จดทะเบียนบริษัทหจก. ทำบัญชี ปิดงบการเงิน เชียงใหม่ - Ariel Accounting Group

จดทะเบียนบริษัทหจก. ทำบัญชี ปิดงบการเงิน เชียงใหม่ - Ariel Accounting Group

รับจดทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียนพาณิชย์ วางระบบ ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

Photos from ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ's post 08/12/2022

ฤดูกาลปิดงบใกล้เข้ามาแล้วค่ะ ขอบคุณอาจารย์สุรเดช ที่รวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่พบบ่อยในงบการเงินมาให้ดูกันนะคะ

#ทำบัญชีเชียงใหม่ #ปิดงบการเงิน #ปิดงบการเงินเชียงใหม่ #ทำบัญชี #ตรวจสอบบัญชี #ตรวจสอบบัญชีเชียงใหม่ #ปิดงบการเงินด่วน #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #ร้านค้า #บริษัทจำกัด #ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post 02/12/2022

เรื่องดีๆ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะ 🎉🎉

Photos from ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ's post 03/08/2022

มาถึงช่วงฤดูกาลยื่นแบบภาษีครึ่งปีกันแล้วนะคะ วันนี้ขอมาแชร์ link สำหรับการกรอกแบบสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดแล้วลองนำมาคำนวณกันได้เลยนะคะ🎉

ขอขอบคุณ Cr. เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบด้วยนะคะ🙇‍♀️

01/07/2022

📣Ariel Accounting Group

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี สำหรับนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

🔥🔥อีกทั้งยังมีบริการสำหรับพ่อค้า - แม่ค้า ที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือร้านที่เข้าร่วมธงฟ้า ทางเรามีบริการรับยื่นแบบภาษีประจำปีสำหรับร้านค้า หรือบุคคลธรรมดา ในราคาพิเศษ

ด่วนนน !!! ⚡️⚡️สำหรับผู้ที่สนใจเปิดกิจการร้านค้า เปิดกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเปิดกิจการบริษัทจำกัด ทางเรามีบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนจัดตั้ง หรือจดทะเบียนแก้ไขข้อมูลต่างๆของนิติบุคคลในราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มพร้อมรายการของแถมอีกมากมาย🎉🎉

ลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถ Inbox เข้ามาได้ที่ : จดทะเบียนบริษัทหจก. ทำบัญชี ปิดงบการเงิน เชียงใหม่ - Ariel Accounting Group

#บัญชี #ทำบัญชี #เชียงใหม่ #ธุรกิจ #เริ่มต้นธุรกิจ #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด #จดทะเบียนพาณิชย์ #บริษัทจำกัด #ห้างหุ้นส่วนจำกัด #บุคคลธรรมดา #ยื่นแบบภาษี #ขึ้นทะเบียนนายจ้าง #ปิดงบการเงินเชียงใหม่ #สอบบัญชี #กิจการ #นักธุรกิจมือใหม่ #บัญชีภาษี #สำนักงานบัญชี #งบการเงิน #ร้านธงฟ้า

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post 06/06/2022
Photos from บัญชีคลับ's post 13/05/2022

เรียนรู้ภาษีซื้อต้องห้าม🙂

16/04/2022

ภาษีคริปโทฯ🤔

Inbox: อังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15:30 น.
คุณ Tippawan Sittiwong
อาจารย์ขา รบกวนถามอาจารย์เรื่อง Crypto mining สามารถใช้ VAT ซื้อจากเครื่องขุดคริปโตได้ ใช่ไหมคะ การขุดคริปโตเป็นรายได้และมี VAT ไหมคะขายคริปโต มี VAT ws,8t
การขายคริปโต มี VAT ไหมคะ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ
ไม่แน่ใจกรณีเป็นบริษัทค่ะ สรรพากรมีคู่มือสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์ วิสัชนา:
ตามhttps://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/information/manual_crypto_310165.pdf
“คริปโทเคอร์เรนซี” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบ หรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ
2. กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด การขุดคริปโทเคอร์เรนซี
▪ ณ วันที่ได้รับคริปโทเคอร์เรนซีจากการขุด ยังไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน
▪ เมื่อมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ขุดมาได้ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ( 8 ) แห่งประมวลรัษฎากร โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและสมควร แต่ผู้ขุดต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจัดทำบัญชีต้นทุน เช่น ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างพนักงาน ค่านายหน้า ค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต ที่เกิดขึ้นจริงในปีภาษี เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนในทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ โดยทยอยหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8ทวิ สามารถดูตัวอย่างการพิจารณาตามข้อหารือภาษีอากร เลขที่หนังสือ กค 0706/47 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2551 ตามเอกสารแนบท้าย
▪ การคำนวณต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซีประเภทเดียวกัน ให้ใช้วิธีที่มาตรฐานการบัญชีรับรอง เช่น วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average cost) และให้คำนวณต้นทุนแยกตามประเภทของเหรียญ
▪ วิธีเข้าก่อนออกก่อน The first-in first-out (FIFO) คือ การคำนวณต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซี โดยคริปโทเคอร์เรนซี ที่ได้รับจากการขุดก่อนจะขายออกไปก่อนตามลำดับ จึงเป็นผลให้รายการคริปโทเคอร์เรนซีที่เหลืออยู่ ณ วันสุดท้ายเป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้รับจากการขุดมาครั้งหลังสุด
▪ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ The moving average cost คือ การคำนวณต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซี แต่ละประเภทจะกำหนดจากการถัวเฉลี่ยต้นทุนของคริปโทเคอร์เรนซีประเภทเดียวกัน ณ วันต้นปีกับต้นทุนของคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้รับจากการขุดในระหว่างปี
▪ ผู้มีเงินได้สามารถเลือกวิธีคำนวณต้นทุนใดก็ได้ เมื่อเลือกวิธีการคำนวณต้นทุนวิธีใดแล้วต้องใช้วิธีนั้นตลอดปีภาษี▪ การวัดมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีทั้งการคำนวณต้นทุนและรายได้ ให้ใช้มูลค่า ณ เวลาที่ได้มา หรือราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มา ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ราคาที่ประกาศโดย Exchange ที่จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
หมายเหตุ สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมิน 40 (2) – ( 8 ) รวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ให้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างภาษีที่คำนวณด้วยวิธีเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน อ้างอิงตามมาตรา 48 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ตัวอย่างที่ 4 กรณีการมีรายได้จากการขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้จากการขุด คำนวณต้นทุนด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อนในปีแรก และปีถัดมาเปลี่ยนเป็นวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ในปีภาษี 2564 นายเอ ลงทุนในเครื่องคอมพิวเตอร์ราคา 900,000 บาท ในเดือน ม.ค. ขุดคริปโทเคอร์เรนซี X ได้ปริมาณ 60 เหรียญ ในเดือน มี.ค. นายเอ ขายคริปโทเคอร์เรนซี X ปริมาณ 40 เหรียญ ณ วันที่ขายคริปโทเคอร์เรนซี X มีมูลค่าเหรียญละ 30,000 บาท โดยในปีภาษี 2564 นายเอ มีค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท ค่าไฟฟ้า จำนวน 80,000 บาท และค่าอินเทอร์เน็ต จำนวน 30,000 บาท นายเอ คำนวณต้นทุนด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อนคำนวณกำไรหรือขาดทุน ดังนี้
จำนวนเงินเงินได้พึงประเมิน (รายได้) 40 x 30,000 = 1,200,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ (อายุ 3 ปี) 900,000 / 3 = 300,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 100,000 บาท
- ค่าไฟฟ้า 80,000 บาท
- ค่าอินเทอร์เน็ต 30,000 บาท
ต้นทุนรวม 60 เหรียญ 510,000 บาท
ต้นทุนที่นำมาใช้ในการคำนวณเพื่อเสียภาษี 40 เหรียญ 340,000 บาท (510,000 x 40 / 60)
คงเหลือ เงินได้สุทธิก่อนหักค่าลดหย่อน 860,000 บาท (1,200,000 – 340,000)
การคำนวณภาษีที่ต้องเสีย
วิธีที่ 1 เงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ หรือเรียกว่าอัตราก้าวหน้า ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
จำนวนเงินเงินได้พึงประเมิน (รายได้) 1,200,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร 340,000 บาท
หัก ลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ 60,000 บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิ 800,000 บาท
หัก เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (ได้รับยกเว้นภาษี) 150,000 บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี 650,000 บาท
คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจำนวน (ในอัตราก้าวหน้า) 75,000 บาท
(150,000 x 5%) + (200,000 x 10%) +
(250,000 x 15%) + (50,000 x 20%)
วิธีที่ 2 เงินได้พึงประเมินคูณด้วยอัตราร้อยละ 0.5 หรือเรียกว่า พันละห้า ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร
จำนวนเงินเงินได้พึงประเมิน 1,200,000 บาท
คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจำนวน (อัตราภาษีร้อยละ 0.5) 6,000 บาท
ดังนั้น ในปีภาษี 2564 นายเอ ต้องเสียภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 1 จำนวน 75,000 บาท เนื่องจากภาษีที่คำนวณตาม
วิธีที่ 1 สูงกว่าวิธีที่ 2 และนายเอ มีคริปโทเคอร์เรนซี X คงเหลือ จำนวน 20 เหรียญ ในราคาต้นทุน 170,000 บาท (510,000 – 340,000) ยกไปยังปีถัดไป
ต่อมาปีภาษี 2565 ในเดือน มี.ค. นายเอ ขุดคริปโทเคอร์เรนซี X ได้ปริมาณ 60 เหรียญ ในเดือน เม.ย. นายเอ ขายคริปโทเคอร์เรนซี X ปริมาณ 30 เหรียญ ณ วันที่ขายคริปโทเคอร์เรนซี X มีมูลค่าเหรียญละ 20,000 บาท โดยในปีภาษี 2565 นายเอ มีค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท ค่าไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท และค่าอินเทอร์เน็ต จำนวน 20,000 บาท นายเอ คำนวณต้นทุนด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณกำไรหรือขาดทุน ดังนี้
จำนวนเงิน
เงินได้พึงประเมิน (รายได้) 30 x 20,000 = 600,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ (อายุ 3 ปี) 900,000 / 3 = 300,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 50,000 บาท
- ค่าไฟฟ้า 60,000 บาท
- ค่าอินเทอร์เน็ต 20,000 บาท
ต้นทุนรวม 60 เหรียญ 430,000 บาท
ต้นทุนยกมาจากปีภาษี 2564 จำนวน 20 เหรียญ 170,000 บาท
ต้นทุนต่อ 1 เหรียญ 7,500 บาท [(170,000 + 430,000) / (20 + 60)]
ต้นทุนที่นำมาใช้ในการคำนวณเพื่อเสียภาษี 30 เหรียญ 225,000 บาท
คงเหลือ เงินได้สุทธิก่อนหักค่าลดหย่อน 375,000 บาท (600,000 – 225,000)
การคำนวณภาษีที่ต้องเสีย
วิธีที่ 1 เงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ หรือเรียกว่าอัตราก้าวหน้า ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
จำนวนเงินเงินได้พึงประเมิน (รายได้) 600,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร 225,000 บาท
หัก ลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ 60,000 บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิ 315,000 บาท
หัก เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (ได้รับยกเว้นภาษี) 150,000 บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี 165,000 บาท
คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจำนวน (ในอัตราก้าวหน้า) 9,000 บาท (150,000 x 5%) + (15,000x10%)
วิธีที่ 2 เงินได้พึงประเมินคูณด้วยอัตราร้อยละ 0.5 หรือเรียกว่า พันละห้า ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร
จำนวนเงินเงินได้พึงประเมิน 600,000 บาท
คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจำนวน (อัตราภาษีร้อยละ 0.5) 3,000 บาท
ในปีภาษี 2565 จากการคำนวณ ตามวิธีที่ 2 ภาษีที่ต้องเสียไม่เกินกว่า 5,000 บาท จึงไม่มีภาษีที่ต้องชำระตามวิธีที่ 2
ดังนั้น นายเอ จึงต้องเสียภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 1 จำนวน 9,000 บาท และมีคริปโทเคอร์เรนซี X คงเหลือจำนวน 50 เหรียญ ในราคาต้นทุนเหรียญละ 7,500 บาท ยกไปเป็นต้นทุนยังปีภาษีถัดไป

ต่อข้อถาม ขอเรียนว่า
1 Crypto mining ไม่สามารถใช้ VAT ซื้อจากเครื่องขุดคริปโตได้
2. การขุดคริปโตเป็นรายได้ แต่ไม่ต้องเสีย VAT รายได้จากการขายคริปโต ไม่ต้องเสีย VAT เพราะการประกอบกิจการขาย Crypto Currency เป็นกิจการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. การขายคริปโต ไม่ต้องเสียภาษี VAT

05/04/2022

📌กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หักค่าใช้จ่ายได้ 1.25 เท่า✨
✅ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN
✅สำหรับรายจ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3x595yL

#ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ #ย่อยสลายได้ #หักค่าใช้จ่ายได้1.25เท่า #กรมสรรพากร

04/04/2022

เผื่อมีประโยชน์สำหรับบางท่านครับ

03/04/2022

📣🎉 อัตราค่าบริการช่วงโปรโมชั่น - 31 ธันวาคม 2565 นี้นะคะ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง นักบัญชี ใน Chiang Mai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Chiang Mai

นักบัญชี อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)
KEEN Accounting สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี KEEN Accounting สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
Chiang Mai, 50290

คีน แอคเคาท์ติ้ง ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ทำบัญชีรายเดือน-รายปี ตรวจสอบบัญชี ภาษี บุคคล และนิติบุคคล

Tax Account สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ Tax Account สำนักงานบัญชี เชียงใหม่
500/139 The Laguna Home 5, Village No. 7, Sansainoi Subdistrict, Sansai District
Chiang Mai, 50210

สำนักงานบัญชี แท็คซ์ แอ็คเค้าท์ เป็นสำนักงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี

Somcharoenchai Co., Ltd. Somcharoenchai Co., Ltd.
Chiang Mai, 50180

KMCP Accounting KMCP Accounting
462/3 Moo 8 Soi 7 San Sai Noi, San Sai District
Chiang Mai, 50210

KMCP Accounting รับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้าน

ATT Accounting and Consulting Group ATT Accounting and Consulting Group
Chiang Mai, 50000

Our Services - Business Registration - Accounting Services - Legal and Consulting Services

PINIJ-Accounting PINIJ-Accounting
เชียงใหม่
Chiang Mai, 50300

Pinij Accounting , We are a one-stop service for Tax Planning and Tax submission in Thailand.

สำนักงานบัญชีศุภราคอนซัลแตนท์ สำนักงานบัญชีศุภราคอนซัลแตนท์
82/6 โครงการอรสิรินบิสซิเนสเซ็นเตอร์ 1 หมู่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
Chiang Mai, 50000

รับทำบัญชี - ภาษี ตรวจสอบบัญชี วางแผ?

สำนักงานสอบบัญชี ปันใหญ่ ปันสูง สำนักงานสอบบัญชี ปันใหญ่ ปันสูง
โครงการสีวลี สันกำแพง 99/83 ถ. เชียงใหม่/สันกำแพง หมู่ 3 ต. สันกลาง อ. สันกำแพง
Chiang Mai, 50130

Quality Professional

PRR Audit and Consult ตรวจสอบบัญชีเชียงใหม่ PRR Audit and Consult ตรวจสอบบัญชีเชียงใหม่
111/82 หมู่บ้าน มาลาดา เมซ ตำบล สันผักหวาน
Chiang Mai, 50230

บริการตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้าน

สอนบัญชี by SP Auditing Training สอนบัญชี by SP Auditing Training
28/3 ถ. รัตนโกสินทร์ ซอย 1
Chiang Mai, 50000

สอนบัญชี ภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

Phoenix Accounting Solution Co.,Ltd. Phoenix Accounting Solution Co.,Ltd.
Chiang Mai

Phoenix accounting registered as Accounting service provider with Federation of accounting profession

CBCC CBCC
Chiang Mai, 50000

Chiang Mai Business Consultant provides foreigners who want to do a business in Chinag Mai, Thailand