สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดชัยภูมิ

คนสำราญ งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ

16/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอารียวรรธน์ นามศรีชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 โดยนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดชัยภูมิต่อคณะกรรมการค่าจ้าง โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

28/07/2023
25/07/2023

สำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ขอเเสดงความยินดีกับ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
"สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566"

สถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://osh.labour.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3884:

21/07/2023

🏆ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการในจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 🏅

10/07/2023

🚩 ขอความอนุเคราะห์นายจ้าง ลูกจ้าง ตอบแบบสำรวจความต้องการสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย
เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานในการเตรียมความพร้อมกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

📍 ผ่านทาง QR CODE ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

07/07/2023

📍 เชิญเพิ่มเพือนผ่าน Line Official "สสค.ชัยภูมิ"
สามารถใช้บริการ...
ติดต่อประสานงาน ร้องเรียนสถานประกอบกิจการ
สอบถามข้อกฎหมาย ตรวจสอบทะเบียนจป. ตรวจสอบสถานะคร.7
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 📝

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=338iwvci

21/06/2023

📍 ขอเชิญนายจ้าง ลูกจ้าง สมัครคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 3
สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ถนนอบจ.สาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดชัยภูมิ's post 31/05/2023

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. นางรุ้งลาวัลย์ กัณฑสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเมืองชัยภูมิสะอาด Big Cleaning โดยการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช และเก็บขยะ บริเวณโดยรอบสำนักงานให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคคลากรในหน่วยงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ตามนโยบายของนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


251/9 หมู่ 4, ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2
Chaiyaphum
36000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด?

วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ 167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ต. นาฝาย
Chaiyaphum, 36000

หลักสูตรเกี่ยวกับการประยุกต์ความร?

จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ จัดหางานต่างประเทศ สจจ.ชัยภูมิ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ชัยภูมิเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
167/14
Chaiyaphum, 36000

เพื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านปศุสัตว์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

เสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
98/1 หมู่8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภ?

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ
นิเวศน์รัตน์
Chaiyaphum, 36000

แจ้งข่าวสารรับเรื่องร้องเรียนจากเ?

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล
Chaiyaphum, 36260

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชน"

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (ศาลากลางหลังใหม่ชั้น3) ถ. บรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

ศาลากลางชั้น 3 อยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อออกจากลิฟท์