ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

IT. - Google Drive 09/08/2023

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบมรมโครงการค่ายพัฒนาสมาชิกและแกนนำสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP (รุ่นที่ 12)
ประจำปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://drive.google.com/drive/folders/1or0qD3IRCamyGenrMvA1VAzwvqHA0Od-?usp=drive_link

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/1odw6fHvT0qKs4yiNy7ynjL9m60UWbwSF?usp=drive_link

แผนกโยธา
https://drive.google.com/drive/folders/18pHy0Xq5ekgDdDuWqIi5pL94Nio1ZWk4?usp=drive_link

แผนกวิชาการบัญชี
https://drive.google.com/drive/folders/1bsUvefV-kbr4-IlbS4C8Wg3_stH66RKp?usp=drive_link

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
https://drive.google.com/drive/folders/1ms20uIpr_oT9GKVqt8W5yGT9OlYTTwwr?usp=drive_link

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
https://drive.google.com/drive/folders/1sglFma_6t4kJbXb1SsyEUp4qKRcZyYry?usp=drive_link

แผนกวิชาช่างยนต์
https://drive.google.com/drive/folders/1zztcGzk7bLsVdf9W69GY46JTCyDI1PF0?usp=drive_link

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
https://drive.google.com/drive/folders/14wBsYMqpt1dhMfaCvnpE-anhhCvsKCQf?usp=drive_link

แผนกวิชาช่างเชื่อม
https://drive.google.com/drive/folders/1ifbhktUuQTzwt-AdLrXnemlxbhw2JhOa?usp=drive_link

แผนกวิชาการตลาด
http://drive.google.com/drive/folders/1c_duffhyHg6_JkBqgP3GpNWVVMfEnVdy?usp=drive_link

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/drive/folders/1yNzyatxW0FsLhJdLrwg5AJetWZz0DShP?usp=drive_link

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
https://drive.google.com/drive/folders/1q_OeZd4pjfnVbGf_o_WClgR-cxriFE2j?usp=drive_link

IT. - Google Drive

03/08/2023

หนูรักทูลกระหม่อมค่ะ

Photos from ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 15/07/2023

♥️♥️♥️♥️ 21 ปี TO BE NUMBER ONE ♥️♥️♥️♥️
🏠 แต่เป็น 🏠
♥️♥️♥️♥️ 12 ปี TO BE NUMBER ONE ♥️♥️♥️♥️
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ครบรอบ 21 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่อยู่ร่วมกัน เป็นกำลังใจให้กัน และก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ไปพร้อมกัน ขอบพระคุณทุกการสนับสนุน กำลังใจจากสมาชิกแกนและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกจังหวัดชัยภูมิ แล้วพบกันปีหน้า 22 ปี TO BE NUMBER ONE

พวกเราชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เราจะสู้ เราจะสร้าง พัฒนาความสำเร็จให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทุกปี ขอบคุณโครงการดีๆ ขอบคุณ โครงการ TO BE NUMBER ONE ค่ะ

Photos from To Be Number ONE's post 15/07/2023

เด็กน้อยคนนี้ เป็นใครกันน๊า

15/07/2023
15/07/2023

ิHBD มีความสุข สุขภาพแข็งแรง นะ
TO BE NUMBER ONE

Happy Anniversary 21 years
TO BE NUMBER ONE
15 /7/66
☝️🎉❤️

14/07/2023

21 ปี TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Photos from ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 12/07/2023

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวจริงใจ จงเจิมกลาง ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๖โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ มีโครงการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดีเรียนดี มีศีลธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดซูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่น
ดำรงตนเป็นคนดีมีศีลธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป

เก่งและดี TO BE NUMBER ONE

12/07/2023

แล้วเจอกันนะคะ 21 ปี TO BE NUMBER ONE
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️CTC♥️♥️♥️♥️♥️♥️

ขอให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE
เดินทางถึงเมืองทองธานี โดยสวัสดิภาพ ทุกท่าน....
เพื่อเตรียมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก ในโอกาสครบรอบ 21 ปี TO BE NUMBER ONE
ในวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2566
ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี

Photos from ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 11/07/2023

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวจริงใจ จงเจิมกลาง นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

👏👏👏ปรบมือ 👏👏 👏

10/07/2023

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

08/07/2023

ขอบคุณนะคะ

06/07/2023

21 ปี TO BE NUMBER ONE

อีก 7 วัน พบกันในงาน
ครบรอบ 21 ปี TO BE NUMBER ONE

ไฟล์ LO GO 21 ปี TO BE NUMBER ONE ที่สมาชิกถามหา
เพื่อนำไปใช้ในการจัดบูธนิทรรศการและนำเสนอผลงานใน Power Piont

Photos from ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 05/07/2023
05/07/2023

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรมที่ได้นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาสมาชิกและแกนนำสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP (รุ่นที่ 12) ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

#ผ่านไปได้ด้วยดี
#หาผิดพลาดประการใดคณะกรรมการชมรมขอน้อมรับและปรับปรุงในครั้งต่อไป
CTC TO BE CAMP 12

แอดมินกำลังลงรูปนะคะ

04/07/2023

ฝ่ายสถานที่พร้อมค่ะ

#พรุ่งนี้บ้านเราจะมีงาน

Photos from To Be Number ONE's post 03/07/2023

ปีนี้เราใส่สีอะไรกันดีค่ะ

03/07/2023

พี่คณะกรรมการชมรมเตรียมป้ายชื่อแล้วนะ

#ป้ายจะพอไหม
#แล้วพบกันนะคะ
CTC TO BE CAME 12

30/06/2023

**มาแล้วจ้ากิจกรรมดี สร้างความเป็นผู้นำให้กับสมาชิก**

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้ดำเนินการโครงการค่ายพัฒนาสมาชิกและแกนนำสู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP (รุ่นที่ 12) เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกอบรมและฝึกพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่สมาชิกที่สมัครใจปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE และแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในการให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา EQ และสร้างความสุขให้กับเพื่อนสมาชิก ภายใต้มาตรฐานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

**แล้วพบกันนะคะ**

28/06/2023

เจอกันนะคะ

พบกัน 13-15 กรกฎาคม 2566
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

Photos from ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 27/06/2023

กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิได้ให้ความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

26/06/2023

จ้ะเอ๋ มาแล้วว ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ เรามาร่วมต่อต้านยาเสพติดไปด้วยกันนะคะเพื่อน ๆ

#รักชีวิตอย่าคิดยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดนะคะ..........................
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” หรือ “World Drug Day” เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ และในประเทศไทยเช่นกัน การรณรงค์ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

26/06/2023

🤚เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี🤚
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” หรือ “World Drug Day” เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ และในประเทศไทยเช่นกัน การรณรงค์ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
👋 "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"👋

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้ร่วมรณรงค์การใช้สารเสพติดทุกชนิด 👋"รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"👋

25/06/2023

😊😊😊😊😊

21/06/2023

ฤดูกาลเปลี่ยน กาลหมุนเวียนมาใหม่
🧑‍💼ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่🧑‍💼
ประจำปีการศึกษา 2566

Photos from งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 17/06/2023
15/06/2023

👏👏ปรบมือ ยินดีด้วย นะคะ👏👏

🎉🎊วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและนักศึกษา #ได้รับคัดเลือกไปทำงานและฝึกประสบการณ์ที่ต่างประเทศ🎊💐

11/06/2023

เราจะไปกรุงเทพกันค่ะ

ขนาดคูหาและรายละเอียดการจัดบูธนิทรรศการ
ในงานประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี

( ปีนี้มีการปรับขนาด)

31/05/2023

🙂อย่างที่ทราบกันว่าการสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพแย่ลง🤒ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมรณรงค์การสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ( 31 พฤษาคม )

Photos from ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 23/05/2023

ชั่วโมงกิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์ แนวความคิด

เด็ก TO BE ศิลปะ

19/05/2023

บรรยากาศต้องพร้อมให้บริการ และความสะอาด ก็สำคัญนะคะ

18/05/2023

มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
www.ashthailand.or.th
www.smokefreezone.or.th

17/05/2023

กระดานแผ่นนี้ เขียนอะไรได้บ้าง

Photos from ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ's post 11/05/2023

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ทุกคนนะคะ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เว็บไซต์

ที่อยู่

240 ม. 4 ถ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย2
Chaiyaphum
36000

Chaiyaphum องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ซาว-ด์ บ้าน Sound Ban-d Record ซาว-ด์ บ้าน Sound Ban-d Record
81 หมู่ 9 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต. ในเมือง อ. เมือง
Chaiyaphum, 36000

"local sound of the world music " พื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒน?

เทวภูมิเทพนิมิต เทวภูมิเทพนิมิต
205
Chaiyaphum, 36230

ThewphumThepNimit

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองโดน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองโดน
31 ต. หนองโดน อ. จัตุรัส
Chaiyaphum, 36130

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองโด?

นักเรียนเก่าอนุบาลชัยภูมิ รุ่น ๓๖ นักเรียนเก่าอนุบาลชัยภูมิ รุ่น ๓๖
Chaiyaphum, 36000

ชมรมนักเรียนเก่าอนุบาลชัยภูมิ รุ่นปี 2536 "ห่างกันแต่เพียงกาย แต่ไม่ขาดสายสัมพันธ์"

กู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิ จุดอำเภอเนินสง่า กู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิ จุดอำเภอเนินสง่า
บ้านตาเนิน
Chaiyaphum, 36130

อาสากู้ภัยสว่างคุณธรรม จุดเนินสง่า

โรงงานอิฐ อิฐมอญ อิฐแดง ขี้เถ้าแกลบ จ.แจ่มใส โรงงานอิฐ อิฐมอญ อิฐแดง ขี้เถ้าแกลบ จ.แจ่มใส
Chaiyaphum, 36110

โรงงานอิฐมอญแดง 2 รู และ 4 รู อิฐดี คุณภาพสูง ราคาโรงงาน ก่อ ฉาบ เนี้ยบเฉียบ จัดเลย

บ้านวังขื่อ บ้านวังขื่อ
Wat Phong Benchaphat
Chaiyaphum, 36130

NALGE Thailand 2014 NALGE Thailand 2014
Kanjanapiksekwittayalai School
Chaiyaphum, 36000

โครงการความร่วมมือ ระหว่างประเทศ Thail

กู้ภัยสว่างคุณธรรม จุดหนองบัวระเหว กู้ภัยสว่างคุณธรรม จุดหนองบัวระเหว
Ban Nong Bua Rawe
Chaiyaphum

เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 หรือ044-812-812หน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ

ชุมชนบ้านหัวทะเล ชุมชนบ้านหัวทะเล
137ม. 11บ้านหัวทะเล อ. บำเหน็จณรงค์จ. ชัยภูมิ36220
Chaiyaphum, 36220

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปชุมชน กลุ่มแม่บ

มันพร้าวบ้านคำน้อย จ.ชัยภูมิ มันพร้าวบ้านคำน้อย จ.ชัยภูมิ
ม. 5บ้านคำน้อย ต. ห้วยต้อนอ. เมือง จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36000

มันพร้าวบ้านคำน้อย..ของแท้.แหล่งกำเ?

บ้านพอเพียงตากับยาย บ้านพอเพียงตากับยาย
329 หมู่ 9 ต. หนองขาม
Chaiyaphum, 36150

ให้ความรู้ ปรึกษา เกี่ยวกับเกษตรกร?