แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi

แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi

ตำแหน่งใกล้เคียง แท็กซี่

เที่ยวจันทบุรี กันเหอะ - รถรับจ้าง
เที่ยวจันทบุรี กันเหอะ - รถรับจ้าง
22000

บริการแท็กซี่​-รถตู้ จันทบุรี ตราด ร

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 04/10/2023

บริการรถ รับ-ส่ง ท่าเรือแหลมศอก , ท่าเรือแหลมงอบ,ท่าเรือเฟอร์รี่ จังหวัดตราด โดยทีมงานมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962
Laem Kib Port, Laem Ngob Port and Ferries Port in Trat Province. The professional team can contact 095-528-4962. #แท็กซี่จันทบุรี #แท็กซี่ภาคตะวันออก #แท็กซี่ทั่วไทย

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 28/09/2023

บริการขนส่งทั่วไทยโดยทีมงานมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962

26/09/2023

บริการรถแท็กซี่ภาคตะวันออก
กรุงเทพฯ - ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-สระแก้วปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา โดยทีมงานมืออาชีพ มีรถให้บริการหลากหลายอาทิ รถแท็กซี่,รถ private, รถSUV 7 ที่นั่ง และรถตู้ VIP ติดต่อ 095-528-4962 (id line)
Eastern Taxi Service
Bangkok - Chonburi-Rayong-Chantaburi-Trad-Sra Kaew Prachinburi-Chachoengsao by professional teams, including taxis, private cars, 7-seat SUVs and VIP vans. Contact 095-528-4962 (id line). #แท็กซี่จันทบุรี #แท็กซี่ภาคตะวันออก #แท็กซี่ทั่วไทย #จันทบุรี

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 19/09/2023

บริการรถท่องเที่ยวและเดินทางภาคตะวันรถท่องเที่ยวและเดินทางภาคตะวันออก กรุงเทพฯ,ชลบุรีระยอง,จันทบุรี,ตราด,ปราจีนบุรีและสระแก้ว โดยทีมงานมืออาชีพ เรามีรถทุกประเภทให้บริการอาทิ แท็กซี่,รถprivate ,รถ SUV 7 ที่นั่ง และรถตู้ VIP ติดต่อ 095-528-4962 (id line)
ออก กรุงเทพฯ,ชลบุรีระยอง,จันทบุรี,ตราด,ปราจีนบุรีและสระแก้ว โดยทีมงานมืออาชีพ เรามีรถทุกประเภทให้บริการอาทิ แท็กซี่,รถprivate ,รถ SUV 7 ที่นั่ง และรถตู้ VIP ติดต่อ 095-528-4962 (id line)
Travel and travel services in the east, Bangkok, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trat, Prachinburi and Sa Kaeo. Our professional team offers all types of vehicles such as taxis, private cars, 7-seater SUVs and VIP vans. Contact 095-528-4962 (id line).
Released in Bangkok, Chonburi Rayong, Chanthaburi, Trat, Prachinburi and Sa Kaew by professional teams. We have all kinds of cars available.Services such as taxis, private cars, 7-seater SUVs and VIP vans are available at 095-528-4962 (id line).

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 26/07/2023

บริการรถแท็กซี่,รถ SUV 7 ที่นั่งและรถตู้ ท่องเที่ยวและเดินทาง รับ-ส่งทุกสนามบิน ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ - ชลบุรี-พัทยา-ระยองจันทบุรี-ตราด-สระแก้ว-อรัญประเทศ-ปราจีนบุรี โดยทีมงานมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962
Taxi service, 7-seater SUV and van travel and travel Pick-up at all airports in the eastern region, Bangkok - Chonburi - Pattaya - Rayong, Chanthaburi - Trat - Sa Kaeo - Aranyaprathet - Prachinburi. by a professional team contact 095-528-4962
出租車服務,7座SUV和麵包車旅行和旅行在東部地區的所有機場接機,曼谷-春武里-芭堤雅-羅勇,尖竹汶-達勒-沙繳-亞蘭-巴真府。 由專業團隊聯繫 095-528-4962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 25/06/2023

ศูนย์บริการรถภาคตะวันออก กรุงเทพฯ - ชลบุรี - ระยองจันทบุรี-ตราดสระแก้ว-ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา ฯลฯ เรามีบริการรถทุกประเภท อาทิรถแท็กซี่ รถ private รถ 7 ที่นั่งรถตู้ VIP และ MVP ต้องการเดินทางติดต่อ 095-528-4962
Eastern region car service centers Bangkok - Chonburi - Rayong, Chanthaburi - Trat, Sa Kaeo - Prachinburi, Chachoengsao, etc. We have all types of car services. Such as taxis, private cars, 7-seater cars, VIP and MVP vans. Want to travel, contact 095-528-4962.

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 13/06/2023

บริการรถ 6 ล้อ 10 ล้อขนส่งภาคตะวันออก , ทั่วไทย โดยทีมงานมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 05/06/2023

เรามีบริการขนส่งทัวไทย ทุกประเภทอาทิ จักรยานยนต์ กระเป๋า สิ่งของ ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพ ติดต่อ 0955284962 (Line)
WhatsApp +66955284962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 20/05/2023

Today..งานทำทัวร์รถตู้ 3 VIP คันกรุงเทพฯ-ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี (สวนตาก้าน) เราบริการทั่วภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพฯโดยทีมงานมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962
Today..3 VIP van tour work, Bangkok - Learning Center for Local Durian Conservation, Nonthaburi (Suan Takan), we provide services throughout the eastern region including Bangkok by a professional team, contact 095-528-4962. #แท็กซี่จันทบุรี #บริการรถท่องเที่ยวและเดินทาง

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 21/04/2023

บริการรถแท็กซี่,รถ 7 ที่นั่งและรถตู้ ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและต่างจังหวัดรับส่งสนามบินโดยทีมงานมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962
Taxi service, 7-seater cars and vans Both in Chanthaburi and other provinces, airport transfer by a professional team, contact 095-528-4962.
出租車服務、7 人座汽車和貨車 尖竹汶府和其他省份,專業團隊接送機,聯繫095-528-4962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 14/03/2023

บริการรถแท็กซี่,รถ SUV 7 ที่นั่งและรถตู้ กรุงเทพมหานคร,ชลบุรีระยอง,จันทบุรี,ตราด,ปราจีนบุรีและสระแก้ว โดยทีมงานมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962
Taxi service,7-seater SUV and van Bangkok,Chonburi, Rayong,Chanthaburi, Trat,Prachinburi Sa Kaeo by a professional team contact 095-528-4962 #แท็กซี่จันทบุรี #แท็กซี่ภาคตะวันออก #จั้นท์คาร์แท็กซี่เซอร์วิสเซ็นเตอร์ #รถเหมาจันทบุรี

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 09/03/2023

บริการรถแท็กซี่ท่องเที่ยวและเดินทางใน จ.จันทบุรีและภาคตะวันออก ตราด,ระยอง,ชลบุรี,สระแก้วปราจีนบุรีและกรุงเทพฯ ต้องการเดินทางติดต่อ 095-528-4962 WhatsApp+66955284962
Tourist taxi service and traveling in Chanthaburi and the eastern region Trat, Rayong, Chonburi, Sa Kaeo, Prachin Buri and Bangkok Want to travel contact 095-528-4962 WhatsApp+66955284962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 25/01/2023

today..2 สามีภรรยาชาวฮอลแลนด์ จองรอรับ จากด่านชายแดนผักกาด จันทบุรีไปท่าเรือเฟอร์รี่ จ.ตราด สะดวก สบายด้วยงานระดับมืออาชีพ ติดต่อ 0955284962
today..2 Holland's husband and wife reserve waiting to receive from pakkad border checkpoint. Chanthaburi to the ferry port, Trat province, convenient and comfortable with professional work, contact 0955284962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 20/01/2023

รับจ้างขนย้ายทั่วไทย today..ตำบลชากไทยจ.จันทบุรี-พนมสารคาม โดยทีมงานมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 15/01/2023

บริการ รับ-ส่ง หน้าด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยทีมงานมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962
Pick-up service in front of #แท็กซี่จันทบุรี #แท็กซี่ภาคตะวันออก #แท็กซี่อรัญประเทศ
the Aranyaprathet checkpoint, Sa Kaeo Province by a professional team, contact 095-528-4962.

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 25/12/2022

บริการรถท่องเที่ยวและเดินทางต่างจังหวัด เรามีรถทุกประเภทให้บริการอาทิ รถแท็กซี่ , รถ 7 ที่นั่งและรถตู้ โดยทีมงานมืออาชีพ ต้องการเดินทางติดต่อ 095-528-4962
Tourist car service and traveling in other provinces We have all types of vehicles available such as taxis, 7-seater cars and vans. by a professional team want to travel contact 095-528-4962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 21/12/2022

บริการรับ-ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ,สนามบินดอนเมือง อย่างมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962
Transfer service from Suvarnabhumi Airport, Don Mueang Airport Professionally, contact 095-528-4962.

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 16/12/2022

บริการรถท่องเที่ยวและเดินทางทุกประเภทอาทิรถแท็กซี่ ,รถ private ,รถ 7 ที่นั่งและรถตู้ โดยทีมงานมืออาชีพ ติดต่อ 095-528-4962
All types of tour and travel services such as taxis, private cars, 7-seat cars and vans. by a professional team, contact 095-528-4962

27/11/2022

เที่ยวอยุธยา ep.3 end สนใจติดต่อ 095-528-4962

27/11/2022

สะอาดเบอร์นี้ ต้องการเดินทางติดต่อ 0955284962 #แท็กซี่จันทบุรี #จันทบุรี #จั้นท์คาร์แท็กซี่เซอร์วิสเซ็นเตอร์ #แท็กซี่เหมา

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 26/11/2022

หนึ่งเดียวในจันทบุรีท่องเที่ยวแบบ one day trip 8 ชั่วโมงเต็ม by รถตู้ VIP ทีมงานมืออาชีพ สนใจติดต่อ 095-528-4962
The only one in Chanthaburi, one day trip 8 hours full by VIP van, professional team, interested contact 095-528-4962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 24/11/2022

มั่นใจการเดินทางบริการทั่วภาคตะวันออกและ กทม.แท็กซี่จันทบุรี ยกระดับมาตราฐานความสะอาด ด้วยเครื่องหมายคุณภาพ SHA Plus จากกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ.จันทบุรี พร้อมใบประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตร "เจ้าบ้านที่ดี"จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้องการเดินทางติดต่อ 095-528-4962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 24/11/2022

ไม่พลาดทุกการเดินทางงานชูป้ายรอรับสนามบินสุวรรณภูมิ ลูกค้าจองจากประเทศอังกฤษ ผ่าน WhatsApp (+66955284962)
Don't miss out on every trip. Hold up a sign waiting to receive Suvarnabhumi Airport. Customers booking from England via WhatsApp (+66955284962) # แท็กซี่จันทบุรี

24/11/2022

แท็กซี่จันทบุรี ภายในรถทำความสะอาดเป็นอย่างดีตากแดดฆ่าเชื้อโรค ปลอดภัยแน่นอน ด้วยเครื่องหมายมาตรฐาน SHA Plus จากกระทรวงสาธารณสุขและท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ติดต่อ 095-528-4962
Taxi Chanthaburi (Chan Car Taxi Service Center) Inside the car is very clean, sun-dried, disinfected. absolutely safe With the SHA Plus standard mark from the Ministry of Public Health and Tourism, Chanthaburi Province, contact 095-528-4962.

ไปที่ TikTok เพื่อสำรวจวิดีโอต่าง ๆ! 18/11/2022

เราเป็นมากกว่าการเดินทางขนส่งทั่วไทยเราก็ทำ

ไปที่ TikTok เพื่อสำรวจวิดีโอต่าง ๆ! ดู ติดตาม และค้นพบเนื้อหาที่กำลังติดเทรนด์เพิ่มเติม

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 18/11/2022

เราให้บริการรถทุกประเภททั่วภาคตะวันออก กรุงเทพฯ - ชลบุรี - ระยอง-จันทบุรี-ตราดสระแก้ว ฯลฯ รถแท็กซี่-รถ private -รถ 7 ที่นั่งรถตู้-กระบะตู้ทึบขนของ ด้วยทีมงานมืออาชีพติดต่อ 095-528-4962
We provide all types of vehicles throughout the eastern region, Bangkok - Chonburi - Rayong - Chanthaburi - Trat, Sa Kaeo, etc. Taxi - private car - 7-seat car, van - solid van. With a professional team, contact 095-528-4962

Photos from แท็กซี่ จันทบุรี Taxi Chanthaburi's post 10/11/2022

บริการรับลูกค้าจังหวัดตราด today ท่าเรือแหลมศอก-หาดเจ้าหลาว ไม่พลาดทุกการเดินทางติดต่อ 095-528-4962
Service for customers in Trat Province today Laem Sok Pier - Chao Lao Beach Don't miss every trip, contact 095-528-4962

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง แท็กซี่ ใน Chanthaburi?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

บริการ รับ-ส่ง ชายแดนภาคตะวันออก อาทิ ด่านผักกาด,ด่านบ้านแหลม จ.จันทบุรี - ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว - ด่านหาดเล็ก จ.ตราด...
บริการรถแท็กซี่ภาคตะวันออกกรุงเทพฯ - ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-สระแก้วปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา โดยทีมงานมืออาชีพ มีรถให้บร...
ศูนย์บริการรถภาคตะวันออก กรุงเทพฯ - ชลบุรี - ระยองจันทบุรี-ตราดสระแก้ว-ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา ฯลฯ เรามีบริการรถทุกประเภท อ...
บริการรถแท็กซี่ท่องเที่ยวและเดินทางทั่วประเทศไทย เรามีรถทุกประเภทให้บริการอาทิ รถแท็กซี่ , รถ 7 ที่นั่งและรถตู้ โดยทีมงา...
เที่ยวอยุธยา ep.3 end สนใจติดต่อ 095-528-4962
สะอาดเบอร์นี้ ต้องการเดินทางติดต่อ 0955284962 #แท็กซี่จันทบุรี #จันทบุรี #จั้นท์คาร์แท็กซี่เซอร์วิสเซ็นเตอร์ #แท็กซี่เหม...
แท็กซี่จันทบุรี ภายในรถทำความสะอาดเป็นอย่างดีตากแดดฆ่าเชื้อโรค ปลอดภัยแน่นอน ด้วยเครื่องหมายมาตรฐาน SHA Plus จากกระทรวงส...
มาเยือนเมืองโคราชเรามีทีมงานพาเที่ยวชมเมืองแม่ย่า ติดต่อ 0955284962
รับงานชูป้าย+เดินทาง โดยทีมงานมืออาชีพ สนามบินสุวรรณภูมิ,สนามบินดอนเมือง,สนามบินอู่ตะเภา,สนามบินตราด และมีรถให้บริการทุก...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


31 พระยาตรัง ซ. 1 ถ. พระยาตรัง ต. วัดใหม่ อ. เมืองจันทบุรี
Chanthaburi
22000

แท็กซี่ อื่นๆใน Chanthaburi (แสดงผลทั้งหมด)
TAXI Chanthaburi แท็กซี่จันทบุรี TAXI Chanthaburi แท็กซี่จันทบุรี
Chanthaburi, 22000

TAXI CHANTHABURI SERVICE , TAXI TRANSFER CHANTHABURI , TAXI BANGKOK TO CHANTHABURI , MINI VAN TRANSF

Taxichanthaburi เบอร์โทรแท็กซี่จันทบุรี เรียกแท็กซี่จันทบุรี แท็กซี่ท่าใหม่ Taxichanthaburi เบอร์โทรแท็กซี่จันทบุรี เรียกแท็กซี่จันทบุรี แท็กซี่ท่าใหม่
3199 ถ. มหาราช ตำบล ตลาด อ. เมือง จันทบุรี
Chanthaburi, 22000

เรียกแท็กซี่จันทบุรี เบอร์โทรแท็กซี่จันทบุรี ศูนย์แท็กซี่จันทบุรี แท็กซี่ท่าใหม่ แท็กซี่โป่งน้ำร้อน

เที่ยวจันทบุรี กันเหอะ - รถรับจ้าง เที่ยวจันทบุรี กันเหอะ - รถรับจ้าง
Chanthaburi, 22000

เที่ยวจันทบุรี - บริการรถแท็กซี่​ (Taxi?