Cnx FixPhone

ซ่อมโทรศัทพ์ทุกยี่ห้อ

04/10/2022

เปลี่ยนจอ IPhone11 เทียบงานเกรดใกล้เคียงเกรดแท้ 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

01/10/2022

เปลี่ยนจอ IPhone 7 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

01/10/2022

เปลี่ยนแพตูดชาต IPhone 7+ 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 01/10/2022

เปลี่ยนจอ จอดับ IPhone X 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

01/10/2022

เปลี่ยนจอ IPhone X😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

29/09/2022

เปลี่ยนจอ IPadGen7😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

29/09/2022

เปลี่ยนจอ vivo 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

29/09/2022

เปลี่ยนจอ oppo 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

28/09/2022

เปลี่ยนจอ vivo 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 28/09/2022

เปลี่ยนจอ iPhone XS โดนรถทับ🥹
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 28/09/2022

เปลี่ยนจอ iPhone 11 จอแท้😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 27/09/2022

เปลี่ยนจอ iPhone 11 จอแท้😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 27/09/2022

เปลี่ยนจอ iPhone11😳

พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 27/09/2022

ลอกฝาหลัง 12 pro max กล้องเสีย 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

21/09/2022

iPhone xr เปลี่ยนจอ😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

21/09/2022

iPhone 6 เปลี่ยนแบต😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 21/09/2022

เปลี่ยนจอ iPhone 11😊

พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 21/09/2022

เปลี่ยนบอดี้ เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ😳

พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

10/09/2022

😄

07/09/2022

iPhone 8Plus เปลี่ยนจอ😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 07/09/2022

Vivo y21 เปลี่ยนจอ 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 07/09/2022

IPHONE Xเปลี่ยนแบต 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

07/09/2022

IPHONE 7+Plusเปลี่ยนแบต 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

Photos from Cnx FixPhone's post 06/09/2022

Oppo F9 เปลี่ยนจอ+เปลี่ยนแบต 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

03/09/2022

iPhone 7+เปลี่ยนแบต 😊
พิกัดร้าน https://g.co/kgs/UyuWbp
👉🏻เบอร์ติดต่อ090-325-0201
👉🏻FB-https://m.facebook.com/CNXfixphone/
-เปลี่ยนจอ (หน้า-หลัง)
-เปลี่ยนแบต
-เครื่องตกน้ำ
-เช็คอาการไม่มีค่าบริการ
-แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า
ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี
พร้อมบริการรับส่งเครื่อง(ไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม)

#ซ่อมiPhone #ซ่อม #ซ้อม #ซ่อมด่วน #ซ่อมด่วน #เปลี่ยนแบต #เปลี่ยนแบตเตอรี่ #เปลี่ยน #เปลี่ยนจอมือถือ #ซ่อมด่วนมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น #ซ่อมด่วนเชียงใหม่ #ซ่อมด่วนรอรับได้เลย #ซ่อมด่วนซ่อมไว #โทรศัพท์มือถือ #โทรศัพท์ #โทรทัศน์ #โทรศัพท์มือ2

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ร้าน Cnx Fixphone 100 ถ.เวียงบัว
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00

บริการด้านคอมพิวเตอร์ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)
Exa.Tech3 Exa.Tech3
เชียงใหม่ลำพูน
Chiang Mai, 50140

ศูนย์ ซ่อม อัพเกรด จำหน่ายสินค้า gaming gear pc nb รับจัดสเปค จัดริกขุด btc

Mr.NON : IT Friend Mr.NON : IT Friend
77/1
Chiang Mai

ระยะเวลากว่า 18 ปี ทำให้ Mr.NON เข้าใจและเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การแก้ไขปัญหาด้านไอที

ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ เ ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ เ
Chiang Mai, 50140

รับซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ เชียงใหม่ ซ่อมคอมพิวเตอร์ PC โน๊ตบุ๊ค ปริ๊นเตอร์ กล้องวงจรปิด

ร้าน CPU+ (คอมPC-notebook รับประกอบ-ซ่อม ร้าน CPU+ (คอมPC-notebook รับประกอบ-ซ่อม
เชียงใหม่-ฝาง
Chiang Mai, 50180

รับประกอบ-ซ่อม-ซื้อขายอะไหล่มือสอง?

Sankampang  Computer & Game Sankampang Computer & Game
บ้านสันโค้งใหม่ ซอย 1
Chiang Mai, 50130

รับซ่อม ซื้อ-ขาย คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกมส์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดส่งได้ทั่วประเทศ

Nick Computer Services Nick Computer Services
Chiang Mai, 50300

Nick Computer Services, Hot Line: 082-892-9299, LineID: @ULE6003A

แม่ปิงซอฟท์ แม่ปิงซอฟท์
อาคารไอคอนสแควร์ #A216 ต.ศรีภูมิ
Chiang Mai, 50200

ออกแบบ พัฒนา เว็บไซต์ โปรแกรมประยุก?

SAN SHOP.COM SAN SHOP.COM
ถนน พระปกเกล้า ซอย 4
Chiang Mai, 50200

ซ่อมคอมฯ, วางระบบ

ซ่อมคอมถึงบ้าน เชียงใหม่ Chiangmai ซ่อมคอมถึงบ้าน เชียงใหม่ Chiangmai
Chiang Mai, 50210

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่เช?

Demo's IT Demo's IT
Chiangmai-hangdong
Chiang Mai

บริการซ่อมคอม�� นอกสถานที่ By.Demo��

ซ่อมคอมเชียงใหม่ PhraSingh Computer Service ซ่อมคอมเชียงใหม่ PhraSingh Computer Service
ถนน อินทวโรรส
Chiang Mai, 50200

โทร 081 022 0218 บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกอาการ จำหน่ายคอมพิวเตอร์ pc และ notebook บริการกู้ข้อมูล

Mac Cafe Service Mac Cafe Service
Santitham
Chiang Mai, 50000

ซื้อ ขาย ซ่อม อัพเกรด และให้คำปรึกษา