Money Works - ใช้เเรงทำเงิน ใช้เงินให้ทำงาน

Money Works - ใช้เเรงทำเงิน ใช้เงินให้ทำงาน

โชคชะตาชีวิต อยู่ที่เราสร้างขึ้นมาเอง

04/08/2023

ความฝัน...ฟรี.......
แม้แต่ฝัน....ฝันจน

21/07/2023
14/07/2023

ความก้าวหน้า ท้าทาย ความสามารถ ของ ทุกท่าน อยู่

14/07/2023

เปลี่ยน เพื่อ โอกาส

12/07/2023

สมาคมประกันชีวิตไทยแนะข้อพิจารณาก่อนซื้อประกันชีวิต

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนเริ่มมีการทำประกันชีวิตมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยในช่วง ม.ค.-พ.ค. 2566 มีเบี้ยประกันภัยรับใหม่เติบโตสูงถึง 14% ซึ่งหลัก ๆ มาจากการที่ประชาชนเริ่มเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิตมากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยวางแผนและเตรียมพร้อมด้านการเงินผ่านการออมหรือการลงทุน ช่วยบริหารความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ หรือช่วยตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินเพื่อวัยเกษียณหรือส่งมอบมรดก ทำให้แต่ละบริษัทประกันชีวิตได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ผู้เอาประกันภัยมากขึ้น

ดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อประกันชีวิต ควรศึกษาทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอย่างละเอียดถี่ถ้วน และเลือกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยของตนเองว่ามีศักยภาพสามารถชำระได้ครบตามที่กำหนดระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต (Agent) ธนาคาร (Bancassurance) นายหน้าประกันชีวิต (Broker) หรือช่องทางดิจิทัล (Digital) โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขาย เช่น เลขที่ใบอนุญาต ชื่อ สกุล และบริษัทที่สังกัด ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิตหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นอกจากจะดูว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการหรือไม่ ควรจะพิจารณาถึงเงื่อนไขความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ของสัญญากรมธรรม์ให้ครบถ้วน รวมถึงจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงของบริษัทที่จะรับประกันภัยทุกครั้ง เพื่อมั่นใจว่าจะได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์และผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ตลอดอายุสัญญาของกรมธรรม์ได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะและความมั่นคงทางการเงิน รายงานฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมถึงงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยทั้งหมด 21 บริษัท และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) อีก 1 บริษัท

โดยสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณารายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นลำดับแรก คือ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามความเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) ซึ่งจะต้องสูงกว่าระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เพราะค่าอัตราส่วนดังกล่าวสะท้อนถึง ความเพียงพอต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันของกรมธรรม์ประกันภัย และพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยจนกว่าจะครบกำหนด สุดท้ายนี้ควรเลือกทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่มีตัวตนและประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองได้อย่างคุ้มค่าและสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์ได้อย่างครบถ้วน นายกสมาคมประกันชีวิตไทยกล่าว

12/07/2023

=Discipline =
การทำสิ่งที่ "ควรทำ" แม้ในวันที่ ไม่ "อยากทำ"

12/07/2023

ขยันเป็นเรื่องที่ดี
แต่ ..ขยันผิดที่
ตายคาที่ ก็ไม่รวย

12/07/2023

ขอยืมภาพนี้จากเพจ..จำไม่ได้ 😃😃

อย่ายอมให้ตัวเองเหมือนภาพนี้เลย ชีวิตเรามีสิทธิ์เลือก
ที่จะสร้างรายได้ ด้วยค่าความสามารถของเรา
ขอเพียงมี ความเชื่อ ความกล้า ขยัน เราก็สามารถ
ปลดเปลื้องภาระ ได้ตามเป้าหมายเราได้
#เลือกทำงานที่เราสร้างชีวิตเราได้ อย่าเลือกงานที่เลี้ยงชีวิต

12/07/2023

"ทำในสิ่งที่ใช่ให้ชีวิตตั้งหลักได้

แล้วค่อยย้ายไปทำในสิ่งที่ชอบ"

12/07/2023

[Work & Life] “ลองขายปากกานี้ให้ฉันหน่อยซิ” เบื้องหลังคำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์งานจาก The Wolf of Wall Street
“ลองขายปากกานี้ให้ฉันหน่อยซิ” ("Sell me this pen") คงมีใครหลายคนเคยได้ยินคำถามนี้ผ่านทั้งกระบวนการสอบสัมภาษณ์ หรือบทสนทนาอื่น ๆ ที่คุยกันในหลายวาระ ซึ่งหลายคนคงทราบกันดีว่าประโยคคำถามอันลือลั่นนี้มาจากภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street (2013)
แนวคิดเบื้องหลังคำถามปลายเปิดที่ชวนให้ตอบแสดงถึง ‘กึ๋น’ ในการหาแนวทางในการตอบที่สร้างสรรค์ หรือหากเคยดูภาพยนตร์มาก่อนแล้วนำมาใช้ตอบคำถามผู้ถามคำถามนี้ (นับว่าโชคดีที่มีโพย) แม้ไม่ใช่สถานการณ์การสัมภาษณ์งาน แต่หมายถึงหลายวาระในชีวิตของเรา
ก็ล้วนแล้วแต่ตอกย้ำความสำคัญของ ‘การขาย’ เช่นกัน
การขาย 'เรื่องราว' (story) สำคัญอย่างไรกับโลกยุคนี้
มาฟังเรื่องราวเบื้องหลังการขายปากกาของ จอร์แดน เบลฟอร์ท ในภาพยนตร์ The Wolf of Wall Street กัน
[ 🖋 ถ้าไม่มีความต้องการซื้อในตลาด ก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเองเสีย]
จอร์แดน เบลฟอร์ท สุดยอดนักการเงินในโลกของวอลท์สตรีท มักจะเริ่มต้นการอบรมแก่นักขายหน้าใหม่โดยการยื่นปากกาให้ผู้ฟังแล้วตั้งคำถามว่า “ลองขายปากกานี้ให้ฉันหน่อยซิ”
แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยการโฆษณาชวนเชื่อว่า ปากกาในมือตนมีข้อดีอย่างไรที่ซื้อไปแล้วจะคุ้มค่า หรือมี story อะไรที่ทำให้ปากกานั้นแพงขึ้น (เช่นเคยมีคนดังระดับโลกใช้ปากกาด้ามนี้มาก่อน) วิธีการขายของเช่นนี้มันอาจจะได้ผลบ้างหรือไม่ได้ผลบ้าง ซึ่งทำให้เห็นว่าไม่มีอะไรช่วยรับประกันได้อย่างแน่นอนว่าปากกาด้ามนี้จะขายได้ด้วยคุณค่าในตัวมันเพียงอย่างเดียว
แต่มีชายคนหนึ่งที่จอร์แดน เบลฟอร์ดถามคำถามเดียวกันนี้ แล้วเบลฟอร์ดเองต้องยอมซื้อปากกาด้ามนี้ในที่สุด
ทันทีที่เบลฟอร์ดถามว่า “ลองขายปากกานี้ให้ฉันหน่อยซิ” ชายคนนั้นบอกกับเบลฟอร์ดว่า ให้เขียนชื่อของนายให้ดูหน่อย แล้วเบลฟอร์ดไม่มีปากกาใช้เพื่อทำงานนี้
สถานการณ์แบบนี้ เบลฟอร์ดต้องซื้อปากกาแล้ว
นี่คือฉากดังที่ถูกพูดถึงในภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมอย่าง The Wolf of Wall Street (2013) ที่พูดถึงโลกการเงินที่เต็มไปด้วยความฉ้อฉลผ่านชีวิตของนายจอร์แดน เบลฟอร์ด (นำแสดงโดย ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ) ซึ่งประเด็นหลักของฉากขายปากกานี้ ไม่ได้อยู่ที่ว่า ปากกานี้มีคุณสมบัติที่น่าซื้อหาอย่างไร แต่มันอยู่ตรงที่ว่า ของทั่วไป ไม่ว่าจะมีคุณสมบัติแบบไหน คุณก็สามารถที่จะขายมันได้ หากคุณสามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาเพื่อให้คนซื้อมีความรู้สึกว่า จำเป็นต้องซื้อปากกาด้ามนี้
หากไม่มีความต้องการซื้อ ก็ต้องสร้างความต้องการซื้อปากกาด้ามนี้ขึ้นมาเองเสีย…
[ 🖋 การสร้างเรื่องราวที่นำไปสู่ความต้องการซื้อ คือหัวใจของการขาย]
หากมองความหมายของคำว่า ‘การขาย’ ในภาพกว้าง แม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานด้านฝ่ายขาย หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้า แต่เราอยู่กับการขายมาทั้งชีวิต
การนำเสนอโปรเจ็กต์ให้กับลูกค้า, การอธิบายกับหัวหน้าว่าทำไมต้องปรับตำแหน่งให้กับเรา, การหว่านล้อมให้เพื่อนฝูงไปร้านโปรดของเราในวาระนัดรวมเพื่อนฝูง ไปจนถึงการที่เด็กวัยรุ่นหาวิธีหว่านล้อมเพื่อขอเงินผู้ปกครองมาซื้อบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินคนโปรด ฯลฯ
มองในอีกมุม สถานการณ์ต่าง ๆ ในข้างต้นจึงถือเป็นการขายอีกแบบหนึ่ง เป็นการจูงใจผู้คนรอบข้างเพื่อให้เราสามารถบรรลุในสิ่งที่เราต้องการ
ในหลายครั้ง ชีวิตของเราจึงอาจจะต้องขายมากกว่าปากกา แต่มันคือการขายโลกทั้งโลกของเราเอง
การสร้างสรรค์ ‘เรื่องราว’ เพื่อปิดการขายของเรา จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ
เรื่อง: ณัฐกร เวียงอินทร์

11/07/2023

งานของเราคือเปลี่ยนชีวิตคนตลอดกาล
ไม่นับแพทย์ ไม่นับผู้สอนศาสนาต่างๆ
ไม่มีอาชีพไหนส่งผลกระทบทางบวก
ได้เท่าวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน
แพทย์ช่วยชีวิตคน
พระยกระดับจิตวิญญาณมนุษย์
ตัวแทนประกันชีวิต
เปลี่ยนชีวิตคนตลอดกาล

คุณมนตรี แสงอุไรพร

----------------

11/07/2023

เป็นอาชีพเป็นธุรกิจที่ได้รายได้ทุก 4 ช่องทาง
ใครไม่ชอบ เราชอบ

19/06/2023

ขายประกันผ่านออนไลน์ ยอดขายเติบโต📈📈
✅ไม่ต้องลงทุน✅ไม่ต้องสต๊อกของ✅สอนฟรีที่ MTL

‼️ขอคนที่ ขยัน พร้อมเรียนรู้ ใจนักสู้ 🎯

#สนใจทักมา นะคะ

05/06/2023

มาค่ะ ....ขอคนจริง มีความอยากตาม 5 ข้อ
กะรันตีจากประสบการณ์ด้วย 27 ปีของตัวเอง เริ่มงานอายุ23 ปีไม่มีประสบการณ์
ไม่มีฐานตลาด พูดไม่เก่ง กลัว อาย ไม่มั่นใจ แต่ ทำได้ ด้วยใจที่ต้องการสำเร็จ

Photos from Money Works - ใช้เเรงทำเงิน ใช้เงินให้ทำงาน's post 01/06/2023

อายุงาน 2 เดือน เด็กจบใหม่ จาก มช. สู่ธุรกิจประกันชีวิต
รับรางวัล Top Week อีกแล้ว #อย่าตัดสินใครจากวัยหรือประสบการณ์

26/05/2023

เรื่องจริง

10/02/2023

นึกว่ามีใครใจดีโอนเงินให้ ตี 1:55 สรรพากรนี่เอง 😆คืนให้ไว เพราะเรายืนถูกต้อง ขอเอกสารอะไรพร้อมส่งให้ตรวจสอบวางแผนภาษีให้ถูกต้อง สบายใจไร้กังวล
เบี้ยประกันชีวิต 100,000แรกและบำนาญลดหย่อน 200,000 ช่วยได้เงินคืนกลับมาต่อยอดเป็นเงินออมต่อ นำภาษีที่ได้คืน นำไปจ่ายเบี้ยประกันต่อไป
#เงินทองต้องวางแผน

09/02/2023

สัมภาษณ์งาน น้องโบ จบ มช. คนรุ่นใหม่ สนใจการเงินการลงทุน เตรียมสอบ
IC Plain แล้ว เพราะน้องบอกว่า อยากช่วยคนไทย มีแผนการเงินที่ดีเยี่ยม
ไฟแรง ร้อน(ถอดเสื้อสูท)😆คุยกันสนุก เสมือนเป็นเพื่อนกัน
#น้องพร้อม พี่พร้อมสนับสนุน
#รับสมัครทีม มีเป้าหมาย มีไฟ มีวินัย มีความขยัน

Photos from Money Works - ใช้เเรงทำเงิน ใช้เงินให้ทำงาน's post 08/02/2023

แชร์ประสบการณ์การงานอย่างไร ให้ได้MDRT ปี 2065 ให้กับ Talent Plus
พี่น้อง ที่ขยันทำงานประจำ แล้วมาทำงานประกันชีวิต อีก Job ลีลาบ่งบอกถึงความตั้งใจพูด ยิ่งพูด ยิ่งอิน ดีนะเย็นนี้ กินอิ่ม เลยไม่กิน เวลา😆😆🫢

คือ หน้าที่
Plus

06/02/2023

👑 อิสระในการใช้ชีวิต เป็นเจ้านายตัวเอง ที่เมืองไทยประกันชีวิตเราสามารถให้คุณได้
มาร่วมเป็นครอบครัวเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกัน
ติดต่อ https://line.me/ti/p/by4rShK3qY
ให้คุณถึงเป้าหมาย พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง
- ทีมงานคอยดูแลพร้อมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านงานขาย
- หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ช่วยเพิ่มศักยภาพงานขายให้ดียิ่งขึ้น
- เครื่องมือสนับสนุนงานขาย และการบริการลูกค้าด้วยระบบดิจิทัล ให้คุณสะดวกทำงานได้ทุกที่
#ตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต #สมัครตัวแทนประกัน

06/02/2023

"สู้"

ไม่มีต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้พักพิง
ไม่มีเส้นสายเอาไว้ให้เกาะเกี่ยว
ไม่มีเส้นทางลัดเอาไว้ให้ย่นระยะทาง
เราก็จำต้องขยันมากกว่าคนอื่นเขา
อย่างน้อยเราก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเก่าทุกๆวัน

เราไม่กล้าพัก เพราะเรายังไม่มีเงินฝาก
เราไม่กล้าบ่นว่าเหนื่อย เพราะเรายังไม่ประสบความสำเร็จ
เราไม่กล้าขี้เกียจ เพราะคนอื่นยังคงตั้งหน้าตั้งตาขยันกันไม่หยุด
บางครั้งเราอยากถอดใจ แต่เราบอกตัวเองว่า ใจมีไว้สู้ ไม่ใช่มีไว้ถอด

เรามิบังอาจอิจฉาในความสำเร็จของคนอื่น
เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาได้ทุ่มเทขนาดไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้
เราจะไม่น้อยใจในโชคชะตาของตัวเราเอง
เพราะต้นทุนแต่ละคนคงเกิดมาไม่เท่ากัน
แต่เรามั่นใจว่าเราก็สามารถวาดหวังสรรค์สร้างเส้นทางชีวิตด้วยตัวเราเองได้

เรารู้ว่าไม่มีสูตรสำเร็จที่ไหนนอกจากคำว่า"สู้"
ที่จะนำพาเราสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ
วันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันของเรา
แต่วันที่เรารอคอยต้องมาถึงแน่นอน
เพราะเราจะ"สู้"แบบไม่มีวันถอดใจ
ขอเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง......
และขอเป็นกำลังใจให้คุณทุกท่านเช่นกัน

Cr:"ขจรศักดิ์"

31/01/2023

"มันไม่ผิดหรอก​ ถ้าสักวันเราจะต้องเดินคนเดียว
เมื่อค้นพบว่าเส้นทาง​ที่เราไป​ มันคือเส้นทาง
ที่ใช่สำหรับ​เราแล้วจริง​ ๆ

แน่ล่ะ... หลายคนดูภาพแล้วก็คงแอบขำในใจ
ว่าทำไมชายคนนี้ต้องเดินสวนทางชาวบ้านชาวช่อง

จะบอกอะไรให้นะครับ​ สำหรับคนที่ค้นพบ
จุดมุ่งหมาย​(purpose)​ ของตนแล้ว
ไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้หรอก

ปริมาณ​คนที่สวนทาง​นั้นหรือ
มันไม่ได้สลักสำคัญอันใดเลย
เมื่อเทียบกับขนาดความฝันของเขา
มันแค่บอกอย่างเป็นนัยว่า​ "เขาคือผู้แตกต่าง"
และผู้แตกต่าง​นี่แหละที่เปลี่ยนโลก

ไม่ต้องไปสนหรอกว่าจะเป็นแกะดำหรือแกะขาว
หรือจะแกะสีเทาตามกระแสนิยม
จงเป็น​ "แกะคุณภาพ​" เถอะ.. อยู่ที่ไหนก็ไม่มีวันอดตายครับ

ขอบคุณ​ครับ
ธน​บรรณ​ สัมมาชีพ

31/01/2023

🎉กลับมาแล้ว🎉
MTL Agent Open House 2023

มาสร้างรายได้จากการขาย "Health" กันเถอะ
“ครึ่งหนึ่งของชีวิตถูกลิขิตด้วยโชคชะตา แต่อีกครึ่งของความสำเร็จที่ได้มา คือโชคชะตาที่เรากำหนดเอง”

วิทยากรโดย👍
คุณไชยศักดิ์ พรก่ำศุภะไพศาล
ผู้จัดการภาค
⭐️MDRT 6 ปี
⭐️คุณวุฒิ FChFP,AChFP
⭐️SIC License
⭐️ผลิตผลงาน Health&CI หลักล้าน

📍วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ.66
เวลาดี 14.00 - 15.30 น.
ออนไลน์ Zoom

ลงทะเบียน สนใจติดต่อทักมา https://line.me/ti/p/by4rShK3qY

แล้วพบกัน

26/10/2022

จะสิ้นปีแล้ว อย่าลืม วางแผนภาษี กลับมาเป็นเงินออม
ประกันบำนาญลดหย่อน ใช้ลดหย่อนได้ 300,000 บาท
ยินดีให้คำปรึกษา
#ไม่มีใครวางแผนที่จะล้มเหลว ที่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน
#แบ่งเงินภาษีช่วยชาติแต่อย่าลืมนำมาช่วยเราตอนเกษียณ

Photos from Pong Sara Lamsam's post 29/09/2022
17/07/2022

ความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มใหม่อีกครั้ง ด้วยสติปัญญาที่มากขึ้น : Henry Ford
สั่งหนังสือ Stock Lecture ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียว หนังสือสอนลงทุนหุ้นของลงทุนศาสตร์ได้ที่ (รูปเล่ม) bit.ly/BOOK_StockLecture (e-book) bit.ly/EBOOK_StockLecture

05/07/2022

เว้นวรรคการเป็นเทรนนิ่ง 5 ปีเช้านี้ ใช้เวลาครึ่งวันนัดกันกับน้องธัน เด็กลูกช้างมช.จบเศรษฐศาสตร์ คนรุ่นใหม่ที่มีความคิด น้องตั้งใจฟังมาก ส่วนพี่ก็สนุกมากที่ได้ เล่าเรื่องราวถึงประโยชน์ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
พี่ยิ่งพูดยิ่งสอน ตัวพี่ยิ่งอิน ยิ่งหลงรักในงานที่เราทำ เพราะงานพี่มีประโยชน์ต่อผู้คน บอกให้ผู้คนรักผู้อื่น และรักตัวเอง
#ยิ่งสอนยิ่งหลงรักในสิ่งที่เราทำ

20/06/2022

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร? หรือ อยู่ที่ไหน?..หากคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นที่ยอมรับในฐานะ #นักวางแผนประกันชีวิต และ #ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
📍งานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย มีหลักสูตรการพัฒนาที่กระชับและเป็นมาตรฐาน มีระบบเทคโนโลยีในการทำงานที่ทันสมัย....
📍งานที่สามารถสร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะเวลาที่รวดเร็วถ้างานนี้...ตรงกับที่คุณมองหา...👉ติดต่อเรา👇👇👇
#สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
📞📞Tel 0817167083

https://line.me/ti/p/by4rShK3qY

20/06/2022

"โอกาส ความก้าวหน้าและรายได้
อยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในครอบครัว MTL กับเราเพราะนอกจากจะทำให้คุณ
ไปถึงเป้าหมายได้เร็วแล้วยังสนุกกับการทำงานอีกด้วย"
ติดต่อสอบถาม 📞📞0817167083
LINE : https://line.me/ti/p/by4rShK3qY

15/06/2022

ความกล้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
เพราะถ้าเราไม่กล้า เราอาจไม่ได้อะไรเลย
จากหนังสือ จงเป็นเราในแบบของเรา ไม่ใช่แบบที่เขาอยากให้เป็น

14/06/2022

ทุกคนควรมีงานทำ มากกว่า 1 งาน เพราะความมั่นคง ไม่มีอยู่จริง

งานประกันชีวิต คือ งานที่ไม่ต้องลงทุน แต่กลับให้ผลลัพธ์ ที่มากมาย

12/06/2022

งาน BIG WELCOME DAY
ผู้คน ให้ความสนใจ เป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มากขึ้น ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลง โลกยุคใหม่

12/06/2022

งานพี่ ตามนี้ 👇👇👇👇👇

12/06/2022

คนอื่นไม่ให้โอกาส เรา
ไม่น่าเศร้า เท่า เราไม่ให้โอกาสตัวเอง

10/06/2022

อยากมีรายได้ อยากมีงาน อยากมีธุรกิจ งานนี้ให้ท่านได้
ติดต่อมา กับ แอดมินเพจ
#งานที่ใช่ รายได้ที่ชอบ
#ธุรกิจที่ติด Top 5 ในเทรนที่เติบโต

31/05/2022

ฉันไม่ได้อยากเป็นคนเก่ง แต่ฉันอยากเป็นคนรวย

มั่นคงแต่ไม่มั่งคั่ง พยาบาลสาวตัดสินใจลาออกจากการเป็นข้าราชการพยาบาล พร้อมโพสต์แชร์เล่าเรื่อง และรูปภาพบอกลาวิชาชีพ ที่ทำเอาหลายคนชอบใจสุดๆ

ส่วนหนึ่งของเรื่องเล่า เธอระบุว่า "นิยามความสุขของชีวิตและเป้าหมายของการเกิดมาใช้ชีวิตอยู่มันไม่เหมือนกัน แต่ละคนมันก็มีความชอบ และทัศนคติต่อความสำเร็จในชีวิตที่แตกต่างกัน พอได้มาเป็นแล้ว มันดันไม่ใช่ ขอแค่อย่าปิดกั้นตัวเอง และอย่าเป็นคนในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็น..."

หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไป มีคนแชร์แล้วเข้าไปให้กำลังใจเธอล้นหลาม อวยพรให้เจอแต่สิ่งดีๆ ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ และขอบคุณที่เป็นพยาบาลที่ดีมาโดยตลอด
อ่านเรื่องราวทั้งหมดได้ที่
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2001566/
ตั้ง See First ตี้เพจเฮา จะได้ฮู้ตันข่าวสารก่อนไผ บ่พลาดเรื่องราวในเจียงใหม่ และภาคเหนือเน่อเจ้า
เว็บไซต์ข่าว : www.chiangmainews.co.th
LINE Official Account :
Instagram:
Twitter :
Youtube Channel : Chiang Mai News
กลุ่ม Facebook "จังหวัดเชียงใหม่"
TikTok :

Photos from Money Works - ใช้เเรงทำเงิน ใช้เงินให้ทำงาน's post 31/05/2022

บรรยากาศคึกคักมากค่ะ สำหรับการรับสมัครงาน
มาช่วงนี้ คือจังหวะดี ทุกคนมีสิทธิได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศปีหน้า อเมริกา หรือ สวิสเซอร์แลนด์ หรือ ญี่ปุ่น เลือกได้เลย

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท เงินทุน ใน Chiang Mai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร? หรือ อยู่ที่ไหน?...หากคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นที่ยอมรับในฐานะ #นักวางแผนประกันชีวิต แ...
"โอกาส ความก้าวหน้าและรายได้          อยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว MTL กับเราเพราะนอกจากจะทำให้คุณไปถึงเป้า...
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร? หรือ อยู่ที่ไหน?...หากคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นที่ยอมรับในฐานะ #นักวางแผนประกันชีวิต แ...
✅ ขอเชิญร่วมงาน Business Preview✅ พฤหัสบดี ที่ 21/04/65 เวลา 19.30-20.45 น.Join Zoom Meetinghttps://kpmg.zoom.us/j/30268...
น้องส้ม กำลังส่งงานให้ลูกค้า 4 รายน้องส้ม ทำงานมา 7 ปีแล้ว นะคะ
ยุคใหม่ ประชุม เรียน ทำงาน ผ่าน Online ไม่เลื่อ
เปิดตัวเจ้าของเพจ งานดีเงินดีมีความสุข

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Chiang Mai
50000

บริการด้านการเงิน อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)
ประกันอุ่นใจ By นงลักษณ์ Allianz Ayudhya ประกันอุ่นใจ By นงลักษณ์ Allianz Ayudhya
Chiang Mai

ประกัน​สุขภาพ​เหมาจ่าย​ ประกันสะสม

DOM JOP DOM JOP
Chiang Mai, 2545

สินเชื่อ โอนไว กู้ง่าย ได้ชัวร์

BOONSUKJAI/Samsung Life Insurance LGCM BOONSUKJAI/Samsung Life Insurance LGCM
ศูนย์ขยายงาน ลีดเดอร์ กรุ๊ป เชียงใหม่ 363 ม. 5 ถ. เชียงใหม่-ลำปาง ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่
Chiang Mai

รับสมัครงานและให้ความรู้เกี่ยวคำปรึกษากับการวางแผนทางการเงิน

วาฬด๋อย Whale on Doi วาฬด๋อย Whale on Doi
Doi Inthanon
Chiang Mai

We, Whale on Doi We, Always Doi

ประกันชีวิตควบการลงทุน-ยูนิต ลิงค์ by Hathaipat ประกันชีวิตควบการลงทุน-ยูนิต ลิงค์ by Hathaipat
2/2 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
Chiang Mai, 50200

ผู้แนะนำประกันชีวิตควบการลงทุน-ยูนิต ลิงค์ รับปรึกษาวางแผนการเงิน รับดูแลกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้ว #MDRT

คนประกัน Jiib wara คนประกัน Jiib wara
Chiang Mai, 50000

ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / เงินออม / ?

S-tax Accounting S-tax Accounting
10 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
Chiang Mai, 50300

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้า

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยบริการ มทร.ล้านนา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยบริการ มทร.ล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
Chiang Mai, 50300

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

DefinnPay DefinnPay
15/16, Chon Prathan Road, Suthep Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province
Chiang Mai, 20200

Definn Blockchain Technology Company Limited was established on November 22, 2021 with the goal of h

81Q.North ประกันชีวิต 44 โรคร้ายแรงและประกันสุขภาพ 81Q.North ประกันชีวิต 44 โรคร้ายแรงและประกันสุขภาพ
สำนักงานตัวแทน คุณลำเจียก เพียรอุตส่าห์ 2/2 ( ชั้น 3 โซน A) ถ. มหิดล ต. สุเทพ อ. เมือง
Chiang Mai, 50200

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรค?