ฉัตรพิชัยทนายความและการบัญ

ฉัตรพิชัยทนายความและการบัญ

ทนายความให้การบริการทางด้านกฎหมาย

งานบริการด้านทนายความ
ว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งคดีอาญา, คดีแพ่ง, คดีจัดการมรดก, คดีที่ดิน, คดีแรงงาน, คดีลิขสิทธิ์, คดีสิทธิบัตร ประกันตัวผู้ต้องหา จัดหาหลักประกันในการประกันตัว
งานบริการด้านกฎหมาย
ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วน, บริษัทจำกัด,ให้คำปรึกษาทางด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รับเป็นที่ปรึกษา
งานบริการด้านธุรกิจ
จดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, วางแผนการเสียภาษีให้ถูกต้อง

Photos from ฉัตรพิชัยทนายความและการบัญชี's post 18/04/2015

แชร์เกร็ดความรู้เล็กๆ ครับ

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Changwat Uttaradit
53120