เรียนคณิตง่ายนิดเดียว กับKruRattana

สอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคง่ายๆ

22/10/2021

แนวข้อสอบ สสวท.คณิตศาสตร์ ป.6
Ep.1

16/10/2021

เศษส่วน ป.3 กับน้องปันปัน

16/10/2021

มาดูบรรยากาศการเข้ารับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย มุกดาหาร กัน

15/08/2021

📐 ทราบหรือไม่ว่า ทำไมวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ถึงเรียกได้ว่าเป็น วันทฤษฎีบทพีทาโกรัส หรือ Pythagoras’ Theorem Day
📐 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (Pythagoras’ Theorem) กล่าวไว้ว่า “สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก” หรือกล่าวในรูปสัญลักษณ์ได้ดังนี้
เมื่อกำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มี AĈB เป็นมุมฉาก
โดยที่ c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้าน
จะได้ว่า a^2 + b^2 = c^2
และสาเหตุที่วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2017 (15/8/17) เรียกได้ว่าเป็นวันทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็เพราะว่า 15^2 +8^2 = 17^2 สอดคล้องกับสมการแสดงความสัมพันธ์ของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเอง ทั้งนี้ วันทฤษฎีบทพีทาโกรัสไม่ได้มีทุกปี เพื่อน ๆ ๆสามารถหาวันทฤษฎีบทพีทาโกรัสอื่น ๆ ได้อีกหรือไม่
📐 เรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1) สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Project 14 >> https://youtu.be/EBXX6QTsQEU?t=846
2) วีดิทัศน์เปิดตำนานของพีทาโกรัส นักคณิตศาสตร์นามก้องโลก >> https://youtu.be/S5wAtiFOwrE
3) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
#พีทาโกรัส #นักคณิตศาสตร์นามก้องโลก #ทฤษฎีบทพีทาโกรัส #คณิตศาสตร์ #วันสำคัญ #วันสำคัญทางวิทยาศาสตร์ #สามเหลี่ยมมุมฉาก

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Hua Taphan?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

แนวข้อสอบ สสวท.คณิตศาสตร์ ป.6
เศษส่วน ป.3 กับน้องปันปัน
บรรยากาศการเข้ารับวัคซีน Pfizer ของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

ประชาพิทักษ์
Hua Taphan
37240

การศึกษา อื่นๆใน Hua Taphan (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน
ตำบลหัวตะพาน
Hua Taphan, 37240

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ?