CB Student Committee

CB Student Committee

พวกเรา! สภาและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ติดตามข่าวสารและการทำงานของพวกเราได้ที่นี่

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฟนเพจคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยเพจนี้มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้พี่น้องชาวเหลืองแดงและบุคคลภายนอกได้ทราบข่าวสารของคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน รวมทั้งยังสามารถติดตามการทำงานของคณะกรรมการนักเรียนได้อีกด้วย

24/08/2023

ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการสภานักเรียน‼️‼️‼️

ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า แอคเคาท์ @/fakbokdekcb ใน แอปพลิเคชัน Instragram หรือ IG
ไม่ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสภานักเรียน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการสภานักเรียนแต่อย่างใด
โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตาม

Photos from CB Student Council and Committee's post 24/08/2023
Photos from CB Student Council and Committee's post 24/08/2023

ประมวลภาพประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ ครั้งที่1/2566 วันที่18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสมุด111ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

การเปิดประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ ดำเนินงานโดยสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้เครือข่ายสภานักเรียน นั่นคือหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง หรือตัวแทนห้อง มาร่วมประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องที่ต้องการการแก้ไขและเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อไป ร่วมกันลงมติซึ่งเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย

ชมภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/NgrXGJUM9RwPNxri7

24/08/2023

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย “แกนนำเยาวชนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เพชรเรืองสุด วิทยากรเชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ นางสาวนภาจรี จิวะนันทประวัติ ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง "สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่และการมีส่วนร่วมของเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์พงศ์ กางการ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ และในภาคบ่ายจะมีการทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ แบ่งกลุ่มระดมสมอง เรื่อง “หน้าที่และอำนาจของรัฐสภาการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และปลูกจิตสำนึกร่วมสร้างบ้านเมืองสุจริต” โดยยุวชนประชาธิปไตย
💚 สำหรับกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มูลนิธิคอนราด อเดนาว์ และคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตยทั้ง 4 ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ หน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย บทบาท อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาให้เครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย รวมถึงส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยโดยการเป็นสื่อบุคคลนำความรู้ไปขยายผลเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

24/08/2023

เสาเข็มมาแล้ว ห้องกิจการนักเรียนใหม่ กำลังจะเกิดขึ้น อีกไม่กี่ปีข้างหน้า แอร์เย็นกว่าเดิมแน่ๆ

06/08/2023
26/07/2023

ประชาสัมพันธ์📣

ผังการเดินขบวนในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

Photos from C.B. E-Sports's post 22/07/2023

พร้อมตีป้อมกันรึยังงงง

21/07/2023

📣ระเบียบการแต่งกายในสัปดาห์กีฬาสี มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

19/07/2023

ประชาสัมพันธ์📢

👕เรื่องการแต่งกายในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม ปีการศึกษา 2566
ให้นักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อคณะสีและกางเกงวอร์ม💚🧡💜💙🩵🩷

12/07/2023

มีการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนแล้วนะคะ จาก ‘ไม่ให้แก้ไขทุกกรณี’ เปลี่ยนเป็นดังรายละเอียดตามประกาศนี้ค่ะ คือสามารถแก้ไขได้ตามลายละเอียดวันที่ได้กำหนดไว้
“เพราะโรงเรียนคือสถานที่แห่งการให้โอกาส”

การตรวจและขอแก้ไขกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี

19/06/2023

ประชาสัมพันธ์📢

วันที่20มิถุนายน2566
จะมีการประชุมพบปะกันในช่วงเช้าภายในคณะสีเวลา 08:10-08:40 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

จึงขอแจ้งให้ทุกคณะสีเข้าประชุมตามแบบผังที่กำหนดไว้ในวันดังกล่าว

Photos from CB Student Council and Committee's post 17/06/2023

ภาพบรรยากาศ (2)
การถวายเพลนำร่องโดยคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ลานธรรม
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

“ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ”
การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

Photos from CB Student Council and Committee's post 17/06/2023

ภาพบรรยากาศ
การถวายเพลนำร่องโดยคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ลานธรรม
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

“ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ”
การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

15/06/2023

📣ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการนักเรียน

ขอเชิญร่วมทำบุญ “ถวายภัตตาหารเพล”
นำร่องโดยคณะกรรมการนักเรียน

ร่วมนำข้าวสวยมาตักบาตร ปัจจัย และอาหารอื่นๆมาทำบุญร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรม บริเวณหน้าอาคาร 6

Photos from CB Student Council and Committee's post 13/06/2023

— กีฬาสีปีนี้! เสื้อพี่ต้องสวย ⭐️✨

แบบเสื้ออย่างเป็นทางการออกแล้วนะทุกคน! เตรียมรับบรรยากาศกีฬาภายในที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ ‼️

Photos from CB Student Council and Committee's post 12/06/2023

ประกาศ📢
ผลโหวตเสื้อกีฬาประจำปีการศึกษา 2566
อย่างเป็นทางการ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

ผลโหวตมากที่สุด โดยแบบเสื้อของ
นางสาวกัญชมสรณ์ สะแกแสงสินธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
(แบบเสื้อที่2)

12/06/2023

— กีฬาสีปีนี้! เสื้อพี่ต้องสวย

โหวตจ้า โหวตจ้า โหวตจ้า

กลับมาอีกครั้งกับการออกแบบเสื้อกีฬาภายใน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล⭐️

ประชาสัมพันธ์ถึงการโหวตเสื้อกีฬาภายใน ประจำปี2566
และจะมีการโหวตกันในวันที่ 12 มิถุนายน จนถึงเวลา15.00น.❕

“สำหรับแบบที่ชนะจะได้นำไปทำเป็นเสื้อกีฬาภายในในปีนี้ ได้รับเกียรติบัตรและคะแนนพฤติกรรม”

*ในการส่งผลโหวตต้องใช้เป็นอีเมลโรงเรียนเท่านั้น*

“กฎในการออกแบบเสื้อ”
1.แสดงสีบนเสื้อตามคณะสีที่ทางโรงเรียนกำหนด ได้แก่ เขียว แสด ม่วง น้ำเงิน ฟ้า ชมพู
2.เสื้อกีฬาภายในจะไม่มีกระเป๋าที่อกข้างซ้าย
3.จำเป็นต้องมีโลโก้ To be number one* อยู่ที่แขนเสื้อข้างซ้ายของเสื้อกีฬา
4.ตราโรงเรียนอยู่ที่อกด้านซ้าย
(*หากแบบเสื้อใดไม่มีการใส่โลโก้ลงไปในแบบเสื้อนั้นๆ จะมีการเพิ่มภายหลังการพิมพ์เสื้อ)

*ขอสงวนสิทธิ์ให้แบบเสื้อที่ไม่ได้จากการออกแบบเองมาร่วมโหวต*
https://forms.gle/3iGcKiLu9mvWD98b7

09/06/2023

— กีฬาสีปีนี้! เสื้อพี่ต้องสวย

กลับมาอีกครั้งกับการออกแบบเสื้อกีฬาภายใน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล⭐️

ประชาสัมพันธ์ถึงการออกแบบเสื้อกีฬาภายใน ประจำปี2566
มีเวลาในการส่งแบบเสื้อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา16.00น.
หรือจนกว่าแบบฟอร์มจะปิดรับคำตอบ
และจะมีการโหวตกันในวันที่ 11 มิถุนายน ❕

“สำหรับแบบที่ชนะจะได้นำไปทำเป็นเสื้อกีฬาภายในในปีนี้ ได้รับเกียรติบัตรและคะแนนพฤติกรรม”

แบบฟอร์มในการส่งแบบเสื้อกีฬาภายใน
https://forms.gle/iJ1tLX8vZTe1Y1SD8

*ในการส่งแบบเสื้อต้องใช้เป็นอีเมลโรงเรียนเท่านั้น*
(สำหรับ Instagrams สามารถกดได้ที่หน้าสังเขป)

📢 มาออกแบบกันเยอะๆนะ เพื่อเสื้อสวยๆที่มาจากนักเรียนเอง แล้วเจอกัน🤘🏻

Photos from CB Student Council and Committee's post 07/06/2023

แผนผังการปลูกต้นไม้
ภายใต้กิจกรรม “ปลูกฝังความดีให้ลูกศิษย์ ปลูกต้นไม้ให้เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม”
🌳🌱

Photos from CB Student Council and Committee's post 07/06/2023

ประชาสัมพันธ์📢

วันที่ 8 มิถุนายน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลมีกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 🧑‍🏫

ทางสภานักเรียนจึงเชิญชวนให้พี่น้องชาวเหลืองแดงเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ในตอนเช้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Photos from CB Student Council and Committee's post 06/06/2023

ประชาสัมพันธ์ 📢

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566
จะมีการซักซ้อม พิธีไหว้ครู
ดังนั้นเพื่อให้การซักซ้อมเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและเหมือนกับวันพิธีการมากที่สุด

จึงขอให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวดังแผนผังที่กำหนดไว้ ในวันดังกล่าว

06/06/2023

ประชาสัมพันธ์📢❕
8 มิถุนายน 2566 นี้

พวกเราสภานักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกฝังความดีงามให้ลูกศิษย์ๆ ปลูกต้นไม้ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

โดยการร่วมกันซื้อต้นไม้และปลูกต้นไม้ จากนักเรียนแต่ละห้องแทนการทำพานไหว้ครู ในพิธีไหว้ครูนี้ “เพื่อเพิ่มพื้นมี่สีเขียว เพิ่มแหล่งเรียนรู้ เพิ่มอากาศบริสุทธิ์” 🌱🌳

Photos from CB Student Council and Committee's post 04/06/2023

LGBTQ+ Pride Month 🏳️‍🌈
What is Pride Month?

พวกเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในสังคม แตกต่างแต่ไม่แตกแยก เพราะเรามีสิทธิและเสรีภาพให้การใช้ชีวิตเท่าๆกัน

ร่วม Celebrate Pride Month ไปด้วยกันในเดือนมิถุนายนนี้

🏳️‍🌈 Pride Always 🏳️‍🌈

31/05/2023

— TSC เทศกาลดี ๆ ที่บ้านฉัน —
โดย คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

📣 พวกเราขอบอกเล่าเรื่องราว ‘เทศกาลดีๆที่บ้านฉัน’ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ.
ผ่านเทศกาลอันเก่าแก่ของจังหวัดชัยภูมิ “ประเพณีบุญเดือนหก”

หากจะกล่าวถึงบุญเดือนหกนั้น แน่นอนว่าจะไม่นึกถึง ‘ขบวนแห่พานบายศรีถวายเจ้าพ่อพญาแล’ ความยาวกว่า5กิโลเมตรไปไม่ได้
โดย “ประเพณีบุญเดือนหก” นั้น ถือเป็นการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ อันเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ โดยจะมีการแห่บายศรีที่มาจากทั่วทุกอำเภอในจังหวัด ร่วมกันประกอบพิธีถวายบายศรีแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาภักดีชุมพล(แล) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและศิริมงคลแก่ชาวชัยภูมิเสมอมา

ทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม “ประเพณีบุญเดือนหก” อยู่เสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและส่งต่อ ประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่คู่ชาวไทยไปอีกสืบนาน💛❤️

ีๆที่บ้านฉัน

Photos from CB Student Council and Committee's post 30/05/2023

31 พฤษภาคมนี้!
“ วันงดสูบบุหรี่โลก ”

บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย

❌🚬 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โดยพรุ่งนี้ แอบกระซิบว่า ทางคณะกรรมการสภานักเรียนมีการแสดงสุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ด้วย❕
— ติดตามชมได้ที่ กิจกรรมหน้าเสาธง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

17/05/2023

— เสียงตามสั่ง COMEBACK แล้วนะ❕
กลับมาเพลิดเพลินอีกครั้งกับ “เสียงตามสั่ง” สำหรับพี่น้องชาวเหลืองแดงทุกคน🤘🏻

และอีกเช่นเคย เราเปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ ขอเพลง!
• สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้ในฟอร์มด้านล่าง (สำหรับ instagram link จะอยู่ที่หน้าBio)

https://forms.gle/myZZ4i9YmJzx8EeJ6 —————⭐️

📢มาโรงเรียนตอนเช้า มาฟังเพลงเพราะๆกันนะทุกคนนนน
IG : cbstudentcommittee

15/05/2023

16 พฤษภาคม เปิดเทอมแล้ว❕
“ วันนี้อ่ะเปิดเทอม แล้วเมื่อไหร่เธอจะเปิดใจ “

ต้อนรับพี่น้องชาวเหลืองแดงทุกคนกลับสู่ชัยภูมิภักดีชุมพลจ้า👋🏻
❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️

15/05/2023

1 day back to school, Are you ready!?
“ เวลาเรียนเราก็ตั้งใจ เวลารักใครเราก็รักจริง ”

Coming soon
Coming soon
Coming soon

13/05/2023

ประชาธิปไตยจงเจริญ!

“ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ”
เชิญชวนประชาชนทุกท่านผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิกันในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. - 17:00 น.

โดยในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตร 2 ใบ
สีม่วง > เลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต
สีเขียว > เลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
“ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ”

— ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง พัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าด้วยเสียงของประชาชน

21/02/2023

‼️‼️ ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ได้รับโล่ เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรคนดีศรีเหลืองแดง ประจำการศึกษาปี 2565 ให้มารายงานตัวที่สนามฟุตบอล ข้างเวที แต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกระเบียบ ภายในเวลา 07.40 น ‼️‼️

14/02/2023

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

12/02/2023

🎙️บรรยากาศการตอบคำถามเชิงทัศนคติของผู้ลงสมัครประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2566

📌เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

Photos from โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล's post 10/02/2023
ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เหตุการณ์/สถานที่ ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

นักเรียนคนใดที่เล่นฟุตบอลช่วงเย็น ที่บริเวณโดม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลแล้วเตะลูกฟุตบอลโดนพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหม...
การแสดงงานแถลงข่าว 120 ปี

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

https://sites.google.com/cb.ac.th/cbsportday2022

ที่อยู่


Chaiyabhumbhakdeechumphon School, 19 Bannakan Road
Chaiyaphum
36000

งานกิจกรรม อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
ครูธนพงศ์ ครูธนพงศ์
108 ม. 9 ต. ชีลอง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

เก็บงาน

Sutthida Studio Sutthida Studio
Chaiyaphum

!! บัญชีไทยพาณิชย์ 43409419xx เท่านั้น ! 📌ชื่อ ทวี### สุ######ติ เท่านั้น

สโมสรคณะบริหารธุรกิจ CPRU สโมสรคณะบริหารธุรกิจ CPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

งานบริการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

อาหารตามสั่ง เดริเวอรี่ อาหารตามสั่ง เดริเวอรี่
ร้านยุติดถนนสายเอเชีย
Chaiyaphum, 36130

ร้านอาหารที่ดีที่สุด

NALGE Thailand 2014 NALGE Thailand 2014
Kanjanapiksekwittayalai School
Chaiyaphum, 36000

โครงการความร่วมมือ ระหว่างประเทศ Thail

Mindy studio Mindy studio
บ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ขายดอกดาวเรือง

อภิชา ปลาสวยงาม อภิชา ปลาสวยงาม
408/3
Chaiyaphum, 36000

ปลาสวยงาม