วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat

วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

สำนักสงฆ์ธาตุกุดแห่น้อย อ.ชุ
สำนักสงฆ์ธาตุกุดแห่น้อย อ.ชุ
บ้านนาดอกไม้, Amphoe Chum Phae
มมร.วศช.อำเภอชุมแพ
มมร.วศช.อำเภอชุมแพ
222 หมู่ที่ 10 บ้านสว่างวารี ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, Amphoe Chum Phae
โตโยต้าขอนแก่น สาขามลิวรรณ
โตโยต้าขอนแก่น สาขามลิวรรณ
888 หมู่ 9 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ
วัดบุญบาลประดิษฐ์ จังหวัดขอ
วัดบุญบาลประดิษฐ์ จังหวัดขอ
หมู่ 2, ถนนบุญบาลประดิษฐ์
โรงเรียนสารคุณวิทยา
โรงเรียนสารคุณวิทยา
273 หมู่2 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, Amphoe Chum Phae
คริสตจักรชุมแพ Chumphae Church
คริสตจักรชุมแพ Chumphae Church
Amphoe Chum Phae 40130
Chumphae Church
Chumphae Church
52/6 M.10, Ban Mai Sa Mak Kee, T.Chaisor, A.Chumphae
Pimmara ขอนแก่น
Pimmara ขอนแก่น
memona pimmara chumphae ม .9 ต หนองไผ่, Amphoe Chum Phae
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่
หมู่ที่ 3 ถนนหนองสองห้อง-ห้วยยาง ตำบลบ้านแก้ง, Phu Khieo
วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
ชัยภูมิ, Amphoe Phu Khieo
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชม
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชม
Nonkhoon, Amphoe Chum Phae
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
บ้านมูลกระบือ ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ, Phu Khieo

ความคิดเห็น

✨ขอ #บอกบุญ 🙏ค่ะ✨
#พระอาพาธ #ป่วยติดเตียง
บอกบุญนี้เป็น #พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ค่ะ ทุกท่าน
บช.วัด #สว่างหนองบัว
กรุงไทย4070428992 บช.เดียว เท่านั้น
#พระครูปทุมสารพิทักษ์
(#สมัย #เสิกภูเขียว)
ขอกราบอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
✨อาพาธ ป่วยติดเตียง 🙏ต้องการแพมเพิส ใช้ทุกวันค่ะ แล้วก็ 🙏ติดตั้งมุ้งลวดในกุฏิที่พักค่ะตอนนี้ ต้องกางมุ้งแทน ไม่มีมุ้งลวด อายุจริง 86 แต่ถ้าตามบัตร 84 พรรษา✨
🙏บอกบุญสมทบทุนค่ะ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=104536528623796&id=104530625291053

469/2 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ประวัติ
วัดธาตุตั้งเมื่อ พ.ศ 2221 ชื่อเดิมคือ วัดโพธิ์ธาตุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ 2321 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 16 ตารางวา น.ส.๓ ก.เลขที่ 1352 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 1 เส้น 1 วา จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 3 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 12 วา จดถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน น..ส 3 ก.เลขที่ 1352 อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 15 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้าง พ.ศ 2427 ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2514 กุฎิสงฆ์ 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลังครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ตึก 1 หลัง และศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุมีเจดีย์ 2 องค์ องค์ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 16 เมตร เจดีย์สร้าง สมัยกรุงศรีสัตนาคนหุต ล้านช้าง เวียงจันทร์ มีพระพุทธรูป ปางสมาธิ ประดิษฐ์สถานประจำ องค์พระธาตุ ส่วนองค์ที่ 2 สร้างเมื่อ พ.ศ 2517 กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 16 เมตร
วัดธาตุ ตั้งเมื่อ พ.ศ 2221 ชื่อเดิมคือ วัดโพธิ์ธาตุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ 2321 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว ๑๗ เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2514 การบริหารการศึกษาและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระจันทร์แดง ขนฺติโก การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2512 ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ 2518
[แก้]ศาสนวัตถุ
เจดีย์องค์เก่าสร้าง สมัยกรุงศรีสัตนาคนหุต ล้านช้าง เวียงจันทร์ มีพระพุทธรูป ปางสมาธิ ประดิษฐ์สถานอยู่ 1 องค์
เจดีย์องค์จำลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 16 เมตร สร้าง เพื่อบรรจุพระพุทธรูปที่ขุดมาจากกุดแห่น้อย พ.ศ 2517-2519
อุโบสถ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 15 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ 2527
ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2514
กุฎิสงฆ์ 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลังครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ตึก 1 หลัง และศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง เป็นอาคารไม้
[แก้]ลำดับเจ้าอาวาส
พระบุญจันทร์ เกสาโว
พระจันทร์แดง ขนฺติโก
พระครูบวรเจติยานุรักษ์

เปิดเหมือนปกติ

Photos from อาณาจักรศรีโคตรบูร's post 23/05/2022

Photos from อาณาจักรศรีโคตรบูร's post

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 20/05/2022

🚩วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
#คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ #วัดธาตุ บ้านแห่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
#พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตสีโล วัดบึงทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ มอบหมายให้
#พระอัมพร อมฺพรรํษี
#คุณสรศักดิ์ ดีเหมือน 029 (กลุ่ม จิตอาสาและ VR ชุมแพ)
พร้อมตัวแทนคณะ มอบผ้าไตรช่วยเหลือให้เป็นขวัญและกำลังใจ แก่ครอบครัว #เหล่าอินทร์ ผู้วายชนม์ #คุณแม่เหรียญ เหล่าอินทร์ สิริอายุ 86 ปี
#จึงประกาศและอนุโมทนาบุญกับครอบครัวท่านผู้สูญเสียมา ณ โอกาสนี้..

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 15/05/2022

#วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ตรงกับวันที่ พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
ทางวัดได้ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ รักษาศีลอุโบสถ
โดยมี พระครูบวรเจติยานุรักษ์ วัดธาตุเจ้าอาวาสวัดธาตุ
ประธานฝ่ายสงฆ์

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 12/05/2022

🚩วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
#คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ #วัดธาตุ บ้านแห่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
#พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตสีโล วัดบึงทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ มอบหมายให้
#พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (เลขานุการเจ้าคณะ ตำบลชุมแพ-เขต 2)
#คุณสรศักดิ์ ดีเหมือน 029 (กลุ่ม จิตอาสาและ VR ชุมแพ)
#คุณพิศมัย สมบูรณ์
#คุณสมพรรัตน์ ชาคำ
พร้อมตัวแทนคณะ มอบผ้าไตรช่วยเหลือให้เป็นขวัญและกำลังใจ แก่ครอบครัว #ธาตุบุรมย์ ผู้วายชนม์ #คุณยายกา ธาตุบุรมย์ สิริอายุ 85 ปี
#จึงประกาศและอนุโมทนาบุญกับครอบครัวท่านผู้สูญเสียมา ณ โอกาสนี้..

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 09/05/2022

☀️วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565
💗การทำพิธีเชิญขวัญพระสงฆ์ เรียก สู่ขวัญพระสงฆ์ พระสงฆ์เป็นแก้วดวงหนึ่งในแก้ว 3 ดวง แก้ว 3 ดวง คือ พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ พระสงฆ์ถือเป็นแก้วที่สำคัญดวงหนึ่ง เพราะนำพระพุทธศาสนามาแล้วเทศน์อบรมสั่งสอนให้ชาวพุทธรู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ บางคนเข้าใจว่าพระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องสู่ขวัญให้ เพราะท่านหนีจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้ว ความจริงพระสงฆ์ก็เป็นพระของพวกเรา เป็นลูกหลานของพวกเรา เราไม่ยกย่องลูกหลานของเรา เราจะไปยกย่องใคร
🙏#พระบัญชาการ อาภาธโร (พงศ์จันทร์เพ็ญ)

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 06/05/2022

☀️วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565
🙏#บรรยากาศการแห่นาค🙏
💗#ประกาศอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพ
🙏#พระบัญชาการ อาภาธโร (พงศ์จันทร์เพ็ญ)

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 04/05/2022

วันพุธที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2565
✨พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.6)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ วัดดาวเรือง บ้านดอนหัน หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
✨พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล ณ ศาลาการเปรียญ ฯ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ #วัดธาตุ บ้านแห่
#พระครูบวรเจติยานุรักษ์ (หนูเรียน นาควโร จร.ชอ.) #มอบหมายให้
#พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (เลขานุการเจ้าคณะ ตำบลชุมแพ-เขต 2)
#คุณสมมาศ ประทุมแก้ว 019(จิตอาสาและVRชุมแพ)
#คุณสรศักดิ์ ดีเหมือน029(จิตอาสาและVRชุมแพ)

#คุณกองศรี ศรีชัย
#คุณธนพร รีชมรัตน์
#คุณธีระวัฒน์ รัตนสวนจิก
#คุณสุรศักดิ์ ผิวนางาม
#คุณวุฒิชัย จ่าชัยภูมิ
#คุณพิศมัย สมบูรณ์
#คุณกาญจนา นิชำนาญ
#คุณเจริญ นิสัยกล้า
#คุณสมพิศ โม้แก้ว
นำต้นผ้าป่าร่วมทำบุญ พร้อมออก #โรงทานขนมครก #น้ำส้มเกล็ดหิมะ แจกจ่ายแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานบุญวางศิลาฤกษ์ #วัดดาวเรือง
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 23/04/2022

☀️วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565
🙏การสู่ขวัญพระภิกษุสงฆ์
💗พิธีสู่ขวัญพระภิกษุสงฆ์เป็นการสู่ขวัญที่ชาวบ้านร่วมกันจัดให้กับพระในวัดของหมู่บ้านในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งหรือสมณศักดิ์สูงขึ้นหรือพระบวชใหม่เป็นต้น
🙏พระชวลิต อคฺคปญฺโญ (ทาขุลี)

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 14/04/2022

☀️วันพุธที่ 13 เมษายน 2565
#คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ #วัดธาตุ บ้านแห่
#พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตสีโล มอบหมายให้
#พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (เลขานุการเจ้าคณะ ตำบลชุมแพ-เขต 2)
#คุณสรศักดิ์ ดีเหมือน 029 (กลุ่ม จิตอาสาและ VR ชุมแพ)
#คุณทองร้อย ขันลุน พร้อมตัวแทนคณะ
มอบผ้าไตรช่วยเหลือให้เป็นขวัญและกำลังใจ แก่ครอบครัว #ทุยเวียง ผู้วายชนม์ #คุณยายแดง ทุยเวียง สิริอายุ 97 ปี
#จึงประกาศและอนุโมทนาบุญกับครอบครัวท่านผู้สูญเสียมา ณ โอกาสนี้..

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 14/04/2022

พิธีทำบุญรวมญาติเริ่มแล้ว และจะดำเนินการไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลา13.00 เป็นอันเสร็จพิธี มาตราการโควิคขอให้รักษาระยะห่างและทยอยกันมา

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 14/04/2022

#ทำบุญรวมญาติประจำปี 2565
วิธีการปฎิบัติและขันตอน
1. เขียนชื่อผู้ทำบุญและ ญาติที่จะอุทิศหา
2. รับผ้าไตร ผ้าขาว และดอกไม้ ที่ทางวัดจัดไว้ให้
3. นำไปกราบพระประธาน
4. ถวายผ้าไตร ผ้าขาว ดอกไม้ แด่พระสงฆ์
5.นำปัจจัยใส่บาตรตามกำลังศรัทธา
6. พระสงฆ์นำทำพิธีรวมกันครั้งเดียว 13.00น เป็นอันเสร็จพิธี

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 13/04/2022

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 12/04/2022

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565
#คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ #วัดธาตุ บ้านแห่
#พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตสีโล มอบหมายให้
#พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (เลขานุการเจ้าคณะ ตำบลชุมแพ-เขต 2)
#คุณสรศักดิ์ ดีเหมือน 029 (กลุ่ม จิตอาสาและ VR ชุมแพ) พร้อมตัวแทนคณะ
มอบผ้าไตร/จตุปัจจัยช่วยเหลือและให้กำลังใจ ครอบครัว #รถหามแห ผู้วายชนม์ #พ่อชาลี รถหามแห สิริอายุ 79 ปี
#จึงประกาศและอนุโมทนาบุญกับครอบครัวท่านผู้สูญเสียมา ณ โอกาสนี้..

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 12/04/2022

🫧จัดสถานที่เตรียมความพร้อมส่งน้ำพระในวันพรุ่งนี้💦

12/04/2022

วัพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ทำบุญตักบาตรตอนเช้า
- ตั้งต้นผ้าป่าหน้าองค์พระธาตุบ้านแห่
- เจ้าหน้าที่รับเขียนชื่อผู้วายชนม์/พร้อมชุดผ้าไตรบังสกุลและผ้าขาว (ทางวัดจัดชุดผ้าไตรให้)
- ถวายผ้าบังสกุลบังสกุล
เวลา ๑๒.๐๐ น.
- สวดมาติกาบังสกุล
- เผารายชื่อผู้วายชนม์ทั้ง 3 หมู่บ้าน
- ถวายปัจจัยไทยธรรม
- กรวดน้ำรับพร
เวลา ๑๕.๐๐ น.
- ทอดผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพียงกันเป็นอันเสร็จพิธี

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 02/04/2022

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2565
#คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ #วัดธาตุ บ้านแห่
#พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตสีโล มอบหมายให้
#พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (เลขานุการเจ้าคณะ ตำบลชุมแพ-เขต 2)
#คุณสมมาศ ประทุมแก้ว 019 (กลุ่ม จิตอาสาและ VR ชุมแพ)
#คุณเจริญ นิสัยกล้า พร้อมตัวแทนคณะ
มอบผ้าไตรช่วยเหลือและให้กำลังใจ ครอบครัว #รถหามแห ผู้วายชนม์คุณแม่ สวน รถหามแห สิริอายุ 67 ปี
#จึงประกาศและอนุโมทนาบุญกับครอบครัวท่านผู้สูญเสีย มาณโอกาสนี้..

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 01/04/2022

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
#คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ #วัดธาตุ บ้านแห่
#พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตสีโล มอบหมายให้
#พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (เลขานุการเจ้าคณะ ตำบลชุมแพ-เขต 2)
#คุณสรศักดิ์ ดีเหมือน 029 (กลุ่ม จิตอาสาและ VR ชุมแพ) พร้อมตัวแทนคณะ
มอบผ้าไตรช่วยเหลือและให้กำลังใจ ครอบครัว #จำรัสแนว ผู้วายชนม์คุณสมภาร จำรัสแนว สิริอายุ 50 ปี
#จึงประกาศและอนุโมทนาบุญกับครอบครัวท่านผู้สูญเสีย มาณโอกาสนี้..

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 31/03/2022

📢📢ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับ
🔴 พระอาจารย์ทิม ธมฺมธโร #วัดบึงทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ
เจ้าภาพบริจาคทรัพ จำนวน ๕๐๐ บาท เพื่อเป็นประโยชน์ในงานประเพณีบุญผะเหวดที่ผ่านมา วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2565..
🙏🙏🙏 ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และอานิสงส์แห่งการสร้างกุศลในครั้งนี้ จงส่งผลดลบันดาลให้เจ้าภาพทุกท่าน เจริญงอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนายิ่งๆขึ้นไป และเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการด้วยเทอญ...ขออนุโมทนา
🚩วัดธาตุ Watthat 469/2 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
📌#สามารถร่วมบุญได้ที่...
ธนาคาร : กรุงไทย
เลขบัญชี : 407-0-68723-8
ชื่อบัญชี : พระสิงห์ขร รถหามแห
☎️#ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 08-4758-6299 ( Ais )

31/03/2022

#พระสมณศักดิ์ฐานานุศักดิ์และเจ้าอาวาสวัดธาตุ #ประธานสงฆ์ประธานบริหารวัดธาตุ
🟡#พระครูบวรเจติยานุรักษ์ (หนูเรียน นาควโร จร.ชอ.) เจ้าอาวาสวัดธาตุ
#กำเนิด ๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๔
#อุปสมบท ๒ มกราคม ๒๕๒๑
#อายุ ๘๐ พรรษา ๔๓ พรรษา
~~~โดยมี~~~
🟡#พระครูวิบูลสารนิวิฐ (ศรีรวย อุตฺตโม ป.ธ.๕) #เป็นพระอุปัชฌาย์
🟡#พระครูประพันธ์ ฐานณาโณ #เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (คู่สวด)
🟡#พระอาด เตชพโล #เป็นอนุสาวนาจารย์ (คู่สวด)
#นิกาย มหานิกาย เถรวาท
#การศึกษา ป.๔ / นักธรรมเอก
#มาตุภูมิ ตำบลเขาน้อย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
#สถานะเดิม หนูเรียน ภิรมย์ไกรภักดิ์
------------------

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 29/03/2022

วันที่ 29 มีนาคม 2565
🔴 เช้าทำบุญตักบาตร
🔴 ฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
--------------------------------------------
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด วัดธาตุ บ้านแห่ประจำปี 2565 (ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ วัดธาตุ บ้านแห่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
--------------------------------------------

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 29/03/2022

📸🍰ภาทพบรรยากาศโรงทานงานบุญผะเหวดปีนี้และอีกหลายๆเจ้าภาพ บันทึกภาพไม่ทันและไม่ทั่วถึงทางวัดขอประทานอภัยมา ณ ที่นี่ด้วยหวังว่าโอกาสหน้าจะได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีก ขออนุโมทนา..

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 28/03/2022

วันที่ 28 มีนาคม 2565
🔴 พิธีอาราธนาอัญเชิญพระอุปคุต
🔴 อัญเชิญพระอุปคุตและพระเวสสันดรเข้าเมือง
🔴 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด
🔴 พิธีเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน
วันที่ 29 มีนาคม 2565
🔴 เช้าทำบุญตักบาตร
🔴 ฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
--------------------------------------------
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด วัดธาตุ บ้านแห่ประจำปี 2565 (ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ วัดธาตุ บ้านแห่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
--------------------------------------------

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 28/03/2022

#เชิญพระอุปคุต #แห่ผะเหวด เข้าเมือง
#บุญเดือนสี่ #เอาบุญผะเหวด #ฟังเทศน์มหาชาติ
#วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------------
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด วัดธาตุ บ้านแห่ประจำปี 2565 (ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ วัดธาตุ บ้านแห่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
--------------------------------------------

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 28/03/2022

จัดสถานที่เชิญ #ผะเหวด พร้อมทั้งอัญเชิญ #พระอุปคุต เข้าไปประดิษฐานไว้ในสถานที่จัดงาน วัดธาตุบ้านแห่
#บุญเดือนสี่ #เอาบุญผะเหวด #ฟังเทศน์มหาชาติ
#วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------------
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด วัดธาตุ บ้านแห่ประจำปี 2565 (ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ วัดธาตุ บ้านแห่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
--------------------------------------------

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 28/03/2022

รางวัลใหญ่ออกแล้ว
--------------------------------------------
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด วัดธาตุ บ้านแห่ประจำปี 2565 (ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ วัดธาตุ บ้านแห่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
--------------------------------------------

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 28/03/2022

ของสอยดาวเตรียมพร้อมแล้ว ..อีกไม่นานคงเริ่มทำการสอยดาวครับ
--------------------------------------------
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด วัดธาตุ บ้านแห่ประจำปี 2565 (ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ วัดธาตุ บ้านแห่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
--------------------------------------------

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 27/03/2022

⭐️ #เริ่มแล้ว #งานสอยดาว #ลุ้นรางวัล #อิ่มบุญลุ้นโชค🌠🎉
🎁 มาร่วมสนุกและทำบุญไปด้วยกัน💫
-----------------------------
#สอยดาว #เติมบุญ #ลุ้นรางวัล คูปองใบละ 20.-
บุญเดือนสี่ เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ
#วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2565
📌#สำหรับท่านใดที่มาร่วมงานไม่ได้ #สามารถร่วมบุญได้ที่...
ธนาคาร : กรุงไทย
เลขบัญชี : 407-0-68723-8
ชื่อบัญชี : พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (รถหามแห)
☎️#ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 08-4758-6299 ( Ais )
🚩วัดธาตุ Watthat 469/2 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 27/03/2022

🎉บุญคนเราไม่เท่ากัน...แต่งานนี้ทุกคนได้ทำบุญ🎊
---------------------------------
#สอยดาว #เติมบุญ #ลุ้นรางวัล คูปองใบละ 20.-
บุญเดือนสี่ เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ
#วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2565
📌#สำหรับท่านใดที่มาร่วมงานไม่ได้ #สามารถร่วมบุญได้ที่...
ธนาคาร : กรุงไทย
เลขบัญชี : 407-0-68723-8
ชื่อบัญชี : พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (รถหามแห)
☎️#ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 08-4758-6299 ( Ais )
🚩วัดธาตุ Watthat 469/2 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 27/03/2022

🎉บุญมหาชาติไม่ขาดทุนแน่นอนครับ🎊
------------------------------
#สอยดาว #เติมบุญ #ลุ้นรางวัล คูปองใบละ 20.-
บุญเดือนสี่ เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ
#วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2565
📌#สำหรับท่านใดที่มาร่วมงานไม่ได้ #สามารถร่วมบุญได้ที่...
ธนาคาร : กรุงไทย
เลขบัญชี : 407-0-68723-8
ชื่อบัญชี : พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (รถหามแห)
☎️#ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 08-4758-6299 ( Ais )
🚩วัดธาตุ Watthat 469/2 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 27/03/2022

🎉ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมงานบุญมหาชาติปีนี้ด้วยนะครับ มาร่วมบุญกันเยอะๆนะครับ🎊
-------------------------------
#สอยดาว #เติมบุญ #ลุ้นรางวัล คูปองใบละ 20.-
บุญเดือนสี่ เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ
#วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2565
📌#สำหรับท่านใดที่มาร่วมงานไม่ได้ #สามารถร่วมบุญได้ที่...
ธนาคาร : กรุงไทย
เลขบัญชี : 407-0-68723-8
ชื่อบัญชี : พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (รถหามแห)
☎️#ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 08-4758-6299 ( Ais )
🚩วัดธาตุ Watthat 469/2 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 27/03/2022

#ซุ้มสอยดาวาวเริ่มแล้ว บรรยากาศยามค่ำคืน
#สอยดาว #เติมบุญ #ลุ้นรางวัล คูปองใบละ 20.-

บุญเดือนสี่ เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ
#วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2565

📌#สำหรับท่านใดที่มาร่วมงานไม่ได้ #สามารถร่วมบุญได้ที่...
ธนาคาร : กรุงไทย
เลขบัญชี : 407-0-68723-8
ชื่อบัญชี : พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (รถหามแห)

☎️#ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 08-4758-6299 ( Ais )
🚩วัดธาตุ Watthat 469/2 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 26/03/2022

พร้อมแล้ว‼️ #บุญผะเหวดวัดธาตุ บ้านแห่ 2565
#วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2565
📌กำหนดการ บุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖๕
☀️วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
🕒เวลา ๑๕.๓๐ เชิญอุปคุุตแห่ผะเหวดเข้าเมือง
🕕เวลา ๑๘.๓๐ น เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน
☀️วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
🕗เวลา ๐๘.๐๐.น เช้าทำบุญตักบาตร
🕘เวลา ๐๙.๐๐.น ฟังเทศน์มหาชาติ
🚩วัดธาตุ Watthat 469/2 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 24/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
#คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารนสงเคราะห์ #วัดธาตุ บ้านแห่
#พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตสีโล มอบหมายให้
#พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (เลขานุการเจ้าคณะ ตำบลชุมแพ-เขต 2)
#คุณสรศักดิ์ ดีเหมือน 029 (กลุ่ม จิตอาสาและ VR ชุมแพ) พร้อมตัวแทนคณะ
มอบผ้าไตรช่วยเหลือและให้กำลังใจ ครอบครัว #ผ่อนดี ผู้วายชนม์คุณพ่อพิษ ผ่อนดี
#จึงประกาศและอนุโมทนาบุญกับครอบครัวท่านผู้สูญเสีย มาณโอกาสนี้..

{{{{{{{{หมายกำหนดการ}}}}}}}}
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 13.00 น - พีธีประชุมเพลิง
-----------------------------------------------
ณ ฌาปนสถานเมรุวัดป่าบ้านแห่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Photos from วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat's post 23/03/2022

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
#คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ #วัดธาตุ บ้านแห่
#พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตสีโล มอบให้
#พระสิงห์ขร ยตินฺธโร (เลขานุการเจ้าคณะ ตำบลชุมแพ-เขต 2) พร้อมตัวแทนคณะ
มอบผ้าไตร/จตุปัจจัยช่วยเหลือและให้กำลังใจ ครอบครัว #รัตนสวนจิก ผู้วายชนม์คุณแม่คำมูล รัตนสวนจิก
#จึงประกาศและอนุโมทนาบุญกับครอบครัวท่านผู้สูญเสีย มาณโอกาสนี้..

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ภาพบรรยากาศ
รำวงตอนเย็น กฐินสหกร์ชุมแพ 2562
แห่กฐินสหกรณ์ชุมแพ 2562

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


469/2 บ้านนาดอกไม้
Chum Phae
40130

Chum Phae สถานที่สักการะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โตโยต้าขอนแก่น สาขามลิวรรณ โตโยต้าขอนแก่น สาขามลิวรรณ
888 หมู่ 9 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ
Chum Phae, 40130

ถ้าหากท่านต้องการติดต่อเราผ่านทางข้อความกรุณาติดต่อที่ http://m.me/Toyotakhonkaen

Chumphae Church Chumphae Church
52/6 M.10, Ban Mai Sa Mak Kee, T.Chaisor, A.Chumphae
Chum Phae, 40130

Protestant Christian Church in Chumphae, Khon Kaen

วัดบุญบาลประดิษฐ์ จังหวัดขอ วัดบุญบาลประดิษฐ์ จังหวัดขอ
หมู่ 2, ถนนบุญบาลประดิษฐ์
Chum Phae, 40130

วัดบุญบาลประดิษฐ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น