I Heal คืนคุณค่า เยียวยาใจ

I Heal คืนคุณค่า เยียวยาใจ

คุณอาจจะชอบ

Mylo
Mylo

เกื้อกูลให้คนเห็นคุณค่าในความจริงของชีวิต​ ทำสติให้เป็นเรื่องง่าย​

เยียวยาโดยการเอื้อให้คนเห็นธรรมดาสามัญของธรรมชาติ และ บางครั้งจัดกิจกรรมระดมทุนให้แพทย์ โรงพยาบาล หรือ หน่วยงานสาธารณสุข

10/04/2024

⭐️ เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งแล้ว!
“คอร์สภาวนาและศิลปะบำบัด เพื่อรับมือกับมะเร็งอย่างสันติ” รุ่นที่2
📌 ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2567

🌻✨ Art for Cancer และ I Heal คืนคุณค่า เยียวยาใจ ได้ร่วมกันจัดคอร์สนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อช่วยผู้ป่วยเรียนรู้หลักธรรมะและศิลปะบำบัดในการรับมือกับความทุกข์ทางกายและใจได้อย่างสันติ โดยใช้คำสอน และหลักปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่การวางใจที่เหมาะสม ด้วยแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการดูแลใจและร่างกาย เสริมสร้างกำลังใจที่ดีให้กับตนเองได้แม้ในยามเจ็บป่วยทั้งทางกาย
และใจ

🥰ซึ่งคอร์สนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากรุ่นที่ 1 ในปี 2566 ที่ผ่านมา
จากประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านการรู้เท่าทันจิตใจ อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ค้นพบข้อธรรมที่เป็นหลักยึด และยังได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ร่วมกัน ผ่านการทำกิจกรรมศิลปะบำบัด การสนทนาธรรมและการตอบข้อสงสัย จากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ตลอดทั้งคอร์ส

🙏อาจารย์ธรรมะ :
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
และพระอาจารย์ช่วยสอนจากวัดป่าสุคะโต

👩‍🎨วิทยากร :
•โสภา อ่อนโอภาส นายกสมาคมนักศิลปะบำบัด
• จารีดี สันติจารี นักศิลปะบำบัด

ร่วมด้วย :
🙋‍♀️ ออย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4
และผู้ก่อตั้ง อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บายไอรีล

☘️ ระยะเวลาของกิจกรรม : วันที่ 4 - 8 กันยายน 2567 (5 วัน 4 คืน)
ณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

🚩 รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น
ผู้ป่วยมะเร็งร่วมฟรี*! ( เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีการโทรสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก )

🔔หมายเหตุ :
- ขอสงวนสิทธิ์ลงทะเบียนฟรี สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ยังไม่เคยเข้าร่วมคอร์สภาวนาและศิลปะบำบัดฯ มาก่อนเท่านั้น
- สำหรับผู้ดูแลและผู้ที่สนใจ ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาท
(โดยจะขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกและประกาศผลผู้ป่วยมะเร็งในวันที่ 30 มิ.ย.67 หากผู้เข้าร่วมยังไม่เต็ม เราจะประกาศรับสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปเพิ่มเติมต้นเดือนก.ค. 67 )

🚩 ข้อปฎิบัติและเงื่อนไขอื่นๆ :
1. ค่าลงทะเบียนรวมค่าเดินทางจากกทม.-วัดป่าสุคะโต, ค่าที่พักแบบรวม
และค่าอาหารรวมของว่างที่จัดเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากอาหาร 2 มื้อจากวัด

2. ผู้เข้าร่วมจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่พร้อมต่อการปฏิบัติและอยู่ปฎิบัติจนจบคอร์สของกิจกรรม

3. หากสมัครเข้าร่วมแล้วมีเหตุจำเป็น ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน แต่ยังคงสามารถมอบสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ (กรณีสิทธิ์ผู้ป่วยแต่มอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นบุคคลนั้นต้องชำระค่าเข้าลงทะเบียนเต็มจำนวน)

4. ขอจำกัดสิทธิ์ในการพกกระเป๋าสัมภาระคนละ 1 ใบเท่านั้น

5. เนื่องจากอาหารที่ทางวัดและผู้จัดกิจกรรมได้เตรียมให้นั้นมีเพียงพอ 3 มื้อ แต่อาจจะมีจำกัดในเรื่องความหลากหลาย ดังนั้นผู้เข้าร่วมสามารถจัดเตรียมอาหารที่จำเป็นส่วนตัวไปเพิ่มเติมเองได้

6. กรณีโควต้าการเข้าร่วมฟรีของผู้ป่วยมะเร็ง ทางทีมงานจะโทรสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการเข้าร่วมและจะแจ้งผลกลับ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 67

7. ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระมัดจำการเข้าร่วมเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท/ท่าน และจะได้รับเงินคืนหลังจากจบกิจกรรม

8. หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ทางทีมงานจะแจ้งให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการคัดเลือกชำระค่ามัดจำ

9. หากมีการปรับเปลี่ยนใดๆ ก็ตาม ทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

🗒✏️ลงทะเบียนสมัครผ่านลิ้งก์ด้านล่างได้เลย
คลิก https://forms.gle/a4b9PBKSiGgUVsJT6

30/03/2024

ตอบถามกับพระอาจารย์อ๊อด แสนปราชญ์ คอร์ส ภาวนาเพื่อรับมือกับมะเร็ง เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต

30/03/2024

โยคะภาวนา คอร์ส ภาวนาเพื่อรับมือกับมะเร็ง เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต

29/03/2024

แสดงธรรม หลังทำวัตรเช้า โดย อาจารย์อ๊อด แสนปราชญ์ เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต

29/03/2024
28/03/2024

แสดงธรรม หลังทำวัตรเช้า คอร์สภาวนาเพื่อรับมือกับมะเร็ง เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต

28/03/2024

ทำวัตรเย็น คอร์สภาวนาเพื่อรับมือกับมะเร็ง กับ หลวงพ่ออ๊อด แสนปราชญ์ เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต

27/03/2024

ตอบถามงานภาวนาเพื่อรับมือกับมะเร็ง กับ พระอาจารย์ อ๊อด แสนปราชญ์ เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต

Photos from I Heal คืนคุณค่า เยียวยาใจ's post 28/01/2024

Art for Cancer x วิ่งด้วยกัน Fanpage
พร้อมด้วยกัลยาณมิตร 💗
I Heal คืนคุณค่า เยียวยาใจ
ขอชวนทุกคน “นัดวิ่งรวมพลัง”!

🏃🏃‍♂️🏃‍♀️
เพื่อแสดงการสนับสนุน และช่วยกันประชาสัมพันธ์
บอกต่อโครงการ #ระดมทุนดูแลใจผู้ป่วยมะเร็ง
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้จัดกิจกรรมดูแลเยียวยาทางด้านจิตใจ
ให้กับผู้ป่วยมะเร็งในปี 2567 นี้

💁‍♀️ไม่ว่าคุณจะเป็น…
⭐ Cancer Survivor หรือผู้ป่วยมะเร็ง
⭐ ญาติ และผู้ดูแลผู้ป่วย
⭐ ผู้พิการ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

🏃‍♀️👩‍🦽👩‍🦯เราก็ชวนทุกคนให้มาวิ่งด้วยกันเถอะ!

🚫ไม่เสียค่าใช้จ่าย!
🥰ขอแค่มีใจอยากช่วยเหลือเพื่อนๆผู้ป่วยมะเร็ง

📌 เสาร์ที่ 3 ก.พ. 67 เวลา 06.30
มาแสดงพลังกันที่ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี

⭐️ตารางกิจกรรม
06.30 - รวมตัวที่ลานตะวันยิ้ม และวอร์มอัพ เพื่ออุ่นเครื่อง
07.00 - ถ่ายภาพหมู่แสดงพลังสนับสนุน 'โครงการระดมทุมดูแลใจผู้ป่วยมะเร็ง'
/ เริ่มวิ่งด้วยกัน บริเวณรอบสวนลุม
08.00 - กลับมาเจอกันที่ลานตะวันยิ้ม คูลดาวน์กันสักนิด
08.30 - ร่วมแชร์ความรู้สึก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนกลับ

👉 การเตรียมตัว
👕 ใส่เสื้อผ้าออกกำลังกายได้ตามสะดวก หรือแต่งตัวมาเป็นสีสันส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยกัน!
💦 อย่าลืมพกขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย (ไม่มีน้ำเปล่าให้เติมนะ)

📸 ระหว่างกิจกรรม ขออนุญาตบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ ผ่านโซเชียลมีเดีย และสื่อต่างๆ

🙋‍♀️🙋สนใจไปวิ่งด้วยกัน ลงทะเบียนที่นี่เลย
👉 https://forms.gle/s9gGU7ExYBPQrCur7

_____

🎗️💜 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการระดมทุนดูแลใจผู้ป่วยมะเร็ง : https://web.facebook.com/artforcancerbyireal/posts/772989138201327

09/01/2024

สวัสดีปีใหม่ มีคอร์สภาวนา สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ
" ภาวนา เพื่อรับมือกับ มะเร็ง "
ในวันที่ 27-31 มีนาคม 2567

🌱ภาวนาเคลื่อนไหว 14 จังหวะ โดยพระอาจารย์ อ๊อด แสนปราชญ์ (วัดป่าสุคะโต)
🧎ทำวัตรเช้า-เย็น ภาวนาช่วงกลางวัน และฟังพระอาจารย์แสดงธรรม
🧘ภาวนาด้วยโยคะ ทุกเช้า
🧎สอบอารมณ์ (แต่ละบุคคล) **ไม่มีถามตอบจนวันสุดท้าย

**สมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกำลัง**
สนใจทักแชท หรือโทรติดต่อสอบถาม ฟิน : 093 5761592

----------------------------------------------------

ไม่ใช่ผู้ป่วยมะเร็งรับนะคะ แต่ขอสอบถามข้อมูลก่อนเรื่องโรค

คอร์สนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะฝึกสติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง

ผู้เข้าร่วมควรดูแลตนเองได้ ทีมงานสามารถดูแลที่พักและอาหารพิเศษให้ได้

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้คือสามารถเข้าใจและเข้าถึงสภาวะธรรมที่ช่วยในการลดความกังวลใจในการออกเดินทาง

#เผชิญความตายด้วยสติ
#ตายก่อนตาย
#วิชาชีวิต
#รู้สึกตัว
#รับมือกับมะเร็ง

I Heal คืนคุณค่า เยียวยาใจ เกื้อกูลให้คนเห็นคุณค่าในความจริงของชีวิต​ ทำสติให้เป็นเรื่องง่าย​

05/01/2024

สวัสดีปีใหม่ มีคอร์สภาวนา สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ
" ภาวนา เพื่อรับมือกับ มะเร็ง "
ในวันที่ 27-31 มีนาคม 2567

🌱ภาวนาเคลื่อนไหว 14 จังหวะ โดยพระอาจารย์ อ๊อด แสนปราชญ์ (วัดป่าสุคะโต)
🧎ทำวัตรเช้า-เย็น ภาวนาช่วงกลางวัน และฟังพระอาจารย์แสดงธรรม
🧘ภาวนาด้วยโยคะ ทุกเช้า
🧎สอบอารมณ์ (แต่ละบุคคล) **ไม่มีถามตอบจนวันสุดท้าย

**สมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสะดวก**
สนใจทักแชท หรือโทรติดต่อสอบถาม ฟิน : 093 5761592

----------------------------------------------------

ไม่ใช่ผู้ป่วยมะเร็งรับนะคะ แต่ขอสอบถามข้อมูลก่อนเรื่องโรค

คอร์สนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะฝึกสติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง

ผู้เข้าร่วมควรดูแลตนเองได้ ทีมงานสามารถดูแลที่พักและอาหารพิเศษให้ได้

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้คือสามารถเข้าใจและเข้าถึงสภาวะธรรมที่ช่วยในการลดความกังวลใจในการออกเดินทาง

#เผชิญความตายด้วยสติ
#ตายก่อนตาย
#วิชาชีวิต
#รู้สึกตัว
#รับมือกับมะเร็ง

I Heal คืนคุณค่า เยียวยาใจ เกื้อกูลให้คนเห็นคุณค่าในความจริงของชีวิต​ ทำสติให้เป็นเรื่องง่าย​

650311-ธรรมก่อนฉันเช้า พ้นทุกข์ให้ได้ในปัจจุบันชาตินี้ #หลวงพ่ออ๊อด แสนปราชญ์ วัดป่าสุคะโต ช 04/01/2024

อาจารย์อ๊อด แสนปราชญ์มานำสอนภาวนาที่รังสติ กทม นะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

650311-ธรรมก่อนฉันเช้า พ้นทุกข์ให้ได้ในปัจจุบันชาตินี้ #หลวงพ่ออ๊อด แสนปราชญ์ วัดป่าสุคะโต ช ช่องทางการติดตามธรรมะ... หลวงพ่ออ๊อด แสนปราชญ์Youtube: หลวงพ่ออ๊อด แสนปราชญ์https://www.youtube.com/channel/UCnMH1LHo2qdb7rvOHboVoMAFacebook: หลวงพ่ออ๊อด .....

03/01/2024

สวัสดีปีใหม่นะคะ ใครสนใจทักแชทมาได้เลยค่ะ อาจารย์ประจำอยู่ที่วัดป่าสุคะโตค่ะ สอนคอร์สประจำเดือนทุกเดือน

#เผชิญความตายด้วยสติ
#ตายก่อนตาย
#วิชาชีวิต
#รู้สึกตัว
#รับมือกับมะเร็ง

Photos from Art for Cancer by Ireal's post 10/09/2023
Photos from I Heal คืนคุณค่า เยียวยาใจ's post 09/09/2023

ภาพจากคอร์สภาวนาและศิลปะบำบัดเพื่อรับมือกับมะเร็งอย่างสันติ ร่วมกับ Art for Cancer by Ireal

#เห็นไม่เป็น
#รู้ซื่อๆ
#กายป่วยใจไม่ป่วย

31/12/2022

Happy New Year. Wishing you all inner peace and healthy inner child

03/10/2021

มอบอาหารแห้งแด่โรงพยาบาลสนาม​ชัยภูมิ​ช่วงน้ำท่วม

#​บุญ​รักษา​ใจ
#​อาหาร​บุญ​แด่ผู้ป่วยโควิด

อนุโมทนา​บุญ​ด้วย​นะ​คะ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Chaiyaphum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ตอบถามกับพระอาจารย์อ๊อด แสนปราชญ์ คอร์ส ภาวนาเพื่อรับมือกับมะเร็ง เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต
แสดงธรรม หลังทำวัตรเช้า โดย อาจารย์อ๊อด แสนปราชญ์ เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต
แสดงธรรม หลังทำวัตรเช้า คอร์สภาวนาเพื่อรับมือกับมะเร็ง เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต
ทำวัตรเย็น คอร์สภาวนาเพื่อรับมือกับมะเร็ง กับ หลวงพ่ออ๊อด แสนปราชญ์  เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต
ตอบถามงานภาวนาเพื่อรับมือกับมะเร็ง กับ พระอาจารย์ อ๊อด แสนปราชญ์ เรือนธรรม เมืองเอก รังสิต
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราไม่สามารถไปวัดหรือไปส่งผู้ติดโควิดระยะ​สุดท้าย​ที่อาศัยอยู่ต่างถิ่น เราสามารถแผ่เมตตาให้ผู้ที่ล...
รพสต หลุบคา
คิดบวกเร้ากุศลมีเทคนิคอย่างไรบ้างคะ
#ครัวปันสติต้มจืดผักเป็ดปลูกเองการใช้ชีวิตเรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติที่บ้าน และอยู่กับตัวเองเป็นความสุขที่ไม่ต้องเสียเงิน...
#ครัวปันสติขนมหัวไชเท้า หรือ ขนมผักกาด หน้าตาไม่สวยมากแต่อร่อยกว่าที่คิด ควรทำด้วยความไม่คาดหวังผลให้มันได้อย่างที่เห็นใ...
#ครัวปันสติตอบถามกับอาจารย์ไพศาล วิสาโล----------------------------------------ธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมได้...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Chaiyaphum
36150​

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อื่นๆใน Chaiyaphum (แสดงผลทั้งหมด)
NW. Nongbuadaeng for inclusive cities. NW. Nongbuadaeng for inclusive cities.
โรงเรียนหนองบัวเเดงวิทยา
Chaiyaphum, 36210

U2T for BCG ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ U2T for BCG ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36150

U2T for BCG ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังห?

เทวภูมิเทพนิมิต เทวภูมิเทพนิมิต
205
Chaiyaphum, 36230

ThewphumThepNimit

นักเรียนเก่าอนุบาลชัยภูมิ รุ่น ๓๖ นักเรียนเก่าอนุบาลชัยภูมิ รุ่น ๓๖
Chaiyaphum, 36000

ชมรมนักเรียนเก่าอนุบาลชัยภูมิ รุ่นปี 2536 "ห่างกันแต่เพียงกาย แต่ไม่ขาดสายสัมพันธ์"

กู้ภัยสว่างคุณธรรม จุดหนองบัวระเหว กู้ภัยสว่างคุณธรรม จุดหนองบัวระเหว
Ban Nong Bua Rawe
Chaiyaphum

เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 หรือ044-812-812หน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ

กู้ภัยสว่างพุทธธรรมฯ จุด.บ้านแท่น - Sawang Bantaen กู้ภัยสว่างพุทธธรรมฯ จุด.บ้านแท่น - Sawang Bantaen
อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ
Chaiyaphum, 36190

YEC Chaiyaphum YEC Chaiyaphum
Chaiyaphum, 36000

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหว?

กู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิ จุดลาดใหญ่ กู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมิ จุดลาดใหญ่
จุดบริการประชาชนแยกกุดตุ้ม กู้ภัยสว่างคุณธรรม ชัยภูมิ. จุดลาดใหญ่
Chaiyaphum, 36000

อุบัติเหตุ ป่วยฉุกเฉิน สว่างคุณธรร?