ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะน

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะน

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

ซื้อขาย บ้านที่ดิน เชียงใหม่
ซื้อขาย บ้านที่ดิน เชียงใหม่
Chiangmai
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงให
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงให
169 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Myanmar Consulate-General,Chiang Mai
Myanmar Consulate-General,Chiang Mai
9/4 Maneenopporat Soi 3,Sriphum,A.Mueang Chiang Mai
Legally Married in Thailand
Legally Married in Thailand
Head Office 61-65 Wualai Road, Muang Chiang Mai
Visa Protection Services
Visa Protection Services
43 Nimmana Haeminda Rd 17
Get Ticket Seller Co.,LTD - เก็ทคนขายตั๋ว
Get Ticket Seller Co.,LTD - เก็ทคนขายตั๋ว
Nim Space เลขที่ 44, 1-2 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ทนายความจังหวัดลำพูน Lamphun lawyer
ทนายความจังหวัดลำพูน Lamphun lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห, Bangkok
สนง.กฎหมาย จิณณะ นาคสุขุม
สนง.กฎหมาย จิณณะ นาคสุขุม
12 ซอย 1 ถนนพัฒนาช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, Nakhon Ratchasima
AT Business & Law
AT Business & Law
Oneplus Condo,2 fl,243/9 ,Mahidol Road,Changklan Sub-district,Muang Chiangmai District,Chiangmai Province
กฎหมายใกล้คุณ โดย ลุงหนวด
กฎหมายใกล้คุณ โดย ลุงหนวด
100/16
Notarista1720
Notarista1720
Soi12 Charoenprated rd. T.Changklan A.Mueng
เรียนต่อต่างประเทศ วีซ่า แปล
เรียนต่อต่างประเทศ วีซ่า แปล
ซอย 7 บ้านใหม่หลังมอ
ข้าวเหนียวปิ้งแม่ปาย
ข้าวเหนียวปิ้งแม่ปาย
เชียงใหม่-ฮอด กม.43 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ
ทนายความลัลฌา ขัดสุรินทร์
ทนายความลัลฌา ขัดสุรินทร์

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะน, Chiang Mai.

เสวนาออนไลน์ “อนาคตของป่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ” 09/06/2021

เสวนาออนไลน์ “อนาคตของป่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาออนไลน์ “อนาคตของป่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ” วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (เวลา 10.00-12.30 น.)

เสวนาออนไลน์ “อนาคตของป่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ” ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาออนไลน์ "อนาคตของป่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ" วันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 2564 (10.00-12.30 น.) กิจกรร....

20/05/2021

📣📣[ TSRI Talk ]📣📣

ขอเชิญทุกท่านร่วมเวทีเสวนา TSRI Talk“บทบาทการวิจัยและนวัตกรรมในการปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ : ช่องว่างและการเติมเต็ม”

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
Meeting ID: 922 5514 2230 Passcode: 252074

⏳กำหนดการ
📍13.00 - 14.00 น.การดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของประเทศไทย
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

สถานภาพองค์ความรู้ในการปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ : ทิศทางโลก และทิศทางไทย
โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
โดย คุณรังสิมา ตัณฑเลขา
ผู้อำนวยการโปรแกรมอาวุโส (โปรแกรมความหลากหลายทางชีวภาพ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผู้แทน

📍14.00 - 14.30 น.ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
ผู้อำนวยการ SAT ด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

📍14.30 - 15.30 น.การเชื่อมร้อยองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่ความท้าทายระดับโลก : ความท้าทาย และประเด็นวิจัยที่สำคัญ

กรณี การปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศที่ดินและป่าไม้
โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษา นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

กรณี การปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
โดย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรณีการปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร
โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย

📍15.30 - 16.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
ผู้อำนวยการ SAT ด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

#TSRITALK
#SAT

📣📣[ TSRI Talk ]📣📣

ขอเชิญทุกท่านร่วมเวทีเสวนา TSRI Talk“บทบาทการวิจัยและนวัตกรรมในการปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ : ช่องว่างและการเติมเต็ม”

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
Meeting ID: 922 5514 2230 Passcode: 252074

⏳กำหนดการ
📍13.00 - 14.00 น.การดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของประเทศไทย
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

สถานภาพองค์ความรู้ในการปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ : ทิศทางโลก และทิศทางไทย
โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
โดย คุณรังสิมา ตัณฑเลขา
ผู้อำนวยการโปรแกรมอาวุโส (โปรแกรมความหลากหลายทางชีวภาพ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผู้แทน

📍14.00 - 14.30 น.ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
ผู้อำนวยการ SAT ด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

📍14.30 - 15.30 น.การเชื่อมร้อยองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่ความท้าทายระดับโลก : ความท้าทาย และประเด็นวิจัยที่สำคัญ

กรณี การปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศที่ดินและป่าไม้
โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษา นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

กรณี การปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
โดย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรณีการปกป้องความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร
โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย

📍15.30 - 16.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
ผู้อำนวยการ SAT ด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

#TSRITALK
#SAT

20/09/2020

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ​ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (@Nimman Convention Centre) จังหวัดเชียงใหม

09/09/2020

RECOFTCThailand - ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย

📢 ฟรีดาวน์โหลด หนังสือ “ล้อมวงคุย นโยบายและกฏหมายป่าไม้-ที่ดินไทย 2562 สู่การเตรียมความพร้อมชุมชน” 🆓 สแกนตาม QR Code หรือตาม link https://www.recoftc.org/publications/0000380 ได้ค่ะ
.
📌ปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีความเคลื่อนไหวมากมายเกี่ยวกับนโยบายกฎหมายการจัดการที่ดินและป่าไม้ไทย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้คนและชุมชนที่อยู่อาศัย ทำกินในพื้นที่ป่า ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย โครงการ Voice of Mekong Forest เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองและภาคี ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ “ล้อมวงคุย นโยบายและกฏหมายป่าไม้-ที่ดินไทย 2562 สู่การเตรียมความพร้อมชุมชน” ขึ้น โดยรวบรวมความเคลื่อนไหวสำคัญด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและป่าไม้ไทยในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้แก่สาธารณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงสาระสำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับ
.
📌จวบจนถึงในปี 2563 กระบวนการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.ป่าไม้ต่าง ๆ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับพ.ร.บ.ป่าชุมชนนั้นได้มีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามานั่งทำหน้าที่คณะกรรมการระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และปฏิบัติการในระดับพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชนกำลังเริ่มก่อรูป ซึ่งเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่ควรติดตามและหาแนวทางการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมงานด้านป่าชุมชนร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
.
📌หนังสือนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และศูนย์วนศาสตร์ชุุมชุนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) แผนงานประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (CF-NET) และโครงการพลังเสียงเพื่อป่าลุ่มน้ำโขง (Voices for Mekong Forests) ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งคณะผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

20/02/2020

[NEWS]ร้องปธ สภาฯช่วยเหลือ3เครือข่าย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และเครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติค....

17/02/2020

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล และเครือข่ายคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ เข้าพบประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ เข้าพบประธานวุฒิสภาศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย และประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นต่อ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติ จากการที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา และตามที่ได้กำหนดและระบุไว้แล้วในยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 รวมตลอดถึงร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

---------------------------------------
โดยจำนวนประชาชนในกลุ่มนี้มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 9,134,298. คนทั่วประเทศ ซึ่งพบว่า กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ยังตกค้างไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานสาธารณสุข กว่า 102,787 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาที่มีรหัส G นำหน้าเลข 13 หลัก จำนวน 67,577 คน และคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร อาทิ คนจีนโพ้นทะเลฯ จำนวน 35,210 คน และกลุ่มประชากรข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยและไม่สามารถเข้าถึงระบบการเฝ้าระวังดูแลด้านสุขภาวะอีกจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาวะ

---------------------------------------
ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานภาคีร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะชนเผ่าพื้นเมือง ประชากรข้ามชาติ จึงได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ เพื่อขอให้วุฒิสภาใช้กลไกในการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามนโยบายและแผนในระดับชาติชุดต่าง ๆ ที่รัฐบาลและส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเป็นการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และประชากรข้ามชาติอันจะนำไปสู่การช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ความเดือดร้อน และความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการใช้อำนาจของรัฐ

🧒👩‍🦱🧔👩‍🦳🧓
ภาคีเครือข่ายคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ
- เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์
- มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท และมูลนิธิชุมชนไท

#ลดความเหลื่อมล้ำ
#ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
#นิติศาสตร์เพื่อสังคม
#นิติมช
#LASC
#lawforsociety
#lawcmu

06/10/2019

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมร่วมกันในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - มอ. - มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

โดยคณะนิติศาสตร์ได้แยกกลุ่มย่อยประชุมในหัวข้อ “ความร่วมมือเครือข่ายนิติศาสตร์ในการบริหารทางวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมและให้แนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของ 3 สถานบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมไทยในอนาคต ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทางวิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: กรณีการพัฒนาพลังเครือข่ายสถาบันวิชาการนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยภูมิภาค 3 สถาบัน”

#ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
#นิติศาสตร์มช
#lasc
#lawforsociety

27/09/2019

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะนิติศาสตร์ มช. จัด ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการวิจัย การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทางวิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ โดยมีผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประขุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Vic3 กรุงเทพฯ

16/06/2019

Penguin Homeless: The Homeless Story

ปัญหาความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน
.
สสส.โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก9) จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเฉพาะ ผ่านข้อมูล เรื่องราว ข้อเท็จจริง และเสียงสะท้อน ที่บอกเล่าการดำเนินงานผ่านหนังสือเล่มนี้
.
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน การสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2Zp1FCe

judprakai.com 10/05/2019

‘IUU’ Effect ประมงขนาดเล็กในมรสุมกฎหมาย

‘IUU’ Effect ประมงขนาดเล็กในมรสุมกฎหมาย

judprakai.com ความเจ็บช้ำของประมงพื้นบ้าน จากท้องทะเลถึงแม่น้ำ ความจริงที่อยู่เบื้องหลังการปลดใบเหลือง IUU

trf.or.th 02/05/2019

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒

“กฎหมาย IUU” Effect ภูมิปัญญาการจับปลา

https://www.trf.or.th/community-locality-society-news/13564-iuu-effect-for-the-local-wisdom-of-fishing

trf.or.th พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดซะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บร...

26/04/2019

way magazine

24/04/2019

สกสว.

บ่ายนี้ชวนฟัง...
(24 เมษายน 2562 )
เวทีสาธารณะ “ปลดใบเหลือง IUU แต่ประมงไทย ICU”

บ่ายนี้ชวนฟัง...
(24 เมษายน 2562 )

เวทีสาธารณะ “ปลดใบเหลือง IUU แต่ประมงไทย ICU”

ยิงสด Facebook live จาก บ้านดาหลา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

++++++++++++++++++

25/03/2019

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย พร้อมด้วยอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม ประชุมหารือร่วมกับ สกว เพื่อพัฒนาศูนย์นวัตกรรมทางกฎหมายเพื่อสังคม ภายใต้เครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย มอ. มช. มข.

ภาคีหารือ: สกว. กระทรวงยุติธรรม นิติ มอ. นิติ มข.

~~CHANGE~~

#นิติศาสตร์เพื่อสังคม
#นิติมช.
#มอมชมข
#LASC
#lawforsociety

09/02/2019

วันที่ 9 มกราคม 2562 โครงการวิจัย "การลดความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่2" โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อยกระดับความรู้งานวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

vijaitongtin.com 30/01/2019

8 วิธีออกจาก “ความเหลื่อมล้ำ” - งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

8 วิธีออกจาก "ความเหลื่อมล้ำ"

vijaitongtin.com สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้สนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การวิ...

18/12/2018

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โครงการวิจัย "การลดความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่2" โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม ได้จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาแนวทางการจัดการพื้นที่และอนุรักษ์ลำประโดง ณ บ้านดาหลา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

02/12/2018

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม ได้ร่วมเวทีเครือข่ายประชาสังคมกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมไวท์สตูดิโอ บริษัทยิบอินซอย จำกัด
cr: Nitirat Zapatista

02/12/2018

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 โครงการวิจัย "การลดความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม" โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดกิจกรรม "วาดอัมพวา อนุรักษ์ลำประโดง" ณ บ้านดาหลา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อเชิญชวนศิลปินกลุ่ม Bangkok Sketchers มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดวิถีชีวิต ผู้คน สภาพแวดล้อม ผ่านงานศิลปะภาพวาดสีน้ำ

https://www.trf.or.th/community-locality-society-news/13044-painting-activity-for-conservation-of-amphawa-s-irrigation-ditch

21/09/2018

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม โดย อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล ร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ปี การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำ (SRI4) วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 9.30-15.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#นิติศาสตร์เพื่อสังคม
#นิติมช
#lawforsociety

19/09/2018

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม โดย อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล ร่วมด้วย อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมกับชุมชนหมู่ 11 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนขบวนชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูลำประโดง 19 ก.ย. 61

#นิติศาสตร์เพื่อสังคม
#นิติมช
#LASC
#lawforsociety

04/08/2018

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม นำโดย อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน การอนุรักษ์ฟื้นฟูลำประโดง ภายใต้โครงการลดความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ร่วมทีมโดย อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร (คณะนิติศาสตร์ มช)
ร่วมสังเกตการณ์โดย ผศ. ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ (คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ) และ ดร.กรรณิกา สินธิพงษ์

เพราะทุกที่คือห้องทำงาน
เพราะกฎหมายเชื่อมโยงทุกมิติ

#นิติมช
#นิติศาสตร์เพื่อสังคม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#lawcmu
#lawforsociety
#LASC

09/07/2018

way magazine

.....คุณเห็นอะไรในกระบวนการยุติธรรม.....

ก่อนจะพบ dialogue ครั้งสำคัญในงาน 'WAY dialogue: ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด'

ขอเชิญฟัง dialogue เรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม ของ ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไพสิฐ พาณิชย์กุล เป็น 1 ในวิทยากรของงาน 'WAY dialogue: ประเทศเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมชำรุด' ที่จะนำเสนองานศึกษา 'ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม'

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 7 ห้อง 701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14/05/2018

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม โดยทีมนักวิจัยโครงการลดความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2 นำเสนอผลการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
นำทีมโดย อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ อ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ และ ผศ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

#ลดความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม
#ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
#นิติศาสตร์เพื่อสังคม
#LASC
#lawforsociety

05/04/2018

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.

เชิญรับชม clip video ส่วนหนึ่งของการทำงานโครงการลดความเหลื่อมล้ำผ่านกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2 นำโดย อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม พร้อมด้วยทีมวิจัย

ขอบคุณ Way Magazine ที่ร่วมเดินทางและถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็น clip video สวยๆ สะท้อนความจริงในครั้งนี้

https://www.youtube.com/watch?v=Jfq5x88GKDQ&feature=youtu.be

#ข้อบัญญัติท้องถิ่น
#ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
#นิติศาสตร์เพื่อสังคม
#LASC
#lawforsociety

12/03/2018

ที่ดิน....สะท้อนความเหลื่อมล้ำ
...มองความเหลื่อมล้ำ ผ่านการถือครองที่ดิน...

จำนวนที่ดินที่ถือครอง บ่งบอกความเหลื่อมล้ำของประเทศได้อย่างดี

เมื่อพบว่า คนที่รวยสุด 20 เปอร์เซ็นต์ของไทยถือครองที่ดินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ส่วนคนจนที่สุด 10 เปอร์เซ็นต์ของไทย แทบไม่มีที่ดินเลย

คนที่ถือครองที่ดินมากที่สุด ถือครองถึง 6 แสนกว่าไร่ แต่การถือครองที่ดินกลับไม่เปิดเผยว่าใครเป็นเจ้าของ มีเพียงการสันนิษฐานโดยสื่อว่าเป็นของตระกูลเจ้าสัว

ต่างจากในหลายประเทศ รวมถึงอังกฤษที่เปิดเผยข้อมูลผู้ถือครองที่ดิน ทำให้การถือครองที่ดินเป็นเรื่องโปร่งใส ลดต้นทุนธุรกรรม

ที่สำคัญคือช่วยกระตุ้นให้สังคมสนใจ ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินได้

ติดตามเรื่องนี้เพิ่มเติม จากผลงานวิจัยการถือครองที่ดินสะท้อนความเหลื่อมล้ำของไทย โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในคิดยกกำลังสอง โดย Somkiat Tangkitvanich Page
ที่ https://youtu.be/HiIHwIa2BMU
---
TDRI infographics: https://tdri.or.th/2018/01/thinkx2-231/

ที่อยู่


Chiang Mai
50200
Chiang Mai การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Visa Billet Service Part. Visa Billet Service Part.
111/1 Inthawaroros Tambon Phra Singh
Chiang Mai, 50100

รับจองตั๋วเครื่องบิน ดูแลเรื่องวีซ่ายุโรป, อเมริกา, ออสเตรเลีย ฯลฯ

CTT Express สาขาพร้าว เชียงใหม่ CTT Express สาขาพร้าว เชียงใหม่
18 หมู่ 1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว
Chiang Mai, 50190

รับส่งพัสดุทั่วประเทศไทย รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย เต็มใจให้บริการ

เรียนต่อต่างประเทศ วีซ่า แปล เรียนต่อต่างประเทศ วีซ่า แปล
ซอย 7 บ้านใหม่หลังมอ
Chiang Mai, 50200

เรียนต่อต่างประเทศและวีซ่า CP Sure! โทร: 061 0977567 อีเมล: [email protected]

Your-Socks Your-Socks
อ.เมือง
Chiang Mai, 50000

ถุงเท้าแฟชั่นเด็ก-ผูใหญ่ ราคาถูก!!! มีให้เลือกหลายแบบ พบกับโปรโมชั่นทุกเดือน

chiang mai legal and business chiang mai legal and business
ICO Inter Law (Chiang Mai Lawyer)
Chiang Mai, 50210

chiang mai legal, chiang mai legal and business, chiang mai law office, chiang mai lawyer list, chiang mai lawyer, chiang mai lawyer group, chiang mai attorney

Atom T0  - Business Consultant Atom T0 - Business Consultant
197/1 Kow Klang Rd. Soi 2/1 Baan Bpong Moo 4 Tambon Tha Wang Tan, Amphoe Saraphi, Chiang Mai 50140 Tel. 053124568,0856183398
Chiang Mai, 50140

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทั้งชาวไทยและคนต่างชาติ และจำหน่ายสินค้าแฟชั่น

Text-And-Talk Chiangmai School Text-And-Talk Chiangmai School
17/1 Tai Wang Road
Chiang Mai, 50300

Thailand's first and only internationally recognized TEFL training course for teaching EFL and ESL learners, both adults and children, worldwide.

Thai Visa Support - Chiang Mai  Visa Service บริการรับทำ Thai Visa Support - Chiang Mai Visa Service บริการรับทำ
เมือง
Chiang Mai, 50000

We are a legally registered company that provides all types of visa services, work permits and company registration.

เชียงใหม่ MRI เชียงใหม่ MRI
ทางหลวง ชนบท ชม. 3029
Chiang Mai, 50180

ศูนย์บริการตรวจ MRI แห่งใหม่ในเครือ ประชาชื่น MRI กรู๊ป

กฎหมายใกล้คุณ โดย ลุงหนวด กฎหมายใกล้คุณ โดย ลุงหนวด
100/16
Chiang Mai, 50100

เผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย จากประสบการณ์จริง

Pitak Prayoch Law office Pitak Prayoch Law office
16/19 Montfort Road, T. Thasala, A. Mueng
Chiang Mai, 50000

English speaking law office, legal advises provider, company registration, work permits, Visa (NON-O, NON-B), right of habitation, family law, taxes, etc