วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง

ความคิดเห็น

อยากจะโอนเงินมาร่วมทำบุญกับทีมหมูป่าที่จะมาบวชครับ มีเลขที่บัญชีของวัดมั้ยครับ
เงียบสงบสวยงามมีหมอกมีฝนตกด้วยวันนี้สุดยอดค่ะ
เหนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่า พระธาตุเจ้าดอยตุง
11/6/60 สุดสดชื่น😁😁😁
นักท่องเที่ยวท่านใด..ต้องการเช่ารถขึ้นไปกราบ
ขอพรพระธาตุดอยตุง และท่องเที่ยวบนดอยตุง
ติดต่อ #เชียงรายรำลึก บริการรถตู้ รถแวนVIP.
081-8822132, 088-4367890

ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเส้นทางแสว? องค์พระธาตุดอยตุง
*** องค์ปฐมเจดีย์แห่งล้านนาไทยและเป็นพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด ปกุน สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา เมื่อ พ.ศ. ๑๔๕๔ ในสมัยพระเจ้าอชุตราชเจ้าผู้ครองนครโยนกนาคนครเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระรากขวัญ เบื้องซ้าย (กระดูกใหปลาร้า) อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย
***ต่อมาในสมัยพระเจ้าเม็งราย มีพระอรหันต์ชื่อ พระมหาวชรโพธิเถระ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕๐ องค์ สร้างบริเวณมหาสถูบเก่า จึงเห็นว่าพระธาตุดอยตุงนี้มีสองดวง
***พ.ศ. ๒๔๗๐ ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บูรณะตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
***พ.ศ. ๒๕๗๐ กรมศิลปากรได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ทรงปราสาท มี ซัมณะ ๔ ด้านซึ่งได้รับการออกแบบโดย อาจารย์ประกิต (จิกร์) บัวบุญย์
***พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายร่วมกับกรมศิลปากร เข้าซ่อมถอดชิ้นส่วนองค์พระธาตุ (ทรงปราสาท) ออกให้คงไว้ซึ่งพระธาตุองค์เดิมที่ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาได้สร้างไว้ พร้อมกับปรับปรุ่งสภาพภูมิทัศน์วัดพระธาตุดอยตุง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ดังสภาพที่เห็นในปัจจุบันนี

เปิดเหมือนปกติ

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 20/11/2021

ปี2520
ครูบาวงศ์ วัดพระบาทห้วยต้ม พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์
ได้ก้มกราบสักระรอยพระพุทธบาท
แล้วร่วมกันสวมฉัตรองค์พระธาตุดอยตุง

19/11/2021

ติดต่อสอบถามข่าวสารพระธาตุดอยตุง
หนานต้น สุริยา
0807165071
0989253076

19/11/2021
Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 06/11/2021

ยอดกฐิณวัดพระธาตุดอยตุง
1,109,359-
หนึ่งล้านหนี่งแสนเก้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาท
ขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระธาตุดอยตุง

06/11/2021
Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 06/11/2021

6 พฤศจิกายน 2564
กฐินวัดพระธาตุดอยตุง
พิธีเริ่มเวลา 09:00น. เป็นต้นไป

04/11/2021

ร่วมทำบุญกฐินวัดพระธาตุดอยตุง
วันที่6 พฤศจิกายน 2564
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0989253076
หนานต้นสุริยา

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 06/02/2021

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post

02/02/2021
09/01/2021

สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา รับโชค ขอบารมีพระธาตุเจ้าดอยตุง จงอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลาย ผ่านวิกฤตโควิด - 19 ด้วยเทอญ

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 20/09/2020

สจ.ชัยยนต์ ศรีสมุทร
ชมรมแม่สาย RIDERS.
ร้านพิมพ์สีแม่สาย
ซอฟียะฮ์(อาหารอิสลามและเครื่องดื่มแม่สาย)
นักเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
และกรุณาจิตอาสาแม่สาย

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานพระธาตุเจ้าดอยตุงประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่๒๐กันยายน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านทุกๆคนที่มาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานวัดพระธาตุดอยตุง ขออำนวยอวยพรให้ทุกๆท่านอยู่เย็นเป็นสุข คุณพระคุณพระศรีรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาองค์พระธาตุเจ้าดอยตุงจงคุ้มครองปกปักรักษาทุกๆท่าน ตลอดถึงคนในครอบครัวทุกถ้วนหน้าเทอญ ขอเจริญพร สาธุ สาธุ สาธุ

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 18/09/2020

ร่วมกับ อบต.ห้วยไคร้. ฉีดพ่นยายุง รอบๆวัดพระธาตุดอยตุง

20/08/2020

ประเพณีสลากภัต วัดพระธาตุดอยตุง
วันที่23 สิงหาคม2563
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0807165071

28/02/2020

เชิญญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนร่วมสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยตุง

เชียงรายเตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้ 13/02/2020

เชียงรายเตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้

https://www.hugmaesai.com/archives/781?fbclid=IwAR0vY-t4DpxnfYOEc0hMqPgSpUqHmytW6a5HTLDP6ucpwof8xFJre-49uuk

เชียงรายเตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้ จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาต.....

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 06/04/2019

👉ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ผู้เข้าปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เดินตามรอยบาท พระศาสดา
👉ในโครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
👉ติดต่อสอบถาม : โทร. 095-8677215 พระพงศ์ภัส ปภสฺสโร (หลวงพี่โกมินทร์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เลขที่บัญชี: 385-2-36882-8 ธ.กสิกรไทย
👉หรือบัญชีเสบียงบุญ: 672-2-03490-0 น.ส.ศรินทร์ทิพย์ เกียรติวัฒน์
(แม่เลี้ยงมน) โทร.081-9128266

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 23/02/2019

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยตุงเริ่ม ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง
#ปีนี้ปีกุน

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 23/01/2019

วันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เจ้าคณะอำเภอแม่สาย ทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 79 ปี 59 พรรษา ณ ลานวัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย ขอให้หลวงพ่อเจ้าคุณมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไซร์ให้ลูกศิษย์ลูกหาตราบเท่าอายุ 120 ปีด้วยเทอญ. (ขอบคุณภาพจากครูหนุ่ม มานิต)

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 28/12/2018

โครงการปฏิบัติธรรมฉลองพระธาตุดอยตุงครบ2,000 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา หัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ โดยมี นายประจญ ปรัชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

25/12/2018

สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีกุน

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 25/07/2018

12หมูป่า ทำวัตรเช้า

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 25/07/2018

12 หมูป่า ร่วมทำวัตรเย็น ทำสมาธิ ณ วิหารวัดพระธาตุดอยตุง

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 25/07/2018

บวชหมูป่า

หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561 13/02/2018

หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561

ประเพณีวัดพระธาตุเจ้าดอยตุง

http://www.youtube.com/watch?v=fD8G39vcTMU

หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 26/08/2017

สลากภัตต์วัดพระธาตุเจ้าดอยตุง

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 07/07/2017

คณะญาติโยมจากทิศทั้ง ๔ มาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา ๓ วัน ๓ คืน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ เจริญพร.

Photos from วัดพระธาตุดอยตุง's post 11/04/2017

หลังจากทำวัตรเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว. ได้ร่วมกันห่มผ้าองค์พระธาตุเจ้าดอยตุง

Photos from Thai Art by Songdej Thipthong's post 10/03/2017

Photos from Thai Art by Songdej Thipthong's post

Timeline photos 21/02/2017

เกี่ยวกับเหรียญภูมิพโล 2516 เหรียญที่ทางวัดจัดให้บูชานี้ พิมพ์ขึ้นมาในปี 2550 เป็นพิมพ์ย้อนยุคจะมีความต่าง ตรง พ.ศ.๒๕๑๖ เหรียญรุ่นแรก เลข ๒
หางไม่ตรง เหรียญภูมิพโลพิมพ์ย้อนยุคท่านไหนบูชาจากทางวัดโดยตรงรับประกันพระแท้ครับ

Timeline photos 07/01/2017

สาธุ สาธุ สาธุ

Timeline photos 30/12/2016

เชิญญาติโยมทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ พระธาตุเจ้าดอยตุง ..

Timeline photos 01/11/2016

Timeline photos

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


399 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จ
Chang Rai
57220

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 16:30
อังคาร 07:00 - 16:30
พุธ 07:00 - 16:30
พฤหัสบดี 07:00 - 16:30
ศุกร์ 07:00 - 16:30
เสาร์ 07:00 - 16:30
อาทิตย์ 07:00 - 16:30

Chang Rai บริการขนส่งอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Boat fish farm Boat fish farm
24/1 หมู่9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
Chang Rai, 57130

M & F Fruit Trading Limited Partnership M & F Fruit Trading Limited Partnership
Chang Rai

- รับจัดหาสินค้าทางการเกษตร อาทิ ผลไม้ พืชผัก - รับนำเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศจีน

H.O.G Coffee H.O.G Coffee
N 19° 16.216 E 99° 30.699 เลขที่ 179/1 กม.85 บ้านห
Chang Rai, 57170

H.O.G coffee

รถแท็กซี่แม่จัน รถแท็กซี่แม่จัน
Chang Rai, 57110

บริการรถแท๊กซี่เชียงรายรับ-ส่ง . แม่จัน.แม่สาย.เชียงแสน. แม่สลอง เทอดไทย นำเที่ยวเชียงราย

ภูหลงถัง สระมังกร ภูหลงถัง สระมังกร
บ้านพญาพิภักดิ์ อำเภอขุนตาล
Chang Rai, 57340

รักเมืองไทย เที่ยวเมืองไทย เที่ยวภูหลงถัง

Kazuki Black かずき焼肉 Kazuki Black かずき焼肉
Kazuki Black
Chang Rai, 57100

หวานศรี สะใภ้อาข่า Channel หวานศรี สะใภ้อาข่า Channel
Chang Rai, 50220

https://www.youtube.com/channel/UCh0KUvta0y1PFXRn_hqDhPg