สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ, Chaiyaphum Videos

Videos by สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ in Chaiyaphum. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร. 044-816023 , Fax : 044-822070

"ชวนน้อง จบ ม.3 ไม่ได้เรียนต่อ" เข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดชัยภูมิ (รู้แล้วบอกต่อ 2 ฟรี 4 ได้) สนใจสอบถาม... 044-816023 ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

Other สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ videos

"ชวนน้อง จบ ม.3 ไม่ได้เรียนต่อ" เข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดชัยภูมิ (รู้แล้วบอกต่อ 2 ฟรี 4 ได้) สนใจสอบถาม... 044-816023 ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

การประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

การรับรองความรู้ความสามารถ (License)

3 พันธมิตร สานพลัง สร้างแรงงาน

โครงการ "แรงงานติดดาว"

ตรวจสภาพรถฟรี