ศรีตรัง ประกันภัย

ศรีตรัง ประกันภัย

ตำแหน่งใกล้เคียง auto

thailandbuying
thailandbuying
531 ถ.สำราญวารี ต.ชุมแพ, Amphoe Chum Phae
วิโรจน์วีลแอนด์ไทร์ ยางยนต์
วิโรจน์วีลแอนด์ไทร์ ยางยนต์
อำเภอชุมแพ
WRT Racing by วิโรจน์ วีล แอนด์ ไทร์
WRT Racing by วิโรจน์ วีล แอนด์ ไทร์
345-6 ถ.บูรณะเจริญ
Ananya Used Car
Ananya Used Car
ต.ชุมแพ, Amphoe Chum Phae
สุพรรณออโต้คาร์ ชุมแพ
สุพรรณออโต้คาร์ ชุมแพ
ถ.ชุมแพ-ภูเขียว
อู่ ส.ไพศาล ชุมเเพ
อู่ ส.ไพศาล ชุมเเพ
บริการติดตั้งแก๊ส LPG NGV ได้มาตรฐาน
บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำก
บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำก
122
อุดมโชค รถมือสอง
อุดมโชค รถมือสอง
ถนน ชุมแพ​ ภูเขียว
อู่ไชยบุรีการช่าง
อู่ไชยบุรีการช่าง
266 ม.3 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
รุ่งเรือง ยางยนต์ ชุมแพ
รุ่งเรือง ยางยนต์ ชุมแพ
3/3 ม.1 ถ.โพธิ์ธาตุ อ.ชุมแพ, Amphoe Chum Phae
วัฒนายายนต์แฟนเพจ
วัฒนายายนต์แฟนเพจ
ถ.มะลิวัลย์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
บุญสิทธิ์ออโต้พาร์ท ชุมแพ
บุญสิทธิ์ออโต้พาร์ท ชุมแพ
ร้านบุญสิทธิ์ออโต้พาท์ร 273/26-27 ถ.บุญบาลประดิษฐ์
บริษัท วัฒนายนต์ แคปปิตอล จำ
บริษัท วัฒนายนต์ แคปปิตอล จำ
ชุมแพ, Amphoe Chum Phae
ร้านอินเตอร์เซอร์วิสแบตเตอ
ร้านอินเตอร์เซอร์วิสแบตเตอ
273/1-4, Amphoe Chum Phae
พี.ซี.วาย เทรดดิ้ง ยามาฮ่า ชุม
พี.ซี.วาย เทรดดิ้ง ยามาฮ่า ชุม
Maliwan Road

รับทำ พรบ. ประกันภัย ประกันอัคคีภัย

01/07/2021

การคุ้มครองของประกันภัย

การคุ้มครองของประกันภัย

24/08/2017

สอบถาม โทร.0864579298

11/02/2017

วันมาฆบูชา

11/04/2016

มีแล้วไม่ได้ใช้
ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับ...
สอบถามโทร. 0864579299

06/04/2016

สนใจสอบถามโทร. 0864579299
ยินดีรับบัตรเคดิตทุกธนาคาร

15/03/2016

ประรถใครใกล้หมด
ถ้าเป็นสองรุ่นนี้ขอแนะนำเลยครับ
เบี้ยถูกบริการดีครับ....

[01/17/15]   มาทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ.

การประกันภัยรถยนต์.ภาคบังคับเป็นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ซึ่งบังคับให้รถทุกคัน ที่กฎหมายกำหนดต้องจัดให้มีการทำประกันภัย พ.ร.บ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้กระทั่งคนเดินเท้า ที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
เพราะเหตุประสบภัย จากรถให้ได้รับการรักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที โดยได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย เป็นค่ารักษา
พยาบาลหรือค่าปลงศพแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ ให้ความคุ้มครอง เฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต
ร่างกาย และอนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลแต่อย่างใด โดยความคุ้มครอง
ที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

ประเภทรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วย
กำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร
รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ ดังนั้น การที่มีรถบางประเภท กรมการขนส่งทางบก
ไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น แล้วก็จัดเป็นรถ
ที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ด้วย

ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.

1.สำหรับรถเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสำหรับผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์
2.รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวัง กำหนด
3.รถของกระทรวง ทบวงกรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วน
ราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
4.รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใดๆ

ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.
ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ ได้แก่ เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และผู้นำรถที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
กฎหมายกำหนดโทษปรับไว้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
ผู้ประสบภัย หมายถึง ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับ
ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถก็จะได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ. นี้

อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.

กำหนดเป็นอัตราเบี้ยคงที่อัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ บริษัทไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัย
ต่างจากที่นายทะเบียนกำหนด

10/12/2014

ทำประกันภัย นึกถึง ศรีตรัง ประกันภัย
มีให้เลือกมากกว่า 30 บริษัท
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน ก็ยังได้
โทร 086 410 9755 ยินดีบริการ

09/12/2014

ศรีตรัง ประกันภัย

09/12/2014

ศรีตรัง ประกันภัย's cover photo

09/12/2014

สำหรับรถSUV
086 410 9755

09/12/2014

สำหรับ Eco car

09/12/2014

ความแตกต่างของประกันภัยรถยนต์
แต่ละประเภท จะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น

09/12/2014

#รับทำประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท

และประกัยภัยทุกชนิด
มีให้เลือกมากกว่า 30 บริษัท
ติดต่อสอบ 086 410 9755

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Chum Phae
40130
Chum Phae บริษัท เงินทุนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Money Shop Money Shop
3/3 หมู่1 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Chum Phae, 40130

คิดถึง ยางซิ่ง ล้อซิ่ง ของซิ่ง ครบวงจร คิดถึง MONEY SHOP ยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านคร้าบ

วิริยะประกันภัยติดไฟแดงเทศ วิริยะประกันภัยติดไฟแดงเทศ
105-106 ม.8 ติดไฟแดง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Chum Phae, 40130

รับทำ พ.ร.บ หรือ ประกัน รถทุกชนิดค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะ

สำนักงานประกันวินาศภัย เจษฎ สำนักงานประกันวินาศภัย เจษฎ
26 ม.5 บ้านแสนสุข ต.โนนสะอาด
Chum Phae, 40290

รับทำ พรบ. ต่อทะเบียนรถ ทุกชนิด ปรึกษาได้ฟรีครับ

ประกันภัยรถยนต์ ขอนแก่น ประกันภัยรถยนต์ ขอนแก่น
Chum Phae, 40130

บริษัท กรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)