BUU#Genius Law

BUU#Genius Law

#นิติศาสตร์

Boom Dolls by @ewzy
Boom Dolls by @ewzy

#ธรรมศาสตร์

Boom Dolls by @ewzy
Boom Dolls by @ewzy

วัตถุประสงค์ในการสร้างเพจ

=>,,,เพจนี้ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดคุณวุฒิ ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดสถาบัน ไม่จำกัดอาชีพหรือฐานะในสังคมแต่อย่างใด แต่เพจนี้เพจสำหรับใช้เป็นพื้นที่สาธารณะของผู้ที่มีความสนใจทางด้าน.."นิติศาสตร์"

=>,,,เพจนี้สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมกันแสดงความคิดเห็น แนวคิด หลักกฎหมาย ข่าวสาร ความรู้ หรือนำเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน

=>,,,พร้อมทั้งสามารถขอคำปรึกปรึกษาปัญหา จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์ช่วยให้คำแนะนะ ช่วยแนะแนวทางการแก้ปัญหา คลายปม คลายทุกข์ เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในสังคมนี้

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย's post 19/05/2021

Photos from ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย's post

11/04/2021

สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ หากนิสิต หรือบุคลากรท่านใดของคณะฯ ได้ไปในพื้นที่เสี่ยง
ขอความกรุณาแจ้งกับอาจารย์ผู้สอนหรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบ ขอความร่วมมือเปิดเผยไทม์ไลน์ และแจ้งผล
การตรวจ COVID-19 ให้กับคณะฯ ได้รับทราบด้วย
สามารถแจ้งเข้ามาได้ทั้ง 3 ช่องทาง
Line งานวิชาการ ID @290otjqj
โทร 03-810-2369
ในข้อความแฟนเพจคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

Photos from ติดโปร - PRO addict's post 04/04/2021

Photos from ติดโปร - PRO addict's post

16/02/2021

DEK BUU - เชิญชวนจัดตั้งกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

Photos from คำบรรยายเนติบัณฑิต's post 15/02/2021

Photos from คำบรรยายเนติบัณฑิต's post

06/01/2021

มีผู้ใช้บริการสอบถามกันมามาก BUHมีมาตรการการตรวจคัดกรองเชื้อโควิดตามความเสี่ยงนะครับ ไม่ใช่ตรวจได้ในทุกคนและทุกเคสนะครับ ขอความกรุณาทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ รักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ใส่แมสหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารปรุงสุก หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

06/01/2021

"กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต"
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดสรรเงินช่วยเหลือนิสิต เพื่อสร้างความมั่นใจและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการอุบัติภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย
โดยมีสิทธิประโยชน์เบื้องต้นดังนี้
.
👉 มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
👉 เงินช่วยเหลือนิสิตหากตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ไม่เกิน 10,000 บาท
👉 เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีนิสิตเสียชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท
👉 เงินช่วยเหลือนิสิต กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต รายละไม่เกิน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต Tel: 0-3810-2222 ต่อ 1511 E-mail: [email protected]
.
📍ส่วนมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ อดใจรออีกซักนิด 📍
แอดมินจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบในทันที
.
✅ สิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้คือต้อง
😷 สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
🙌 หมั่นล้างมือสม่ำเสมอ
🙆‍♀️ เว้นระยะห่างทางสังคม
🩺 ใช้แอพพลิเคชัน “หมอชนะ”

ด้วยความห่วงใยจากมหาวิทยาลัยบูรพา ครับ
#มหาวิทยาลัยบูรพา #บูรพาสู้โควิด #กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต

06/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
========================================


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลและเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพพลานามัยของบัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

มหาวิทยาลัยบูรพาขอประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
✅👇
จากเดิมระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
📍 เป็นวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 📍

มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันฝึกซ้อม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการลางานและการเดินทางของบัณฑิตเป็นสำคัญ และจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป
.
.
สำหรับบัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ให้แจ้งความจำนงได้ในระบบ BUU Graduate ตามลิงค์ http://graduate.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 12 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564

โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งปริญญาบัตรให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในระบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเพื่อขออนุมัติคืนเงินค่าใช้จ่ายให้บัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะรีบดำเนินการคืนเงินให้แก่บัณฑิตโดยเร็วที่สุด

บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก รวมทั้งผู้ประกอบการเสริมสวย ถ่ายภาพ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือถึงสายการบินต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาขอคืนเงินหรือคืนค่ามัดจำ ขอเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือขอคืนค่าตั๋วการเดินทางให้แก่บัณฑิตและญาติ ได้จากระบบ BUU Graduate ตามลิงค์ http://graduate.buu.ac.th ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการ
สายการบิน ในการพิจารณาคืนเงินหรือคืนมัดจำเป็นกรณีไป

อ่านประกาศได้ที่ : https://www.buu.ac.th/news/frontend/detail/170

Photos from ตามติดชีวิตเด็กนิติ's post 02/12/2020

Photos from ตามติดชีวิตเด็กนิติ's post

‘กฎหมายธุรกรรมอิเล็กฯ’ปรับใช้อย่างไร? 29/11/2020

‘กฎหมายธุรกรรมอิเล็กฯ’ปรับใช้อย่างไร?

‘กฎหมายธุรกรรมอิเล็กฯ’ปรับใช้อย่างไร? เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปการทำธุรกิจ จากสัญญาในรูปของกระดาษ ถูกพัฒนาสู่ e-Document แต่ไม่ใช่ธุรกรรมทุกประเภท....

05/11/2020

ที่มา: วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย โดย ชุธิดา รตนัตจุฑามณี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Photos from ชอบจัง บางแสน's post 12/10/2020

Photos from ชอบจัง บางแสน's post

Photos from คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา's post 06/10/2020

Photos from คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา's post

Photos from คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา's post 02/10/2020

Photos from คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา's post

02/10/2020

แล้วพบกัน วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

คนขับรถต้องรู้! ประกาศล่าสุด ‘ห้ามหยุด-ห้ามจอด’ บนถนน-ซอยทั่วกรุง | The Bangkok Insight | LINE TODAY 01/10/2020

คนขับรถต้องรู้! ประกาศล่าสุด ‘ห้ามหยุด-ห้ามจอด’ บนถนน-ซอยทั่วกรุง | The Bangkok Insight | LINE TODAY

https://today.line.me/th/v2/article/0Gz81j?utm_source=copyshare

คนขับรถต้องรู้! ประกาศล่าสุด ‘ห้ามหยุด-ห้ามจอด’ บนถนน-ซอยทั่วกรุง | The Bangkok Insight | LINE TODAY คนขับรถต้องรู้! "พล.ต.ท.ภัคพงศ์" เผยประกาศว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ และการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถ ใ....

26/09/2020

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดังนี้
.
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/press_release_ocsc.pdf

Photos from Hill Mare''s post 13/09/2020

Photos from Hill Mare''s post

09/09/2020

❗💥โปร 9.9 💥 OIA Intrans แจก eBook กฎหมายแปล ฟรี ❗⚖️ "พระธรรมนูญศาลยุติธรรม" (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)​ ทันสมัย ใหม่ล่าสุด โดย สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดกฎหมายฉบับแปลดังกล่าว ได้ที่ https://bit.ly/2R7hawH

#พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

หมายเหตุ: กฎหมายฉบับแปลนี้ จัดทำเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจเนื้อหาสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาไทย เฉพาะต้นฉบับภาษาไทยเท่านั้นที่มีผลบังคับโดยถูกต้องตามกฎหมาย

Remarks: This piece of legal translation is for those who are not familiar with Thai language. The legal authority is only carried by its original Thai version.

09/09/2020

ก.ล.ต. สนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ พร้อมรับ “คนรุ่นใหม่” 100 ตำแหน่ง ภายใต้ “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน”

ก.ล.ต. จัดทำ “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” เพื่อเปิดรับผู้จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 100 ตำแหน่ง เข้าทำงานกับ ก.ล.ต. โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี ซึ่งสอดรับกับ “มาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน” เพื่อสร้างงานและช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านตลาดทุนและเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ “มาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน” ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 มาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากและเป็นการส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ ก.ล.ต. จึงจัดทำ “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” ซึ่งสอดรับกับมาตรการดังกล่าว โดยจะจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 100 ตำแหน่ง ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของ ก.ล.ต. และมีระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี

“ก.ล.ต. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ และ “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” นี้ยังเป็นการสร้างโอกาสและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านตลาดทุนให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุนได้ต่อไป” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครให้ทราบต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” และทวิตเตอร์ “ThaiSEC_News”

__________________

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 164/2563 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8448

08/09/2020

BURAPHA TOP 5

TOP10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ด้านการสอน (Teaching) จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE World University Rankings 2021 (3 ก.ย.63)

สำหรับเกณฑ์ในการวัดด้าน Teaching (คะแนนด้านนี้รวม 30% ) ประกอบด้วย
Teaching (the learning environment): 30%
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

Photos from ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย's post 01/09/2020

Photos from ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย's post

29/08/2020
24/08/2020
22/08/2020

แนะนำหนังสือใหม่
ความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฝึกหัด
พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม (ก.ค. 63)
โดย รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
จำนวน 252 หน้า
ราคา 380 บาท

สถานที่วางจำหน่าย
ร้านหนังสือวิญญูชน
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#หนังสือกฎหมาย #กฎหมาย #นิติศาสตร์ #ธรรมศาสตร์

22/08/2020

แนะนำหนังสือใหม่
กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์
พิมพ์ครั้งที่ 2 (ส.ค. 63)
โดย ผศ.สาวตรี สุขศรี
จำนวน 602 หน้า
ราคา 390 บาท

สถานที่วางจำหน่าย
ร้านหนังสือวิญญูชน
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#หนังสือกฎหมาย #กฎหมาย #นิติศาสตร์ #ธรรมศาสตร์

22/08/2020

สรุปตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่าตามมาตรา 538

มาตรา 538 เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี

Photos from กฎหมายกับ อ.ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ Aj.Sirisak Jungthawan's post 22/08/2020

Photos from กฎหมายกับ อ.ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ Aj.Sirisak Jungthawan's post

Photos from Government Affairs's post 22/08/2020

Photos from Government Affairs's post

Photos from นักศึกษานิติศาสตร์ - Law Student's post 11/08/2020

Photos from นักศึกษานิติศาสตร์ - Law Student's post

Photos from รวมเด็ดเกร็ดกฎหมาย's post 09/08/2020

Photos from รวมเด็ดเกร็ดกฎหมาย's post

Photos from กระดาน บอกบุญ หล่อพระ's post 01/08/2020

Photos from กระดาน บอกบุญ หล่อพระ's post

ที่อยู่


Chon Buri
20131

Chon Buri ผู้รับเหมาอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Chonburikitchenware Chonburikitchenware
458k, Wachiraprakarn Rd., T. Makamyong, A. Muangchonburi, Chonburi.
Chon Buri, 20000

Chaloem Boonsrikaew อาจารย์ของการเป็นผู้ Chaloem Boonsrikaew อาจารย์ของการเป็นผู้
93/250 หมู่ 10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
Chon Buri, 20230

แบ่งปันความรู้งานก่อสร้าง การบริหารคน บริหารงาน วิธีสร้างความโดดเด่น แตกต่าง

Poolnologies Poolnologies
24/16 Moo 2 Nongprue
Chon Buri, 20150

With decades of experience in designing, building and installing swimming pool systems, Poolnologies is one of the largest freshwater pool systems provider in Asia.

ช่างกุญแจ อมตะนคร นอกสถานที่ ช่างกุญแจ อมตะนคร นอกสถานที่
111/15 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
Chon Buri, 20000

กุญแจรีโมทรถยนต์ ฝังชิพ IMMOBILIZER เปิดรถ เปิดบ้าน ติดกันขโมยรถยนต์ บริการถึงที่ 094-675-

บายพาสค้าไม้ Bypass Kamai บายพาสค้าไม้ Bypass Kamai
80 หมู่ 10 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
Chon Buri, 20000

ดูดส้วม ชลบุรี ดูดส้วม ชลบุรี
Chon Buri, 20000

บริการดูดส้วม แก้ไขท่อตัน ดูดไขมัน งานเดินท่อลงถังบำบัด ติดตั้งชักโครก โทรเลย �092-3297070 �

Room 31 shop Room 31 shop
Chon Buri, 20000

เคสและอุปกรณ์มือถือ ของเล่น เลโก้ นาโน โมเดลกันดั้ม การ์ดแวนการ์ด ยูกิ หุ่นยนต์ รถเด็กเล่น

ร้านทำกุญแจรีโมท Honda Pcx 094-8823999 รับ ร้านทำกุญแจรีโมท Honda Pcx 094-8823999 รับ
Chon Buri, 20130

ศูนย์ทำกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ทุกระบบ 24 ชม.Honda Pcx Yamaha X-Max Suzuki GSX 150R 094-8823999 ช่างน๊อตรับทำกุญแจสมาร์ทคีย์

บริษัท บ่อวินแอร์เซอร์วิส จำ บริษัท บ่อวินแอร์เซอร์วิส จำ
89/454 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
Chon Buri, 20230

DHTech Thailand DHTech Thailand
39 Takhian Tia, Bang Lamung District, Chon Buri
Chon Buri, 20150

Air Conditioner Dehumidifier Dust Collector Power Generator

Agriculture Brand Agriculture Brand
240/17, M.6, T. Na Kluea, A. Banglamung, Pattaya,
Chon Buri, 20150

www.ssktradings.com : We are one of the emerging online nutritious and organic grocery retailer, wholesaler shipping client Asia.

AMEX Engineering รับผลิตขึ้นรูปงานกลึง AMEX Engineering รับผลิตขึ้นรูปงานกลึง
ศุขประยูร
Chon Buri, 20160

รับผลิตงานกลึงโลหะอุตสหกรรมตามแบบ รับตัดเหล็กซัพพลายด์อุตสาหกรรม โซนชลบุรี ระยอง