สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรม

สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรม

ตำแหน่งใกล้เคียง วณิชย์

ประกันชีวิตคิดมาเพื่อคุณ
ประกันชีวิตคิดมาเพื่อคุณ
20000
KMG ProRich
KMG ProRich
114/195 ม.4 ต.ห้วยกะปิ
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊
28/2 ม.5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
FLS Solutions Thailand Co., Ltd.
FLS Solutions Thailand Co., Ltd.
53 Moo 9, Talay Thong Tower, 14th Floor, Suite #1406, Sukhumvit Road, Tungsukla,
Muangchon Auto Glass
Muangchon Auto Glass
47/9-10 Moo.4 Sukhumvit Road, Muang, Ang Sila
ธรรมพุทธรักษา ฟิล์ม & กระจกรถ
ธรรมพุทธรักษา ฟิล์ม & กระจกรถ
110/10 ม.5 ต.ห้วยกะปิ, Bang Saen
ไทยคาร์กลาส สาขาบางแสน
ไทยคาร์กลาส สาขาบางแสน
1/3 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยก
Enjoy Wash Club
Enjoy Wash Club
15/7 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.เหมือง, Amphoe Muang Chon Buri
ป้าย เอ็กซ์คลูซีฟ สื่อสิ่งพิ
ป้าย เอ็กซ์คลูซีฟ สื่อสิ่งพิ
660/49 Sukhumvit Rd., Saensuk, Bang Saen
พรฟลาวเว่อร์ วิดดิ้ง
พรฟลาวเว่อร์ วิดดิ้ง
ถนนอ่างศิลาหน้าหมู่บ้านปรา, Ang Sila
Nursing Management-สาขาการบริหารการพยาบ
Nursing Management-สาขาการบริหารการพยาบ
169 Long-Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Amphur Muang
แฟรนไชส์ขนส่งเอกชน จุดชำระเ
แฟรนไชส์ขนส่งเอกชน จุดชำระเ
Bangkok 20000
บ้านสีชมพู หอพักหญิงใกล้ม.บู
บ้านสีชมพู หอพักหญิงใกล้ม.บู
13°16'41.8"N 100°55'46.5"E, Amphoe Muang Chon Buri
Flash Home -สาขาบางแสน ตลาดเนตรดี ม.
Flash Home -สาขาบางแสน ตลาดเนตรดี ม.
49/39
JK AUTO SHOP Chonburi
JK AUTO SHOP Chonburi
22/16-21 ม.1ต.ห้วยกะปิ

ความคิดเห็น

บริษัท ไข่หวานบ้านซูชิ
-เปิดรับสมัครตำแหน่ง Learning & Development
-สถานที่ปฏิบัติงาน อาค าร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส พระราม9
-วันและเวลาการทำงาน : ทำงานวันจันทร์ - วันศุก ร์ เวลา 9:00-18:00 น.
-สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันกลุ่ม
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ตรวจสุขภาพประจำปี
Job Description
1. จัดการฝึกอบ รม :
- จัดเตรียมการฝึกอบรมให้กับแฟรนไชส์ซี เอกสารและคู่มือผู้เรียนท ี่ เกี่ยวข้อง สถานที่จัดอบ รม วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมทั้งหมด
- ดำเนินการฝึกอบรม รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ให้การฝึกอบรมในห้องอบรม - จัดทำแบบประเมินและประเมินผลการฝึกอบ รม ดูแลระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเพื่อปรับปรุง
- ติดต่อกับแฟรนไชส์ซี หรือ ผู้จัดการร้านเพื่อจัดเตรียมตารางสำหร ับ หลักสูตรฝึกอบรม ทบทวนรายชื่อเพื่อเข้ารับการอบรมและประสานหลัง เสร็จสิ้นการฝึกอบรมเพื่อติดตามการนำความรู้ไปใช้
2. บริหารจัดการการเก็บบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษ ัท
- จัดทำบันทึกประวัติการฝึกอบรมของแฟรนไชส์ซี และบริหารจัดการระบบการเก็บฐานข้อมูลรวมถึงรายงานอื่นๆ ในแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
3. จัดคอร์สฝึกอบรมประจำเดื อน - Operation Manual 12 เล่ม (มีแล ้ว หรือสามารถเขียนขึ้นใหม่ตามเห็นสมควร)
4. ดูแลและทบทวนงบประมาณการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้วางแผนไว้
5. สนับสนุนช่วยเหลือแฟรนไชส์ ซี ด้านการประเมินทักษะความสามารถของพนักงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรหรือโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ออกแบบการควบคุมคุณภาพ หลักเกณ ฑ์ และตรวจสอบ แฟรนไชส์ซี ด้านการบริการ คุณภาพอาหาร การบริหารจัดการร้าน ตามมาตราฐานของบริษัท
J ob Specification
1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 – 40 ปี
2.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น ไป ด้านสังคมศาสตร์/
บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรม ในธุรกิจแฟรนไชส์ด้านอาหาร
4.บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติในการทำงานดี
( C an do Attitude ) มีภาวะผู้นำ
5.สามารถเป็นวิทยากรในหลักสูตรงานบริการได้ มีความสามารถ
ในการสื่อสารที่ ดี (พูด-อ่าน-เขียน)
6.มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office
(Word,Excel, Powerpoint)
7.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
สนใจสมัครส่งเรซูเม่มาที่ : [email protected]
ติดต่อเบอร์ : 085-060-04 67 อานัตย์
0994165114
ใครต้องการ ทำระบบจ้างพี่ได้นะคะ รับเป็น consu lt. ค่ะ
🌐บริษัท มินเด็น กรุ๊ป จำกัด🌐
👉รับสมั คร : พนักงานแผนกบุคคล
HR Offic er
👉ลักษณะการทำงาน :
👉รับผิดชอบ งานบุคคล HRM เงินเดือน, งานสรรหาบุคลา กร, งานด้านสวัสดิการ
แรงงานสัมพันธ์ และติดต่อราชการ ฯลฯ
คุณสมบัติ
1. เพศหญ ิง อายุ 25ปี ขึ้นไป / มี
ประสบการ ณ์ 3 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขา
บริหารทรัพยากรบุคคล ,
รัฐศาสตร์ ,นิติศาสต ร์ และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน,
ประกันสังคม
4.
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
Microso ft Office ได้ดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ และมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6.
สามารถทำเงินเดือน โปรแกรม Payday
จะพิจารณาเป็นพิเ ศษ
7. สามารถเริ่มงานได้ทันที
วันทำงาน : วันจันทร์-วันเสาร์
เวลา : 08.00 -17.00 น .
💵สวัสดิการ💵
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท
✅ เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน
จับแจกรางวัลประจำเดือน (ทองคำ)
✅ โบนัสปลายปี
✅ ประกันอุบัติเหตุ
✅ จัดสัมมนาประจำปี
✅ กิจกรรมปีใหม่
สำนักงานเลขท ี่ : 64/135 หมู่บ้าน เอกวิน 5 ต.กระทุ่มร าย อ.หนองจอก กทม
โทร : 02-10135 72
♥️มาร่วมเป็น"วิทยากร"และก้าวไปด้วยกันกับเราได้แล้ววันนี้ที่ สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - Safetyinthai.com By Topp ro & สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ - Hrodthai.com By Toppro
.
🗣#รับสมัครวิทยา กร : ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (#จป.) รูปแบบงานประจำและวิทยากรด้านทรัพยากรมนุษย์
.
🕵‍♀คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ ิง / อายุ : 28 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี-ปริญญาเ อก
ประสบการณ์ : 3-5 ปี ขึ้นไป
.
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิทยากรบรรยายหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เช่น
✔️ #จปหัวหน้างาน
✔️ #จปบริห าร
✔️ #จปเทคนิค
✔️ #คปอ.
✔️ #HR

.
**มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา และก้าวไปด้วยกันกับเรา**
.
⚠️หมายเห ตุ จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงาน จป.วิชาช ีพ
ในสถานประกอบการ อย่างน้อย 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านงานสอนพนักงานในสถานประกอบการหลักสูตร จป.อย่างน้ อย 3 ปี
.
📢ติดต่อสอบถามได้ที่ 📞 : 086-3448654 (คุณกุ ้ง ปาณิสรา)
ส่งประวัติของท่านเพื่อเข้ารับพิจารณาได้ที่ e-mail : [email protected]
------------------------------------------------------------
• ช่องทางการติดต่อ
Facebook » http://bit.ly/2wd9pL7
[email protected] » https://bit.ly/2Lure28
Website » www.safetyinthai.com
Youtube » http://bit.ly/2VJ9vEw
Krittapol Kiri ne Visarut Boondirek Gash Bell Thunnaree Mekw an Kung Na นัธทวัฒน์ คิรินทร์ (นัธทวัฒ น์ คิรินทร้)
------------------------------------------------------------
บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
ยินดีให้บริการทุกท่านในการจัดหาหลักสูตรดีๆให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็น..
.
หลักสูตรอบรม
.
📍 #อบรมHR
📍
#อบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
📍 #อบรมหลักสูตรผู้นำ
📍 #หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานต่างๆ
📍 #อบรมจป
📍 #อบรมจประดับหัวหน้างาน
📍 #อบรมจประดับบริหาร
📍
#อบรมจประดับเทคนิค
📍 #อบรมคปอ
📍 #อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
📍 #อบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์
📍 #การทำงานบนที่สูง
📍 #เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านความปลอดภัยนั่งร้าน
📍
#เครนปั้นจั่น
.
👩‍💼 หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม
.
🏭 IN-HOUSE TRAINING
📞 : 091-234-56 69 063-2681079
.
📨 E-MAIL
[email protected]
[email protected]
🏢 PUBLIC TRAINING
📞 : 033-135-0 09 , 086-369-9225 (คุณอรวรรณ) , 098-281-9879 (อัจฉรา)
.
#หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำง าน อาชีวอนามัย (Safety)
📨 E-MAIL (คุณอรวรรณ) : ภาคตะวันอ อก ภาคเหนือ ภาคอีสาน
Email : [email protected]
.
📨 E-MAIL (คุณอัจฉ รา) : ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันตก
Email : [email protected]
------------------------------------------------------------
รับข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันแล้ววันนี้ที่ LI [email protected] แอดเลย!!
[email protected] https://goo.gl/q2Fnjx
.

ให้บริการงานฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO ทั้งในและนอกสถานที่ ศูนย์บริการฝึกอบรมสำหรับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (H R), ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, การเป็นผู้นำ,การทำงานเป็นทีม, ด้านการเพิ่มผลผลิต, ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, ด้านการสรร หา บุคลากร, ด้านการบริการการตลาดและการขาย, ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง, ด้านการจัดทำกิจกร รม 5ส และ QCC, บริการงานที่ปรึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

เปิดเหมือนปกติ

23/09/2022

การจัดทำ 𝗣𝗮𝘆𝗿𝗼𝗹𝗹 ขั้นเทพ | HRODTHAI

💼⭐การทำ 𝐩𝐚𝐲𝐫𝐨𝐥𝐥 หรือเรื่องเงินเดือนนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการทำ 𝐩𝐚𝐲𝐫𝐨𝐥𝐥 ที่เป็นระบบแมนนวลยังต้องทำมืออย ู่ นอกจากจะความยุ่งยากซับซ้อนในการทำแล้ว ยังมีสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือความถูกต้องที่อาจจะส่งผลเสียในแง่ลบให้กับองค์กรได้
อ่านต่อ : https://bit.ly/3nxJYOU
.
โปรสุดคุ้ม 𝐁 𝐮𝐲 𝟏 𝐆𝐞𝐭 𝟏 𝐅𝐫𝐞𝐞! 🔥
จ่ายเพียง 3,5 00 บาท เรียนได้ 2 ท่าน ได้รับใบเซอร์ทั้ง 2 ท่าน🎓
.
อยากอบรมแต่กลัวโคว ิด ใช่ไหม? จบปัญหาในการติดเชื้อโควิด
ด้วยการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom จากที่บ้านได้เลย
และยังประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีก ด้วยโปรสุดคุ้ม ซื้อ1แถม1🔥
.
🚀คอร์สอบรมการจัด ทำ 𝗣𝗮𝘆𝗿𝗼𝗹𝗹 ขั้นเทพ
🔥ดูรายละเอียดคอร์สคลิกเลย! : https://bit.ly/3J6ZxFU
.
✏️อบรมวันที่ 4 ตุลา คม 2565
⏰เวลา 9.00 - 16.00 น. l ระยะเว ลา ( 1วัน )
📹อบรมออนไลน์ผ่าน 𝐙𝐨𝐨𝐦 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞
💸ราคาพิเศษสุด ซื ้อ 1 ท่าน เรียนฟรีอีก 1 ท่าน!! จ่ายเพี ยง 𝟑𝟓𝟎𝟎.-
ลงทะเบียนเลย ✅ : https://bit.ly/3J6ZxFU
.
สมาชิกจ่ายเพียง 𝟑𝟎𝟎𝟎.- เรียนไ ด้ 2 ท่าน ได้รับใบเซอร์ทั้ง 2 ท่าน🎓
⭐สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ : https://bit.ly/395vzWW
.
เนื้อหาอบรม
✅พื้นฐานการคิดและคำนวณค่าจ้างเงินเดือน
✅การกำหนดขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ
✅การตรวจเช็คการทำค่าจ้างเงินเดือนและเทคนิคการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
✅กระบวนการการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์
✅การสรุปค่าจ้างเพื่อนำเสนอ (Lab or Cost)
✅การจัดทำรายงานค่าจ้างเงินเดือน
✅การใช้โปรแกรมค่าจ้างเงินเดือน
✅กิจกรรม workshop เทคนิคการลดความผิดพลาดและทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นศูนย์
🔥จองเลย! : https://bit.ly/3J6ZxFU
.
💼💡อัปเดตใหม่ล่าสุดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี 2022 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดท ี่ : https://bit.ly/3MUhA4i
------------------------------------------------------------
🔍 ติดตามคอร์สอื่นๆ ได้ที่ https://bit.ly/3jPnBnp
💌 หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งานระ บบ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เพจ http://bit.ly/2wd9pL7 โดยตรงเพื่อให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็วค่ะ
------------------------------------------------------------
• ช่องทางการติดต่อ
💬Facebook » http://bit.ly/2wd9pL7
📲[email protected] » https://bit.ly/3eQ79zY
🌍Website » https://www.hrodthai.com/
📺Youtube » http://bit.ly/2VJ9vE2
------------------------------------------------------------
บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแ นล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
ยินดีให้บริการทุกท่านในการจัดหาหลักสูตรดีๆให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็น..
.
หลักสูตรอบรม
.
📍
📍 #อบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
📍 #อบรมหลักสูตรผู้นำ
📍
#หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานต่างๆ
📍 #หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
📍 #หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน
📍 #หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต
📍 #หลักสูตรด้านระบบมาตรฐาน
📍 #หลักสูตรสำหรับHR
📍
#บริการให้คำปรึกษา
.
👩‍💼 หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม
.
#หลักสูตรhr
📞 : 0632681079 คุณภานรินทร์
📞 : 0972370949 คุณธัญญ์นรี
📞
: 0912345669 คุณโยษิณา
.
📨 E-MAIL : [email protected]
------------------------------------------------------------
รับข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันแล้ววันนี้ที่ LI [email protected] แอดเลย!!
[email protected] https://goo.gl/QUk4Az

Photos from สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ - Hrodthai.com By Toppro 's post 23/09/2022

💼⭐การทำ 𝐩𝐚𝐲𝐫𝐨𝐥𝐥 หรือเรื่องเงินเดือนนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการทำ 𝐩𝐚𝐲𝐫𝐨𝐥𝐥 ที่เป็นระบบแมนนวลยังต้องทำมืออย ู่ นอกจากจะความยุ่งยากซับซ้อนในการทำแล้ว ยังมีสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือความถูกต้องที่อาจจะส่งผลเสียในแง่ลบให้กับองค์กรได้
อ่านต่อ : https://bit.ly/3nxJYOU
.
โปรสุดคุ้ม 𝐁 𝐮𝐲 𝟏 𝐆𝐞𝐭 𝟏 𝐅𝐫𝐞𝐞! 🔥
จ่ายเพียง 3,5 00 บาท เรียนได้ 2 ท่าน ได้รับใบเซอร์ทั้ง 2 ท่าน🎓
.
อยากอบรมแต่กลัวโคว ิด ใช่ไหม? จบปัญหาในการติดเชื้อโควิด
ด้วยการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom จากที่บ้านได้เลย
และยังประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีก ด้วยโปรสุดคุ้ม ซื้อ1แถม1🔥
.
🚀คอร์สอบรมการจัด ทำ 𝗣𝗮𝘆𝗿𝗼𝗹𝗹 ขั้นเทพ
🔥ดูรายละเอียดคอร์สคลิกเลย! : https://bit.ly/3J6ZxFU
.
✏️อบรมวันที่ 4 ตุลา คม 2565
⏰เวลา 9.00 - 16.00 น. l ระยะเว ลา ( 1วัน )
📹อบรมออนไลน์ผ่าน 𝐙𝐨𝐨𝐦 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞
💸ราคาพิเศษสุด ซื ้อ 1 ท่าน เรียนฟรีอีก 1 ท่าน!! จ่ายเพี ยง 𝟑𝟓𝟎𝟎.-
ลงทะเบียนเลย ✅ : https://bit.ly/3J6ZxFU
.
สมาชิกจ่ายเพียง 𝟑𝟎𝟎𝟎.- เรียนไ ด้ 2 ท่าน ได้รับใบเซอร์ทั้ง 2 ท่าน🎓
⭐สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ : https://bit.ly/395vzWW
.
เนื้อหาอบรม
✅พื้นฐานการคิดและคำนวณค่าจ้างเงินเดือน
✅การกำหนดขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ
✅การตรวจเช็คการทำค่าจ้างเงินเดือนและเทคนิคการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
✅กระบวนการการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์
✅การสรุปค่าจ้างเพื่อนำเสนอ (Lab or Cost)
✅การจัดทำรายงานค่าจ้างเงินเดือน
✅การใช้โปรแกรมค่าจ้างเงินเดือน
✅กิจกรรม workshop เทคนิคการลดความผิดพลาดและทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นศูนย์
🔥จองเลย! : https://bit.ly/3J6ZxFU
.
💼💡อัปเดตใหม่ล่าสุดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี 2022 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดท ี่ : https://bit.ly/3MUhA4i
------------------------------------------------------------
🔍 ติดตามคอร์สอื่นๆ ได้ที่ https://bit.ly/3jPnBnp
💌 หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งานระ บบ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เพจ http://bit.ly/2wd9pL7 โดยตรงเพื่อให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็วค่ะ
------------------------------------------------------------
• ช่องทางการติดต่อ
💬Facebook » http://bit.ly/2wd9pL7
📲Li[email protected] » https://bit.ly/3eQ79zY
🌍Website » https://www.hrodthai.com/
📺Youtube » http://bit.ly/2VJ9vE2
------------------------------------------------------------
บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแ นล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
ยินดีให้บริการทุกท่านในการจัดหาหลักสูตรดีๆให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็น..
.
หลักสูตรอบรม
.
📍
📍 #อบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
📍 #อบรมหลักสูตรผู้นำ
📍
#หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานต่างๆ
📍 #หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
📍 #หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน
📍 #หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต
📍 #หลักสูตรด้านระบบมาตรฐาน
📍 #หลักสูตรสำหรับHR
📍
#บริการให้คำปรึกษา
.
👩‍💼 หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม
.
#หลักสูตรhr
📞 : 0632681079 คุณภานรินทร์
📞 : 0972370949 คุณธัญญ์นรี
📞
: 0912345669 คุณโยษิณา
.
📨 E-MAIL : [email protected]
------------------------------------------------------------
รับข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันแล้ววันนี้ที่ LI [email protected] แอดเลย!!
[email protected] https://goo.gl/QUk4Az

Photos from สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ - Hrodthai.com By Toppro 's post 23/09/2022

🖼👩‍💼ภาพบรรยากาศอบรมกับสถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ - Hrodthai.com By Toppro
ท่ามกลางบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเองเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
ดูเพิ่มเติม : https://bit.ly/3jPnBnp
.
💼💡แผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี 2022 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดท ี่ : https://bit.ly/34zpMWF
------------------------------------------------------------
🔍 ติดตามคอร์สอื่นๆ ได้ที่ https://bit.ly/3jPnBnp
💌 หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งานระ บบ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เพจ http://bit.ly/2wd9pL7 โดยตรงเพื่อให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็วค่ะ
------------------------------------------------------------
• ช่องทางการติดต่อ
Facebook » http://bit.ly/2wd9pL7
[email protected] » https://bit.ly/3eQ79zY
Website » https://www.hrodthai.com/
Youtube » http://bit.ly/2VJ9vE2
------------------------------------------------------------
บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแ นล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
ยินดีให้บริการทุกท่านในการจัดหาหลักสูตรดีๆให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็น..
.
หลักสูตรอบรม
.
📍
📍 #อบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
📍 #อบรมหลักสูตรผู้นำ
📍
#หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานต่างๆ
📍 #หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
📍 #หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน
📍 #หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต
📍 #หลักสูตรด้านระบบมาตรฐาน
📍 #หลักสูตรสำหรับHR
📍
#บริการให้คำปรึกษา
.
👩‍💼 หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม
.
#หลักสูตรhr
📞 : 0632681079 คุณภานรินทร์
📞 : 0972370949 คุณธัญญ์นรี
📞
: 0659564049 คุณจงรัก
.
📨 E-MAIL : [email protected]
------------------------------------------------------------
รับข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันแล้ววันนี้ที่ LI [email protected] แอดเลย!!
[email protected] https://goo.gl/QUk4Az

23/09/2022

โปรสุดคุ้ม 𝐁𝐮𝐲 𝟏 𝐆𝐞𝐭 𝟏 𝐅𝐫 𝐞𝐞! 🔥
จ่ายเพียง 3,500 บาท เรียนได้ 2 ท่ าน ได้รับใบเซอร์ทั้ง 2 ท่าน🎓
.
อยากอบรมแต่กลัวโควิด ใช่ไหม? จบปัญหาในการติดเชื้อโควิด
ด้วยการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zo om จากที่บ้านได้เลย
และยังประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีก ด้วยโปรสุดคุ้ม ซื้อ1แถม1🔥
.
🚀คอร์สอบรมการจัดทำ 𝗣𝗮𝘆𝗿𝗼𝗹𝗹 ขั้นเทพ
🔥ดูรายละเอียดคอร์สคลิกเลย! : https://bit.ly/3J6ZxFU
.
✏️อบรมวันที่ 4 ตุลา คม 2565
⏰เวลา 9.00 - 16.00 น. l ระยะเว ลา ( 1วัน )
📹อบรมออนไลน์ผ่าน 𝐙𝐨𝐨𝐦 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞
💸ราคาพิเศษสุด ซื ้อ 1 ท่าน เรียนฟรีอีก 1 ท่าน!! จ่ายเพี ยง 𝟑𝟓𝟎𝟎.-
ลงทะเบียนเลย ✅ : https://bit.ly/3J6ZxFU
.
สมาชิกจ่ายเพียง 𝟑𝟎𝟎𝟎.- เรียนไ ด้ 2 ท่าน ได้รับใบเซอร์ทั้ง 2 ท่าน🎓
⭐สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ : https://bit.ly/395vzWW
.
เนื้อหาอบรม
✅พื้นฐานการคิดและคำนวณค่าจ้างเงินเดือน
✅การกำหนดขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ
✅การตรวจเช็คการทำค่าจ้างเงินเดือนและเทคนิคการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
✅กระบวนการการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์
✅การสรุปค่าจ้างเพื่อนำเสนอ (Lab or Cost)
✅การจัดทำรายงานค่าจ้างเงินเดือน
✅การใช้โปรแกรมค่าจ้างเงินเดือน
✅กิจกรรม workshop เทคนิคการลดความผิดพลาดและทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นศูนย์
🔥จองเลย! : https://bit.ly/3J6ZxFU
.
💼💡อัปเดตใหม่ล่าสุดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี 2022 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดท ี่ : https://bit.ly/3MUhA4i
------------------------------------------------------------
🔍 ติดตามคอร์สอื่นๆ ได้ที่ https://bit.ly/3jPnBnp
💌 หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งานระ บบ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เพจ http://bit.ly/2wd9pL7 โดยตรงเพื่อให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็วค่ะ
------------------------------------------------------------
• ช่องทางการติดต่อ
💬Facebook » http://bit.ly/2wd9pL7
📲[email protected] » https://bit.ly/3eQ79zY
🌍Website » https://www.hrodthai.com/
📺Youtube » http://bit.ly/2VJ9vE2
------------------------------------------------------------
บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแ นล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
ยินดีให้บริการทุกท่านในการจัดหาหลักสูตรดีๆให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็น..
.
หลักสูตรอบรม
.
📍
📍 #อบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
📍 #อบรมหลักสูตรผู้นำ
📍
#หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานต่างๆ
📍 #หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
📍 #หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน
📍 #หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต
📍 #หลักสูตรด้านระบบมาตรฐาน
📍 #หลักสูตรสำหรับHR
📍
#บริการให้คำปรึกษา
.
👩‍💼 หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม
.
#หลักสูตรhr
📞 : 0632681079 คุณภานรินทร์
📞 : 0972370949 คุณธัญญ์นรี
📞
: 0912345669 คุณโยษิณา
.
📨 E-MAIL : [email protected]
------------------------------------------------------------
รับข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันแล้ววันนี้ที่ LI [email protected] แอดเลย!!
[email protected] https://goo.gl/QUk4Az

Photos from สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ - Hrodthai.com By Toppro 's post 22/09/2022

💼💕 จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง
จึงเป็นประสิทธิผลหนึ่งในศักยภาพความเป็นยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพ และพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก
อ่านต่อ : https://bit.ly/3I4qxXB
.
โปรสุดคุ้ม 𝐁 𝐮𝐲 𝟏 𝐆𝐞𝐭 𝟏 𝐅𝐫𝐞𝐞! 🔥
จ่ายเพี ยง 𝟑,𝟓𝟎𝟎 บาท เรียนได้ 𝟐 ท่าน ได้รับใบเซอร์🎓
.
อยากอบรมแต่กลัวโคว ิด ใช่ไหม? จบปัญหาในการติดเชื้อโควิด
ด้วยการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom จากที่บ้านได้เลย
และยังประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีก ด้วยโปรสุดคุ ้ม ซื้อ1แถม1🔥
.
🚀คอร์สอบรมจิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง
🔥ดูรายละเอียดคอร์สคลิกเลย! : https://bit.ly/3LqgKf1
.
✏️อบรมวันที่ 4 ตุลาคม 2565
⏰เว ลา 9.00 - 16.00 น. l ระยะเว ลา ( 1วัน )
📹อบรมออนไลน์ผ่าน 𝐙𝐨𝐨𝐦 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞
💸ราคาพิเศษสุด ซื ้อ 1 ท่าน เรียนฟรีอีก 1 ท่าน!! จ่ายเพี ยง 𝟑𝟓𝟎𝟎.-
ลงทะเบียนเลย ✅ : https://bit.ly/3LqgKf1
.
สมาชิกจ่ายเพียง 𝟑𝟎𝟎𝟎.- เรียนไ ด้ 2 ท่าน
⭐สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ : https://bit.ly/395vzWW
.
เนื้อหาการอบรม
✅ความสำคัญของจิตวิทยากับการบริหาร
✅อารมณ์ พฤติกรรม และการเสริมแ รง (reinforcement)
✅การสร้างแรงจูงใจคืออะไร? มีความสำคัญต่อชีวิตและการทำงานอย่างไร
✅ทฤษฎีและหลักการสร้างแรงจูงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา
✅การนำเทคนิคการสร้างแรงจูงใจนำทฤษฎีสู่ชีวิตประจำวันและการทำงาน
✅กิจกรรม workshop เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
🔥จองเลย! : https://bit.ly/3LqgKf1
.
💼💡อัปเดตใหม่ล่าสุดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี 2022 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดท ี่ : https://bit.ly/3MUhA4i
------------------------------------------------------------
🔍 ติดตามคอร์สอื่นๆ ได้ที่ https://bit.ly/3jPnBnp
💌 หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งานระ บบ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เพจ http://bit.ly/2wd9pL7 โดยตรงเพื่อให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็วค่ะ
------------------------------------------------------------
• ช่องทางการติดต่อ
Facebook » http://bit.ly/2wd9pL7
[email protected] » https://bit.ly/3eQ79zY
Website » https://www.hrodthai.com/
Youtube » http://bit.ly/2VJ9vE2
------------------------------------------------------------
บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแ นล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
ยินดีให้บริการทุกท่านในการจัดหาหลักสูตรดีๆให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็น..
.
หลักสูตรอบรม
.
📍
📍 #อบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
📍 #อบรมหลักสูตรผู้นำ
📍
#หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานต่างๆ
📍 #หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
📍 #หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน
📍 #หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต
📍 #หลักสูตรด้านระบบมาตรฐาน
📍 #หลักสูตรสำหรับHR
📍
#บริการให้คำปรึกษา
.
👩‍💼 หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม
.
#หลักสูตรhr
📞 : 0632681079 คุณภานรินทร์
📞 : 0972370949 คุณธัญญ์นรี
📞
: 0912345669 คุณโยษิณา
.
📨 E-MAIL : [email protected]
------------------------------------------------------------
รับข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันแล้ววันนี้ที่ LI [email protected] แอดเลย!!
[email protected] https://goo.gl/QUk4Az

22/09/2022

โปรสุดคุ้ม 𝐁𝐮𝐲 𝟏 𝐆𝐞𝐭 𝟏 𝐅𝐫 𝐞𝐞! 🔥
จ่ายเพียง 𝟑,𝟓𝟎𝟎 บาท เรียนได้ 𝟐 ท่ าน ได้รับใบเซอร์🎓
.
อยากอบรมแต่กลัวโควิด ใช่ไหม? จบปัญหาในการติดเชื้อโควิด
ด้วยการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom จากที่บ้านได้เลย
และยังประหยัดค่าใช้จ่ายไปอ ีก ด้วยโปรสุดคุ้ม ซื้อ1แถม1🔥
.
🚀คอร์สอบรมจิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง
🔥ดูรายละเอียดคอร์สคลิกเลย! : https://bit.ly/3LqgKf1
.
✏️อบรมวันที่ 4 ตุลา คม 2565
⏰เวลา 9.00 - 16.00 น. l ระยะเว ลา ( 1วัน )
📹อบรมออนไลน์ผ่าน 𝐙𝐨𝐨𝐦 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞
💸ราคาพิเศษสุด ซื ้อ 1 ท่าน เรียนฟรีอีก 1 ท่าน!! จ่ายเพี ยง 𝟑𝟓𝟎𝟎.-
ลงทะเบียนเลย ✅ : https://bit.ly/3LqgKf1
.
สมาชิกจ่ายเพียง 𝟑𝟎𝟎𝟎.- เรียนไ ด้ 2 ท่าน
⭐สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ : https://bit.ly/395vzWW
.
เนื้อหาการอบรม
✅ความสำคัญของจิตวิทยากับการบริหาร
✅อารมณ์ พฤติกรรม และการเสริมแ รง (reinforcement)
✅การสร้างแรงจูงใจคืออะไร? มีความสำคัญต่อชีวิตและการทำงานอย่างไร
✅ทฤษฎีและหลักการสร้างแรงจูงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา
✅การนำเทคนิคการสร้างแรงจูงใจนำทฤษฎีสู่ชีวิตประจำวันและการทำงาน
✅กิจกรรม workshop เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
🔥จองเลย! : https://bit.ly/3LqgKf1
.
💼💡อัปเดตใหม่ล่าสุดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี 2022 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดท ี่ : https://bit.ly/3MUhA4i
------------------------------------------------------------
🔍 ติดตามคอร์สอื่นๆ ได้ที่ https://bit.ly/3jPnBnp
💌 หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งานระ บบ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เพจ http://bit.ly/2wd9pL7 โดยตรงเพื่อให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็วค่ะ
------------------------------------------------------------
• ช่องทางการติดต่อ
Facebook » http://bit.ly/2wd9pL7
[email protected] » https://bit.ly/3eQ79zY
Website » https://www.hrodthai.com/
Youtube » http://bit.ly/2VJ9vE2
------------------------------------------------------------
บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแ นล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด
ยินดีให้บริการทุกท่านในการจัดหาหลักสูตรดีๆให้ทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็น..
.
หลักสูตรอบรม
.
📍
📍 #อบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
📍 #อบรมหลักสูตรผู้นำ
📍
#หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานต่างๆ
📍 #หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
📍 #หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน
📍 #หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต
📍 #หลักสูตรด้านระบบมาตรฐาน
📍 #หลักสูตรสำหรับHR
📍
#บริการให้คำปรึกษา
.
👩‍💼 หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม
.
#หลักสูตรhr
📞 : 0632681079 คุณภานรินทร์
📞 : 0972370949 คุณธัญญ์นรี
📞
: 0912345669 คุณโยษิณา
.
📨 E-MAIL : [email protected]
------------------------------------------------------------
รับข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันแล้ววันนี้ที่ LI [email protected] แอดเลย!!
[email protected] https://goo.gl/QUk4Az

Our Story

ให้บริการด้านงานฝึกอบรมและสัมมนา อบรมหัวหน้างาน อบรมบัญชี อบรมความปลอดภัย
และอื่นๆ เรามีศูนย์อบรมอยู่ที่ จังหวัดชลบุ รี เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก
(HROD ESIE CENTER) ให้บริการอบรมในด้านต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรและข้อมูลการอบรมได้ท ี่ : www.hrodthai.com

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบ 𝙄𝘼𝙏𝙁 𝟭𝟲𝟵𝟰𝟵:𝟮𝟬𝟭𝟲
อัปเดตการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอย่างยั่งยืน | HRODTHAI
อัปเดตการวางแผนพัฒนาและ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  | HRODTHAI
กระบวนการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง SUCCESSION PLANNING | HRODTHAI.COM
7 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อชีวิตก้าวหน้าและมีความสุข
เว็บไซต์ Topprobooking.com โฉมใหม่!!!📨
รวม11คอร์สออนไลน์ สำหรับHRมืออาชีพ
ภาวะผู้นำมีความสำคัญอย่างไร...
NEEDS OR WANT #การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น "หัวหน้างาน"(Prepare for Supervisor)
กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
Valentine's Day

ผลิตภัณฑ์

บริการรับจัดอบรม หลักสูตรเครนปั้นจั่น ผู้ทำบัญชี ผู้สอบ การบริหารบุคคล, SAFER TY, ด้านความปลอดภัยในการทำงาน, หลักสูตร อบรม ด้านหัวหน้างาน , จป หัวหน้าง าน, จป บริหาร, คปอ. Training ,อบรมชลบุรี,อบรมหัวหน้างาน,หลักสูตรอบรม

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ชลบุรี
Chon Buri
20130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

Chon Buri วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Superb Creation Ltd Superb Creation Ltd
Chon Buri, 20230

บริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ โซฟาคุณภาพชั้นนำ

เอ็มจี โปรแรงส์ ผ่านง่าย ดัน เอ็มจี โปรแรงส์ ผ่านง่าย ดัน
เอ็มจี บริติช ออโต้เซลล์ 82 ม.6
Chon Buri, 20000

ออกรถป้ายแดง MG ทุกรุ่น โปรโมชั่นดีดี โปรงแรงส์มากกกกก สู้ทุกคันดันทุกเคส

น้ำตบตาkcm น้ำตบตาkcm
Chon Buri, 20000

ยาหยอดตา kcm ต้อลม ต้อหิน ต้อเนื้อ ตาเสื่อม วุ้นตาเสื่อม ตาพร่า ตามัว

รับทำความสะอาดบ้าน คอนโด ที่ รับทำความสะอาดบ้าน คอนโด ที่
พระยาสัจจา
Chon Buri, 20000

Big Cleaning รับทำความสะอาดบ้าน คอนโด ที่อย?

FusionNetwork FusionNetwork
183 Liang Talat Nongmon Rd, Bang Saen, Chon Buri, Thailand
Chon Buri, 20130

Btsbtsbtsbts Btsbtsbtsbts
Chon Buri, 20240

ตีมี่

โค้ชกวาง ศิริรัตน์ Kwang Sririrat โค้ชกวาง ศิริรัตน์ Kwang Sririrat
Chon Buri, 20130

ออนไลน์เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของใครหลายๆคน ออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิด

หจก.ดีวีแอล ทรานสปอร์ต - DVL Transport l หจก.ดีวีแอล ทรานสปอร์ต - DVL Transport l
Boowin Sriracha Chonburi
Chon Buri, 20230

ให้บริการรถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ 10ล้อ ขนส่งสินค้า จาก โรงงาน โกดัง สนามบิน ท่าเรือ

BNI Emerald Chonburi Thailand BNI Emerald Chonburi Thailand
141 ม.5 ต.ห้วยกะปิ
Chon Buri, 20130

สร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ แนะนำลูกค้าระหว่างเจ้าของธุรกิจอย่างเป็นระบบ

Htoo Htoo Aung Personal Vlogs .SCM Htoo Htoo Aung Personal Vlogs .SCM
Chon Buri

ပစ္စည်း ကောင်းလေးတွေသုံးရင် ကိုယ်ပ?

เอ็นยืดkcm เอ็นยืดkcm
ชลบุรี
Chon Buri, 20000

น้ำมันนวดเอ็นยืด kcm มีสมุนไพร24ชนิด ช่วยบรรเทาอาการปวด เอ็นยืดโขงชีมูล รับตัวแทนจำหน่าย

AIS fibre โซนภาคตะวันออก ชลบุรี ระ AIS fibre โซนภาคตะวันออก ชลบุรี ระ
Chon Buri

AIS Fiber เน็ตบ้าน รายเดือนเริ่มต้น 299 300/300 ?