คิดดี-คิดเป็น ประโยชน์ของเพื

คิดดี-คิดเป็น ประโยชน์ของเพื

ความคิดเห็น

ขอบคุณสำหรับการนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาครับ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เปิดเหมือนปกติ

13/09/2022

เกร็ดความรู้ที่ตกตะกอนจากเวทีครูรักศิษย์ ครั้งที่ 9
เรื่องเล่าจากชั้นเรียน คุณครูยุภา เพียรสกุล สอนชั้น อ.2
โรงเรียนบ้านตะโละใส จ.สตูล
ในหัวข้อ : เทคนิคการเพิ่มพัฒนาการและประสิทธิภาพการเรียนรู้ในเด็กอนุบาลได้ดีและเร็ว ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์

รับชมย้อนหลังได้ที่นี่
https://fb.watch/fw45BRpSHf/

#โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง
#คิดดีคิดเป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
#งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#กสศ #มอ #สมส

13/09/2022

เกร็ดความรู้ที่ตกตะกอนจากเวทีครูรักศิษย์ ครั้งที่ 9
เรื่องเล่าจากชั้นเรียน คุณครูยุภา เพียรสกุล สอนชั้น อ.2
โรงเรียนบ้านตะโละใส จ.สตูล
ในหัวข้อ : เทคนิคการเพิ่มพัฒนาการและประสิทธิภาพการเรียนรู้ในเด็กอนุบาลได้ดีและเร็ว ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์

รับชมย้อนหลังได้ที่นี่
https://fb.watch/fw45BRpSHf/
#โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง
#คิดดีคิดเป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
#งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#กสศ #มอ #สมส

13/09/2022

เกร็ดความรู้ที่ตกตะกอนจากเวทีครูรักศิษย์ ครั้งที่ 9
เรื่องเล่าจากชั้นเรียน คุณครูยุภา เพียรสกุล สอนชั้น อ.2
โรงเรียนบ้านตะโละใส จ.สตูล
ในหัวข้อ : เทคนิคการเพิ่มพัฒนาการและประสิทธิภาพการเรียนรู้ในเด็กอนุบาลได้ดีและเร็ว ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
รับชมย้อนหลังได้ที่นี่
https://fb.watch/fw45BRpSHf/

#โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง
#คิดดีคิดเป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
#งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#กสศ #มอ #สมส

10/09/2022

เวที PSU-ครูรักศิษย์ ครั้งที่ 9
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.นี้

พี่จ๊ะ ยุภา เพียรสกุล ครูผู้สอนระดับชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนบ้านตะโละใส จ.สตูล มาแบ่งปัน เทคนิคการเพิ่มพัฒนาการและประสิทธิภาพการเรียนรู้ในเด็กอนุบาลได้ดีและเร็ว ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์

คิดดีคิดมาบอกต่อ เชิญชวนเพื่อนครู และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย มาร่วมกันเรียนไปพร้อมๆกัน ผ่านระบบออนไลน์ ได้ 2 ช่องทาง คือ

ผ่าน แอพพลิเคชั่น ZOOM CLOUD MEETING
Join Zoom Meeting
https://psu-th.zoom.us/j/99588800714?pwd=aDUwZ3llRC9rdkwzTWQ4UFlIR2Urdz09

Meeting ID: 995 8880 0714
Passcode: am1264

หรือรับชมผ่าน LIVE
page : คิดดีคิดเป็น ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

08/09/2022

กระบวนการวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่วิชาเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้การพบหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ที่ทุกสาระวิชานำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้

คิดดีคิดเป็น ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

06/09/2022

ในยุคที่เทคโนโลยี พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาททุกมิติในการใช้ชีวิตคนในสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลับมีสัดส่วนการพัฒนาที่ลดลง โดยเฉพาะ มิติฐานกาย ที่มีความสำคัญและพัฒนาได้ง่าย แต่กลับถูกละเลย จนเป็นอุปสรรค์ที่จะนำสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนได้

สมส.จึงเร่งช่วยเหลือพัฒนาฐานกายเพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพการเรียนรู้ของเด็ก สร้างกลักประกันให้เด็กนักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม

#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#สมส #มอ

Photos from คิดดี-คิดเป็น ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง's post 06/09/2022

#วิดีโอเพื่อเรียนรู้ย้อนหลังหรือทบทวนซำ้ สถานีที่ 4 การพัฒนาฐานกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ในตลาดนัดการเรียนรู้“เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่น 1”
สถานีการเรียนรู้นี้ มีทั้งสถานการณ์ปัญหาด้านฐานกายที่เด็กไทยกำลังเผชิญ ความสำคัญ แนวคิด เครื่องมือ กิจกรรม การพัฒนาฐานกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในเวที

ท่านสามารถเรียนรู้ย้อนหลังหรือทบทวนซ้ำ ของสถานีที่ 4 และอีก 3 สถานีได้ที่ ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
สถานีที่ 1 โครงงานฐานวิจัย : https://drive.google.com/.../1V1KBID3jradp0GazMS6.../view...
สถานีที่ 2 การจัดการเรียนรู็เชิงรุกด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์: https://drive.google.com/.../1NXeQ7iqdrITcBT.../view...
สถานีที่ 3 การผสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผล : https://drive.google.com/.../1LDlPGJmHYZhPYrUMScH.../view...
สถานีที่ 4 การพัฒนาฐานกาย เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการเรียนรู้
https://drive.google.com/.../1kq3xqyzKIoV.../view...
สมส.เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ สู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม
#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#สมส #มอ

Photos from คิดดี-คิดเป็น ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง's post 06/09/2022

#วิดีโอเพื่อเรียนรู้ย้อนหลังหรือทบทวนซำ้ สถานีที่ 3 การผสานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลโรงเรียนพัฒนาตนเอง ตลาดนัดการเรียนรู้“เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่น 1”
สถานีการเรียนรู้นี้ มีผู้บริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการโรงเรียน และนักวิจัย มาร่วมถ่ายทอดบทเรียนการดึงทุนในชุมชนและภายนอกมาหนุนเสริมโรงเรียนเรียนพัฒนาตนเองสู่ความต่อเนื่อง ในรูปแบบการเสวนากลุ่มย่อยที่ชวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ช่วยกันตั้งคำถามตรวจสอบและเติมความรู้ให่สมบูรณ์ ท่านที่ได้เรียนรู้ทั้งในงานหรือชมผ่านวิดีโอ จะได้แนวคิดที่หลากหลาย

ท่านสามารถเรียนรู้ย้อนหลังหรือทบทวนซ้ำ ของสถานีที่ 3 และอีก 3 สถานีได้ที่ ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
สถานีที่ 1 โครงงานฐานวิจัย : https://drive.google.com/.../1V1KBID3jradp0GazMS6.../view...
สถานีที่ 2 การจัดการเรียนรู็เชิงรุกด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์: https://drive.google.com/.../1NXeQ7iqdrITcBT.../view...
สถานีที่ 3 การผสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผล : https://drive.google.com/.../1LDlPGJmHYZhPYrUMScH.../view...
สถานีที่ 4 การพัฒนาฐานกาย เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการเรียนรู้
https://drive.google.com/.../1kq3xqyzKIoV.../view...
สมส.เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ สู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม
#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#สมส #มอ

Photos from คิดดี-คิดเป็น ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง's post 06/09/2022

#วิดีโอเพื่อเรียนรู้ย้อนหลังหรือทบทวนซำ้ สถานีที่ 2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลาดนัดการเรียนรู้“เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่น 1”

สถานีการเรียนรู้นี้ เรายกชั้นเรียนมาเลย มาครูเจ้าของประสบการณ์ นำกิจกรรมการทดลองที่ใช้ในชั้นเรียนมาออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับช่วงวัยของผู้เข้าร่วม ให้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง

ท่านสามารถเรียนรู้ย้อนหลังหรือทบทวนซ้ำ ของสถานีที่ 2 และอีก 3 สถานีได้ที่ ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
สถานีที่ 1 โครงงานฐานวิจัย : https://drive.google.com/.../1V1KBID3jradp0GazMS6.../view...
สถานีที่ 2 การจัดการเรียนรู็เชิงรุกด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์: https://drive.google.com/.../1NXeQ7iqdrITcBT.../view...
สถานีที่ 3 การผสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผล : https://drive.google.com/.../1LDlPGJmHYZhPYrUMScH.../view...
สถานีที่ 4 การพัฒนาฐานกาย เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการเรียนรู้
https://drive.google.com/.../1kq3xqyzKIoV.../view...

สมส.เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ สู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม
#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#สมส #มอ

Photos from คิดดี-คิดเป็น ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง's post 06/09/2022

#วิดีโอเพื่อเรียนรู้ย้อนหลังหรือทบทวนซำ้ สถานีที่ 1 การถอดรหัสการสอนโครงงานฐานวิจัยจากครูผู้สอน ตลาดนัดการเรียนรู้“เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่น 1”

สถานีการเรียนรู้นี้ ทีมคุณครูต้นเรื่องได้ออกแบบการเรียนรู้แบบบุพเฟ่ ใครต้องการรู้ ต้องการเข้าใจ ส่วนไหนสามารถตัก(ตั้งคำถาม)เอง ถอดรหัสตามความสนใจ ครูต้นเรื่องจะทำหน้าที่เปลื้องความรู้เผยประสบการณ์ตามที่ผู้เข้าร่วมต้องการเท่านั้น

ดังนั้นนอกจากผู้เข้าร่วมเรียนรู้ในสถานีที่ 1 จะได้ชุดความรู้สดใหม่จาก กลุ่มคนหน้างานตัวจริงเสียงจริงแล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติการทักษะการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)ไปด้วย

ท่านสามารถเรียนรู้ย้อนหลังหรือทบทวนซ้ำได้ทั้ง 4 สถานีได้ที่ ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
สถานีที่ 1 โครงงานฐานวิจัย : https://drive.google.com/.../1V1KBID3jradp0GazMS6.../view...
สถานีที่ 2 การจัดการเรียนรู็เชิงรุกด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์: https://drive.google.com/.../1NXeQ7iqdrITcBT.../view...
สถานีที่ 3 การผสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผล : https://drive.google.com/.../1LDlPGJmHYZhPYrUMScH.../view...
สถานีที่ 4 การพัฒนาฐานกาย เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการเรียนรู้
https://drive.google.com/.../1kq3xqyzKIoV.../view...

สมส.เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ สู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม
#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#สมส #มอ

05/09/2022

"สิ่งที่เป็นไปได้ในการขยายผลโรงเรียนพัฒนาตนเอง
ต้องสร้างโรงเรียนให้เป็นอิสระ เป็นตัวของตนเองก่อน
สร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแกนนำ มีความเชื่อมั่นการพัฒนาทั้งระบบ
แล้วขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น แล้วจากนั้นตั้นสังกัดเห็นความสำคัญ จึงจะมาช่วย..."

บทเรียนจาก การหนุนเสริมโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างงานบริการวิชาการ ผ่านการโค้ช พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่การสร้างคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุ่มและเท่าเทียมต่อเด็กนักเรียนทุกคน

และเรายังคงดำรงความต่อเนื่อง ในการสร้างหลักประกันให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และร่วมสร้างระบบที่ตอบรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย

............................................
สนใจ มาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันได้ที่นี่
เพจ : คิดดีคิดเป็น https://www.facebook.com/khiddeekhidpen
เพจ : สมส.ม.อ.https://www.facebook.com/psu.oms
เวปไซด์ : สมส.ม.อ.http://www.outreach.psu.ac.th
twitter : @outreach_PSU
หรือโทรสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-6972-7
หมายเลขโทรสาร 0-7428-6971 สายภายในโทร. (03)6972-7

Photos from สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม - OMS's post 04/09/2022

ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งเรียนรู้
ภาพบรรยกาศงานตลาดนัดการเรียนรู้ "กลยุทธ์การขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยกระดับคุณภาพโรงเรียน วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30น.
ณ ห้องเยอบีร่า 2 โรงแรมทีเค. พาเลซ&คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และทางออนไลน์ ที่พวกเราคิดดีคิดเป็น ได้นำชุดประสบการณ์ไปเผยแพร่ กระจายหลักคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคุณภาพการศึกษาให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึง อย่างเท่าเทียมทั้งประเทศ

สนใจนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบ สามารถทักทายกันผ่านเพจ คิดดีคิดเป็น ได้ตลอดเวลาครับ เรายินดีประสานงานให้ทุกท่านได้เรียนรู้กับเจ้าของความคิด คนต้นเรื่องให้ครับ

02/09/2022

สวัสดีชาวคิดดี คิดเป็น ทุกท่านครับ
วันนี้แอดมินมาบอกต่อเรื่อง ตลาดนัดการเรียนรู้“เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”
ที่กำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 นี้นะครับ
ภายในห้องย่อยของ คิดดีคิดเป็น เราแบ่งเป็น 4 สถานี 4 เรื่อง

วันนี้ขอนำเสนอ…
สถานที่ 4 ชื่อว่า การพัฒนาฐานกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน : ฐานกายที่ไม่แข็งแรง ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างไร ?

สถานีนี้ เริ่มให้ทุกคนมาช๊อปปิ้งตั้งแต่ 13.00น-16.30 น.

อย่าลืมมาช๊อปปิ้งกันนะครับ งานนี้ฟรีและมีของแถมให้อีกด้วย และเต็มไปด้วยความสดใหม่ของความรู้ที่มาจากประสบการณ์ตรงคนหน้างานครับ💗

อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ข่าวนี้ บอกต่อ ถึงคนที่เรารักเราปรารถนาดีนะครับ

02/09/2022

สวัสดีชาวคิดดี คิดเป็น ทุกท่านครับ
วันนี้แอดมินมาบอกต่อเรื่อง ตลาดนัดการเรียนรู้“เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”
ที่กำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 นี้นะครับ
ภายในห้องย่อยของ คิดดีคิดเป็น เราแบ่งเป็น 4 สถานี 4 เรื่อง

วันนี้ขอนำเสนอ…
สถานที่ 3 ชื่อว่า การผสานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลโรงเรียนพัฒนาตนเอง

สถานีนี้ เริ่มให้ทุกคนมาช๊อปปิ้งตั้งแต่ 13.00น-16.00 น.

อย่าลืมมาช๊อปปิ้งกันนะครับ งานนี้ฟรีและมีของแถมให้อีกด้วย และเต็มไปด้วยความสดใหม่ของความรู้ที่มาจากประสบการณ์ตรงคนหน้างานครับ💗

อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ข่าวนี้ บอกต่อ ถึงคนที่เรารักเราปรารถนาดีนะครับ

01/09/2022

สวัสดีชาวคิดดี คิดเป็น ทุกท่านครับ
วันนี้แอดมินมาบอกต่อเรื่อง ตลาดนัดการเรียนรู้“เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”
ที่กำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 นี้นะครับ
ภายในห้องย่อยของ คิดดีคิดเป็น เราแบ่งเป็น 4 สถานี 4 เรื่อง แอดมินจะทยอยมาบอกว่าแต่ละสถานีย่อยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

วันนี้ขอนำเสนอ…
สถานที่ 2 ชื่อว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์

มีครูสนธยา เฉลิม จากโรงเรียนบ้านวังปริง จ.สตูล
นำเสนอกิจกรรม สนุกกับฟองสบู่
และครูยุภา เพียรสกุล จากโรงเรียนบ้านตะโละใส จ.สตูล นำเสนอกิจกรรม กลางวัน กลางคืน
ที่พร้อมให้ทุกท่านมาไขความรู้ ขนกลับไปแบบไม่อั้น

สถานีนี้ เริ่มให้ทุกคนมาช๊อปปิ้งตั้งแต่ 13.00น-16.30 น.

อ้อ..อย่าลืมแชร์ข่าวนี้ บอกต่อ ถึงคนที่เรารักเราปรารถนาดีนะครับ

30/08/2022

สวัสดีชาวคิดดี คิดเป็น ทุกท่านครับ
วันนี้แอดมินมาบอกต่อเรื่อง ตลาดนัดการเรียนรู้“เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”
ที่กำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 นี้นะครับ
ภายในห้องย่อยของ คิดดีคิดเป็น เราแบ่งเป็น 4 สถานี 4 เรื่อง แอดมินจะทยอยมาบอกว่าแต่ละสถานีย่อยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

เริ่มจากสถานที่ 1 ชื่อว่า การถอดรหัสการสอนโครงงานฐานวิจัยจากครูผู้สอน
มีครูกลอยใจ อิสโม จากโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จ.สงขลา
และครูนัจรีย์ หมีนพราน จากโรงเรียนบ้านตะโละใส จ.สตูล ที่พร้อมให้ทุกท่านมาไขความรู้ ขนกลับไปแบบไม่อั้น

สถานนีนี้ เริ่มให้ทุกคนมาช๊อปปิ้งตั้งแต่ 13.00น-16.30น.ครับเริ่มจาก

13.00-14.30น.
- หลักการพื้นฐานของโครงงานฐานวิจัย สภาพการเรียนรู้ของเด็ก และการออกแบบการสอน

15.00น.-16.30น.
- หลักการสอน 4 ขั้น (จิตตปัญญาและคุณธรรม,การให้หลักการ,การปฏิบัติ,และการถอดบทเรียนตนเอง)
- การวัดและประเมินการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน

เคลียร์พื้นที่ในเมมโมรี่ให้ว่างแล้วเรามาเจอกันในสถานีนี้นะครับ

อ้อ..อย่าลืมแชร์ข่าวนี้ บอกต่อ ถึงคนที่เรารักเราปรารถนาดีนะครับ

29/08/2022

สวัสดีครับ
คิดดีคิดเป็น เปิดตลาดการเรียนรู้ แบบไดนามิค ภายใต้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”
โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

งานช๊อปปิ้งได้ทั้งแบบOnsite📍
ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ห้องเยอบีร่า 2
และแบบ Online Zoom meeting💻
https://us02web.zoom.us/j/89697156069
Meeting ID: 896 9715 6069
Passcode: 1111
ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 นี้ครับ
ตั้งแต่ เวลา 13.00-16.30น.

พบกับ 4 ซุ้มการเรียนรู้ ภายใต้เปรัเด็น "กลยุทธ์การขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

อย่าลืมมาช๊อปปิ้งกันนะครับ งานนี้ฟรีและมีของแถมให้อีกด้วย
และเต็มไปด้วยความสดใหม่ของความรู้ที่มาจากประสบการณ์ตรงคนหน้างาน

#โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง
#คิดดีคิดเป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
#งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
#สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#กสศ #มอ #สมส

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

PSU-ครูรักศิษย์ ครั้งที่ 4
การจัดสนทนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียนกลุ่มที่ 8 รร.บ้านบางหลวง และรร.วัดชมพูประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมราชโดยทีมวิจัย กสศ. และ พี่เล...
เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "บทบาทการหนุนเสริมของคณะกรรมการ
เวที PSU-ครูรักศิษย์ ครั้งที่ 3
“เพราะโรงเรียน คือ โอกาส”ทีมงาน รร.บ้านตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลานำโดย ผอ.นิษฐเนตร เทพเกื้อ บอกกับเราว่า เป้าหมายการพัฒน...
Cover page
เวทีชุมชนการเรียนรู้ เพื่อการเป็นโรงเรียนพัฒนาตนเอง
PSU-ครูเพื่อศิษย์ ครั้งที่ 5
"ชื่นชมหัวใจของเด็กนักเรียนที่มีความกล้าที่จะนำเสนอเรื่องราวของตนเอง" วันนี้แอดมีเรื่องเล่าดีๆจากกิจกรรม "เด็กคิดดี มีเร...
การสะท้อนการเรียนรู้
กิจกรรม เรื่องเล่าจากชั้นเรียน การเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการ
เวทีจัดการความรู้ การสอนเชิงรุกแบบบูรณาการ

เว็บไซต์

ที่อยู่


Hat Yai
90110

Hat Yai องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Yor Wor 33 / 36 Yor Wor 33 / 36
Hat Yai, 90110

YOR WOR # 42

Bitkub ICON PSU Club Bitkub ICON PSU Club
Prince Of Songkla University
Hat Yai, 90110

I’m the ICON and you’re the Community มาร่วมสร้าง Community ของคนรุ่นใหม่ในประเทศ ม.อ.ที่สนใจในโลก Blockchain และ Crypto กันนะคะ :)

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ๙๙ ปี ร ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ๙๙ ปี ร
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานคริน
Hat Yai, 90110

การบริจาคอวัยวะหลังเสียชีวิตทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้อีกมากมาย

Moomhm. Moomhm.
425
Hat Yai, 90110

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

CHUBB Life สาขาหาดใหญ่ โดยคุณอภิชน CHUBB Life สาขาหาดใหญ่ โดยคุณอภิชน
500/79 ม.4 ต.คลองแห
Hat Yai, 90110

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกชนิด

PSU Youth For Next Step PSU Youth For Next Step
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Hat Yai, 90110

👉🏻เราเชื่อเสมอว่า#จิตอาสา เปลี่ยนแปลงสังคมได้✨

สมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟ สมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟ
ถ.ลพบุรีราเมศวร์
Hat Yai, 90110

สร้างสรรค์ พัฒนา นำพาความก้าวหน้าสู่ยุวมุสลิมไทย Association of Fardu-ain teachers of​ songkhla

Wintory By T.Banyawast-Shingsing Wintory By T.Banyawast-Shingsing
365 ถนนเทียนจ่ออุทิศ1
Hat Yai, 90110

คอร์สเรียนฟรี รวบรวมและแบ่งปัน ข้อคิด บทความ นิทานสอนใจ ปรัชญาชีวิต ในเชิงบวก จากทั่วโลก

Fms_change Fms_change
Hat Yai, 90110

เข้าคูหา กาเบอร์ 2 Fms_change

RTUS HDY ริทัศน์หาดใหญ่ RTUS HDY ริทัศน์หาดใหญ่
Hat Yai, 90110

พื้นที่การมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

ชมรม PSU Esport ชมรม PSU Esport
15 ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบลคลองหงส
Hat Yai, 90110

ชมรม PSU Esport (PSU อีสปอร์ต)

3000อิ่มChallenge 3000อิ่มChallenge
Hat Yai, 90110

สังคมแบ่งปัน