Narasak Law Firm-สำนักงานกฎหมายและทนาย

Narasak Law Firm-สำนักงานกฎหมายและทนาย

ตำแหน่งใกล้เคียง วณิชย์

BBT Architecture design and Accounting consultant
BBT Architecture design and Accounting consultant
Sansai 50210
Woodern Art
Woodern Art
Sansai
NR.Furniture and Decoration
NR.Furniture and Decoration
146/1 Ban Mae Yoi Moo2, SanSainoi, Amphoe San Sai
ไนซ์ โซลาร์รูฟ
ไนซ์ โซลาร์รูฟ
ศิริพร วิลล่า, Sansai
เอกุญแจเชียงใหม่0894316090
เอกุญแจเชียงใหม่0894316090
5/2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
ABL สอนเทรดหุ้น โดย สุภาพงษ์ นั
ABL สอนเทรดหุ้น โดย สุภาพงษ์ นั
50210
ซักผ้าม่าน เชียงใหม่
ซักผ้าม่าน เชียงใหม่
277/8 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลสันพระเนตร
Hook Photographer & Graphic Design
Hook Photographer & Graphic Design
เขียงใหม่-ฮอด
3BB เชียงใหม่ by Mina
3BB เชียงใหม่ by Mina
เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย4
รับเหมาก่อสร้าง รีโนเวท ต่อเ
รับเหมาก่อสร้าง รีโนเวท ต่อเ
ต.สันนาเม็ง
สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ - NAM Account
สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ - NAM Account
245/47 Moo 3, Sansai Noi Sub-district, Sansai
รับทำความสะอาดเชียงใหม่ I Cleaning
รับทำความสะอาดเชียงใหม่ I Cleaning
50210
คลินิกหมาจ๋าแมวจ๋าสาขา2
คลินิกหมาจ๋าแมวจ๋าสาขา2
167/4 ม.1 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220, Doi Saket
ทนายเชียงใหม่ "ดร.เกียรติศัก
ทนายเชียงใหม่ "ดร.เกียรติศัก
ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ ทนายวิถีพุทธ ทนายเชียงใหม่ และทีมทนายควา
WiseMarketing Digital Branding  สร้างแบรนด์ การต
WiseMarketing Digital Branding สร้างแบรนด์ การต
Sansai, Amphoe San Sai

รับปรึกษาและว่าความคดีทุกประเภท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Narasak Law Firm-สำนักงานกฎหมายและทนายความ ณาระศักดิ์'s post 06/01/2022

ข่าวศาลแขวงเชียงใหม่ลงโทษปรับรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 5

05/01/2022

🌟🌟🖇 #แอบบันทึกวิดีโอขณะอัยการมาไถเงิน
ใช้วิดีโอเป็นพยานเพื่อเอาผิดได้ 💥💥
#บทบรรณาธิการเนติบัณฑิต ⚖️ เล่มล่าสุด #ฎีกา63

หมายเหตุ‼️

แม้ขณะเกิดเหตุ ป.วิ.อ. มาตรา 226/1 จะยังไม่ประกาศใช้ แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติและมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ คือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 กรณีเช่นนี้หาใช่เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลัง ศาลมีอำนาจนำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 226/1 มาใช้บังคับแก่คดีนี้ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 50/2563

06/12/2021
02/12/2021
30/11/2021
26/11/2021
18/11/2021

🌟🏡 #ละเมิด #ความยินยอม

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4490/2542

18/11/2021

🌟🌟🏥 #กฎหมายที่ควรรู้ #ฎีกา62 #ประกันชีวิต แบบไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามเรื่องสุขภาพ แต่ต้องบอกเรื่องสุขภาพ ‼️

พูดตรงๆว่าก่อนลงเรื่องนี้แอดก็ชั่งใจอยู่เหมือนกัน เพราะมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยง เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ ในเมื่อเจตนาการทำเพจนี้ขึ้นมาไม่ได้หวังเงิน ทอง แต่ทำเพราะคิดว่าเราเป็นนักกฎหมาย หากได้นำกฎหมายต่างๆ มาเผยแพร่เพื่อการศึกษาก็คงจะดี ดังนั้น ขอเลือกที่จะลงครับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 บัญญัติว่า

ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือ ในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือ มรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจ ผู้รับประกันภัย ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือ ให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้ว แถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่า สัญญานั้นเป็นโมฆียะ

วรรค 2 ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในกำหนดเดือนหนึ่ง นับแต่ วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือ มิได้ใช้สิทธินั้นภายในกำหนดห้าปี นับแต่วันทำสัญญาก็ดี ท่านว่า สิทธินั้น เป็นอันระงับสิ้นไป

แม้ทางบริษัทประกันชีวิตจะบอกว่าไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามเรื่องสุขภาพ หากผู้เอาประกันภัยมีโรค ต้องบอกให้บริษัททราบ

สมมุติ ทำสัญญาประกันชีวิต  บริษัทไม่ถามเรื่องสุขภาพ หากเราไม่บอกให้บริษัททราบว่ามีโรคประจำตัว  ถ้าบอกไปเราต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงขึ้น หากตาย ถึงเวลาที่บริษัทต้องจ่ายเงิน เมื่อไปทวงทางบริษัทอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆียะเพราะเราไม่ยอมบอกว่ามีโรคประจำตัว ทางบริษัทขอบอกล้าง สัญญาประกันชีวิต ผล คือ สัญญาเป็นโมฆะ = สัญญาประกันชีวิตใช้บังคับไม่ได้

แม้ประกันไม่ถามเลย ก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องบอก

ถ้อยคำท้ายฎีกา แม้การทำประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพก็จะถือว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพมิใช่สาระสำคัญอีกต่อไปหาได้ไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 39/2562

#ด้วยรักและปรารถนาดี #นี่หรือกฎหมาย

16/11/2021

ฎีกาที่ 350/2564
บัตรเครดิตถือเป็น "บัตรอิเล็กทรอนิกส์" ตามบทนิยามแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) (ก) เนื่องจากผู้ออกได้ออกเอกสารคือบัตรเครดิตให้แก่ผู้มีสิทธิใช้โดยมีการบันทึกข้อมูลในชิปการ์ดและเทปแม่เหล็ก ซึ่งเป็นวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ส่วนข้อมูลบัตรเครดิต ไต้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือ และวันหมดอายุ เมื่อปรากฎอยู่บนบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ถือว่าเป็นกรณีที่มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้ จึงไม่เป็น
"บัตรอิเล็กทรอนิกส์" ตามบทนิยามแห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 1 (14) (ข)
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) เป็นเพียงบทนิยามว่าสิ่งใดเป็น "บัตรอิเล็กทรอนิกส์" แต่มิได้ระบุเกี่ยวกับวิธีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้
โดยเฉพาะ การวินิจฉัยว่าการกระทำใดเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ต้องพิจารณาว่าการกระทำนั้นเป็นวิธีใช้โดยทั่วไปของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนั้นหรือไม่ โดยไม่จำกัดว่าหากเป็น "บัตรอิเล็กทรอนิกส์" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) (ก) แล้ว การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นการใช้เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ผู้ออกได้ออกให้โดยตรงเท่านั้น
ดังจะเห็นได้จาก "บัตรอิเล็กทรอนิกส์" ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 1 (14) (ข) ที่ระบุว่า "...มีวิธีการใช้ทำนองเดียวกับ (ก)"
ทั้งที่ไม่มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดไว้ให้ ดังนั้น บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) (ก) ย่อมสามารถใช้เฉพาะข้อมูลหรือรหัสได้
การวินิจฉัยว่าจำเลยใช้บัตรเครดิตของโจทก์โดยมิชอบหรือไม่
ต้องพิจารณาว่าการกระทำของจำเลยเป็นวิธีใช้บัตรเครดิตโดยทั่วไปหรือไม่ ปัจจุบันการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสดผ่านทางเว็บไซต์โดยผู้รับชำระไม่ต้องเห็น
บัตรเครดิต เป็นวิธีใช้บัตรเครดิตโดยทั่วไปวิธีหนึ่ง การที่จำเลยนำข้อมูลบัตรเครดิตของโจทก์ไปใช้ชำระค่าบริการที่พักของจำเลยผ่านเว็บไซต์อโกด้า ดอทคอม ย่อมเป็นการใช้บัตรเครดิตของโจทก์แล้ว จำเลยมีความผิดฐาน
ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นที่ออกให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระ
ค่าสินค้า ค่าบริการ หรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสดโดยมิชอบ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/5 ประกอบมาตรา 269/7

(ที่มา : คำพิพากษาฎีกา เนติบัณฑิตฯ เล่ม 1 ปี 2564)

#จะสอบต้องอ่าน #ก้าวใหญ่ #kawyai #ผู้ช่วยผู้พิพากษา #อัยการผู้ช่วย #เนติบัณฑิต #กฎหมาย)

15/11/2021
15/11/2021

ร้องเรียนข้าราชการด้วยความสุจริต ไม่เป็นหมิ่นประมาท

ร้องเรียนข้าราชการด้วยความสุจริต ไม่เป็นหมิ่นประมาท

11/11/2021
Photos from Narasak Law Firm-สำนักงานกฎหมายและทนายความ ณาระศักดิ์'s post 11/11/2021

ผลการพิจารณาการปราศรัยปฎิรูปสถาบันของศาลรัฐธรรมนูญ🇹🇭

10/11/2021
06/11/2021
31/10/2021

ความรับผิดทางแพ่งของผู้ลงลายมือชื่อในเช็คของบริษัท

ความรับผิดทางแพ่งของผู้ลงลายมือชื่อในเช็คของบริษัท

30/10/2021

ด่าในกลุ่ม Line ผิดเพียงใด🧐

ด่าในกลุ่ม Line ผิดเพียงใด🧐

22/10/2021
Photos from Narasak Law Firm-สำนักงานกฎหมายและทนายความ ณาระศักดิ์'s post 21/10/2021

รายชื่อ 46 ประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ต้องกักตัว🇹🇭

Photos from Narasak Law Firm-สำนักงานกฎหมายและทนายความ ณาระศักดิ์'s post 17/10/2021

มิติใหม่แห่งการสืบพยาน: การบันทึกคำเบิกความพยานด้วยภาพและเสียงในคดีอาญา🇹🇭

16/10/2021
07/10/2021
05/10/2021

พัฒนาการของกฎหมาย

พัฒนาการของกฎหมาย

Photos from ไขคดีทุจริต's post 29/09/2021

Photos from ไขคดีทุจริต's post

Photos from นักศึกษานิติศาสตร์ - Law Student's post 23/09/2021

Photos from นักศึกษานิติศาสตร์ - Law Student's post

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดิน ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ - น่ารั 18/09/2021

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดิน ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ - น่ารั

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดิน ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ - น่ารั วันนี้เราจะพาคุณไปหาความรู้เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม …

08/09/2021
02/09/2021

มือตบโปรดอ่าน😅

มือตบโปรดอ่าน😅

01/09/2021

โดนอีกแล้วท่านผู้ประกอบการค้า😅

โดนอีกแล้วท่านผู้ประกอบการค้า😅

27/08/2021

อำนาจสอบสวน​ VS พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

เขตอำนาจการสอบสวน มีความสำคัญต่อการดำเนินคดีอาญาเป็นอย่างมาก เพราะหากการสอบสวนเกิดขึ้นโดยพนักงานสอบสวนที่ไม่มีอำนาจ จะมีผลให้การสอบสวนนั้นก็เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีค่าเท่ากับคดีอาญาที่ยังไม่มีการสอบสวน ทำให้พนักงานอัยการไม่สามารถฟ้องคดีนั้นได้ และหากมีการฟ้องคดีไป ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 120

🔴 เขตอำนาจการสอบสวนแบ่งอย่างไร ? ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 18 ได้วางหลักไว้ว่า…พนักงานสอบสวนจะมีอำนาจในการสอบสวนในคดีอาญาได้ก็ต่อเมื่อ เหตุนั้นเกิดขึ้น หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนท่านนั้น เช่น มีการลักทรัพย์ที่เชียงใหม่ พนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวน จะต้องเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบในพื้นที่เชียงใหม่ พนักงานสอบสวนนอกเขตพื้นที่ ไม่มีอำนาจการสอบสวน
🔴 ถ้าเหตุเกิดขึ้นหลายท้องที่ ต้องแจ้งที่ไหน ? หากเป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ ต่อเนื่องกัน เช่น ลักพาตัวผู้หญิงขึ้นมาบนรถ จากนั้นก็มีการข่มขืนกระทำชำเรามาตลอดทาง ผ่านหลายพื้นที่ ความผิดลักษณะนี้ ป.วิ.อาญา มาตรา 19

(1)จับหลักได้แม่นก่อน
(2)พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในกรณีจับผู้ต้องหาได้ก่อนพบการกระทำความผิด

➡1>ประเด็นน่าสนของมาตรา 18
▶1.1 ) ท้องที่ที่วางยาพิษเป็นท้องที่ที่ความผิดเกิด ส่วนท้องที่ที่ผู้ตายถึงแก่ความตายเป็นผลของการกระทำ (ฎ.3337/2543)
▶1.2)การสอบสวนซึ่งกระทำโดยพนักงานสอบสวนซึ่งไม่มีเขตอำนาจนั้น แม้ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไม่คัดค้านอำนาจสอบสวน ก็หามีผลทำให้การสอบสวนที่กระทำโดยปราศจากอำนาจนั้นกลับกลายเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาเพราะจำเลยมิได้คัดค้านไม่ และย่อมส่งผลทำให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา 120 (ฎ.518/2506)
▶1.3)กรณีที่การสอบสวนทั้งคดี รวมเอาการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่ไม่มีเขตอำนาจรวมอยู่ด้วย แม้เป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของการสอบสวน ก็มีผลทำให้การสอบสวนเสียไปทั้งหมด และย่อมส่งผลให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา 120 (ฎ.371/2531)
▶1.4)การที่ย้ายที่ทำการของสอบสวนไปอาศัยท้องที่อื่นชั่วคราว ไม่มีผลทำให้เขตอำนาจสอบสวนเปลี่ยนไป การย้ายที่ทำการชั่วคราวไปอาศัยท้องที่อื่น หามีผลทำให้มีอำนาจสอบสวนความผิดที่เกิดขึ้นบนที่ทำการชั่วคราวนั้นไม่ (ฎ.726/2483)

➡2>ประเด็นน่าสนของมาตรา 19

▶2.1>มาตรา 19(3) เมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่อง และกระทำต่อเนื่องกันไปในท้องที่ต่าง ๆ เกินกว่าหนึ่งท้องที่ขึ้นไป มี 2 หลัก คือเป็นความผิดที่ทำแล้ว เป็นความผิดอยู่ตลอดเวลาที่ทำอยู่ เช่น
1~ พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำพิพากษาฎีกาที่ 2083/2539)
2.~ มียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่าย (คำพิพากษาฎีกาที่ 3952/2551)
3~ อั้งยี่ ซ่องโจร
4~ พาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นความผิดต่อเนื่องกับฐานซ่อนเร้นคนต่างด้าวให้พ้นจากการจับกุม (คำพิพากษาฎีกาที่ 3240/2550)
5~ความผิดตาม พ.ร.บ. TM (คำพิพากษาฎีกาที่ 3585/2546)
6 ~มีเครื่องตรวจชั่งไม่ได้มาตรฐาน (คำพิพากษาฎีกาที่ 1885/2527)
7~พาหญิงไปเพื่ออนาจาร (คำพิพากษาฎีกาที่ 1974/2539)
8~พรากผู้เยาว์ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2880/2548) (ออกเนฯ แล้ว)
9~เรียกค่าไถ่ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1586/2526)

▶2.2>คำว่า “พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้อง…” หมายถึง พนักงานสอบสวนทุกท้องที่ที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกิดขึ้นหลายท้องที่ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ทั้ง (1) ถึง (6) มีอำนาจสอบสวนคดีนั้นได้นั่นเอง และย่อมมีอำนาจสอบสวนความผิดฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตท้องที่ของตนด้วย หาใช่ว่ามีอำนาจสอบสวนเฉพาะฐานความผิดที่เกิดขึ้นภายในเขตอำนาจของตนเท่านั้น (ฎ.1180/2537)

▶2.3>ในกรณีที่เป็นความผิดเกิดขึ้นหลายท้องที่เกี่ยวข้องกันหรือต่อเนื่องกัน มาตรา 19 วรรคสอง ได้กำหนดตัวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่นำหลักเกณฑ์ของมาตรา 18 วรรคสามมาใช้บังคับ (มาตรา 18 วรรคสาม อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 19, 20, 21)

▶2.4>มาตรา 19 วรรคสอง (ก) และ (ข) ใช้คำว่า “ท้องที่ที่จับได้ และ “ท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อน” ดังนั้น การกำหนดตัวพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาจากที่ท้องที่เท่านั้น มิได้พิจารณาจากตัวพนักงานสอบสวน (ฎ.3466/2547)

▶2.5>ถ้าหากก่อนจับผู้ต้องหาได้ มีพนักงานสอบสวนท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องพบการกระทำผิดก่อน และได้เริ่มทำการสอบสวนตลอดมา แต่ยังจับตัวผู้ต้องหายังไม่ได้ กรณีเช่นนี้ พนักงานสอบสวนท้องที่นั้นย่อมเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา 19 วรรคสอง (ข) อยู่ก่อนแล้ว แม้ภายหลังจะติดตามจับกุมจำเลยได้ในท้องที่อื่นก็ตาม ก็หามีผลทำให้พนักงานสอบสวนซึ่งพบการกระทำความผิดก่อนนั้น หลุดพ้นจากการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา 19 วรรคสอง (ข) ไปไม่ (ฎ.1204/2542, ฎ.1126/2544, ฎ.2880/2548)

กรณี2 "พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในกรณีจับผู้ต้องหาได้ก่อนพบการกระทำความผิด"

*** กรณีความผิดที่เกี่ยวพันกันหลายท้องที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 19(1)-(6) นั้น พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ได้ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวน ดังนั้น เมื่อเป็นความผิดที่เกี่ยวพันกันหลายท้องที่ดังกล่าวแล้วพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนจึงมีด้วยกันหลายท้องที่ แต่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการมีเพียงท้องที่เดียว กล่าวคือ หากจับผู้ต้องหาได้แล้ว คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจ หากจับผู้ต้องหายังไม่ได้ คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจ ดังนั้น พนักงานสอบสวนท้องที่ใดจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาว่าผู้ต้องหาถูกจับได้ก่อน หรือมีการพบการกระทำความผิดก่อน
*** ในกรณีที่มีการจับผู้ต้องหาได้ก่อน ก็ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบซึ่งท้องที่ที่จับได้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ซึ่งพิจารณาจากคำพิพากษาฎีกา ได้ดังนี้

1.กรณีจับผู้ต้องหาได้แล้ว พนักงานสอบสวนท้องที่ที่จับเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
>>> คำพิพากษาฎีกาที่ 1974/2539 ความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไปและความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจารตามที่โจทก์นำสืบกับความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและข่มขืนกระทำชำเราเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรมกระทำลงในท้องที่ต่างๆกันรวมทั้งในท้องที่สถานีตำรวจนครบางบางยี่ขัน กรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งพนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา19 วรรคหนึ่ง(3)(4)และวรรคสองฉะนั้นพันตำรวจโท ว. พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันในขณะเกิดเหตุซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องจึงมีอำนาจสอบสวนคดีนี้แต่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองถูกจับที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนกรณีจับผู้ต้องหาได้แล้วเช่นนี้จึงเป็นที่แน่ชัดว่าคือพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ามะกาซึ่งเป็นท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา19 วรรคสาม(ก)การที่พันตำรวจโท ว. ได้ทำการสอบสวนคดีนี้หลังจากจับจำเลยทั้งสองได้แล้วพันตำรวจโท ว. คงเป็นพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจสอบสวนเท่านั้นแต่พันตำรวจโท ว. มิได้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบทั้งมิใช่กรณีที่จับผู้ต้องหายังไม่ได้อันจะถือว่าพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 19 วรรคสาม(ข)ได้เมื่อพันตำรวจโท ว. มิใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบซึ่งมีอำนาจสรุปสำนวนและทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับสำนวนเพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 140 และ 141 แม้จะดำเนินการสอบสวนต่อไปจนเสร็จก็ถือไม่ได้ว่าได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 120 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง
>>> คำพิพากษาฎีกาที่ 3585/2546 ความผิดที่โจทก์บรรยายฟ้องมานั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องเกี่ยวพันกันทั้งในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง กรุงเทพมหานคร และสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดังนั้น พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทองซึ่งเป็นท้องที่ที่จำเลยที่ 2 ถูกจับ จึงมีอำนาจสอบสวนได้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสาม (ก) โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 120

2.หากพนักงานสอบสวนท้องที่อื่นที่มิได้จับผู้ต้องหาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการ ถือว่าการสอบสวนนั้นไม่ชอบ เท่ากับว่าไม่เคยสอบสวนในความผิดนั้นเลย ส่งผลให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง
>>>คำพิพากษาฎีกาที่ 3466/2547 กรณีที่เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่ พนักงานสอบสวน ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 19 วรรคสอง เมื่อข้อเท็จจริงยังฟังไม่ชัดแจ้งว่าเหตุในคดีนี้เกิดในท้องที่ใดแน่ ระหว่างอำเภอบัวใหญ่ กับอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พนักงานสอบสวนท้องที่หนึ่งท้องที่ใดดังกล่าวย่อมมีอำนาจสอบสวนได้ แต่ตามวรรคสาม (ก) ของมาตรา 19 ดังกล่าวระบุว่า พนักงานสอบสวนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนคือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า จำเลยถูกจับได้ที่อำเภอแก้งสนามนาง โดยมีสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอบัวใหญ่ กับเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบัวใหญ่อีกหลายนายเป็นผู้ร่วมจับกุม พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนี้ คือพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอแก้งสนามนาง มิใช่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอบัวใหญ่ เมื่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอบัวใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เป็นผู้สรุปสำนวนและ ทำความเห็นว่า ควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องจำเลยคดีนี้ แล้วส่งสำนวนเพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณาตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.อ. มาตรา 140 และ 141 ก็ถือไม่ได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นโดยชอบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 120 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

3.หากเป็นการจับในข้อหาอื่นพนักงานสอบสวนท้องที่ที่จับจะมิใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
>>> คำพิพากษาฎีกาที่ 1579/2546 รถยนต์หายไปจากท้องที่ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสาคร ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยกับพวกพร้อมรถยนต์ที่หายไปในท้องที่สถานีตำรวจตำรวจภูธรอำเภอลาดบัวหลวงในข้อหาซ่องโจร มิได้จับในความผิดฐานรับของโจร พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจตำรวจภูธรอำเภอลาดบัวหลวง จึงไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร

4.หากเป็นการจับกุมสำหรับความผิดคนละเรื่องที่สอบสวนพนักงานสอบสวนท้องที่ที่จับจะมิใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
>>> คำพิพากษาฎีกาที่ 625/2552 จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมซึ่งกระทำลงในท้องที่ต่างๆ กัน โดยความผิดตามฟ้องข้อ (ก) (ข) และ (ค) กระทำในท้องที่สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเสด็จส่วนความผิดตามฟ้องข้อ (ง) และ (จ) กระทำลงในท้องที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองลำปาง พนักงานสอบสวนท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 19 วรรคหนึ่ง (4) ร้อยตำรวจเอก บ. พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเสด็จจึงมีอำนาจสอบสวน ส่วนที่ จ. ได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปางจับกุมจำเลยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2545 นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่าเป็นเรื่องของการร้องทุกข์และจับกุมจำเลยที่ได้กระทำชำเราผู้เสียหายเมื่อเดือนมกราคม 2545 โดยเหตุเกิดที่หมู่บ้าน ก. ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดังนั้น แม้จะมีการจับกุมจำเลยได้ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปางก่อน แต่ก็เป็นการจับกุมจำเลยสำหรับการกระทำผิดอาญาคนละกรรมกับคดีนี้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปางเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 19 วรรคสอง (ก) เมื่อมีการจับกุมจำเลยในท้องที่สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเสด็จเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2545 ร้อยตำรวจเอก บ. พนักงานสอบสวนสถานตำรวจภูธรตำบลบ้านเสด็จจึงเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ การสอบสวนเป็นไปโดยชอบและพนักงานอัยการโจทก์มีอำนาจฟ้อง

ข้อควรระวัง : พนักงานสอบสวนท้องที่ที่จับหรือพบการกระทำผิด นั้นจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบต่อเมื่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่จับหรือพบการกระทำผิดนั้นมีอำนาจสอบสวนในความผิดนั้นด้วย เช่น ลักทรัพย์เชียงใหม่ นำไปขายที่ราชบุรี เป็นความผิดต่อเนื่อง พนังงานสอบสวนเชียงใหม่ และราชบุรีมีอำนาจสอบสวน แต่หากไปจับผู้ต้องหาหรือพบการกระทำผิดที่ตาก พนักงานสอบสวนตากย่อมมิใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

25/08/2021

...กฎหมายสไตล์ชนบท.

...การรับฟังพยานหลักฐาน.

...ดูคลิป.ตำรวจซ้อมผู้ต้องหาแล้ว เลิกเขียนได้แล้วหรือยังว่า

..." พยานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติไปตามหน้าที่ ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะแกล้งเบิกความปรักปรำให้จำเลยต้องได้รับโทษ เชื่อว่าพยานโจทก์เบิกความไปตามที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พิพากษาลงโทษจำเลย "

...ท่านใดที่เคยตัดสินอย่างนี้เลิกเขียนแบบนี้ได้ไหม ผมอายครับ กรุณาดูฎีกาที่ 301/2555, 5515/2543. บ้างครับ

( ตอนผมเป็น " ติวเตอร์ " ลูกศิษย์ผมคนไหนเขียนคำตัดสินในทำนองนี้ ผมให้ลบออก และบอกว่าหากจะลงโทษจำเลย ให้เขียนไปเลยว่าเชื่อพยานโจทก์ปากไหนโดยอาศัยเหตุผลอย่างไร อย่าใช้ตรรกะวิบัติอย่างนั้นเพราะเท่ากับคนเขียนคำพิพากษาไม่มีภูมิ ครับ )

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


222/2 ม.11 ( วงแหวนรอบ3 )จากแยกแม่กวงเลี้ยวขวามาทางสันกำแพง
Chiang Mai
50210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
Chiang Mai วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
เปรี้ยวจี๊ด Health&Slim เปรี้ยวจี๊ด Health&Slim
234/16 ถ.วัวลาย ต.หายยา
Chiang Mai, 50100

ผอมสุขภาพดีแบบมีนวัตกรรม หุ่นสวย ผิวใส หน้าเด้ง กำจัดขน กำจัดสิว ดีทอกซ์สารพิษ ลดอาการบวม

Choice เชียงใหม่ - รับแปลเอกสารแล Choice เชียงใหม่ - รับแปลเอกสารแล
Chiang Mai, 50210

รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย, ไทยอังกฤษ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ

Dandealer :: Marketplace Thailand Dandealer :: Marketplace Thailand
Chiang Mai, 50140

เว็ปลงประกาศซื้อขายฟรีช็อปปิ้ง ออนไลน์ 购买或出售是免费的 网上购物.Achat ou vente est gratuite.Shopping En Ligne.購入または売却は無料です。

ร้านอาร์มปักผ้าแม่ริมเชียง ร้านอาร์มปักผ้าแม่ริมเชียง
168/6 หมู่1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
Chiang Mai, 50180

ปักสวยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ราคากันเอง ด้วยประสบการณ์นาน 30 กว่าปี

กระจกรถยนต์ กระจกรถยนต์
Chiang Mai, 50180

ขายกระจกรถยนต์หน้า หลัง กระจกประตู พร้อมบริการส่งถึงที่ โทร081 1115569

เล็กผ้าม่านเชียงใหม่ เล็กผ้าม่านเชียงใหม่
222/51 หมู่บ้านเดอะกรีนเนอรี่ลอฟ ต.ท่าศาลา
Chiang Mai, 50200

บริการเย็บติดตั้งผ้าม่าน... และบริการซักรีดผ้าม่าน

ลานนากราฟฟิค ลานนากราฟฟิค
21 ถ.ศรีมงคล ต.ป่าตัน อ.เมือง
Chiang Mai, 50300

จำหน่ายเส้นทำร่องรอยพับงานไดคัท (Creasing Matrix) มีหลายขนาดให้เลือก

Suandock Dental Supply Suandock Dental Supply
30 Sriwichai
Chiang Mai, 50200

Selling dental equipment, material, instrument. Dental equipment care and repairing services. Delivery service in Chiang mai city.

บริษัท พีพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจ บริษัท พีพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจ
213 P&S Mansion2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
Chiang Mai, 50200

รับบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อย่างมืออาชีพ

The cinderella Chiangmai:เช่าชุดแต่งงาน,สูท,ชุดไทย,ชุดราตรี The cinderella Chiangmai:เช่าชุดแต่งงาน,สูท,ชุดไทย,ชุดราตรี
396 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.
Chiang Mai, 50100

ซ่อมคอมฯนอกสถานที่ เชียงใหม ซ่อมคอมฯนอกสถานที่ เชียงใหม
121 หมู่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่
Chiang Mai, 50180

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ ถึงบ้าน ถึงที่ทำงาน สำนักงาน บริษัท ห้างร้าน และอื่นๆ