สำนักงานกฎหมาย เจ.เอส.ลอว์, Chiang Mai Videos

Videos by สำนักงานกฎหมาย เจ.เอส.ลอว์ in Chiang Mai. ทนายให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความ โทร 0612708044

Other สำนักงานกฎหมาย เจ.เอส.ลอว์ videos

เจ้าของรวมขอแบ่งที่ดินไม่ได้! คลิปนี้มีคำตอบ

#ปล่อยหมากัดผู้อื่นมีโทษอย่างไร #หมากัด

⚖️การฟ้องเปิดทางภาระจำยอม ทางจำเป็น และทางสาธารณประโยชน์แบบเข้าใจง่ายๆ https://www.tiktok.com/@j.s.law/video/7211048564984778011? #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร #ร่างนิติกรรมสัญญา #สืบทรัพย์บังคับคดี ----------------------------------------------------------------- ⚖️ J.S.Law Office. โทรและไลน์ 061-2708044 เพจ ทนายสุภาวดี เมืองฤทธิ์ เพิ่มเพื่อน LINE กด 👉 https://line.me/ti/p/Nd6LGPZyTI Line Official ID : @160xfmgd

👉ยินยอมให้บุคคลอื่นนำเงินไปปล่อยกู้ ในดอกเบี้ยอัตราที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่ใช่ผู้เสียหาย ! ในคดีอาญาที่จะฟ้อง ความผิดฐานฉ้อโกงได้ (ฎีกาย่อ) ⚖️คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๘/๒๕๖๕ โจทก์จ้างว่าหลงเชื่อคำหลอกลวงของจำเลยแล้วมอบเงินให้แก่จำเลยไปให้ชาวบ้านกู้ยืมด้วยการเรียกดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี อันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 แสดงว่าโจทก็รับข้อเสนอโดยมีเจตนามุ่งประสงค์ต่อผลประโยชน์อันเกิดจากการ กระทำที่ผิดกฎหมาย แม้การกระทำที่ผิดกฎหมายนั้นไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเพียงการหลอกลวงของจำเลยเพื่อฉ้อโกงโจทก์หรือไม่ก็ตาม ถือว่าโจทก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะนำคดีมาฟ้องจำเลยในความผิด ฐานฉ้อโกง เมื่อโจทก์ไม่มีอำนาจห้องคดีส่วนอาญา ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลแข

📖 ทำไมต้องทำนิติกรรมสัญญา? ทำเองโดยไม่ต้องใช้ทนายได้ไหม? 👉 สัญญาทุกชนิดประชาชนสามารถร่างและทำนิติกรรมสัญญากันเองได้ ส่วนจะมีผลในการบังคับได้ตามกฎหมายมาน้อยเพียงใดนั้นเป็นอีกเรื่อง สัญญาบางอย่างทำกันเองได้เพียงพอ เพราะมีเนื้อหาไม่มากมาย ไม่ต้องให้ทนายหรือนักกฎหมายมาร่างสัญญาให้ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน เกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ที่กฎหมายให้มีหลักฐานเป็นหนังสือ สัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ, สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด 📖แล้วเมื่อไหร่ต้องใช้ทนายหรือนักกฎหมายล่ะ? 👉ก็ต่อเมื่อไม่แน่ใจว่า สัญญาที่ประชาชนร่างกันเองนั้น จะสามารถใช้บังคับกันได้ทั้งหมดในทางกฎหมายหรือไม่ เพราะนักกฎหมายและทนายความจะทราบรายละเอียดส่วนนี้ หรือการตรวจสอบที่คู่สัญาอีกฝ่ายหนึ่งร่างมีความเป็นธรรมกับค

#ทวงหนี้ยังไงไม่ให้ผิดกฎหมาย 1. “ผู้ทวงถามหนี้” คือ เจ้าหนี้ ผู้ให้กู้เงิน ไม่ว่าจะโดยถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม เช่น ธนาคาร, บริษัทบัตรเครดิต, บริษัทเช่าซื้อ คนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้, ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น รวมถึงผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ให้ทวงถามหนี้ อาทิ บริษัทรับทวงหนี้ 2. “ธุรกิจทวงถามหนี้” คือ ผู้ประกอบธุรกิจรับจ้างทวงหนี้ ซึ่งต้องได้รับการจดทะเบียนทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน กรณีผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นทนายความ ให้จดทะเบียนกับสภาทนายความ ผู้ฝ่าฝืนไม่ไปจดทะเบียนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 3. กรณีผู้ที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้อยู่หน้านี้ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.การทวงถามห

#การกู้ยืมเงินผ่านแชท Line, Masseager Facebook ฯลฯ ใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องคดีได้ หลักฐานต้องชัดเจนพอ 📖แชทที่จะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้นั้น มีดังนี้ 📍เป็นการยืมเงินมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ข้อความแชทจะต้องระบุว่าขอยืมเงิน หรือจำนวนเงินที่ขอยืม 📍วันกำหนดคืนเงิน (กรณีไม่มีกำหนดเวลาคืน ควร แจ้งให้ชำระหนี้ได้โดยพลันโดยมีข้อความทวงถาม หรือหนังสือทวงถาม) 📍แชทบนแอปพลิเคชันที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถระบุบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน และตรวจสอบการมีตัวตนจริงของผู้ขอยืมได้ 📍มีภาพหลักฐานการโอนเงิน ที่ระบุ วันเวลาที่โอนเงิน 📍นอกจากนี้หากเจอใครทักแชทมาขอยืมเงิน บอกเลยว่าควรเก็บแชทที่มีประวัติการพูดคุยไว้ทุกครั้ง เพราะข้อความดังกล่าวใช้แทนหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อความแชทจากอีกฝ่าย ทั้

⚖️ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง 1. #โจทก์ยื่นคำฟ้อง เอกสารคำร้อง คำแถลงอื่น บัญชีพยาน 2.#จำเลยยื่นคำให้การ เอกสารคำร้อง คำแถลงอื่น บัญชีพยาน 3. #นัดไกล่เกลี่ย เป็นการนัดตกลงเจรจากันของคู่ความในคดี เมื่อตกลงกันได้ก็จะมีการถอนฟ้องหรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่หากตกลงกันไม่ได้ ก็เข้าสู่ระบบการสืบพยานต่อไป 4. #นัดชี้สองสถาน คือการกำหนดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีและหน้าที่นำสืบ 5. #นัดสืบพยาน สืบพยานโจทก์ พยานจำเลย (*คดีผู้บริโภค จะนัดไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานวันเดียวกัน กรณี จำเลยสู้คดีศาลอาจนัดสืบพยานอีกนัดหนึ่ง) 6. #นัดฟังคำพิพากษา ศาลจะอ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟัง โดยศาลจะวินิจฉัยพยานหลักฐานทั้งปวงในคดี ถ้าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานฝ่ายไหนมีเหตุผลน่าเชื่อกว่าก็ตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะคดี ---------------------------------------------------------------

⚖️เปิดบัญชีให้ผู้อื่นนำไปทำความผิด >>>มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด 👨‍⚖️คำพิพากษาศาลฎีกา เลขที่ 2120 / 2563 ตัดสินลงโทษประชาชนที่รับจ้างเปิดบัญชี แม้จะอ้างในชั้นสอบสวนและศาลว่า ไม่ได้รู้เห็นการกระทำความผิด แต่ศาลเห็นว่า #การเปิดบัญชีธนาคารนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ควรนำบัญชี บัตร ATM หรือรหัส มอบให้กับผู้อื่น การได้รับเงินค่าจ้างเพื่อมาเปิดนั้น #ย่อมเล็งเห็นผลว่าผู้รับซื้อจะนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย #จะอ้างว่าถูกหลอกไม่ได้ การกระทำจึงเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง และเป็นผู้สนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเบิกถอนเงินสดของผู้อื่นโดยมิชอบ #จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด โดยต้องโทษ 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด -----------------------------------------------

🙋มีเพื่อนๆ ในเพจติดต่อมาถามว่า ทนายรับปรึกษากฎหมายอย่างเดียว หรือรับว่าความด้วย? ⚖️ #รับให้คำปรึกษากฎหมายและว่าความด้วยค่ะ โดยปกติแล้วรับดำเนินการร่างนิติกรรมสัญญา ร่างคำฟ้อง คำให้การ และเอกสารอื่น รวมทั้งรับว่าความและดำเนินการบังคับคดี ขายทอดตลาด (ซึ่งทนายซึ่งมีใบอนุญาตว่าความมีสิทธิ์รับได้ทั่วทุกจังหวัด) *กรณีลูกความไว้ใจและต้องการให้เราทำ (การให้คำปรึกษาเป็นการให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายเบื้องต้นค่ะ ว่าสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ฟ้องได้ไหมหรือสู้คดีได้ไหม หรือทำอะไรนอกจากฟ้องคดี ส่วนรายละเอียดแต่ละคดีนั้นต้องนำเอกสารและรายละเอียดข้อเท็จจริงมาคุยกันค่ะ) --------------------------------------------------------------- ⚖️ J.S.Law Office. โทรและไลน์ 061-2708044 เพจ ทนายสุภาวดี เมืองฤทธิ์ เพิ่มเพื่อน LINE กด 👉https://line.me/ti/p/Nd6LGPZyTI Line Official ID : @160xfmgd

#สาระน่ารู้ 💀การแต่งตั้งผู้จัดการมรดกกรณีเจ้ามรดกเสียชีวิต ทำไมต้องแต่งตั้ง? เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม ซึ่งถ้าทายาทมายินยอมพร้อมใจกันโอนทรัพย์สินที่เป็นที่ดินแก่ทายาทอื่นครบ ที่สำนักงานที่ดินหรือผู้ตายกำหนดตัวผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรมแล้ว การจัดการไม่จำเป็นต้องยื่นขอศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก แต่ถ้ากรณีปัญหาเรื่องของความเป็นทายาทไม่ชัดเจน เอกสารไม่ชัดเจน เป็นการยากที่จะสืบหาทรัพย์สมบัติของผู้ตาย หรือเจ้ามรดกมีทรัพย์สินซึ่งมีทะเบียน เช่น โฉนดที่ดิน(กรณีทายาทไปที่ดินไม่ครบหรือเหตุผลอื่น) อาวุธปืนมีทะเบียน รถยนต์ เงินฝากในบัญชีธนาคาร สลากออมทรัพย์ ฯลฯ ก็ต้องมีการยื่นขอศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เสียก่อน ไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่ไม่

บ่อยครั้งที่สำนักงานฯ ออก ⚖️ #หนังสือบอกกล่าวทวงถาม(Notice), #ทวงหนี้ #หรือทวงถามเพื่อให้มีการตกลงเจรจากันโดยไม่ต้องฟ้องคดี และประสบผลสำเร็จเนื่องจากคู่กรณี ติดต่อมาตกลงเจรจาด้วยดี รอบนี้ก็เช่นกัน ลูกความโทรมาแจ้งว่าคุณป้าคู่กรณีติดต่อมาและตกลงยินยอมกันได้ ทำให้เคสนี้ตกลงกันด้วยดี ลูกความขอบคุณทนายใหญ่เลย จึงยินดีกับลูกความด้วยค่ะ ไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินการฟ้อง บังคับคดี 😊😊 --------------------------------------------------------------- ⚖️ J.S.Law Office. โทรและไลน์ 061-2708044 เพจ ทนายสุภาวดี เมืองฤทธิ์ เพิ่มเพื่อน LINE กด 👉 https://line.me/ti/p/Nd6LGPZyTI Line Official ID : @160xfmgd

#คลิปเล่าฎีกา เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ตามกฎหมาย ขณะเดียวกันกรณีเจ้าหนี้ไม่ยอมฟ้องเพื่อเรียกดอกเบี้ยจากลูกหนี้ให้ได้เยอะๆ #กฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยย้อนหลังได้ไม่เกิน 5ปี เท่านั้น เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 3212/2532 การเรียกเอาดอกเบี้ยค้างส่งมีกำหนดอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์และรับเงินครบถ้วนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม2518 โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ครั้นวันที่ 1 ธันวาคม 2526 จำเลยที่ 2ถึงที่ 5 ทำสัญญารับใช้หนี้เงินกู้โดยยอมชำระดอกเบี้ยค้างส่งทั้งหมดของจำเลยที่ 1 การที่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 21 กันยายน2527 คดีโจทก์สำหรับหนี้ดอกเบี้ยค้างส่งจึงไม่ขาดอายุความแต่จำเลยที่