เเผนกช่างกลโรงงานเเละเทคนิ

เเผนกช่างกลโรงงานเเละเทคนิ

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทย
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทย
240 ถ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 อ.เมืองชัยภูมิ, Mueang Chaiyaphum District
คณะศิลปศาสตร์ ม.การกีฬาแห่งช
คณะศิลปศาสตร์ ม.การกีฬาแห่งช
239 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 239 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภู
C-BAC
C-BAC
107/118ก. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, Mueang Chaiyaphum District
คลินิกเด็กหมอปรางทิพย์
คลินิกเด็กหมอปรางทิพย์
ถนนโนนม่วง, Mueang Chaiyaphum District
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BRU
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BRU
Buriram 31000
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เลขที่ 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย
สถาบันพัฒนาเกษตรกรจังหวัดช
สถาบันพัฒนาเกษตรกรจังหวัดช
วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดชัยภูมิ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี By คร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี By คร
36000
ช่างกุญแจชัยภูมิ 087 488 4333
ช่างกุญแจชัยภูมิ 087 488 4333
Chaiyapoom 50000
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
บ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ, Basdiot

ความคิดเห็น

#กำลังเปิดรับสมัครด้วยตนเอง
#มาเรียนวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต​ (วศ.บ)
#มาสมัครที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
#สนใจสอบได้ครับ
🎉🎉ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตร๊ **โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ มาถึงแล้ว ️ กำลังเปิดรับสมัคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 #สมัครตรงไม่ต้องผ่านระบบTCAS #ไม่ต้องใช้ Portfolio #ไม่มีสอบข้อเขียนสัมภาษณ์อย่างเดียวด้วยระบบออนไลน์ #เรียนที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
🎉🎉ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตร๊ **โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ มาถึงแล้ว ️ กำลังเปิดรับสมัคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 #สมัครตรงไม่ต้องผ่านระบบTCAS #ไม่ต้องใช้ Portfolio #ไม่มีสอบข้อเขียนสัมภาษณ์อย่างเดียวด้วยระบบออนไลน์
🎉🎉ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตร๊ **โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ มาถึงแล้ว ️ กำลังเปิดรับสมัคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 #ไม่มีสอบข้อเขียนสัมภาษณ์อย่างเดียวด้วยระบบออนไลน์
🎉🎉ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ **โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ มาถึงแล้ว ️(โคต้ารอบพิเศษ)​
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขต​วัง​ไกล​กังวล​ (หัวหิน​ จ.ประจวบคีรีขันธ์)​ #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565​ #เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป​ #รับสาขาละ​ 30​ คน​ เท่านั้น
🎯 รหัส ​025​ วิศวกรรม​อุตสาหการ

🎯 รหัส​ 026​ วิศวกรรม​การผลิต

🔹คุณสมบัติ (วศ.บ.)​
✅เรียนโปรแกรม วิทย์ – คณิต
✅ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า
✅เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
✅สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว
✅จบแล้วมีสิทธิสอบ เพื่อขอใบ กว. (ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จากสภาวิศวกรได้

#สนใจสอบถามได้นะครับ
#ผู้สนใจศึกษาต่อ ประจำปี 2565 ตามลิ้งค์
kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent
🎉🎉ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ **โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ มาถึงแล้ว ️(โคต้ารอบพิเศษ)​
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขต​วัง​ไกล​กังวล​ (หัวหิน​ จ.ประจวบคีรีขันธ์)​ #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565
🎯 รหัส ​025​ วิศวกรรม​อุตสาหการ

🎯 รหัส​ 026​ วิศวกรรม​การผลิต

🔹คุณสมบัติ (วศ.บ.)​
✅เรียนโปรแกรม วิทย์ – คณิต
✅ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า
✅เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
✅สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว
✅จบแล้วมีสิทธิสอบ เพื่อขอใบ กว. (ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จากสภาวิศวกรได้

#สนใจสอบถามได้นะครับ
#ผู้สนใจศึกษาต่อ ประจำปี 2565 ตามลิ้งค์
kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent
🎉🎉ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ **โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ มาถึงแล้ว ️(โคต้ารอบพิเศษ)​
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขต​วัง​ไกล​กังวล​ (หัวหิน​ จ.ประจวบคีรีขันธ์)​ #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565
🎯 รหัส ​025​ วิศวกรรม​อุตสาหการ

🎯 รหัส​ 026​ วิศวกรรม​การผลิต

🔹คุณสมบัติ (วศ.บ.)​
✅เรียนโปรแกรม วิทย์ – คณิต
✅ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า
✅เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
✅สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว
✅จบแล้วมีสิทธิสอบ เพื่อขอใบ กว. (ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จากสภาวิศวกรได้

#สนใจสอบถามได้นะครับ
#ผู้สนใจศึกษาต่อ ประจำปี 2565 ตามลิ้งค์
kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent
🎉🎉ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ **โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ มาถึงแล้ว ️(โคต้ารอบพิเศษ)​
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขต​วัง​ไกล​กังวล​ (หัวหิน​ จ.ประจวบคีรีขันธ์)​ #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565
🎯 รหัส ​025​ วิศวกรรม​อุตสาหการ

🎯 รหัส​ 026​ วิศวกรรม​การผลิต

🔹คุณสมบัติ (วศ.บ.)​
✅เรียนโปรแกรม วิทย์ – คณิต
✅ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่า
✅เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
✅สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว
✅จบแล้วมีสิทธิสอบ เพื่อขอใบ กว. (ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จากสภาวิศวกรได้

#สนใจสอบถามได้นะครับ
#ผู้สนใจศึกษาต่อ ประจำปี 2565 ตามลิ้งค์
kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent
🎉🎉ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ **โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ มาถึงแล้ว ️(โคต้ารอบพิเศษ)​
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565
🔹คุณสมบัติดั (วศ.บ.)​
✅เรียนโปรแกรม วิทย์ – คณิต
✅ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
✅เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
✅สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว
✅จบแล้วมีสิทธิสอบ เพื่อขอใบ กว. (ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จากสภาวิศวกรได้
#สนใจสอบถามได้นะครับ
#ผู้สนใจศึกษาต่อ ประจำปี 2565 ตามลิ้งค์
kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent
🎉🎉ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ **โอกาสดีสำหรับน้อง ๆ มาถึงแล้ว ️
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565
🔹ประเภทคุณสมบัติดังนี้ (วศ.บ.)🔹
✅เรียนโปรแกรม วิทย์ – คณิต
✅ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
✅เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
✅สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว
✅จบแล้วมีสิทธิสอบ เพื่อขอใบ กว. (ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จากสภาวิศวกรได้

#สนใจสอบถามได้นะครับ
#ผู้สนใจศึกษาต่อ ประจำปี 2565 ตามลิ้งค์
kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิต สามารถสมัครได้ ที่ห้องทะเบียน หรือติดต่อที่ อ.ยุทธนา บันเทิงใจ
สนใจติดต่อมาที่ผมได้เลยครับ

Machine Shop & Production Machanical

เปิดเหมือนปกติ

Photos from งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 03/05/2022

Photos from งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post

01/05/2022
Photos from งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 28/04/2022

Photos from งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post

Photos from องค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 28/04/2022

Photos from องค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post

28/04/2022
Photos from เเผนกช่างกลโรงงานเเละเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 27/04/2022

แผนกช่างกลโรงงาน ทำกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน เทอม 1/2565

26/04/2022

ประกาศ…แจ้งวันให้บริการวัคซีนโควิด-19

26/04/2022
25/04/2022
25/04/2022
Machine Shop on TikTok 25/04/2022

Machine Shop on TikTok

https://vt.tiktok.com/ZSdUarSvN/

Machine Shop on TikTok Machine Shop Chaiyaphum

Machine Shop on TikTok 25/04/2022

Machine Shop on TikTok

https://vt.tiktok.com/ZSdUPnU78/

Machine Shop on TikTok Machine Shop Chaiyaphum Technical College

Photos from เเผนกช่างกลโรงงานเเละเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 22/04/2022

แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ระดับ ปวช.1 ห้องปกติ เหลือ 8 คน จะเต็ม
ห้องทวิภาคี เหลือ 3 คน จะเต็ม
ระดับ ปวส.1 สายตรง เหลือ 25 คน จะเต็ม
สาย ม.6และต่างสาขา เหลือ 34 คน จะเต็ม

หรือหากส่งสัยในการสมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่
อาจารย์บรรพต มหาคาม หัวหน้าแผนกวิชา หรือ
อาจารย์วีระชาติ สมน้อย โทร 0933249070
⚙️⚙️⚙️⚒️⚒️⚒️ กด Like & Share ⚒️⚒️⚒️⚙️⚙️⚙️

21/04/2022

ไทยออยล์รับสมัครงานกลุ่มช่างเทคนิค
แล้วมาร่วมงานกับเรา !

ช่างอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Instrument Technician)
สมัครที่ Link นี้ : https://bit.ly/3ghya09
คุณสมบัติ : ปวส. สาขาเครื่องมือวัด และควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ปิโตรเลียม ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
.
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Technician )
สมัครที่ Link นี้ : https://bit.ly/3gggceu
คุณสมบัติ : ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
.
ช่างโยธา (Civil Technician)
สมัครที่ Link นี้ : https://bit.ly/3xYn4mL
คุณสมบัติ : ปวส. สาขาโยธา และสาขาก่อสร้าง

Photos from เเผนกช่างกลโรงงานเเละเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 18/04/2022

แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช.1 ห้องปกติ เหลือ 6 คน จะเต็ม
ห้องทวิภาคี เหลือ 2 คน จะเต็ม
ระดับ ปวส.1 สายตรง เหลือ 25 คน จะเต็ม
สาย ม.6และต่างสาขา เหลือ 33 คน จะเต็ม

หรือหากส่งสัยในการสมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่
อาจารย์บรรพต มหาคาม หัวหน้าแผนกวิชา หรือ
อาจารย์วีระชาติ สมน้อย โทร 0933249070

⚙️⚙️⚙️⚒️⚒️⚒️ กด Like & Share ⚒️⚒️⚒️⚙️⚙️⚙️

Photos from เเผนกช่างกลโรงงานเเละเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 09/04/2022

บริษัท ทอสเท็ม ไทย จำกัด ( TOSTEM THAI CO., LTD. ) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
รับสมัคร ปวส.เทคนิคการผลิต เงินเดือน เริ่ม 14,000 #ด่วน!!

#ขอบคุณพี่กฤษนะ รุ่นพี่ช่างกลโรงงานรุ่น23 Kitsana ที่แนะนำ

Photos from งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 08/04/2022

Photos from งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 02/04/2022

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post

Photos from เเผนกช่างกลโรงงานเเละเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 01/04/2022

แผนกช่างกลโรงงาน ได้ผ่านการอนุมัติในการ จดทะเบียนการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ 1.อุปกรณ์ออกกำลังกายเเละกายภาพบำบัด 2.อุปกรณ์ล็อคประตูนิรภัย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Photos from เเผนกช่างกลโรงงานเเละเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 01/04/2022

แผนกช่างกลโรงงาน ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

We are Machine Shop

Photos from เเผนกช่างกลโรงงานเเละเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 30/03/2022

⚙️⚒️แจ้งนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2⚙️⚒️
ที่จบในปีการศึกษา 2564 (ปวช.3 และปวส.2)
ที่มีผลการเรียน ปกติ ให้มารับใบประกาศนียบัตร (ใบ รบ.1)
#ในวันที่31มีนาคม2564 เวลา09.00-12.00 น #ที่แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

#ในส่วนนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียน 0 มส.
ที่ดำเนินการแก้เสร็จแล้ว >>>>#มารับวันที่19 เมษายน 2565
กรณีไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถให้ บิดาหรือมารดามารับแทนได้ โดยนำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามารับที่งานทะเบียน
กรณีที่ให้บุคคลที่ไม่ใช่บิดา มารดา มารับแทนต้องมีใบมอบอำนาจ มายืนยัน โดยแนบสำเนาบัตร ประชาชนของ นศ กับ สำเนาบัตรประชาชน คนรับมอบอำนาจ
#การแต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดฝึกงาน

#และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันไวรัสโควิด19

30/03/2022

**งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา**
...วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน กำหนดจัดการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (แบบออนไลน์) เวลา 08.00-11.00 น.
...นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯทาง QR code เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
2.) เข้ารับการปัจฉิมนิเทศผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE /PAGE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

29/03/2022

พ⚙️⚒️แจ้งนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2⚙️⚒️
ที่จบในปีการศึกษา 2564 (ปวช.3 และปวส.2)

ที่มีผลการเรียน ปกติ ให้มารับใบประกาศนียบัตร (ใบ รบ.1) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ในส่วนนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียน 0 มส.
ที่ดำเนินการแก้เสร็จแล้ว มารับวันที่ 19 เมษายน 2565

กรณีไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถให้ บิดาหรือมารดามารับแทนได้ โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามารับที่งานทะเบียน

กรณีที่ให้บุคคลที่ไม่ใช่บิดา มารดา มารับแทนต้องมีใบมอบอำนาจ มายืนยัน โดยแนบสำเนาบัตร ประชาชนของ นศ กับ สำเนาบัตรประชาชน คนรับมอบอำนาจ

การแต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดฝึกงาน
#และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันไวรัสโควิด19

หากสงสัยโทร 0933249070 อ วีระชาติ

27/03/2022

ปฎิทินการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

28-29 มีนาคม 2565 ลงทะเบียนที่งานทะเบียน
ปวช. หน่วยกิตล่ะ 250 บาท
ปวส. หน่วยกิตล่ะ 300 บาท

26/03/2022

ช่างกลโรงงาน รับด่วน

Photos from งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 24/03/2022

Photos from งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post

Photos from งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 24/03/2022

Photos from งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#หากวันหนึ่งถ้าเธอมีลูก #อย่าลืมบอกเขาว่าพวกเราชื่ออะไรช่างกลโรงงาน #รุ่น25 Machine Shopเทคนิคการผลิต #รุ่น23 Mechanical...
#หากวันหนึ่งถ้าเธอมีลูก #อย่าลืมบอกเขาว่าพวกเราชื่ออะไรช่างกลโรงงาน #รุ่น25 Machine Shopเทคนิคการผลิต #รุ่น23 Mechanical...
แผนกช่างกลโรงงาน ร่วมมหกรรมเปิดโลกอาชีพ (open house) ณ วิทยาลัยการอาชีพ แก้งคร้อ วันที่11 กพ 2563
ทำบุญแผนกช่างกลโรงงาน 2563
ทำบุญแผนกช่างกลโรงงาน 2563

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


240 หมู่4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum
36000

Chaiyaphum มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาล งานบริการการศึกษา มหาวิทยาล
167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย
Chaiyaphum, 36000

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ /กองบริการการศึกษา /งานบริการการศึกษา มรภ.ชัยภูมิ ยินดีต้อน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เลขที่ 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย
Chaiyaphum, 36000

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลั ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลั
240 ม.4 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย2
Chaiyaphum, 36000

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
2159
Chaiyaphum, 36000

เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี By คร การงานอาชีพและเทคโนโลยี By คร
Chaiyaphum, 36000

เพื่อการศึกษาเท่านั้น

สถาบันพัฒนาเกษตรกรจังหวัดช สถาบันพัฒนาเกษตรกรจังหวัดช
วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

เกษตรกร คือลมหายใจของชาติ

งานโสตทัศนูปกรณ์ ม.ราชภัฏชัย งานโสตทัศนูปกรณ์ ม.ราชภัฏชัย
167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง
Chaiyaphum, 36000

งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บริการโสตทัศนวัสดุ สื่อโสตทัศน์

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_โรงเรี ศูนย์ครอบครัวพอเพียง_โรงเรี
Chaiyaphum

กิจกรรม สร้างแกนนำอาสา ทำความดี

คณะศิลปศาสตร์ ม.การกีฬาแห่งช คณะศิลปศาสตร์ ม.การกีฬาแห่งช
239 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 239 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภู
Chaiyaphum, 36000

การเรียนการสอนและการเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นนักสื่อสารการกีฬาที่เก่ง ดี มีความสุข