ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณ

ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณ

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

FM100  เสียงสื่อสารมวลชน
FM100 เสียงสื่อสารมวลชน
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Sejong
CMU Sejong
Faculty of Humanities, 239, Huay Kaew Road, Muang Chiang Mai
Myanmar Center CMU
Myanmar Center CMU
Chiang Mai University
ค่ายสานฝัน ปั้นสื่อ
ค่ายสานฝัน ปั้นสื่อ
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai School of Economics
Chiang Mai School of Economics
Huay Kaew
คนไทย 4.0
คนไทย 4.0
Unnamed Road, ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
AED - The International Conference on Asian Economic Developement
AED - The International Conference on Asian Economic Developement
239
Physics Laboratory
Physics Laboratory
Physics Department Faculty of Science Prince of Songkla University, Hat Yai
ชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนัก
ชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนัก
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ
ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก
ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนก
คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยเช
งานพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนา
งานพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนา
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, Chiang Mai, Thailand 50200
School of International Affairs CMU
School of International Affairs CMU
Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University 239 Huaykaew Road, Tambon Suthep
Data Science CMU
Data Science CMU
Chiang Mai University
ชมรมพื้นบ้านล้านนา คณะวิทยา
ชมรมพื้นบ้านล้านนา คณะวิทยา
50200
The Centre @ChiangMai
The Centre @ChiangMai
100/137 Huay Kaew Rd

ตำแหน่งใกล้เคียง law

ศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยหน้า
ศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยหน้า
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียนต่อต่างประเทศ วีซ่า แปล
เรียนต่อต่างประเทศ วีซ่า แปล
ซอย 7 บ้านใหม่หลังมอ
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, Nakhon Ratchasima
Get Ticket Seller Co.,LTD - เก็ทคนขายตั๋ว
Get Ticket Seller Co.,LTD - เก็ทคนขายตั๋ว
Nim Space เลขที่ 44, 1-2 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
Visa Protection Services
Visa Protection Services
43 Nimmana Haeminda Rd 17
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่ว
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่ว
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารรวงผึ้ง 2 (เข้า, Amphoe Muang Chiang Mai
Myanmar Consulate-General,Chiang Mai
Myanmar Consulate-General,Chiang Mai
9/4 Maneenopporat Soi 3,Sriphum,A.Mueang Chiang Mai
ซื้อขาย บ้านที่ดิน เชียงใหม่
ซื้อขาย บ้านที่ดิน เชียงใหม่
Chiangmai
ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะน
ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะน
50200
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงให
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงให
169 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก, Amphoe Muang Chiang Mai
สนง.กฎหมาย จิณณะ นาคสุขุม
สนง.กฎหมาย จิณณะ นาคสุขุม
12 ซอย 1 ถนนพัฒนาช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
Legally Married in Thailand
Legally Married in Thailand
Head Office 61-65 Wualai Road, Muang Chiang Mai
เชียงใหม่ MRI
เชียงใหม่ MRI
ทางหลวง ชนบท ชม. 3029
Lanna Lawyers -  Expat Specialists - Chiang Mai Thailand
Lanna Lawyers - Expat Specialists - Chiang Mai Thailand
298/15 Moo 5 Soi 28 Chottana Rd, T. Don Kaeo A. Mae Rim

ความคิดเห็น

ตอยนี้กรรมการสอบอยู่ระหว่างการปรึกษากัน เมื่อเสร็จแล้วจะเริ่มการ live นะครับ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ฯ

เปิดเหมือนปกติ

26/09/2021

ประชาสัมพันธ์นะคะ

📢 ชวนติดตามและรับชม Live เสวนา “การเข้า (ไม่) ถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ : สิทธิทางสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนต้องจ่ายเงินซื้อ”
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
.
📑🔐แม้ว่าสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการจากหน่วยงานรัฐจะได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่าการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ด้านสิ่งแวดล้อมยังมีปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก เช่น กรณีหน่วยงานของรัฐเพิกเฉยหรือดำเนินการล่าช้าในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามคำขอ, กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามคำขอ และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
.
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสามารถปกป้องประชาชนจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในงานเสวนาครั้งนี้ได้หยิบยกกรณีปัญหาจากประชาชนในหลายพื้นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย
.
◼ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพิจารณาอนุญาตโครงการผันน้ำยวม จ.แม่ฮ่องสอน
◼ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพิจารณาอนุญาตโครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล
◼ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพิจารณาอนุญาตโครงการน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สกลนคร
◼ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพิจารณาอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ จ.สิงห์บุรี
.
ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นโดย
.
บำเพ็ญ ไชยรักษ์ – กลุ่มรักษ์น้ำอูน จ.สกลนคร
สิริศักดิ์ สะดวก – เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง-อีสาน
สะท้าน ชีวะวิชัยพงศ์ – เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน
ส.รัตนมณี พลกล้า – มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
อัมรินทร์ สายจันทร์ – มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
ดร.ทศพร แสนสวัสดิ์ – คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการ โดย สุภาภรณ์ มาลัยลอย
.
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ทาง Facebook : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม - EnLAW
.
จัดโดย
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม - EnLAW
Community Resource Centre Foundation - มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

26/09/2021
25/09/2021

ชวนฟังนะคะ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากโครงการวิจัยของอาจารย์ในสำนักวิชาการระหว่างประเทศ
----------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ลีระศิริ หนึ่งในนักวิจัยในโครงการ "การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรีศึกษา: กรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม" นำเสนอผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า
----------
คณะผู้วิจัยประกอบไปด้วย
๑.) ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
๒.) ผศ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ
๓.) ผศ.ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
๔.) อรพิน สร้อยญาณะ
๕.) ทินกฤต นุตวงษ์
----------
ผศ. ดร.วรรณภา มีความสนใจในประเด็นสิทธิผู้หญิง ประเด็นเรื่อง Gender ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ ผศ. ดร.วรรณภา ก็จะเปิดวิชา Feminism in IR เป็นวิชาเอกเลือกเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน

Link: https://www.facebook.com/poliacmu/photos/1234452503735042

Photos from RCSD The Regional Center for Social Science and Sustainable Development's post 25/09/2021

เชิญชวนนะคะ

23/09/2021

งานครับงาน

**ประกาศรับสมัครอัตราเพิ่มเติม**

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่ถึงวันที่ 24 - 28 กันายายน 2564 ผ่านทาง https://1t1u.se.cmu.ac.th

โดยสามารถดูผลการคัดเลือกได้ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 16:00 น.
ได้ที่ https://1t1u.se.cmu.ac.th หรือที่ เพจ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

สามารถตรวจตำบลที่จะเปิดรับทั้งหมด ได้ที่ shorturl.asia/pNKeR
ซึ่งมีตำบลที่เปิดรับ ดังนี้

หนองบัว
ปงตำ
ห้วยทราย
เชิงดอย
เมืองคอง
ป่าเมี่ยง
หายยา
ท่าศาลา
ใหม่พัฒนา
โปงทุ่ง
มืดกา
บ้านเเอ่น
เมืองนะ
สันมหาพน
ทุ่งสะโตก
แม่คะ
บ้านธิ
เมืองนะ
แม่แรง
หนองควาย
ลวงเหนือ
แม่สาว
เวียง
ผาบ่อง
ห้วยห้อม
ป่าลาน
เทพเสด็จ
แม่ข่า
ดอยหล่อ
ยางคราม

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
1.1 ประชาชน
- เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
- เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และภาคเอกชน
-ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
1.2 บัณฑิตจบใหม่
- เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
- มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
- เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง
1.3 นักศึกษา
- เป็นนักศึกษา หรือผู้ที่ อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ
- มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
- เป็นบุคคลว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง

ผู้ที่ผ่านการเลือกต้องทำการยืนยันต้องทำการ Log-in เพื่อทำการยืนยันผลการคัดเลือกภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 วันเดียวเท่านั้น
กรณีประชาชน และ บัณฑิตจบใหม่ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพื้นที่ จังหวัด ปฏิบัติงาน ต้องใช้หนังสือรับรองพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยลงนามเฉพาะผู้สมัครเท่านั้น และผู้รับรองจะลงนามหลักจากที่ผู้สมัครได้เริ่มงาน
สามารถดาวน์โหลด หนังสือรับรองพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ (การรับรองโดยพื้นที่ที่จะปฏิบัติงาน) ได้ที่ shorturl.asia/xV08W

22/09/2021

ชวนฟัง

ชวนฟังเสวนาออนไลน์
.
📌ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์
.
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา LDI คณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุน ชวนแลกเปลี่ยนพูดคุยทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์
.
เสวนาโดย

มานพ คีรีภูวดล
กรรมาธิการฯ

ศยามล ไกยูรวงศ์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ระวี ถาวร
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

สมชาย หอมลออ
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

สุมิตรชัย หัตถสาร
ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล
กรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

ดร.กฤษฎา บุญชัย
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ชวนเสวนาโดย อภินันท์ ธรรมเสนา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
.

✅ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
เวลา 13.00-16.00 น.
.

🎦 ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC (https://www.facebook.com/sac.anthropology)
.
#มานุษยวิทยา #สาธารณะ #เสวนาออนไลน์ #สิทธิชุมชน #การจัดการ #ทรัพยากรธรรมชาติ #ความยั่งยืน #ความเป็นธรรม #ป่าอนุรักษ์ #ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร #SAC #ศมส.

22/09/2021

"ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสำนักกฎหมายบ้านเมือง"

ชวนฟัง

Timeline Photos 22/09/2021

งานครับงาน

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด ทีมสร้างสรรค์ The101.world รับสมัครงานประจำเต็มเวลาในตำแหน่ง นักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ เพื่อร่วมทำงานในศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะแห่งใหม่ที่ 101 จะจัดตั้งขึ้นในปีหน้า
.
ศูนย์ดังกล่าวมุ่งผลิตบทวิเคราะห์ด้านนโยบายสาธารณะ และศึกษาวิจัยโจทย์ว่าด้วยอนาคตของสังคมไทยในมิติต่างๆ ผ่านแง่มุมของนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะในประเด็น (1) การสร้างประชาธิปไตย (2) การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและยั่งยืน (3) ความยุติธรรมและหลักนิติธรรม และ (4) การพัฒนาคนเพื่ออนาคต
.
ศูนย์วิจัยมองหาเพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย ทั้งในแง่ภูมิหลังการศึกษา ความสนใจเชิงประเด็น ความรู้วิชาการ ทักษะ ความถนัดในการใช้เครื่องมือวิจัยแบบต่างๆ ฯลฯ ถ้าคุณชอบตั้งคำถามชวนคิด สนุกกับความเป็นไปได้ในการหาคำตอบที่หลากหลาย เชื่อมโยงองค์ความรู้หลายศาสตร์มาทำความเข้าใจปรากฏการณ์ซับซ้อนในสังคม มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ หรือถนัดกับการทำงานด้านข้อมูลด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล อยากชวนมาร่วมสนุกกัน!
.
เปิดรับสมัครวันนี้ – 26 กันยายน 2564
.
คุณสมบัติ:
(1) สนใจการทำงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะการออกแบบนโยบายสาธารณะเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้พลเมืองสามารถใช้ประกอบตัดสินใจอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในเรื่องสำคัญที่มีความหมายต่อชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม
(2) เชื่อมั่นว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดีต้องอยู่บนฐานขององค์ความรู้ที่รอบด้าน และตั้งอยู่บนหลักประชาธิปไตย หลักการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหลักนิติธรรม
(3) มีความหวังว่าอนาคตของสังคมไทยดีขึ้นกว่านี้ได้ และมีพลังที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นด้วยความรู้
(4) รักการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ เชื่อมั่นในความหลากหลาย มีความเป็นมืออาชีพ รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
(5) ภาษาอังกฤษดี (โดยเฉพาะการอ่าน)
(6) มีทักษะในการจัดการที่ดี รับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา
(7) สำเร็จการศึกษาสาขาใดก็ได้ เคยมีประสบการณ์ในสายงานวิจัยหรือไม่ก็ได้
.
เอกสารประกอบการรับสมัคร:
(1) ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย และตัวอย่างผลงานวิชาการหรืองานเขียนในอดีต
(2) ความเรียงบอกเล่าโจทย์วิจัยด้านนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า (เนื้อหาของความเรียง เช่น คำถามหลักของงานวิจัยคืออะไร ทำไมผู้สมัครถึงสนใจเรื่องนี้ ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญต่ออนาคตของสังคมไทย ทางเลือกในการศึกษาเรื่องนี้มีอะไรบ้าง ข้อโต้แย้งถกเถียงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไร ฯลฯ)
(3) เงินเดือนที่ต้องการ
…..
รายละเอียดการรับสมัคร:
รับสมัคร : ส่งเอกสารได้ทางอีเมล [email protected]
ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564 (เวลาเที่ยงคืน) โดยทีมงานจะติดต่อไปเพื่อนัดหมายกำหนดวันสัมภาษณ์
.
รู้จัก The 101 Percent มากขึ้นทาง http://the101percent.com (เว็บไซต์บริษัท) และ https://the101.world (เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ของ 101)

21/09/2021

งานครับงาน

[ประชาสัมพันธ์งาน] - Associate Policy Officer จาก UNV

โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Associate Policy Officer มีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตงาน (เบื้องต้น): ช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายในการสนับสนุนความมั่นคงในการปฏิบัติงานของ UN Security Management System ติดตามและตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการระบุ พัฒนา และจัดการเกี่ยวกับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จัดทำการวิจัยเชิงและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย และอื่น ๆ

ระยะเวลาทำงาน: 3 เดือน

เงินเดือน: 47,507 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร (เบื้องต้น): อายุ 22 ปีขึ้นไป + มีสัญชาติไทย + จบป.โทด้านกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ความมั่นคง รัฐศาสตร์ (ป.ตรี+ประสบการณ์ทำงาน ใช้แทนป.โทได้) + ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปิดรับสมัคร: 24 กันยายน 2021

รายละเอียดเพิ่มเติมและทางไปสมัคร: https://www.unv.org/vo/thar000465-10668

#job #associatepolicyofficer #UNV #UNSMS #งาน #เจ้าหน้าที่นโยบาย #โครงการอาสาสมัครสหประชาชาติ

Timeline Photos 21/09/2021

ชวนอ่าน เพื่อเข้าใจระบบทุนวิจัยแบบใหม่

แนวทาง 10 ประการ…สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการจัดกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
.
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ : https://bit.ly/3AtSeoe
.
#กสว

21/09/2021

ชวนยื่นข้อเสนอกัน

ด่วน!!!! โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. เปิดรับข้อเสนอทุนปี 2565 ในระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 ปิดระบบรับสมัครเวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ⏰

ประเด็นหัวข้อวิจัยประจำปี 2565 (เลือกสมัครประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น)

1.สุนทรียภาพข้ามศาสตร์ – มนุษยชาติข้ามศิลป์: การแปลงทุนทางวัฒนธรรมกับการแก้ปัญหาสังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2.เมื่อมนุษยศาสตร์คือการประดิษฐ์: Digital Humanities กับการสร้างนวัตกรรมทางภาษา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม

3. ‘ฤาจะคือความเสื่อม’: ทัศนะเชิงวิพากษ์ทางปรัชญา วรรณกรรม และการศึกษาในสังคมแห่งความพลิกผัน

4.เรื่องของเขา ที่เรา (ช่วย) สร้าง: ว่าด้วยความเป็นอื่นและความเป็นชายขอบในสังคมพหุวัฒนธรรม

🧑‍🏫คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น

3.กรณีเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน ต้องแจ้งให้ วช. ทราบก่อนการทำสัญญา

4.ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินการวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๑ และกรณีที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและยังดำเนินการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรับรองศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยของผู้เสนอขอรับทุน

เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้รับทุนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 12 เดือน และปิดโครงการสมบูรณ์ (นำส่งวิทยานิพนธ์และบทความตีพิมพ์ภายใน 18 เดือน หลังทำสัญญา)

2. อาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ/ลงนามในฐานะผู้รับทุน และดูแลนักศึกษาในกลุ่มให้สามารถปิดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด

🖥 ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครในระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 64 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาร่วมกลุ่มเข้าไปสร้างข้อเสนอในระบบ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาให้ครบถ้วน

2. การอัพโหลดรายการเอกสารในระบบ NRIIS ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
2.1 ไฟล์หนังสืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากต้นสังกัดในการสมัคร (PDF)
2.2 ไฟล์หนังสือรับรองศักยภาพของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ
2.3 ไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ความยาวไม่เกิน 20 หน้า รวมบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง
2.4 ไฟล์แนวทางการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยานิพนธ์กับประเด็นวิจัยที่สมัครรับทุน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวมบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง

(หากยื่นเอกสารเท็จในระบบหรือยื่นเอกสารไม่ตรงตามเงื่อนไขการสมัคร ผู้ให้ทุนสามารถตัดสิทธิ์การพิจารณาทุนของผู้สมัครได้)

3. เมื่อสมัครทุนในระบบ NRIIS และนำส่งข้อเสนอโครงการในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอให้นำส่ง หนังสืออนุมัติหัวข้อ/ เค้าโครงวิทยานิพนธ์/แนวทางการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์วิทยานิพนธ์กับประเด็นวิจัย อย่างละ 3 ชุด (hard copy และเหมือนกับที่ผู้สมัครอัพโหลดในระบบ NRIIS ทุกประการ) ให้สำนักประสานงานโครงการด้วย 'บริษัทไปรษณีย์ไทย' แบบ EMS เท่านั้น โดยส่งเอกสารตามที่อยู่

📮โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง 813 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(รับพิจารณาเอกสารสมัครที่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ไทยภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 64 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสมัคร)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ
📨 Email: [email protected]
📞มือถือ: 09 8335 2409, 09 8821 0616 และ 09 8821 0136
(งดตอบคำถามผ่าน chat หรือ ช่องคอมเมนต์ใน fb)

....................................
คลิกลิงค์เพื่อดูประกาศรับสมัครทุน
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9488

📌📌📌เตรียมพบกับคลิปประชาสัมพันธ์และแนะนำประเด็นวิจัยโดย ผศ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่นี่ เร็วๆ นี้ 🤩🤩🤩

20/09/2021

เชิญนะคะ

งานเสวนาวิชาการครับ

17/09/2021

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. และให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. และให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
.
(17 กันยายน 2564) ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .… ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 494 เสียง
.
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญกุล ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมพิจารณาทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยได้มีการเชิญบุคคลภายนอกมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกด้วย โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนั้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และที่ผ่านมารัฐได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่โดยที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยไม่สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐจึงไม่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ ทั้งการต่อยอดการวิจัยและต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น จึงสมควรกำหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เกิดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐได้ มีกลไกการบริหารจัดการและติดตามการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนกำหนดมาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและประโยชน์ส่วนรวม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ และบัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 494 เสียง
.
“คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ขอขอบคุณประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมีการผลักดันกันมาอย่างยาวนาน และเชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะพลิกโฉมหน้างานวิจัยไทย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป” นายวรวัจน์ กล่าว
.
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. กระทรวง อว. โดย สอวช. และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดทำและร่วมผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายเพื่อการปฏิรูประบบวิจัย นวัตกรรมของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของรัฐไปใช้ประโยชน์ และช่วยแก้ปัญหาการตกลงเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยระหว่างหน่วยงานให้ทุนกับผู้รับทุน โดยกำหนดให้ผู้รับทุนสามารถขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นได้ และเมื่อหน่วยงานผู้รับทุน ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม จะช่วยให้ Startup และ SME สามารถรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดจำนวน Startup และ SME ที่ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมได้ อีกทั้งยังช่วยยกระดับงานวิจัยในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเพิ่มแรงจูงใจให้สถาบันวิจัยและนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยฯ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคผลิตและบริการ
.
ที่มา : https://www.nxpo.or.th/th/8907/
.
#สอวช #NXPO #รัฐสภา #BayhDoleAct

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ได้ดีก็จากไป ใกล้เกษียณก็เวียนมา : ผู้ว่าฯ ประชาชน และรัฐรวมศูนย์
ดูละครแล้วย้อนดูอัยการ
สอบวิทยานิพนธ์นายปารณ บุญช่วย
สอบวิทยานิพนธ์ "กฎหมายในความรุนแรง ความรุนแรงในกฎหมาย"
รายการ The Researcher ครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มช.
LIVE (ถ่ายทอดสด)  เวทีสาธารณะ "บทเรียนและสภาพปัญหาจาก พ.ร.บ. การชุมนุม ฯ" (ต่อ)
เวทีสาธารณะ "บทเรียนและสภาพปัญหาจาก พ.ร.บ. การชุมนุม ฯ และบทบาทของฝ่ายตุลาการ" (ต่อ)
LIVE (ถ่ายทอดสด) เวทีสาธารณะ "บทเรียนและสภาพปัญหาจาก พ.ร.บ. การชุมนุม ฯ และบทบาทของฝ่ายตุลาการ"
บรรยายแนะนำการสืบค้นข้อมูลกฎหมายออนไลน์จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 18:00
Chiang Mai โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล
151 หมู่ 7 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ทราย จ.เชียงใหม่
Chiang Mai, 50210

แนะนำ ปรึกษา ให้ความรู้ เกษตรอินทรีย์

C.P.L C.P.L
2 Moo 14, Soi 7 Ban Mai Lang Mo, Suthep Road
Chiang Mai, 50200

บริการ เช่ากล้อง เลนส์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ canon nikon sony fujifilm เชียงใหม่

Metal Drum Ministries Metal Drum Ministries
สันทราย
Chiang Mai, 50210

Children's ministries Omkoi, ThaSongYang พันธกิจเยาวชน Save the forest save the people

Art Desserts Art Desserts
ต.หนองแหย่ง
Chiang Mai, 50210

Studio of desserts decorating.

วิทยาการจัดการ CMRU'News วิทยาการจัดการ CMRU'News
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai, 50300

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Tai Education for Foundation Tai Education for Foundation
Nong Pa Krang
Chiang Mai, 50000

Welcome to learning English online at Tai Education for Foundation.

กศน.สานพลังเรียนรู้ครูเพื่อ กศน.สานพลังเรียนรู้ครูเพื่อ
กศน.อำเภอแม่ออน
Chiang Mai, 50130

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์

GEE English Maehia GEE English Maehia
Maehia Market 32/85 Moo 2 T.Maehia
Chiang Mai, 50100

Teach Thai   Learn Thai Teach Thai Learn Thai
บ้านอาจารย์เร 389/5 หมู่1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
Chiang Mai, 50140

เปิดอบรมการสอนภาษาไทย เพื่อใช้สอนชาวต่างชาติ และจำหน่ายหนังสือเพื่อใช้สอน

SAVE Chiangmai SAVE Chiangmai
22/4 ถ.ราชภาคีนัย ซ.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
Chiang Mai, 50200

ส่งเสริมให้คนเชียงใหม่สำนึกรักและร่วมมือกันปกป้องจังหวัดของเราโดยผ่านเพจSAVEChiangmai

International Conference on Food and Applied Bioscience International Conference on Food and Applied Bioscience
155 Faculty Of Agro-Industry, Chiang Mai University
Chiang Mai, 50100

International Conference on Food and Applied Bioscience

604 CPK Club 604 CPK Club
Chiang Mai, 50320

เรื่องราวชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นม.6/4 รร.ไชยปราการ 2556