Lanna Engineering Co.,Ltd.

Lanna Engineering Co.,Ltd.

ความคิดเห็น

11/4/2022 ครบรอบ 11 ขวบปีของบริษัทฯ
Apr 11, 2021 - 10th Anniversa ry
ตรวจสอบ ปจ.1 พร้อมควบคุมการติดตั้งรื้อถอนเครื่องจักร

บริการงานด้านวิศวกรรม - ตรวจสอบและออกเอกสาร ปจ.1/ปจ.2 สำหรับเครนและปั้นจั่น ทั้งชนิดอยู่กับที่และชนิดเคลื่อนที
-
ตรวจสอบอาคารประจำปี (ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 )
-
ตรวจทดสอบหม้อน้ำ (Boiler) ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) หม้อฆ่าเชื้อรีทอร ์ท (Retort)
- บริการล้างตะกรันในหม้อน้ำ (Boiler) ตรวจสอบและบำบัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าหม้อน้ำ
- ตรวจสอบ ออกแ บบ ระบบบำบัดน้ำเสีย ( Waste Water Treatment Syste ms )
- ออกแบบเตาเผาขยะ ขยะติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล โรงงาน และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจส อบ ออกแบบ ระบบทำความเย็น (Refrigaration system ) ห้องเย ็น ห้องเย็นเก็บสินค้า ห้องแช่แข็ง
- บริการจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานติดตั้งก๊าซ LPG / N GV (WI)ในรถยนต์และรถบรรทุก
- ตรวจสอบและออกเอกสารรับรองการใช้งานรถโฟร์คลิฟท์ ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง (L PG Forklift)
- ตรวจสอบและออกเอกสารรับรองการติดตั้งรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเชื้อเพลิง
- ตรวจสอบและออกเอกสารรับรองการติดตั้งรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด ( CNG/N GV ) เป็นเชื้อเพลิง
- ตรวจสอบสถานีจ่ายก๊าซ และระบบจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( L PG ) ให้หม้อน้ำ ( Boiler ), เครื่องอ
-
ตรวจรับรองงานดัดแปลงสภาพรถ ทั้งโหลดต่ำ ยกสูง เปลี่ยน/เสริมระบบรองรับน้ำหนัก (เพลาลอย)
- ออกแบบการบำรุงรักษาเชิงป้องก ัน ( PM Plan ) และดูแลตรวจและซ่อมแซมตามแผนการบำรุงรักษา
- วิทยากรให้ความรู้ในการทำงานแก่พนักงานในองค์กรและผู้สนใจทั่ว ไป เช่น เครนและปั้นจั่น ฯลฯ
- จำหน่ายอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม รวมทั้งออกแบบ/สร้างเครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน
- ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกร รม และอื่นๆ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st 14/09/2022

ผ่านการขึ้นทะเบียน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นบุคคล และ นิติบุคล ที่สามารถตรวจเครื่องจักรเค รน ปั้นจั่น รอก ลิฟต์ กระเช้า เครื่องจักรอื่น ตามมาต รา 9 และ มาตรา 11 ที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง เรียบร้อยแล ้ว

11/09/2022

ล้านนาเอ็นจิเนียริ่ง @ทองหล่อ คอนโดสูง 202 เมตร 55 ชั ้น

15/07/2022

C7030 Installation @ วัดธรรมกาย

11/04/2022

11/4/2022 ครบรอบ 11 ขวบปีของบริษัทฯ

11/04/2021

Apr 11, 2021 - 10th Anniversa ry

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

ตรวจสอบ ปจ.1 พร้อมควบคุมการติดตั้งรื้อถอนเครื่องจักร 30/12/2020

ตรวจสอบ ปจ.1 พร้อมควบคุมการติดตั้งรื้อถอนเครื่องจักร

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

ตรวจพร้อมทดสอบ ปจ.1 ควบคุมการติดตั้งรื้อถอนฯ 30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

ตรวจสอบ ปจ.1 พร้อมวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครน Tower Crane 30/12/2020

ตรวจสอบ ปจ.1 พร้อมวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครน Tower Crane

ตรวจ ปจ.1 พร้อมควบคุมการติดตั้ง Tower Crane 30/12/2020

ตรวจ ปจ.1 พร้อมควบคุมการติดตั้ง Tower Crane

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

30/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

13/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

13/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

13/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

ติดตั้ง JT300K12 บูม 70 เมตร จำน วน 2 เครื่อง ณ.วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 06/12/2020

ติดตั้ง JT300K12 บูม 70 เมตร จำน วน 2 เครื่อง ณ.วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

06/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

06/12/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

ติดตั้ง SCM D160 บูม 55 เม ตร ร.นานาชาติเวลลิงตัน กรุงเทพฯ โดย บริษัท ฤทธา จำก ัด วันที่ 19,28-29/11/20 ที่ผ่านมา 06/12/2020

ติดตั้ง SCM D160 บูม 55 เม ตร ร.นานาชาติเวลลิงตัน กรุงเทพฯ โดย บริษัท ฤทธา จำก ัด วันที่ 19,28-29/11/20 ที่ผ่านมา

27/11/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

27/11/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

23/11/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

23/11/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

23/11/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

23/11/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

23/11/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

23/11/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

16/11/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

16/11/2020

Photos from Lanna Engineering Co.,Ltd.'s po st

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ล้านนาเอ็นจิเนียริ่ง @ทองหล่อ คอนโดสูง 202 เมตร 55 ชั ้น
C7030 Installation @ วัดธรรมกาย
การดันเครนกระดกยักษ์ LIEBHERR 540HC-L 12/24 ขนาดพิกัดยก 24 ต ัน
MC310(K12) Counter jib installation among beautif ul Bangkok night.
ขั้นตอนที่อันตรายที่สุด .... การเพิ่มหรือลดความสูงของเครน
ทดสอบ Fire Pump บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหา ชน)
ทดสอบ Fire Pump บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหา ชน)
การเพิ่มความสูง Tower Crane (บางส่วน)
ทดสอบการรับน้ำหนักนั้งร้านสำเร็จรูปเก่า 2/2
ทดสอบการรับน้ำหนักนั้งร้านสำเร็จรูปเก่า 1/2
ทดสอบการรับน้ำหนักนั้งร้านสำเร็จรูปใหม่ 2/2
ทดสอบการรับน้ำหนักนั้งร้านสำเร็จรูปใหม่ 1/2

เว็บไซต์