนีได้ง่าย โดยเฉพาะเวลากลางคืน และสถานีตำรวจมิได้อยู่ใกล้กับศาล หากขอหมายค้นทำให้เนิ่นช้า จึงค้นได้โดยไม่มีหมายค้น ฎ.7387/2543

28. “เจ้าบ้าน” หมายถึง หัวหน้าของบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น รวมตลอดถึงคู่สมรสของหัวหน้าเท่านั้น ฎ.1035/2536

29. เจ้าของที่รโหฐานยินยอมในการค้น แม้ไม่มีหมายค้นถือว่าชอบด้วยกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 33 วรรคสาม และ ฎ.1164/2546,ฎ1328/2544

30. การจับกุมโดยมีหมายจับและหมายค้น หากเจ้าของบ้านไม่ยอมให้เข้าไปค้นเจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังทำลายประตูบ้านเข้าไปจับกุมได้ถือว่าเป็นกรณีจำเป็น ฎ.6403/2545

31. ตำรวจตรวจค้นจับกุมเวลา 18.02 น. แสดงว่า ลงมือตรวจค้นตั้งแต่เวลากลางวัน เมื่อยังไม่เสร็จ จึงมีอำนาจตรวจค้นจับกุมต่อไปในเวลากลางคืนได้ ฎ.6403/2545

32. กำนันเห็นเจ้าของบ้านกับพวกกำลังต้มกลั่นสุราเถื่อนอยู่ในบ้านเวลากลางคืน นับเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง กำนันจึงเข้าไปจับกุมได้ ไม่ผิดฐานบุกรุก ฎ.1087/2492

33. ตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนัน เป็นความผิดซึ่งหน้าและเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ตรวจค้นและจับเวลากลางคืนได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้นและหมายจับ ฎ.4950/2540 , ฎ. 698/2518 ประชุมใหญ่

34. จำเลยมีและดื่มสุราเถื่อนเพียงเล็กน้อยวิ่งหลบหนีไปบนเรือน ไม่ปรากฏว่าจำเลยจะซุกซ่อนหรือหลบหนีไปไหน ไม่เป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งที่จะเข้าจับกุมในบ้านเวลากลางคืนได้ ฎ.675/2483

35. จำเลยกระทำผิดซึ่งหน้าในความผิดลหุโทษในเวลากลางคืน

แล้วหลบหนีเข้าบ้านซึ่งตำรวจรู้จักบ้านอย่างดีแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยจะหลบหนี

ไม่เป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ที่จะจับกุมในที่รโหฐานเวลากลางคืนได้ ฎ.187/2507 , ฎ.706/2516

36. การค้นในที่รโหฐาน ต่อหน้าบุตรเจ้าของบ้านแม้จะยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่เข้าใจสาระสำคัญของการกระทำและมีความรู้สึกผิดชอบเพียงพอ ก็เป็นการค้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ฎ.1455/2544

37. เมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามีของที่ได้มาโดยผิดกฎหมายอยู่ในบ้าน หากไม่ตรวจค้นของที่อยู่ในบ้านอาจถูกขนไปเสีย การตรวจค้นโดยไม่ทำลายกุญแจไม่อาจทำได้ ทั้งการตรวจได้กระทำต่อหน้าพยาน 2 คน จึงเป็นการตรวจค้นที่ชอบ ฎ.4791/2528

38. การค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวซึ่งตาบอดทั้งสองข้างและหูหนวกและบุคคลอื่นอีก 1 คน เป็นการค้นโดยชอบ ฎ.395/2519

39. กรณีเชิญบุคคลอื่นมาเป็นพยาน ต้องเชิญมาขณะตรวจค้นพบของกลาง ถ้าเชิญมาภายหลังตรวจค้นแล้ว เป็นการไม่ชอบ ฎ.4793/2549

40. คดีที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ถ้าจำเลยถูกควบคุมหรือขังมาแล้วเท่ากับหรือเกินกว่าโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลล่าง ให้ศาลออกหมายปล่อยจำเลย เว้นแต่จะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นในกรณีที่โจทก์อุทธรณ์ฎีกาขอให้เพิ่มโทษ คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ ท.165/2552

41. ผู้ต้องหาที่ยังไม่ถูกจับกุมไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของพนักงานสอบสวนหรืออัยการ และไม่มีเหตุที่จะออกหมายขังจะขอให้ศาลออกหมายขังระหว่างสอบสวนไม่ได้ ฎ.8708/2547 ประกอบป.วิ.อ. มาตรา 134 ที่แก้ไขใหม่

42. คำสั่งศาลอนุญาตให้ฝากขังโดยผู้ต้องหาไม่ค้านเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาภายหลังผู้ต้องหาจะอ้างว่าถูกทำร้ายขู่เข็ญให้รับสารภาพ ก็ไม่มีผลให้คำสั่งอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฎ.3502/2542

43. คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ขังผู้ต้องหาต่อไป จะอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ ฎ.1125/2496 ประชุมใหญ่

44. ระยะเวลา 48 ชั่วโมง ตามป.วิ.อ. มาตรา 87 วรรคสามตอนต้น ให้นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน ไม่ใช่นับแต่เวลาที่จับกุมตัว ฎ.984/2529

45. การที่พนักงานสอบสวนไม่ได้ขอฝากขังผู้ต้องภายในกำหนดหรือเมื่อครบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 87 แล้ว ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป แต่ไม่เป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฎ.4294/2550 ซึ่งต่อมาถ้าต้องฟ้องผู้ต้องหา ตำรวจก็มีอำนาจจับตัวมาเพื่อฟ้องได้ ฎ.515/2491 ประชุมใหญ่

46. อัยการฟ้องโดยจำเลยถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ทำให้กระบวนการสอบสวนที่ชอบและการนำคดีมาฟ้องยังศาลเสียไป ฎ.4113/2552

47. ถ้าศาลออกหมายขังผู้ต้องหาแล้วหลบหนีไป ถือว่าผู้ต้องหาอยู่

ในอำนาจของศาลแล้ว ไม่ต้องนำตัวจำเลยมาศาลในวันยื่นฟ้อง ฎ.1735/2514

48. ก่อนประทับฟ้อง ศาลไม่มีอำนาจออกหมายขังจำเลย ตาม ป.วิ.อ. 71 ฎ.2756/2524

49. การออกหมายขังตาม ป.วิ.อ. มาตรา 88 ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง ประกอบ 66 เช่นเดียวกับการออกหมายขังระหว่างสอบสวนตามมาตรา 87 ฎ.4752/2549

50. จำเลยที่ถูกขังในคดีหนึ่งแล้ว เมื่อถูกฟ้องอีกคดีหนึ่ง ศาลก็ออกหมายขังได้อีก ฎ.2766/2540

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
FB Page : นักกฎหมายไทย
www.facebook.com/ThaiLawyer2013

FB Group : ติวสอบเนติบัณฑิต/อัยการ/ผู้พิพากษา
https://www.facebook.com/groups/LawyerTutor/

FB Group : อัยการไทย
https://www.facebook.com/groups/ThaiProsecutor/

FB Group : สำนักงานอัยการสูงสุด
https://www.facebook.com/groups/OfficeofTheAtorneyGeneral/

โดย ➡️ #แอดมินjAmeS ***

*** อัยการจังหวัด​ป​ระ​จ​ำ​สำนัก​งานอัยการ​สูงสุด
🚩 https://m.facebook.com/ThaiLawyerTuCu
➡️​ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3 ปีครึ่ง) (รหัส 37 จบปี 2540)
➡️ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 51 (ปี 2541)
➡️ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ (รหัส 42)
➡️ อัยการผู้ช่วย (อช.)​ รุ่นที่ 34

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


หลังโรงเรียนลำมะโกรก 155/4 ต.สระ
Kamphaeng Phet
62000

Kamphaeng Phet บุคคลสาธารณะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
GGEZ-thestar GGEZ-thestar
Kamphaeng Phet, 62000

ฝากติดตามผมด้วยนะครับ

จั่วเฮือนไทดำ By นิสิริญ ลอสวั จั่วเฮือนไทดำ By นิสิริญ ลอสวั
กำแพงเพชร พิษณุโลก
Kamphaeng Phet, 62170

FB:จั่วเฮือนไทดำByนิสิริญ ลอสวัสดิ์อาหารและเครื่องดื่มปรึกษากัญชา ทางการแพทย์รับสมัครตัวแทน0950258056

Arm Kamphaeng Phet อาร์ม กำแพงเพชร Arm Kamphaeng Phet อาร์ม กำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

รับทำกรอบรูป กรอบลอย ป้ายหินอ่อน ป้ายหินแกรนิต ป้ายอัฐิ ป้ายอลูมิเนียม รูปลงหิน ป้ายทุกชนิด ของขวัญ

Filmbu Ch Filmbu Ch
Kamphaeng Phet, 62000

อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ เพราะบางที

SpiderKunG SpiderKunG
Kamphaeng Phet, 62160

สตรีมเกม และกิจวัตรประจำวัน รักในการเล่นเกม�

Nqtchapxn Nqtchapxn
Kamphaeng Phet

วันเปิดแฟนเพจ 26/04/21 ผู้กดติดตาม/ถูกใจ 8

Terkub gamemer Terkub gamemer
เอเซีย
Kamphaeng Phet, 62150

เพจ

FF.m8n Channel FF.m8n Channel
Kamphaeng Phet

สวัสดีครับผมชื่อเก่งอายุ23ปี อยู่กำ?

DTJ-E-Sport DTJ-E-Sport
ดงตาจันทร์
Kamphaeng Phet, 62160

ไม่มีคับ

Aof Chatchai Aof Chatchai
Kamphaeng Phet

Please follow me.

Uten Kub Uten Kub
คลองลาน
Kamphaeng Phet

this is my activity

Thomas Channel eiei Thomas Channel eiei
Kamphaeng Phet

สวัสดีครับ