Feasible Estate

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Feasible Estate, หน่วยงานให้คำปรึกษา, Chiang Mai.

01/01/2024

🎉 Happy New Year 2024 🎇🎆
ขอให้ปีใหม่นี้นำพา ความสุข ความสำเร็จ ความหวัง และความมั่งคั่ง มาสู่ทุกท่าน

ในปี พ.ศ. 2567 นี้ อาจไม่ใช่ปีที่ตลาดอสังหาฯจะคึกคักมากมาย แต่เราก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการ ในการลงทุน ในการบริหารจัดการ
และ Feasible Estate จะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ เพราะ "อสังหาฯเป็นไปได้"

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ

สิ่งที่อาจเกิดขึ้น หลังรัฐบาลเคาะเงินดิจิทัล 14/11/2023

Crowding Out Effect เป็นปรากฎการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำ/นโยบายของรัฐ และจะก่อให้เกิดผลที่ย้อนแย้งและทำให้ผิดจากความคาดหวังตั้งต้นของรัฐในที่สุด

เช่น
- รัฐและเอกชน มีความต้องการ/แย่ง ใช้ทรัพยากร เช่น รัฐต้องใช้สินค้า/วัตถุดิบบางอย่าง จึงต้องให้รัฐก่อน จะทำให้สินค้าบางประเภทขาดตลาด เนื่องจากเอกชนไม่มีวัตถุดิบนั้น/สินค้าขั้นต้นที่พอเพียงในการผลิตหรือจำหน่าย และราคาสินค้าประเภทนั้นๆก็จะสูงขึ้น >> ทำให้เอกชนอยากซื้อวัตถดิบนั้นน้อยลง หรือ หันไปผลิตสินค้าอื่นทดแทน หรือ การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนก็อาจลดลงเพราะไม่สามารถหาซื้อสินค้าประเภทนั้นได้ หรือ หากเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นมาก ผู้บริโภคก็อาจต้องรับภาระในการซื้อในราคาที่สูงขึ้นมาก (เนื่องจากเอกชนสามารถผลักภาระไปให้ผู้บริโภคได้)

- รัฐและเอกชน มีความต้องการ/แย่ง ใช้เงินทุน เมื่อรัฐต้องการกู้เงินเพิ่ม ก็จะทำให้จำนวนเงินที่จะปล่อยกู้ให้กับเอกชนลดน้อยลง ทำให้เอกชนมีความต้องการแก่งแย่งแหล่งเงินที่เหลือน้อยนิด ส่งผลให้ดอกเบี้ยหรือต้นทุนการกู้ยืมในตลาดนั้นสูงขึ้น >> ทำให้เอกชนอยากกู้น้อยลงเนื่องจากความไม่คุ้มค่าทางการลงทุน (ความคาดหวังที่เศรษฐกิจจะเติบโตก็อาจะชะงัก เพราะเอกชนไม่ลงทุน จากสาเหตการแย่งใช้เงินทุนของรัฐเอง)

- รัฐและเอกชน มีความต้องการ/แย่ง ใช้โครงสร้างพื้นฐาน (โทรคมนาคม สาธารณูปโภค โลจิสติกส์) หากรัฐแย่งเอกชนในการเข้าใช้สอยหรือควบคุมสถานที่/การให้บริการต่างๆเหล่านี้ ก็จะทำให้เอกชนไม่มีความสามารถในการได้มาเพื่อให้บริการ หรืออาจหมดแรงจูงใจในการให้บริการ เนื่องจากขาดความสามารถในการแข่งขัน (ไม่สามารถแข่งกับรัฐที่ต้นทุนต่ำกว่าได้) >> ขาดการแข่งขัน/มีการผูกขาด ไม่เกิดการพัฒนาสินค้า/บริการ ที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

สุดท้าย ผลกระทบย้อนกลับ ของตัวคูณ
- รัฐอาจไม่ได้แย่งเอกชน ในการใช้โครงสร้างพื้นฐาน/ทรัพยากร/เงินทุน โดยตรง แต่อาจมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่ทำให้เกิดผลย้อนกลับ เช่น นโยบายทางการคลังที่ต้องการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ แต่อาจเกิดหรือไม่เกิดผลกระทบกับตลาดเงิน (ดอกเบี้ยอาจสูงขึ้นหรือไม่ก็ได้) แต่เมื่อเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนั้น ไม่สามารถสร้างการหมุนของเงิน หรือ ไม่สามารถสร้างการเจริญเติบโตได้เท่ากับจำนวนเงินที่ใส่ลงไป (เช่น อัดฉีดใส่ 100 ได้เงินหมุน 80 ซึ่งผิดจากความคาดหวังของรัฐ) แถมเงินจำนวนนี้เมื่อย้อนกลับมาถึงรัฐในรูปแบบภาษี อาจไม่มีเหลือแล้ว (เช่น อัดฉีดใส่ 100 เก็บภาษีได้ 10) หากมองในมิติจำนวนเงินผลตอบแทน ก็อาจไม่คุ้ม

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

สิ่งที่อาจเกิดขึ้น หลังรัฐบาลเคาะเงินดิจิทัล แล้วผลกระทบดังกล่าวมีอะไรบ้าง ? MONEY LAB จะเล่าเรื่องการเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอน ให้เข้าใจ

สรุป Feasibility Study วิธีลองทำธุรกิจ ในกระดาษ ก่อนลงสนามจริง | BrandCase 08/11/2023

ทำธุรกิจมีความเสี่ยง
โดยเฉพาะ โครงการอสังหาริมทรัพย์
ต้องทำ Feasibility Study ก่อนเท่านั้น
"ถ้าจะเจ๊ง ให้มันเจ๊งแค่ในกระดาษเท่านั้น"

ปิดความเสี่ยงไม่พอ ต้องเพิ่มโอกาสในการทำกำไรด้วย
ถ้าไม่มั่นใจ หรือคิดไม่ออก ทำไม่เป็น ปรึกษาเรา ได้
"อสังหาฯเป็นไปได้ กับ Feasible Estate"

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

สรุป Feasibility Study วิธีลองทำธุรกิจ ในกระดาษ ก่อนลงสนามจริง | BrandCase ถ้าหากเจ้าของธุรกิจได้ลองประเมินความเสี่ยง และความเป็นไปได้ของธุรกิจมาก่อน ก็อาจจะช่วยให้เราไม่เสียเง....

ทำไมแบงก์ชาติขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้เศรษฐกิจไทย มีหนี้รุมเร้า 12/08/2023

การขึ้นดอกเบี้ย แม้จะเกิดผลกระทบต่อคนที่มีหนี้ แต่ในภาพรวมเศรษฐกิจสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างมากกกว่า ซึ่งจะช่วยรักษา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได้ดีกว่าการไม่ขึ้นดอกเบี้ย

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

ทำไมแบงก์ชาติขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้เศรษฐกิจไทย มีหนี้รุมเร้า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะช่วยได้อย่างไร ?

แบงก์ชาติ ขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 2.25% แล้ว สูงที่สุดรอบ 9 ปี 05/08/2023

ดอกเบี้ย ขึ้นเรื่อยๆ นะครับ
ตามที่เคยแจ้งเตือนมาเสมอ
เหนื่อยทั้ง Developer & ลูกค้า
https://www.moneylabstory.com/9624

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

แบงก์ชาติ ขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 2.25% แล้ว สูงที่สุดรอบ 9 ปี คนที่กำลังผ่อนบ้าน แบบมีดอกเบี้ยลอยตัว ก็คงจะมีภาระมากขึ้น เพราะการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย จะทำให้แบงก์ต่าง ....

[Feasible Estate ] อนาคตอสังหาฯไทย หลังคำพิพากษา Ashton Asoke Content พิเศษ Case Study : โครงการ Ashton Asoke ทางออกจริงที่ไม่จริง 02/08/2023

เจาะลึก กับ Story ปัญหา ทางแก้ไข และผลกระทบ จาก Case Study โครงการ Ashton Asoke กันครับ
ยาวนิดนึง แต่ครบจบในโพสต์เดียว ติดตามได้ที่ Blockdit

[Feasible Estate ] อนาคตอสังหาฯไทย หลังคำพิพากษา Ashton Asoke Content พิเศษ Case Study : โครงการ Ashton Asoke ทางออกจริงที่ไม่จริง

28/03/2023

เหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณตระหนักได้ว่า
"ต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้างแล้วนะ"

25/03/2023

ขาย ที่ดิน 266 ตร.วา
เหมาะพัฒนา Apartment
Yield 7-10%

05/02/2023

ไม่ต้องบอกอายุ
แต่ให้บอกชื่อโครงการอสังหาฯ (บ้าน/คอนโด/ที่ดิน) ทำเล และ ราคา ที่คุณเคยซื้อไว้ลงทุนเป็นทรัพย์ชิ้นแรกในพอร์ต 😁

20/07/2021

ถ้าคุณมี
- ที่ดินเปล่า ที่อยากขาย/ร่วมทุน
- อาคาร ที่อยากเปลี่ยนธุรกิจ/การใช้ประโยชน์
- ที่ดินรกร้าง ไม่อยากเสียภาษีที่ดิน/เพิ่มรายได้
- อาคารร้าง ที่ต้องการปรับปรุง/สร้างการใช้ประโยชน์

สามารถติดต่อเราได้ เราสามารถช่วยท่านพัฒนาที่ดินและอาคารให้สามารถสร้าง/เพิ่มรายได้ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือให้เต็มศักยภาพที่อสังหาริมทรัพย์นั้นๆจะสามารถทำได้
------------------------------------------------

หากท่าน มีที่ดิน ขนาดดังต่อไปนี้ และ สนใจที่จะขายหรือร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาฯริมทรัพย์ โปรดติดต่อมาทาง Feaseible Estate เราจะศึกษา Market Opportunity และทำ Feasibility Study เพื่อเป็นแผนพัฒนาโครงการต่อไป

1. ที่ดิน 150-300 ตร.วา {ขายขาดหรือร่วมทุน}
[เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง]
>> บ้านแฝด และ ทาวน์เฮ้าส์ 6-8 unit นอกจัดสรร
2. ที่ดิน 200-400 ตร.วา {ขายขาดหรือร่วมทุน}
[เชียงใหม่, เชียงราย]
>> บ้านเดี่ยว 4-8 unit นอกจัดสรร
3. ที่ดิน 200-400 ตร.วา {ขายขาดเท่านั้น}
[เชียงใหม่, เชียงราย]
>> Apartment 4 ชั้น
4. ที่ดิน 1-3 ไร่ {ขายขาดหรือร่วมทุน}
[เชียงใหม่-ผังเมืองสีเหลือง]
>> Mix Use
5. ที่ดิน 5-6 ไร่ {ขายขาดหรือร่วมทุน}
[เชียงราย-ใกล้เมือง]
>> หมู่บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว
6. ที่ดิน 1-2 ไร่ {ขายขาดหรือเช่าระยะยาว 15-30ปี}
[เชียงใหม่-สันกำแพงสายใหม่]
>> Office Building & Showroom สินค้า

------------------------------------------------
เสนอขาย/ร่วมทุน ได้ที่
Line ID: FeasibleEstate
โทร 065-8796915
Email: [email protected]

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#ขายที่ดินเปล่า #ซื้อที่ดินเปล่า #ต้องการซื้อที่ดิน #ต้องการขายที่ดิน #นายทุนรับซื้อที่ดิน #รับซื้อที่ดิน #รับซื้ออาคาร #ซื้อที่ดินเชียงใหม่ #ซื้อที่ดินเชียงราย #ซื้อที่ดินลำพูน #ซื้อที่ดินลำปาง

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #ออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

LINE Add Friend Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

[Feasible Estate ] ประเด็นร้อนแรงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ 28/06/2021

ประเด็นร้อนแรงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้
คงไม่พ้น เรื่อง เกณฑ์ใหม่ EIA (การจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)

ซึ่งเกณฑ์ใหม่ EIA ระบุไว้ว่า ห้ามอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ สร้างบังทิศทางแสงแดดและทิศทางลม ที่ทำให้บริเวณบ้านข้างเคียง หรือชุมชนย่านนั้น ๆ ไม่มีกระแสลมพัดผ่านเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าของบ้านและคนในชุมชนสามารถร้องเรียนคัดค้านการขึ้นโครงการใหม่นั้นๆ ได้

OMG โอ้วววววววว มาย ก๊อดดดดดดดดดด

https://www.blockdit.com/posts/60d872024ea43d0c5eaed77e

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

[Feasible Estate ] ประเด็นร้อนแรงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ ประเด็นร้อนแรงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้

27/06/2021

สวัสดีแฟนเพจ และ ประชาชนคนไทย ทุกคน

ขอเอาใจช่วยและให้กำลังใจทุกคนนะครับ
โดยเฉพาะประชาชนที่ไร้ทางเลือก อับจนหนทาง
ผู้ประกอบการ ธุรกิจที่เจอผลกระทบจนทนไม่ไหว
และไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลย จากมาตรการที่ผ่านๆมา รวมถึงประกาศล่าสุดของรัฐบาล ที่ยังคงแก้ปัญหาแบบไม่รอบคอบ แถมยังอาจสร้างปัญหาเพิ่มเติมได้อีก

ในช่วงวิกฤตแบบนี้ ประชาชนย่อมคาดหวังการจัดการที่ดี ชัดเจน จากรัฐบาลที่วางแผนมาอย่างดี คิดรอบคอบ แก้ปัญาทั้งระบบ ทั้งห่วงโซ่ธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง จากมาตรการต่างๆที่ออกมา

ในเวลานี้ สถานการณ์อาจจัดว่าอยู่ในภาวะวิกฤติ อย่างที่สุด ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัย และขอให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชน

ปล. ทางเพจมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเปิด post ให้ทุกท่าน ลงโปรโมตในโพสนี้ได้เต็มที่เลยครับ
-เจ้าของที่ดิน อยากขาย/ปล่อยเช่า/ปล่อยเซ้งพื้นที่ -ผู้ประกอบการ ร้านขายสินค้า/บริการต่างๆ/ร้านอาหาร
โพสต์ได้เต็มที่เลยครับ และรบกวนช่วยกันแชร์เยอะๆ เพื่อเป็นทางเลือก ให้ผู้กอบการทั้งหลายหาช่องทางการขายสินค้าเพิ่ม และ ประชาชนได้เลือกอุดหนุนสินค้าและบริการในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน

ผลกระทบของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กับวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย 04/06/2021

ช่วงนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้รับผลกระทบเต็มๆ
และน่าจะกระทบในระยะยาว พอสมควร
ไม่ว่าจะทั้ง ที่อยู่อาศัย สำนักงาน พื้นที่การค้า และ อื่นๆ
โดนทุก use ทุก segment มากน้อยต่างกันไป
ซึ่งผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัว ปรับแก้ไขตามสถานการณ์กันไป
วันนี้เราไปดูผลกระทบและแนวทางการปรับตัวกันครับ

Cr.TerraBKK

https://www.terrabkk.com/articles/199775/ผลกระทบของวิถีชีวิตใหม่-new-normal-กับวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย?fbclid=IwAR03ad18B6fGDHlSzKQkStjRDJZkFqcdaDzTp-ejSh43_PUBzEB96swEL7k

-------------------------------------------------------------

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

ผลกระทบของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กับวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย บทความผลกระทบของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กับวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

09/05/2021

🌳THE COMPLETE🌾 ศรีราชา

หนึ่งในโครงการบ้านเดี่ยวทำเลเทพ ที่ทางทีม Feasible Estate ได้ร่วมวางแผนทางการตลาดและการขาย ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมาก ที่ผลตอบรับของโครงการเป็นไปด้วยดี และประสบความสำเร็จอย่างมาก

และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง ทางโครงการกำลังจะปิดการขาย
ใกล้ sold out เต็มที เพราะเหลือบ้านขายเพียงหลังเดียว เท่านั้น!

ทางโครงการจึงมอบ Deal สุดพิเศษนี้ให้กับ ทาง Feasible Estate เท่านั้น

📣Exclusive Deal หลังสุดท้ายของโครงการ ที่มาพร้อมกับ
Yield Guarantee 6% เป็นเวลา 3 ปี พร้อมของแถม + surprise ลับสุดคุ้ม
(ซึ่งทางโครงการได้หาลูกค้าผู้บริหารชาวญี่ปุ่นไว้รอเข้าอยู่อาศัยแล้ว)📣

-------------------------------------------------------------

🏡บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ 3ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เกรดพรีเมี่ยม
สไตล์ 🌳Modern Resort🌾 เสพวิวสวนกลางบ้านได้จากทุกมุม
ฟังก์ชั่น Double Master Bedroom 🛏 + อ่างล้างหน้า His & Her 🛁
คลับเฮาส์ 🏊‍♀‍THE COMPLETE CLUB 🚴‍♂‍ อลังการณ์จัดเต็ม
📍ถ.อัสสัมชัญ เยื้อง J-Park มอลล์ญี่ปุ่น🇯🇵 & ใกล้สนามไดร์ฟกอล์ฟ ⛳️

หาก แฟนเพจท่านไหน สนใจ
กรุณา Inbox มาสอบถามเพิ่มเติมได้
ด่วน! มีจำนวนจำกัด และภายในเวลาจำกัด!

-------------------------------------------------------------

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

15/02/2021

ต่อเนื่องกันเลยกับซีรีย์ชุดนี้

Content ที่ 24
Series : Sustainable City
S4 EP1.2 : MassTransit is the Bones of NeoCity

วันนี้ไปเจาะลึกกันที่โครงกระดูกของเมือง กรุงเทพมหานครกัน
ว่าจะเป็นตัวกำหนดให้เมืองขยายไปแค่ไหน อย่างไร และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ติดตามเนื้อหาฉบับเต็มกันที่ Blockdit เลยจ้า
https://www.blockdit.com/posts/601e31461aa9ff0b9d954542

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

[Feasible Estate ] สวัสดีครับ แฟนเพจทุกท่าน ห่างหายกันไปนาน ขออภัยติดภาระกิจหลัก 06/02/2021

สวัสดีครับ แฟนเพจทุกท่าน ห่างหายกันไปนาน
กลับมาคราวนี้ พบกับ ประเด็นสำคัญที่จะเป็นปัจจัยในการพัฒนาเมือง ในอนาคต

Content ที่ 23
Series : Sustainable City
S4 EP1.1 : Transportation = Location Magnet

มาเริ่มทำความรู้จักกับ การคมนาคม ทั้ง 4 ประเภท
ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาอสังหาฯ กันก่อน
เพราะ Location = Transportation

ติดตามเนื้อหาฉบับเต็มกันที่ Blockdit เลยจ้า
https://www.blockdit.com/posts/601d0cd0cc46500bd326129b

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate
#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

[Feasible Estate ] สวัสดีครับ แฟนเพจทุกท่าน ห่างหายกันไปนาน ขออภัยติดภาระกิจหลัก สวัสดีครับ แฟนเพจทุกท่าน ห่างหายกันไปนาน ขออภัยติดภาระกิจหลัก

01/01/2021

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่แฟนเพจทุกท่าน

ขอให้ปีใหม่นี้นำพาแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิต ขอให้พ้นโศก พ้นภัย สุขภาพแข็งแรง
ค้าขาย กิจการรุ่งเรือง การเงินไม่ขาดสาย มีความสุขกับครอบครัว

สำหรับใครที่ลงทุนในอสังหาฯริมทรัพย์ ปีนี้ขอให้ท่านศึกษา พิจารณาการลงทุนให้ถี่ถ้วนและละเอียดกว่าเดิม ขอให้ท่านประสบความสำเร็จดังหวัง

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านรักษาเนื้อรักษาตัวให้ปลอดภัยจากเชื้อ covid19
รอดจากวิกฤติทางเศรษฐกิจที่อาจกำลังมาเยือน จงใช้สติในการดำรงชีพ

-------------------------------------------------------------
"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate
#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #วิจัย

คีย์ไฮไลต์คัมภีร์ The Next Normal in Real ในงาน Terra Hint Brand Series 2020 : LEADING THE BRAND THROUGH CRISIS 13/12/2020

ขอแชร์หน่อย งานวิจัยของ Terra BKK เยี่ยมยอดทุกครั้ง
มีประโยชน์และได้ความรู้ทุกอนู ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

คร่าวๆ ท่านจะได้ทราบถึง
- Demographic ของผู้บริโภค
- Behavior ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป (จากปีที่แล้ว & ก่อนและหลัง covid)
- การสร้าง Branding ขององค์กร สำคัญในสายตาผู้บริโภคอย่างไร
- แนวทางการพัฒนาอสังหาฯในอนาคต (มาตรฐานการออกแบบและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง)
- การบริหารการตลาดBranding & Digital Maketing ให้ตรงใจลูกค้า

https://www.terrabkk.com/articles/199277/ผลวิจัย%C2%A0the-most-powerful-brand-in-real-estate-2020

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

คีย์ไฮไลต์คัมภีร์ The Next Normal in Real ในงาน Terra Hint Brand Series 2020 : LEADING THE BRAND THROUGH CRISIS บทความคีย์ไฮไลต์คัมภีร์ The Next Normal in Real ในงาน Terra Hint Brand Series 2020 : LEADING THE BRAND THROUGH CRISIS

Feasible Estate 01/12/2020

ถือเป็นปีที่หนักหน่วง ของวงการอสังหาฯเมืองไทย

แต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้น
บางคนอาจเจอสัญญาณของวิกฤตก่อนคนอื่น
บางคนอาจรู้ตัวเร็วและรีบหนีออกจากตลาด บางคนรู้ตัวช้าแต่ปรับตัวครั้งใหญ่ทันที
แต่บางคนไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอย่างไร หรือรู้ก็ทำไม่ได้แล้ว
แน่นอนว่า ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป แต่หากเรามีความรู้ที่จะช่วยให้ฝ่าผันวิกฤต พาองค์กรใหอยู่รอดในสมรภูมิเดือด ย่อมเป็นผลดี

MRE หลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาโท ในสาขา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ !!
แล้วคุณจะไม่ผิดหวังที่ได้เรียน คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอน

https://www.blockdit.com/articles/5fc5f2e3edb89c09a27efcb2

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

Feasible Estate ถือเป็นปีที่หนักหน่วง ของวงการอสังหาฯเมืองไทย แต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้น บางคนอาจเจอสัญญาณของวิกฤตก่อนคนอ...

Timeline photos 05/11/2020

เราเคยพูดไปแล้วว่า สิงค์โปร เป็นประเทศที่วางผังเมือง ได้ดีมาก ใส่ใจประชากร เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนและของเมือง

นี่ก็เป็นอีก Project หนึ่ง : Tengah ที่จะช่วยลดมลพิษ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคม ประเทศ และโลก

ติดตามบทความนี้กับ The Matter

https://thematter.co/brief/127220/127220

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate


#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม
#งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

BRIEF : ‘Tengah’ โปรเจกต์เมืองสีเขียวล้ำๆ ของสิงคโปร์ ที่ฝังท่อความเย็น ท่อขยะ และถนนลงใต้ดินเพื่อลดโลกร้อน 100%
นักวิชาการบอกตรงกันว่า สิงคโปร์คือประเทศเล็กๆ ที่กำลังเดินหน้าสู่การปล่อยมลพิษเป็น 0 ชนิดที่ไม่มีประเทศไหนเทียบได้ และไปไกลชนิดที่เกินมาตรฐานกลางโลกไปแล้ว
สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์คือโปรเจกต์ ‘Tengah’ ซึ่งในภาษามาเล มีความหมายว่า ‘ศูนย์กลาง’ เป็นเมืองสีเขียวนำร่องทางฝั่งตะวันตกของประเทศ ที่ไม่ใช่แค่เมืองม็อกอัพเท่านั้น แต่เป็นเมืองที่เปิดให้ประชาชนจองที่อยู่อาศัยและเตรียมย้ายเข้าเรียบร้อยแล้ว
ทำไม Tengah จึงสำคัญสำหรับสิงคโปร์? เพราะสิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ เล็กกว่านิวยอร์ก และมีประชากรไม่กี่ล้านคน แต่กลับมีการปล่อยคาร์บอนหรือมลพิษสูงถึง 50 เท่าของขนาดประเทศ ดังนั้นการเกิดขึ้นของเมือง Tengah จึงมาสอดรับกับเป้าหมายที่สิงคโปร์อยากจะลดการปล่อยมลพิษลงครึ่งหนึ่งภายในปี ค.ศ.2050
ความล้ำๆ ของ Tengah คือท่อขยะพลังสูญญากาศที่ดูดขยะลงใต้ดิน รวมถึงถนนใต้ดินสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เรียกว่าเป็นเมืองแห่งอนาคตอย่างแท้จริง และที่น่าสนใจที่สุดคือ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาดยักษ์เพื่อผลิตพลังงานความเย็นในเมือง (สำคัญมากเพราะสิงคโปร์ร้อนเท่าบ้านเรา เผลอๆ ร้อนกว่า)
เพราะสิงคโปร์มองว่า เรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการลดโลกร้อนของประเทศ คือการลดใช้ ‘เครื่องปรับอากาศ’ ด้วยความเป็นประเทศร้อนชื้น และคนมีรายได้ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีการติดแอร์ในทุกที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือในที่สาธารณะ สิงคโปร์จึงกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนเครื่องแอร์ มากกว่าจำนวนประชากรในประเทศเสียอีก ขณะที่เทรนด์โลกบอกว่า มนุษย์มีความต้องการพลังงานในการสร้างความเย็นเพิ่มขึ้นปีละ 13% โดยเฉพาะในอาคารและในยานพาหนะ
งานวิจัยในหลายประเทศบอกตรงกันว่า วิธีหนึ่งในการลดความร้อนในเมืองที่ง่ายที่สุด ในระดับโครงสร้างเมือง ก็คือการสร้างระบบพลังงานความเย็นใต้เมือง (Underground Cooling Plant) ซึ่งจะให้ความเย็นได้ระยะกว้างหลายช่วงตึก ปัจจุบันสิงคโปร์ได้มีการสร้างโครงสร้าง Underground Cooling Plant ซึ่งอยู่ใต้ดินในย่านศูนย์กลางการเงิน Marina Bay ต่อท่อกระจายสู่ตึกหลายตึกในเมือง
ส่วนที่เมือง Tengah จะเพิ่มเติมด้วยการใช้โซลาร์พาวเวอร์ขนาดใหญ่ติดตั้งบนอาคารที่พัก และมีท่อน้ำเย็นต่อถึงกันทั่วตึกเพื่อสร้างความเย็น ซึ่ง SP Group ประเมินว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้มากถึง 30% โดยผู้อยู่อาศัยเลือกได้ว่าจะใช้ความเย็นจากระบบกลาง หรือจะซื้อแอร์มาติดเอง ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้เลือกใช้พลังงานทางเลือกใหม่ทันที
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี ค.ศ.2018 Tengah เปิดให้จองแฟลต 8,000 ห้อง และมีผู้อาศัยราว 1,000 ห้องเลือกใช้พลังงานส่วนกลาง โดยส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยที่นี่จะเป็นคู่แต่งงานใหม่ ขณะที่ภายในปี ค.ศ.2023 Tengah เตรียมจะเปิดให้จองเพิ่มอีก 42,000 ยูนิต
ความน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องคือการผลักให้ยานพาหนะของเมืองใหม่นี้ อยู่ใต้ดินเกือบทั้งหมด ทั้งเส้นทางรถไฟ ถนนทางเข้าเมือง รวมไปถึงลานจอดรถ การออกแบบนี้เพื่อให้บนดินมีพื้นที่สำหรับสวน การทำเกษตรในเมือง และเส้นทางการเดินและจักรยานของประชาชน
นอกจากนี้เมืองใหม่ยังมีการออกแบบระบบจัดเก็บขยะโดยคิดถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบลำเลียงขยะด้วยลมอัตโนมัติ โดยเมื่อผู้พักอาศัยทิ้งขยะลงในช่อง ระบบจะดูดขยะไปเก็บรวมกันผ่านท่อใต้ดินที่ติดตั้งเป็นระบบ ลดกลิ่นและกันการรั่วไหลของสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งในอนาคต Tengah มีแผนจะใช้ขยะเปลี่ยนเป็นพลังงานก๊าซ ซึ่งยังอยู่ในช่วงต้นของการวิจัยและทดลอง
อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-20/singapore-s-new-city-of-the-future-is-its-greenest-project-yet
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-06-08/singapore-finds-a-way-to-make-air-conditioners-greener
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/hdb-tengah-park-district-flats-car-free-town-centre-13006986
https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/history/hdb-towns-your-home/tengah #

Feasible Estate 31/10/2020

วิกฤติอสังหาฯ ช่วง ต้มยำกุ้ง VS Covid19 อะไรหนักกว่ากัน
ติดตามอ่านอย่างได้อรรถรสใน Blockdit กันเลยครับ

https://www.blockdit.com/articles/5f9bde3200d1870a9b29c990

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate


#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม
#งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

Feasible Estate Content ที่ 22 Nightmare : Crisis of Real Estate หลายๆท่านคงเหนื่อยและบอบช้ำ กับ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในช่วงปีนี้มาก เพราะจู่ๆ ก็เกิด....

ลงทุนแมน 07/10/2020

เมืองในฝัน คือ เมืองที่น่าอยู่ สำหรับทุกคน
ชอบแนวคิดในการพัฒนาเมือง เมืองนี้มากครับ
หวังว่าหลายๆประเทศ หลายๆเมือง จะนำไปประยุกต์ใช้กัน

https://www.blockdit.com/articles/5f7c4599b1ab381108d862d8

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย #เมืองในฝัน #เมืองน่าอยู่

ลงทุนแมน “เวียนนา” ทำอย่างไร? ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก 10 ปีซ้อน จากการจัดอันดับเมืองน่าอยู่ของบริษัทที่ปรึก....

20/09/2020

วันนี้ Content ที่ 21 Reality of Investment in Real Estate
ขอพาทุกท่านเข้าไปสู่การลงทุน(ในอสังหาฯ) ที่ทุกคนฝันหวานถึง
ในทุกยุคทุกสมัย จะมีคนรวยขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์อยู่เสมอ
และบุคคลเหล่านั้นต่างได้กลายมาเป็น idol ในของนักลงทุน ให้ทำตามสูตร
ถ้ามันมี สูตรสำเร็จ แล้ว ทำไมทุกคนจึงไม่สำเร็จ?
นั่นก็เพราะ บางสิ่งบางอย่าง ไม่สามารถเลียนแบบกันได้
ไม่ว่าจะเป็น Product ที่ unique ไม่สามารถหาของซ้ำได้
ไม่ว่าจะเป็น Timing ที่เป็นตัวกำหนด Price
และอื่นๆอีกมากมาย
แต่สิ่งที่เหล่านักลงทุนเฝ้าแสวงหา คือ อิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom) ที่เกิดจาก Passive Income (รายได้จากการลงทุนโดยไม่ทำงาน)
แล้วทำอย่างไร จึงเข้าใกล้เป้าหมายที่ถวิลหาได้บ้าง

https://www.blockdit.com/articles/5f65e155d8c184183222a45d

"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate

#อสังหาฯเป็นไปได้ #ศึกษาความเป็นไปได้ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #การตลาด #การเงิน #กฎหมาย #เศรษฐศาสตร์ #สถาปัตยกรรม #วิศวกรรม #งานออกแบบ #ก่อสร้าง #การจัดการ #วิจัย

Photos from Feasible Estate's post 16/09/2020

สถานการณ์อสังหาฯ ช่วงนี้ Developer หลายรายเริ่มเปิด โครงการใหม่ เยอะขึ้น จะเห็นว่า ฝั่ง supply เริ่มคึกคัก แต่ ฝั่ง demand ยังไม่ค่อยกระเตื้อง
ตั้งแต่ช่วงต้นปี-ปัจจุบัน supply แนวราบ ทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ เปิดตัวใหม่ มากกว่าคอนโด
เมื่อสถานการณ์ covid ในประเทศไทย เข้าสู่ภาวะคงที่ supply กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ขายดีแบบเห็นได้ชัด และ Developer ก็ไม่ได้ลดราคากระหน่ำ ใน supply ประเภทแนวราบ
ตรงกันข้ามกับ แนวสูง ทั้ง คอนโดมิเนียม low rise, high rise
ที่ Developer หลายราย เร่งระบาย stock ที่ค้างขายใน port มานาน
เพื่อตุนเงินสดให้พร้อมรับกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
demand กลุ่มที่หายไป หลักๆ คือ ชาวต่างชาติ และ กลุ่มนักลงทุน
สถานการณ์ condo แย่กว่า เพราะว่า ชาวต่างชาติ ซื้อได้แต่ condo
ไม่สามารถซื้อบ้านพร้อมที่ดินได้ ทำให้ demand shcok หายไปทันที
ประกอบกับ หลังจากที่ ปี 2562 ธปท. ได้มีกฎเกณฑ์เรื่อง LTV
ออกมาสกัดการเก็งกำไร ก็ทำให้ กลุ่มนักลงทุน หายไปเช่นกัน
เมื่อถึงเวลา Developer ต่างๆลดราคากระหน่ำ summer sale
ทำให้ กลุ่ม Real demand ที่เตรียมซื้ออยุ่แล้วก็รีบตัดสินใจ
+ Investor ที่ทุนหนาหน่อย มีแผนการลงทุนชัดเจน ก็รีบคว้าไว้
พอหมดฤดูลดหนัก เหลือแค่ลดเบา ก็ทำให้ demand หดไปตามเดิม
ปัญหาหนัก ตอนนี้คือ ภาระหนี้สิน ของผู้ซื้อที่แทบจะเต็มเพดานรายได้
ทำให้กู้ซื้อไม่ผ่าน ผ่านก็ผ่อนไม่ไหว
supply ก็ต้องปรับตัว ปรับราคา ลงไปเล่น segment ต่ำกว่าเดิม
แต่ถึงแม้จะเล่น segment ล่าง ก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ในทุกทำเล
บางทำเล ถ้าทำ product ออกมาไม่ตอบโจทย์ demand ยังไงก็ขายไม่ได้
เช่น โครงการประเภทต่อไปนี้ ณ ระดับราคาต่อไปนี้ ใน 20 ทำเลดังภาพต่อไปนี้ (ภาพแรก) ดังนั้น Developer รายเก่าและใหม่จึงไม่ควรกระโดดเข้าไป เพิ่ม supply โครงการตามประเภท และ segment ใน 20 ทำเล (ในภาพแรก)ที่ขายไม่ดี
ส่วนประเภทโครงการและ segment ใน 12 ทำเล ที่น่าจับตามอง มีดังภาพถัดไป (ภาพที่2)
จะเห็นว่า บางทำเล บาง segment มีอัตราการขายที่ดีมาก
ถ้าอยากจะพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อมาตอบโจทย์ demand
ประเภทโครงการนี้ ใน 12 ทำเลนี้ ณ ระดับราคานี้ (ในภาพที่ 2) มีโอกาสทางการตลาดสูงกว่า
"อสังหาฯ เป็นไปได้" กับ Feasible Estate
ถ้าอยากอ่านแบบได้อรรถรส สามารถติดตาม ได้ที่
https://www.blockdit.com/articles/5f61a1fcad90090c91baa16f
Blockdit application ที่ควรมีไว้ติดตามอ่านข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์ รีวิว บล็อกต่างๆ หรือกระทั่ง ฟัง podcast


Reference
1.TerraBKK
2.AREA (Agency for RealEstate Affairs)

ดัน ฮับนครสวรรค์ เชื่อมภูมิภาคโซนตะวันตก 01/09/2020

update แผนพัฒนาระบบ logistic ของประเทศ

ในอนาคต ถ้าหากรัฐบาล สามารถพลักดันโครงการระบบรางเพื่อเชื่อมโยงจังหวัดต่างเข้าด้วยกันมากขึ้น การเดินทางของประชากร การขนสิ่งสินค้า ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการกระจายความเจริญไปสู่จังหวัดต่างๆ ขนาดและความหลากหลายทางเศรษฐกิจก็จะมากขึ้นตาม

https://www.terrabkk.com/news/198835/ดัน-ฮับนครสวรรค์-เชื่อมภูมิภาคโซนตะวันตก

ดัน ฮับนครสวรรค์ เชื่อมภูมิภาคโซนตะวันตก ข่าวดัน ฮับนครสวรรค์ เชื่อมภูมิภาคโซนตะวันตก

Feasible Estate 20/08/2020

อยากจะซื้อที่ดิน มาสร้างบ้านขายบ้าง เค้ามีวิธีคิดยังไงกันหรอ
ไปติดตามกันใน S1:EP2 : Land Selection for Housing Project

https://www.blockdit.com/articles/5e958329ebbb754a67623ea8

Feasible Estate ขอต้อนรับเข้าสู่ Content ที่ 19 Series : Project Planning S1:EP2 : Land Selection for Housing Project วันนี้ เราจะมาเจาะลึก ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านจัด.....

Feasible Estate 10/08/2020

Content ที่ 18 แหวกแนว อสังหาฯสาย Dark ที่ไม่ค่อยมีใครรู้
Prison : The Radical Estate

https://www.blockdit.com/articles/5f044fdcd6bee50c818f570e


#อสังหาฯ #เรือนจำ #คุก

Feasible Estate สวัสดีครับ ขอพาเข้าสู่ Content ที่ 18 Prison : The Radical Estate ดินแดนที่ไร้เสรีภาพที่มีชื่อว่า "คุก"

Feasible Estate 17/07/2020

Information is the key of success in the future

https://www.blockdit.com/articles/5f0ee9d35c3c443aa2d4cfcf

#อสังหาฯ #มูลค่า

Feasible Estate สวัสดีครับ วันนี้ ใน Content ที่ 17 เราจะมาพูดถึง Value of Data เมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้ว นักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์หลายคน ถึ.....

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Chiang Mai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

Feasible Estate

ที่ปรึกษาด้านการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

Feasible Estate makes Real Estate project “Possible”
Feasible Estate creates “Successful” development
อสังหาฯเป็นไปได้ ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Feasiility Study)
เข้าใจลูกค้า รู้ราคาขาย รู้ต้นทุน “ลดความเสี่ยง”ในการขาดทุน “เพิ่มโอกาส”ในการทำกำไร

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Chiang Mai

หน่วยงานให้คำปรึกษา อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)
F.Keen Accounting Services รับทำบัญชี F.Keen Accounting Services รับทำบัญชี
Chiang Mai, 50140

รับทำบัญชี (รายเดือน/รายปี) ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียนพาณิชย์ รับยื่นภาษี ประกันสังคม

CoachAnchaคอร์สสอนออนไลน์สำหรับวัยเกษียณแบบจับมือทำครูส้มโอส่งออกAEC CoachAnchaคอร์สสอนออนไลน์สำหรับวัยเกษียณแบบจับมือทำครูส้มโอส่งออกAEC
704/1 หมู่1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
Chiang Mai, 50180

เรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์แบบจับมือทำรวดเร็วครบจบในวันเดียว

York Cnx. York Cnx.
Chiang Mai, 50100

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

Rosebud Visa Rosebud Visa
ลัดดารมย์ Chiang Mai
Chiang Mai, 50300

Rosebud Visa Services is the best visa agency in Chiangmai, Thailand Education visa LTR visa Retirement Visa American Visa Schengen visa We handle your needs with care and profess...

Pyi Kyaw Kaung Pyi Kyaw Kaung
Huaykaew Soi 3
Chiang Mai, 50300

ထိုင်းနိုင်ငံ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ အ?

CAMT CARE CAMT CARE
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai, 50200

CAMT CARE เป็นหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือ

The Way to CFP The Way to CFP
บ้านเอื้ออาทรหนองหอย 2
Chiang Mai, 50000

จริงใจ เข้าใจ บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ก้าวหน้าด้วยการแนะนำปากต่อปาก

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลดอยหล่อ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลดอยหล่อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
Chiang Mai, 50160

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน?

Mymillionair Cnx LeaderGroup Mymillionair Cnx LeaderGroup
ศูนย์ขยายงานลีดเดอร์กรุ้ป (บ ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศไทย (มหาชน) จำกัด)
Chiang Mai, 50200

บริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน วางแผนการเก็บออม การรักษาพยาบาล

HH Premium Visa Consulting - Thailand HH Premium Visa Consulting - Thailand
HH Premium Visa Consulting, Nimman Soi 5
Chiang Mai, 50200

We specialize in Thailand Elite & Retirement Visas to help you live your best life in Thailand

Droprich รับสมัครตัวแทน-ไม่ต้องสต๊อกสินค้า Droprich รับสมัครตัวแทน-ไม่ต้องสต๊อกสินค้า
Chiang Mai, 50210

ทีมน้ำเปล่า สร้างรายได้บนออนไลน์ 00:00 ●━━━━━━━━━━━━ 09:99 ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻