สำนักงานบัญชีออนไลน์

สำนักงานบัญชีออนไลน์

ตำแหน่งใกล้เคียง วณิชย์

เล็กการปัก รับงานปักด้วยจัก
เล็กการปัก รับงานปักด้วยจัก
ถนนนันทาราม ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่, Bangkok
ปรีชาเซอร์วิส
ปรีชาเซอร์วิส
ถนนทิพย์เนตร
Dudee Indeed
Dudee Indeed
ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับซ่อม - รับซื้อเครื่องซักผ
รับซ่อม - รับซื้อเครื่องซักผ
50100
Airport Business Park
Airport Business Park
อาคาร Airport Business Park ถ. มหิดล ต. หายยา อ. เมือง
Art Rock Screen Chaingmai
Art Rock Screen Chaingmai
ถ. เชียงใหม่-ลำพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่, Muang Chiang Mai
Chiang Mai Business Community
Chiang Mai Business Community
เช่ารถเชียงใหม่ Don car rant 0911437580
เช่ารถเชียงใหม่ Don car rant 0911437580
50000
โรงพิมพ์เชียงใหม่ พิมพ์กล่อ
โรงพิมพ์เชียงใหม่ พิมพ์กล่อ
หมู่6 ต. แม่เหียะ อ. เมือง เชียงใหม่
โรงพิมพ์เชียงใหม่นันทพันธ์
โรงพิมพ์เชียงใหม่นันทพันธ์
ม. 6 ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต. แม่เหียะ อ. เมืองเชียงใหม่
ล้างรูปโพลาลอยด์ ปัจฉิม polaroid ร
ล้างรูปโพลาลอยด์ ปัจฉิม polaroid ร
Mae Rim 50200
NBA Digital Service Center
NBA Digital Service Center
หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Fix Install & Renovate ช่างเชียงใหม่
Chiang Mai Fix Install & Renovate ช่างเชียงใหม่
Chotana
MTM เครื่องหมายข้าราชการ
MTM เครื่องหมายข้าราชการ
Mai Hat Maker ร้านใหม่ทำหมวก
สยามวอเตอร์เฮาส์ โซลูชั่น เช
สยามวอเตอร์เฮาส์ โซลูชั่น เช
ม. 2 ถ. วงแหวนรอบนอก อ. สารภี จ. เชียงใหม่

สำนักงานบัญชีออนไลน์ เป็นผู้เชียวช

บริการจัดทำบัญชี, บริการตรวจสอบบัญชี, บริการวางระบบบัญชี, บัญชี, การบัญชี, จัดทำงบการเงิน, ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, บัญชีมืออาชีพ ทันสมัย มีศักยภาพ และคุณภาพ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ช่วยคุณไม่พลาดโอกาสทางการค้า


สำนักงานบัญชี
สำนักงานสอบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี


Business Registration,
จดทะเบียนธุรกิจ, จดตั้งบริษัท, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน, จดทะเบียนพาณิชย์
Accounting,
ทำบัญชี, รับท

02/08/2022

ยินดีให้คำปรึกษาวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (เชียงใหม่)
ติดต่อ ธนกร พงค์จินะ บธ.บ.กบ. เจมส์ 089-836-5966
ไลน์ไอดี : ThanakornPongjina
...
ปฏิทินภาษีอากร #วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร
วันศุกร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 กำหนดยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) (แบบกระดาษ)
วันจันทร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 กำหนดยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) (แบบออนไลน์)
เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้ตามมาตรา 40 (5) คือ รายได้จากค่าเช่า
เงินได้ประเภทที่ 6 เงินได้ตามมาตรา 40 (6) คือ รายได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ 6 อาชีพ ได้แก่ แพทย์, ทนาย, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี และประณีตศิลป์
เงินได้ประเภทที่ 7 เงินได้ตามมาตรา 40 (7) คือ รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้างทั้งของและแรงงาน
เงินได้ประเภทที่ 8 เงินได้ตามมาตรา 40 (8) คือ เงินได้ที่ไม่ได้จัดไว้ใน มาตรา 40 (1) ถึง มาตรา 40 (7) เช่น ขายของออนไลน์, เปิดร้านอาหาร, นักแสดง, เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต

Photos from สำนักงานบัญชีออนไลน์'s post 26/03/2022

ยินดีให้คำปรึกษาวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
คนเดียวหลายอาชีพ มีรายได้ประจำ รับงานอิสระ ขายสินค้าด้วย จัดการภาษีอย่างไร มาหาคำตอบได้ที่นี่
วันสุดท้ายของการยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/91 ปี 2564 วันที่ 31 มี.ค. 65 หรือจะยื่นผ่าน e-Filing ขยายเวลาให้ถึง 8 เม.ย.65
#ภาษี #บุคคลธรรมดา #ปี2564 #กรมสรรพากร #ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2564 #วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพื่อความสะดวกในการรับเงินคืน ท่านสามารถลงทะเบียนกับธนาคารในราชอาณาจักรทุกแห่งที่ให้บริการ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน สำหรับการโอนเงินคืนภาษีอากร
...
ปรึกษาดาว 090-520-3881 บธ.บ.การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2546
ปรึกษาเจมส์ 089-836-5966 บธ.บ.การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2549
...
ลดหย่อนภาษี แสนแรก ประกาศ ฉ.172
ลดหย่อนภาษี สองแสนหลัง ประกาศ ฉ.194, 261
ลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพ ประกาศ ฉ.315
ภ.ง.ด.91 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1)
ภ.ง.ด.90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (2)-(8)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) rd.go.th/39785.html
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) rd.go.th/44295.html
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 261) rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg261.pdf
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg315.pdf
...
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ในเขตท้องที่อำเภอ เมืองเชียงใหม่, หางดง, สารภี, สันป่าตอง, จอมทอง, ฮอด, แม่แจ่ม, ดอยเต่า, อมก๋อย, สะเมิง, ดอยหล่อ, แม่วาง โทร. 053-112-409-15 ต่อ 130-133 แฟกซ์ 053-112-405
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ในเขตท้องที่อำเภอ สันกำแพง, สันทราย, แม่แตง, แม่ริม, เชียงดาว, ดอยสะเก็ด, ฝาง, พร้าว, แม่อาย, แม่ออน, เวียงแหง, ไชยปราการ โทร. 053-112-440 ต่อ 901-904 แฟกซ์ 053-112-441

09/02/2022

ยินดีให้คำปรึกษาวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ติดต่อเจมส์ ได้ตลอด 24 ชม. เลยนะครับ
โทร. 089-836-5966 ธนกร พงค์จินะ
LINE ID : ThanakornPongjina
ไลน์แอด :

28/01/2022

📌 ปีนี้ไม่ได้ขยายระยะเวลาส่งงบการเงินนะครับ อย่าลืมรีบจัดทำงบการเงินเพื่อส่งกรมพัฒน์และกรมสรรพากรนะครับ ส่งช้าค่ารับรออยู่
.
เอกสาร/ข้อมูล ทำสำคัญที่ใช้สำหรับปิดงบการเงิน
🟠 Bank statement ทุกบัญชีธนาคาร
🟠 หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
🟠 สัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร (ถ้ามี)
🟠 สัญญาเช่าซื้อ/ลีสซิ่งรถยนต์ (ถ้ามี)
🟠 รายงานสินค้าคงเหลือ
🟠 ข้อมูลสรุปลูกหนี้และเจ้าหนี้คงเหลือ (ถ้ามีคุมภายใน จะได้เช็คกับสำนักงานบัญชีว่ายอดคงเหลือตรงกันหรือไม่)

27/01/2022

สำหรับท่านที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี.2564 แล้วมีเงินที่จะได้คืน
สามารถเข้าไปตรวจสอบภาษีคืนได้ที่หน้าเว็บไซด์ ของกรมสรรพากร ตามลิงค์นี้ได้นะครับ https://refundedcheque.rd.go.th/itp_x_tw/pages/n/inquire.jsp ปีนี้ นานเป็นพิเศษ อาจจะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 วัน กว่าจะได้เงินคืนนะครับ

18/07/2021

ใหม่ล่าสุด เริ่มต้นเดือนละ 4,167 บาท คุ้มครองสูง 10,000,000 บาท อุ่นใจด้วยประกันชีวิตควบการลงทุน เลือกความคุ้มครอง เลือกระยะเวลาชำระเบี้ย และระยะเวลาคุ้มครองได้ตามความต้องการ
...
สนใจโทร. 089-836-5966 ธนกร พงค์จินะ TNQA
ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2564

09/07/2021

โอกาสมาถึงแล้ว เปิดรับสมัครทีมงานจำนวนมาก
สาว ๆ สนใจติดต่อเจมส์ 089-836-5966
หนุ่ม ๆ สนใจติดต่อดาว 090-520-3881

06/07/2021

โอกาสมาถึงแล้ว เปิดรับสมัครทีมงานจำนวนมาก สนใจติดต่อดาว 090-520-3881

06/07/2021

โอกาสมาถึงแล้ว เปิดรับสมัครทีมงานจำนวนมาก สนใจติดต่อเจมส์ 089-836-5966

01/07/2021

ันสุขภาพ
ถ้าคุณอายุ 33 ปี เท่าแพนเค้ก ต้องการทำประกันสุขภาพ มีให้เลือก 4 แบบนะครับ

1. ประกันสุขภาพแบบธรรมดา ค่าห้อง 2,400 (ค่ายา 20,000 ต่อครั้ง) ชดเชยรายวัน 1,000 เบี้ยประกันปีละ 12,308

2. ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ค่าห้อง 2,500 (ค่ายา 1,000,000 ต่อปี) ชดเชยรายวัน 1,000 เบี้ยประกันปีละ 23,187

3. ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ค่าห้อง 4,000 (ค่ายา 3,000,000 ต่อปี) ชดเชยรายวัน 1,000 เบี้ยประกันปีละ 29,516

4. ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ค่าห้อง 12,000 (ค่ายา 80,000,000 ต่อปี) ชดเชยรายวัน 1,000 เบี้ยประกันปีละ 58,306

ธนกร พงค์จินะ 089-836-5966 TNQA
ประกันสุขภาพเชียงใหม่ Allianz Ayudhya

27/06/2021

รีบด่วน เหลือเวลาเพียง 3 วันสุดท้ายเท่านั้น #ยื่นภาษีปี2563
ผลการยื่นแบบ : ภ.ง.ด.91 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1)
กรมสรรพากรได้รับรายการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว (กรุณาพิมพ์แบบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
...
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท่าน (ภ.ง.ด.90/91)
3 วันทำการหลังจากที่ท่านยื่นแบบสำเร็จ ได้ที่ www.rd.go.th --> e-Refund สอบถามการคืนภาษี
** คุณคือหนึ่งพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน **
** ขอบคุณที่ท่านยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต **
...
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา inbox มาได้เลย หรือโทร 089-836-5966 ธนกร พงค์จินะ

24/06/2021

ผลการยื่นแบบ : ภ.ง.ด.91 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (1)
กรมสรรพากรได้รับรายการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว (กรุณาพิมพ์แบบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
...
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท่าน (ภ.ง.ด.90/91)
3 วันทำการหลังจากที่ท่านยื่นแบบสำเร็จ ได้ที่ www.rd.go.th --> e-Refund สอบถามการคืนภาษี
** คุณคือหนึ่งพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน **
** ขอบคุณที่ท่านยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต **
...
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา inbox มาได้เลย หรือโทร 089-836-5966 ธนกร พงค์จินะ

30/12/2020

สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลดหย่อนภาษี
วันนี้โค้งสุดทัายแล้วนะครับผม :)

สรุปค่าลดหย่อนปี 2563 ล่าสุดดดด
ก่อนที่จะหมดปีนี้ไป รีบใช้และวางแผนกัน !

รายการเพิ่มเติมในปีนี้ที่เพิ่มเข้ามา

* ช้อปดีมีคืน 30,000 บาท
ลดหย่อนซื้อสินค้าและบริการในช่วงเวลาที่กำหนด

* ประกันสุขภาพเพิ่มเป็น 25,000 บาท
เริ่มตั้งแต่ปี 2563 นีเป็นต้นไป จากภัยโควิด

* ประกันสังคมเหลือ 5,850 บาท
เหตุผลที่ยอดประกันสังคมลดลง
- เดือนมี.ค. - พ.ค. หัก 1%
- เดือนก.ย. - พ.ย. หัก 2%
พอรวมกันทั้งปีเลยลดลงจากปีก่อนจ้า

* SSF-EXTRA - หมดสิทธิ์แล้วนะ
มาแค่ให้จัดตอนโควิดแค่นั้นแล้วหายไป

* SSF ธรรมดา ยังซื้อได้อยู่
แต่ต้องถือครองให้ครบ 10 ปีเต็มนะจ๊ะ

* RMF ปรับใหม่ ซื้อได้ 30% ไม่มีขั้นต่ำ
แต่ยังต้องซื้อทุกปีตามเงื่อนไขกฎหมายเดิม

อ่านเพิ่ม ! สรุปรายการลดหย่อนภาษี
โดยพรี่หนอม TaxBugnoms
https://taxbugnoms.co/tax-allowance-2563/

21/08/2020

วันนี้ เลือกตั้งนายก สภาวิชาชีพชัญชี https://eservice.tfac.or.th/election2563

01/06/2020

จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ : การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-KYC)

จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ : การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-KYC)

การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

25/03/2020

TaxBugnoms

ข่าวดี !! จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
"งบการเงิน" ก็เลื่อนเวลาให้จ้า

สรุปว่า ทั้งสรรพากรเลื่อน
และกรมพัฒน์ก็เลื่อนด้วยครับ

---

สรุปสั้นๆ สำหรับคนขี้เกียจอ่าน
สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
รอบบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

งบการเงิน
บริษัท - เลื่อนได้ ต้องทำหนังสือแจ้ง
ห้าง - เลื่อนให้ส่งได้ถึง 31 ส.ค. 63

แบบ ภ.ง.ด. 50
บริษัทและห้าง - เลื่อนให้ส่งถึง 31 ส.ค. 63

หนังสือแจ้ง
= หนังสือชี้แจงเหตุผล
ที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ทัน
ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (30 เม.ย.)

---

สรุปแบบสาระยาวๆ
อ่านเอาความรู้ความเข้าใจ

1

มติ ครม. วันนี้ กำหนดให้เลื่อน
นำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคล
สำหรับรอบบัญชีที่สิ้นสุดในช่วงวันที่
1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

คำว่า "ช่วงวันที่" ที่ว่านี้
คือ วันที่สิ้นสุดของรอบบัญชีในช่วงนี้
เช่น งบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ
ยืนและชำระภาษีถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ป.ล. อันนี้คือฝั่งของกรมสรรพากรนะ

2

แต่นอกจากยื่นแบบแสดงรายการภาษีแล้ว
นิติบุคคลยังมีการยื่นและนำส่งงบการเงินด้วย

โดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการคัา
กำลังจะออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ (เร็วๆนี้)

เดี๋ยวพรี่หนอมมาอัพเดทอีกที
ฝากกดติดตาม TaxBugnoms ไว้นะคัรบ

แต่ใจความที่ได้ฟังมาก็คือ
กรมพัฒน์ก็เลื่อนให้เช่นกัน
ในกรอบเดียวกับมติครม.ล่าสุด

โดยให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สามารถนำส่งงบการเงิน
ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

แต่กรณีของบริษัทนิติบุคคล
ต้องมีการทำหนังสือชี้แจงเสียก่อน
ว่าไม่สามารถประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ว่า
หลังจากที่มีการประชุมแล้ว

บริษัทต้องนำส่ง บอจ. 5
ภายใน 14 วัน

และต้องนำส่งงบการเงิน
ภายใน 1 เดือน

นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
จึงต้องทำตามขั้นตอนแบบนี้

แจ้งว่าประชุมไม่ได้
และเมื่อประชุมได้เมื่อไร
ให้นำส่ง บอจ. และงบการเงิน
ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดอีกที

โดยการนำส่งมี 3 วิธี
1. ส่งที่กรมพัฒน์ด้วยตัวเอง
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
3. ส่งผ่านเวป dbd.go.th

แต่ยังไงก็ตาม
อันนี้เป็นข่าวที่ได้มาล่าสุดแล้ว
เพื่อความชัวร์ รออัพเดทอีกทีนะครับ

26/02/2020

อยู่เชียงใหม่ทำอย่างไร? เมื่อสงสัยว่าตัวเองอาจจะติดไวรัสโคโรน่า ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) ลองโทรไป รพ.ดูนะครับ.
1. รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ ไม่รับตรวจ
2. รพ.เชียงใหม่ราม ไม่รับตรวจ
3. รพ.ลานนา ไม่รับตรวจ
4. รพ.แมคคอร์มิค ไม่รับตรวจ
5. รพ.ราชเวช ไม่รับตรวจ
6. ศูนย์ศรีพัฒน์ ตรวจเองแบบมีค่าใช้จ่ายค่าแล็ป ประมาณ 10,000 บาท (ที่ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ สอบถามโทร. 053-938-591)
7. รพ.นครพิงค์ ไม่ตรวจคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศ หรือ สัมผัสผู้ป่วย จะตรวจให้เฉพาะคนที่เริ่มมีอาการ ค่าตรวจ 30 บาท (ไม่ต้องนัด ไปได้เลย รพ.จะมีจุดคัดกรองรออยู่แล้ว)
...
#อยู่เชียงใหม่รับมือโรคระบาดอย่างไร
#โควิด19
#โคโรน่าไวรัส2019

21/02/2020

แปะโปร

#แปะโปร แจก 12 สูตร Excel พื้นฐาน
ช่วยให้ทำงานไวขึ้นเยอะเลยย😎
.
👋 : มือใหม่ Excel ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
เพราะแปะโปรมีสูตร Excel ง่ายๆ ที่ควรรู้ไว้มาฝาก
ข้อมูลเยอะ ตัวเลขแยะ น่าปวดหัวแค่ไหน ก็จัดการได้ไม่ยาก
รับรองว่าทำงานง่ายขึ้น ถูกต้อง แม่นยำ
แถมยังประหยัดเวลาอีกด้วยน้าา
.
แจกคีย์ลัด Excel แบบครบเครื่อง รู้ไว้ทำงานไวขึ้นเยอะ!
https://www.facebook.com/paepro.th/posts/2339499722957560
.
⭐️ อย่าลืมติดดาวเพจ See First เพื่อไม่พลาดโปรดีๆกันนะคะ ⭐️
.
😍 ติดตามโปรเด็ด โปรแรง พร้อมส่วนลดพิเศษก่อนใคร
ทั้งช็อป กิน เที่ยว ครบในที่เดียว
เข้ากลุ่มเลย > http://bit.ly/PP_FBGRP 😍
.

#แปะโปรรวมให้แล้ว #ของมันต้องมี #ซื้อของเก่ง

21/01/2020

หลังจากยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 แล้วรอ 3 วันทำการ เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลยครับ #ขอคืนภาษี2562 ยินดีให้คำปรึกษาฟรี จองคิวเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ได้ทางไลน์แอด : นะครับ.

03/01/2020
23/12/2019

TaxBugnoms

UPDATE ล่าสุด! ประกาศแล้วจ้า
วันที่เริ่มใช้กฎหมายส่งข้อมูลให้สรรพากร

สรุปทุกอย่างให้อ่านในบทความเดียว
#กดแชร์ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอ่านก็ได้

---

มาแล้วจ้า ! ประกาศกฎหมายลูกตัวล่าสุด
มีผลบังคับใช้ให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร

ถ้าอยากรู้ว่าเริ่มต้นเมื่อไร กฎหมายให้ทำอะไรบ้าง
แนะนำว่าอ่านรายละเอียดได้ตามนี้เลย

1

ก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังว่า เรื่องของธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรนั้น ไม่ได้อยู่ๆก็มา แต่มันมีที่มาจากกฎหมาย ชื่อว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

กฎหมายฉบับนี้มีข้อมูลสรุปตามนี้

1. ข้อมูลทั้งหมดจะรวบรวมแล้วส่งเป็นรายปี โดยดูเป็นรายธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกัน

2. การส่งข้อมูลจะดูยอดเงินที่เข้าบัญชี โดยดูทุกบัญชีในธนาคารนั้นๆ ซึ่งเงื่อนไขในการส่งข้อมูลมีอยู่ 2 กรณี คือ

จำนวนครั้งตั้งแต่ 400 ครั้งและจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท (อันนี้ต้องมาทั้งสองกรณีพร้อมกัน คือ จำนวนครั้งถึง และจำนวนเงินถึงเกณฑ์)

และอีกกรณีหนึ่ง คือ นับแค่จำนวนครั้ง ถ้าถึง 3,000 ครั้งเมื่อไร ถูกส่งทันทีโดยที่ไม่ต้องสนใจจำนวนเงิน

ป.ล.
กฎหมายจะเรียกกรณีนี้ว่า
"ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ"

โดยคำว่า “ยอดเงินเข้า” ในทางกฎหมาย
คือ “ฝากหรือรับโอนเงิน”

นอกจากนั้น คำว่า “ธนาคาร”
ยังหมายความถึง ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
หรือ ผู้ให้บริการ E-wallet ต่างๆ ด้วย

2

กฎหมายนี้บังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่วันนี้ คือ 23 ธันวาคม 2562 เพิ่งมีกฎหมายลูกออกตามมาชื่อว่า กฎกระทรวงฉบับที่ 355 มาขยายความเพิ่มเติม ดังนี้

2.1

ข้อมูลที่ถูกส่งให้สรรพากร
จะประกอบด้วย 5 รายการต่อไปนี้

1) เลขประจำตัวประชาชน / เลขนิติบุคคล
2) ชื่อ-นามสกุล / ชือห้างหุ้นส่วนสามัญ / ชื่อคณะบุคคล / ชื่อนิติบุคคล
3) จำนวนครั้งของการฝาก หรือ รับโอนเงิน ทุกบัญชีรวมกัน
4) จำนวนเงินของการฝาก หรือ รับโอนเงิน ทุกบัญชีรวมกัน
5) เลขที่บัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน

2.2

การส่งข้อมูลจะส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์
ตามที่กรมสรรพากรกำหนดและตกลงกับผู้ส่ง

2.3

การนับจำนวนครั้งและจำนวนเงิน จะเป็นดังนี้ คือ
นับจำนวนครั้งและจำนวนเงินทุกครั้งที่มีการเข้าบัญชี
(ถ้าเป็น E-wallet ก็นับทุกครั้งที่มียอดเงินเข้าเช่นกัน)

2.4

สำหรับการบังคับใช้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะส่งข้อมูลของปี 2562 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

3

เอาแบบสรุปในสไตล์พรี่หนอม คือ
กฎหมายนี้มีผลจริงๆเต็มปี คือ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

เพราะว่าปีนี้เหลืออีก 8 วันเท่านั้น
ถ้าไม่มือลั่นโอนเงินจนจำนวนครั้งเกินจริงๆ คงไม่ถูกส่ง

นี่คือ สิ่งที่เราควรดีใจ
และเป็นสิ่งที่บอกว่าควรเตรียมตัวต่อไปให้พร้อม

4

มาถึงตรงนี้ คำถาม คือ
เราเตรียมพร้อมหรือยังกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้ เราได้มีการจัดการบัญชีได้อย่างถูกต้อง
และเตรียมพร้อมจะเสียภาษีแล้วหรือยัง

คำแนะนำสั้นๆ ของผมมีดังนี้ คือ
1. แยกบัญชีส่วนตัวกับธุรกิจ
2. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
3. ทำความเข้าใจเรื่องภาษีให้ถูกต้อง

อย่ามัวแต่ดีใจว่ากฎหมายไม่มีผลกระทบในปีนี้ เพราะปีหน้าเจอกันแน่ๆอยู่ดี ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเสียดีกว่าครับผม

5

สุดท้ายสิ่งที่พรี่หนอมอยากจะย้ำอีกที
สำหรับเรื่องนี้ คือ ประเด็นสำคัญที่เข้าใจผิด 3 ข้อ

ไม่ถูกส่งข้อมูลให้สรรพากร
= ไม่ได้แปลว่าจะไม่ถูกตรวจสอบ

กระจายบัญชีธนาคาร
= มีโอกาสโดนตรวจสอบจากข้อมูลดอกเบี้ยและอื่นๆ

หนีไปรับเงินสด
= สรรพากรมองเป็นกลุ่มเสียง ตรวจสอบหนักแน่

ถ้ามีคำถามอะไร เม้นท์ถามไว้ครับผม
หรือถ้าตามเรื่องนี้ต่อ กด TaxBugnoms รอไว้ครับ

01/12/2019
12/11/2019

Ztrus

แต่ก่อนอื่น ไม่ว่าคุณเป็นสายไหน เราก็อยากให้คุณได้รู้จัก Ztrus มากขึ้น
ตอนนี้คุณสามารถสมัครใช้ ZBook และ ZBiz ได้ฟรี !

ไม่ต้องรอลงทะเบียน ผ่าน www.ztrus.com
หรือ ZBook >> http://bit.ly/2oXxGEX
ZBiz >> http://bit.ly/2oYRjg1

Ztrus เราคือ Software as a Service สำหรับสำนักงานบัญชี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราคือ ZBook และ ZBiz โดยผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ครับ หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการติดตั้งโปรแกรม

ZBook ระบบบันทึกบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี เรามีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการอ่านเอกสารจนไปถึงการบันทึกบัญชีเบื้องต้น เพียงแค่ถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารที่ปกติจะต้องมาคีย์ลงบัญชีเอง

ลงทะเบียนใช้ ZBook ฟรี คลิ๊ก! http://bit.ly/2oXxGEX

ZBiz ระบบออกเอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ สำหรับเจ้าของกิจการที่มองหาระบบออกเอกสารที่ถูกต้อง ส่งข้อมูลหานักบัญชีเพียงคลิ๊กเดียว ดูงบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์

ลงทะเบียนใช้ ZBiz ฟรี คลิ๊ก! http://bit.ly/2oYRjg1
โดยในการสมัครใช้งาน 1 อีเมลสามารถใช้งานได้ 1 บริษัทเท่านั้น

สำหรับโปรโมชั่นปิดงบ 2019 ผู้ที่สนใจสามารถได้โปรนี้หากคอนเฟิร์มภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2019 เท่านั้น !!!


#งานรีคีย์ไม่ใช่งานนักบัญชี

docs.google.com 08/11/2019

ลงทะเบียนร่วมฟังสัมมนา

docs.google.com มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 Money Expo Chiangmai 2019 🗓 8-10 พ.ย. 62 🕚 10.00-20.00 น. (8 พ.ย. เปิด 12.00 น.) ⛳ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชี.....

04/11/2019

Checklist ค่าลดหย่อนที่เราสามารถวางแผนได้ก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2562
1. ค่าลดหย่อนบุตร, บิดามารดา หรือผู้พิการ/ทุพพลภาพ
2. ค่าฝากครรภ์และทำคลอด
3. ค่าซื้อกองทุนรวม RMF
4. ค่าซื้อกองทุนรวม LTF
5. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป
6. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
7. เบี้ยประกันสุขภาพ
8. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
9. ค่าประกันสังคม
10. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
11. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
12. เที่ยวเมืองรอง/เมืองหลัก
13. เงินลงทุนธุรกิจ Startup
14. ค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ
15. หนังสือและ e-book
16. ค่าซื้อสินค้า OTOP
17. สินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา
18. เงินบริจาคพรรคการเมือง
19. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
20. ค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม
21. ค่าซ่อมรถน้ำท่วม
22. สิทธิ์โครงการบ้านหลังแรก
23. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ
24. เงินบริจาคทั่วไป

01/11/2019

--> สรุปค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562 > https://setga.page.link/q71nVVpkB4Bs3H6L7

“ออมสม่ำเสมอ ลงทุนถูกที่ เกษียณดีแน่นอน”

ติดตามความรู้การวางแผนออมเพื่อเกษียณได้ที่
www.set.or.th/happymoney

31/10/2019

Ztrus

เราย้ำมาเสมอว่าเราไม่ได้เอาเทคโนโลยีมาแทนนักบัญชี
แต่เราอยากให้นักบัญชีได้ทำหน้าที่ของนักบัญชีจริงๆ

"เพราะรีคีย์ไม่ใช่การทำบัญชี"


#ไม่ต้องรีคีย์ก็ปิดงบได้

08/09/2019

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ myaccount cloud

ก้าวสู่ "การทำบัญชี" ยุค 5G
ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud
- ฟรี 1 ปี สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
- ฟรี 5 ปี สำหรับสำนักงานบัญชี
(ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัด)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.myaccount-cloud.com
สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร 093-1317676 , 062-3105613 , 062-3105611 , 081-3597679 หรือทาง line

#บัญชีโครตง่าย #โปรแกรมบัญชีออนไลน์

13/08/2019

PEAK - โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PeakAccount.com

#ทดลองใช้ฟรี30วัน
PEAK Account #โปรแกรมบัญชีออนไลน์

✔ ช่วยทำใบเสนอราคา ใบเสร็จ ใบกำกับภาษีได้อย่างมืออาชีพ แบบออนไลน์ จากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้
✔ ระบบจะบันทึกบัญชีให้ทันที
✔ ดูรายงานลูกหนี้รอเรียกเก็บ, เจ้าหนี้รอชำระ เพื่อวางแผนเงินทุนหมุนเวียน
✔ จัดการภาษี VAT / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเป็นระบบและวางแผนได้
✔ มีบริการทำบัญชี / ยืนภาษี ครบวงจร
✔ สามาถเชื่อมโปรแกรม แล้วลงบัญชีอัตโนมัติ ผ่าน API

ในราคาเบาๆ สำหรับ SMEs ที่ 500-700 บาท/เดือน
ยืนยันด้วยลูกค้าใช้งานจริงแล้วกว่า 2,000 บริษัททั่วประเทศ

🔊 086-362-1919
🌏 Facebook: bit.ly/PEAKaccount

datasciencecentral.com 02/08/2019

Regression Analysis in One Picture

datasciencecentral.com The basic idea behind regression analysis is to take a set of data and use that data to make predictions. A useful first step is to make a scatter plot to see…

01/08/2019

Information Sciences Club

คีย์ลัดที่หลายท่านไม่เคยรู้
Ctrl + a - เลือกทุกอย่าง
Ctrl + B - ตัวหนา
Ctrl + c - คัดลอก
Ctrl + d - เติม
Ctrl + f - ค้นหา
Ctrl + G - อ้วน
Ctrl + h - แทนที่
Ctrl + I - ตัวเอียง
Ctrl + k - แทรกลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์
Ctrl + n - ตู้เก็บเอกสารใหม่
Ctrl + o - เปิด
Ctrl + P - พิมพ์
Ctrl + r - ไม่มีอะไรด้านขวา
Ctrl + s - บันทึก
Ctrl + u - ขีดเส้นใต้
Ctrl + V - Coller
Ctrl w - ปิด
Ctrl + x - ตัด
Ctrl + y - ทำซ้ำ
Ctrl + z - ยกเลิก
F1 - ผู้ช่วย
F2 - Édition
F3 - วางชื่อ
F4 - ทำซ้ำการกระทำล่าสุด
F4 - เมื่อเข้าสู่สูตรให้สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ / การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์
F5 - ข้ามไป
F6 - บานหน้าต่างถัดไป
F7 - ตรวจสอบการสะกด
F8 - การขยายตัวของแฟชั่น
F9 - คำนวณการยึดประสานใหม่ทั้งหมด
F10 - เปิดใช้งาน Menubar
F11 - กราฟิกใหม่
F12 - บันทึกใต้
Ctrl +: - แทรกเวลาปัจจุบัน
Ctrl +; - ใส่วันที่ปัจจุบัน
Ctrl + "- คัดลอกค่าของเซลล์ด้านบน
Ctrl + -copy สูตรจากเซลล์ด้านบน
อัปเดต - การปรับความล่าช้าสำหรับฟังก์ชั่นเพิ่มเติมในเมนู excel
Shift + F1 - มันคืออะไร
Shift + f2 - แก้ไขความคิดเห็นของเซลล์
Shift + F3 - Coller la fonction และสูตร
Shift + F4 - Rechercher Suivant
Shift + F5 - ค้นหา
อัปเดต + f6 - แผงก่อนหน้า
Shift + f8 - เพิ่มไปยังส่วนที่เลือก
Shift + F9 - คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่
Shift + f10 - แสดงเมนูตามบริบท
Shift + f11 - แผ่นการคำนวณใหม่
Shift + f12 - บันทึก
Ctrl + f3 - กำหนดชื่อ
Ctrl + f4 - ปิด
Ctrl + F5 - XL ขนาดของหน้าต่างการคืนค่า
Ctrl + F6 - หน้าต่างของแฟ้มประสานต่อไปนี้
Maj + Ctrl + F6 - ภาษาฝรั่งเศสเริ่มต้น
Ctrl + f7 - ย้ายหน้าต่าง
Ctrl + f8 - หน้าต่างปรับขนาด
Ctrl + f9 - ย่อแฟ้มประสาน
Ctrl + f10 - หน้าต่างขยายใหญ่สุดหรือเรียกคืน
Ctrl + F11 - แทรกใบไม้แมโคร 4.0
Ctrl + f1 - เปิดไฟล์
Alt + F1 - แทรกแผนภูมิ
Alt + F2 - บันทึกใต้
Alt + F4 - ออก
Alt + f8 - กล่องโต้ตอบแมโคร
Alt + F11 - ตัวแก้ไข Visual Basic
Ctrl + shift + F3 - สร้างชื่อโดยใช้ชื่อของป้ายชื่อบรรทัดและคอลัมน์
Ctrl + update + f6 - หน้าต่างก่อนหน้า
Ctrl + update + F12 - พิมพ์
Alt + update + f1 - แผ่นการคำนวณใหม่
Alt + update + F2 - บันทึก
Alt + = - บันทึกอัตโนมัติ
Ctrl + `- Valeur de basculement / affichage de la formule
Ctrl + Shift + A - Insérez les noms d'arguments และสูตร
Alt + Arrow down - รายการแสดงผลอัตโนมัติ
Alt + กล่องโต้ตอบรูปแบบ
Ctrl + shift + ~ - รูปแบบทั่วไป
Ctrl + Shift +! - รูปแบบจุลภาค
Ctrl + shift + @ - รูปแบบเวลา
Ctrl + shift + # - รูปแบบวันที่
Ctrl + shift + $ - รูปแบบคำขวัญ
Ctrl + shift +% - รูปแบบเปอร์เซ็นต์
Ctrl + shift + ^ - รูปแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล
Ctrl + shift + & - วางขอบของรูปร่างรอบ ๆ เซลล์ที่เลือก
Ctrl + update + _ - ลบขอบของรูปร่าง
Ctrl + shift + * - เลือกภูมิภาคปัจจุบัน
Ctrl ++ - แทรก
Ctrl + - - ลบ
Ctrl + รูปแบบ 1 ของกล่องโต้ตอบของเซลล์
Ctrl + 2 - ตัวหนา
Ctrl + 3 - อิตาลิค
Ctrl + 4 ขีดเส้นใต้
Ctrl + 5 - Strikethrough
Ctrl + 6- แสดง / ซ่อนวัตถุ
Ctrl + 7-show / hide แถบเครื่องมือมาตรฐาน
Ctrl + 8 - สลับสัญลักษณ์เค้าร่าง
Ctrl + 9- ซ่อนบรรทัด
Ctrl + 0- ซ่อนคอลัมน์
Ctrl + shift + (- แสดงบรรทัด
Ctrl + update +) - แสดงคอลัมน์
Alt ou F10 - เมนู Activer le
Ctrl + แท็บ - ในแถบเครื่องมือ: แถบเครื่องมือถัดไป
Shift + CTRL + แท็บ - ในแถบเครื่องมือ: แถบเครื่องมือก่อนหน้า
Ctrl + แท็บ - ในเครื่องผูก: เปิดตู้เก็บเอกสารถัดไป
Shift + CTRL + แท็บ - ในตู้เก็บเอกสาร: เปิดใช้งานตู้ก่อนหน้า
แท็บ - เครื่องมือต่อไปนี้
Shift + tab - เครื่องมือก่อนหน้า
เข้ามา - ทำการสั่งซื้อ
Shift + Ctrl + F - แสดงรายการนโยบายตำรวจ
Shift + CTRL + F + f - แท็บแบบอักษรของกล่องโต้ตอบแบบอักษร
อัปเดต + CTRL + p - ขนาดรายการแบบหล่นลง
ศูนย์อ้างอิงการอ้างอิงของศูนย์

cr.paiboon mondaiwongse

01/08/2019
peakaccount.com 25/07/2019

PEAK | โปรแกรมบัญชีออนไลน์

peakaccount.com ออกใบเสนอราคา/ใบเสร็จ แบบออนไลน์ และบันทึกบัญชีทันที

03/07/2019

TR CLOUD

peakaccount.com 24/04/2019

โปรแกรมบัญชีออนไลน์

peakaccount.com สำหรับธุรกิจ SME และนักบัญชี เพื่อให้งานบัญชีง่ายขึ้น

24/04/2019

โฉมใหม่ MOC Service Center Chiang Mai ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โอกาสมาถึงแล้ว เปิดรับสมัครทีมงานจำนวนมาก สาว ๆ สนใจติดต่อเจมส์ 089-836-5966หนุ่ม ๆ สนใจติดต่อดาว 090-520-3881
โอกาสมาถึงแล้ว เปิดรับสมัครทีมงานจำนวนมาก สนใจติดต่อดาว 090-520-3881
โอกาสมาถึงแล้ว เปิดรับสมัครทีมงานจำนวนมาก สนใจติดต่อเจมส์ 089-836-5966

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Chiang Mai
50100

Business Services อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)
Lanna Studio Lanna Studio
Chiang Mai

We specialize in the production of 3D renderings, animations, interactive media and a broad range of

Chiangmai Rattanakosin Hotel โรงแรมเชียงใหม่ ร Chiangmai Rattanakosin Hotel โรงแรมเชียงใหม่ ร
190 Ratanakosin Road Changmoi Muang
Chiang Mai, 50300

Chiangmai Ratanakosin Hotel

ปั้นแบรนด์ ออนไลน์สู้ 100 ล้าน ปั้นแบรนด์ ออนไลน์สู้ 100 ล้าน
เชียงใหม่
Chiang Mai, 50230

ปั้นแบรนด์ ออนไลน์สู่ร้อยล้าน พร้อ?

F.Keen accounting services F.Keen accounting services
69/3 ม. 7
Chiang Mai, 50140

รับทำบัญชีรายเดือน/รายปี ยื่นภาษี/ป?

พิกัดร้านบาคาร่าออนไลน์เชี พิกัดร้านบาคาร่าออนไลน์เชี
ถนนเชียงใหม่/ลำพูน ตำบลหนองผ
Chiang Mai, 50140

สมัครเล่น LINE ID : @305qterd

Zaiii Depp939417 Zaiii Depp939417
741
Chiang Mai, 50000

เหงาๆๆๆ

Lanceb Swanigan Lanceb Swanigan
58/9
Chiang Mai

อุปสรรคจะเยอะแค่ไหน ถ้าใจเราไปต่อ ยังไงเราก็ทำได้

Doodee Drone รับถ่ายภาพมุมสูง วีดีโอ Doodee Drone รับถ่ายภาพมุมสูง วีดีโอ
Chiang Mai, 50180

รับถ่ายภาพมุมสูง ถ่ายวีดีโอมุมสูง ?

ลำแสงPrinting ลำแสงPrinting
แม่โจ้
Chiang Mai, 50290

รับปริ้นงานดิจิตอล ฉลากผลิตภัณฑ์ ส?

EazyLaw for Business ที่ปรึกษากฎหมายทุกอ EazyLaw for Business ที่ปรึกษากฎหมายทุกอ
ชั้น 2 (อาคาร C) อาคารอำนวยการอุ
Chiang Mai, 50100

ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย พร้อมบริกา

Tlzvlz mvjqwyx Tlzvlz mvjqwyx
55/44
Chiang Mai, 50000

กาแฟ

CNXรถ จักรยานไฟฟ้า CNXรถ จักรยานไฟฟ้า
ไทย
Chiang Mai

ขายของ