ประกันชีวิต กับ รุ่งทิพย์ 泰国

ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล และ ผู้แนะนำด้านการลงทุนตราสารทั่วไป

17/12/2022

ขอบคุณคุณพี่ขาว ที่ไว้ใจให้ฝนดูแล

แผนประกันเหมาจ่าย 25 ล้านบาท

1. ค่ารักษาในโรงพยาบาลแบบเหมาจ่าย 25 ล้านบาท ต่อปี เป็นแบบเหมาจ่ายทุกโรคไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่โรคที่เคยเป็นมาก่อนทำประกัน

2. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล 9,000 บาท ต่อคืนได้เต็มถึง 365 วัน เน้นย้ำไม่ใช่ค่าห้องเต็ม ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) เหมาจ่าย สูงสุดไม่เกิน365 วัน ต่อปี
**ตามปกติ ค่าห้องจะเหมามัดรวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียบโรงพยาบาล ค่า VAT ต่างๆ

3. ค่าหมอตรวจ 6,000 บาทต่อวัน ค่าบริการพยาบาลเป็นแบบเหมาจ่าย

4. คุ้มครองครอบคลุม อุบัติเหตุ โรงร้ายแรง โรคทั่วไป

5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าหมอผ่าตัด รวมแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (Docter Fee)

6. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ( Day surgery ) การทำผ่าตัดใหญ่โดยใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน ( Day surgery ) เป็นแบบเหมาจ่าย

7. OPDผู้ป่วยนอก ที่หมอวินิจฉัยว่าเกี่ยวข้องกับการป่วย IPDผู้ป่วยใน ภายใน 30 วันก่อนและหลัง สามารถนำบิลมาฝนทำการเบิกให้อีกที

8. อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง เหมาจ่าย (กรณีที่เป็น OPDผู้ป่วยนอกลูกค้าขำระเงินก่อน แล้วฝนจะทำเบิกให้อีกทีใน หากเป็น IPDผู้ป่วยใน สามารถ fret claim ได้เลย)

9. มีบริการรถฉุกเฉิน สำหรับกรณีที่แพทย์สั่งว่าฉุกเฉิน รวมอยู่ในบริการเหมาจ่าย

10. ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสำหรับการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) การผ่าตัดระดับชั้นผิวหนัง หรือเฉพาะบริเวณ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

11. เจ็บป่วยโรงร้ายแรงหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการขาดเหลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งระยะลุกลาม หรือการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เออร์ต้า และอื่นๆ เพราะเบิ้ลวางเงินรักษา จาก 5 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท ทั้งหมด 4 ปีกรมธรรม์ ดูแลกันจนกว่าจะหาย

12. หลักออกจากโรงพยาบาล ค่ายากลับบ้าน

13. บริการ MEDIX ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพทางการแพทย์ระดับโลก เครือบเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 4,000 คนทั่วโลก และมีเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำที่ได้มาตรฐานการรับรองกว่า 2,000 แห่ง เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้คุณ!!!

14. OPD ผู้ป่วยนอก ครั้งละ 2,000 บาท สูงสุด 30 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์

17/12/2022

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางให้ให้ฝนดูแล

แผนประกันเหมาจ่าย 5 ล้านบาท

1. ค่ารักษาในโรงพยาบาลแบบเหมาจ่าย 5 ล้านบาท ต่อปี เป็นแบบเหมาจ่ายทุกโรคไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่โรคที่เคยเป็นมาก่อนทำประกัน

2. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล 3,000 บาท ต่อคืนได้เต็มถึง 365 วัน เน้นย้ำไม่ใช่ค่าห้องเต็ม ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) เหมาจ่าย สูงสุดไม่เกิน365 วัน ต่อปี
**ตามปกติ ค่าห้องจะเหมามัดรวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียบโรงพยาบาล ค่า VAT ต่างๆ

3. ค่าหมอตรวจ 2,000 บาทต่อวัน ค่าบริการพยาบาลเป็นแบบเหมาจ่าย

4. คุ้มครองครอบคลุม อุบัติเหตุ โรงร้ายแรง โรคทั่วไป

5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าหมอผ่าตัด รวมแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (Docter Fee)

6. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ( Day surgery ) การทำผ่าตัดใหญ่โดยใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน ( Day surgery ) เป็นแบบเหมาจ่าย

7. OPDผู้ป่วยนอก ที่หมอวินิจฉัยว่าเกี่ยวข้องกับการป่วย IPDผู้ป่วยใน ภายใน 30 วันก่อนและหลัง สามารถนำบิลมาฝนทำการเบิกให้อีกที

8. อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง เหมาจ่าย (กรณีที่เป็น OPDผู้ป่วยนอกลูกค้าขำระเงินก่อน แล้วฝนจะทำเบิกให้อีกทีใน หากเป็น IPDผู้ป่วยใน สามารถ fret claim ได้เลย)

9. มีบริการรถฉุกเฉิน สำหรับกรณีที่แพทย์สั่งว่าฉุกเฉิน รวมอยู่ในบริการเหมาจ่าย

10. ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสำหรับการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) การผ่าตัดระดับชั้นผิวหนัง หรือเฉพาะบริเวณ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

11. เจ็บป่วยโรงร้ายแรงหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการขาดเหลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งระยะลุกลาม หรือการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เออร์ต้า และอื่นๆ เพราะเบิ้ลวางเงินรักษา จาก 5 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท ทั้งหมด 4 ปีกรมธรรม์ ดูแลกันจนกว่าจะหาย

12. หลักออกจากโรงพยาบาล ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาทต่อครั้ง

17/12/2022

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางให้ให้ฝนดูแล

แผนประกันเหมาจ่าย 5 ล้านบาท

1. ค่ารักษาในโรงพยาบาลแบบเหมาจ่าย 5 ล้านบาท ต่อปี เป็นแบบเหมาจ่ายทุกโรคไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่โรคที่เคยเป็นมาก่อนทำประกัน

2. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล 3,000 บาท ต่อคืนได้เต็มถึง 365 วัน เน้นย้ำไม่ใช่ค่าห้องเต็ม ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) เหมาจ่าย สูงสุดไม่เกิน365 วัน ต่อปี
**ตามปกติ ค่าห้องจะเหมามัดรวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียบโรงพยาบาล ค่า VAT ต่างๆ

3. ค่าหมอตรวจ 2,000 บาทต่อวัน ค่าบริการพยาบาลเป็นแบบเหมาจ่าย

4. คุ้มครองครอบคลุม อุบัติเหตุ โรงร้ายแรง โรคทั่วไป

5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าหมอผ่าตัด รวมแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (Docter Fee)

6. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ( Day surgery ) การทำผ่าตัดใหญ่โดยใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน ( Day surgery ) เป็นแบบเหมาจ่าย

7. OPDผู้ป่วยนอก ที่หมอวินิจฉัยว่าเกี่ยวข้องกับการป่วย IPDผู้ป่วยใน ภายใน 30 วันก่อนและหลัง สามารถนำบิลมาฝนทำการเบิกให้อีกที

8. อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง เหมาจ่าย (กรณีที่เป็น OPDผู้ป่วยนอกลูกค้าขำระเงินก่อน แล้วฝนจะทำเบิกให้อีกทีใน หากเป็น IPDผู้ป่วยใน สามารถ fret claim ได้เลย)

9. มีบริการรถฉุกเฉิน สำหรับกรณีที่แพทย์สั่งว่าฉุกเฉิน รวมอยู่ในบริการเหมาจ่าย

10. ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสำหรับการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) การผ่าตัดระดับชั้นผิวหนัง หรือเฉพาะบริเวณ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

11. เจ็บป่วยโรงร้ายแรงหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการขาดเหลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งระยะลุกลาม หรือการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เออร์ต้า และอื่นๆ เพราะเบิ้ลวางเงินรักษา จาก 5 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท ทั้งหมด 4 ปีกรมธรรม์ ดูแลกันจนกว่าจะหาย

12. หลักออกจากโรงพยาบาล ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาทต่อครั้ง

13/12/2022

คิดทำประกันตอนเจ็บป่วยแล้ว...อุปมาเหมือน
น้ำท่วมจึงค่อยมาสร้างเขื่อน ไม่ทันการณ์
เรือล่มจึงค่อยมาหัดว่ายน้ำ สายเกินไป
.
หากคุณเจ็บป่วยหนัก จึงอยากทำประกัน
ก็ไม่มีบริษัทประกันใดรับประกันคุณเช่นกัน
.
ใจเขาใจเรา หากคุณเป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์
รถยนต์ถูกชนเละมาทั้งคัน คุณจะให้เขาซื้อประกัน
แล้วเคลมได้เลยไหม?
.
เห็นด้วยไหม
วันนี้ที่คุณยังสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย
เป็นเวลาที่คุณควรจะทำประกันให้เร็วที่สุด
.
เพราะไม่เคยป่วย ไม่ได้แปลว่าจะไม่ป่วย
ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ
ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน
.
เพราะทำประกันก็เปรียบเหมือนคุณติด “ร่มชูชีพ”
ถ้าถึงเวลาต้องใช้ แล้วคุณไม่มีมัน
คุณจะไม่มีโอกาสใช้เป็น “ครั้งที่สอง”
.
ดังนั้นเมื่อมีโอกาสทำได้ ให้รีบทำประกัน
เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
.
ทำประกันเร็วไปหนึ่งปี
ย่อมดีกว่าทำช้าไปแค่นาทีเดียว!!!
.

⚠️ประกันมีหน้าที่วางแผนก่อนเกิดเหตุ เช่นเบี้ยประกันถูกกว่าค่ารักษาพยาบาลเสมอ
⚠️ประกันมีไว้อุ่นใจ ดีกว่าเจ็บป่วยมาไม่มีแม้เงินไปรักษาตัวเอง
⚠️ป้องกัน มีไว้ไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้ไม่มี
⚠️ประกันเป็นเรื่องของคนที่อยากมีอนาคตที่ออกแบบได้
⚠️ประกันไม่ใช่เรื่องไกลตัว
⚠️ประกันเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงที่ดีที่สุด
⚠️ประกันคือเงินสด
⚠️ประกันคือเงินเกษียณ
⚠️ประกันคือมรดก
⚠️ประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้

👉🏻สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสนใจทำประกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📥Inbox FB: http://m.me/fonrungtipAIA
📱Line: https://line.me/ti/p/V2OFCMMd7o
📞Tel: 0954497617
.
ฝน รุ่งทิพย์ AIA ตัวแทนมืออาชีพ
ดูแลคุณดั่งคนพิเศษในครอบครัว
.
#ฝน รุ่งทิพย์ AIA #ถามตอบเรื่องประกัน #ประกันสุขภากพแบบเหมาจ่าย #ประกันชีวิต #ประกันออมเงิน # ประกันสะสมทรัพย์ #ประกันบำนาญ #ประกันอุบัติเหตุ #ประกันรักษาโควิท # ประกันโรคร้ายแรง#บริษัทเอไอเอ #ตัวแทนประกันเอไอเอ#ที่ปรึกษาด้านวางแผนการเงิน#ตัวแทนมืออาชีพ #ค่ารักษาพยาบาล#ฝน รุ่งทิพย์ เอไอเอ

Photos from ประกันชีวิต กับ รุ่งทิพย์  泰国友邦保险 吴正裕's post 12/12/2022

สำหรับพ่อแม่ ไม่มีใครอยากให้ตัวเองป่วย
แต่ในเมื่อมันห้ามไม่ได้ !! ขอให้ลูกได้โรงพยาบาลที่ดีที่สุด หมอที่ดีที่สุดเพื่อทำการรักษาที่ดีที่สุด จึงเป็นคำตอบ !!!

และดีกว่าที่เลือกประกันสุขภาพแบบ UDR 🥰🙏
ยินดีให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ
อยากให้ทุกบ้านได้วางแผนประกันสุขภาพแบบ UDR เพราะประหยัดและคุ้มค่าที่สุด ระยะสั้นประหยัดกว่าเบี้ยทิ้ง 10-20% ระยะยาวคุ้มค่ากว่าเบี้ยทิ้ง 60-70% #แผนประกันสุขภาพที่ดีที่สุด

👧🏻👶🏻ประกันสุขภาพลูกรัก👧🏻👶🏻
⭐️AIA Health Happy UDR และ H&S Extra UDR⭐️

✅อายุ 15 วันก็สมัครได้

✅ความคุ้มครองชีวิต+ทุพพลภาพ 360,000 บาท
✅เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ สั้นที่สุด 10 ปี (แต่รับความคุ้มครองตลอดชีพ)
✅เข้ารพ.เอกชนได้ทั่วประเทศ ไม่ต้องสำรองจ่าย fax claim อัตโนมัติ!

✅เบี้ยไม่ทิ้ง ไม่เคลมมีเงินคืน💰
✅เวนคืนกรมธรรม์ รับเงินกองทุนพร้อมผลตอบแทนขั้นต่ำหลายแสนบาท💰💰💰
✅ผลตอบแทนสูงกว่าประกันชีวิต/ประกันออมทรัพย์ทั่วๆไป

สัญญาว่าจะดูแลด้วยใจไปตลอดสัญญา💖 โทรติดต่อได้ทุกเวลา☎️ ปรึกษาได้ทุกปัญหาค่า #ประกันสุขภาพลูกรัก #เบี้ยคงที่ #ไม่ปรับเพิ่ม #ไม่จ่ายทิ้ง #ประหยัดกว่าเบี้ยทิ้ง 60-70%💰💰💰 พร้อมรับ #ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เติบโตทุกปี

เพจ ประกันชีวิต กับ รุ่งทิพย์
FBP. https://www.facebook.com/fonrungtipAIA/?ref=pages_you_manage

👉🏻สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสนใจทำประกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📥Inbox FB: http://m.me/fonrungtipAIA
📱Line: https://line.me/ti/p/V2OFCMMd7o
📞Tel: 0954497617

ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

Photos from ประกันชีวิต กับ รุ่งทิพย์  泰国友邦保险 吴正裕's post 12/12/2022

สำหรับพ่อแม่ ไม่มีใครอยากให้ตัวเองป่วย
แต่ในเมื่อมันห้ามไม่ได้ !! ขอให้ลูกได้โรงพยาบาลที่ดีที่สุด หมอที่ดีที่สุดเพื่อทำการรักษาที่ดีที่สุด จึงเป็นคำตอบ !!!

และดีกว่าที่เลือกประกันสุขภาพแบบ UDR 🥰🙏
ยินดีให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ
อยากให้ทุกบ้านได้วางแผนประกันสุขภาพแบบ UDR เพราะประหยัดและคุ้มค่าที่สุด ระยะสั้นประหยัดกว่าเบี้ยทิ้ง 10-20% ระยะยาวคุ้มค่ากว่าเบี้ยทิ้ง 60-70% #แผนประกันสุขภาพที่ดีที่สุด

👧🏻👶🏻ประกันสุขภาพลูกรัก👧🏻👶🏻
⭐️AIA Health Happy UDR และ H&S Extra UDR⭐️

✅อายุ 15 วันก็สมัครได้

✅ความคุ้มครองชีวิต+ทุพพลภาพ 360,000 บาท
✅เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ สั้นที่สุด 10 ปี (แต่รับความคุ้มครองตลอดชีพ)
✅เข้ารพ.เอกชนได้ทั่วประเทศ ไม่ต้องสำรองจ่าย fax claim อัตโนมัติ!

✅เบี้ยไม่ทิ้ง ไม่เคลมมีเงินคืน💰
✅เวนคืนกรมธรรม์ รับเงินกองทุนพร้อมผลตอบแทนขั้นต่ำหลายแสนบาท💰💰💰
✅ผลตอบแทนสูงกว่าประกันชีวิต/ประกันออมทรัพย์ทั่วๆไป

สัญญาว่าจะดูแลด้วยใจไปตลอดสัญญา💖 โทรติดต่อได้ทุกเวลา☎️ ปรึกษาได้ทุกปัญหาค่า #ประกันสุขภาพลูกรัก #เบี้ยคงที่ #ไม่ปรับเพิ่ม #ไม่จ่ายทิ้ง #ประหยัดกว่าเบี้ยทิ้ง 60-70%💰💰💰 พร้อมรับ #ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เติบโตทุกปี

เพจ ประกันชีวิต กับ รุ่งทิพย์
FBP. https://www.facebook.com/fonrungtipAIA/?ref=pages_you_manage

👉🏻สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสนใจทำประกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📥Inbox FB: http://m.me/fonrungtipAIA
📱Line: https://line.me/ti/p/V2OFCMMd7o
📞Tel: 0954497617

ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

11/12/2022

นักธุรกิจอาจคำนวนได้หมดว่า ธุรกิจจะเป็นอย่างไร
แต่ไม่มีนักธุรกิจคนไหนคำนวนได้ว่า “จะจากไปเมื่อไหร่”
.
หลายธุรกิจที่กำลังไปได้สวย
กำลังเติบโตทำกำไรอย่างงดงาม
แต่กิจการกลับต้องล้มครืน กลายเป็นโครงการร้าง
เห็นแต่โครงสร้างตึก อาคาร ที่มองก็รู้ว่าหากเสร็จ
จะใหญ่โต งดงามขนาดไหน
.
เหตุเพียงเพราะผู้บริหารคนสำคัญจากไปก่อนวัยอันควร
.
ปลาโลมาที่มาเปิดการแสดงในประเทศไทย
เจ้าของเขาทำประกันให้ปลาโลมาถึงสิบล้านบาท
มันฉลาด กระโดดลอดห่วงไฟ ทำการแสดง
เรียกเสียงหัวเราะ จากผู้เข้าชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ทำเงินให้กับเจ้าของปลาโลมาเป็นกอบเป็นกำ
.
วันหนึ่ง มันกระโดดพลาด โดนขอบสระ เสียชีวิต
บริษัทประกันต้องจ่ายชดเชยให้เจ้าของถึงสิบล้านบาท
.
เห็นด้วยไหมว่า...
ต่อให้บริษัทหาปลาตัวใหม่มาให้ เจ้าของก็ไม่เอา
เพราะกว่าจะหาปลาตัวที่มีความสามารถในการแสดง
ได้แบบนี้ ต้องคัดเลือกจากปลานับพันตัว
และต้องนำมาฝึกอีกนาน จึงแสดงได้อย่างทุกวันนี้
.
และต่อให้เอาเนื้อปลาไปแล่ขาย กิโลละหมื่น
ก็ไม่มีทางได้เงินสิบล้าน และก็ไม่มีใครซื้อด้วย
คุณว่า...จริงไหม?
.
ก็เปรียบดังนักธุรกิจ
นักธุรกิจคนหนึ่งกว่าจะเก่ง กว่าจะเชี่ยวชาญ
ต้องผ่านประสบการณ์อย่างโชกโชน
เรียกว่าเป็นคนพิเศษ เจอเพียง 1 คน ใน 1000 คน
บางคนเก่งมากก็พบเพียง 1 ใน แสนหรือล้านคน
.
ในต่างประเทศ จึงเป็นที่รู้กันดีว่า
ก่อนจะเริ่มทำธุรกิจอะไรก็ตาม
ต้องประกันค่าตัวผู้บริหารเสียก่อน
เพราะถือเป็น “ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัท”
.
และ เพราะเขาเข้าใจว่า...
นักธุรกิจต่อให้เก่งแสนเก่งแค่ไหน คำนวนได้ทุกเรื่อง
แต่ก็ไม่มีสักคนที่เก่งพอจะรู้ว่า “จะจากไปเมื่อไหร่”
.
ดังนั้นเพื่อปิดความเสียหายที่จะเกิดขี้น
“INSURANCE” คือคำตอบ
.
แม้บางครั้งเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อย
ผู้บริหารยังหนุ่ม ยังแข็งแรง สุขภาพดี
แต่ใครเล่า...จะรู้อนาคต
.
หากท่านอ่านถึงตรงนี้
แล้วสงสัยว่า ค่าความสามารถของท่าน
ได้มีการันตี cover จนเต็มความสามาถแล้วหรือยัง
ขอให้ท่านอย่าเก็บความสงสัยไว้ในใจ
ติดต่อสอบถามเข้ามา
.
ฝนยินดีให้คำตอบแก่ท่าน
ทำงานแบบให้ท่านประเมินผลงานกันก่อน
ยังไม่ต้องซื้อหา เป็นลูกค้ากัน
จนวันนั้น ท่านมั่นใจจริงๆ
ฝนก็ยินดีให้บริการคะ

📥Inbox FB: http://m.me/fonrungtipAIA
📱Line: https://line.me/ti/p/V2OFCMMd7o
📞Tel: 0954497617
.
ฝน รุ่งทิพย์ AIA ตัวแทนมืออาชีพ
ดูแลคุณดั่งคนพิเศษในครอบครัว
.
#ฝน รุ่งทิพย์ AIA #ถามตอบเรื่องประกัน #ประกันสุขภากพแบบเหมาจ่าย #ประกันชีวิต #ประกันออมเงิน # ประกันสะสมทรัพย์ #ประกันบำนาญ #ประกันอุบัติเหตุ #ประกันรักษาโควิท # ประกันโรคร้ายแรง#บริษัทเอไอเอ #ตัวแทนประกันเอไอเอ#ที่ปรึกษาด้านวางแผนการเงิน#ตัวแทนมืออาชีพ #ค่ารักษาพยาบาล#ฝน รุ่งทิพย์ เอไอเอ#ประกันควบการลงทุน

Photos from ประกันชีวิต กับ รุ่งทิพย์  泰国友邦保险 吴正裕's post 11/12/2022

ขอบคุณพ่อคุณแม่ที่ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกสาว 👶🏻👶🏼👶🏽
ขอบคุณที่ไว้วางให้ให้ฝนดูแล

ประกันควบการลงทุนของเด็ก เป็นประกันที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก
ประกันได้ที่รับความคุ้มครองฟรี เงินไม่หาย เงินมีโอกาสโต
และดูแลกันยาวๆ จนถึงอายุ 85 ปีไปเลย

แผนประกันเหมาจ่าย 5 ล้านบาท X ชดเชยรายได้เพื่อมาแทนส่วนต่างค่าห้อง

1. ค่ารักษาในโรงพยาบาลแบบเหมาจ่าย 5 ล้านบาท ต่อปี เป็นแบบเหมาจ่ายทุกโรคไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่โรคที่เคยเป็นมาก่อนทำประกัน

2. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล 3,000 บาท ต่อคืนได้เต็มถึง 365 วัน เน้นย้ำไม่ใช่ค่าห้องเต็ม ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) เหมาจ่าย สูงสุดไม่เกิน365 วัน ต่อปี
**ตามปกติ ค่าห้องจะเหมามัดรวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียบโรงพยาบาล ค่า VAT ต่างๆ

3. ค่าหมอตรวจ 2,000 บาทต่อวัน ค่าบริการพยาบาลเป็นแบบเหมาจ่าย

4. คุ้มครองครอบคลุม อุบัติเหตุ โรงร้ายแรง โรคทั่วไป

5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าหมอผ่าตัด รวมแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (Docter Fee)

6. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ( Day surgery ) การทำผ่าตัดใหญ่โดยใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน ( Day surgery ) เป็นแบบเหมาจ่าย

7. OPDผู้ป่วยนอก ที่หมอวินิจฉัยว่าเกี่ยวข้องกับการป่วย IPDผู้ป่วยใน ภายใน 30 วันก่อนและหลัง สามารถนำบิลมาฝนทำการเบิกให้อีกที

8. อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง เหมาจ่าย (กรณีที่เป็น OPDผู้ป่วยนอกลูกค้าขำระเงินก่อน แล้วฝนจะทำเบิกให้อีกทีใน หากเป็น IPDผู้ป่วยใน สามารถ fret claim ได้เลย)

9. มีบริการรถฉุกเฉิน สำหรับกรณีที่แพทย์สั่งว่าฉุกเฉิน รวมอยู่ในบริการเหมาจ่าย

10. ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสำหรับการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) การผ่าตัดระดับชั้นผิวหนัง หรือเฉพาะบริเวณ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

11. เจ็บป่วยโรงร้ายแรงหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการขาดเหลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งระยะลุกลาม หรือการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เออร์ต้า และอื่นๆ เพราะเบิ้ลวางเงินรักษา จาก 5 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท ทั้งหมด 4 ปีกรมธรรม์ ดูแลกันจนกว่าจะหาย

12. หลักออกจากโรงพยาบาล ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาทต่อครั้ง

11/12/2022

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางให้ให้ฝนดูแล

แผนประกันเหมาจ่าย 5 ล้านบาท

1. ค่ารักษาในโรงพยาบาลแบบเหมาจ่าย 5 ล้านบาท ต่อปี เป็นแบบเหมาจ่ายทุกโรคไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่โรคที่เคยเป็นมาก่อนทำประกัน

2. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล 3,000 บาท ต่อคืนได้เต็มถึง 365 วัน เน้นย้ำไม่ใช่ค่าห้องเต็ม ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) เหมาจ่าย สูงสุดไม่เกิน365 วัน ต่อปี
**ตามปกติ ค่าห้องจะเหมามัดรวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียบโรงพยาบาล ค่า VAT ต่างๆ

3. ค่าหมอตรวจ 2,000 บาทต่อวัน ค่าบริการพยาบาลเป็นแบบเหมาจ่าย

4. คุ้มครองครอบคลุม อุบัติเหตุ โรงร้ายแรง โรคทั่วไป

5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าหมอผ่าตัด รวมแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (Docter Fee)

6. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ( Day surgery ) การทำผ่าตัดใหญ่โดยใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน ( Day surgery ) เป็นแบบเหมาจ่าย

7. OPDผู้ป่วยนอก ที่หมอวินิจฉัยว่าเกี่ยวข้องกับการป่วย IPDผู้ป่วยใน ภายใน 30 วันก่อนและหลัง สามารถนำบิลมาฝนทำการเบิกให้อีกที

8. อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง เหมาจ่าย (กรณีที่เป็น OPDผู้ป่วยนอกลูกค้าขำระเงินก่อน แล้วฝนจะทำเบิกให้อีกทีใน หากเป็น IPDผู้ป่วยใน สามารถ fret claim ได้เลย)

9. มีบริการรถฉุกเฉิน สำหรับกรณีที่แพทย์สั่งว่าฉุกเฉิน รวมอยู่ในบริการเหมาจ่าย

10. ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสำหรับการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) การผ่าตัดระดับชั้นผิวหนัง หรือเฉพาะบริเวณ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

11. เจ็บป่วยโรงร้ายแรงหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการขาดเหลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งระยะลุกลาม หรือการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เออร์ต้า และอื่นๆ เพราะเบิ้ลวางเงินรักษา จาก 5 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท ทั้งหมด 4 ปีกรมธรรม์ ดูแลกันจนกว่าจะหาย

12. หลักออกจากโรงพยาบาล ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาทต่อครั้ง

11/12/2022
11/12/2022

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางให้ให้ฝนดูแล

แผนประกันเหมาจ่าย 5 ล้านบาท

1. ค่ารักษาในโรงพยาบาลแบบเหมาจ่าย 5 ล้านบาท ต่อปี เป็นแบบเหมาจ่ายทุกโรคไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่โรคที่เคยเป็นมาก่อนทำประกัน

2. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล 3,000 บาท ต่อคืนได้เต็มถึง 365 วัน เน้นย้ำไม่ใช่ค่าห้องเต็ม ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) เหมาจ่าย สูงสุดไม่เกิน365 วัน ต่อปี
**ตามปกติ ค่าห้องจะเหมามัดรวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียบโรงพยาบาล ค่า VAT ต่างๆ

3. ค่าหมอตรวจ 2,000 บาทต่อวัน ค่าบริการพยาบาลเป็นแบบเหมาจ่าย

4. คุ้มครองครอบคลุม อุบัติเหตุ โรงร้ายแรง โรคทั่วไป

5. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าหมอผ่าตัด รวมแพทย์และแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด (Docter Fee)

6. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ( Day surgery ) การทำผ่าตัดใหญ่โดยใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน ( Day surgery ) เป็นแบบเหมาจ่าย

7. OPDผู้ป่วยนอก ที่หมอวินิจฉัยว่าเกี่ยวข้องกับการป่วย IPDผู้ป่วยใน ภายใน 30 วันก่อนและหลัง สามารถนำบิลมาฝนทำการเบิกให้อีกที

8. อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง เหมาจ่าย (กรณีที่เป็น OPDผู้ป่วยนอกลูกค้าขำระเงินก่อน แล้วฝนจะทำเบิกให้อีกทีใน หากเป็น IPDผู้ป่วยใน สามารถ fret claim ได้เลย)

9. มีบริการรถฉุกเฉิน สำหรับกรณีที่แพทย์สั่งว่าฉุกเฉิน รวมอยู่ในบริการเหมาจ่าย

10. ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสำหรับการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) การผ่าตัดระดับชั้นผิวหนัง หรือเฉพาะบริเวณ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

11. เจ็บป่วยโรงร้ายแรงหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการขาดเหลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งระยะลุกลาม หรือการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เออร์ต้า และอื่นๆ เพราะเบิ้ลวางเงินรักษา จาก 5 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท ทั้งหมด 4 ปีกรมธรรม์ ดูแลกันจนกว่าจะหาย

12. หลักออกจากโรงพยาบาล ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาทต่อครั้ง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

หน้าที่ฝน คือการสร้างประโยชน์ความคุ้มครองให้แก่ทุกท่านฝนภูมิใจในงานที่ฉันทำมากกกก…เพราะ👇🏻👇🏻เราชวนเขาสร้างสวัสดิการให้มีค...
กระปุกออมสินวิเศษคุณเคยได้ยินเรื่องกระปุกออมสินวิเศษมั้ยคะ ถ้าไม่เคย คุณต้องฟังคลิปนี้ค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าสมมติวันนี้ ลูก...
📣ประชาสัมพันธ์ ด่วน🔥🔥🔥🔥ขอบคุณข้อมูลจาก ช่องวัน✨✨📣📣📣📣✨✨ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตามประกาศของสมาคมประกันชีวิตไทย 🦠 โควิด...
สร้างความคุ้มครองหลักล้าน ด้วยเงินหลักหมื่น--->>>>
คนไทย 14 ล้านคน หรือ 1ใน4 ที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ หรือโรคร้ายแรงข้างต้นด้วยและที่สำคัญมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย .3 ก...
ประชีวิตคือเงินสดคะมีใครไม่ชอบเงินไหมคะ?.เงินสด จากประกันชีวิต  เป็นเงินที่เกิดจากความตั้งใจที่จะส่งมอบให้ใครสักคนอย่างม...
หากคุณฟังจบแล้ว คุณจะรู้ความลับที่คนรวยมักทำกันวิธีส่งต่อมรดก วิธีซื้อเงินก้อนใหญ่ด้วยเงินก้อนเล็ก👉🏻สนใจสอบถามรายละเอียด...
ไม่ทำหรอกประกันน่ะทำไปก็ไม่ได้ใช้มันขาดทุนอ่ะ แกร‼️.พอมานั่งคิด ฝนเข้าใจเลยค่า เพราะประกัน เป็นสิ่งที่ทดลองไม่ได้ว่าดีไห...
อย่าซื้อประกัน ❗️❓‼️❓ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกว่านี้คือความเสี่ยงในชีวิต .อย่าซื้อประกัน ❗️❓‼️❓ถ้าคุณไม่ได้มีความกังวลใน 4 เรื่...
ป่วยโควิด อยากหาเดียง แต่ไม่มีเตียงวันนี้ถ้าคุณมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายคุณจะมีเตียงเพิ่อรักษา.ซื้อประกันเร็ว 1 ปี ดีกว่...
กว่าจะเห็นความสำคัญ บางทีก็สายเกินไป5 นาทีที่เราอาจไม่มี ทำเถอะ… ตอนนี้ยังมีโอกาส.👉🏻สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสนใจทำประกั...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


88/336 หมู่ 10 แม่เหียะ เมือง เชียง
Chiang Mai
50100

Financial Consultants อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โดย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โดย
Chiang Mai, 50000

ให้คำปรึกษาประกันชีวิต

Life Partner มีเราเคียงข้างตลอดทางเ Life Partner มีเราเคียงข้างตลอดทางเ
141 ถนนวัวลาย
Chiang Mai

แชร์ความรู้ สาระ และถาม ตอบ ให้คำปรึ

คุยประกันกับเอก - AEK Talk Insurance คุยประกันกับเอก - AEK Talk Insurance
Chiang Mai, 50000

ให้คำปรึกษาวางแผนประกันชีวิต ประกั

คุณเดือน ธารณ์ฐิตา : ที่ปรึกษ คุณเดือน ธารณ์ฐิตา : ที่ปรึกษ
Chiang Mai, 50290

ที่ปรึกษาประกันชีวิต สุขภาพ สะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี และประกันควบการลงทุน

คุณนงค์ ประกันออนไลน์ 3 in 1 คุณนงค์ ประกันออนไลน์ 3 in 1
Chiang Mai, 50000

ให้คำปรึกษาวางแผนประกันชีวิต ประกั

ขายฝาก จำนอง ที่ดิน  เชียงใหม ขายฝาก จำนอง ที่ดิน เชียงใหม
ป่าแดด
Chiang Mai, 50100

กู้ง่าย อนุมัติไว ไม่เช็คเครดิตบูโ?

ดร.เวย์ ธนันท์ชากฤต & คุณใหม่ ดร.เวย์ ธนันท์ชากฤต & คุณใหม่
มหิดล
Chiang Mai, 50000

ประกันมรดก ประกันสุขภาพ เงินออม วางแผนเกษียณ

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ภาษ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ภาษ
Chiang Mai, 60000

FWD ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ภาษี by ผจก.ใหม่ ลลิลพรดา

บ้านคอนโดเชียงใหม่ บ้านคอนโดเชียงใหม่
Chiang Mai, 50000

ซื้อ-ขาย-บ้านคอนโดในเชียงใหม่

CHINr Thailife ไทยประกันชีวิต CHINr Thailife ไทยประกันชีวิต
458
Chiang Mai, 50000

ต้องการที่ปรึกษาด้านการเงิน นักวาง

Clinic  Insurance Chiang Mai Clinic Insurance Chiang Mai
115 ม. 4 ถ. เชียงใหม่-ลำปาง ต. หนองป
Chiang Mai, 50000

ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน และ ประกันทุกชนิด