สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ

กฎหมาย ยุติธรรม

Photos from Cats.'s post 06/09/2022
Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 18/09/2021
09/06/2021

ปรึกษาเรื่องกฎหมาย คดีความได้ตลอดเวลา
ติดต่อทนายมาโนชได้ที่ : เพจสำนักงาน
: สำนักงานที่จ.กำแพงเพชร
: 084-6171002 ทนายมาโนช

08/02/2021
Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 29/10/2020

ถ้าเอกสารเหล่านี้หาย สามารถทำใหม่ได้เลยค่ะไม่ต้องแจ้งหายที่สถานีตำรวจ
ที่มา: ข้อมูลจากเพจกองปราบปราม
"ด้วยปัจจุบัน มิจฉาชีพมีการนำเอกสารเหล่านี้ของผู้เสียหาย ไปแอบอ้างในการกระทำความผิดหลอกลวงผู้อื่น ทำให้ผู้เสียหายอาจเข้าไปอยู่ในขบวนการของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นหากท่านรู้ว่าเอกสารเหล่านี้หาย จึงเป็นการดีที่สุดหากท่านดำเนินการทำใหม่แทนเอกสารเก่าที่หายไปทันที เพื่อตัดโอกาสไม่ให้มิจฉาชีพนำไปใช้กระทำความผิดได้"
ขอบคุณข้อมูลจากกองปราบปรามครับ...นักเรียนกฎหมายสายรีวิว

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 25/10/2020

'' เทคนิคเบื้องต้นเมื่อวันนึงมีคนพยายามปลอมลายเซ็นของคุณ.. ‘’
.. #หมอกหนักสือ

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 04/10/2020

Cr.ตามภาพครับ

01/10/2020

#แจ้งความร้องทุกข์

🗣แจ้งโรงพักไหนก็ได้ครับ

หากท่านเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญาแล้วพนักงานสอบสวนบอกท่านว่าเหตุไม่ได้เกิด
ในท้องที่ของตนเอง จึงไม่รับแจ้งความ
ให้ท่านบอกกับพนักงานสอบสวนไปเลยครับว่า...

#การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ไม่ต้องคำนึงว่าพนักงานสอบสวนนั้นจะมีอำนาจสอบสวนคดีนั้นหรือไม่ กล่าวคือ #ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ได้ทั่วราชอาณาจักร แม้พนักงานสอบสวนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งแม้จะมิได้มีอำนาจทำการสอบสวน หรือมิใช่ท้องที่เกิดเหตุก็ตาม ก็ยังมี #อำนาจรับคำร้องทุกข์ได้ (ฎีกาที่ 2974/2516)

***ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ 419/2556 เรื่องการรับแจ้งความ..

#เมื่อมีผู้มาแจ้งความที่เกี่ยวกับคดีอาญา...
#พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรับคำร้องทุกข์
#ไม่ว่าเหตุจะเกิดหรืออ้างหรือเชื่อว่าเกิดภายในเขตอำนาจการสอบสวนของตนหรือไม่ก็ตาม
#ห้ามมิให้ปฏิเสธว่าเหตุมิได้เกิดในเขตอำนาจตน...

***ส่วนกรณีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่ความผิดมิได้เกิดในอำนาจของตน ให้รับแจ้งความแล้วส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป (เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน)
(คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 419/2556 บทที่ 2 ข้อ 1.1.3.1 วรรคสอง)

#ดังนั้นเมื่อท่านมีการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานสอบสวน
#ปฏิเสธไม่รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินการสอบสวน
#เป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157
(ฎีกาที่ 7630/2549)

27/09/2020

(จดหมายรัก) โจทก์อยู่สหรัฐ ส่งหนังสือมอบอำนาจทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ทนายใช้เป็นพยานนำส่งศาล อ้างโจทก์ลงลายมือชื่อต่อหน้า ใช้ไต่สวนสืบหาทรัพย์สินของจำเลยเป็นการปลอมและใช้เอกสารปลอมต่อศาล ผิดละเมิดอำนาจศาล ⚖️

🔹การบังคับคดี หากเจ้าหนี้เชื่อว่าลูกหนี้มีทรัพย์สิน แต่ไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่ที่ใดบ้าง เจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกลูกหนี้มาใต่สวนได้ ⚖️

📣 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ :
1472/2563 ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนเพื่อสืบหาทรัพย์สินของจำเลย ระหว่าง ไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาเบิกความว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย ร.1 จัดทำขึ้นที่สำนักงานทนายความของผู้ถูกกล่าวหา และโจทก์ลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหาศาลชั้นต้นสงสัยว่า โจทก์มิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจจริงจึงได้ร่วมกับคู่ความอื่นตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวผู้ถูกกล่าวหาแถลงยอมรับว่า โจทก์อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและส่งหนังสือมอบอำนาจมาให้ผู้ถูกกล่าวหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกกล่าวหาพิมพ์หนังสือมอบอำนาจจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหานำหนังสือมอบอำนาจที่มิได้ลงลายมือชื่อจริงของผู้มอบอำนาจมาใช้เป็นพยานในศาลเป็นการปลอมและใช้เอกสารปลอมต่อศาล การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (1) ให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหามีกำหนด 15 วัน เมื่อพิจารณาถึงการให้การรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหา เห็นสมควรให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

📣คำพิพากษาศาลฎีกาที่ :
2326/2559 คำร้องของโจทก์ที่ระบุว่า โจทก์ได้ดำเนินการสืบหาทรัพย์ของจำเลยแล้ว ปรากฏว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินที่จะชำระหนี้แก่โจทก์ได้ แต่ตามฐานะความเป็นอยู่ของจำเลยเชื่อว่าจำเลยมีทรัพย์สินที่จะต้องถูกบังคับมากกว่าที่ตนทราบแล้ว ย่อมมีความหมายในตัวเองว่าโจทก์เห็นว่าจำเลยยังมีทรัพย์สินอื่นซึ่งโจทก์ยังไม่สามารถติดตามจนพบเพื่อบังคับคดีได้ จึงต้องขอให้ศาลเรียกจำเลยมาไต่สวนให้ได้ความจริง การที่โจทก์ไม่อาจนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ได้เพราะยังไม่พบว่าจำเลยมีทรัพย์สินใด กรณีนี้มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ทราบว่าจำเลยมีทรัพย์สินใดเป็นที่แน่ชัดแล้ว แต่จะอาศัย ป.วิ.พ.มาตรา 277 เป็นเครื่องมือติดตามตัวทรัพย์สินหรือเพื่อให้ทราบสถานที่ตั้งของทรัพย์สินนั้น จึงมีเหตุสมควรที่จะรับคำร้องของโจทก์และมีหมายเรียกจำเลยมาไต่สวนทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาตาม ป.วิ.พ.มาตรา 277 วรรคหนึ่งฯลฯ

🖌🖍หากโจทก์สืบหาทรัพย์สินลูกหนี้ไม่ได้ ใช้วิธียื่นคำร้องให้ศาลเรียกจำเลยมาไต่สวนสอบถามถึงทรัพย์สินของจำเลยว่าอยู่ที่ใหน ในชื่อใครถือกรรมสิทธิไว้แทนจำเลยบ้างฯ จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับโจทก์เจ้าหนี้ เพราะหากลูกหนี้เบิกความเท็จ นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความทางอาญา ตาม ป.อ.มาตรา 177,180 ฯ ตามฎีกา 3107/2552

(ดาว) อาจารย์ด้านกฎหมายสอนศิษย์เสมอ ว่าอย่าทำตัวเป็นตัวความ จะเกิดภัย (รัก)

“ด้วยรักและผูกพัน”

🌍 แอดมินกลุ่ม”เพื่อนนักกฎหมายไทย”
✍️ สุวดี/หนุ่ม นิติ/ต่อ ณัฐพงศ์/บัลลังก์ 🤝
25/9/63

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 01/02/2020

Lecture Law3007 วิ.แพ่ง2 เทอม Summer/2561🌟
สอนโดย อ.นันทรัตน์ เตชะมา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เลคเชอร์นี้แอดจดไว้ตั้งแต่เทอมซัมเมอร์61 นะคะ ตอนแรกคิดว่าลงเพจไว้แล้ว เพิ่งรู้ว่ายังไม่ได้ลง เลยมาลงอัพให้ค่ะ ><

⚠️ปล. โน๊ตบางหน้าที่แอดเขียนไว้ว่าอาจารย์ไม่ออกข้อสอบ อันนั้นคือสำหรับเทอมซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะ❗️ เทอมนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะเปลี่ยนไหม ยังไงก็ติดตามของเทอมปัจจุบันด้วยนะคะ ❤️

#อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ คอมเมนท์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ 🥰

25/01/2020

🌲ปลูกต้นไม้กันมั้ย ได้ฟอกอากาศ ได้พักสายตาด้วยจ้า

🌿 ตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ยังไม่เบาลงเท่าไหร่ เพราะฉนั้นเรามาปลูกต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศนำอากาศบริสุทธิ์ของเราคืนมากันเถ้อะ สามารถปลูกได้ในห้อง ออฟฟิศได้เลยน้า เลือกตามสะดวก ขนาดห้องที่พอดีได้เลยจ้า นอกจากช่วยฟอกอากาศแล้ว เมื่อเราทำงานนานๆหันมาพักสายตาด้วยการมองต้นไม้ได้น้า ทำให้ตาหายล้า และยังตกแต่งสวยตามได้อีก

💜ค้นหาของอื่นๆ เพื่อฝากหิ้ว - รับหิ้วกันได้อย่าง
ปลอดภัยในกรุ้ป “ชอบช้อป” http://bit.ly/ShobShopGroup

#ต้นไม้ฟอกอากาศ

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 21/01/2020

📢📢 #เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ 😊
🌸🌸 ป.พ.พ. มาตรา 194 ...👨🏻‍🎓⚖️

20/01/2020

อายุความ ความผิดทางอาญา ⚖️

ที่มา กองปราบปราม

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 19/01/2020

สรุปความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาค่ะ👮🏻🕵🏼‍♀️
#แอดมายเม

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 19/01/2020

มรรยาททนายความ ของเพจ RAM LAW SHARE

ใช้สอบตั๋วทนายได้น๊า 10 คะแนนเต็มไปเลยค่ะ

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 19/01/2020

คำท้า คือ.......

คำท้าในคดีแพ่ง หมายถึงอะไร
มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอะไรบ้างนั้น ไปดูกันค่า😺😹..cr.Rainnie'sStudyLaw

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 15/01/2020

ย่อมาตรา : ภาษี (ที่รัก)
💸💷💳💶💴💵💸💰...ขอบคุณ เครดิตตามภาพนะครับ

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 13/01/2020

ขั้นตอนในการสืบพยานบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 117 ได้กำหนดให้มีการถาม อยู่ 3 ช่วง คือ

😻 1. การซักถาม
😻2.การถามค้าน
😻 3.การถามติง

ซึ่งแต่ละการถามนั้น คืออะไร เพื่ออะไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้างนั้น ไปดูกันค่ะ😊

Cr. F. Rainnie'sStudyLaw

11/01/2020

แนวฎีกาเรื่อง จับ ค้น

ฎีกาที่เกี่ยวข้อง

1. จัดการตามหมายจับใช้สำเนาก็ได้ ฎ.3031/2547

2. พบไม้หวงห้าม , สุราเถื่อน ไม่เป็นความผิดซึ่งหน้า ฎ.2535/2550

,ฎ.3743/2529 , ฎ.3227/2531

3. พบแผ่นซีดีเกมส์ ละเมิดลิขสิทธิ์ , ยาเสพติด เป็นความผิดซึ่งหน้า ฎ.6891/2549 , ฎ. 1328/2544 , ฎ. 1164/2546 ฎ.3751/2551

4. แอบดูเห็นเล่นการพนัน , ซื้อขายยาเสพติด เป็นความผิดซึ่งหน้า ฎ.698/2516 ประชุมใหญ่ , ฎ.2848/2547,ฎ.7454/2544

4.1 การทะเลาะวิวาทซึ่งได้ยุติลงไปก่อนแล้ว ไม่ใช่การกระทำผิดซึ่งหน้า ตำรวจซึ่งมาภายหลังเกิดเหตุ ไม่มีอำนาจจับโดยไม่มีหมายจับ ฎ.4243/2542,ฎ2353/2530

4.2 ขณะเกิดเหตุที่จำเลยแทงผู้ตาย ผู้เสียหายไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุและไม่เห็นเหตุการณ์ โดยผู้เสียหายยืนอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 50 เมตร มองไม่เห็นที่เกิดเหตุเพราะมีร้านค้าบังอยู่ ผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรจึงไม่มีอำนาจจับตามกฎหมายเพราะมิใช่ความผิดซึ่งหน้า ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 79 (ฎ.4282/2555)

5. กฎหมายเดิมร้องทุกข์ไว้แล้วไปพบเห็นผู้กระทำผิดอยู่ที่ไหนขอ

ให้ตำรวจจับได้ โดยไม่ต้องมีหมายจับ ฎ.741/2522 แต่ตามมาตรา 78 ใหม่ตัดหลักเกณฑ์นี้ไปแล้ว จึงต้องออกหมายจับ

5.1 การแจ้งข้อหาแก่จำเลยยังไม่ถือว่าจำเลยถูกจับ ฎ.8458/2551,ฎ.6635/2551,ฎ6208/2550 ประชุมใหญ่,ฎ.5042/2549,ฎ5499/2549,ฎ.3952/2549,ฎ8708/2547,ฎ.6600/2549 กรณีถือว่าจำเลยถูกจับ ฎ.8314/2549,ฎ1997/2550

6. โรงหญิงนครโสเภณี วัดวาอาราม โรงละคร โรงแรม ตามปกติเป็นสาธารณสถาน แต่บางส่วนหรือบางเวลาที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปไม่ใช่ที่สาธารณสถาน

7 .สถานีรถไฟ และสถานที่บนขบวนรถไฟโดยสาร ไม่ใช่

ที่รโหฐาน ฎ.2024/2497

8. ห้องโถงและห้องพักในสถานค้าประเวณีเวลารับแขก

มาเที่ยว เป็นสาธารณสถาน ฎ.883/2520 ประชุมใหญ่ , ฎ.69/2535

ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น

9. โรงค้าไม้บริเวณด้านหน้า และด้านหลังที่ใช้เป็นที่อาศัยไม่ใช่สาธารณสถาน แต่เป็นที่รโหฐาน ฎ.2914/2537

9.1 บ้านยังไม่มีประตูรั้วกับประตูบ้าน ทั้งยังสร้างไม่เสร็จ แต่โดยสภาพของบ้านที่พักอาศัยย่อมเป็นที่รโหฐาน ฎ.6557/2547

10. ถ้าผู้กระทำผิดต่อสู้ขัดขวาง ผู้จับกุมไม่ต้องแจ้งว่าเขาต้องถูกจับ ฎ.319-320/2521

11. แม้การจับกุมควบคุม ค้น จะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ทำให้การสอบสวน ที่ชอบด้วยกฎหมายเสียไปด้วย ฎ.157/2540 , ฎ.2699/2516 , ฎ.3238/2531 , ฎ.1493/2550 , ฎ.4113/2552

12. คำให้การรับสารภาพชั้นจับกุม ห้ามรับฟังเป็นพยานโดยเด็ดขาด แต่ไม่มีผลย้อนหลัง ฎ.931/2548 ประชุมใหญ่ , ฎ.2215/2548

12.1 การออกหมายจับผู้ต้องหาเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวใน ศาลชั้นต้น อุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ ฎ.479/2555

13. ถ้อยคำอื่น จะรับฟังเป็นพยานพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับแล้ว เช่นรับว่าอาวุธของกลางเป็นของตน รับว่าตนอยู่

ในเหตุการณ์ รับว่าตนมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตาย

14. มาตรา 93 แสดงว่า การค้นบุคคลในที่สาธารณสถานไม่ต้องมีหมายค้นแต่ต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของในครอบครองเพื่อจะใช้กระทำผิด ฯลฯ

และเมื่อตรวจค้นแล้วพบว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าก็จับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เช่น

พบแผ่นซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ฎ.6894/2549 พบจำเลยมีพฤติการณ์อันควรสงสัย และนำปืนติดตัวโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฎ.9212/2539 ค้นจำเลยขณะยืนซุบซิบกันหลังสถานีรถไฟ ฎ.1082/2507 เป็นผู้ต้องหาที่มีผู้แจ้งว่าจะไปทำความผิดและมีอาวุธปืน ฎ.1152/2521 ค้นตัวจำเลยขณะกำลังขายก๋วยเตี๋ยว และค้นพบเมทอยู่ในกระเป๋าคาดเอวของจำเลยเป็นความผิดซึ่งหน้า ตำรวจตรวจค้นและจับกุมได้โดยชอบ ฎ.3751/2551

14.1 จำเลยนั่งโทรศัพท์อยู่บนถนนไม่ได้อยู่หลังซอยที่อ้าง ว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นประจำ ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีท่าทางพิรุธ การที่ตำรวจอ้างว่าเกิดความสงสัยในตัวจำเลย จึงขอตรวจค้นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนว่าเพราะเหตุใดจึงสงสัย เป็นข้อสงสัยที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกเพียง อย่างเดียวถือไม่ได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 93 การตรวจค้นตัวจำเลยจึงไม่ชอบ จำเลยมีสิทธิโต้แย้งและป้องกันสิทธิของตนได้ (ฎ.8722/2555)

15. ร้านค้า ร้านกาแฟ ถนนซอยในที่ดินเอกชน ซึ่งแบ่งให้คนอื่นปลูกบ้าน เป็นสาธารณสถาน ฎ.1362/2508 , ฎ.1732/2516 , ฎ.1908/2518

16. เมื่อค้นในที่รโหฐานผู้ค้นมีอำนาจค้นตัวบุคคลที่ขัดขวางการค้นและ

ยึดสิ่งของที่ซุกซ่อนในร่างกายได้ มาตรา 100 วรรคสอง

17. เมื่อจับตัวผู้ต้องหา ผู้จับมีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของที่ใช้เป็นพยานได้ มาตรา 85 วรรคหนึ่ง

18. หมายค้นแม้จะระบุเลขที่บ้านผิดก็เป็นหมายค้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ฎ.3479/2548 , ฎ.6942/2551 , ฏ.1328/2544

19. มีผู้ร้องเรียนว่าจำเลยตอนกลางวันจะปิดบ้านเก็บตัวในบ้านกลางคืนออกจากบ้าน ไม่ยุ่งกับเพื่อนบ้าน ไม่ปรากฏอาชีพ มีเหตุสงสัยว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนในบ้าน ออกหมายค้นได้ ฎ.5479/2536

20. เมื่อตรวจค้นตามหมายค้น พบผู้กระทำผิดซึ่งหน้าผู้จับมีอำนาจจับได้ โดยไม่ต้องออกหมายจับอีก ฎ.360/2542

21. เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ในการค้นตามหมายค้นได้เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของบ้านที่ถูกค้นจะขอให้ศาลไต่สวนเพื่อทราบสาเหตุและหลักฐานที่มาในการขอออกหมายค้นไม่ได้ หากติดใจว่าการตรวจค้นไม่ชอบต้องว่ากล่าวเป็นอีกคดีต่างหาก ฎ.270/2543

22. ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตำรวจสามารถค้นรถยนต์ได้ โดยตีความ

ที่รโหฐานคือสถานที่หรือที่ตั้ง ซึ่งเคลื่อนย้ายไม่ได้ แต่รถยนต์เคลื่อนที่ได้ จึงไม่ใช่

ที่รโหฐาน ตรงกับหลักกฎหมายอเมริกา (ยังไม่มีฎีกาเป็นบรรทัดฐาน)

23. ตำรวจจับได้ขณะจำเลยกำลังขายวัตถุออกฤทธิ์ให้แก่ผู้ล่อซื้อ

เป็นความผิดซึ่งหน้าและเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ตำรวจจึงมีอำนาจค้นบ้านซึ่งเป็นที่รโหฐานเวลากลางคืนโดยไม่ต้องมีหมายค้น และจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ ฎ.4461/2540

24. ตำรวจเห็นจำเลยส่งมอบยาบ้าแก่สายลับจึงจับกุม เมื่อตรวจห้องก็พบยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง การตรวจค้นจับกุมกระทำต่อเนื่องกัน เป็นความผิดซึ่งหน้าทั้ง2 ข้อหา (จำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่าย) จึงมีอำนาจค้นและจับโดยไม่ต้องมีหมายค้นและหมายจับ ฎ.2848/2547

25. ก่อนตรวจค้นตำรวจเห็นจำเลยโยนยาบ้าออกไปนอกหน้าต่าง

เป็นความผิดซึ่งหน้าข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง และได้กระทำในที่รโหฐาน จึงมีอำนาจจับและค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายจับและหมายค้น ฎ.1164/2546

26. เห็นจำเลยขุดแปลงผักแล้วเอาสิ่งของใส่ในหลุมที่ขุดแล้วกลบไว้

เมื่อตำรวจใช้จอบขุดหลุมพบยาบ้า ถือว่ามีเหตุสงสัยว่าสิ่งของได้ซ่อนอยู่ที่เกิดเหตุทั้งมีเหตุเชื่อว่า หากเนิ่นช้าสิ่งของจะถูกโยกย้ายเสียก่อน จึงสามารถค้นได้โดยไม่มีหมายค้น ฎ.1605/2544

27. ตำรวจจับกุม จำเลยพร้อมยาบ้า ในเวลา 16.00 น. เป็นเวลาเย็นใกล้มืดแล้ว ประกอบกับยาเสพติดขนย้ายหลบหนีได้ง่าย โดยเฉพาะเวลากลางคืน และสถานีตำรวจมิได้อยู่ใกล้กับศาล หากขอหมายค้นทำให้เนิ่นช้า จึงค้นได้โดยไม่มีหมายค้น ฎ.7387/2543

28. “เจ้าบ้าน” หมายถึง หัวหน้าของบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น รวมตลอดถึงคู่สมรสของหัวหน้าเท่านั้น ฎ.1035/2536

29. เจ้าของที่รโหฐานยินยอมในการค้น แม้ไม่มีหมายค้นถือว่าชอบด้วยกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 33 วรรคสาม และ ฎ.1164/2546,ฎ1328/2544

30. การจับกุมโดยมีหมายจับและหมายค้น หากเจ้าของบ้านไม่ยอมให้เข้าไปค้นเจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังทำลายประตูบ้านเข้าไปจับกุมได้ถือว่าเป็นกรณีจำเป็น ฎ.6403/2545

31. ตำรวจตรวจค้นจับกุมเวลา 18.02 น. แสดงว่า ลงมือตรวจค้นตั้งแต่เวลากลางวัน เมื่อยังไม่เสร็จ จึงมีอำนาจตรวจค้นจับกุมต่อไปในเวลากลางคืนได้ ฎ.6403/2545

32. กำนันเห็นเจ้าของบ้านกับพวกกำลังต้มกลั่นสุราเถื่อนอยู่ในบ้านเวลากลางคืน นับเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง กำนันจึงเข้าไปจับกุมได้ ไม่ผิดฐานบุกรุก ฎ.1087/2492

33. ตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนัน เป็นความผิดซึ่งหน้าและเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ตรวจค้นและจับเวลากลางคืนได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้นและหมายจับ ฎ.4950/2540 , ฎ. 698/2518 ประชุมใหญ่

34. จำเลยมีและดื่มสุราเถื่อนเพียงเล็กน้อยวิ่งหลบหนีไปบนเรือน ไม่ปรากฏว่าจำเลยจะซุกซ่อนหรือหลบหนีไปไหน ไม่เป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งที่จะเข้าจับกุมในบ้านเวลากลางคืนได้ ฎ.675/2483

35. จำเลยกระทำผิดซึ่งหน้าในความผิดลหุโทษในเวลากลางคืน

แล้วหลบหนีเข้าบ้านซึ่งตำรวจรู้จักบ้านอย่างดีแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยจะหลบหนี

ไม่เป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง ที่จะจับกุมในที่รโหฐานเวลากลางคืนได้ ฎ.187/2507 , ฎ.706/2516

36. การค้นในที่รโหฐาน ต่อหน้าบุตรเจ้าของบ้านแม้จะยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่เข้าใจสาระสำคัญของการกระทำและมีความรู้สึกผิดชอบเพียงพอ ก็เป็นการค้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ฎ.1455/2544

37. เมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามีของที่ได้มาโดยผิดกฎหมายอยู่ในบ้าน หากไม่ตรวจค้นของที่อยู่ในบ้านอาจถูกขนไปเสีย การตรวจค้นโดยไม่ทำลายกุญแจไม่อาจทำได้ ทั้งการตรวจได้กระทำต่อหน้าพยาน 2 คน จึงเป็นการตรวจค้นที่ชอบ ฎ.4791/2528

38. การค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวซึ่งตาบอดทั้งสองข้างและหูหนวกและบุคคลอื่นอีก 1 คน เป็นการค้นโดยชอบ ฎ.395/2519

39. กรณีเชิญบุคคลอื่นมาเป็นพยาน ต้องเชิญมาขณะตรวจค้นพบของกลาง ถ้าเชิญมาภายหลังตรวจค้นแล้ว เป็นการไม่ชอบ ฎ.4793/2549

40. คดีที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ถ้าจำเลยถูกควบคุมหรือขังมาแล้วเท่ากับหรือเกินกว่าโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลล่าง ให้ศาลออกหมายปล่อยจำเลย เว้นแต่จะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นในกรณีที่โจทก์อุทธรณ์ฎีกาขอให้เพิ่มโทษ คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ ท.165/2552

41. ผู้ต้องหาที่ยังไม่ถูกจับกุมไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของพนักงานสอบสวนหรืออัยการ และไม่มีเหตุที่จะออกหมายขังจะขอให้ศาลออกหมายขังระหว่างสอบสวนไม่ได้ ฎ.8708/2547 ประกอบป.วิ.อ. มาตรา 134 ที่แก้ไขใหม่

42. คำสั่งศาลอนุญาตให้ฝากขังโดยผู้ต้องหาไม่ค้านเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาภายหลังผู้ต้องหาจะอ้างว่าถูกทำร้ายขู่เข็ญให้รับสารภาพ ก็ไม่มีผลให้คำสั่งอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฎ.3502/2542

43. คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ขังผู้ต้องหาต่อไป จะอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ ฎ.1125/2496 ประชุมใหญ่

44. ระยะเวลา 48 ชั่วโมง ตามป.วิ.อ. มาตรา 87 วรรคสามตอนต้น ให้นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน ไม่ใช่นับแต่เวลาที่จับกุมตัว ฎ.984/2529

45. การที่พนักงานสอบสวนไม่ได้ขอฝากขังผู้ต้องภายในกำหนดหรือเมื่อครบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 87 แล้ว ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป แต่ไม่เป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฎ.4294/2550 ซึ่งต่อมาถ้าต้องฟ้องผู้ต้องหา ตำรวจก็มีอำนาจจับตัวมาเพื่อฟ้องได้ ฎ.515/2491 ประชุมใหญ่

46. อัยการฟ้องโดยจำเลยถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ทำให้กระบวนการสอบสวนที่ชอบและการนำคดีมาฟ้องยังศาลเสียไป ฎ.4113/2552

47. ถ้าศาลออกหมายขังผู้ต้องหาแล้วหลบหนีไป ถือว่าผู้ต้องหาอยู่

ในอำนาจของศาลแล้ว ไม่ต้องนำตัวจำเลยมาศาลในวันยื่นฟ้อง ฎ.1735/2514

48. ก่อนประทับฟ้อง ศาลไม่มีอำนาจออกหมายขังจำเลย ตาม ป.วิ.อ. 71 ฎ.2756/2524

49. การออกหมายขังตาม ป.วิ.อ. มาตรา 88 ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 71 วรรคหนึ่ง ประกอบ 66 เช่นเดียวกับการออกหมายขังระหว่างสอบสวนตามมาตรา 87 ฎ.4752/2549

50. จำเลยที่ถูกขังในคดีหนึ่งแล้ว เมื่อถูกฟ้องอีกคดีหนึ่ง ศาลก็ออกหมายขังได้อีก ฎ.2766/2540

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
FB Page : นักกฎหมายไทย
www.facebook.com/ThaiLawyer2013

FB Group : ติวสอบเนติบัณฑิต/อัยการ/ผู้พิพากษา
https://www.facebook.com/groups/LawyerTutor/

FB Group : อัยการไทย
https://www.facebook.com/groups/ThaiProsecutor/

FB Group : สำนักงานอัยการสูงสุด
https://www.facebook.com/groups/OfficeofTheAtorneyGeneral/

โดย ➡️ #แอดมินjAmeS ***

*** อัยการจังหวัด​ป​ระ​จ​ำ​สำนัก​งานอัยการ​สูงสุด
🚩 https://m.facebook.com/ThaiLawyerTuCu
➡️​ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3 ปีครึ่ง) (รหัส 37 จบปี 2540)
➡️ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 51 (ปี 2541)
➡️ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ (รหัส 42)
➡️ อัยการผู้ช่วย (อช.)​ รุ่นที่ 34

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 08/01/2020

สรุปนิติปรัชญา ☺️🥳..𝓒𝓻.𝓢𝓶𝓲𝓷𝓭 𝓼𝓽𝓾𝓭𝔂

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 05/01/2020

5 คำสอนคนจีน

Photos from สำนักงาน นิติกาญจน์ ทนายความ's post 05/01/2020

ขั้นตอนในการสืบพยานบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 117 ได้กำหนดให้มีการถาม อยู่ 3 ช่วง คือ

😻 1. การซักถาม
😻2.การถามค้าน
😻 3.การถามติง

ซึ่งแต่ละการถามนั้น คืออะไร เพื่ออะไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้างนั้น ไปดูกันค่ะ😊

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Kamphaeng Phet?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

สำนักงานนิติกาญจน์ทนายความ 155/4 ม. 6ต. สระแก้ว อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet
62000

Kamphaeng Phet การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดกำแพงเพชร ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดกำแพงเพชร
740/43 ตำบลหนองปลิง
Kamphaeng Phet, 62000

Free Night Family Free Night Family
Kamphaeng Phet, 62120

กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด มันคือยารักษาโ

Muay Li Shop Muay Li Shop
Kamphaeng Phet, 62000

เสื้อผ้าแฟชั่น � ราคาน่ารัก สนใจสอบ

Lib for LEARN Lib for LEARN
ถ. เทศา 1 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรยิ?

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 โทร. 055-705154 หรือ 062-3091567 สายด่วน 1567

ร้าน MBC อะไหล่ซิ่ง ร้าน MBC อะไหล่ซิ่ง
สายเอเชีย
Kamphaeng Phet, 62000

ดีดีการบัญชี ดีดีการบัญชี
293 ม. 11 ต. หนองปลิง อ. เมือง
Kamphaeng Phet, 62000

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียน ห?