ข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร, Chakangrao Videos

Videos by ข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร in Chakangrao. ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรชั้น2 ถนนก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กล่าวมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน

Other ข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร videos

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน

คุยเฟื่องเรื่อง "กระท่อม"