สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558

สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558

ความคิดเห็น

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

Photos from สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558's post 30/04/2023
Photos from สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558's post 30/04/2023

วันนี้ (30 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา นายพีสะกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติในพิธีส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โดยการจัดกิจกรรมของชมรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยมีพลโท อนันต์ เครือแก้ว ประธานชมรมและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ประธานจัดการแข่งขันฟุตซอล
การกุศล ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 โดยมี นายอนันต์ จันทรัตน์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 พ.ต.อ.นิคม อินทร์จันทร์ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา และโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โดยมีนายอภิรัชต์ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา และผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เป็นผู้รับมอบ
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในการหาทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและการเรียนการสอน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวทำให้ไม่มีการแข่งขันฟุตซอล เพราะเหตุผล ทีมดารานักแสดงติดงานด่วน ไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันกับทีมสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาได้ ทางสมาคมฯ จึงได้รวบรวมเงินสนับสนุนจัดซื้อ อุปกรณ์ดังกล่าวและส่งมอบให้กับทั้ง 2 โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ร่วมกันเป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ทำให้ได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Photos from สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558's post 20/04/2023

ทีมศก.ปชป. ชู “เร่งเมกะโปรเจกต์ 4 โครงการไฮไลท์ ดันหาดใหญ่ เชื่อมไทย-เชื่อมโลก”

ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวทีมเศรษฐกิจประชาธิปัตย์สัญจร ครั้งที่ 2 “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจปลายด้ามขวานไทย” นำโดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อดีตรมช.กระทรวงการคลัง และประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าฯกทม. ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการขนาดใหญ่ และม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต อดีตซีอีโอ บล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีนายนิพัฒน์ อุดมอักษร ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดร.สามารถ โชว์วิสัยทัศน์ “เร่งเมกะโปรเจกต์ ดันหาดใหญ่ เชื่อมไทย-เชื่อมโลก” โดยกล่าวว่า หาดใหญ่มีทำเลยุทธศาตร์ในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคใต้ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องขับเคลื่อนหาดใหญ่ด้วยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้หาดใหญ่เป็นขุมทองทางเศรษฐกิจของปลายด้ามขวานไทย โดยพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

1. โมโนเรล คือรถไฟฟ้า ที่วิ่งคร่อมรางโดยใช้รางเดี่ยว หรืออาจจะแขวนห้อยอยู่ใต้รางก็ได้ แต่ที่นิยมใช้กันมากก็คือแบบคร่อมราง โดยหาดใหญ่เช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ที่มีปัญหารถติดในชั่วโมงเร่งด่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา สมัยนายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นนายก อบจ. จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลขึ้น โดยระยะที่ 1 มีระยะทางยาว 13 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 16,000 ล้านบาท มี 15 สถานี ประกอบด้วยสถานีควนลัง แยกสนามบิน รถตู้ หาดใหญ่ใน ชุมทางรถไฟหาดใหญ่ ตลาดกิมหยง น้ำพุ หาดใหญ่วิทยาลัย บิ๊กซี คอหงส์ มอ. คลองเรียน เซ็นทรัล คลองหวะ และบ้านพรุ ระยะที่ 2 จะขยายเส้นทางจากสถานีน้ำพุไปยังถนนลพบุรีราเมศร์ และจากสถานีคอหงส์ไปยังสวนสาธารณะหาดใหญ่ ส่วนระยะที่ 3 จะมีเส้นทางเชื่อมระหว่างสถานีหาดใหญ่ในกับสถานีคลองเรียนโดยวิ่งผ่านโรงเรียนพัฒนศึกษาและศูนย์การค้าไดอาน่า โมโนเรลจะไม่ส่งผลกระทบต่อรถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว และวินมอเตอร์ไซค์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ในทางกลับกัน โมโนเรลจะช่วยให้รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว และวินมอเตอร์ไซค์มีเส้นทางการให้บริการเพิ่มขึ้น ได้แก่ เส้นทางระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับสถานีโมโนเรล และเส้นทางระหว่างแหล่งทำงานและสถานศึกษากับสถานีโมโนเรล

ดร.สามารถ ให้ความมั่นใจว่า “เวลานี้ผมมีผลการศึกษา และแบบเบื้องต้นอยู่ในมือแล้ว การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ก็ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว พรรคประชาธิปัตย์จะผลักดันให้โมโนเรลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหารถติดในเมืองหาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี”

2. รถไฟทางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่หมายถึงทางรถไฟที่ประกอบด้วยเหล็กรางรถไฟ 4 ราง หรือใช้เหล็กรางรถไฟ 4 เส้น รถไฟทางคู่จะช่วยประหยัดเวลาการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้มาก เพราะรถไฟสามารถวิ่งสวนทางกันได้ ไม่ต้องรอสับหลีกที่สถานี รถไฟทางคู่เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของโครงข่ายรถไฟ พรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ริเริ่มโครงการรถไฟทางคู่ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 และจะเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ต่อไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพื่อรองรับรถไฟจากประเทศมาเลเซียที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกัน หากมีชาวมาเลเซียนั่งรถไฟนี้มาหาดใหญ่วันละ 2,000 คน หรือปีละ 730,000 คน สมมติว่าคนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่อยู่ในหาดใหญ่ 15,000 บาท ก็จะมีเงินหมุนเวียนในหาดใหญ่ปีละประมาณ 11,000 ล้านบาท อีกทั้ง รถไฟทางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ จะช่วยกระตุ้นให้การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียพุ่งสูงขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2565 ที่มีมูลค้าการค้า 660,392 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการค้าชายแดนที่สูงที่สุดของประเทศ ทั้งนี้รถไฟทางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร มีมูลค่าโครงการประมาณ 6,700 ล้านบาท เส้นทางนี้จะเชื่อมต่อไปสู่กรุงเทพฯ โดยจะบรรจบกับรถไฟทางคู่ที่เวลานี้สร้างมาถึงชุมพรแล้ว เมื่อมีรถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงกรุงเทพฯ เวลาการเดินทางจะลดลงจาก 16 ชั่วโมง เหลือเพียง 8-10 ชั่วโมงเท่านั้น ประหยัดเวลาลงได้ครึ่งหนึ่ง

ดร.สามารถ เผยว่า “แบบก่อสร้างเสร็จแล้ว และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ก็ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว พรรคประชาธิปัตย์จะเร่งรัดให้มีการก่อสร้างโดยเร็ว”

3. มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา มอเตอร์เวย์เป็นถนนที่รถวิ่งได้เร็ว รถไม่ติด มอเตอร์เวย์ก็เหมือนกับทางด่วนนั่นเอง พรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้จัดทำแผนแม่บทมอเตอร์เวย์ทั่วประเทศ และได้ก่อสร้างมอเตอร์เวย์เส้นทางแรกของประเทศไทยคือเส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2537 ซึ่งพรรคจะเดินหน้าก่อสร้างมอเตอร์เวย์ต่อไป โดยจะเร่งผลักดันโครงการก่อสร้าง “มอเตอร์เวย์จตุรทิศ” เชื่อมใต้สุดกับเหนือสุด และตะวันตกกับตะวันออกของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 เส้นทาง คือ (1) เส้นทางสุไหงโกลก- พัทลุง-ทุ่งสง-นครปฐม ระยะทาง 1,100 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้ทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของภาคใต้ (2) เส้นทางด่านแม่สาย/ด่านเชียงของ-เชียงใหม่-บางปะอิน ระยะทาง 853 กิโลเมตร และ (3) เส้นทางแม่สอด-
มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 710 กิโลเมตร สำหรับมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดานั้น มีระยะทาง 71 กิโลเมตร วงเงิน 40,787 ล้านบาท เริ่มจากบ้านควนทรายทองถึงทางเข้าด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ แบบก่อสร้างเสร็จแล้ว และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ก็ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว กำลังรอหารือเรื่องถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่-ด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียในเร็วๆ นี้ เช่นเดียวกับรถไฟทางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ มอเตอร์เวย์หาดใหญ่- สะเดา จะช่วยกระตุ้นให้การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอน

4. สะพานเชื่อมเกาะสมุย ดร.สามารถ กล่าวว่าตนเป็นผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุย โดยได้เสนอความเห็นไว้ในเฟสบุ๊กเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ตนได้เสนอแนวคิดที่จะก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุย ระหว่างบริเวณด้านใต้ของแหลมทาบ (หรือแหลมประทับ) ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของท่าเรือดอนสักและเป็นพื้นที่ใน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไปที่แหลมหินคมบนเกาะสมุย จะได้แนวสะพานที่เหมาะสมแนวหนึ่ง มีระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ทั้งนี้ รูปแบบสะพานควรเป็นสะพานขึง (Cable Stayed Bridge) มีจำนวน 4 ช่องจราจร หรือข้างละ 2 ช่องจราจร หากมีสะพานเชื่อมเกาะสมุยจะใช้เวลาข้ามทะเลแค่เพียงประมาณ 20 นาทีเท่านั้น ต่อไปเมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในหาดใหญ่แล้วจะไปเที่ยวต่อที่สมุยก็สะดวก ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวหาดใหญ่มากขึ้น เพราะสามารถเดินทางไปเที่ยวที่อื่นได้ด้วยในระยะเวลาไม่นาน ขณะนี้ รัฐบาลปัจจุบันได้นำแนวคิดนี้มอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น และพรรคประชาธิปัตย์จะติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของชาวสุราษฎร์ธานี ชาวนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ดร.สามารถ กล่าวทิ้งท้ายว่า “โดยสรุป พรรคประชาธิปัตย์จะเร่งรัดการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์ด้านคมนาคมขนส่งในเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อทำให้หาดใหญ่เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการแข่งขัน เพิ่มโอกาสการทำมาหากินของพี่น้องประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้า ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับกระแสโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก และฝุ่น PM 2.5”

Photos from กรมประชาสัมพันธ์'s post 08/02/2023
Photos from สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558's post 12/12/2022

"รมต.พิพัฒน์-นายกชาย" ร่วมเวทีพบสื่อเปิดแนวทางผลักดันเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว

คนละพรรคแต่พวกเดียวกัน พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวฯ เดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา ร่วมขึ้นเวทีพบปะสื่อมวลชนภาคใต้ นายกชายบอกถึงคนละพรรคแต่พวกเดียวกันพร้อมร่วมกันทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน

(3 ธ.ค.65) ณ โรงแรมญันนะตี หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.สงขลา เขต 5 นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมงานประจำปีกับกับสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 โดยมีนายอนันต์ จันทรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมกรรมการร่วมให้การต้อนรับ

งานนี้ รมว.ท่องเที่ยวฯ ได้เป็นประธานเปิดงานและร่วมบรรยายในหัวข้อ "บทบาทสื่อกับการท่องเที่ยวและกีฬายุคดิจิทัล" โดยได้กล่าวถึงการทำงานเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมาคึกคักเหมือนยุคก่อนสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ได้ริเริ่มเปิดการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับชาวต่างชาติซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีการวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรายจังหวัด กลุ่มจังหวัด ให้เกิดความเชื่อมโยงกันให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เข้าถึงชุมชนมากที่สุด

ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้ผลักดันการท่องเที่ยวรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผ่านด่านสะเดา และทุกเส้นทางทั้งทางบก ทางอากาศ ซึ่งในการพัฒนานั้นตนเองอยากให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันอยู่แล้ว โดยให้มาพักที่หาดใหญ่แต่มีการเดินทางท่องเที่ยวไปยังอำเภอรอบๆ และจังหวัดข้างเคียง ซึ่งมีสถานที่สวยงามและไม่ไกลสามารถเดินทางเชื่อมโยงสร้างรายได้สู่ชุมชนเล็กๆด้วย สิ่งเหล่านี้ต้องช่วยกันผลักดันและทำอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ทางด้านนายกชาย ได้ขึ้นเวทีร่วมพบปะผู้ร่วมงานได้กล่าวว่าหลายคนอาจคิดว่าตนกับรัฐมนตรีพิพัฒน์ อยู่คนละพรรคแล้วต้้องแข่งกันความจริงแล้วอะไรที่เป็นประโยชนืต่อส่วนรวมเราต้องช่วยกันผลักดัน โดยส่วนตัวรู้จักกันมานานในฐานะคนสงขลาด้วยกันเรียกได้ว่าแม้จะอยู่คนละพรรคแต่พวกเดียวกัน ในฐานะส.ส.สมัยแรกขอฝากเนื้อฝากตัวกับสื่อมวลชนและพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้กับพี่น้องชาวสงขลาและประชาชนทั้งประเทศต่อไป

Photos from สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558's post 03/12/2022

วันนี้ 6โมงเย็น​ ที่โรงแรมญันนะตีย์ (ซากุระเดิม)​สาย3 นิพัทธ์​อุทิศ​ อ.หาดใหญ่​ จ.สงขลา

Photos from สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558's post 17/11/2022

เรียนแจ้งเพื่อทราบ /ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/สมาชิก/แขกผู้มีเกียรติ เชิญร่วมงาน วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่

Photos from สุภาพร กำเนิดผล's post 03/11/2022
22/09/2022

🎉 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง "เลขาธิการคุรุสภา"(กระทรวงศึกษาธิการ)#มหาวิทยาลัยทักษิณ

11/09/2022
Photos from สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558's post 21/08/2022

🙏💖ชาวจังหวัดสงขลาพร้อมใจร่วมขบวนเดิน-วิ่ง เชิญอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ภายใต้กิจกรรม “พาป๋าหลบบ้าน” อย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ

📌ช่วงเช้าวันนี้ (21 ส.ค.65) ชาวจังหวัดสงขลาร่วมขบวนเดิน- วิ่ง เชิญอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ภายใต้กิจกรรม “พาป๋าหลบบ้าน” โดยตั้งแต่เวลา 04.49 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วางบนรถบุษบก ที่ตกแต่งด้วยความประณีต งดงาม และปล่อยตัวนักวิ่งเกียรติยศ 99 คน พร้อมเคลื่อนขบวนเชิญอัฐิ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มายังสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสงขลาเข้าร่วมขบวนเดินวิ่งกันอย่างคับคั่ง และต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อ “พาป๋าหลบบ้าน” เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งในครั้งนี้

📌เมื่อขบวนเชิญอัฐิมาถึงยัง สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มีการประกอบพิธีมอบอัฐิ ที่บริเวณฐานอนุสาวรีย์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ของประชาชนทุกภาคส่วน และในช่วงค่ำของวันที่ 21-25 สิงหาคม 2565 จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ การแสดงพรุดอกไม้ไฟเชิดชูเกียรติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ การแสดงจา มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ประชาชนสามารถร่วมสักการะอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ในช่วงวันดังกล่าว

📌และในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” และพิธีเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเชิดชูเกียรติและน้อมรำลึกถึงคุณความดีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

ขอบคุณ​ข้อมูล

🔺พรรณภัทร เพชรรัตน์ สวท.สงขลา ข่าว/ภาพ

26/07/2022
26/07/2022

ขอเชิญรับชม ปาฐกถาพิเศษ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในงานเสวนา “สร้างอนาคตภาคใต้” จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2538 (ส.ม.ต.) เวลา 10.00 น.
ทางเพจเฟซบุ๊ก หนังสือพิมพ์มติไทย หนังสือพิมพ์ไทยเพื่อคนไทย
https://m.facebook.com/matithainews/

หนังสือพิมพ์มติไทย หนังสือพิมพ์ไทยเพื่อคนไทย หนังสือพิมพ์มติไทย หนังสือพิมพ์ไทยเพื่อคนไทย

17/07/2022

📢📢📢 มติไทย Live! สด วันนี้ห้ามพลาด กับประเด็นร้อนทางการเมืองใน "ถามกันชัดๆ" คนการเมืองมองการเมือง พบกับ.......
🔴 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
🔴 รองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์
🔴 อดีตนายก อบจ.จังหวัดสงขลา
❤️ นาย นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เวลา 14.10 น. เป็นต้นไป
ทางเพจ : หนังสือพิมพ์มติไทย หนังสือพิมพ์ไทยเพื่อคนไทย

05/07/2022
16/06/2022
14/06/2022
Photos from หนังสือพิมพ์มติไทย หนังสือพิมพ์ไทยเพื่อคนไทย's post 13/06/2022
11/06/2022
02/06/2022
ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท โฆษณาและการตลาด ใน Hat Yai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เชิญไปใข้สิทธิ​เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล​ และนายก​เทศ​มนตรี

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


71 ถนน ไทยอาคาร ต. หาดใหญ่​ อ. หา
Hat Yai
90110

Advertising/Marketing Services อื่นๆใน Hat Yai (แสดงผลทั้งหมด)
บ้านตรายาง Rubber Stamp House บ้านตรายาง Rubber Stamp House
444/596 ซอยสาธร2 ม. 4 ต. คลองแห อ. หาดใหญ่
Hat Yai, 90110

หางาน งานกลางคืน หาดใหญ่ สงขลา Night Jobs Hatyai หางาน งานกลางคืน หาดใหญ่ สงขลา Night Jobs Hatyai
หาดใหญ่
Hat Yai, 90110

หางานกลางคืน ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านนั่งชิล เครื่องดื่ม เอนเตอร์เทน

Sodatsu whitening lotion Sodatsu whitening lotion
จ. สงขลา อ. หาดใหญ่
Hat Yai, 90110

whitening lotion สินค้าและเครื่องสำอาง ความสว?

Dunksatang ออกแบบผลิตสิ่งพิมพ์ Dunksatang ออกแบบผลิตสิ่งพิมพ์
49/8 ซอย ป. ณัฐพล, คอหงส์, หาดใหญ่, สงขลา
Hat Yai, 90110

บริการออกแบบผลิตสิ่งพิมพ์

AB Football Boot สตั้ดแท้มือ1-2 AB Football Boot สตั้ดแท้มือ1-2
Hat Yai, 90110

สตั้ดของแท้หายาก มือ1 มือ2 สนใจสอบถา?

รับตัวแทน ไม่ต้องสต๊อคสินค้ รับตัวแทน ไม่ต้องสต๊อคสินค้
Hat Yai

สร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์ เปิดบิ

Thaimetaverse Thaimetaverse
Hat Yai, 90110

Digital Marketing Business Strategy consultant

RainbowDesign รับออกแบบ โลโก้ พิมพ์นา RainbowDesign รับออกแบบ โลโก้ พิมพ์นา
หาดใหญ่
Hat Yai, 90110

รับออกแบบสื่อออนไลน์ กราฟิก ทีมดูแลเพจ

บอลโซล่าเซลล์หาดใหญ่ บอลโซล่าเซลล์หาดใหญ่
ถนนน้ำตกโตนงาช้าง
Hat Yai

�ระบบโซล่าเซลล์ ประหยัดค่าไฟ �ออกแบบระบบโซล่าเซลล์ทุกรูปแบบ 🙏ยินดีให้คำปรึกษา ช่างบอล🙏

Jaew Design Printing Jaew Design Printing
โปะหมอพัฒนา 5
Hat Yai, 90250

ออกแบบ ติดตั้ง งานสื่อโฆษณาทุกชนิด ?

John BLAOK John BLAOK
Hat Yai, 91140

สนใจสินค้าตัวใหนทักบอกได้เลยครับส?