ข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหว

ข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแ
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพ
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพ
ศูนย์ราชการ ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเ
DPT กำแพงเพชร
DPT กำแพงเพชร
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลห, Kamphaeng Phet
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำ
หมู่ 7 ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมือง กำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
สำนักปลัด อบต.แม่ลาด
สำนักปลัด อบต.แม่ลาด
Kamphaeng Phet 62120
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเ
กำแพงเพชร-สุโขทัย, Kamphaeng Phet
สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพ
สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพ
หมู่ 8 บ้านนาเหนือ ตำบลหนองปลิง, Kamphaeng Phet
สำนักงานชลประทานที่สี่ กำแพ
สำนักงานชลประทานที่สี่ กำแพ
หมู่ 3 ต. หนองปลิง อ. เมือง จ. กำแ, Amphoe Muang Kamphaeng Phet

ความคิดเห็น

บริษัท ทีดี ตะวันแดง ในเครือคาราบาว กำลังเปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- มีรถยนต์ส่วนตัว
- สามารถเดินทางปฏิบัติงานภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกได้
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมอินบ๊อกได้ค่ะ
รับสมัครพนักงานขาย เขตพื้นที่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ขอเป็นคนพื้นที่ สนใจติดต่อ คุณศิวะนัส 063-273-7174 คุณตรีภพ 062-596-4096
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะ
"ผ่านมา @นครสวรรค์ แวะทานอาหาร นะคะ"
ร้านข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยวติดแอร์ ในปั๊ม ปตท เขาเขียว ใกล้ค่ายจิรประวัติ
เปิด 6:30 - 21:00 ทุกวัน ไม่มีวันหยุดคะ
โปรแรงส์ ทาน 10 ท่านขึ้นไป รับน้ำดื่มฟรีคนละขวด 😉

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรชั้น2
ถนนก

19/05/2023

5 เสือแรงงาน ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

19/05/2023

กิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) กระทรวงแรงงาน

19/05/2023

การประชุมโครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

18/05/2023

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/05/2023

ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกำแพงเพชร ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ่างขั้นต่ำจังหวัดกำแพงเพชร

10/05/2023

ประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 6/2566

08/05/2023

ประชุมชี้แจงการดำเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22

02/05/2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๕ ครั้งที่ ๑

01/05/2023

ประขาสัมพันธ์

Photos from ข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 01/05/2023

ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงแรงงานได้พัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Servic Cwnter System) เป็นการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จำนวน 24 งานบริการที่สำคัญชองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าถึงบริการด้วยบัญชีเดียว กับทุกงานบริการของกระทรวงแรงงาน ในรูปแบบ Single Sing on เพื่อสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการและการจำรหัสผู้ใช้งานหลายระบบ และเปิดให้บริการให้ประชาชน โดยสามารถเข้าใช้ผ่าน URL: hpttps://portal.mol.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

28/04/2023

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติในเขต 6

26/04/2023

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2566

26/04/2023

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายที่อาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

26/04/2023

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

25/04/2023

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2566

25/04/2023

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2566

25/04/2023

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 1

21/04/2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

21/04/2023

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE และถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพเยาวชนโครงการ TO BE NUMBER ONE

20/04/2023

สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งข่าวสารด้านแรงงานทางรายการวิทยุ "ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา"

20/04/2023

5 เสือแรงงานร่วมกิจกรรม "เช้านี้ กำแพงเพชร" ครั้งที่ 8

20/04/2023

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ครั้งที่ 1/2566

20/04/2023

พิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้ควัน (Drone) เพื่อการเกษตร

20/04/2023

โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐหลักสูตร “เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ”

19/04/2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 5 เรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและมุมมองการพัฒนางานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน”

19/04/2023

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2566

19/04/2023

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในโครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 ณ วัดวังพระธาตุ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

18/04/2023

กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Kick Off) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

Photos from ข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร's post 12/04/2023

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2566

12/04/2023

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

12/04/2023
12/04/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ สาขาช่างปูกระเบื้อง ณ อาคารหอสวดมนต์ วัดนาบ่อคำ หมู่ที่ 1 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร

10/04/2023

โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ หลักสูตร "การบริหารเพื่อส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ" สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ

10/04/2023

งานรัฐพิธีเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2566

10/04/2023

5 เสือแรงงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566

10/04/2023

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

10/04/2023

พิธีเปิดกิขกรรมสืบสานประเพณีทำบุญเจดีย์ ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2566

10/04/2023

5 เสือแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโครงการ "ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ" ครั้งที่ 6

10/04/2023

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชภุมารี ประจำปี 2566

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน
คุยเฟื่องเรื่อง "กระท่อม"

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ศาลากลางจังหวัด
Chakangrao
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:00
เสาร์ 06:00 - 16:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chakangrao (แสดงผลทั้งหมด)
DPT กำแพงเพชร DPT กำแพงเพชร
62000
Chakangrao, 62000

เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ?

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพ
ศูนย์ราชการ ถนนกำแพงเพชร-สุโ
Chakangrao, 62000

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร เปิด?

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเ
Chakangrao, 62000

กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งของผู?