วิถีคลองวิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน

วิถีคลองวิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน

การท่องเที่ยวชุมชนดำเนินสะดวก

22/01/2023

ตามพี่จอห์น แห่ง ไปท่องชุมชน #วิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน

Photos from ตลาดน้ำวัดโชติฯ's post 09/10/2020

พรุ่งนี้ 10 ตค. ชาวชมรมวัดโชติฯ ไปร่วมออกบู้ธเครื่องดื่มงานกฐินสามัคคีวัดโชติฯ

Photos from วิถีคลองวิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน's post 23/09/2020

#ขอเชิญมาเที่ยวชมบรรยากาศสองฟากฝั่งคลองที่ดำเนินสะดวก ยังคงเป็นธรรมชาติในวิถีคลองวิถีไทย

Photos from Anthony Aung's post 31/07/2020
29/07/2020
29/07/2020

คลองดำเนินสะดวก
คลองดำเนินสะดวก เป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลองเข้าด้วยกัน โดยในสมัยโบราณการคมนาคมขนส่งทั่วไป จะใช้ทางบก ใช้สัตว์หรือเกวียน ท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกในสมัยก่อนเป็นที่ไร่ เรียกกันว่าโคกไผ่ (ตำบลดอนไผ่ในปัจจุบัน) ไม่มีคลองมากมายเหมือนเช่นในปัจจุบัน
จุดเริ่มต้นของคลองดำเนินสะดวกเริ่มขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงพระราชดำริ เห็นว่าการคมนาคมที่ไปมาระหว่างพระนครกับสมุทรสาครมีคลองภาษีเจริญที่ทำการสัญจรไปมาได้สะดวก แต่ถ้ามีคลองระหว่างกรุงเทพฯ สมุทรสงคราม และราชบุรีก็จะสะดวกขึ้นอีกเป็นอันมาก[1] โดยอาศัยแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนเป็นสื่อกลางในการขุดคลองเชื่อม

ในปีขาล อัฐศก จ.ศ.1228 ร.ศ.85 ตรงกับปี พ.ศ. 2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่พระสมุหกลาโหม เป็นผู้อำนวยการขุดคลอง[1] ที่เชื่อมจากแม่น้ำท่าจีนเริ่มจากปากคลองบางยาง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กับแม่น้ำแม่กลอง ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม[2] โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้ควบคุมดูแล และใช้กำลังของทหาร ข้าราชการ ชาวบ้าน และชาวจีนร่วมกันขุด โดยใช้กำลังของคนล้วนๆ ใช้วิธีขุดระยะหนึ่งแล้วเว้นไว้ระยะหนึ่ง ให้น้ำเซาะดินที่ไม่ได้ขุดพังไปเอง เมื่อขุดคลองสำเร็จแล้ว จึงนำแผนขึ้นทูลเกล้า ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงเห็นว่าเป็นคลองที่มีเส้นตรง ได้รับความสะดวกในการสัญจร จึงพระราชทานนามคลองที่ขุดใหม่นี้ว่า “ คลองดำเนินสะดวก ” และได้ทำพิธีเปิดใช้คลองนี้เมื่อวันจันทร์ เดือน 7 ขึ้น 4 ค่ำ จ.ศ.1230 ร.ศ.87 ตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2411 [3]

หลังจากนั้นมา ตลิ่งก็ถูกน้ำกัดเซาะ ซึ่งเป็นผลจากคลื่นเรือประเภทต่างๆ ทำให้คลองขยายกว้างเป็น 10 วาถึง 20 วา[1] ด้วยขนาดและความยาวของคลอง ประกอบกับเป็นคลองตัดตรงไปยังหลายพื้นที่ ทำให้มีเจ้านายผู้ใหญ่และชาวบ้านมากมายมาจับจองที่ดินซึ่งรกร้าง พร้อมขุดคลองซอยแยกเข้าสู่พื้นที่ของตน พื้นที่รกร้างเหล่านั้นจึงกลายเป็นเรือกสวนไร่นาในเวลาต่อมา
แต่เดิมในบริเวณนี้มีคลองบางยางเป็นคลองธรรมชาติแยกจากแม่น้ำท่าจีน มีความยาว 3.8 กิโลเมตร เมื่อเริ่มขุดคลองดำเนินสะดวกจึงขุดต่อจากต้นคลองบางยางไปออกแม่น้ำแม่กลอง มีประตูน้ำกั้นคลองบางยางกับคลองขุดใหม่ ถ้านับตามนี้จะมีความยาว 840 เส้น (32กิโลเมตร) แต่ถ้าหากเริ่มนับตั้งแต่แม่น้ำท่าจีนจะมีความยาว 895 เส้น (35.8 กิโลเมตร)

ตลอดความยาวของคลองจะมีเสาหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 10 x 10 นิ้ว ปักไว้ที่พื้นดิน ทุก ๆ 100 เส้น ปักไว้ 1 ต้น ทางฝั่งใต้ของคลอง เริ่มจากตำบลสวนส้ม เป็นหลักที่ 0 ถึงหลักที่ 8 ที่แม่น้ำแม่กลอง แต่ละหลัก จะเขียนเลขไทย โรมัน จีน เป็นสีแดงบอกเลขไว้ทุกหลัก อยู่ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว 5 หลัก หลักที่ 5 ถึงหลักที่ 7 อยู่ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และหลักสุดท้าย หลักที่ 8 อยู่ในเขตอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม[8] หลักคลองมีไว้เพื่อบอกที่อยู่ที่แน่ชัดของผู้คนริมคลอง คลองดำเนินสะดวกมีทั้งหมด 9 หลัก ยังคงปรากฏให้เห็นครบทั้งหมดถึงปัจจุบัน [9] ดังนี้

หลักที่ 0 ตั้งอยู่เลยประตูน้ำบางยางออกไป 55 เส้น สลักเป็นเลขไทยเท่านั้น ระยะทางในช่วงนี้มักจะเรียกกันว่าปากคลองบางยาง
หลักที่ 1 อยู่ในเขตคลองบางยางเดิม จุดเริ่มต้นจากประตูน้ำบางยาง นับเป็นระยะทางได้ 100 เส้น (4 กิโลเมตร) มีเสาหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 8x8 นิ้ว ปักไว้ที่พื้นดินริมคลองดำเนินสะดวก สูงจากพื้นดินขึ้นไป 1 วา สลักเลข 1 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกให้ทราบ จากประตูน้ำบางยางซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นคลองดำเนินสะดวกที่อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีน จนถึงเสาหินเลขที่ 1 เรียกว่าหลักหนึ่ง อยู่ในเขตตำบลบางยาง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยทั่วไปมักเรียกว่า คลองบางยาง
หลักที่ 2 เริ่มนับระยะทางจากเสาหินเลขที่ 1 ไปอีก 100 เส้น (4 กิโลเมตร) มีเสาหินลักษณะเดียวกันแต่สลักหมายเลข 2 เป็นสัญลักษณ์ปักไว้ริมคลองดำเนินสะดวก เรียกว่าหลักสอง ซึ่งอยู่ในเขตตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หลักที่ 3 เริ่มนับระยะทางจากเสาหินเลขที่ 2 ไปอีก 100 เส้น มีเสาหินลักษณะเดียวกันแต่สลักหมายเลข 3 เป็นสัญลักษณ์ปักไว้ริมคลองดำเนินสะดวก ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ระหว่างเสาหินเลข 2 ถึงเสาหินเลข 3 เรียกว่าหลักสาม ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างร้านอาหารศรีสุวรรณ กับ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสาม [10] อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หลักที่ 4 เริ่มนับระยะทางจากเสาหินเลขที่ 3 ไปอีก 100 เส้น มีเสาหินลักษณะเดียวกันแต่สลักหมายเลข 4 เป็นสัญลักษณ์ปักไว้ริมคลองดำเนินสะดวก บบริเวณข้างวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พื้นที่ระหว่างเสาหินเลข 3 ถึงเสาหินเลข 4 เรียกว่าหลักสี่ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนมากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวมักเรียกชุมชนตนเองตามหมายเลขเสาหิน เช่น ชาวหลักสี่ ชื่อโรงเรียนหรือวัด ก็มักจะเรียกตามไปด้วย เช่น โรงเรียนหลักสี่ราษฎร์สโมสร หรือวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร [11] ซึ่งมีหลวงพ่อโตที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

วัดปราสาทสิทธิ์
หลักที่ 5 เริ่มนับระยะทางจากเสาหินเลขที่ 4 ไปอีก 100 เส้น มีเสาหินลักษณะเดียวกันแต่สลักหมายเลข 5 เป็นสัญลักษณ์ปักไว้ริมคลองดำเนินสะดวก พื้นที่ระหว่างเสาหินเลข 4 ถึงเสาหินเลข 5 เรียกว่าหลักห้า ซึ่งอยู่ในเขตระหว่างอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กับตำบลปราสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวมักเรียกตนเองว่า ชาวหลักห้า และมักเรียกชื่อโรงเรียนหรือวัด ตามหลักเขตดังกล่าวไปด้วย เช่น วัดหลักห้า หรือวัดปราสาทสิทธิ์นั่นเอง ซึ่งมีองค์หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ซึ่งประชาชนทั่วไป ชาวไทย ชาวลาว และชาวจีนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก จะมีการแห่องค์หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ทางเรือ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในคลองดำเนินสะดวกได้สักการบูชาเป็นประจำทุกปี
ความยาวและหลักเขต
หลักที่ 6 เริ่มนับระยะทางจากเสาหินเลขที่ 5 ไปอีก 100 เส้น มีเสาหินลักษณะเดียวกันแต่สลักหมายเลข 6 เป็นสัญลักษณ์ปักไว้ริมคลองดำเนินสะดวก บริเวณตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก พื้นที่ระหว่างเสาหินเลข 5 ถึงเสาหินเลข 6 เรียกว่าหลักหก ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หลักที่ 7 เริ่มนับระยะทางจากเสาหินเลขที่ 6 ไปอีก 100 เส้น มีเสาหินลักษณะเดียวกันแต่สลักหมายเลข 7 เป็นสัญลักษณ์ปักไว้ริมคลองดำเนินสะดวก บริเวณตำบลศรีสุราษฎร์ พื้นที่ระหว่างเสาหินเลข 6 ถึงเสาหินเลข 7 เรียกว่าหลักเจ็ด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หลักที่ 8 เริ่มนับระยะทางจากเสาหินเลขที่ 7 ไปอีก 100 เส้น มีเสาหินลักษณะเดียวกันแต่สลักหมายเลข 8 เป็นสัญลักษณ์ปักไว้ปลายคลองดำเนินสะดวก พื้นที่ระหว่างเสาหินเลข 7 ถึงเสาหินเลข 8 เรียกว่าหลักแปด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กับอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
จากเสาหินหมายเลข 8 มีระยะทางของคลองดำเนินสะดวกอีกประมาณ 40 เส้น จึงจะถึงประตูน้ำบางนกแขวก ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ชาวบ้านมักเรียกว่าคลองบางนกแขวก [1]
การคมนาคมขนส่ง
หลังจากที่เปิดใช้คลองดำเนินสะดวกแล้ว คลองก็เต็มไปด้วยเรือนานาชนิดที่สัญจรไปมาไม่เว้นแม้แต่เวลากลางคืน ปี พ.ศ. 2472 กรมชลประทานได้ก่อสร้างประตูน้ำบางยาง ในอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และประตูน้ำบางนกแขวก ในอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม[5] จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2กองทัพญี่ปุ่นใช้คลองดำเนินสะดวกลำเลียงขนส่งอาหารและอาวุธต่างๆไปยังจังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้ฝ่ายพันธมิตรทิ้งระเบิดทำลายประตูน้ำทั้งสอง เพื่อตัดเส้นทางของญี่ปุ่นลง หลังสงครามสิ้นสุด กรมชลประทานได้ซ่อมแซมประตูน้ำทั้งสองขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2489 และได้พบลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จมอยู่บริเวณก้นคลอง จำนวน 3 ลูก และขณะนำดินระเบิดออกจากลูกระเบิดได้เกิดระเบิดขึ้น 1 ลูก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน[6] ประตูน้ำ ทั้ง 2 แห่งกว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร สร้างขึ้นเป็นทางปล่อยเรือเข้าออกคลองซึ่งมีมากมายในสมัยก่อน และยังสามารถกั้นน้ำเค็มที่จะทำลายผลผลิตของชาวบ้านได้อีกด้วย

นับแต่นั้นมาคลองดำเนินสะดวกเป็นเส้นทางหลักที่สำคัญที่สุดของชาวบ้าน มีคลองซอย มากกว่า 200 สาย[7] ลำคลองต่างๆแทบจะไม่เคยว่างเว้นจากเรือที่สัญจรไปมาอย่างไม่ขาดสาย กระทั่งระยะหลังมีการตัดถนนใหม่ๆ มากมาย ย่นระยะทางให้สั้นลงและเข้าถึงทุกที่ ชาวบ้านจึงหันมาใช้ถนนแทน

งบประมาณในการขุดคลองดำเนินสะดวก ใช้งบประมาณ 1,400 ชั่ง เป็นเงิน 112,000 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 400 ชั่ง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ จำนวน 1,000 ชั่ง [4] และเนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ รัชกาลที่ 4 จึงทรงอนุญาตให้ท่านและคนในสายสกุลบุนนาคเข้าจับจองที่ดิน 2 ฝั่งคลอง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ยังได้สร้างวัดขึ้นแห่งหนึ่งเป็นอนุสรณ์ชื่อว่า วัดปราสาทสิทธิ์ธิดาราม หรือวัดปราสาทสิทธิ์ กับปราสาทหลังเล็กๆริมคลอง [1]วัดนี้ถือเป็นวัดแรกริมฝั่งคลองดำเนินสะดวก ปัจจุบันตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางความยาวของคลอง ในเขตตำบลปราสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ในสมัยโบราณตลาดน้ำจะมีเพียงไม่กี่ครั้งใน 1 เดือน ตามระดับน้ำที่ขึ้นลงตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีตลาดน้ำมากมายหลายแห่งในละแวกเดียวกัน โดยมากจะมีติดๆ กัน เรียกว่า นัด ดังนั้นคลองดำเนินสะดวกจึงเป็นที่ตั้งของตลาดน้ำหลายแห่ง ตลาดน้ำที่เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกคือ **ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ปากคลองลัดพลี เป็นคลองที่ลัดเข้าตัวจังหวัดราชบุรีได้โดยไม่ต้องผ่านประตูน้ำ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า นัดศาลาห้าห้อง นัดศาลาแดง หรือนัดหลักแปด เพราะเดิมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ให้ปลูกศาลาเป็นไม้มี 5 ห้อง หลังคามุงกระเบื้องสีแดงเป็นที่พักคนงาน[12] ต่อมากลายเป็นตลาดสำคัญคู่กับนัดปากคลองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง (นัดปากคลองมีวัน 1 6 และ 11 ค่ำ นัดดำเนินสะดวกมีวัน 2 7 และ 12 ค่ำ) นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ยังได้เสด็จประพาสต้นตลาดน้ำแห่งนี้อีกด้วย [13] ในช่วงปี พ.ศ. 2500 ตลาดน้ำขยายพื้นที่กินบริเวณตั้งแต่ปากคลองลัดพลี ไปตามคลองดำเนินสะดวกยาวหลายกิโลเมตร ในสมัยนั้นตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีอยู่ 3 จุด คือ ที่ปากคลองลัดพลี ปากคลองโพธิ์หัก หรือคลองบัวงาม และที่ปากคลองศรีสุราษฎร์ [14] และยังทำให้เกิดตลาดน้ำใหม่สร้างเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างคลองต้นเข็ม หลังจากนั้นมาตลาดน้ำที่มีมาแต่เดิมก็ถูกลดความสำคัญลงไป เหลือเพียงตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ตลาดน้ำคลองลัดพลีในปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่[15] อยู่ตรงข้ามกับตลาดน้ำคลองต้นเข็ม ซึ่งเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลก ตลาดน้ำที่สำคัญในคลองดำเนินสะดวกได้แก่
**หมายเหตุ : ถามคนเก่าคนแก่ บอกว่าตลาดนัดเก่ากว่าตลาดนัดคลองลัดพลี คือ ตลาดนัดคลองทองหลาง

Credit : https://th.wikipedia.org/wiki/คลองดำเนินสะดวก

29/07/2020

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ นามเดิม ช่วง บุนนาค (พ.ศ. 2351 – พ.ศ. 2425) เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการเมืองการปกครองของสยาม โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง "สมเด็จเจ้าพระยา" เป็นคนสุดท้าย นอกจากนี้ ท่านยังมีบทบาทในการอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองสิริราชสมบัติและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2416 ด้วย

นอกจากด้านการปกครองแล้ว ท่านยังมีบทบาทสำคัญในด้านวรรณกรรม การละคร และดนตรี รวมถึงเป็นแม่กองในการก่อสร้าง บูรณะ ซ่อมแซม สถานที่ต่าง ๆ มากมาย เช่น พระนครคีรี พระอภิเนาว์นิเวศน์ คลองผดุงกรุงเกษม เป็นต้น

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มีชีวิตยืนยาวถึง 5 รัชกาล ตั้งแต่เกิดในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลมขณะที่กำลังเดินทางกลับจากราชบุรี เมื่อ พ.ศ. 2425 ในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 โดยมีอายุยืนยาวถึง 74 ปี

Photos from ตลาดน้ำวัดโชติฯ's post 29/07/2020
Photos from เรื่องเล่า ภาพเก่า ในอดีต's post 29/07/2020
29/07/2020
29/07/2020

YouTube

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” นี้ เป็นเส้นทางการ 29/07/2020

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” นี้ เป็นเส้นทางการ หน้าแรก ทั่วไป สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” นี้ เป็นเส้นทางการท่อ.....

29/07/2020
29/07/2020

จากวันที่รัฐบาลขับเคลื่อนโมเดลคลองนำร่องแรก ผ่านมาถึงชุมชนได้เรียนรู้เกือบขวบปีที่ผ่านมา บัดนี้สี่ชุมชนพร้อมแล้วสำหรับให้บริการการท่องเที่ยวชุมนในแนวคิดวิถีคลองวิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน...มาเที่ยวแบบ...มาแล้ว...ว้าว...เบิกบาน สวยงาม มีเสน่ห์ ที่สำคัญคุ้มค่าไม่แพง...ทุกอย่างสมเหตุสมผล...สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เศรษฐกิจไทยยั่งยืน สนใจติดต่อ One stop service สี่ชุมชน 081-684 6383

ประวัติศาสตร์ที่อยากลืม แต่ต้องจำ! วิกฤติ ร.ศ.๑๑๒ หมาป่ากับลูกแกะที่ปากอ่าวเจ้าพระยา!! 29/07/2020

ประวัติศาสตร์ที่อยากลืม แต่ต้องจำ! วิกฤติ ร.ศ.๑๑๒ หมาป่ากับลูกแกะที่ปากอ่าวเจ้าพระยา!! เหตุการณ์ที่ปากอ่าวไทยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๒ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นับเป็นเหตุการณ์แห่งคว....

อยากได้นครวัดก็เอาไป เอาคนไทยคืนมา! ร.๕ ยอมสละ ๓๐,๐๐๐ ตร.กม. แลกเมืองตราด!! 29/07/2020

อยากได้นครวัดก็เอาไป เอาคนไทยคืนมา! ร.๕ ยอมสละ ๓๐,๐๐๐ ตร.กม. แลกเมืองตราด!! หลังเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ที่ปากอ่าวเจ้าพระยาแล้ว ฝรั่งเศสก็เข้ายึดจันทบุรี โดยอ้างว่าเพื่อให้ไทยปฏิบัติตามส...

สารคดี เสด็จประพาสต้น ตอนที่ 3 ร ศ ๑๒๓ ประพาสต้น ราชบุรี 29/07/2020

สารคดี เสด็จประพาสต้น ตอนที่ 3 ร ศ ๑๒๓ ประพาสต้น ราชบุรี เสด็จประพาสต้น เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผลิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออก....

รอบทิศถิ่นไทย ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เก่าแก่กว่า 100 ปี ข่าวค่ำ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 #NBT2HD 29/07/2020

รอบทิศถิ่นไทย ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เก่าแก่กว่า 100 ปี ข่าวค่ำ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 #NBT2HD พาไปท่องเที่ยวกันต่อ ที่ตลาดน้ำเก่าแก่กว่า 100 ปี ต้นกำเนิดของตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจัง....

29/07/2020
Photos from วิถีคลองวิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน's post 13/12/2019

อยากมีโมเมนต์ และสัมผัสวิถีแห่งความสุขริมคลอง อย่าลืมนึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนดำเนินสะดวก #วิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน #บ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก #สวนเกษตรแม่ทองหยิบ #ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก... สนใจเส้นทางล่องเรือสุดว้าววนี้ ฝากข้อความนัดหมายกันไว้สิครับ

10/12/2019

มาเที่ยวแบบมาถึงดำเนินสะดวก...เริ่มตามรอยเสด็จแรกและชมพิพิธภัณฑ์ที่วัดโชติทายการาม และสุดว้าวกับการท่องเรือเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก....Have a nice day #วิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน

“ ลุงตู่” เยือนดำเนินสะดวกเกษตรกรแห่ให้กำลังใจ ลั่นขออยู่เคียงข้างลุงตู่ 14/11/2019

“ ลุงตู่” เยือนดำเนินสะดวกเกษตรกรแห่ให้กำลังใจ ลั่นขออยู่เคียงข้างลุงตู่ ราชบุรี - นายกรัฐมนตรีออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก ด้านเกษตรกรแห่ให้กำลังใจพร.....

11/11/2019

วันนี้่เรามีนัดกันนะ...สุขสันต์วันลอยกระทง...เช้ารับลุงตู่ ค่ำมาร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ร่วมสนุกแบบบ้านเราที่ #วัดโชติทายการาม #ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดโชติทายการาม

02/11/2019

ว้าวๆๆๆ ชุมชนดำเนินสะดวกได้มีโอกาสต้อนรับซุป'ตาร์ระดับโลก...น่ารัก เรียบง่าย มีน้ำใจ รักษ์ชุมชน...ไปชมภาพประทับใจกับเส้นทางสุดว้าว #วิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน กันครับ

23/10/2019

ติดตามย้อนหลัง.....
รายการ วันใหม่วาไรตี้ ทางช่องไทยพีบีเอส ช่วง วาไรตี้วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ออกอากาศ วันที่ 23 ต.ค. 62 เวลา 6.30-7.30 น. โดยจะเริ่มพาตามรอยเสด็จแรกที่วัดโชติทายการาม แล้วไปตามรอยเสด็จที่สองบ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก จากนั้นไปชมวิถีไทยวิถีเกษตร ที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก และสวนเกษตรแม่ทองหยิบ ในธีมวิถีคลองวิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน👍🏻👍🏻

#วิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน
#ตลาดน้ำวัดโชติฯ
#บ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก
#สวนเกษตรแม่ทองหยิบ
#ตลาดน้ำหล่าตั๊กลัก #ฮกหลีคาเฟ่

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการขนส่ง ใน Damnoen Saduak?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


3 ม. 1 ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก
Damnoen Saduak
70130

Damnoen Saduak บริการขนส่งอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
FlashHome หลัก6ดำเนินสะดวก FHราชบุรี68 FlashHome หลัก6ดำเนินสะดวก FHราชบุรี68
หลักห้า
Damnoen Saduak, 70130

FlashHome

เรือนำเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก เรือนำเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ท่าเรือโค้ก 2
Damnoen Saduak, 70130

ติดต่อเรือนำเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก : ท่าเรือโค้ก 2 โทร. 083-0909-802 โทร. 089-7466-870

Lekselom Motorboat services Damnoensaduak Floating market Lekselom Motorboat services Damnoensaduak Floating market
197 ม. 10 ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี
Damnoen Saduak, 70130

Lekselom motor boat services